isang malikhaing pagtuturo ng wika
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

isang malikhaing pagtuturo ng wika

on

 • 9,171 views

isang Pagtalakay sa kahalagahan ng mga Makabagong Pamamaraan at Istratehiya sa Pagtuturo ng Wika

isang Pagtalakay sa kahalagahan ng mga Makabagong Pamamaraan at Istratehiya sa Pagtuturo ng Wika

Statistics

Views

Total Views
9,171
Views on SlideShare
9,171
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
273
Comments
5

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

isang malikhaing pagtuturo ng wika Presentation Transcript

 • 1. IsangmalikhaingPagtuturongWika
 • 2. Layunin:
  Matalakayangmgabatayangkonseptong may kaugnayansapagtuturo at pagkatutongwika.
  Maipaliwanagangmgabatayangkonseptosakomunikatibongpagtuturongwika
  Matukoyangpapelngguro at estudyantesaisangklasrumpangwika
  Makapagbahagingilangestratehiyasamabisangpagtuturongwika
  Magamitangmgatinalakaynaestratehiyasapagtuturongwika.
 • 3. Batayang Sanligan/Konsepto sa Pagtuturo at Pagkatuto
 • 4. Paanosilamatututo?
  Anoangituturoko?
 • 5. Klasrum
 • 6. “Angmgamakabagongteknolohiya at kalakaranngkapaligiransangayon ay hindimaituturingna BANTA saisangepektibongpagtuturobagkusito ay magsisilbing HAMON saisangguro”
  MalikhaingGuro
  MalikhaingEstudyante
  MalikhaingKlasrumPangwika
 • 7. AyonsamgaekspertongsinaStevick, Curran
  “Angsusingtagumpaysagawaingpagtuturo at pagkatutosaloobngklasrum ay nakasalalaysarelasyonngmgaguro at estudyante.”
 • 8. Mga Teorya/Konseptong Batayanng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika
 • 9. BatayangEdukasyonsa Level Sekondaring Department of Education
  “Angisangmabisangkomunikeytorsa Filipino ay yaongnagtataglayngkasanayangmakro – angpagbasa, pagsulat, pagsasalita at pagkikinig. Bukoddito, may kabatiran at kasanayan din siyasaapatnakomponent o sangkapngkasanayanagkomunikatibogayanggramatikal, sosyo-lingwistik, diskorsal at estratijik.”
 • 10. Kasanayanggramatikal
  Kasanayangdiskorsal
  Kasanayangestratijik
  Kasanayangsosyo-lingwistik
 • 11. S - setting
  P -participants
  E - ends
  A -act sequence
  K-keys
  I -instrumentalities
  N -norms
  G -genre
 • 12. Naniniwalanamansi Dr. Fe Otanes (2002) na:
  “Matutuhanangwikaupangsila ay makapaghanapbuhay, makipamuhaysakanilangkapwa at mapahalagahannanglubusanangkagandahanngbuhaynakanilangginagalawan. Sa kabuuan, pangunahingmithiinsapagtuturongwikanamakabuongisangpamayanangmarunong, mapanuri, kritikal at kapaki-pakinabang.”
 • 13. Binibigyang-halagaangpangangailangan, tunguhin at estilosapag-aaral o pagkatutongmgaestudyante
  Ang Pagtuturong Nakapokus sa Estudyante (Leaner Centered Teaching)
 • 14.
 • 15. Ang Kooperatibo at Kolaboratibong Pagkatuto
  Angmgagawainsaloobngklasrum ay nakatuonsasama-sama at tulung-tulongnapagsisikapngguro at estudyanteupangmatamoangitinakdanggawain.
 • 16. Bungangkooperatibongpag-aaralsamgaestudyante
  a. Na malakimaitutulongngkooperatibongpag-aaralsapaghubogngmagandangpag-uugali at pakikipagkapwangmgaestudyante.
  Napatataas din angkanilangpagpapahalaga at pagtinginsakanilangsarilingkakayahan.
  Mataasnapagsulongsapagkatuto.
  Malilinangangmatalino at mapanuringpag-iisip.
  Nagkakaroonngpositibongatityudsapag-aaral, mataasnamotibasyon
  Masmabutingrelasyonngguro at estudyante; estudyantesakapwaestudyante.
 • 17. Mungkahing Gawainsa Iba't Ibang Aralin
 • 18. 1. Tayutay at Idyoma - Charade
  GamitngPandiwa
  MgaPangungusap
  2. Song Analysis
  PaglinangsaKasanayangsaPakikinig
  PagpapalawakngTalasalitaan
  PagsusurisaKawastuangPanggramatika
  Blind Walk
  PagsunodsaDireksyon
  GamitngPandiwa
  KawastuangPanggramatika
  Message Relay
  Di-Verbal at Verbal naKomunikasyon
  Pasalita at PasulatnaKomunikasyon
 • 19. 5. Solving Problem Situation
  PaglinangsaMapanuringPag-iisip
  Paglalarawan
  Pagbuongmgapangungusap
  6. MgaLarongPangwika
  7. KwentongDugtungan
  Pagbuongmgapangungusap
  Pagsasalaysay
  8. Animal Sound
  Ponema
  9. Picture Games Hanapinang Mali
  10. KawastuangPanggramatikal
 • 20. Nakasalalaysaatingmgakamay kung
  magigingbuhay o patayangmgatalakayan at pag-aaral
  saloobngating
  klasrum!