• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
շրջակա միջավայր
 

շրջակա միջավայր

on

 • 2,037 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,037
Views on SlideShare
2,037
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  շրջակա միջավայր շրջակա միջավայր Presentation Transcript

  • Բնական է, որ մարդն իր կյանքի ընթացքում մշտապես գտնվում է շրջակա միջավայրի հետ բարդ փոխհարաբերությունների մեջ` ներգործելով նրա վրա և, միաժամանակ, կրելով նրա բազմաբնույթ ազդեցությունը:Եթե արտադրական միջավայրըսահմանափակված է մարդուաշխատանքային գործունեությանպայմաններին բնորոշարտադրական գործոններիազդեցությամբ, ապա մարդուառողջության վրա ազդողարտաքին միջավայրի գործոններըշատ բազմազան են`ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական բնույթի
  • Շրջակա միջավայրի գործոններըընդհանուր առմամբ կարելի էբաժանել 2 խմբի՝ ԲՆԱԿԱՆ ևԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ:Մարդու օրգանիզմի վրա ազդողբնական գործոնների թվին ենդասվում օդի գազայինբաղադրությունը, մթնոլորտայինճնշումըջերմաստիճանը, խոնավությունը, ջրում և հողում առկամիկրոօրգանիզմները, բնականռադիոակտիվ ճառագայթումը և այլն:Արհեստական գործոններն ի հայտեն գալիս մարդու տնտեսականգործունեության ընթացքում:Դրանք նախ և առաջ օդը, ջուրը, հողըև սննդամթերքներն աղտոտողքիմիական և կենսաբանականնյութերն են, աղմուկն է ինչպես նաևհաճախության տարբերմիջակայքերի էլեկրամագնիսականալիքներն են:
  • Մարդն իր բազմադարյան զարգացմանընթացքում հարմարվել է բնականգործոնների ազդեցությանը, մինչդեռարհեստական գործոնների հանդեպմարդու օրգանիզմը հարմարված չէ, և նրապատասխան ռեակցիան, որ կախված էգործոնի բնույթից և ներգործությանտևողությունից, կարող էանկանխատեսելի լինել: Այն կարող էբերել առողջության ինչպես աննշանշեղումների, այնպես էլ լուրջ հիվանդագիներևույթների, ընդհուպ` մահվան: Հատկանշական է, որ միջավայրի արհեստական գործոնների բացասական ներգործությունը մարդու առողջության վրա ուժգնանում և առավել ցայտուն դրսևորումներ է ստանում գիտատեխնիկական առաջընթացի պայմաններում, երբ մարդու ներգործությունը շրջակա միջավայրի վրա դառնում է առավել ազդեցիկ:
  • Մարդու զարգացման ընթացքում շրջակամիջավայրի բնական բաղադրիչներըենթարկվել են էականփոփոխությունների, որոնք մարդու կողմիցկենդանիների ընտելացման, մշակովիբույսերի առաջացման, կենդանիների ևբույսերի ամբողջական կենսացենոզներիոչնչացման, Երկրի ատառածածկտարածքների կրճատման և բնությանըպատճառած այլ բացասականգործընթացների արդյունք են: Հայտնի է, որ մարդու կողմից նույնիսկ 1 բնական բաղադրիչի ոչնչացումը կարող է բերել բնության մեջ հաստատված հավասարակշռության խախտման, բնական բաղադրիչների միջև եղած փոխհարաբերությունների խանգարման, բնական տարածքային համալիրների կառուցվածքի վերափոխման,որոնք իրենց բացասական ազդեցությունը կարող են թողնել մարդու բնականոն զարգացման, նրա առողջության վրա
  • Մարդուառողջության վրա յուրահատուկբացասական ազդեցություն է թողնումհամընդհանուրուրբանացումը՝տնտեսական և մշակութային կյանքիկենտրոնացումը մեծքաղաքներում,երկրագնդի բնակչությանկեսից ավելինապրում էքաղաքներում, իսկ զարգացածերկրներումքաղաքային բնակչության տոկեսը շատավելի մեծ է, այդտեղ շատեն բազմամիլիոնանոց քաղաքներիկուտակումները: ՈՒրբանացումը ծնում է սոցիալական- հիգիենիկ, սանիտարա- տեխնիկական, համաճարակայինբնույթ ի բազմապիսի հիմնախնդիրներ: Այն նպաստում է նյարդային, հոգեկանհիվանդություններ ի փոխադրամիջոցների պատճառած վթարների հետևանքով վնասվածքներիտարածմանը
  • Երկրագնդի շատ տարածքներիսանիտարային վիճակի զգալիբարելավման, վարակիչհիվանդությունների թվաքանակիէական կրճատման հետ մեկտեղ իհայտ են գալիս նորանորհիվանդածին գործոններ, որոնցդեմ մշտապես պետք է ընթանաանհաշտ պայքար:Ահա թե ինչուշրջակա միջավայրը մշտապեսկարիք ունի պահպանման ևառողջացման` հանուն բնության ևմարդկանց առողջությանպահպանման:Բոլոր երկրներում շրջակամիջավայրի պահպանություննունի պետական նշանակություն:
  • Ալկոհոլի ազդեցությունը գլխուղեղի վրաԱլկոհոլը բացասական է ազդում բոլոր օրգաններիվրա, սակայն առավել ուժեղ և քայքայիչ ազդեցություն էգործում գլխուղեղի վրա: Սպիրտը, որը պարունակում էգարեջրի, գինու կամ օղու մեջ, ներծծվում է արյան մեջ ևարյան շրջանառության միջոցով հասնում էգլխուղեղ, որտեղ սկսվում է գլխուղեղի բջիջներիինտենսիվ քայքայում:Թափանցելով արյան մեջ, ալկոհոլը, առաջին հերթինքայքայում է էրիթրոցիտնեի ամուր , էլաստիկթաղանթը, որի հետևանքով նրանք սկսում են պատռվել:Խոշոր անոթների համար այս երևույթը իրենից այդքանէլ մեծ վնաս չի ներկայացնում: Սակայն գլխուղեղումդրությունը միանշանակ այլ է : Մարդու գլխուղեղըկազմված է 15 միլիարդ նյարդային բջիջներից ՝նեյրոններից, իսկ նրանցից յուրաքանչյուրը սնվում էմիկրոմազանոթներով, որի տրամագիծը հավասար է մեկէրիթրոցիտի տրամագծին, հետևապես երկու կամ երեքէրիթրոցիտներ չեն կարող թափանցել նրանով: Արյանմակարդուկները, որոնք առաջանում են ալկոհոլըկիրառելիս, խցան են առաջացնում միկրոմազանոթում:Հետևապես նեյրոնը սննդանյութեր չի ստանում: Սկսվումէ թթվածնաքաղց և 7-9 րոպե անց նեյրոնը մահանում է:Ամեն անգամ ալկոհոլ կիրառելիս գլխուղեղումմահանում են տասնյակ հազարավոր նեյրոններ: 100գրամ օղի օգտագործելիս մահանում են մինչև 8000գլխուղեղի բջիջներ:
  • Գլխուղեղի ծավալը աստիճանաբար փոքրանում է ևկեղևի վրա առաջանում են բորբոքումներ:Ալկոհոլի ազդեցությամբ վնասվում են.1)Գլխուղեղի ծոծրակային բիլթը, որը բերում էտեղաշարժման կոորդինացիայի կորստի2)Մահանում են գիտակցական կենտրենի բջիջները,վարքը վերահսկող բջիջները3)Դրա հետևանքով մարդու մոտ վատանում էհիշողությունը, մարդը հաջորդ օրը չի հիշում իրգործողությունները4)Ալկոհոլի կիրառությունը վտացնում և դանդաղեցնումգլխուղեղի կենտրոնների գործունեությունը, շեղում էուշադրությունը և հիշողությունը: Մշտական ալկոհոլիկիրառությունը բերում է մարդու վարքագծի և հոգեկանվիճակի խանգարման: Հետագայում մահացած բջիջները անցնում են ուղեղի ներսը, որի հետևանքով շատանում են գլխացավերը առավոտյան: Մահացած նեյրոններից ազատվելու համար օրգանիզմը սկսում է գլխուղեղ մղել մեծ քանակությամբ հեղուկ, որը լուծում և դուրս է հանում մահացած բջիջները միզասեռական համակարգով: Հետևապես , նույնիսկ ալկոհոլի փոքր քանակությունը վնասակար է ազդում մարդու վար: Ցանկացած, նույնիսկ ամենափոքր քանակի ալկոհոլի ընդունումը բերում է նախ և առաջ գլխուղեղի կեղևի բջիջիների քայքայման: Այն բջիջների ,որոնք ապահովում են բարձրակարգ նյարդային գործունեությունը, որը մարդուն առանձնացնում է կենդանուց:
  • Ծխախոտի ազդեցությունը առողջության վրա. հիմնականումպայմանավորված է ծխախոտի մեջ մարդու օրգանիզմի համարվնասակար ազդեցություն ունեցող նիկոտինի պարունակությամբ, որըծխախոտ օգտագործողի մոտ նաև առաջացնում էհոգեբանական, հետագայում նաև կենսաբանական կախվածությունֈԱշխարհում եման տարի ավելի մեծ թվով մարդիկ են մահանումծխախոտի օգտագործամ հետևանքներով և սպասվում է որ ապագայումայդ մարդկանց թիվը էլ ավելի կմեծանաֈ համաճարակաբանականուսումնասիրությունը հիմնականում կենտրոնացել է թութունի ծխելուվրա, որն ուսումնասիրվել է ավելի քան սպառման որևէ այլ ձև:Թութունը Հայաստանում մահվան պատճառների՝ սիրտ-անոթայինհիվանդությունների և քաղցկեղի առաջնային ռիսկի գործոնն է ևկանխելի մահվան գերագույն պատճառը աշխարհում :Թութունիօգտագործումը սովորաբար սիրտ-անոթային հիվանդություններիպատճառ է դառնում, և ծխելը սրտի կաթվածների ուղեղիկաթվածների քրոնիկական թոքային կառուցվածքայինհիվանդության, էմֆիզեմայի, ևքաղցկեղի (հատկապես թոքիքաղցկեղի, խռչակի և բերանի քաղցկեղների, և ենթաստամոքսայինքաղցկեղի հիմնական ռիսկի գործոն է: Թութունը նաև ծայրամասայինանոթային հիվանդության և հիպերլարվածության պատճառ էդառնում, որոնք առաջանում են թութունի հետ շփման ժամանակից ևդեղաբաժնից: Ավելին՝ թութունով լցրած ծխախոտների միջի ավելիբարձր ձյութի (tar) բաղադրությունը ավելացնում է այսհիվանդությունների ռիսկը: Զարգացող երկրներում վաճառվողծխախոտները սովորաբար ավելի բարձր ձյութի բաղադրություն ենունենում, և ավելի հավանական է, որ ֆիլտրացված չլինեն՝ այսշրջաններում ավելացնելով թութունին վերաբերող հիվանդություններիդիմաց խոցելիությունը:
  • Ըստ Առողջապահության միջազգային կազմակերպության գնահատման, 2004 թվականինն թութունը 5.4 միլիոն մահվան իսկ 20-րդ դարում 100 միլիոն մահվան պատճառ է դարձել: Նաև, ըստ ԱՄՆ-ի Հիվանդությունների հսկման և կանխման կենտրոնի, թութունի օգտագործումը «մարդու առողջությամ միակ ամենակարևոր կանխելի ռիսկն է զարգացած երկրներում և վաղաժամ մահվան կարևոր պատճառներից աշխարհում:» Ծուխը պարունակում է քանի քաղցկեղածին պիրոլիտ արտադրանքներ, որոնք միանում են ԴՆԹ-ին և շատ ծագումնաբանական մուտացիաների պատճառ դառնում: Ավելի քան 19 ճանաչված քաղցկեղածին գոյություն ունեն ծխախոտի ծուխի մեջ: Թութունը նաև պըարունակում է նիկոտին, որը հույժ կախվածություն առաջացնող փսիխոակտիվ քիմիական նյութ է: Թութուն ծխելիս նիկոտինը ֆիզիկական և հոգեբանական կախվածություն է առաջացնում:Թութունի օգտագործումը հղի ծխողների միջև վիժմաննշանակալի գործոն է, ինչպես նաև պտղի համար այլ առողջականսպառնալիքների պատճառ կարող է դառնալ, ինչպիսին ենվաղաժամ ծնունդը և ծնունդի ժամանակ ցածր կշռի, և Մանկանհանկարծակի մահվան համախտանիշի (Sudden Infant DeathSyndrome) ռիսկը 1.4-ից 3 անգամ ավելացնում է: Նորածնունդառնետներում կատարած հետազոտությունների արդյունքը ցույցէ տալիս, որ արգանդում ծխախոտի ծուխի հետ շփվելըպակսեցնում է պտղի ուղեղի ունակությունը՝ճանաչելու թերթթվածնային (hypoxic) պայմանները, այդպիսովբարձրացնելով պատահական շնչահեղձության ռիսկը: Սեռականանկարողության երևույթը մոտավորապես 85 տոկոս ավելիբարձր է արական սեռի ծխողների մոտ համեմատ ոչծխողներին, և էրեկտիլ խանգարումէրեկտիլ խանգարման (erectiledysfunction) ստեղնային պատճառներից է:
  • http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%AF%D5%A1_%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D6%80http://www.slideshare.net/EcomanMSKH/ss-7872608