Näpunäiteid uurimistöö koostajale Võru Kreutzwaldi Gümnaasium Rõhuga loodusteadustele
Uurimus – kujutab endast töö tulemust, mille käigus probleemile vastuse leidmiseks viiakse läbi andmete kogumine (laborat...
<ul><li>Teadusliku meetodi põhietapid </li></ul><ul><li>Probleemi püstitamine </li></ul><ul><li>Taustinformatsiooni kogumi...
See on küsimus, millele teadus veel vastata ei oska. Kogu järgnev töö ongi probleemile vastuse leidmine. Probleemi püstita...
Taustinformatsiooni kogumine Selle käigus püütakse saada võimalikult hea ülevaade nii uurimisobjektist kui ka teistest sam...
Hüpoteesi sõnastamine Hüpotees  on oletatav vastus püstitatud probleemile. Hüpoteesi sõnastamisel on oluline arvestada ee...
<ul><li>Hüpoteesi kontrollimine </li></ul><ul><li>Katse või vaatluse planeerimine (aeg/kestus, uurimisobjektide arv ja gr...
<ul><li>Tulemuste analüüs ja järelduste tegemine </li></ul><ul><li>Tulemuste osa olgu peamiselt konstateeriv. Joonised ja ...
Artiklipõhise uurimistöö eripära. Pealkiri – lühike, konkreetne, informatiivne, ammendav. Näiteks: NÄPUNÄITEID UURIMIST...
Pealkirja alla tuleb ülevaade , milles antakse lühidalt teada töö eesmärk, katse või vaatluse kestus, uurimisobjekti nime...
Sissejuhatus … hõlmab endas lühivarianti peatükist “Probleemi teoreetiline taust”. (Siin esitatud andmed teiste autorite ...
<ul><li>Meetod </li></ul><ul><li>See peatükk hõlmab alapunkte: </li></ul><ul><li>Uurimisobjektid/katseisikud/subjektid jne...
Tulemused ja arutelu Esitatakse vaid need tulemused, mis on vaja esitatud küsimusele või püstitatud probleemile vastamisek...
Kirjandus või kasutatud allikad Tuuakse ära töös viidatud kirjandusallikate täielikud kirjed (tavaliselt alfabeetilises jä...
Tänan!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Artiklipõhine uurimistöö

752

Published on

Artiklipõhise uurumistöö teostamiseks näpunäiteid. Sobib kasutada loodusteadusliku töö tegemiseks.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
752
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Artiklipõhine uurimistöö

 1. 1. Näpunäiteid uurimistöö koostajale Võru Kreutzwaldi Gümnaasium Rõhuga loodusteadustele
 2. 2. Uurimus – kujutab endast töö tulemust, mille käigus probleemile vastuse leidmiseks viiakse läbi andmete kogumine (laboratooriumis, looduses või ankeetküsitluse teel) ja nende analüüs ning arutletakse, mis tulemustest järeldub. Ülevaade – annab uuemaaegse (vajadusel ka vanema) ilmunud kirjanduse põhjal ülevaate mõne vastava eriala olulise uurimisprobleemi läbiuuritud seisust, teiste autorite poolt tänaseks tehtud järeldustest, üldistab senisaavutatu ja kujundab seisukoha probleemi edasise uurimise seisukohalt oluliste prioriteetide kohta.
 3. 3. <ul><li>Teadusliku meetodi põhietapid </li></ul><ul><li>Probleemi püstitamine </li></ul><ul><li>Taustinformatsiooni kogumine </li></ul><ul><li>Hüpoteesi sõnastamine </li></ul><ul><li>Hüpoteesi kontrollimine </li></ul><ul><li>Tulemuste analüüs ja järelduste tegemine </li></ul>
 4. 4. See on küsimus, millele teadus veel vastata ei oska. Kogu järgnev töö ongi probleemile vastuse leidmine. Probleemi püstitamisel: Määratletakse uurimisobjekt Piiritletakse muutuja Probleemi püstitamine
 5. 5. Taustinformatsiooni kogumine Selle käigus püütakse saada võimalikult hea ülevaade nii uurimisobjektist kui ka teistest samalaadsetest uuringutest. Kui me koostame väitekirjapõhist uurimistööd, siis paigutame ülevaate “Sissejuhatuse” järel ning “Materjali ja metoodika” ette eraldi peatüki “Probleemi teoreetiline taust”. Vajadusel jaotatakse see omakorda alapeatükkideks.
 6. 6. Hüpoteesi sõnastamine Hüpotees on oletatav vastus püstitatud probleemile. Hüpoteesi sõnastamisel on oluline arvestada eelnevalt teadaolevaid fakte. Oletused, mida teeme igapäevaelus ettetulevate probleemide suhtes, ei ole teaduslikud hüpoteesid
 7. 7. <ul><li>Hüpoteesi kontrollimine </li></ul><ul><li>Katse või vaatluse planeerimine (aeg/kestus, uurimisobjektide arv ja grupid, meetodid, vahendid) </li></ul><ul><li>Katse või vaatluse korraldamine (soovitav visandada kirjeldus, mis ja kuidas konkreetselt teostati, et lugeja saaks selgema ülevaate) </li></ul><ul><li>Katse- ja vaatlusandmete märkimine tabelitesse, graafikutele jne. (algandmed muutmata kujul) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Tulemuste analüüs ja järelduste tegemine </li></ul><ul><li>Tulemuste osa olgu peamiselt konstateeriv. Joonised ja tabelid olgu selged ja põhjalikud. Põhitulemused peavad olema lühidalt ja arusaadavalt eitatud ka tekstis. </li></ul><ul><li>Analüüsides võrreldakse tulemusi teiste autorite analoogsete uurimuste tulemustega. Arutletakse tulemuste usaldusväärsuse ja erinevate tõlgendusvõimaluste üle. </li></ul><ul><li>Järeldusi tehes mitte minna põhjendamatult julgeks uute hüpoteeside tegemisel! Anda lühikesed ja konkreetsed vastused alguses püstitatud küsimustele. </li></ul>
 9. 9. Artiklipõhise uurimistöö eripära. Pealkiri – lühike, konkreetne, informatiivne, ammendav. Näiteks: NÄPUNÄITEID UURIMISTÖÖ KOOSTAJALE (rõhuasetusega loodusteadustele) Marika Karden-Raud 11. U klass, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
 10. 10. Pealkirja alla tuleb ülevaade , milles antakse lühidalt teada töö eesmärk, katse või vaatluse kestus, uurimisobjekti nimetus, püstitatud probleem, oluliseim saadud tulemus. Ülevaate paigutus on keskele, valgete servade laius olgu 4 cm. Teksti parempoolne serv peab olema silutud. Eelmise ja järgmise osa vahe peaks olema 2 reavahet intervalliga 1,5. Kasutada fonti Times New Roman 10.
 11. 11. Sissejuhatus … hõlmab endas lühivarianti peatükist “Probleemi teoreetiline taust”. (Siin esitatud andmed teiste autorite analoogsetest uurimustest on autoriõigusega kaitstud ja tuleb viidata kasutatud allikate nimistus.) Sissejuhatus antakse ülevaade, kuidas autor jõudis antud teemani ja probleemi püstitamiseni.
 12. 12. <ul><li>Meetod </li></ul><ul><li>See peatükk hõlmab alapunkte: </li></ul><ul><li>Uurimisobjektid/katseisikud/subjektid jne. </li></ul><ul><li>Vahendid </li></ul><ul><li>Protseduur/tegevuse täpne kirjeldus/katse või vaatluse käik </li></ul>
 13. 13. Tulemused ja arutelu Esitatakse vaid need tulemused, mis on vaja esitatud küsimusele või püstitatud probleemile vastamiseks. Vältida liigset “sõnavahtu”. NB! Artiklites pole kombeks arutada laiemaid probleeme kui see, millele antud tulemused viitavad. Tulemused esitatakse numbriliselt, arutelus räägitakse kvalitatiivsel tasemel ja üldistatult. Ka arutelus ilmnenud teiste autorite analoogsed uurimustulemused tuleb katta viidetega. Lõppsõnana esitada järeldus, kas hüpotees pidas paika või mitte.
 14. 14. Kirjandus või kasutatud allikad Tuuakse ära töös viidatud kirjandusallikate täielikud kirjed (tavaliselt alfabeetilises järjekorras). Peamine on kasutada täpselt ühte stiili ja vormi kõigi viidete puhul. NB! Ka tekstiosade vahele paigutatud tabelid ja joonised tuleb samas tekstis viidata.
 15. 15. Tänan!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×