Ekosystém pre inovácie na Slovensku Inovácie v Únii workshop Stanislav Sipko predseda, Slovenská organizácia pre výskumné...
Obsah prezentácie <ul><li>Priority EÚ v oblasti inovácií </li></ul><ul><li>Inovačný systém SR – súčasný stav a možnosti </...
Inovácia – východisko... <ul><li>Inovácia: investície do výskumu a vývoja v Európe nedosahujú ani 2 % v porovnaní s 2,6 % ...
Stratégia EU 2020 Európska únia Cieľ stratégie Európa 2020 bol stanovený s ambíciou: Európska únia - svetový líder v obla...
Priority EÚ – národná úroveň <ul><li>zreformovať vnútroštátne (a regionálne) systémy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií ...
Reforma vedy a inovácií na Slovensku <ul><li>SR urýchlene potrebuje už dlhšie obdobie vytvoriť komplexný inovačný systém, ...
Základné štrukturálne problémy <ul><li>Financovanie ako % z HDP – na troch posledných miestach EÚ </li></ul><ul><li>Nestab...
Fakty a čísla – financovanie vedy <ul><li>Veda je na Slovensku dlhodobo finančne podvyživená. V tejto oblasti sa môžeme po...
Fakty a čísla – dominancia eurofondov <ul><li>Operačný program výskum a vývoj je absolútnym dominantným zdrojom súťažného...
Stratégia budovania inovačného systému na Slovensku V rámci výziev v OP VaV vzniklo cca. 80 centier excelentnosti. To isté...
Ukážka strategického plánovania POLITIKY STRATEGICKÉ PRIORITY OPERATÍVNE PRIORITY
Nástroje na určovanie priorít
Ukážka strategického plánovania - Fínsko
Priority na Slovensku do roku 2020?
Vedecká a inovačná infraštruktúra ako prostriedok, nie cieľ
Reforma systému - oblasti <ul><li>Závery a odporúčania v oblastiach: </li></ul><ul><li>Konsolidácia riadenia štátnej vedne...
Ďakujem za pozornosť
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stanislav Sipko - Ekosystém pre inovácie na Slovensku

1,028 views
919 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,028
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
179
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stanislav Sipko - Ekosystém pre inovácie na Slovensku

 1. 1. Ekosystém pre inovácie na Slovensku Inovácie v Únii workshop Stanislav Sipko predseda, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
 2. 2. Obsah prezentácie <ul><li>Priority EÚ v oblasti inovácií </li></ul><ul><li>Inovačný systém SR – súčasný stav a možnosti </li></ul><ul><ul><li>základné štrukturálne problémy </li></ul></ul><ul><ul><li>fakty a čísla </li></ul></ul><ul><ul><li>vybrané časti ekosystému – priority a infraštruktúra vedy </li></ul></ul><ul><ul><li>ako nastaviť ekosystém? </li></ul></ul>
 3. 3. Inovácia – východisko... <ul><li>Inovácia: investície do výskumu a vývoja v Európe nedosahujú ani 2 % v porovnaní s 2,6 % v USA a 3,4 % v Japonsku, pričom dôvodom je najmä nižšia úroveň súkromných investícií. Dôležitá nie je iba absolútna výška finančných prostriedkov investovaných do výskumu a vývoja, Európa sa musí sústrediť na vplyv a skladbu výdavkov na výskum a zlepšiť podmienky pre výskum a vývoj v súkromnom sektore v EÚ. Náš nižší podiel podnikov v oblasti špičkových technológií vysvetľuje polovicu nášho rozdielu s porovnaní s USA. </li></ul>
 4. 4. Stratégia EU 2020 Európska únia Cieľ stratégie Európa 2020 bol stanovený s ambíciou: Európska únia - svetový líder v oblasti inovácií.
 5. 5. Priority EÚ – národná úroveň <ul><li>zreformovať vnútroštátne (a regionálne) systémy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na podporu excelentnosti a inteligentnej špecializácie </li></ul>
 6. 6. Reforma vedy a inovácií na Slovensku <ul><li>SR urýchlene potrebuje už dlhšie obdobie vytvoriť komplexný inovačný systém, vrátane všetkých jeho nástrojov, keďže dnes tu vôbec neexistujú. </li></ul><ul><ul><li>naštartovať a významne podporiť inovácie, ako jediný dlhodobo možný ťahúň rozvoja slovenskej ekonomiky a krajiny </li></ul></ul><ul><li>Štrukturálne fondy EU na roky 2007 – 2013 – hlavný zdroj na podporu inovácií z verejných financií - sú na prvý pohľad nastavené tak, aby sa z nich prefinancovalo vytvorenie komplexného inovačného systému, vrátane všetkých jeho nástrojov. </li></ul><ul><ul><li>tematické zameranie a štruktúra operačných programov je vhodná </li></ul></ul><ul><ul><li>reálna tvorba komplexného inovačného systému pokryvkáva – chýba koncept/stratégia, ktorá by bola predvídateľná a dlhodobo stabilná </li></ul></ul><ul><li>Práve vďaka podpore znalostnej ekonomiky sa z viacerých štátov – napr. Fínsko, ktoré tradične patrili medzi najchudobnejších krajiny západnej Európy, stali dnes najbohatšie krajiny EÚ </li></ul><ul><ul><li>túto cestu si Fínsko vybralo v 80. rokoch, keď ich vláda začali významne podporovať vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>na rozdiel od nich ostali krajiny, ktoré si túto cestu nevybrali – napr. Portugalsko a Grécko, </li></ul></ul><ul><li>Slovensko si musí pomôcť samé – nikto za nás systém nevytvorí, ani EÚ </li></ul><ul><ul><li>Je potrebné zabezpečiť: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>detailné vypracovanie stratégie a implementáciu komplexného inovačného systému </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Slovensko potrebuje tvorcu, garanta a realizátorov inovačného systému </li></ul></ul>
 7. 7. Základné štrukturálne problémy <ul><li>Financovanie ako % z HDP – na troch posledných miestach EÚ </li></ul><ul><li>Nestabilné a nepredvídateľné financovanie vedy a inovácií </li></ul><ul><li>Vedná a inovačná politiky dlhšiu dobu v stave nedokončenej reformy </li></ul><ul><li>Chýbajúca diskusia a interakcia medzi predstaviteľmi vedy a inovácií a výkonnou mocou </li></ul><ul><li>Fragmentácia vedeckej komunity </li></ul><ul><li>Zlý imidž slovenskej vedy medzi verejnosťou </li></ul><ul><li>Neexistencia základných infraštruktúr potrebných pre modernú vednú a inovačnú politiku </li></ul><ul><li>Nefunkčné financovanie vedy z iných zdrojov, ako eurofondy </li></ul><ul><li>Paradox eurofondov – hlavný finančný nástroj štátnej vednej a technickej politiky, ktorý v skutočnosti funguje mimo systému vednej politiky </li></ul><ul><li>Nekoncepčné a nestrategické riadenie Operačného programu Výskum a vývoj, ako dominantného zdroja financovania vedy – odrezanosť od vednej a technickej politiky </li></ul><ul><li>Neuspokojivé čerpanie zazmluvnených projektov z Operačného programu Výskum a vývoj </li></ul><ul><li>Neúnosná byrokratickú záťaž pre implementáciu projektov Operačného programu Výskum a vývoj – toto je oblasť, ktorú má samotná vláda SR vo svojich programových tézach ako prioritu </li></ul><ul><li>Akumulácia tematických projektov v Bratislave, Žiline, Košiciach a Žiari nad Hronom, ktoré majú nadväznosť na kľúčové priemyselné odvetvia Slovenska </li></ul>
 8. 8. Fakty a čísla – financovanie vedy <ul><li>Veda je na Slovensku dlhodobo finančne podvyživená. V tejto oblasti sa môžeme porovnávať len s krajinami ako Rumunsko a Bulharsko, pričom aj tieto nás podľa posledných oficiálnych štatistík predbehli a  Slovensko je s hodnotou investícii do vedy na úrovni 0,48% z HDP na úplnom chvoste Európskej únie spoločne s Cyprom a Litvou (tieto majú údaj na úrovni 0,46% z HDP). </li></ul>
 9. 9. Fakty a čísla – dominancia eurofondov <ul><li>Operačný program výskum a vývoj je absolútnym dominantným zdrojom súťažného financovania vedy na Slovensku – čo je v rozpore s EÚ legislatívou o štrukturálnych fondoch a súčasne to deformuje slovenskú vedu </li></ul>
 10. 10. Stratégia budovania inovačného systému na Slovensku V rámci výziev v OP VaV vzniklo cca. 80 centier excelentnosti. To isté platí pre priemyselno-akademické výskumno-vývojové centrá. Ide o projekty bez ďalšieho pokračovania, s menším rozpočtom, ktoré pokračovali v trende fragmentácie slovenskej vedy Kompetenčné centrá ako prvá integrovaná strešná iniciatíva predstavujú dôležitý krok k prepojeniu akademického a privátneho sektora. Na Slovensku ich bude 8. Na nich by mali nadväzovať obsahové projekty zamerané na dobudovanie ich infraštruktúry a prvá etapa budovania vedeckých parkov. Nový Operačný program Vedecké parky spájajú miestny a medzinárodný akademický a privátny sektor dlhodobo udržateľným spôsobom. Ich vybudovanie je dlhodobá záležitosť a bude nutné pokračovať v ich dobudovaní v rámci ďalšieho programového obdobia, v ktorom by tieto veľké sofistikované vedecké infraštruktúrne celky mali mať prioritné postavenie. Komplementárne zdroje a systém Národné zdroje nikdy nenahradia možnosti eurofondov, ale môžu komplementárne financovať samotný výskum v rámci novej infraštruktúry Súčasne musí bez ohľadu na pravidelné výmeny vlád fungovať relatívne apolitický systém vednej a inovačnej politiky Horizont 1: Centrá excelentnosti Výskumno-vývojové centrá Aplikovaný výskum Horizont 2: Kompetenčné centrá Prvá etapa budovania unikátnych vedecko-inovačných celkov Horizont 3: Dobudovanie vedeckých parkov Vedecké mesto/regionálny cluster dokončené 2010-2015 2014-2020
 11. 11. Ukážka strategického plánovania POLITIKY STRATEGICKÉ PRIORITY OPERATÍVNE PRIORITY
 12. 12. Nástroje na určovanie priorít
 13. 13. Ukážka strategického plánovania - Fínsko
 14. 14. Priority na Slovensku do roku 2020?
 15. 15. Vedecká a inovačná infraštruktúra ako prostriedok, nie cieľ
 16. 16. Reforma systému - oblasti <ul><li>Závery a odporúčania v oblastiach: </li></ul><ul><li>Konsolidácia riadenia štátnej vednej a technickej politiky a jej inštitúcie </li></ul><ul><li>Legislatíva a administratívne pravidlá </li></ul><ul><li>Infraštruktúra a priority </li></ul><ul><li>Kvalita slovenskej vedy a systému jej riadenia </li></ul><ul><li>Financovanie: </li></ul><ul><ul><li>Štrukturálne fondy 2007 – 2013 </li></ul></ul><ul><ul><li>Štrukturálne fondy 2004 – 2020 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ostatné zdroje </li></ul></ul><ul><li>Veda, hospodárstvo a spoločnosť </li></ul>
 17. 17. Ďakujem za pozornosť

×