• Save
Stanislav Sipko - Ekosystém pre inovácie na Slovensku
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Stanislav Sipko - Ekosystém pre inovácie na Slovensku

on

 • 1,182 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,182
Views on SlideShare
1,015
Embed Views
167

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 167

http://www.europa2020.sk 167

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Stanislav Sipko - Ekosystém pre inovácie na Slovensku Stanislav Sipko - Ekosystém pre inovácie na Slovensku Presentation Transcript

  • Ekosystém pre inovácie na Slovensku Inovácie v Únii workshop Stanislav Sipko predseda, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
  • Obsah prezentácie
   • Priority EÚ v oblasti inovácií
   • Inovačný systém SR – súčasný stav a možnosti
    • základné štrukturálne problémy
    • fakty a čísla
    • vybrané časti ekosystému – priority a infraštruktúra vedy
    • ako nastaviť ekosystém?
  • Inovácia – východisko...
   • Inovácia: investície do výskumu a vývoja v Európe nedosahujú ani 2 % v porovnaní s 2,6 % v USA a 3,4 % v Japonsku, pričom dôvodom je najmä nižšia úroveň súkromných investícií. Dôležitá nie je iba absolútna výška finančných prostriedkov investovaných do výskumu a vývoja, Európa sa musí sústrediť na vplyv a skladbu výdavkov na výskum a zlepšiť podmienky pre výskum a vývoj v súkromnom sektore v EÚ. Náš nižší podiel podnikov v oblasti špičkových technológií vysvetľuje polovicu nášho rozdielu s porovnaní s USA.
  • Stratégia EU 2020 Európska únia Cieľ stratégie Európa 2020 bol stanovený s ambíciou: Európska únia - svetový líder v oblasti inovácií.
  • Priority EÚ – národná úroveň
   • zreformovať vnútroštátne (a regionálne) systémy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na podporu excelentnosti a inteligentnej špecializácie
  • Reforma vedy a inovácií na Slovensku
   • SR urýchlene potrebuje už dlhšie obdobie vytvoriť komplexný inovačný systém, vrátane všetkých jeho nástrojov, keďže dnes tu vôbec neexistujú.
    • naštartovať a významne podporiť inovácie, ako jediný dlhodobo možný ťahúň rozvoja slovenskej ekonomiky a krajiny
   • Štrukturálne fondy EU na roky 2007 – 2013 – hlavný zdroj na podporu inovácií z verejných financií - sú na prvý pohľad nastavené tak, aby sa z nich prefinancovalo vytvorenie komplexného inovačného systému, vrátane všetkých jeho nástrojov.
    • tematické zameranie a štruktúra operačných programov je vhodná
    • reálna tvorba komplexného inovačného systému pokryvkáva – chýba koncept/stratégia, ktorá by bola predvídateľná a dlhodobo stabilná
   • Práve vďaka podpore znalostnej ekonomiky sa z viacerých štátov – napr. Fínsko, ktoré tradične patrili medzi najchudobnejších krajiny západnej Európy, stali dnes najbohatšie krajiny EÚ
    • túto cestu si Fínsko vybralo v 80. rokoch, keď ich vláda začali významne podporovať vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie
    • na rozdiel od nich ostali krajiny, ktoré si túto cestu nevybrali – napr. Portugalsko a Grécko,
   • Slovensko si musí pomôcť samé – nikto za nás systém nevytvorí, ani EÚ
    • Je potrebné zabezpečiť:
     • detailné vypracovanie stratégie a implementáciu komplexného inovačného systému
    • Slovensko potrebuje tvorcu, garanta a realizátorov inovačného systému
  • Základné štrukturálne problémy
   • Financovanie ako % z HDP – na troch posledných miestach EÚ
   • Nestabilné a nepredvídateľné financovanie vedy a inovácií
   • Vedná a inovačná politiky dlhšiu dobu v stave nedokončenej reformy
   • Chýbajúca diskusia a interakcia medzi predstaviteľmi vedy a inovácií a výkonnou mocou
   • Fragmentácia vedeckej komunity
   • Zlý imidž slovenskej vedy medzi verejnosťou
   • Neexistencia základných infraštruktúr potrebných pre modernú vednú a inovačnú politiku
   • Nefunkčné financovanie vedy z iných zdrojov, ako eurofondy
   • Paradox eurofondov – hlavný finančný nástroj štátnej vednej a technickej politiky, ktorý v skutočnosti funguje mimo systému vednej politiky
   • Nekoncepčné a nestrategické riadenie Operačného programu Výskum a vývoj, ako dominantného zdroja financovania vedy – odrezanosť od vednej a technickej politiky
   • Neuspokojivé čerpanie zazmluvnených projektov z Operačného programu Výskum a vývoj
   • Neúnosná byrokratickú záťaž pre implementáciu projektov Operačného programu Výskum a vývoj – toto je oblasť, ktorú má samotná vláda SR vo svojich programových tézach ako prioritu
   • Akumulácia tematických projektov v Bratislave, Žiline, Košiciach a Žiari nad Hronom, ktoré majú nadväznosť na kľúčové priemyselné odvetvia Slovenska
  • Fakty a čísla – financovanie vedy
   • Veda je na Slovensku dlhodobo finančne podvyživená. V tejto oblasti sa môžeme porovnávať len s krajinami ako Rumunsko a Bulharsko, pričom aj tieto nás podľa posledných oficiálnych štatistík predbehli a  Slovensko je s hodnotou investícii do vedy na úrovni 0,48% z HDP na úplnom chvoste Európskej únie spoločne s Cyprom a Litvou (tieto majú údaj na úrovni 0,46% z HDP).
  • Fakty a čísla – dominancia eurofondov
   • Operačný program výskum a vývoj je absolútnym dominantným zdrojom súťažného financovania vedy na Slovensku – čo je v rozpore s EÚ legislatívou o štrukturálnych fondoch a súčasne to deformuje slovenskú vedu
  • Stratégia budovania inovačného systému na Slovensku V rámci výziev v OP VaV vzniklo cca. 80 centier excelentnosti. To isté platí pre priemyselno-akademické výskumno-vývojové centrá. Ide o projekty bez ďalšieho pokračovania, s menším rozpočtom, ktoré pokračovali v trende fragmentácie slovenskej vedy Kompetenčné centrá ako prvá integrovaná strešná iniciatíva predstavujú dôležitý krok k prepojeniu akademického a privátneho sektora. Na Slovensku ich bude 8. Na nich by mali nadväzovať obsahové projekty zamerané na dobudovanie ich infraštruktúry a prvá etapa budovania vedeckých parkov. Nový Operačný program Vedecké parky spájajú miestny a medzinárodný akademický a privátny sektor dlhodobo udržateľným spôsobom. Ich vybudovanie je dlhodobá záležitosť a bude nutné pokračovať v ich dobudovaní v rámci ďalšieho programového obdobia, v ktorom by tieto veľké sofistikované vedecké infraštruktúrne celky mali mať prioritné postavenie. Komplementárne zdroje a systém Národné zdroje nikdy nenahradia možnosti eurofondov, ale môžu komplementárne financovať samotný výskum v rámci novej infraštruktúry Súčasne musí bez ohľadu na pravidelné výmeny vlád fungovať relatívne apolitický systém vednej a inovačnej politiky Horizont 1: Centrá excelentnosti Výskumno-vývojové centrá Aplikovaný výskum Horizont 2: Kompetenčné centrá Prvá etapa budovania unikátnych vedecko-inovačných celkov Horizont 3: Dobudovanie vedeckých parkov Vedecké mesto/regionálny cluster dokončené 2010-2015 2014-2020
  • Ukážka strategického plánovania POLITIKY STRATEGICKÉ PRIORITY OPERATÍVNE PRIORITY
  • Nástroje na určovanie priorít
  • Ukážka strategického plánovania - Fínsko
  • Priority na Slovensku do roku 2020?
  • Vedecká a inovačná infraštruktúra ako prostriedok, nie cieľ
  • Reforma systému - oblasti
   • Závery a odporúčania v oblastiach:
   • Konsolidácia riadenia štátnej vednej a technickej politiky a jej inštitúcie
   • Legislatíva a administratívne pravidlá
   • Infraštruktúra a priority
   • Kvalita slovenskej vedy a systému jej riadenia
   • Financovanie:
    • Štrukturálne fondy 2007 – 2013
    • Štrukturálne fondy 2004 – 2020
    • Ostatné zdroje
   • Veda, hospodárstvo a spoločnosť
  • Ďakujem za pozornosť