<ul><ul><li>Workshop  Inovácia v Únii </li></ul></ul><ul><ul><li>26. máj 2011, Bratislava </li></ul></ul>
Kompetenčné centrá a ich ďalší rozvoj ako prioritný nástroj vednej a inovačnej politiky – platformy pre interakciu špičkov...
<ul><li>STRATÉGIA (i) </li></ul><ul><ul><li>►  Platformy pre vzájomnú synergickú interakciu </li></ul></ul><ul><ul><li>š...
► Nedostatočné zdroje pre vzdelávanie a výskum ► Európske a celosvetové súťaženie v znalostnom ekosystéme ► Potreba rie...
Interné tlaky (II): ► Nedostatočná a obmedzená infraštruktúra ► Potreba komercionalizácie inovačných myšlienok a nápadov...
Portál UCITT Spoločný výskum Organizácie Prepojenie výskumu – synergický efekt Priemysel Uni a SAV Základný výskum Aplikov...
<ul><li>STRATÉGIA (ii) </li></ul><ul><ul><li>► Budovanie národných výskumných centier – </li></ul></ul><ul><ul><li>prakt...
Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách REGIONÁLNY DOPAD ME...
Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách ► Zameranie: cielen...
Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách  1 2
Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách Žilinská univerzita v...
IPM SOLUTIONS - CAD/CAM/CAE riešenia, nosným produktom je CAD systém Pro/ENGINEER; malý podnik, spoluriešitelia viacerých...
<ul><li>STRATÉGIA (iii) </li></ul><ul><ul><li>►  Budovanie vedeckých parkov – praktické aspekty </li></ul></ul><ul><ul><...
Inkubátory Univerzít a SAV Start-ups Štruktúra výskumného parku Regionálne kontraktačné centrum Kompetenčné centrum IT K...
Poslanie UCITT:  Výkonné zabezpečenie relevantných služieb Vedecko-technologického parku TECHNICOM Na to sú vytvorené útv...
Univerzitné centrum inovácií a transferu technológií
Vonkajšie trhové prostredie EXTRANET Medzinárodná a národná spolupráca a zdroje pre VVI Zmluvná medzinárodná a národná sp...
<ul><li>- Bilaterálne dohody </li></ul><ul><li>Členstvo v organizáciách, </li></ul><ul><li>klastroch a pod. </li></ul><ul...
Portál UCITT Úroveň fakúlt a pracovísk Úroveň špecifických pracovísk Portál UCITT Kontaktné centrá FBERG centrá SjF centrá...
<ul><li>Výskumný park Košice – za cca. 40 mil. </li></ul><ul><li>EUR NFP: </li></ul><ul><ul><li>► Viazaný na schválené...
TECHNICOM bude plniť funkcie prostredníctvom svojich troch organizačných zložiek: I. Divízia výskumu, vývoja a inovácii...
► Projekty transferu produktov výskumu a vývoja do praxe ► Platformu na vznik a činnosti účelových výskumných  a vývojo...
► Prostredie pre podnikateľské inkubátory a generovanie START-UP ov ►  Podporuje a zabezpečuje celo-univerzitné (prie...
Technicom
Výskumný park – projekt rozšírenia
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 01.06.11 Ďakujem za Vašu pozornosť
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stanislav Kmeť - Kompetenčné centrá a ich ďalší rozvoj ako prioritný nástroj vednej a inovačnej politiky – platformy pre interakciu špičkového vzdelávania, výskumu a inovácií

1,240 views
1,088 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
157
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Energetika obnoviteľné zdroje energie, fotovoltika, hydrolýza lignocelulózových materiálov, energeticky efektívne budovy Materiálový výskum a technické vedy supravodiče, ľahké kovy, kompozitné materiály, výroba a spracovanie plastov, konštrukcie Lekárske vedy molekulárna medicína, metabolomika/metabonomika, biomedicínska diagnostika, nádorové ochorenia, biotechnológie, liečivá Informačné technológie digitálny podnik, protipovodňová ochrana, inteligentná doprava, znalostné systémy Iné pôdohospodárstvo, životné prostredie, ochrana lesa, bezpečnosť, sociologický a kultúrnohistorický výskum, transfer technológií, kultúrne dedičstvo, ekonomický výskum
 • Energetika obnoviteľné zdroje energie, fotovoltika, hydrolýza lignocelulózových materiálov, energeticky efektívne budovy Materiálový výskum a technické vedy supravodiče, ľahké kovy, kompozitné materiály, výroba a spracovanie plastov, konštrukcie Lekárske vedy molekulárna medicína, metabolomika/metabonomika, biomedicínska diagnostika, nádorové ochorenia, biotechnológie, liečivá Informačné technológie digitálny podnik, protipovodňová ochrana, inteligentná doprava, znalostné systémy Iné pôdohospodárstvo, životné prostredie, ochrana lesa, bezpečnosť, sociologický a kultúrnohistorický výskum, transfer technológií, kultúrne dedičstvo, ekonomický výskum
 • Stanislav Kmeť - Kompetenčné centrá a ich ďalší rozvoj ako prioritný nástroj vednej a inovačnej politiky – platformy pre interakciu špičkového vzdelávania, výskumu a inovácií

  1. 1. <ul><ul><li>Workshop Inovácia v Únii </li></ul></ul><ul><ul><li>26. máj 2011, Bratislava </li></ul></ul>
  2. 2. Kompetenčné centrá a ich ďalší rozvoj ako prioritný nástroj vednej a inovačnej politiky – platformy pre interakciu špičkového vzdelávania, výskumu a inovácií
  3. 3. <ul><li>STRATÉGIA (i) </li></ul><ul><ul><li>► Platformy pre vzájomnú synergickú interakciu </li></ul></ul><ul><ul><li>špičkového vzdelávania, výskumu inovácií </li></ul></ul>
  4. 4. ► Nedostatočné zdroje pre vzdelávanie a výskum ► Európske a celosvetové súťaženie v znalostnom ekosystéme ► Potreba riešenia dôležitých náročných výziev ľudstva Externé tlaky: Interné tlaky: ► Potreby multi-disciplinarity a inter-disciplinarity ► Potreba koncentrácie výskumu (nie atomizácia) ► Výzvy vyplývajúce z medzinárodného hodnotenia a súťaženia v uni sektore
  5. 5. Interné tlaky (II): ► Nedostatočná a obmedzená infraštruktúra ► Potreba komercionalizácie inovačných myšlienok a nápadov (transfer poznatkov) ► Potreba racionalizácia procesu: myšlienky – inovácie – výskum (uni + prax) = produkty
  6. 6. Portál UCITT Spoločný výskum Organizácie Prepojenie výskumu – synergický efekt Priemysel Uni a SAV Základný výskum Aplikovaný výskum R & D Organizácie Priemyselný výskum Kompetenčné centrá Vedecko-technologické parky
  7. 7. <ul><li>STRATÉGIA (ii) </li></ul><ul><ul><li>► Budovanie národných výskumných centier – </li></ul></ul><ul><ul><li>praktické aspekty – ako postupovať do roku 2015 </li></ul></ul>
  8. 8. Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách REGIONÁLNY DOPAD MEDZINÁRODNÝ DOPAD
  9. 9. Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách ► Zameranie: cielený základný a aplikovaný výskum a vývoj v oblastiach mobilných servisných robotov; umelej inteligencie; mobilných sietí; multimodálnych komunikačných rozhraní; doručovania a reprezentácie znalostí; geopriestorových služieb; manažmentu rozsiahlych informačných systémov Navrhovanie a optimalizácia výrobných systémov s podporou umelej inteligencie a simulácie Prenos a spracovanie multimediálneho obsahu služieb na mobilných sieťach a mobilných zariadeniach Podpora pre inteligentné služby v oblasti manažmentu rozsiahlych informačných systémov Znalostná podpora generovania rozhodovacích procedúr pre priemyselné inovácie v sektore strojárenstva Metódy umelej inteligencie a tvorivosti v návrhu a optimalizácii technických systémov Interaktivita v poskytovaní sofistikovaných multimediálnych služieb prostredníctvom IP TV Podpora sofistikovaných simulačných metód pre geopriestorové služby Znalostné technológie v podmienkach analýzy dát z inteligentných senzorových polí a multimediálnej interakcie človeka so strojom Aplikácie znalostných technológií v robotike Multiagentové systémy s tvorbou databáz znalostí pre distribuované systémy Prenos dát cez prostredie pevnej a mobilnej dátovej komunikačnej infraštruktúry pre potreby lokálneho protipovodňového varovného systému Tvorba technologicky orientovaných znalostne intenzívnych služieb pre inovácie výrobkov
  10. 10. Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách 1 2
  11. 11. Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách Žilinská univerzita v Žiline Prešovská univerzita v Prešove Technická univerzita v Košiciach CEIT SK ZTS Výskumno vývojový ústav Košiciach ITKON T-Systems Slovakia ELCOM ANTIK Telekom IPM SOLUTIONS
  12. 12. IPM SOLUTIONS - CAD/CAM/CAE riešenia, nosným produktom je CAD systém Pro/ENGINEER; malý podnik, spoluriešitelia viacerých VaV projektov Žilinská univerzita - počtom študentov tretia najväčšia technicky orientovaná univerzita na Slovensku so siedmymi fakultami, centrum vysokoškolského vzdelávania severoslovenského regiónu, významné výsledky v oblasti výskumu a vývoja, v projekte zapojená Strojnícka fakulta ELCOM - vývoj registračných pokladníc, POS systémov a profesionálnych displejov a klávesníc; stredný podnik Prešovská univerzita - počtom študentov a ôsmymi fakultami najvýznamnejšia humanitne a prírodovedne orientované univerzita východoslovenského regiónu, Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulty humanitných a prírodných vied disponuje výskumnou infraštruktúrou, ktorú tvoria najmä laboratória GIS CEIT SK - VaV v oblasti bioniky a bioinžinierstva, digitálneho podniku, virtuálnej reality, virtuálneho modelovania, virtuálnej výroby a montáže, simulácie; inteligentné výrobky a inteligentné výrobné systémy; priemyselné inovácie; nové systémy riadenia technologických procesov, návrh robotických systémov; malý podnik T-Systems Slovakia - dcérska spoločnosť nemeckej materskej spoločnosti, výskum v oblasti cloud computing, hlavný výskumník spoločnosti Ing. Martin Džbor, PhD.; veľký podnik ZTS VVÚ – vývoj, výroba, komplexné dodávky a servis v oblasti strojárenstva a elektrotechniky, v súčasnosti najmä mobilné a robotické systémy , riešitelia viacerých projektov APVV aj OPVaV; stredný podnik Technická univerzita - počtom študentov druhá najväčšia technická univerzita na Slovensku s 9.fakultami, centrum technického vzdelávania východoslovenského regiónu, množstvo domácich a zahraničných vedecko-výskumných projektov, v projekte zapojená Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka fakulta a Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove ANTIK Telekom - výskum v oblasti doručovania internetového obsahu, doručovania digitálneho obrazu, telekomunikačných služieb, poskytovanie IP televízie; stredný podnik ITKON - poradenstvo pri príprave a realizácii projektov z oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Odborní pracovníci sa podieľali na riešení domácich a zahraničných výskumných projektov najmä v oblasti vodohospodárstva a problematiky povodní Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách
  13. 13. <ul><li>STRATÉGIA (iii) </li></ul><ul><ul><li>► Budovanie vedeckých parkov – praktické aspekty </li></ul></ul><ul><ul><li>– ako postupovať do roku 2015 </li></ul></ul>
  14. 14. Inkubátory Univerzít a SAV Start-ups Štruktúra výskumného parku Regionálne kontraktačné centrum Kompetenčné centrum IT Kontraktačné firmy Výskumný park Košice Strategickí investori Venture capital Marketingové a propagačné centrum Technicom Priemyselný park A Priemyselný park B Spin-offs UCITT
  15. 15. Poslanie UCITT: Výkonné zabezpečenie relevantných služieb Vedecko-technologického parku TECHNICOM Na to sú vytvorené útvary: ► Útvar podpory pre výskumné a vývojové a inovačné projekty (PVVIP) ► Útvar podpory spolupráce s praxou, pre aplikovaný výskum, inovácie a transfer poznatkov a technológií (PAVITT) ► Útvar podpory ochrany duševného vlastníctva (PODUV) ► Útvar podpory rozvoja ľudských zdrojov a metodík služieb v inováciách a transfere technológií (RLZAMS) UCITT ( U niverzitné C entrum I novácií a  T ransferu T echnológií a ochrany duševného vlastníctva )
  16. 16. Univerzitné centrum inovácií a transferu technológií
  17. 17. Vonkajšie trhové prostredie EXTRANET Medzinárodná a národná spolupráca a zdroje pre VVI Zmluvná medzinárodná a národná spolupráca Úroveň vedenia univerzity INTRANET Úroveň fakúlt a pracovísk Úroveň autonómnych VVI útvarov Otvorená spolupráca Štatutárna spolupráca Zmluvná spolupráca Správa siete UCITT a informačné zdroje Vedecký a technologický park TECHNICOM Koordinačné a riadiace pracovisko Rozšírené kontaktné pracoviská (Kompetenčné centrá, laboratóriá a pod.) Centrá excelentného výskumu Centrá (excelentnej) spolupráce so špecifickým sektorom Informačná a komunikačná platforma UCITT Štatutárna spolupráca Kontaktné pracoviská (body) Fakulty a pracoviská Ad-Hoc pracoviská pre projekty s celouniverzitným dopadom Sieťová štruktúra UCITT
  18. 18. <ul><li>- Bilaterálne dohody </li></ul><ul><li>Členstvo v organizáciách, </li></ul><ul><li>klastroch a pod. </li></ul><ul><li>Dopady medzinárodných </li></ul><ul><li>projektov </li></ul>SAV Košice IT Valley SAATAR a pod. Portál UCITT Národná spolupráca a prístup k zdrojom pre VVI Zmluvná zahraničná spolupráca Medzinárodná spolupráca a prístup k zdrojom pre VVI Zmluvná národná spolupráca Externá spolupráca Celoškolská úroveň Portál UCITT Koordinačné a riadiace pracovisko UCITT VEDENIE TUKE TECHNICOM Centrum VUKONZE Kompetenčné centrum Perspektívne centrá / pracoviská spolupráce s priemyselnou praxou Podporné pracoviská pre informačné a komunikačné zabezpečenie ÚVT UK TUKE PVVP – Výskumné a vývojové projekty PAVITT – Inovácie a transfer technológií PODUV – Ochrana duševného vlastníctva RLZAMS – Rozvoj ľudských zdrojov v IaTT Marketing Správa portálu Divízia VVI Podnikateľský „High-Tech“ inkubátor
  19. 19. Portál UCITT Úroveň fakúlt a pracovísk Úroveň špecifických pracovísk Portál UCITT Kontaktné centrá FBERG centrá SjF centrá FEI FVT EkF SvF FU LF Rektorátne pracoviská Rozšírené kontaktné centrá Bezbariérové centrum centrá IRKR centrá CIIKT centrá ICV centrá Ad-Hoc celouniverzitné projekty VaV resp. projekty spolupráce s praxou (*) Centrá excelentného výskumu TUKE Zastúpenie v partnerských centrách excelentného výskumu HF IKT pre znalostné technológie Progresívne stavebné konštrukčné materiály a technológie Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Progresívne materiály a technológie pre automobilovú elektroniku Riadenie technických, environmentálnych a humánnych rizík v strojárenstve Výkonové elektronické systémy a materiály (ŽU v Žiline) Biomedicínske technológie (UPJŠ Košice)
  20. 20. <ul><li>Výskumný park Košice – za cca. 40 mil. </li></ul><ul><li>EUR NFP: </li></ul><ul><ul><li>► Viazaný na schválené Kompetenčné </li></ul></ul><ul><ul><li>centrum TUKE tematicky orientovaný </li></ul></ul><ul><ul><li>na aplikované IT </li></ul></ul>
  21. 21. TECHNICOM bude plniť funkcie prostredníctvom svojich troch organizačných zložiek: I. Divízia výskumu, vývoja a inovácii II. Podnikateľsky HIGH-TECH inkubátor III. Organizačnú (podstatná časť aktivít sekcie je zameraná na podporu zabezpečovania služieb UCITT) Vedecko-technologický park TECHNICOM by mal plniť funkcie:
  22. 22. ► Projekty transferu produktov výskumu a vývoja do praxe ► Platformu na vznik a činnosti účelových výskumných  a vývojových laboratórií, resp. pracovísk vytváraných v rámci spoločných aktivít fakúlt a pracovísk univerzít a ústavov SAV, resp. partnerských organizácii VaV s organizáciami domácej a zahraničnej hospodárskej pripadne aj spoločenskej praxe ► Účinnú tvorbu a rozvoj „High-tech“ firiem vytváraných najmä prostredníctvom SPIN-OFF dopadov VVI aktivít a projektov realizovaných v rámci pôsobnosti UCITT TECHNICOM zabezpečuje najmä:
  23. 23. ► Prostredie pre podnikateľské inkubátory a generovanie START-UP ov ► Podporuje a zabezpečuje celo-univerzitné (prierezové) projekty aplikovaného výskumu ► Poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby pre spoločné výskumné, vývojové a inovačné aktivity TECHNICOM zabezpečuje najmä:
  24. 24. Technicom
  25. 25. Výskumný park – projekt rozšírenia
  26. 26. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 01.06.11 Ďakujem za Vašu pozornosť

  ×