EUROPE 2020  Nástroje priestorového plánovania a podpory infraštruktúry v podmienkach rozšírenej EÚ  Prof. Maroš Finka...
Obsah  Od  úvodných myšlienok ..., cez pohľady na vývoj EU a priestorový rozvoj nové výzvy  n ové interpretácie ... ...
Úvodné myšlienky E UROPE 2020 – perspektíva založená na mobilizácii zdrojov  (reflexia TA EU) Európska politika priestoro...
Udržateľnosť rozvoja a priestor/územie ako zdroj Rýchlosť redukcie poľnohospodárskej pôdy na rozšírenie zastavaného územia...
N ové výzvy pre súčasný priestorový rozvoj - region álne diverzifikované impakty klimatických zmien -  r astúce ceny ene...
N ové odpovede v Územej agende EU (2008) – 1/3 Zvýšenie významu územného rozmeru pre implementáciu rozvojových stratégií E...
N ové odpovede v Územej agende EU – 2/3 Integračné procesy a zvýšenie územnej súdržnosti chápané ako podpora transeurópske...
N ové odpovede v Územnej agende EU – 3/3 Priestorové koncentrácia prejavujúca sa na všetkých hierarchických úrovniach prie...
Globálna ekonomická kríza ako výzva Glob álna kríza odkrývajúca skryté nerovnovážnosti , spôsoboené deformovanými rozvoj...
Vývojové tendencie nástrojov manažmentu priestorového rozvoja Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence...
Odraz potreby nových nástrojov v aktualizácii politiky Územnej kohézie a EUROPA 2020 nový koncept priestorového rozvoja ...
Ďakujem za pozornosť Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence EU, STU Bratislava
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prof. Maroš Finka: Nástroje priestorového plánovania a podpory infraštruktúry v podmienkach rozšírenej EÚ

1,506 views
1,382 views

Published on

prezentácia z workshopu Európa efektívne využívajúza zdroje, ktorý sa uskutočnil 14.4.2011 v Európskom informačnom centre v Bratislave

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
104
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prof. Maroš Finka: Nástroje priestorového plánovania a podpory infraštruktúry v podmienkach rozšírenej EÚ

 1. 1. EUROPE 2020 Nástroje priestorového plánovania a podpory infraštruktúry v podmienkach rozšírenej EÚ Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence EU, STU Bratislava Workshop 1: Európa efektívne využívajúca zdroje
 2. 2. Obsah Od úvodných myšlienok ..., cez pohľady na vývoj EU a priestorový rozvoj nové výzvy n ové interpretácie ... po nové prístupy a nové nástroje Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence EU, STU Bratislava
 3. 3. Úvodné myšlienky E UROPE 2020 – perspektíva založená na mobilizácii zdrojov (reflexia TA EU) Európska politika priestorového rozvoja ako významný faktor manažmentu zdrojov a jeho integratívny nástroj Manažment zdrojov ako neoddeliteľná súčasť komplexných politík udržateľného priestorového rozvoja Rast povedomia o priestorových/územných dopadoch a aspektoch politík EU kontra politická realita v EU charakterizovaná slabou pozíciou integratívnych rozvojových politík vrátane priestorovo plánovacích a slabou horizontálnou i vertikálnou koordináciou Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence EU, STU Bratislava
 4. 4. Udržateľnosť rozvoja a priestor/územie ako zdroj Rýchlosť redukcie poľnohospodárskej pôdy na rozšírenie zastavaného územia v roku 2007 = 1398 ha/ rok r = 1359 futbalových ihrísk za rok v SR Rozšírenie zastavaného územia od 1994 do 2007 z 128463 ha na 227931 ha, čo predstavuje rast +7 7,4% Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence EU, STU Bratislava
 5. 5. N ové výzvy pre súčasný priestorový rozvoj - region álne diverzifikované impakty klimatických zmien - r astúce ceny energií a nové možnosti zásobovania energiou - a kcelerujúca integrácia regiónov do globálnej ekonomickej súťaže a potreba ekonomického vyjadrenia environmentálnych výkonov - impa kty rozšírenia EU na územnú súdržnosť - nadmerné využívanie ekologických a kultúrnych zdrojov zvlášť extenzívnym rozvojom (prehriata urbanizácia, sprawl) v kontraste s degradáciou priestorových štruktúr čeliacich demografickému poklesu (desurbanizácia) - územné efekty demografického vývoja , emigrácia a imigrácia a ich vplyv na zdrojovú efektívnosť zabezpečenia verejných služieb a služieb vo verejnom záujme vrátane bývania Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence EU, STU Bratislava
 6. 6. N ové odpovede v Územej agende EU (2008) – 1/3 Zvýšenie významu územného rozmeru pre implementáciu rozvojových stratégií EU a to predovšetkým vo väzbe na posilnenie a zhodnotenie územného kapitálu: využívanie endogénneho potenciálu podpora integrácie a priestorovej kontektivity územné riadenie zabezpečujúce previazanosť horizontálnych i prierezových - vertikálnych politík s priemetom do územia danej oblasti. rozvoj územno-priestorových klastrov aktívne využitie možností decentralizovanej, bezpečnej a environmentálne únosnej produkcie obnoviteľnej energie, zvlášť v kontexte zhodnotenia potenciálov vidieckych regiónov Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence EU, STU Bratislava
 7. 7. N ové odpovede v Územej agende EU – 2/3 Integračné procesy a zvýšenie územnej súdržnosti chápané ako podpora transeurópskej kohézie a konkurenčných/inovačných činností s rešpektovaním princípov udržateľnosti posilňovanie a väčšia diverzita sietí centier osídlenia na báze polycentrizmu, stimulácia špecializácie a deľby práce vrátane hierarchického systému kreatívnych a inovačných centier stimulujúceho rozvoj mimo ťažísk osídlenia EU, podpora existujúcich silných stránok regiónov ich prepojením a prepojením ich centier s komplementárnym profilom do systémov funkčných klastrov zlepšenie dostupnosti a lepšia integrácia v EU, ochrana a zvyšovanie kvality a ochrany európskych prírodných a kultúrnych hodnôt  rozvoj udržateľných väzieb mesto-vidiek. Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence EU, STU Bratislava
 8. 8. N ové odpovede v Územnej agende EU – 3/3 Priestorové koncentrácia prejavujúca sa na všetkých hierarchických úrovniach priestorového rozvoja – európskej, makroregionálnej, regionálnej i lokálnej rozšírením spádových území dennej dochádzky a rozšírením trhu pracovných síl a bytov rešpektovaním prirodzených rozdielov medzi lokalitami koncentrácie a periférnymi priestormi posilnením významu miest ako hybných síl rozvoja vzrastom významu metropol a metropolitných regiónov pre konkurencieschopnosť EU v globálnej svetovej súťaži Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence EU, STU Bratislava
 9. 9. Globálna ekonomická kríza ako výzva Glob álna kríza odkrývajúca skryté nerovnovážnosti , spôsoboené deformovanými rozvojovými politikami zameranými na r ýchly rast HD P v regiónoch n amiesto udržateľnosti rozvoja Tlak na priestorové plánovanie v zmysle rýchlej reakcie na minimalizáciu alebo elimináciu impaktov krízy a kontradikčných politík rastu . Zameranie na integrované politiky – komplexné ( priestorovo, naprieč sektory ) a zároveň koncentrované na efektívne riešenia špecifických problémov v špecifických kontextoch Prof. Maroš Finka , Ing. Lubomír Jamečný SPECTRA Centre of Excellence EU, STU Bratislava
 10. 10. Vývojové tendencie nástrojov manažmentu priestorového rozvoja Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence EU, STU Bratislava
 11. 11. Odraz potreby nových nástrojov v aktualizácii politiky Územnej kohézie a EUROPA 2020 nový koncept priestorového rozvoja naprieč všetkými úrovňami od európskej až po komunálnu rozhodujúca pridaná hodnota k súčasným politikám EU pre sociálnu a eknomickú kohéziu a environmentálnu politiku rozhodujúci krok ku priemetu cieľov udržateľného a vyváženého rozvoja do priestorových súvislostí Prof. Maroš Finka , Ing. Lubomír Jamečný SPECTRA Centre of Excellence EU, STU Bratislava
 12. 12. Ďakujem za pozornosť Prof. Maroš Finka UM STU / SPECTRA + Centre of Excellence EU, STU Bratislava

×