Priemyselná politika vo veku globalizácie Iniciatíva stratégie EURÓPA 2020 Róbert Kičina Podnikateľská aliancia Slovenska ...
Obsah <ul><li>Stručné predstavenie stratégie EURÓPA 2020 </li></ul><ul><li>Východisková situácia v ekonomikách </li></ul><...
Stratégia EURÓPA 2020 <ul><li>Priorita: Hospodársky rast </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inteligentný </li></ul></ul></ul>...
Stratégia EURÓPA 2020 <ul><li>Podmienky na dosahovanie udržateľného hospodárskeho rastu </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul...
Stratégia EURÓPA 2020
Východisková situácia v ekonomikách <ul><li>Kríza vymazala doterajší pokrok </li></ul><ul><ul><li>v r2009 prepad HDP o 4% ...
Hlavné iniciatívy stratégie EU2020 <ul><li>Inteligentný rast </li></ul><ul><ul><li>Digitálna agenda pre Európu </li></ul>...
<ul><li>Posilniť ekonomický rast a tvorbu pracovných miest </li></ul><ul><li>Diverzifikovať a posilniť konkurencieschopnos...
<ul><li>Vytvorenie priemyselnej politiky na udržanie a rozvoj pevnej, konkurencieschopnej a diverzifikovanej základne v EÚ...
<ul><li>3) Zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre MSP, cez zníženie transakčných nákladov, podporov vytvárania kl...
<ul><li>5) Podpora technológií a výrobných metód znižujúcich využívanie prírodných zdrojov </li></ul><ul><li>6) Podporovan...
<ul><li>9) Zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho odvetvia cestovného ruchu </li></ul><ul><li>10) Prepracovanie nariade...
<ul><li>Zlepšiť podnikateľské prostredie, najmä pre inovatívne MSP. </li></ul><ul><li>Zlepšiť podmienky presadzovania práv...
<ul><li>EK hodnotí národné politiky a konkurencieschopnosť v ročných správach </li></ul><ul><li>Sleduje sa 26 indikátorov ...
Zhrnutie <ul><li>Realizácia opatrení Priemyselnej politiky vo veku globalizácie podporí hospodársky rast </li></ul><ul><li...
Ďakujem za pozornosť <ul><li>Róbert Kičina </li></ul><ul><li>výkonný riaditeľ PAS </li></ul><ul><li>Podnikateľská aliancia...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Robert Kičina: Priemyselná politika vo veku globalizácie

783 views

Published on

Úvodná prezentácia p. Roberta Kičinu na workshope Priemyselná politika vo veku globalizácie, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Európa 2020 dňa 20. septembra 2011 v EIC v Bratislave. Organizátormi workshopu boli Zastúpenie EK na Slovensku a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
147
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • - emisie / o. zdroje en. učinnsoť 20-20-2 ukončenie z 15% na 10%; mladí VŠ z 31 na 400 otázka: bude EU úspešná alebo nie? NIE ako celok ano v pripade niektorych krajin, tzn. ma vyznam pre jednolive krajiny, najmä tie, ktoré si uvedomujú potrebu reformovať a zlepšovať podnikateľské prostredie. investície do R&amp;D a vzdelávanie – priame posilnenie konkurencieschopnosti zamestnanost a chudoba – dôsledok biznis aktivít v dobrom prostredí emisie / obnovitelne zdroje/ en. účinnosť – krátkodobo negatívny vplyv na konkurencieschopnosť, budúca výhoda ak celý svet bude akceptovať enviro závazky.
 • + rastuca konkurencia CINA a INDIA + klimaticke zmeny TZN. Máme čo robiť – preto EU2020 a jej 7 hlavných iniciatív
 • ekologizácia = prispôsobenie procesov a produkcie nízkouhlíkovému hospodárstvu.
 • 1) ???
 • 3) super, hlavne tie transakčné náklady.
 • 8) GMES - Global Monitoring for Environment and Security
 • konkurenciu – základnú silu akéhokoľvek rozvoja.
 • Robert Kičina: Priemyselná politika vo veku globalizácie

  1. 1. Priemyselná politika vo veku globalizácie Iniciatíva stratégie EURÓPA 2020 Róbert Kičina Podnikateľská aliancia Slovenska Bratislava 20. septembra 2011
  2. 2. Obsah <ul><li>Stručné predstavenie stratégie EURÓPA 2020 </li></ul><ul><li>Východisková situácia v ekonomikách </li></ul><ul><li>Ciele iniciatívy Priemyselná politika vo veku globalizácie </li></ul><ul><li>Aktivity SR na dosiahnutie cieľov Priemyselnej politiky vo veku globalizácie </li></ul>
  3. 3. Stratégia EURÓPA 2020 <ul><li>Priorita: Hospodársky rast </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inteligentný </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Udržateľný </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inkluzívny </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Ciele: zamestnanosť zo 69% na 75% </li></ul><ul><li>investície do R&D 3% HDP EÚ </li></ul><ul><li>emisie/obnoviteľné zdroje/en. účinnosť </li></ul><ul><li>vzdelávanie </li></ul><ul><li>znížiť mieru chudoby o 25% (20 mil. ľudí) </li></ul>
  4. 4. Stratégia EURÓPA 2020 <ul><li>Podmienky na dosahovanie udržateľného hospodárskeho rastu </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>KONKURENCIESCHOPNOSŤ </li></ul>
  5. 5. Stratégia EURÓPA 2020
  6. 6. Východisková situácia v ekonomikách <ul><li>Kríza vymazala doterajší pokrok </li></ul><ul><ul><li>v r2009 prepad HDP o 4% </li></ul></ul><ul><ul><li>pokles priemyselnej výroby na úroveň roku 1990 </li></ul></ul><ul><ul><li>23 mil. obyvateľov EU (10%) sú nezamestnaní </li></ul></ul><ul><li>Deficity verejných financií: 7% HDP </li></ul><ul><li>Zadlženosť krajín: 80% HDP </li></ul><ul><li>Rastový potenciál sa znížil o polovicu </li></ul><ul><li>Starnutie obyvateľstva </li></ul>
  7. 7. Hlavné iniciatívy stratégie EU2020 <ul><li>Inteligentný rast </li></ul><ul><ul><li>Digitálna agenda pre Európu </li></ul></ul><ul><ul><li>Inovácia v Únii </li></ul></ul><ul><ul><li>Mládež v pohybe </li></ul></ul><ul><li>Udržateľný rast </li></ul><ul><ul><li>Európa efektívne využívajúca zdroje </li></ul></ul><ul><ul><li>Priemyselná politika vo veku globalizácie </li></ul></ul><ul><li>Inkluzívny rast </li></ul><ul><ul><li>Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta </li></ul></ul><ul><ul><li>Európska platforma na boj proti chudobe </li></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>Posilniť ekonomický rast a tvorbu pracovných miest </li></ul><ul><li>Diverzifikovať a posilniť konkurencieschopnosť priemyselnej základne (lepšie platené prac. miesta, menej CO2, menšia energetická náročnosť) </li></ul><ul><li>Odstrániť bariéry vnútorného trhu, ktorý má 500M obyvateľov, 200M pracovných miest a 20M firiem. </li></ul><ul><li>Zlepšiť podnikateľské prostredie (menej byrokracie, lepšia infraštruktúra) </li></ul><ul><li>Podporiť inovačné aktivity podnikov </li></ul><ul><li>Bojovať proti protekcionizmu a podporiť cezhr. aktivity podnikov </li></ul>Priemyselná politika vo veku globalizácie
  9. 9. <ul><li>Vytvorenie priemyselnej politiky na udržanie a rozvoj pevnej, konkurencieschopnej a diverzifikovanej základne v EÚ a efektívnejšie využívanie zdrojov </li></ul><ul><li>Vytvorenie horizontálneho prístupu k politike v oblasti priemyslu (štandardizácia pravidiel hosp. súťaže, verejného obstarávania, noriem) </li></ul>Ciele PPvVG – úroveň EÚ
  10. 10. <ul><li>3) Zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre MSP, cez zníženie transakčných nákladov, podporov vytvárania klastrov a lepším prístupom k financovaniu </li></ul><ul><li>4) Podporovanie reštrukturalizácie odvetví v ťažkostiach transferom znalostí, štátnou pomocou a EU globalizačným fondom </li></ul>Ciele PPvVG – úroveň EÚ
  11. 11. <ul><li>5) Podpora technológií a výrobných metód znižujúcich využívanie prírodných zdrojov </li></ul><ul><li>6) Podporovanie internacionalizácie MSP </li></ul><ul><li>7) Rozvoj dopravných a logistických sietí vnútri EÚ ako aj smerom k medzinárodným trhom </li></ul><ul><li>8) Vytvorenie účinnej vesmírnej politiky na realizáciu projektov Galileo a GMES </li></ul>Ciele PPvVG – úroveň EÚ
  12. 12. <ul><li>9) Zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho odvetvia cestovného ruchu </li></ul><ul><li>10) Prepracovanie nariadení na podporu prechodu k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, recyklovaniu, vytváraniu noriem pre dlhodobú konkurencieschopnosť EÚ priemyslu </li></ul><ul><li>11) Obnovenie stratégie EÚ na podporu sociálnej zodpovednosti podnikov </li></ul>Ciele PPvVG – úroveň EÚ
  13. 13. <ul><li>Zlepšiť podnikateľské prostredie, najmä pre inovatívne MSP. </li></ul><ul><li>Zlepšiť podmienky presadzovania práv duševného vlastníctva </li></ul><ul><li>Znížiť administratívnu záťaž na podniky a zvýšiť kvalitu právnych predpisov v oblasti podnikania </li></ul><ul><li>Spolupracovať so zainteresovanými pri hľadaní prekážok a tvorbe pevnej priemyselnej a vedomostnej základne </li></ul>Ciele PPvVG – národná úroveň
  14. 14. <ul><li>EK hodnotí národné politiky a konkurencieschopnosť v ročných správach </li></ul><ul><li>Sleduje sa 26 indikátorov v 4 skupinách: </li></ul><ul><ul><ul><li>Moderný a konkurencieschopný priemysel (produktivita práce, R&D, technické vzdelávanie, pridaná hodnota) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Udržateľný priemysel (energetická náročnosť, produkcia CO2 a odpadu) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podnikateľské prostredie (ceny energií pre MSP, štátna pomoc, výdavky na infraštruktúru, spokojnosť s infraštruktúrou, právny rámec podnikania, byrokracia) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podnikanie a MSP (založenie podniku, miera prežitia po 2 rokoch, prístup k financovaniu, rýchlo rastúce podniky) </li></ul></ul></ul>Monitoring plnenia stratégie
  15. 15. Zhrnutie <ul><li>Realizácia opatrení Priemyselnej politiky vo veku globalizácie podporí hospodársky rast </li></ul><ul><li>Profitovať budú najmä proreformné krajiny </li></ul><ul><li>Na národnej úrovni presadzovať všetky opatrenia zamerané na rozvoj podnikateľského prostredia </li></ul><ul><li>Na úrovni EÚ podporovať opatrenia týkajúce sa férovej ochrany hospodárskej súťaže, rozvíjania spoločného trhu a podporujúce konkurenciu </li></ul>
  16. 16. Ďakujem za pozornosť <ul><li>Róbert Kičina </li></ul><ul><li>výkonný riaditeľ PAS </li></ul><ul><li>Podnikateľská aliancia Slovenska </li></ul><ul><li>www.alianciaPAS.sk | [email_address] </li></ul>

  ×