DIGITÁLNE SLOVENSKO 2020 – najvyšší čas pre zodpovedný prístup, aktivity a reálne aplikácie  (Slovensko vs. DIGITÁLNA AG...
<ul><ul><li>všeobecné problémy </li></ul></ul>INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ SR 1994 - 2011 dlhodobo nepriaznivé postavenie v rámc...
Historický vývoj EU vs. Slovensko <ul><li>Európska únia </li></ul><ul><ul><li>1994.................... Bangemannová správ...
Plánované investície zo ŠF EÚ 2007-2013 v oblasti informačnej spoločnosti
SLOVENSKO: OPIS 2007-2013 plánovaný cieľový stav eGOV
<ul><ul><li>Všeobecné odporúčania </li></ul></ul>1) urýchlene prijať uznesením vlády Národnú stratégiu implementácie Dig...
<ul><ul><li>Všeobecné odporúčania (pokrač.) </li></ul></ul>3) vytvoriť funkčný národný koordinačný mechanizmus (odporúčan...
<ul><ul><li>Všeobecné odporúčania (pokrač.) </li></ul></ul>5) využívať pri stanovovaní strategických cieľov, plánovaní, m...
DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>intero...
DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>intero...
DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>intero...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>sprístupnenie obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>ne...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 absencia účin...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 1) zakompono...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 2) urýchlené ...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 3) včasná har...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 4) aktívne za...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 5) zabezpečen...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>zlepšenia určovania noriem IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A ...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 absencia základných n...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 1) dokument vlády SR ...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 2) zakomponovanie akt...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 3) splnenie záväzkov ...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 4) aktívne zapojenie ...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 5) včasná harmonizáci...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 6) aktívne zapojenie ...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>posilnenie politiky v oblasti bezpečnosti sietí a informácií vy...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 sp...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 absencia legislatívy v obl...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 1) urýchlené prijatie leg...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 2) potreba prijatia národ...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 3) dobudovať (najneskôr ...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 4) aktívne sa zapájať v s...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 5) v plnej miere zaviesť ...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 6) pokračovať pri organiz...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 7) aktívne zapojenie prísl...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 8) prispôsobiť (najneskô...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>záruka univerzálneho širokopásmového pokry...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>penetrácia F TTH (júl 2009 ) schválená štátna pomoc ...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>2013 2020 100% internet ové  pokrytie 100% pokrytie...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 súbor...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 dlhod...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 absen...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 1) po...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 2) pr...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 3) p...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 4) tr...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 5) an...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 6) p...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 7) r...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 8) ak...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 9) zv...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>vystupňovanie úsilia a efektivity vo výskume a inováciách </li></...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 spoj...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 absencia zámerov využívania ...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 1) aktívne a urýchlené zapoj...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 2) zvýšenie (zdvojnásobeni...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 3) aktívne zapojenie sa SR v...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 4) aktívne zapojenie sa prís...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 + ďalšie podnety uvedené v o...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><u...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>populá...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb (signifikantné oblast...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT pre životné prostredie </li></ul></...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>e Government Action Plan 2011-2015 (decembe...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udr...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 pod...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ele...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 int...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udr...
eGOVERNMENT variabilita a komplexnosť národná časť eGovernmentu cezhraničná časť eGovernmentu NKIVS OPIS OPBK ? ŠF 2014-2...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 abs...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 výr...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 sfu...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGo...
DIGITÁLNA AGENDA EÚ 2010-2020: workshop - 17.máj 2011, Bratislava 1.panel: eGOVERNMENT a INTEROPERABILITA
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIV...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 obl...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 obl...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 vše...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 VŠE...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIV...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIV...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udr...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udr...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udr...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 pod...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 pod...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 int...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 int...
<ul><li>Európska platforma na boj proti chudobe (podpora zvýšením dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry najmä ...
Ďakujem za Vašu pozornosť ! Peter D R U G A PD CONSULTING Gr ősslingova 67, 811 09 Bratislava Telefón/Fax: +421 2 5292 4...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peter Druga: Digitálna agenda pre Európu

719 views
629 views

Published on

Prezentácia Petra Drugu na záverečnej konferencii Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa, ktorá sa uskutočnila 14. novembra v Austria Trend hoteli. Koneferenciu zorganizovalo Zastúpenie EK na Slovensku a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peter Druga: Digitálna agenda pre Európu

 1. 2. DIGITÁLNE SLOVENSKO 2020 – najvyšší čas pre zodpovedný prístup, aktivity a reálne aplikácie (Slovensko vs. DIGITÁLNA AGENDA EÚ 2020) Peter Druga PD CONSULTING, Bratislava
 2. 3. <ul><ul><li>všeobecné problémy </li></ul></ul>INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ SR 1994 - 2011 dlhodobo nepriaznivé postavenie v rámci EÚ dlhodobé podceňovanie prípravy, hľadania, ako aj financovania systémových riešení na úrovni verejnej správy oneskorené reakcie verejnej správy SR na európske dokumenty, iniciatívy a projekty dlhodobá orientácia na technické aspekty pri absencii/nedocenení ekonomických, legislatívnych, regulačných, organizačných a sociálnych aspektov budovania informačnej spoločnosti digitálna priepasť (vidiek – mestá, regióny)
 3. 4. Historický vývoj EU vs. Slovensko <ul><li>Európska únia </li></ul><ul><ul><li>1994.................... Bangemannová správa </li></ul></ul><ul><ul><li>1995-2000........... Informačná spoločnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>2000-2005........... eEurope / eEurope+ </li></ul></ul><ul><ul><li>2005-2010........... i2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>2010-2020........... DIGITÁLNA AGENDA EU </li></ul></ul><ul><li>Slovensko </li></ul><ul><ul><li>(1992.................... Národný program informatizácie) </li></ul></ul><ul><ul><li>1995.................... 1.ministerské fórum EU/SVE o inf.spoločnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>2001.................... Štátna politika informatizácie spoločnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>2004.................... Národná stratégia informatizácie spoločnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>2009.................... Stratégia informatizácie spoločnosti 2009-2013 </li></ul></ul><ul><ul><li>??? .................... .............??? ........... </li></ul></ul>
 4. 5. Plánované investície zo ŠF EÚ 2007-2013 v oblasti informačnej spoločnosti
 5. 6. SLOVENSKO: OPIS 2007-2013 plánovaný cieľový stav eGOV
 6. 7. <ul><ul><li>Všeobecné odporúčania </li></ul></ul>1) urýchlene prijať uznesením vlády Národnú stratégiu implementácie Digitálnej agendy pre Európu na základe analýzy nevyhnutných organizačných a legislatívnych opatrení, definovania finančných zdrojov a zakomponovania príslušných cieľových štatistických ukazovateľov 2) urýchlene prijať uznesením vlády národný Akčný plán implementácie Digitálnej agendy pre Európu vrátane vyčlenenia príslušných finančných zdrojov a pravidelne ho vyhodnocovať DIGITÁLNA AGENDA SR pre 2012 - 2020
 7. 8. <ul><ul><li>Všeobecné odporúčania (pokrač.) </li></ul></ul>3) vytvoriť funkčný národný koordinačný mechanizmus (odporúčanie pretransformovať súčasnú Strategickú radu pre eGovernment na Strategickú radu pre Digitálnu agendu ), 4) pravidelné vyhodnocovať dosiahnutý pokrok v oblasti digitálnej agendy v SR prostredníctvom každoročnej hodnotiacej správy (každoročne v júni) v súlade a v kontexte so zverejnením celoeurópskeho pokroku (každoročne v máji) DIGITÁLNA AGENDA SR pre 2012 - 2020
 8. 9. <ul><ul><li>Všeobecné odporúčania (pokrač.) </li></ul></ul>5) využívať pri stanovovaní strategických cieľov, plánovaní, manažovaní a vyhodnocovaní projektov a iniciatív najlepšie skúsenosti z úspešných krajín v zahraničí (najmä v EÚ), 6) pravidelne vyhodnocovať a upravovať špecializované národné politiky v príslušných špecifických sektoroch (vzdelávanie, priemyselná politika, veda a výskum a pod.) DIGITÁLNA AGENDA SR pre 2012 - 2020
 9. 10. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><ul><li>výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>opatrenia (100, z toho 31 legislatívnych) </li></ul><ul><li>špecifické oblasti </li></ul><ul><li>Information Infrastructure </li></ul><ul><li>eGovernment </li></ul><ul><li>eInclusion </li></ul><ul><li>eHealth </li></ul><ul><li>eCulture </li></ul><ul><li>eLibrary </li></ul><ul><li>Teleworking </li></ul><ul><li>eEducation </li></ul><ul><li>eLearning </li></ul><ul><li>eJustice </li></ul><ul><li>eTransport </li></ul><ul><li>eSignature </li></ul><ul><li>ePrivacy </li></ul><ul><li>CyberCrime </li></ul><ul><li>eProcurement </li></ul><ul><li>eTourist </li></ul><ul><li>Open Source </li></ul><ul><li>eGov Content (INSPIRE, PSI re-use) </li></ul><ul><li>eTax </li></ul><ul><li>eInvoicing </li></ul><ul><li>........ </li></ul>
 10. 11. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><ul><li>výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>opatrenia (100, z toho 31 legislatívnych) </li></ul><ul><li>špecifické oblasti </li></ul><ul><li>Information Infrastructure </li></ul><ul><li>eGovernment </li></ul><ul><li>eInclusion </li></ul><ul><li>eHealth </li></ul><ul><li>eCulture </li></ul><ul><li>eLibrary </li></ul><ul><li>Teleworking </li></ul><ul><li>eEducation </li></ul><ul><li>eLearning </li></ul><ul><li>eJustice </li></ul><ul><li>eTransport </li></ul><ul><li>eSignature </li></ul><ul><li>ePrivacy </li></ul><ul><li>CyberCrime </li></ul><ul><li>eProcurement </li></ul><ul><li>eTourist </li></ul><ul><li>Open Source </li></ul><ul><li>eGov Content (INSPIRE, PSI re-use) </li></ul><ul><li>eTax </li></ul><ul><li>eInvoicing </li></ul><ul><li>........ </li></ul>
 11. 12. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><ul><li>výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>opatrenia (100, z toho 31 legislatívnych) </li></ul><ul><li>špecifické oblasti </li></ul><ul><li>Information Infrastructure </li></ul><ul><li>eGovernment </li></ul><ul><li>eInclusion </li></ul><ul><li>eHealth </li></ul><ul><li>eCulture </li></ul><ul><li>eLibrary </li></ul><ul><li>Teleworking </li></ul><ul><li>eEducation </li></ul><ul><li>eLearning </li></ul><ul><li>eJustice </li></ul><ul><li>eTransport </li></ul><ul><li>eSignature </li></ul><ul><li>ePrivacy </li></ul><ul><li>CyberCrime </li></ul><ul><li>eProcurement </li></ul><ul><li>eTourist </li></ul><ul><li>Open Source </li></ul><ul><li>eGov Content (INSPIRE, PSI re-use) </li></ul><ul><li>eTax </li></ul><ul><li>eInvoicing </li></ul><ul><li>........ </li></ul>1.panel 2.panel
 12. 13. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>sprístupnenie obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>nekomplikované online a cezhraničné transakcie </li></ul></ul><ul><ul><li>posilňovanie dôvery v digitálny svet </li></ul></ul><ul><ul><li>posilnenie jednotného trhu pre telekomunikačné služby </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1
 13. 14. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 cezhraničné a celoeurópske udeľovanie licencií v audiovizuálnom sektore, implementácia Montiho správy „Nová stratégia pre jednotný trh“, napredovanie pri vytváraní, produkcii a distribúcii digitálneho obsahu (na všetkých platformách), inovatívne obchodné modely umožňujúce rôzne spôsoby prístupu k obsahu a platieb zaň, sprístupňovania informácií verejného sektora za transparentných, účinných a nediskriminačných podmienok, povinnosti sprístupňovania zdrojov údajov pre cezhraničné aplikácie a služby, trhu elektronických platieb a elektronického fakturovania, jednotná oblasť platieb v eurách (Single Euro Payment Area – SEPA), európsky rámec pre elektronické fakturovanie, smernica o elektronickom peňažníctve, technológie elektronickej totožnosti (eID), potreba implementačných riešení v rámci elektronickej verejnej správy (e-government), interoperabilita založená na normách a otvorených platformách rozvoja, revízia smernice o elektronickom podpise s cieľom zabezpečiť právny rámec ich cezhraničného uznávania a interoperabilitu bezpečných systémov elektronického overovania totožnosti, vplyv smernice o elektronickom obchode na online trhy, celkové preskúmanie regulačného rámca ochrany údajov, monitoring plnenia požiadaviek na poskytovanie informácií podľa smernice o elektronickom obchode, smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku, zjednotenie európskeho zmluvného práva ........... MK, RVR, MS, NBS, MF, MH, ÚOOÚ, MDVRR, PMÚ a TÚ SR
 14. 15. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 absencia účinnej národnej legislatívy v oblasti PSI re-use (2005 vs. ?2012?) praktická (ne)dostupnosť k informáciám verejného sektora (problémy najmä na úrovni miestnej samosprávy) oneskorená harmonizácia príslušných legislatívnych dokumentov (nový európsky regulačný rámec v oblasti elektronických komunikácií - máj 2011 vs. máj 2012?)
 15. 16. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 1) zakomponovanie súčasných, ako aj budúcich aktivít EÚ v uvedenej oblasti (napr. celoeurópske riešenia sporov online na účely transakcií elektronického obchodu, Kódex EÚ práv v online prostredí, online značky dôvery EÚ a pod. ) do príslušných strategických vládnych dokumentov SR s vyčlenením nevyhnutných finančných prostriedkov pre implementačný plán vo verejnej správe SR,
 16. 17. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 2) urýchlené prijatie legislatívy na opakované používanie informácií verejného sektora do právneho rámca SR (druhý stupeň konania EÚ voči SR vo veci porušenia právnych predpisov – pozri EK, 2011, Tlačová správa IP/11/1254 z 27.októbra 2011),
 17. 18. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 3) včasná harmonizácia nových pripravovaných legislatívnych dokumentov EÚ do národnej legislatívy SR (s mernica o službách, smernica o nekalých obchodných praktikách, nový telekomunikačný rámec , smernica o DPH, ...)
 18. 19. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 4) aktívne zapojenie príslušných orgánov verejnej správy do pilotných alebo implementačných nadnárodných alebo nadregionálnych aktivít v jednotlivých oblastiach v rámci EÚ
 19. 20. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 5) zabezpečenie dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry (broadband) aj v prímestských a vidieckych oblastiach (v súlade s režimom štátnej pomoci pre broadband)
 20. 21. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>zlepšenia určovania noriem IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora lepšieho využívania noriem </li></ul></ul><ul><ul><li>zlepšenie spolupráce prostredníctvom koordinácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2
 21. 22. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 usmerneni e o transparentných pravidlách sprístupňovania informácií ex ante pri základných právach duševného vlastníctva a podmienkach udeľovania licencií v súvislosti s vytváraním noriem využívani e celej škály relevantných noriem pri obstarávaní hardvéru, softvéru a služieb IT verejnou správou prostredníctvom vyberania noriem, ktoré môžu uplatňovať všetci zainteresovaní dodávatelia ( umožní sa väčšia hospodárska súťaž a zníži riziko odkázanosti na obmedzený okruh dodávateľov ) prijati e ambicióznej európskej stratégie interoperability a európskeho rámca interoperability v rámci programu ISA (riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy) preskúmanie možnosti zrealizovať opatrenia, ktoré by boli podnetom pre významných aktérov na trhu, aby udelili licencie na informácie o interoperabilite a zároveň by podporovali inováciu a hospodársku súťaž ÚPV, MDVRR, MF, UNMS, MS, splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť a Strategická rada pre e G overnment
 22. 23. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 absencia základných noriem a legislatívy pre eGovernment zosúladenie zámerov SR s trendmi EÚ (napr. využívanie open source vo verejnej správe) absencia národnej úrovne verejných konzultácií so širšou odbornou komunitou vo vzťahu k celoeurópskym konzultáciám
 23. 24. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 1) dokument vlády SR „Opatrenia na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore ” (uznesenie vlády č. 460/2011, 6.júl 2011) pretransformovať do národnej legislatívy vo forme právnej povinnosti pre verejnú správu SR
 24. 25. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 2) zakomponovanie aktivít pri uplatňovaní európskeho rámca interoperability na vnútroštátnej úrovni do príslušných strategických vládnych dokumentov SR s vyčlenením nevyhnutných finančných prostriedkov pre implementačný plán vo verejnej správe SR (najneskôr do roku 2013)
 25. 26. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 3) splnenie záväzkov verejnej správy SR týkajúcich sa interoperability a noriem (dokumentované v záverečných deklaráciách ministrov z Malmö (2009) a Granady (2010) – najneskôr do roku 2013
 26. 27. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 4) aktívne zapojenie príslušných orgánov verejnej správy SR do verejných celoeurópskych konzultácií v rámci „modernizácie normalizácie v oblasti informačných a komunikačných technológií v EÚ”
 27. 28. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 5) včasná harmonizácia nových pripravovaných legislatívnych dokumentov a noriem EÚ do národnej legislatívy SR
 28. 29. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 6) aktívne zapojenie príslušných orgánov verejnej správy do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ (napr. ISA, ...)
 29. 30. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>posilnenie politiky v oblasti bezpečnosti sietí a informácií vysokej úrovne </li></ul></ul><ul><ul><li>boj proti počítačovým útokom na informačné systémy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3
 30. 31. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 spam, krádeže totožností a online podvody cielené počítačové útoky proti štátom posilnenie spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (Consumer Protection Cooperation – CPC) široká a spoľahlivo fungujúca sieť tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT) potreba stratégie správy totožnosti (na účely bezpečných a účinných služieb elektronickej verejnej správy - eGovernment), medzinárodne koordinované opatrenia zacielené na bezpečnosť informácií súčinnosť v boji proti počítačovej kriminalite s podporou obnovenej Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) ............... ÚOOÚ, MDVRR, MV, MO, MF, MS, prokuratúra a súdnictvo
 31. 32. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 absencia legislatívy v oblasti informačnej bezpečnosti verejnej správy správa internetových domén .sk v pôsobnosti súkromnej obchodnej spoločnosti (bez adekvátneho legislatívneho a regulačného rámca, t.č. iba formálna zmluva s MF) absencia koncepčného a koordinovaného riešenia informačnej bezpečnosti eGovernmentu (najmä na úrovni samospráv) v SR
 32. 33. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 1) urýchlené prijatie legislatívy v oblasti informačnej bezpečnosti verejnej správy (legislatívny a regulačný rámec nevyhnutný pre dynamické nasadzovanie nových informačných systémov verejnej správy SR v oblastiach e-government, e-health, e-education, e-learning a pod.)
 33. 34. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 2) potreba prijatia národného legislatívneho rámca pre oblasť správy a regulácie internetových domén .sk
 34. 35. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 3) dobudovať (najneskôr do roku 2012) spoľahlivo fungujúci útvar CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team) vrátane personálneho a finančného zabezpečenia pre potreby riešenia počítačových incidentov v SR (najmä v oblasti verejnej správy SR), ako aj pri zapojení sa do celoeurópskych aktivít
 35. 36. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 4) aktívne sa zapájať v spolupráci s EK pri simulácii veľkých útokov a podieľať sa na príprave a skvalitňovaní stratégií na zmierňovanie negatívnych následkov
 36. 37. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 5) v plnej miere zaviesť a používať horúce linky na oznamovanie urážlivého alebo škodlivého on-line obsahu (najneskôr do roku 2013 )
 37. 38. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 6) pokračovať pri organizovaní kampane pre deti s cieľom zvýšenia informovanosti o bezpečnosti v on-line prostredí a   podporovať skvalitnenie výučby o bezpečnosti v on-line prostredí na školách a  podporovať poskytovateľov on-line služieb v uplatňovaní samoregulačných opatrení týkajúcich sa bezpečnosti detí v on-line prostredí - aj s vyčlenením nevyhnutných finančných zdrojov z rozpočtu verejnej správy SR
 38. 39. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 7) aktívne zapojenie príslušných orgánov verejnej správy do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ
 39. 40. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 8) prispôsobiť (najneskôr do roku 2012) vnútroštátne platformy na oznamovanie trestných činov na účely platformy Europolu na boj proti počítačovej kriminalite
 40. 41. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>záruka univerzálneho širokopásmového pokrytia s narastajúcou rýchlosťou pripojenia </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora zavádzaniu sietí novej generácie (NGA) </li></ul></ul><ul><ul><li>otvorený a neutrálny internet </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4
 41. 42. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>penetrácia F TTH (júl 2009 ) schválená štátna pomoc pre broadband v EU (mil.€) 65 projektov / 3,421 Mld. € DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4
 42. 43. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>2013 2020 100% internet ové pokrytie 100% pokrytie ≥30Mbps 50% domácností ≥100Mbps DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4
 43. 44. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 eliminácia rizík súvisiacich s absenciou zásahu verejného sektora (broadbandové siete koncentrované v niekoľkých husto osídlených zónach s výraznými nákladmi na zavedenie a vysokými cenami), potreba opatrení príslušných orgánov verejnej správy, aby sa pri verejných a súkromných civilných inžinierskych stavbách systematicky plánovali širokopásmové siete a káblové rozvody, vyjasnili sa práva týkajúce sa miesta ich vedenia a vyznačili sa dostupné pasívne infraštruktúry vhodné na zavedenie káblov, európska politika frekvenčného spektra, efektívneho riadenia frekvenčného spektra, digitálnej dividendy v kontexte podpory hospodárskej súťaže a inovácií a pod. ............... MDVRR, MF, NASES, TU SR, PMÚ a splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť
 44. 45. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 súbor závažných systémových zlyhaní (neprofesionálny, nezodpovedný a netransparentný prístup, kompetenčná nesúrodosť) pri príprave nevyhnutných podkladov súvisiacich so schvaľovaním štátnej pomoci schválenie štúdie uskutočniteľnosti so signifikantnými prvkami profesionálneho zlyhania (rozpor s pravidlami štátnej pomoci EÚ pre broadband) - negatívny dopad na ďalší proces a kvalitu podkladových materiálov pri príprave návrhov schém štátnej pomoci. absencia porovnávacej analýzy ekonomických, legislatívnych a regulačných dopadov alternatívnych riešení prostredníctvom veľkých podnikov, malých a stredných podnikov a verejnej správy (vrátane analýzy prípravy a realizácie obdobných zahraničných projektov) - predpoklady na neefektívne návrhy riešení a momentálne nepochopiteľne znemožňuje priamu účasť aj podnikateľského sektora na projektoch financovaných zo ŠF
 45. 46. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 dlhodobé preceňovanie technických (zo strany verejného i súkromného sektora) a podceňovanie ekonomických, legislatívnych, regulačných a organizačných aspektov budovania informačnej infraštruktúry z verejných zdrojov vysoké priemerné náklady naposledy zverejneného návrhu projektu NASES (2,5-násobne prevyšujú hodnoty obdobného litovského projektu RAIN-2) časová tieseň v súvislosti s doterajšou absenciou schválenia projektu v rámci procesu schvaľovania programu štátnej pomoci EK (priama závislosť od kvality štúdie uskutočniteľnosti) absencia zakomponovania inštrumentov zrýchľujúcich, zjednodušujúcich alebo znižujúcich investičné náklady (napr. inštitút aktivačných prác, súbežnosť navrhovaných trás s existujúcim vzdušným elektrickým vedením v extraviláne, JEREMIE, ...).
 46. 47. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 absencia dôležitých verejne dostupných informácií o návrhu riešenia projektu NASES – otázky na vhodnosť metodiky tvorby klastrovania obcí, trasovania, prípojných bodov k existujúcej infraštruktúre a investičných nákladov, absencia ekonomického modelu fungovania navrhnutého systému (orientačné ročné náklady predpokladajú údajne až 6,6 mil. €), absentuje overiteľná verejná kontrola plnenia záväzkov iných operátorov pri pokrytí nových obcí v priebehu rokov 2011 – 2013, ku ktorým sa pre NASES zaviazali existujúci operátori (údaje majú významný vplyv na finančné a časové plánovanie nových eGovernment riešení v prípade týchto obcí, 119 obcí s menej ako 1 % obyvateľstva údajne NASES svojím projektom nedokáže riešiť)
 47. 48. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 1) potreba schválenia , resp. prijatia novej analýzy (štúdie uskutočniteľnosti) - dôveryhodný a kvalifikovaný podkladový materiál na rozhodovanie príslušných inštitúcií verejnej správy pri príprave národnej schémy štátnej pomoci pre broadband v krátkodobom aj strednodobom časovom výhľade (po roku 2013) s možnosťou alternatívneho zapojenia aj veľkých podnikov, MSP a neziskových verejných organizácií na základe ekonomickej, právnej a regulačnej analýzy podľa požiadaviek pravidiel EÚ pre štátnu pomoc spolu s identifikáciou a vyčlenením nevyhnutných finančných prostriedkov verejnej správy SR
 48. 49. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 2) prehodnotenie možnosti (a pravdepodobne nevyhnutnosť) využitia nástroja JEREMIE (podpora rozvoju MSP vo vidieckych oblastiach, synergický efekt s podporou zamestnanosti vo vidieckych oblastiach) v súvislosti s doterajším časovým sklzom schvaľovania štátnej pomoci v rámci OPIS PO3 – najjednoduchšie realizovateľné opatrenie na zabezpečenie odstránenia hrozby nečerpania a vrátenia finančných prostriedkov vyčlenených pre OPIS PO3 pri splnení pôvodného účelu podpory rozvoja infraštruktúry broadbandu vo vidieckych oblastiach
 49. 50. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 3) pri budovaní novej broadbandovej infraštruktúry z verejných zdrojov maximálne využívať potenciál súvisiaci s národnými opatreniami iniciatívy EÚ Boj proti chudobe (napr. aktivačné práce v danom regióne a pod.)
 50. 51. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 4) transformácia NASES (súčasná príspevková organizácia Úradu vlády SR a navrhovaný oprávnený subjekt) do formy verejnej neziskovej organizácie (súlad s požiadavkami pravidiel pre štátnu pomoc v oblasti broadbandu)
 51. 52. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 5) analýza implementácie úspešných domácich (napr. SANET) a zahraničných projektov založených na nekomerčnom poskytovaní služieb broadbandu a následný transfer know-how do prostredia SR
 52. 53. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 6) prijať opatrenia vrátane legislatívnych ustanovení na uľahčenie investícií pre broadband ( napr . zabezpečením, aby pri verejných a súkromných civilných inžinierskych stavbách boli systematicky zahrnutí potenciálni investori, vyjasnené práva týkajúce sa miesta ich vedenia, vyznačené dostupné pasívne infraštruktúry vhodné na zavedenie káblov a zlepšené káblové rozvody elektroinštalácia v budovách )
 53. 54. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 7) realizovať program európskej politiky frekvenčného spektra (zabezpečenie koordinovaného prideľovania frekvenčného spektra potrebného na dosiahnutie cieľa 100 % pokrytia internetu s 30 Mbps do roku 2020), ako aj odporúčanie EK o NGA
 54. 55. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 8) aktívne zapojenie príslušných orgánov verejnej správy SR do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ
 55. 56. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 9) zverejnenie analýzy negatívnych dopadov súvisiacich s doterajším postupom verejnej správy – výstražné memento pre iné inštitúcie verejnej správy pri príprave nových projektových zámerov podliehajúcich schvaľovaniu EK
 56. 57. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>vystupňovanie úsilia a efektivity vo výskume a inováciách </li></ul></ul><ul><ul><li>využívanie jednotného trhu ako motor inovácií v IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>iniciatívy pod vedením priemyselného sektora zamerané na otvorenú inováciu </li></ul></ul>fondy k oordin ácia Súčasné investície (Mld €) DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5
 57. 58. <ul><ul><li>Výskum a inovácie (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 spojenie síl rôznych inštitúcií verejnej správy pri zosúlaďovaní regulácie, osvedčovaní, zaobstarávaní a vytváraní noriem v prospech inovácií potreba verejných a súkromných partnerstiev potreba otvorených a interoperabilných riešení, aby sa mohlo IKT využívať vo všetkých sektoroch, využívanie väčšieho objemu súkromných investícií v podobe strategického využívania obstarávania vo fáze pred komerčným využitím a verejno-súkromných partnerstiev prostredníctvom štrukturálnych fondov na výskum a inováciu ............... MH, MF, MŠVVŠ, splnomocnenec vlády pre vedomostnú ekonomiku
 58. 59. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 absencia zámerov využívania nového inovatívneho inštrumentu obstarávania vo fáze pred komerčným využitím (PCP) pre veľké a náročné pripravované implementačné projekty v oblastiach napr. dopravy (najmä inteligentné dopravné systémy), zdravotníctva (eHealth), trvalo udržateľného rozvoja, fotoniky, verejnej správy (eGovernment) a pod. nedostatočné zapojenie SR do riešenia európskych projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na výskum a inováciu
 59. 60. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 1) aktívne a urýchlené zapojenie a využívanie potenciálu akademického sektora SR pri riešení problémov digitálnej agendy
 60. 61. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 2) zvýšenie (zdvojnásobenie do r. 2020) celkových ročných verejných výdavkov na výskum a rozvoj IKT s podnietením zodpovedajúceho nárastu súkromného financovania (cieľové hodnoty – tém a Inovácie v Únii )
 61. 62. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 3) aktívne zapojenie sa SR vo veľkých medzinárodných pilotných projektoch s cieľom preverovať a rozvíjať inovatívne a interoperabilné riešenia v oblastiach verejného záujmu , ktoré sú financované z rámcového programu EÚ pre konkurencieschopnosť a inovácie
 62. 63. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 4) aktívne zapojenie sa príslušných orgánov verejnej správy SR do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ
 63. 64. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 + ďalšie podnety uvedené v osobitnej téme Inovácie v Únii
 64. 65. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><ul><li>digitálna gramotnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>digitálne zručnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>integrálne digitálne služby </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6
 65. 66. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>populácia pravidelne používajúca internet znevýhodnená časť populácie používajúca internet populácia nepoužívajúca internet 2010 2010 2010 2015 2015 2015 DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6
 66. 67. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 uspokojovani e dopytu po základných t elekom .s lužbách v rámci súčasných konkurenčných trhov úloh y univerzálnej služby pri dosahovaní cieľa širokopásmového prístupu pre všetkých, spôsob y možného financovania univerzálnej služby, dostupnos ť verejných webových stránok a on-line služieb (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.0) - dôležité pre neobmedzenú účasť na verejnom živote aplikáci e medzinárodných noriem na dostupnosť internetu plnen ie záväzkov SR z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím .............. MF, MPSVR, MDVRR, MŠVVŠ, TÚ SR, regionálna a miestna samospráva
 67. 68. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 formálne plnenie úloh Národnej stratégie Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu (dec. 2008), ale bez systémového vyčlenenia adekvátnych finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a akčného plánu na dlhodobé riešenie problémov identifikovaných špecifických a znevýhodnených skupín obyvateľstva. Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím (sept.2007 s účinnosťou od júna 2010) - ale súčasná nedostupnosť technológií a elektronických služieb v mnohých prímestských a vidieckych oblastiach neumožňuje tejto špecifickej skupine obyvateľstva plné využitie garantovaných práv
 68. 69. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 1) komplexným spôsobom zabezpečiť a podporovať proces zvyšovania digitálnej gramotnosti zamestnancov verejnej správy (vrátane obcí na vidieku) tak, aby on-line komunikácia s občanmi, podnikateľmi, ako aj inými inštitúciami verejnej správy nebola bariérou implementácie projektov e G overnment, e H ealth, eCulture, a pod.
 69. 70. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 2) pripravenosť verejnej správy SR na pripravovaný návrh E urópskej komisie stanoviť digitálnu gramotnosť a digitálne kompetencie ako priority nariadenia o Európskom sociálnom fonde (2014 – 2020)
 70. 71. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 3) pripravenosť verejnej správy SR na pripravovaný návrh nástrojov EÚ na určovanie a uznávanie kompetencií používateľov a užívateľov IKT spojené s európskym kvalifikačným rámcom a s EUROPASS-om
 71. 72. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 4) pripravenosť verejnej správy SR na podpis Memoranda o porozumení o digitálnom prístupe osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN
 72. 73. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 5) zakomponovanie pripravovaných ukazovateľov EÚ týkajúcich sa digitálnych kompetencií a mediálnej gramotnosti do prostredia SR
 73. 74. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 6) aktívne zapojenie sa verejnej správy SR do prípravy európskeho rámca pre profesionalitu v oblasti IKT s cieľom zlepšiť kompetencie a mobilitu používateľov IKT v celej Európe
 74. 75. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 7) realizovať dlhodobú politiku týkajúcu sa elektronických zručností a digitálnej gramotnosti a podporovať príslušné stimuly pre MSP a znevýhodnené skupiny
 75. 76. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 8) implementovať ustanovenia týkajúce sa zdravotného postihnutia v novom telekomunikačnom rámci EÚ a smernic e o audiovizuálnych mediálnych službách
 76. 77. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 9) pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie osnov, výsledkov vzdelávania a profesionálneho rozvoja učiteľov a školiteľov v kontexte zahrnutia elektronického vzdelávania pri modernizácii vzdelávania a odbornej prípravy žiakov a študentov , ako aj procesu celoživotného vzdelávania
 77. 78. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 10) aktívne zapojenie sa príslušných orgánov verejnej správy SR do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ
 78. 79. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT pre životné prostredie </li></ul></ul><ul><ul><li>udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného a nezávislého života založená na IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>elektronická verejná správa </li></ul></ul><ul><ul><li>inteligentné dopravné systémy pre efektívnu dopravu a lepšiu mobilitu </li></ul></ul>50% 100% občania EU používajúci eGovernment členské štáty EU s online cezhraničnými službami eGovernment DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7
 79. 80. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>e Government Action Plan 2011-2015 (december 2010) </li></ul><ul><li>eGovernment – spôsob ako vytvoriť verejný sektor, ktorý je sociálne, ekonomicky a z hľadiska životného prostredia udržateľný </li></ul><ul><li>eGovernment – potrebná inovácia verejného sektora </li></ul><ul><ul><li>7 priorít: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>občania </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>študenti </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>dôchodcovia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>sociálne hendikepovaní občania </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>podnikatelia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>verejná správa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>bezpečné eAktivity </li></ul></ul></ul></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7
 80. 81. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE * záväzok znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 aspoň o 20 % oproti roku 1990 a zvýšiť energetickú efektívnosť o 20 % * príkladný prístup sektora IKT pri podávaní správ o svojich výsledkoch v oblasti životného prostredia prostredníctvom prijatia spoločného rámca merania ako základu na stanovenie cieľov znižovania spotreby energie a emisií skleníkových plynov vo všetkých procesoch výroby, distribúcie, využívania a likvidácie výrobkov IKT * poskytovanie služieb IKT, *rozvojom a nasadzovaním riešení inteligentných sietí a meracích prístrojov, * budovy s takmer nulovou spotrebou energie * inteligentné dopravné systémy * poskytovanie modelovacích, analyzačných, monitorovacích a vizualizačných nástrojov na vyhodnocovanie energetickej hospodárnosti a emisií budov, vozidiel, podnikov, miest a regiónov, *úlohy inteligentných sietí pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo * otvorené rozhrania prenosu/distribúcie pre spoluprácu jednotlivých sietí účinným a bezpečným spôsobom ...............
 81. 82. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udržateľn á zdravotn á starostlivos ť a podpor a dôstojného a nezávislého života založených na IKT * príprav a noriem, testovania interoperability a osvedčovania elektronickýc h zdravotných záznamov a zariadení * nov é služb y telemedicíny (lekárske konzultácie prostredníctvom internetu , z lepšená pohotovostná starostlivosť a prenosné prístroje umožňujúce monitorovanie zdravotného stavu ľudí trpiacich chronickými chorobami a zdravotnými postihnutiami) * technológi e asistovaného bývania (Ambient Assisted Living, AAL) * opatrenia spoločnosti umožniť nezávislý a dôstojný život ľuďom, ktorí sú slabí alebo ktorí trpia chronickými chorobami alebo sú zdravotne postihnutí ...............
 82. 83. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 podpor a kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu * Dohovor UNESCO o kultúrnej rozmanitosti ( 2005 ) * podpor a a ochran a kultúrnej rozmanitosti vo vzťahu k novým digitálnym prostrediam, * podpor a digitalizácie kín, * roztrieštenos ť a komplexnos ť súčasného systému vydávania licencií vo vzťahu k obmedzovaniu digitalizácie veľkej časti novšieho európskeho kultúrneho dedičstva * možností verejného spolufinancovania so súkromnými partnermi za predpokladu, že sa umožní všeobecná prístupnosť európskeho spoločného kultúrneho dedičstva on-line, * modernizáci a a využívania moderných prekladových technológií smernic a o audiovizuálnych mediálnych službách na úrovni EÚ ..............
 83. 84. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 elektronick á verejn á správ a * záver y a záväzk y vlád z medzinárodnej ministerskej konferencie v Malmö (2009) - do roku 2015 rozšíria služby elektronickej štátnej správy, * obmedzenia nepotrebných technických požiadaviek (napr. aplikácií fungujúcich iba v špecifických technických prostrediach alebo len prostredníctvom špecifických zariadení), * problematik a cezhraničných e G overnment služieb a aktivít elektronickej verejnej správy na európskom jednotnom trhu, * smernic a o službách na vnútornom trhu, * Akčn ý plánu EÚ pre elektronické obstarávanie, * potreb a lepšej administratívnej spolupráce v Európe - bezproblémové elektronické obstarávanie, praktická elektronická identifikácia a praktické elektronické overovanie cezhraničných služieb (vrátane vzájomného uznávania úrovne zabezpečenia overenia), * on-line služ by sektora životného prostredia * prehodnoteni e a zmodernizovania právnych predpisov ES * inovačn é riešen ia (napr. moderné siete senzorov) v oblasti on-line služieb životného prostredia ...............
 84. 85. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 inteligentn é dopravn é systém y pre efektívnu dopravu a lepšiu mobilitu * smernic a o  inteligentných dopravných systémoch * Akčn ý plánu EU pre inteligentné dopravné systémy * nov é riešen ia a opatren ia pre rozhrania cestnej dopravy s inými druhmi dopravy, * zavádzani e poskytovania informácií o premávke a cestovaní v reálnom čase * dynamick é systém y riadenia premávky - zmierneni e zaťaženia a podpory ekologickejšej mobility spolu so zvyšovaním zabezpečenia a bezpečnosti dopravy ...............
 85. 86. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udržateľn á zdravotn á starostlivos ť a podpor a dôstojného a nezávislého života založených na IKT inteligentn é dopravn é systém y elektronick á verejn á správ a podpor a kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MŽP, MH, MŠVVŠ, MF, MZ, MPSVR, MK, RVR, VÚC, mestá a obce, MDVRR, splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť a Strategická rada pre e G overnment
 86. 87. eGOVERNMENT variabilita a komplexnosť národná časť eGovernmentu cezhraničná časť eGovernmentu NKIVS OPIS OPBK ? ŠF 2014-2020 ? ISA 2010-2015
 87. 88. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT absencia celkového chápania, prípravy a realizácie eGovernmentu ako signifikantného štartéra reformy verejnej správy (absencia ekonomických, procesných, inštitucionálnych, legislatívnych aspektov) - cieľ zabezpečenie modernej, efektívnej a transparentnej verejnej služby pre občanov a podnikateľov eGovernment de facto v mnohých aktivitách stále chybne považuje iba informatizácia štátnej správy, ale bez samosprávy. eGovernmentu (globál) - absentuje vízia realizovateľného a fungujúceho komplexného modelu eGovernmentu na podklade kvalifikovaných analýz súvisiacich s finančnými, legislatívnymi, regulačnými a organizačnými aspektami (žiadne doterajšie vládne dokumenty ani štúdie uskutočniteľnosti nespĺňajú takúto požiadavku) – úzky súvis s doterajším problémovým čerpaním ŠF. absencia základnej legislatívy a regulácia v oblasti eGov služieb, procesov a infraštruktúry (v príprave – v poslednom návrhu absentovala kvantifikácia ekonomického dopadu na obyvateľstvo, ako aj na samosprávy )
 88. 89. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 absencia základnej legislatívy a regulácie v oblasti informačnej bezpečnosti pre inštitúcie verejnej správy (iba v príprave) absencia základných noriem pre rozhrania rôznych systémov eGovernmentu (základné registre – štátna správa – regionálna samospráva – miestna samospráva) - nevyhnutná podmienka interoperability na národnej i medzinárodnej úrovni doterajšia dlhodobá orientácia a preceňovanie technických aspektov paralelne s podceňovaním ekonomických, legislatívnych, regulačných a organizačných aspektov budovania eGovernmentu chybná stratégie stotožnenia existujúcej finančnej podpory do oblasti eGov zo ŠF s rozhodnutiami na minimalizáciu alokácie verejných finančných zdrojov (ciele OPIS sú zamerané na odstránenie doterajšieho zaostávania SR v medzinárodnom kontexte, nie na upgradové projekty s minimálnou inováciou on-line služieb oproti súčasnému stavu)
 89. 90. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 výrazné časové oneskorenie plnenia záväzkov SR (december 2009) vyplývajúcich z transpozície smernice o službách na vnútornom trhu (cezhraničná elektronická komunikácia pre občanov EU, deklarovaný termín spustenia od januára 2012) absencia a oneskorovanie riešení základných registrov verejnej správy - nevyhnutný inštrument pre efektívnu činnosť celej verejnej správy - zdržuje a ohrozuje prípravu aplikácií na nižších úrovniach verejnej správy. v oblasti samosprávy bolo zaznamenané nepochopiteľné rozhodnutie o znížení finančných prostriedkov ŠF o 127 mil. eur pôvodne alokovaných pre regionálnu a miestnu samosprávu a ich realokácia pre štátnu správu (samospráva, najmä miestna, vyžaduje veľké – doteraz stále neidentifikované, resp. nepublikované investície, najnovšie ekonomické trendy nepredkladajú vytvorenie dostatočných finančných zdrojov na budovanie eGovernment riešení z prostriedkov samospráv
 90. 91. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 sfunkčnenie eGovernmentu v oblastiach preneseného výkonu štátnej správy na úrovni samospráv je pritom finančne bezprostredne závislé od vyčlenenia finančných zdrojov ŠR (Ústava SR, čl. 71, ods. 1) - implementácia viacerých cieľov OPIS priamo súvisí so zabezpečením on-line služieb poskytovaných v režime preneseného výkonu štátnej správy (stavebné konanie, životné prostredie, matrika, …). na úrovni regionálnej samosprávy - oneskorenie čerpania ŠF + použitý neefektívny model atomizovaných riešení eGovernmentu (problém súvisiaci s kvalitou a použiteľnosťou vypracovaných štúdií uskutočniteľnosti, absenciou analýzy alternatívnych riešení) absentuje jednotná koncepcia riešenia a efektívneho prepojenia s eGovernment systémami iných regionálnych samospráv alebo miestnych samospráv (nielen v danom, ale i v susednom kraji, príp. cezhraničné služby) absencia koncepcie efektívneho modelu nevyhnutnej spoločnej informačnej infraštruktúry pre regionálne samosprávy a prepojenia na spoločnú informačnú infraštruktúru pre miestne samosprávy
 91. 92. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGovernment (úroveň obcí) - totožné problémy ako v prípade miest + absencia prezentácie efektívneho modelu zdieľaných eGovernment riešení pre malé obce (DCOM) obce - výrazne nedostatočná úroveň informatizácie na väčšine úradov v malých obciach (absencia IKT, absencia dostupnosti fixného broadbandu v obciach, nedostatočná počítačová gramotnosť zamestnancov verejnej správy i obyvateľov vo vidieckych oblastiach).
 92. 93. DIGITÁLNA AGENDA EÚ 2010-2020: workshop - 17.máj 2011, Bratislava 1.panel: eGOVERNMENT a INTEROPERABILITA
 93. 94. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE * pomalé tempo rozvoja projektových aplikácií * oneskorené aplikačné riešenia súvisiace s problematikou INSPIRE Udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného a nezávislého života založených na IKT * problém – tempo doterajšieho zavádzania eHealth a telematických aplikácií, * absencia základnej legislatívy a noriem pre eHealth, * absencia národnej stratégie a využívania technológií asistovaného bývania (AAL), * absencia účasti verejnej správy SR v príslušných medzinárodných projektoch
 94. 95. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 oblasť kultúry * časové oneskorenie čerpania finančných prostriedkov ŠF pre inštitúcie sektora kultúry (OPIS PO2) * dlhodobo obmedzené finančné prostriedky zo ŠR pre potreby digitalizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku * nedostatočná podpora systému prepojenia knižníc (najmä v prímestských a vidieckych oblastiach), * napĺňanie cieľov prioritných oblastí súvisiacich s plnením strategických rozvojových dokumentov rezortu MK
 95. 96. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 oblasť dopravy * problém neaktuálnosti, oneskoreného  plnenia, stanovení nereálnych termínov, nedostatočného finančného zabezpečenia Programu podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov v SR z roku 2009 (uznes. vlády 622/2011) * absencia vízie využívania nových inovatívnych spôsobov riešení – napr. obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím pre veľké a komplikované implementačné projekty v doprave.
 96. 97. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 všeobecne * pasívna účasť verejnej správy pri väčšine verejných konzultácií EÚ v rôznych oblastiach informačnej spoločnosti (uskutočnených doteraz) * minimálne zapojenie sa verejnej správy do medzinárodných aplikačných projektov v rôznych oblastiach informačnej spoločnosti (napr. cezhraničné eGovernment aplikácie SPOCS, PEPPOL, P3ITS, …) * absencia užšieho zapojenia slovenskej akademickej obce do riešenia problémov eGovernment a ďalších on-line služieb verejnej správy SR (úzky súvis s podporou výskumu a vývoja)
 97. 98. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 VŠEOBECNE 1) aktívne zapojenie sa príslušných orgánov verejnej správy SR do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ
 98. 99. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1) aktívna účasť verejnej správy SR na európskych konzultáciách o spoločných dodatočných funkciách inteligentných meracích prístrojov a ich následná účinná implementácia v SR , 2) zahrnutie špecifikácií celkových nákladov počas životnosti (namiesto počiatočných nákladov na zakúpenie) do všetkých procesov verejného obstarávania osvetľovacích zariadení (do roku 2012)
 99. 100. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (pokrač.) 3) zdynamizovanie tempa rozvoja projektových aplikácií v rôznych oblastiach životného prostredia a implementačných riešení súvisiacich s problematikou INSPIRE 4) príprava a sfunkčnenie on-line eGovernment služieb v oblasti povolení súvisiacich so životným prostredím vrátane aplikácií aj na úrovni miestnej samosprávy vo vidieckych oblastiach
 100. 101. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného a nezávislého života 1) aktívna účasť verejnej správy SR na európskych konzultáciách a implementácii pilotných opatrení s cieľom poskytovať bezpečný on-line prístup občanom k ich údajom o zdravotnom stave (2015) a dosiahnuť (do roku 2020) široké zavedenie služieb telemedicíny 2) implementácia minimálneho súboru všeobecných údajov o pacientovi na účely interoperability jeho zdravotnej dokumentácie (on-line aj cezhranične)
 101. 102. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného a nezávislého života (pokrač.) 3) národná príprava a prijímanie opatrení v oblasti noriem, testovania interoperability a osvedčovania systémov elektronickej zdravotnej starostlivosti (2015) prostredníctvom dialógu zainteresovaných strán 4) príprava a implementácia národného programu asistovaného bývania (AAL) s cieľom umožniť ľuďom vo vyššom veku a osobám so zdravotným postihnutím nezávislý život a aktívnu účasť na živote v spoločnosti,
 102. 103. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného a nezávislého života (pokrač.) 5) úprava národného program eHealth (dynamizácia procesov, pilotné aplikácie, efektívne využívanie ŠF, medzinárodné projekty, väčšie zapojenie akademického sektora, využívanie nových inovatívnych inštrumentov , napr. obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím pre veľké a komplikované implementačné projekty v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti)
 103. 104. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 podpora kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu 1) plnenie úloh z Dohovoru UNESCO o kultúrnej rozmanitosti (2005) 2) zabezpečenie udržateľného modelu financovania verejnej digitálnej knižnice Slovakiana a digitalizácie obsahu 3) aktívna účasť verejnej správy SR na európskych konzultáciách a implementácii odporúčaní o podpore digitalizácie európskych kín (zachovanie kultúrnej rozmanitosti),
 104. 105. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 podpora kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu (pokr.) 3) implementácia príslušných celoeurópskych legislatívnych a regulačných nástrojov do národného prostredia SR
 105. 106. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT – elektronická verejná správa 1) odstránenie príslušných bariér uvedených vyššie 2) predefinovať, resp. doplniť index eGovernment rozvoja v NPR 2011 – 2014 (zreálniť skutočne dosiahnutý stav elektronizácie verejnej správy - napr. použiť pomer elektronicky realizovaných celkových prijímaných požiadaviek a realizovaných rozhodnutí voči papierovo prijímaným a distribuovaným – v členení celková verejnej správy, štátna správa, regionálna samospráva, mestá, obce, malé obce)
 106. 107. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT – elektronická verejná správa (pokr.) 3) analyzovať opatrenia súčasného režimu zaručeného elektronického podpisu pri eGovernment službách najmä v kontexte pripravovaných zmien na úrovni EÚ ( cezhraničné služby ), ako aj v súvislosti s pripravovaným čipovým občianskym preukazom (2012) a odporúčanie využívať poznatky z uplatňovania elektronických identifikačných kariet pri eGovernment službách v zahraničí (napr. vo Fínsku, v Belgicku, Estónsku alebo Nemecku)
 107. 108. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT – elektronická verejná správa (pokr.) 4) urýchlené prijatie nových účinných (resp. predefinovanie existujúcich) strategických, legislatívnych a regulačných dokumentov a organizačných opatrení pre e G overnment aplikácie vo verejnej správe SR s maximálnym a efektívnym využitím ŠF (najmä OPIS a OP BK) a finančných prostriedkov z rozpočtov verejnej správy (maximálna podpora implementačným riešeniam pre miestne samosprávy a zvýšenie technologickej podpory obciam vo vidieckych oblastiach)
 108. 109. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT – elektronická verejná správa (pokr.) 5) aktívna účasť verejnej správy SR na európskych konzultáciách a následnej implementácii návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení vzájomného uznávania elektronickej totožnosti a elektronického overovania v celej EÚ založeného na on-line overovacích službách 6) dynamizácia úpravy národných eGovernment riešení verejnej správy SR s cieľom poskytovania bezproblémových cezhraničných eGovernment služieb na jednotnom trhu EÚ vrátane elektronického obstarávania a životného prostredia (napr. moderné siete senzorov),
 109. 110. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT – elektronická verejná správa (pokr.) 7) zabezpečiť interoperabilné e G overnment služby v celom rozsahu a prekonať organizačné, technické alebo sémantické prekážky + podpora Ipv6 8) zabezpečiť využívanie jednotných kontaktných miest ako plnohodnotných centier elektronickej verejnej správy v SR nielen v medziach požiadaviek a oblastiach, na ktoré sa vzťahuje smernica o službách 9) aktívna účasť verejnej správy SR na európskych konzultáciách a následnej implementácii spoločného zoznamu kľúčových cezhraničných verejných služieb s on-line dostupnosťou do roku 2015
 110. 111. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 inteligentné dopravné systémy 1) zrýchlenie zavádzania IDS, najmä v cestnej a mestskej doprave (uplatňovania smernice o IDS v záujme interoperability a rýchlej normalizácie) 2) využívanie nových inovatívnych spôsobov riešení – napr. obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím pre veľké a komplikované implementačné projekty v doprave 3) podpora pri zavádzaní implementačných riešení v oblasti riadenia letovej prevádzky Jednotného európskeho neba (SESAR)
 111. 112. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 inteligentné dopravné systémy (pokrač.) 4) implementácia špecifikácií telematických aplikácií v oblasti služieb osobnej železničnej dopravy 5) plnenie záväzkov v rámci plánu zavádzania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (najmä oblastí s povinnou výbavou do roku 2015)
 112. 113. <ul><li>Európska platforma na boj proti chudobe (podpora zvýšením dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry najmä vo vidieckych oblastiach, dostupnosť nových on-line služieb verejnej správy, zvýšenie digitálnej gramotnosti a osobných kompetencií obyvateľstva a pod.), </li></ul><ul><li>Mládež v pohybe (podpora zvýšením dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry najmä vo vidieckych oblastiach, dostupnosť nových eEducation a eLearning služieb), </li></ul><ul><li>Európa efektívne využívajúca zdroje (podpora opatreniami, úlohami a aktivitami detailnejšie uvedenými v oblasti životného prostredia), </li></ul><ul><li>Priemyselná politika (podpora opatreniami, úlohami a aktivitami detailnejšie uvedenými v oblasti jedného digitálneho trhu, výskumu, inovácií, on-line služieb verejnej správy, ako aj životného prostredia), </li></ul><ul><li>Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta (podpora opatreniami, úlohami a aktivitami detailnejšie uvedenými v oblasti digitálnej gramotnosti, ako aj zvýšením dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry najmä vo vidieckych oblastiach), </li></ul><ul><li>Inovácia v Únii ( podpora opatreniami, úlohami a aktivitami detailnejšie uvedenými v oblasti digitálnej gramotnosti, výskumu a vývoja, ako aj zvýšením dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry aj vo vidieckych oblastiach) </li></ul>Podpora DIGITÁLNEJ AGENDY EÚ pre ďalšie iniciatívy Európa 2020
 113. 114. Ďakujem za Vašu pozornosť ! Peter D R U G A PD CONSULTING Gr ősslingova 67, 811 09 Bratislava Telefón/Fax: +421 2 5292 4685 E-mail: [email_address] www.pdc.sk

×