• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Viliam Páleník: Zníženie nezamestnanosti a chudoby
 

Viliam Páleník: Zníženie nezamestnanosti a chudoby

on

 • 970 views

 

Statistics

Views

Total Views
970
Views on SlideShare
786
Embed Views
184

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 184

http://www.europa2020.sk 184

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Viliam Páleník: Zníženie nezamestnanosti a chudoby Viliam Páleník: Zníženie nezamestnanosti a chudoby Presentation Transcript

  • Inkluzívny = včleňovací
   • Zníženie nezamestnanosti a chudoby
   • Inkluzívny rast vs. sociálna inklúzia
   • Viliam Páleník
   • Workshop: Európska platforma na boj proti chudobe,
   • Bratislava, Dom EÚ, 10. október 2011
   • www.ekonom.sav.sk www.iz.sk
  • Európa 2020
   • Stratégia EUROPA 2020
   • tri vzájomne sa dopĺňajúce priority:
    • Inteligentný rast
    • Udržateľný rast
    • Inkluzívny rast
     • podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti , ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť
  • Európa 2020 Hlavné ciele EÚ: – miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 rokov by mala dosiahnuť 75 %, – ...investícií do výskumu a vývoja .... 3 % HDP EÚ, – ...ciele „20/20/20“ v oblasti klímy/energie... – ... predčasne ukončia školskú dochádzku ....pod 10 % a ....40 % mladých ľudí ... vysokoškolské vzdelanie, – o 20 miliónov menej ľudí by malo byť ohrozených chudobou .
  • Európa 2020 Hlavná iniciatíva: „Európska platforma na boj proti chudobe“ ... cieľom tejto iniciatívy je .... práva ľudí žijúcich v chudobe a čeliacich sociálnemu vylúčeniu .... aktívnu účasť na živote spoločnosti . Na úrovni EÚ sa bude Komisia usilovať o: – ... platformu pre ... výmenu osvedčených postupov ....cielenej podpory zo štrukturálnych fondov, najmä z Európskeho sociálneho fondu, – ..... sociálnej inovácie pre najzraniteľnejšie skupiny, .... zamestnania pre znevýhodnené komunity,... – .... udržateľnosti systémov sociálnej ochrany.... Na vnútroštátnej úrovni budú členské štáty musieť: – podporovať zdieľanú kolektívnu a individuálnu zodpovednosť v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, – ..... osobitných okolností mimoriadne ohrozených skupín (napr. ...Rómov...), – využívať svoje systémy sociálneho zabezpečenia ....
  • Inkluzívny rast vs. Sociálna inklúzia
   • EUROPA 2020:
    • Upustenie konceptu nepodmienenej sociálnej kohézie
    • Aby rast priniesol úžitok každému
    • Pri riešení prihliadať na špecifické národné podmienky
    • Previazanosť politík
  • Slovenské podmienky
   • Dlhodobá nezamestnanosť je stigmou slovenskej spoločnosti
   • Doterajšie riešenia sú nedostatočné
   • Nenájde sa lacné a rýchle riešenie
   • Dať každému šancu na prácu
   • Presunúť do pozornosti celej verejnej správy a spoločnosti
  • Slovenské podmienky
   • Najvyššia dlhodobá nezamestnanosť vs. Nedostatok pracovnej sily
   • Z demografických prognóz vyplýva dlhodobý vývoj ponuky práce
   • Za predpokladov:
    • do dôchodku až v 65 rokoch
    • stredné školy – status quo
    • vysoké školy – mierny nárast
    • práca v zahraničí – status quo
    • ekonomická neaktivita – status quo
    • dlhodobá nezamestnanosť – status quo
   • Dopyt po práci: rast 1% ročne
  • Slovenské podmienky
  • Inkluzívny trh-princípy
   • Pozitívna diskriminácia
   • Paralelný, oddelený trh:
    • služieb
    • pracovníkov
   • Nie dotácie,
   • Garancia dostatočného objemu zákazok
   • Jednoduchá administratíva
  • Inkluzívny trh - prehľad
  • Efekty inkluzívneho trhu
   • Zvýšenie zamestnanosti
   • Zvýšenie životnej úrovne cieľovej skupiny
   • Efekt závisí o pravdepodobnosti úspechu na otvorenom trhu práce: APTP
  • Citlivosť inkluzívneho trhu
  • Efekty inkluzívneho trhu
   • Finančný objem zákazok:
   • cca 500 mil € ročne + DPH
   • menej ako 2% verejného rozpočtu
   • 70% sa hneď vráti do verejného rozpočtu
   • (dane, odvody )
  • Efekty inkluzívneho trhu
   • .
  • Zdroje financovania
   • 20 – > 25% z ušetrených DHN
   • 30 – > 60% z priamych daní a odvodov
   • 15% z nepriamych daní
   • 20% z eurofondov
   • 10% APTP
  • Efekty inkluzívneho trhu
  • Efekty inkluzívneho trhu
   • Zhrnutie:
   • Zvýšenie miery zamestnanosti o 3,7 p.b.
   • (z toho 1,5 p.b. z inkluzívnych)
   • Zníženie miery nezamestnanosti o 5 p.b.
   • (z toho 2 p.b. z inkluzívnych)
   • Strednodobá finančná návratnosť
   • Končí kríza : je vhodný čas
   • Podporenie teritoriálnej kohézia
   • Zvýšenie životnej úrovne a sebarealizácie cieľovej skupiny
  • Sociálna inklúzia vs. Inkluzívny trh
   • Ďakujem za pozornosť
   • Viliam Páleník
   • [email_address] [email_address]
   • www.ekonom.sav.sk www.iz.sk
   • http :// www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-jul-2011
   • PÁLENÍK, V. – PÁLENÍK, M. – ŠIMO, A.: Inkluzívny trh. ISBN 978-80-970204-2-2, zamestnanosti Bratislava 2011, 94 s.
   • Workshop: Európska platforma na boj proti chudobe,
   • Bratislava, Dom EÚ, 10. október 2011