• Save
Miroslav Procházka: Evropské peníze: co za ně v odborném vzdělávání?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Miroslav Procházka: Evropské peníze: co za ně v odborném vzdělávání?

on

 • 1,143 views

Miroslav Procházka, workshop Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Bratislava, 14. jún 2011

Miroslav Procházka, workshop Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Bratislava, 14. jún 2011

Statistics

Views

Total Views
1,143
Views on SlideShare
829
Embed Views
314

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 314

http://www.europa2020.sk 312
http://webcache.googleusercontent.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Miroslav Procházka, NÚOV
 • Miroslav Procházka, NÚOV

Miroslav Procházka: Evropské peníze: co za ně v odborném vzdělávání? Miroslav Procházka: Evropské peníze: co za ně v odborném vzdělávání? Presentation Transcript

 • Evropské peníze: co za ně v odborném vzdělávání Miroslav Procházka Miroslav.prochazka @ nuov .cz Bratislava 14 . 6.11 Workshop „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“
 • Struktura prezentace
  • NÚOV: kdo jsme
  • Co jsme realizovali v předchozím programovacím období
  • Co právě děláme
  • Pohled do budoucna
 • Národní ústav odborného vzdělávání Poslání: všestranně napomáhat rozvoji odborného vzdělávání
  • přímo řízená organizace MŠMT
  • pracuje 60 let
  • cca 80 zaměstnanců
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
  • Kurikulární politika: rámcové vzdělávací programy, metodická podpora školám, závěrečné zkoušky v učebních oborech, DVPP, …
  • Trh práce: mapování potřeb, analýzy uplatnění absolventů, informační systémy, komunikace se sociálními partnery, kariérové poradenství, …
  • Další vzdělávání: centra celoživotního učení v krajích, zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, Národní soustava kvalifikací, …
  • Členství v EU: Europass, EQF, síť pro zajišťování kvality, síť vzdělavatelů učitelů odborných škol TTnet, systémové projekty ESF, …
  NSK UNIV PILOT - S KVALITA VIP Kariéra PaK
 • OP VK
  • Kurikulární politika: rámcové vzdělávací programy, metodická podpora školám, závěrečné zkoušky v učebních oborech, DVPP, …
  • Trh práce: mapování potřeb, analýzy uplatnění absolventů, informační systémy, komunikace se sociálními partnery, kariérové poradenství, …
  • Další vzdělávání: centra celoživotního učení v krajích, zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, Národní soustava kvalifikací, …
  • Členství v EU: Europass, EQF, síť pro zajišťování kvality, síť vzdělavatelů učitelů odborných škol TTnet, systémové projekty ESF, …
  NSK II UNIV II - KRAJ KURIKULUM - S NZZ VIP K 2 AUTOEVALUACE KONCEPT METODIKA 2
 • Koncept
  • červenec 2009 – červen 2012 , náklady 70 mil.
  • Hlavní cíl: navrhnout systémové prostředí pro DV na základě doporučení Strategie L3 a pilotně ověřit některé jeho aspekty
  • Řešené oblasti:
   • identifikace a předvídání kvalifikačních potřeb
   • podpora kvality DV
   • podpora nabídky DV vč. systematického monitorování základních ukazatelů rozvoje DV ve vazbě na indikátory EU
   • podpora vzdělávání zaměstnanců specificky v malých a středních podnicích
   • uznávání výsledků DV
   • stimulace poptávky jednotlivců i podniků po DV
   • informační a poradenská podpora pro zainteresované subjekty DV
 • Národní soustava kvalifikací 2
  • květen 2009 – červen 2015, náklady 650 mil.
  • Hlavní cíle:
   • Všechna odvětví plně pokrýt dílčími kvalifikacemi minimálně do úrovně maturity
   • Nastavit procesy zajišťování kvality ověřování
   • Vytvořit informační a komunikační systémy
   • Docílit akceptovanosti NSK zaměstnavateli i veřejností
  • Předpokládané výsledky:
   • Kvalifikační a hodnoticí standardy pro všechny vymezené dílčí kvalifikace
   • Nastavené vztahy mezi dílčími a úplnými kvalifikacemi a Národní soustavou povolání
   • Veřejný informační systém NSK a systém pro podporu procesů autorizace a zkoušek
   • Metodika naplňování a revize NSK a zajišťování kvality ověřování po skončení projektu
 • UNIV 2 KRAJE
  • Globální cíl: Proměna škol v centra celoživotního učení
  • 13 krajů, 48 měsíců (od 1/8/09), 300 mil.
  • Hlavní cíle:
   • Proměna škol na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání (325 škol)
   • Budovat sítě škol
   • Podpořit zapojení dospělých do DV
  • Očekávané výsledky:
   • 975 připravených a 325 ověřených programů DV
   • Zvýšení profesních kompetencí pedagogických p.
   • Informační podpora DV (sdílení programů školami, informace pro veřejnost o nabídce)
   • Propagační kampaň ve prospěch účasti na DV
 • Podpora plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání
  • Realizace: duben 2009 – březen 2012; 57 700,- Kč
  • Cíle:
   • Metodická pomoc všem SOŠ při tvorbě a realizaci ŠVP (RKC – 11 regionálních konzultačních center)
   • Sledování výuky podle pilotních ŠVP (27 škol z Pilot S)
   • Podpora sociálního partnerství škol při zavádění ŠVP
  • Další dílčí aktivity:
   • Analýza rozvoje spolupráce škol a sociálních partnerů (studie, konference 1. pol. 2011)
   • Návrh standardizace profilové části MZ (ověření na vybraných oborech PŠ)
   • Podpora výměny pedagogických zkušeností
  • Informace: web projektu
 • Nová závěrečná zkouška
  • duben 2009 – březen 2012, náklady 74 mil. Kč
  • Hlavní cíl
   • Standardizace závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a její implementace do systému odborného vzdělávání
  • Předpokládané výstupy
   • Jednotná zadání závěrečných zkoušek pro šk. roky 2008/09, 2009/10, 2010/11 a 2011/12
   • Internetový informační systém portálové formy pro tvorbu jednotných zadání a celoplošné využití ve všech školách v ČR
   • Koncepční a metodické materiály pro tvorbu a realizaci jednotných zadání
   • Vzdělávání tvůrců jednotných zadání a vyučujících odborných škol
 • Cesta ke kvalitě
  • květen 2009 – duben 2012, náklady 77 mil. Kč (61 NUOV, 15 NIDV, 1 MŠMT)
  • Hlavní cíle projektu:
   • Podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému.
   • Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI.
  • Cílové skupiny projektu: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře, jazykové školy s právem SJZ
  • 4 aktivity projektu:
   • A: Výzkum a analýzy (NÚOV)
   • B: Vývoj a ověřování (NÚOV)
   • C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery (NÚOV)
   • D: Vzdělávání a diseminace (NIDV)
  • IPn METODIKA II
  • Metodická podpora růstu kvality učitelské profese
  • Leden 2009 – prosinec 2011, náklady 75 mil. Kč (5 NUOV, 69 VÚP, 1 MŠMT)
  • Hlavní cíle projektu:
   • Zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání uplatněním nejmodernějších technologií.
   • Poskytovat on-line metodickou podporu učitelům a vedoucím školským pracovníkům
   • Provozovat národní internetové úložiště garantovaných učebních materiálů do výuky.
  • Cílové skupiny projektu: pedagogičtí pracovníci ZŠ, ZUŠ a SŠ včetně vedoucích pracovníků škol
  • aktivity projektu:
   • A: Metodické materiály (VÚP, NÚOV, MŠMT)
   • B: Technologie pro vzdělávání (VÚP, MŠMT)
   • C: E-learning (VÚP, MŠMT)
 • VIP Kariéra II – Kariérové poradenství
  • květen 2010 – duben 2013, náklady 59,6 mil. Kč (58,2 NUOV, 1,4 MŠMT)
  • Hlavní cíle projektu:
   • Zkvalitnit služby kariérového poradenství ve školách
   • Rozšířit informační, vzdělávací a metodickou podporu poradců, zájemců o vzdělávání i rodičů žáků.
  • Cílové skupiny projektu: žáci ZŠ a SŠ, kariéroví poradci, učitelé, rodiče žáků, pracovníci MŠMT a OŠ KÚ
  • 5 aktivit projektu:
   • Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství
   • Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů
   • Rozvoj informačního systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz)
   • Rozvoj poradenského pracoviště
   • Realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+)
 • Pohled do budoucna
  • Chystané projekty:
   • Podpora odborného vzdělávání
   • Škola pro 21. století
   • NZZ 2
   • UNIV 3
   • UNIV 4
   • PREKVAP
   • Celoživotní kariérové poradenství
 • Evropské peníze: co za ně v odborném vzdělávání Miroslav Procházka Miroslav.prochazka @ nuov .cz Bratislava 14 . 6.11 Workshop „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ Díky za pozornost