Miera chudoby a jej determinanty Martin Kahanec Central European University , Budapest Stredoeur ó psk y inštitút pre výs...
Miera chudoby a jej determinanty <ul><li>Osnova </li></ul><ul><li>Nové ciele redukcie chudoby v rámci stratégie EU 2020 </...
EU 2020 stratégia boja proti chudobe <ul><li>5 hlavných cieľov </li></ul><ul><li>Podpora zamestnanosti </li></ul><ul><li...
EU 2020 ciele boja proti chudobe <ul><li>EK návrh kritéria chudoby: ohrozenie chudobou, i.e. pod 60% mediánu pr íjmov ...
EU 2020 ciele boja proti chudobe <ul><li>Návrh Európskej rady: viacrozmerné kritérium chudoby </li></ul><ul><li>Cieľová s...
EU 2020 ciele boja proti chudobe, pokr. <ul><li>Takto zadefinovaná cieľová skupina zahŕňa 120 miliónov ľudí </li></ul><ul...
Slovensko: EU 2020 ciele boja proti chudobe <ul><li>60% mediánu pr íjmov pc  na SVK = 306 euro </li></ul><ul><li>Chu...
Aké sú následky? <ul><li>Prvotný návrh Komisie definoval iba prvé kritérium chudoby, tj 80 miliónovú cieľovú skupinu </li>...
Aké sú následky? (Maitre, Nolan, Whelan, 2011)
Miera nerovnosti na Slovensku (GINI)
Alternatíva? <ul><li>Zjednotenie množín vytvorených kritériami je problematické </li></ul><ul><ul><li>Zahrňuje ľudí z nízk...
Alternatíva? (Maitre, Nolan, Whelan, 2011)
Ktoré kritériá sú najlepšie? <ul><li>Do akej miery indikujú ľudia zahrnutí do cieľovej skupiny každým z kritérií vyššiu mi...
Ukazovatele chudoby a ekonomická núdza (Maitre, Nolan, Whelan, 2011) Marginálne efekty Marginálne efekty Marginálne efekt...
Alternatívne miery chudoby, SK <ul><li>Ohrozenie chudobou </li></ul><ul><ul><li>28,61 %  Disponibilný príjem (bez dôchodk...
Alternatívne miery chudoby, SK <ul><li>Soci álne dávky a dôchodky sú účinným nástrojom na znižovanie miery chudoby (zn íž...
Meranie chudoby: závery <ul><li>Definícia cieľovej skupiny pre stratégiu EU 2020 je problematická, pretože </li></ul><ul><...
Alternatívne miery chudoby, SK <ul><li>18,53 % riziko chudoby „alebo“ deprivácia, t.j. bez kritéria trhu práce </li></ul>...
Determinanty chudoby, SK
Determinanty chudoby, SK <ul><li>Vek – najvyššie riziko mladší a starší, okrem práce </li></ul><ul><li>Vzdelanie pomáha, o...
Determinanty chudoby, SK <ul><li>Menej ako plný pracovný úväzok zvyšuje riziko chudoby </li></ul><ul><li>Sociálny systém f...
Determinanty chudoby, SK
Determinanty chudoby, SK <ul><li>Vek – najvyššie riziko stredný vek, signifikantný ale iba pre extrémnu chudobu </li></ul>...
Determinanty chudoby, SK <ul><li>Menej ako plný pracovný úväzok zvyšuje riziko chudoby </li></ul><ul><li>Efekty sú menšie ...
Čo však so sociálnou exklúziou? Etnické skupiny s najvyšším rizikom (EU)
Čo Rómovia chcú? <ul><li>80% respondentov a 97 % reprezentantov rómskej komunity chce zmenu. Kde? </li></ul>
Matica hodnotenia exklúzie
Závery <ul><li>Vzdelanie </li></ul><ul><li>Zdravie </li></ul><ul><li>Práca </li></ul><ul><li>Mobilita </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Martin Kahanec: Miera chudoby a jej determinanty

1,128 views
948 views

Published on

Prezentácia Martina Kahanca zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,128
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
194
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Martin Kahanec: Miera chudoby a jej determinanty

 1. 1. Miera chudoby a jej determinanty Martin Kahanec Central European University , Budapest Stredoeur ó psk y inštitút pre výskum práce (CELSI) , Bratislava Institute for the Study of Labor ( IZA ), Bonn
 2. 2. Miera chudoby a jej determinanty <ul><li>Osnova </li></ul><ul><li>Nové ciele redukcie chudoby v rámci stratégie EU 2020 </li></ul><ul><li>Identifikácia cieľových skupín na základe troch kritérií </li></ul><ul><li>Dopad týchto kritérií na veľkosť a zloženie cieľovej skupiny </li></ul><ul><li>Je navrhovaný prístup správny? Ako vlastne chudobu kvantifikovať pre účely politík proti chudobe? </li></ul><ul><li>Aké sú dopady rôznych alternatív pre SK? </li></ul><ul><li>Sociálna exklúzia </li></ul>
 3. 3. EU 2020 stratégia boja proti chudobe <ul><li>5 hlavných cieľov </li></ul><ul><li>Podpora zamestnanosti </li></ul><ul><li>Zlepšovanie prostredia pre inovácie, výskum a vývoj </li></ul><ul><li>Dodržiavanie cieľov v oblasti klímy a energií </li></ul><ul><li>Zlepšovanie vzdelávania </li></ul><ul><li>Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom znižovania chudoby </li></ul>
 4. 4. EU 2020 ciele boja proti chudobe <ul><li>EK návrh kritéria chudoby: ohrozenie chudobou, i.e. pod 60% mediánu pr íjmov na hlavu v danej krajine </li></ul><ul><li>Takto zadefinovaná populácia - 80 miliónov, 1/6 </li></ul><ul><li>EK cieľ: znížiť počet ľudí ohrozených chudobou o 25 percent, i.e. 20 miliónov ľudí </li></ul><ul><li>Výhody: jednoduchosť, skúsenosti, dostupnosť </li></ul><ul><li>Nevýhody: iba relatívna nie absolútna chudoba, nezachytáva všetky rozmery chudoby </li></ul>
 5. 5. EU 2020 ciele boja proti chudobe <ul><li>Návrh Európskej rady: viacrozmerné kritérium chudoby </li></ul><ul><li>Cieľová skupina definovaná ako populácia spĺňajúca ktorékoľvek nasledujúcich kritérií </li></ul><ul><ul><li>“ ohrozenie chudobou ” – pod 60% mediánu dôchodku danej krajiny </li></ul></ul><ul><ul><li>“ mater i álna deprivácia ” – 4 alebo viac z 9 bodov na indexe hmotnej núdze (schopnosť platiť účty, mať teplo v byte, vyrovnať neočakávané výdavky, pravidelne jesť mäso/proteíny, dovolenka, TV, práčka, auto, telefón) </li></ul></ul><ul><ul><li>“ bez práce alebo malá intenzita práce ” – členovia domácnosti v pracovnom veku pracujú menej ako 20 % možného času </li></ul></ul>
 6. 6. EU 2020 ciele boja proti chudobe, pokr. <ul><li>Takto zadefinovaná cieľová skupina zahŕňa 120 miliónov ľudí </li></ul><ul><li>Tieto tri kritéria už boli zahrnuté medzi EU indikátory sociálnej inklúzie (Laeken) </li></ul><ul><li>Teraz ale po prvý krát sú kombinované týmto spôsobom </li></ul><ul><li>Hranice materiálnej deprivácie bola zdvihnutá z 3 na 4 body </li></ul><ul><li>Kritérium (ne)zamestnanosti sa objavuje prvý krát </li></ul>
 7. 7. Slovensko: EU 2020 ciele boja proti chudobe <ul><li>60% mediánu pr íjmov pc na SVK = 306 euro </li></ul><ul><li>Chudoba alebo soci álne vylúčenie na SK – takmer 1/5 </li></ul><ul><li>SK cieľ: znížiť počet ľudí ohrozených chudobou o 25 percent, i.e. 170.000 ľudí </li></ul>
 8. 8. Aké sú následky? <ul><li>Prvotný návrh Komisie definoval iba prvé kritérium chudoby, tj 80 miliónovú cieľovú skupinu </li></ul><ul><li>To znamená, že pridanie kritérií zväčšilo cieľovú skupinu o cca 35-40 miliónov ľudí </li></ul><ul><li>V tomto zmysle sa cieľ znížiť chudobu o 20 miliónov stal mäkším , a tiež sa zmenili možné spôsoby jej redukcie </li></ul><ul><li>Zmena definície ma následky nie len v rámci krajiny, ale aj medzi krajinami. </li></ul>
 9. 9. Aké sú následky? (Maitre, Nolan, Whelan, 2011)
 10. 10. Miera nerovnosti na Slovensku (GINI)
 11. 11. Alternatíva? <ul><li>Zjednotenie množín vytvorených kritériami je problematické </li></ul><ul><ul><li>Zahrňuje ľudí z nízkou intenzitou práce ktorí nemajú ani nízke príjmy ani nepeňažnú núdzu </li></ul></ul><ul><ul><li>Materiálna deprivácia môže byť možno lepšie meraná (3plus, spotreba) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vo všeobecnosti, zahrnutie tých, čo majú nízky príjem ale nie núdzu a naopak je problematické </li></ul></ul><ul><li>Existuje lepšia definícia cieľovej skupiny? </li></ul><ul><li>Prienik namiesto zjednotenia množín </li></ul><ul><li>Teda a zároveň namiesto alebo </li></ul>
 12. 12. Alternatíva? (Maitre, Nolan, Whelan, 2011)
 13. 13. Ktoré kritériá sú najlepšie? <ul><li>Do akej miery indikujú ľudia zahrnutí do cieľovej skupiny každým z kritérií vyššiu mieru ekonomickej núdze? </li></ul><ul><ul><li>Zdôvodnenie: týmto prepájame kritériá s cieľmi – znižovať ekonomickú núdzu </li></ul></ul><ul><li>Č o determinuje chudobu, a r ô zne jej formy a aspekty ? </li></ul><ul><li>Ako môžeme proti chudobe bojovať? </li></ul>
 14. 14. Ukazovatele chudoby a ekonomická núdza (Maitre, Nolan, Whelan, 2011) Marginálne efekty Marginálne efekty Marginálne efekty Príjmová chudoba ( 60% m edi á n ) 3.6 2.6 2.5 EU i ndex materálna deprivácia 4 + 13.6 13.2 Miera intenzity práce < 20 % 1.7 Nagelkerke R 2 0.071 0.208 0.211 N 541,327
 15. 15. Alternatívne miery chudoby, SK <ul><li>Ohrozenie chudobou </li></ul><ul><ul><li>28,61 % Disponibilný príjem (bez dôchodkov a ostatných dávok) </li></ul></ul><ul><ul><li>15,14% Disponibilný príjem (vrátane dôchodkov, ale bez ostatných dávok) </li></ul></ul><ul><ul><li>9,83% Disponibilný príjem (vrátane všetkých sociálnych dávok) </li></ul></ul><ul><li>12,02% Hmotná núdza (materiálna deprivácia) </li></ul><ul><li>4,86% Bez práce alebo malá intenzita práce </li></ul><ul><li>21,19% Kombinácia „alebo“ </li></ul><ul><li>1,08% Kombinácia „a zároveň“ </li></ul>
 16. 16. Alternatívne miery chudoby, SK <ul><li>Soci álne dávky a dôchodky sú účinným nástrojom na znižovanie miery chudoby (zn íž enie o 18.78%) </li></ul><ul><li>Chudoba alebo hmotná núdza alebo malá intenzita práce (širšie poňatá chudoba) sa týka cirka pätiny obyvateľstva </li></ul><ul><li>Chudoba a zároveň hmotná núdza a zároveň malá intenzita práce (extrémna chudoba) sa týka malo cez jedno percento obyvateľstvá </li></ul>
 17. 17. Meranie chudoby: závery <ul><li>Definícia cieľovej skupiny pre stratégiu EU 2020 je problematická, pretože </li></ul><ul><ul><li>Zahŕňa nezamestnanosť </li></ul></ul><ul><ul><li>Otázne meria materiálnu depriváciu </li></ul></ul><ul><ul><li>A zahŕňa osoby spĺňajúce hociktoré z týchto kritérií </li></ul></ul><ul><li>Riešenie: cieľová skupina menej ako 60% mediánu v príjmoch a zároveň stav materiálnej deprivácie </li></ul>
 18. 18. Alternatívne miery chudoby, SK <ul><li>18,53 % riziko chudoby „alebo“ deprivácia, t.j. bez kritéria trhu práce </li></ul><ul><li>3,33 % riziko chudoby „a zároveň“ deprivácia, t.j. bez kritéria trhu práce </li></ul><ul><li>Zníženie „alebo“, zvýšenie „a zároveň“ </li></ul><ul><li>3,33 % = cirka 180000 ľudí. Ak by sme sa držali cieľa znížiť chudobu o 170000 ľudí, tak pri tejto miere ju takmer odstránime. Inak: -25 % =45000 </li></ul>
 19. 19. Determinanty chudoby, SK
 20. 20. Determinanty chudoby, SK <ul><li>Vek – najvyššie riziko mladší a starší, okrem práce </li></ul><ul><li>Vzdelanie pomáha, od vyššieho stredného </li></ul><ul><li>Nevýhodou je byt single, výhodou je byt ženatý </li></ul><ul><li>Ženy a muži su si podobní </li></ul><ul><li>Zlé zdravie vedie k chudobe </li></ul><ul><li>Obyvatelia miest majú nižšie riziko </li></ul><ul><li>A čo práca? </li></ul>
 21. 21. Determinanty chudoby, SK <ul><li>Menej ako plný pracovný úväzok zvyšuje riziko chudoby </li></ul><ul><li>Sociálny systém funguje pre dôchodcov, ale nie pre nezamestnaných </li></ul>
 22. 22. Determinanty chudoby, SK
 23. 23. Determinanty chudoby, SK <ul><li>Vek – najvyššie riziko stredný vek, signifikantný ale iba pre extrémnu chudobu </li></ul><ul><li>Vzdelanie pomáha, od vyššieho stredného, ktoré je aj najúčinnejšie </li></ul><ul><li>Vyššie ako vyššie stredné vzdelanie len málo pomáha proti extrémnej chudobe </li></ul><ul><li>Nevýhodou je byt single, výhodou je byt ženatý </li></ul><ul><li>Ženy a muži sú si podobní </li></ul><ul><li>Zlé zdravie vedie k chudobe </li></ul><ul><li>Obyvatelia miest majú nižšie riziko </li></ul><ul><li>A čo práca? </li></ul>
 24. 24. Determinanty chudoby, SK <ul><li>Menej ako plný pracovný úväzok zvyšuje riziko chudoby </li></ul><ul><li>Efekty sú menšie pri extrémnej chudobe, okrem vyššieho stredného vzdelania </li></ul>
 25. 25. Čo však so sociálnou exklúziou? Etnické skupiny s najvyšším rizikom (EU)
 26. 26. Čo Rómovia chcú? <ul><li>80% respondentov a 97 % reprezentantov rómskej komunity chce zmenu. Kde? </li></ul>
 27. 27. Matica hodnotenia exklúzie
 28. 28. Závery <ul><li>Vzdelanie </li></ul><ul><li>Zdravie </li></ul><ul><li>Práca </li></ul><ul><li>Mobilita </li></ul>

×