Čo môže urobiť rezort školstva na zmiernenie rozporu medzi ponukou a dopytom na trhu práce a podporu anticipácie potrieb? ...
<ul><li>úroveň škola – zamestnávateľ </li></ul><ul><ul><li>podľa školského zákona riaditeľ SOŠ vydáva školské vzdelávaci...
<ul><li>úroveň celoštátna </li></ul><ul><ul><li>Rada vlády SR pre OVP – prerokované všetky odvetvové koncepcie odborného ...
<ul><li>PREČO SA NEPODARILO VYTVORIŤ KVALIFIKOVANÚ PROGNÓZU POTREBY TRHU PRÁCE? </li></ul><ul><ul><li>súčasné komory, zam...
<ul><li>rezort školstva vyšiel v ústrety zamestnávateľom tak, že vypracoval informácie o každom odbore vzdelávania v stred...
<ul><li>informácie o odboroch vzdelávania boli využité v rámci procesu zjednodušenia sústavy odborov vzdelávania </li></...
<ul><li>obsahuje popis najväčších problémov regionálneho školstva a ich príčin a popis cieľového stavu, ktorý v tejto chce...
Ďakujem za pozornosť Program pre nové zručnosti a pracovné miesta
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marián Galan: Čo môže urobiť rezort školstva na zmiernenie rozporu medzi ponukou a dopytom na trhu práce a podporu anticipácie potrieb?

1,171 views
1,069 views

Published on

Marián Galan, workshoúp Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Bratislava, 14. jún 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
311
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marián Galan: Čo môže urobiť rezort školstva na zmiernenie rozporu medzi ponukou a dopytom na trhu práce a podporu anticipácie potrieb?

 1. 1. Čo môže urobiť rezort školstva na zmiernenie rozporu medzi ponukou a dopytom na trhu práce a podporu anticipácie potrieb? Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta
 2. 2. <ul><li>úroveň škola – zamestnávateľ </li></ul><ul><ul><li>podľa školského zákona riaditeľ SOŠ vydáva školské vzdelávacie programy po prerokovaní so zamestnávateľom alebo so stavovskou organizáciou </li></ul></ul><ul><li>úroveň samosprávneho kraja </li></ul><ul><ul><li>krajské rady pre odborné vzdelávanie a prípravu – poradnými orgánmi predsedov samosprávnych krajov, </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikácia pri tvorbe regionálnych stratégií odborného vzdelávania a prípravy v nadväznosti na hospodárske a sociálne potreby rozvoja regiónu. </li></ul></ul>Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
 3. 3. <ul><li>úroveň celoštátna </li></ul><ul><ul><li>Rada vlády SR pre OVP – prerokované všetky odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností a všetky regionálne stratégie odborného vzdelávania a prípravy </li></ul></ul><ul><ul><li>problémom bolo prerokovanie plánov potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a príprav y, vypracovaných (niekedy aj nevypracovaných) jednotlivými vecne príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami </li></ul></ul><ul><ul><li>pokus zamestnávateľských zväzov a profesijných organizácií o zber údajov potreby trhu práce na najbližších 5 rokov nepriniesol porovnateľné údaje, z ktorých by bolo možné vytvoriť kvalifikovanú prognózu potreby trhu práce </li></ul></ul>Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
 4. 4. <ul><li>PREČO SA NEPODARILO VYTVORIŤ KVALIFIKOVANÚ PROGNÓZU POTREBY TRHU PRÁCE? </li></ul><ul><ul><li>súčasné komory, zamestnávateľské zväzy a profesijné organizácie nereprezentujú všetkých zamestnávateľov, v niektorých prípadoch nereprezentujú ani potrebnú vzorku pre vytvorenie kvalifikovaného odhadu potrieb trhu práce v niektorých regiónoch Slovenska </li></ul></ul><ul><ul><li>zamestnávatelia nedokázali identifikovať učebné a študijné odbory s povolaním pričom zároveň im nebol známy obsah vzdelávania týchto odborov vzdelávania </li></ul></ul>Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
 5. 5. <ul><li>rezort školstva vyšiel v ústrety zamestnávateľom tak, že vypracoval informácie o každom odbore vzdelávania v stredných odborných školách v nasledovnej štruktúre: </li></ul><ul><ul><li>názov, </li></ul></ul><ul><ul><li>doklad o získanom stupni vzdelania, </li></ul></ul><ul><ul><li>doklad o získanej kvalifikácii, </li></ul></ul><ul><ul><li>stupeň vzdelania, </li></ul></ul><ul><ul><li>pracovné uplatnenie absolventa, </li></ul></ul><ul><ul><li>odborné vedomosti absolventa, </li></ul></ul><ul><ul><li>odborné zručnosti absolventa </li></ul></ul><ul><li>informácie o všetkých odboroch vzdelávania sú zverejnené na webovom sídle www.radavladyovp.sk </li></ul>Čo môže urobiť rezort školstva na zmiernenie rozporu medzi ponukou a dopytom na trhu práce a podporu anticipácie potrieb?
 6. 6. <ul><li>informácie o odboroch vzdelávania boli využité v rámci procesu zjednodušenia sústavy odborov vzdelávania </li></ul><ul><li>na rokovaniach pracovných skupín rady vlády SR pre OVP bolo posúdených 541 odborov vzdelávania, pričom na vyradenie bolo navrhnutých 173, </li></ul><ul><li>ide o odbory, o ktorých absolventov nemajú zamestnávatelia záujem a o duplicitné odbory vzdelávania, </li></ul><ul><li>zoznam bude ešte korigovaný po posúdení podkladov z ÚPSVaR SR o počte uchádzačov o zamestnanie – absolventov škôl v štruktúre podľa jednotlivých odborov vzdelávania, </li></ul><ul><li>zamestnávatelia navrhli zmeny v štátnych vzdelávacích programoch pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania, ktorých účinnosť sa predpokladá k 1. septembru 2013. </li></ul>Čo môže urobiť rezort školstva na zmiernenie rozporu medzi ponukou a dopytom na trhu práce a podporu anticipácie potrieb?
 7. 7. <ul><li>obsahuje popis najväčších problémov regionálneho školstva a ich príčin a popis cieľového stavu, ktorý v tejto chce rezort školstva dosiahnuť, </li></ul><ul><li>súčasťou koncepcie je i oblasť odborného vzdelávania a prípravy, </li></ul><ul><li>koncepcia je predmetom medzirezortného pripomienkového konania v dňoch od 13. do 24. júna 2011, </li></ul><ul><li>materiál bude po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania predložený na rokovanie vlády SR. </li></ul>Koncepcia výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a stredných školách
 8. 8. Ďakujem za pozornosť Program pre nové zručnosti a pracovné miesta

×