• Like
 • Save
Európa efektívne využívajúca zdroje
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Európa efektívne využívajúca zdroje

 • 540 views
Published

Prezentácia Tatiany Kluvánkovej - Oravskej na tému Európa efektívne využívajúca zdroje na konferencii Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa

Prezentácia Tatiany Kluvánkovej - Oravskej na tému Európa efektívne využívajúca zdroje na konferencii Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
540
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. EURÓPA efektívne využívajúca zdroje Tatiana Kluvánková-Oravská Centrum transdisciplinárnych štúdií (CETIP), PÚ SAV
 • 2. Nárast populácie o 30% Tlak na využitie zdrojov Svetové trendy vo vývoji životného prostredia 2050
 • 3.
  • Nárast teploty o 1,8-4 °C (IPPC, 2007) trvale zmení:
  • Poľnohospodárstvo
  • Počasie
  Svetové trendy vo vývoji životného prostredia 2050
 • 4.
  • Inteligentný + trvaloudržateľný+ inkluzívny RAST
  • 20% (30%) redukcia emisií sklenníkových plynov
  • 20% nárast využívania obnoviteľných zdrojov vo finálnej spotrebe
  • 20% zvýšenie energetickej účinnosti
  • Premietnutie environmentálnych cieľov do strategických a sektorálnych politík.
  Európa efektívne využívajúca zdroje ?
 • 5. Vysoká energetická náročnosť Nízka využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie Stabilizovaný vývoj emisií CO 2 Európa efektívne využívajúca zdroje: stav a perspektívy v SR
 • 6.
  • V spotrebe zdrojov (energií, materiálov, priestoru)
  • V získavaní, transformácii, akumuláci i a transporte energií
  • V obmedzení negatívnych efektov produkcie
  • V charaktere produkcie – od materiálovej k informácii
  • V životných cykloch produktu
  Technologické inovácie
 • 7. Inovácie v spoločenských normách a pravidlách (rokovacie protokoly, modely rozhodovania, organizačná kultúra, strategické plány, nástroje politiky = zabezpečenie adaptácie na zmeny s akceptovateľnými transakčnými nákladmi. Inštitucionálne inovácie
 • 8.
  • Inovácie politík (odpadové hospodárstvo, biodiverzita, nízko-uhlíková ekonomika, CAP, doprava….)
  • Kohézna politika : prevencia zneužitia zdrojov na environmentálnu degradáciu “ala ekologickú modernizáciu (Baker, 2009)
  • Adaptačné mechanizmy (kyoto)
  Inštitucionálne inovácie
 • 9.
  • Nové nástroje sledujú zmenu správania producentov a užívateľov k environmentálnej účinnnosti a ekonomickej efektívnosti (obchodovateľné povolenia , motivačné stimuly alternatívnej energie, ecolabeling a iné).
  Nové nástroje politiky ŽP
 • 10.
  • Priestor a jeho hodnota vo vedomostne založenej spoločnosti
  • Priestor ako objekt manažmentu
  • Plánovanie, plánovacie kultúry a EÚ
  • Vedomostná spoločnosť a priestorový manažment v EU
  • Trendy vývoja plánovacích systémov a poloha integrovaných plánovacích prístupov
  Priestor ako verejný statok
 • 11.
  • Zvýšenie kompetentnosti štátnych autorít pri koordinácií záväzkov, moci a ekonomických záujmov (cc. emisný tender, NP Vysoké Tatry atď..).
  • Zvýšenie reprezentatívnosti neštátnych aktérov v procese rozhodovania.
  Inovačné formy riadenia a priestorového plánovania v podmienkach viacúrovňového rozhodovania v rozšírenej EÚ ( trh, samospráva) Inovácie v rozhodovaní
 • 12.
  • Integrácia cieľov vedomostne založenej ekonomiky:
  • konkurencieschopnosť + nízka energeticky zdrojová náročnosť + sociálna kohézia.
  • Dosiahnutie 20 % cieľa produkcie energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 predpokladá vytvorenie 2,8 milióna nových pracovných miest (EC 2010).
  • V súčasnosti odpady (1,5 mil), manažment prírodných zdrojov (650 tis) (ECOTEC 2001).
  Európa efektívne využívajúca zdroje
 • 13. Workshop 14.4.
  • Prof. Jirina Jílková, ČR: Koordinácia nastrojov ochrany klímy v podmienkach rozšírenej EÚ.
  • Prof. Mária Kozová, PriF UK : Úloha miestnych a regionálnych samospráv pri formovaní a vykonávaní environmentálnej politiky EÚ
  • Dr. Tatiana Kluvánková Oravská, CETIP: Od riadenia k spravovaniu zdrojov v podmienkach rozšírenej EÚ.
  • Prof. Maroš Finka, STU:  Nástroje priestorového plánovania a podpory infraštruktúry v podmienkach rozšírenej EÚ.
  • Dr. Richard Filčák, CETIP : Sociálno - environmentálne aspekty konceptu zeleného rastu.
 • 14. Ďakujem za pozornosť