• Save
Sedacja i analgezja
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
3,030
On Slideshare
3,028
From Embeds
2
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 2

http://www.slideshare.net 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. SALA OPERACYJNA Znieczulenie ogólne Znieczulenie przewodowe Monitorowany nadzór anestezjologiczny MNA POZA SALĄ OPERACYJNĄ
 • 2. Sedacja
  • jest postępowaniem zapewniającym choremu odprężenie i poprawę samopoczucia
  • nie musi pozbawiać chorego świadomości
  • najczęściej stosowanymi lekami są benzodiazepiny i opioidy
  • opioidy powodują znacznego stopnia sedację i mogą być stosowane pojedynczo lub z benzodiazepinami
  • benzodiazepiny nie działają p/bólowo i nie mogą być stosowane pojedynczo u chorych, u których ból jest jedną z przyczyn stanu lękowego, zastosowane mogą powodować dysforię pogłębiającą stan lękowy.
 • 3. Głębokość sedacji
  • Płytka sedacja
  • Utrzymywany kontakt słowny z otoczeniem
  • „ conscious sedation”
  • „ Conscious sedation” jest techniką, w której stosowany lek lub leki powodują depresję CUN, podczas której zachowany jest kontakt słowny pacjenta
  • 2. Głęboka sedacja
  • Pacjent zasypia, ale zachowane są odruchy obronne (połykanie, kaszel)
  • 3. Dalsze pogłębianie sedacji  anestezja
  • Przestają funkcjonować odruchy obronne
 • 4. Zagrożenia związane z sedacją
  • Zanik odruchów obronnych z górnych dróg oddechowych
  • Zamknięcie górnych dróg oddechowych
  • Upośledzenie oddychania
  • Zatrzymanie krążenia
 • 5. Wskazania do sedacji ze strony pacjenta
  • duży lęk
  • dyskomfort
  • klaustrofobia
  • przedłużające się procedury
 • 6. Wskazania do sedacji ze strony operatora
  • dzieci
  • osoby nie współpracujące
  • zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne związane z bólem
 • 7. Cele płytkiej sedacji
  • Pacjent rozluźniony, reagujący na bodźce
  • Niepamięć następcza ( pacjent nie pamięta zabiegu lub bolesnego badania)
  • DZIECI
  • Sedację płytką może wykonywać każdy lekarz pediatra
  • Znajomość resucytacji krążeniowo-oddechowej
  • Sedacja głęboka wymaga działania anestezjologa
 • 8. Zasady prowadzenia płytkiej sedacji
  • Źródło tlenu
  • Ssak
  • Zestaw do intubacji, rurki dotchawicze i ustno-gardłowe
  • Kaniule dożylne, cewniki do odsysania)
  • Worek samorozprężalny
  • Leki konieczne do prowadzenia resuscytacji
 • 9. Przygotowanie dziecka do płytkiej sedacji oraz ocena ryzyka
  • 4-6godz. na czczo (czyste płyny w małej objętości do 2 godz. przed sedacją)
  • Ryzyko zwiększają:
  • wiek < 1 r.ż.
  • współistniejące choroby
  • Przy podwyższonym ryzyku sedację płytką powinien wykonać anestezjolog
 • 10. MNA – anestezjolog sprawuje specjalistyczny nadzór nad chorymi poddawanymi planowym zabiegom Czujność anestezjologa podczas MNA powinna być taka sama, lub nawet większa niż w innych rodzajach znieczulenia.
 • 11. Monitorowanie przebiegu sedacji
  • Monitorowanie stanu klinicznego (częstość oddechów, kolor skóry i śluzówek )
  • Pomiar ciśnienia systemowego
  • Pulsoksymetria
  • Ciągły zapis EKG
  • Stała obecność wyszkolonego personelu !
 • 12. Pulsoksymetria – zasada działania
  • Spektrofotometr absorpcyjny spełniający równocześnie rolę pletyzmografu i oksymetru
  • Założenie: w warunkach fizjologicznych Hb występuje jako utlenowana i zredukowana.
  • Diody emitują światło o dwóch różnych długościach fal (660nm i 940 nm)
  • Oksyhemoglobina absorbuje mniej światła w zakresie czerwonym (660nm) a więcej w podczerwonym (940nm) niż Hb zredukowana.
  • Zależność między absorpcją w czerwonym i podczerwonym zakresie określa Sa 2 (pomiar uwzględnia metHb i COHb).
 • 13. Pulsoksymetria – zalety
  • Nieinwazyjna metoda ciągłego pomiaru
  • Rejestruje światło przechodzące jedynie przez pulsujące naczynia
  • Nie wymaga kalibracji
  • Nie nagrzewa skóry
  • Niewielki błąd pomiaru
  • Czujnik może w jednym miejscu pozostawać długo
 • 14. Pulsoksymetria – ograniczenie
  • Brak dostatecznej pulsacji
  • Zbyt mała ilość hemoglobiny
  • Podwyższone stężenia karboksy- i methemoglobiny
 • 15. Monitorowanie głębokości sedacji
  • Nie ma obiektywnej miary natężenia lęku ani stopnia sedacji, można zastosować : BIS i entropię ( nowy parametr monitorowania głębokości znieczulenia)
  • Skale subiektywnej oceny głębokości sedacji (ocenia obserwator) np. skala Ramsay’a
  • Faza eksperymentalna i kliniczna
  • Komputerowa analiza zapisu eeg
  • Słuchowe potencjały wywołane
 • 16. Skala Ramsay’a 1. Niespokojny lub pobudzony 2. Współpracujący, zorientowany i spokojny 3. Senny, spełniający polecenia 4. Śpiący, leniwie reagujący na bodźce fizyczne 5. Głęboko śpiący, bez reakcji na bodźce
 • 17. BIS – indeks bispektralny
  • Przedstawia srednią wartość subparametrów aktywności bioelektrycznej mózgu
  • Obejmuje dane analizy bispektralnej i konwencjonalnej ( częstotliwość/moc analizy EEG)
  • Jest bezwzględną liczbą w skali 0-100
 • 18. BIS zanik czynności bioelektrycznej kory mózgowej 0 śpiączka < 40 znieczulenie ogólne 40-65 sedacja 65-80 stan czuwania zachowana pamięć 100 Stan kliniczny skala
 • 19. Kiedy zastosować nadzór z użyciem monitorowania oraz sedacji i analgezji
  • Zabiegi wymagajace sedacji w połączeniu ze znieczuleniem przewodowym
  • SEDACJA + ZNIESIENIE BÓLU = SEDOANALGEZJA
  • B. Zabiegi wymagajace sedacji bez znieczulenia przewodowego ( diagnostyka obrazowa)
 • 20. Sedacja + znieczulenie powierzchniowe
  • Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego
  • Endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego
  • Fiberobronchoskopia
  • Litotrypsja
  • Zabiegi związane z zapładnianiem „in vitro”
  • Radiodiagnostyka (szczególnie dzieci)
  • Radioterapia
 • 21. Sedacja + zn. nasiękowe lub odcinkowe blokady
  • Implantacje stymulatora serca
  • Implantacje cewników naczyniowych i filtrów
  • Angiografia
  • Zabiegi stomatologiczne
  • Zabiegi okulistyczne (zaćma)
  • Zabiegi laryngologiczne (polipectomia)
  • Artroskopia, małe zabiegi ortopedyczne
  • Zabiegi chirurgii plastycznej (lifting)
  • Zabiegi urologiczne (obrzezanie,wazektomia, orchidopeksja)
  • Małe zabiegi ginekologiczne
 • 22. Sedacja + blokada centralna znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe
  • Cystoskopia, resekcja przezcewkowa
  • Artroskopia dużych stawów, ortopedia
  • Większe zabiegi ginekologiczne
  • Przepuklina, żylaki odbytu
 • 23. Leki stosowane podczas sedacji
  • Uspokajające i nasenne
  • Anestetyczne
  • Analgetyczne
  • Leki stymulujące receptor  2
 • 24. Leki stosowane podczas sedacji
  • Uspokajające i nasenne
  5-10 mg Diazepam 1-2  g/kg mc./min. 2,5-7,5 mg Midazolam 25-75  g/kg mc./min. 25-100 mg Propofol 20-60  g/kg mc./min. 10-20 mg Metoheksital 50-150 mg Tiopental wlew dawka ( pojedyncza) nazwa leku
 • 25. Leki stosowane podczas sedacji B. Anestetyczne 5-15  g/kg mc./min. 20-40 mg Ketamina wlew dawka ( pojedyncza) nazwa leku
 • 26. Leki stosowane podczas sedacji C. Analgetyczne 15-30 mg Ketorolak 5-15 mg Nalbufina 0,025-0,15  g/kg mc./min. 12,5-25  g Remifentanyl 0,5-1  g/kg mc./min. 0,25-0,75 mg Alfentanyl 25-50  g Fentanyl wlew dawka ( pojedyncza) nazwa leku
 • 27. Leki stosowane podczas sedacji Leki stymulujące receptor  2
  • Klonidyna - działanie uspokajajace, zmniejszajace
  • tachykardię, obniżajace ciśnienie tętnicze – doustnie
  • 300mg w premedykacji
  • Deksmedetomidyna (precedex) - działanie sedatywne i
  • analgetyczne, często bradykardia
 • 28. Połączenie leków
  • Ketamina, midazolam (ewentualnie alfentanyl)
  • Midazolam, propofol (ewentualnie fentanyl lub alfentanyl)
  • Midazolam, remifentanyl
  • Midazolam, propofol, remifentanyl
  Leki antagonistyczne: 1. Flumazenil (anexate)- odwraca działanie bezodwuazepin (0,5-1mg) 2. Nalokson (narcan) – antagonizuje działanie opioidów (0,1 –0,4 mg)
 • 29. Monitorowanie bólu
  • Skale intensywności bólu stosowane są do oceny skuteczności dawkowania analgetyków
  • Najczęściej stosowana jest skala VAS
  • Nie ma dowodów potwierdzających przewagę którejkolwiek ze skal
 • 30. Skala przymiotnikowa ( ARS) Adjective Rating Scale bez bólu łagodny ból umiarkowanyból silny ból bardzo silny ból ból nie do wytrzymania
 • 31. Skala liczbowa ( NRS) Numerical Rating Scale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • 32. Wzrokowa skala analogowa ( VAS) Visual Analog Scale bez bólu Ból nie do wytrzymania
 • 33. Sedacja kontrolowana przez pacjenta (PCS) Leki: midazolam, propofol, alfentanyl lub ich kombinacje Korzyści: pozytywny efekt psychologiczny wywołany udziałem pacjenta w procesie sedacji