• Save
Bol Pooperacyjny
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Bol Pooperacyjny

on

 • 4,935 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,935
Views on SlideShare
4,923
Embed Views
12

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 12

http://www.slideshare.net 12

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bol Pooperacyjny Bol Pooperacyjny Presentation Transcript

  • Anatomiczne podstawy przewodzenia bólu
   • korzenie tylne rdzenia
   • Bezpośrednie połączenia z neuronami rogów tylnych:
   • 1. projekcyjne do wyższych pięter
   • 2. lokalne, pobudzające interneurony
   • 3. lokalne hamujące interneurony
   • wstępujące drogi bólowe
   • 1.rdzeniowo-wzgórzowa (główna, skrzyżowana, w sznurze przednim i bocznym rdzenia)
   • 2. rdzeniowo-siatkowa (włókna skrzyżowane i nieskrzyżowane, sznur przedni i boczny)
   • 3. rdzeniowo-śródmózgowiowa (posiada połączenia z układem limbicznym przez podwzgórze)
   • 4. rdzeniowo-szyjna (skrzyżowana, wstępuje do wzgórza i śródmózgowia)
   • 5. neurony sznurów tylnych z projekcją do jądra smukłego i klinowatego
   • drogi zstępujace modulujące wrażenia bólowe
   • 1. neurony istoty szarej okołokomorowej i okołowodociągowej
   • 2. neurony części przedniej i brzusznej rdzenia przedłużonego
   • 3. Lokalne połączenia w obrębie rogów tylnych
  • Drogi przewodzenia bólu
   • Termiczne i mechaniczne ( cienkie włókna mielinowe A δ – 2-5 µ m, 5-30m/sek.)
   • Nocyceptory polimodalne ( bezmielinowe włókna C , 0,5-2msek.)
   • Modyfikacja bólu poprzez neurony projekcyjne
   • 1. Aktywizacja interneuronów: hamujących – włókna mielinowe
   • 2. Aktywizacja interneuronów: pobudzających – włókna bezmielinowe
  • Drogi przewodzenia bólu
   • Neurony modyfikujące przewodzenie bólu:
   • a. Włókna A δ , A β , C (niski próg pobudliwości)
   • b. Neurony rzutowe do wyższych pięter
   • c. Interneurony hamujące neurony rzutowe
  • WŁÓKNA NERWOWE PRZEWODZACE BÓL REORGANIZACJA OŚRODKOWA
   • Włókna A  z warstwy III-V wnikają do warstwy II ( normalnie przez włókna C)
   • Włókna A  produkowanie substancji chemicznych normalnie znajdowanych tylko we włóknach C
   • Zmniejszenie liczby włókien hamujących a wraz z tym zmniejszenie modulatorów i neuroprzekaźników hamujących
   • SUBSTANCJE TORUJĄCE PRZEWODZENIE BÓLU
   • TACHYKININY :
   • NEUROKININA A / NK 2
   • SUB.P/ NK 1
   • CGRP
   • WIĄŻE SIĘ Z PEPTYDAMI ROZKŁADAJACYMI SUB. P
   • NGF: AMINOKWASY POBUDZAJĄCE:
   • GLUTAMINA, ASPARGINA
   • SUBSTANCJE HAMUJĄCE PRZEWODZENIE BÓLU
   • SOMATOSTATYNA
   • CHOLECYSTOKININA
   • GALAMINA
   SUBSTANCJE BIORĄCE UDZIAŁ W PRZEWODZENIU BÓLU
  • Włókno przedzwojowe peptydy nocyceptywne Włókno zazwojowe: receptory 1. Jonowe 2. metabotropowe prostaglandyny RÓG TYLNY RDZENIA KRĘGOWEGO
  • Ból
   • Uszkodzenie tkanek
   • Ból towarzyszący zapaleniu
   • Reakcja układu współczulnego
   Zapalenie neurogenne Sensytyzacja ośrodkowa Sensytyzacja obwodowa
  • Ligandy uwalniane z uszkodzonych tkanek (włókna C)
   • Bradykinina
   • Prostaglandyny
   • Serotonina
   • Leukotrieny
   • Wolne rodniki
   • Cytokiny
   • Histamina
   • Substancja P
   • Tromboksany
   • PAF
   • Protony
   • neutrofiny
  • Ligandy produkowane w nocyceptorach
   • SP
   • ATP
   • NPY
   • CCK
   • Bomb
   • Opioidy
   • Adenozyna
   • Glutaminiany
   • Somatostatyna
  • Receptory w zakończeniach nocyceptora
   • ATP
   • NK 1
   • NPY
   • Ach
   • PGE 2
   • CCK
   • 5HT 2A
   • Bomb
   • BK
   • HA
   • Kanały jonowe: Na, K, Ca
   • bradykininowy
   • Opioidowe
   • Adenozynowy
   • GABA A
   • GABA B
   • Somatostatynowy
   • Adrenergiczne
   • NMDA
   • EP
   • Kapsaicynowy
   • Angiotensynowy
   • Muskarynowy
   • nikotynowy
  • Bodźce aktywujące specyficzne receptory na zakończeniach nocyceptora
   • Mechaniczne
   • Zmiany pH
   • Termiczne
   • Napięcie kanału sodowego (VGSC s )
  • Bodźce aktywujące specyficzne receptory na zakończeniach nocyceptora Mechaniczne Rozciąganie komórki (bodziec mech) Uwalnianie ATP Pobudzanie receptora purynergicznego Współudział kanałów jonowych Czynnik neurotroficzny GDNF (uwalniany z gleju)
  • Bodźce aktywujące specyficzne receptory na zakończeniach nocyceptora pH 1. Receptory vaniloidowe VR 1 2. Kanały jonowe ASIC (Acid-Sensing Ion Channel) MDEG (Mammalian Degenerin) w tym
  • Bodźce aktywujące specyficzne receptory na zakończeniach nocyceptora termiczne 1. Receptory vaniloidowe VR 1 wrażliwe na dz. kapsaicyny 2. Kanały jonowe wrażliwe na bodźce termiczne,
  • Bodźce aktywujące specyficzne receptory na zakończeniach nocyceptora napięcie kanału Na (VGSC s ) Voltage Gate Sodium Channels Receptory SNS (PN 3 ) ↑ przewodności dla Na + -> ↓progu pobudliwości nocyceptora Sygnalizują proces zapalny pobudzają je: PGE 2 , adenozyna, serotonina
  • epibatydyna
   • Jad żaby ekwadorskiej
   • Działa na receptor nikotynowy
   • Powoduje analgezję
  • Ból
   • Ostry
   • receptorowy (somatyczny, trzewny)
   • uśmierzanie bólu
   • Przewlekły
   • niereceptorowy (neuropatyczny, psychogenny)
   • leczenie bólu
  • BÓL BÓL NEUROGENNY Ból powodowany przez pierwotne uszkodzenie lub upośledzenie funkcji w obrębie obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego FIZJOLOGICZNY NEUROPATYCZNY
  • NO NMDA NK 1 Syntetyzacja ośrodkowa Aktywacja syntezy NO Wzrost syntezy prostaglandyn Wzrost wydzielania peptydów nocyceptywnych glutamina Sub.P / NK 1 BÓL Syntetyzacja obwodowa
  • INTERAKCJE UKŁADU NOCYCEPTYWNEGO I AUTONOMICZNEGO jako wynik uszkodzenia nerwu
   • AFFERENTNE WŁÓKNO NOCYCEPTYWNE (ból jest źródłem samoistnych pobudzeń)
   • +
   • EFFERENTNE WŁÓKNO WSPÓŁCZULNE
   • =
   • EFAPS
   Leki znieczulenia przewodowego, sterydy, adrenolityczne α (-)
  • BÓL ZALEZNY OD UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO
   • Dożylna sympatectomia (blokada Biera)
   • 10-20mg guanetydyny - α (-)
   • Rezerpina
   • Tosylan bretylium
   • Fentolamina
   • ketanseryna
  • INTERAKCJE UKŁADU NOCYCEPTYWNEGO I AUTONOMICZNEGO
   • W wyniku ekspresji genowych powstaje receptor α 2 w:
   • a. zakończeniu regenerującego się nerwu
   • b. ektopowym rozruszniku nerwu
   • c. zwoju rdzeniowym
   • Powstałe de novo receptory :
   • a. stanowią źródło samoistnych pobudzeń
   • b. posiadają zdolność transdukcji bodźców mechanicznych i termicznych
   • c. są wrażliwe na katecholaminy
  • PUNKTY UCHWYTU ŚRODKÓW P/BÓLOWYCH
    • OSŁONA NOCYCEPTORA
    • (hamowanie transdukcji i transformacji)
    • WŁÓKNA AFFERENTNE OBWODOWE (środki znieczulenia przewodowego)
    • NEURON OŚRODKOWY
    • (blokowanie synaps pobudzających, pobudzanie synaps hamujących)
    • HAMOWANIE UWALNIANIA SUBSTANCJI
  • Transdukcja Transformacja Modulacja Transmisja Wpływ na to przed zabiegiem PREEMPIV ANALGESIA
   • NSAID
   • ŚR. ZNIECZ. PRZEWOD.
   • OPIOIDY
   • ANTY-NMDA
   •  - ANTAGONIŚCI
   • - AGONIŚCI
   • FENOTIAZYNY
    
  • Transdukcja Transformacja Wpływ na to przed zabiegiem PREEMPIV ANALGESIA   Transdukcja: przetwarzanie bodźca nocyceptywnego na sygnał elektryczny
  • Transdukcja  
   • Receptory biorące udział w transdukcji Receptory o budowie kanałów jonowych Receptory związane z białkiem G Receptory kinazy tyrozynowej
  • BÓL
   • BLOKOWANIE KANAŁÓW SODOWYCH
   • Sterydy
   • Lignokaina
   • Analogi doustne lignokainy
   SENSYTYZACJA OBWODOWA
  • BÓL
   • GLUTAMINIANY
   • (neuroprzekaźnik pobudzający)
   • Receptory AMPA
   • NMDA -> depolaryzacja neuronów -> ↑ Ca i ↓ Mg wewnątrzkomórkowego
   • Receptory metabotropowe (związane z białkami G)
   SENSYTYZACJA OŚRODKOWA
  • NSAID ŚR. ZNIECZ. PRZEWOD. OPIOIDY ANTY-NMDA   Modulacja
  • CHEMICZNE UWRAŻLIWIANIE NOCYCEPTORÓW
    • PROSTAGLANDYNY
    • (uwrażliwiają jednostki milczące, obniżają próg pobudliwości)
   • SUBSTANCJE WYWOŁUJĄCE BÓL :
   • bradykinina, serotonina (STH), histamina, jony potasowe
  • MECHANIZM DZIAŁANIA NSAID KININY BRADYKININA, HISTAMINA, KALIKREINA TNF  Fosfolipaza A 2  prostaglandyn cyklooksygenaza
  • MECHANIZM DZIAŁANIA NSAID
   • NSAID  obwodowe zahamowanie cyklooksygenazy   prostaglandyn
   • Bezpośrednie hamowanie prostaglandyn, kinin, 5-hydroksytryptaminy
   • O środkowe zahamowanie neuromediatorów (glutaminy, substancji P, 30% mniej śr. p /bólowych)
   • Rozkojarzenie mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej
   • Stabilizacja błon mitochondrialnych
   • Hamowanie nNOS
   • Hamowanie NF K B (czynnik jądrowy odpowiedzialny zatranskrypcję genową)
   • ↓ adhezji leukocytów
   • Aktywują układ lipoksyn 9p/zapalnych mediatorów)
   NSAID
  • OBJAWY UBOCZNE DZIAŁANIA NSAID
   • NEFROTOKSYCZNOŚĆ
   • HEPATOTOKSYCZNOŚĆ
   • ZABURZENIA KRZEPNIECIA I HEMOSTAZY
   • OWRZODZENIA ŻOŁĄDKA
   • RETENCJA SODU I WODY Z OBRZĘKAMI
   • SKURCZ OSKRZELI
   • ZMIANY SKÓRNE
  • PARACETAMOL
   • Do 4g/dobę
   • Paracetamol + NSAID co 6 godz. 1g
   • Doodbytniczo 2g, później 1g (do 7g)
   • NSAID i.v. + Paracetamol i.v. 1g co 6 godz. (redukcja zapotrzebowania na opioidy o 50-60%)
  • PYRALGINA
   • Dobre połączenie z morfiną
   • 2g/15min, wlew
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   • ketamina
   • Amantadyna
   • Memantyna
   • Amitryptylina
   • Karbamazepina
   • Siarczan magnezu
   • Dekstrometorfan
   • Kwas fosfonowy
   SENSYTYZACJA OŚRODKOWA ANTY-NMDA Nie znosi bólu ostrego, ale działa w bólu zapalnym i neuropatycznym
  • ZASADY FARMAKOLOGICZNEGO LECZENIA BÓLU wg WHO PROSTY ANALGETYK NSAID, SLABE OPIOIDY kodeina, tramadol, SILNE OPIOIDY morfina, buprenorfina, fentanyl LEKI WSPOMAGAJĄCE
  • OPIOIDY w selektywnej analgezji rdzeniowej
   • Hydrofilne
   • Dobrze zjonizowane, wolna dyfuzja przez ziarnistości podpajeczynówki i tętnice, przemieszczają się dogłowowo z pł. m-r, kiedy dotrą do rdz. przed.- nudności, wymioty, depresja oddechowa
   • Lipofilne
   • Słabo zdysocjowane, szybka dyfuzja, szybka absorpcja, szybka depresja oddechu wywolana przez opioidy wchłonięte do krążenia
  • CZAS DZIAŁANIA OPIOIDY w selektywnej analgezji rdzeniowej
   • Hydrofilne
   • Morfina -> 6-24 h po 0,5-1h
   • Wolno + długo ,
   • gromadzą się w pł.m-r, długo pozostają w miejscu receptorowym, dyfundują do nerwów rdz.
   • Lipofilne
   • Petydyna -> 6-8 h po 5-10min.
   • Fentanyl -> 4-6 h po 5min
   • sufentanyl -> 2-4 h po 5min
   • Szybko + krótko ,
   • szybko absorbowane z miejsc receptorowych do naczyń żylnych
  • SIŁA DZIAŁANIA OPIOIDY w selektywnej analgezji rdzeniowej
   • Hydrofilne
   • Morfina -> do ZOP 5-10 x silniej niż iv
   • Lipofilne
   • Fentanyl -> do ZOP 2 x silniej niż iv
   • SIŁA DZIAŁANIA = --------------------
   1 LIPOFILNOŚĆ
  • DAWKOWANIE ZOP, 1980 OPIOIDY w selektywnej analgezji rdzeniowej
   • Morfina -> 2-5mg wlew 0,2-1mg/h
   • Petydyna -> 50-100mg wlew 10-20mg/h
   • Fentanyl -> 50-100 µ g wlew 0,02-0,01mg/h
   • sufentanyl -> 10-60 µ g wlew 0,2-1mg/h
  • DAWKOWANIE LEKÓW ZOP, 1980 OPIOIDY w selektywnej analgezji rdzeniowej
   • Th 12 -L 1 -> wlew 5-10 ml / h
   • Bupivacaina 1mg/ml + fentanyl 2 µ g/ml + A 2 µ g/ml
   • 50ml tej mieszaniny zawiera:
   • 50mg Bupivacainy (10ml 0,5%)
   • 100 µ g Fentanylu (1 amp. czyli 0,1mg)
   • 100 µ g Adrenaliny
   Sf-0,5-1,0 µ g/ml
  • DAWKOWANIE POP,1979 OPIOIDY w selektywnej analgezji rdzeniowej
   • Morfina -> 0,1-0,75 mg po 15-30 min, 10-30h
   • Petydyna -> 10-30 mg po 5 min, 10-24 h
   • Fentanyl -> 10-50 µ g po 5 min, 14-6 h
   • sufentanyl -> 5-17,5 µ g po 5 min, 1,5-4 h
   • 20% dawki do ZOP
  • OPIOIDY objawy uboczne w stosowaniu dokanałowym
   • Świąd (nalbufina 1-3mg iv, butorfanol 0,25-0,5mg iv, naloxon – wlew ciągły)
   • Zatrzymanie moczu (naloxon, β +, α - )
   • Depresja oddechowa (wczesne – lipofilne, późne – hydrofilne, naloxon – 0,4mg, wlew – 5-10 µ g/kg/h)
   • Nudności i wymioty (metoclopramid, droperidol, nalokson – 1 µ g/kg/h, nalbufina 1-3mg, butorfanol 0,25-0,5mg, wlew 1-1,2 µ g/kg/h)
   • Zaparcia (S+ przy ZOP i POP, pozostałe - P+)
  • OBWODOWE PODAWANIE OPIOIDÓW
   • Dostawowe(Mf-0,5-6mg, F- 15-50 µ g )
   • Blok Biera (Mf-1-5mg, F-100-200 µ g )
   • Splot ramienny (Mf-1-5mg, F-100-200 µ g)
   • Stomatologia (podśluzówkowo:Mf-1mg, tylko u chorych ze zmianami zapalnymi)
   • Sródotrzewnowo, doopłucnowo,
  • KODEINA
   • 10% rozkładane do morfiny
   • 1/10 siły działania morfiny
   • Zaparcia
   • Niekorzystna forma w opłatku
   • Odpłatna
  • TRAMADOL
   • Działa przez receptory opioidowe, hamuje wychwyt serotoniny i NA,
   • Musi być podawany co 4 godziny
   • Zaparcia mniejsze o 40% niż po kodeinie
   • W postaci tabletek, kropli, czopków i roztworów
   • Forma retard działa 12 godzin
   • Objawy uboczne: poty, nudności, wymioty, splątanie
   • Tramal (50mg)+ Pyralgina (60mg) w 10ml (bolus) do 50 ml/24h
  • MORFINA
   • doustnie wchłania się w 30-69%
   • Zależność od dawki od drogi podania (5-10 x)
   • Musi być podawana co 4 godziny, wlew 2mg/h
   • Dawka dobierana indywidualnie
   • W postaci tabletek, kropli, czopków i roztworów
   • Forma kapsułkowana działa 12 godzin
   • Objawy uboczne: zaparcia, nudności, wymioty, splątanie, depresja oddechowa
  • BUPRENORFINA
   • Częściowy agonista receptora 
   • Musi być podawana co 8 godzin
   • Dawka 3-5 mg / dobę wykazuje efekt „pułapowy”
   • W postaci tabletek podjęzykowych (0,2, 0,4 mg)
   • Działa antagonistycznie do morfiny w dawkach dużych
  • FENTANYL
   • Czysty agonista receptora 
   • Dobra rozpuszczalność w tłuszczach, niska masa cząsteczkowa – podawanie przezskórne
   • Prawie 100 x silniejszy od morfiny
   • Anestezja analgetyczna
   • Lipofilny
   • Zależność od dawki od drogi podania (2x)
   • Siła działania =1/lipofilność
  • LEKI WSPOMAGAJĄCE
   • Antydepresyjne (amitryptylina, karbamazepina)
   • Uzupełniające (w bólach neuropatycznych, wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym, zaparciach, porażeniu jelit, zakażeniach
   • Przeciwwymiotne
  • BAKLOFEN
   • Agonista receptora GABA
   • Dz. głównie presynaptycznie (zmniejsza zmniejsza pobudzenie motoneuronów, w wyższym stężeniu dz. też postsynaptycznie ( antagonizuje neuroprzekaźniki pobudzające)
   • Podany dożylnie słabo penetruje do płynu m-rdz.
   • POP - 25-150  g (leczenie spastyczności), wlew 400  g/24 h
  • MIDAZOLAM
   • Agonista receptora GABA
   • POP - neurotoksyczny ?
  • ADENOZYNA
   • Puryna, dz. na receptory purynergiczne P 1 (blony komórkowej) i P 2
   • Działa poprzez kanały K+ i hamowanie uwalniania substancji P zamyka kanały Ca
   P 1 P 1A1 P 1A2 P 1A3 P 1A2B ADENOCYKLAZA ↓ CAMP Dz. przeciwnie do A 1 Sub. galaretowata rdzenia
  • KETAMINA
   • Anestezja dysocjacyjna
   • Nasilenie odruchów krtaniowych i gardłowych
   • Działa przez NMDA
   • Wpływa też na receptory serotoninowe, muskarynowe i adrenergiczne.
  • NEOSTYGMINA
   • Wzrost Ach ->zniesienie bólu poprzez receptory muskarynowe
   • Badania doświadczalne
  • KLONIDYNA
   • Catapresan, Hemiton, Iporel
   • Synergizm z receptorem opioidowym δ
   • Działa poprzez kanały K + i białka G, zamyka kanały Ca
   • Selektywny agonista receptora alfa 2 (1:2 = 1:200
   • 3-5  g/kg,
   • POP -150  g (działa 6h), ZOP -150  g, 900  g /12h, 400-800  g, wlew 40  g/h
   • Czas działania od 4 godzin do 7 dni (dz. hipotensyjne)
   • Wszystkie drogi podania
   • Efekt pułapowy
  • CRF
   • Ośrodkowy i obwodowy mechanizm działania
   • Zwiększa uwalnianie peptydów opioidowych
   • Podawany dokomorowo, dożylnie, miejscowo
   • Specyficzność do bólu tonicznego
   • Działanie p/ zapalne przez nadnercza – efekt p/bólowy ?
  • ZASADY LECZENIA BÓLU OSTREGO PRZYCZYNA BÓLU CHOROBA PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA LECZENIE PRZYCZYNOWE METODA i LEKI
  • ZASADY LECZENIA BÓLU POOPERACYJNEGO RODZAJ BÓLU CHORY INDYWIDUALIZOWANIE ? DAWKA RODZAJ LEKU CZĘSTOTLIWOŚĆ
  • ZASADY LECZENIA BÓLU POOPERACYJNEGO CHOROBA STOSOWANIE SCHEMATÓW ? LEK METODA
  • ZASADY LECZENIA BÓLU POOPERACYJNEGO
   • Schematy
   • Mniej czasochłonne
   • Wykonywalne
   • Łatwe do nauczenia
   • Indywidualizowanie
   • Dostosowane do chorego
   • Czasochłonne
   • Niewykonywalne
  • LECZENIE BÓLU POOPERACYJNEGO
   • Tramal(5mg) + Pyralgina (60mg)-10ml (bolus) do 50ml / dobę
   • Pyralgina 2g/15min, wlew 166mg/h, max/dobę – 8g
   • Morfina 2mg/godz, wlew
   • Ketorolac – 30mg
  • LECZENIE BÓLU POURAZOWEGO
   • Propacetamol i.v. co 6 godz i pyralgina 1-2g co 8 godzin
   • Diclofenac 50mg p.o. co 8 godzin
   • Ibuprofen p.o. 400mg co 8 godz.
   • Tramal w kroplach
  • ZASADY LECZENIA BÓLU POOPERACYJNEGO Liczba chorych, którym trzeba podać dany lek, aby u jednego z nich uzyskać poprawę (np..zmniejszenie bólu o 50%). NNT (number needed to treat)
  • ZASADY LECZENIA BÓLU POOPERACYJNEGO
   • Farmakologiczne
   • NSAID
   • opioidy
   • Znieczulenie przewodowe
   • ZOP
   • POP
   • Doopłucnowe
   • Blokady nerwowe
   • Nasiękowe
   • powierzchniowe
  • Farmakologiczne LECZENIA BÓLU POOPERACYJNEGO
   • Farmakologiczne
   • NSAID
   • opioidy
  • ZASADY FARMAKOLOGICZNEGO LECZENIA BÓLU WYGODA DROGA DOUSTNA CZAS – wg ZEGARA NIEZALEŻNOŚĆ
  • Znieczulenie przewodowe w LECZENIU BÓLU POOPERACYJNEGO
   • ZOP
   • POP
   • Doopłucnowe
   • Blokady nerwowe
   • Nasiękowe
   • powierzchniowe