Grups interactius

3,383 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,383
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Grups interactius

 1. 1. UNA PRÀCTICA COMPARTIDA CEIP PINTOR JOAN MIRÓ ELS GRUPS INTERACTIUS
 2. 2. COMUNIAT D’APRENENTATGE <ul><li>Una Comunitat d'Aprenentatge és un projecte de transformació social i cultural d'un centre educatiu i el seu entorn per aconseguir una societat de la informació per a totes les persones basada en l' aprenentatge dialògic mitjançant una educació participativa de la comunitat que es concreta en tots els espais, inclosa l'aula.(R. Vall) </li></ul>
 3. 3. COMUNITATS D’APRENENTATGE <ul><li>Igualtat d’oportunitat d’èxit per a tots i totes (superació del fracàs esc.) </li></ul><ul><li>Aprenentatges accelerats </li></ul><ul><li>Cohesió social </li></ul><ul><li>Accés, selecció i tractament crític de la informació </li></ul><ul><li>Augment del temps i espai educatius dels infants </li></ul><ul><li>Crea xarxes de voluntariat </li></ul><ul><li>Dotació de recursos </li></ul><ul><li>Ensenya a afrontar els conflictes de forma positiva. </li></ul><ul><li>Els destinataris de la interculturalitat son les majories i les minories. </li></ul><ul><li>Crea i/o transforma les espectatives educatives i de promoció social dels nins, família i comunitat. </li></ul>
 4. 4. GRUPS INTERACTIUS Estratègia didàctica activa i motivadora que pretén un augment del rendiment acadèmic dels alumnes que, amb les mateixes capacitats que altres nins i nines de la seva edat però amb distintes condicions contextuals, es troben en situació de desigualtat en els ritmes curriculars. (CREA, 2002).
 5. 5. ELS GRUPS INTERACTIUS <ul><li>És una metodologia que parteix d’una organització flexible de l’aula, que es divideix en petits grups de treball heterogenis, tutoritzats per un adult (mestra, voluntari, familiar...). Suposa una intervenció més rica i concreta per atendre les necessitats de cada alumne/a i s’estableix dins un clima de cooperació i comunicació on tothom aprèn. </li></ul>
 6. 8. PRINCIPIS I CARACTERÍSTIQUES <ul><li>Altes expectatives d’aprenentatge: les motivacions del professorat i de l’alumnat han d’estar orientades a l’èxit i no al fracàs. </li></ul><ul><li>Acceleració dels aprenentatges: la participació i col·laboració de tots els agents de la comunitat per afavorarir un aprenentatge de màxims. </li></ul><ul><li>Aprenentatge dialògic: creació d’entorns d’aprenentatge eficaços a partir de la comunicació i la cooperació dels alumnes entre ells, com entre aquests i els adults-tutors. </li></ul><ul><li>(Ferrer, 2005) </li></ul>
 7. 9. OBJECTIUS <ul><li>Desenvolupar operacions cognitives elementals: memòria, atenció, etc. </li></ul><ul><li>Aprendre les regles pràctiques heurístiques per a l’execució d’un domini de tasques. </li></ul><ul><li>Elaborar i emprar mecanismes de pensament per a la resolució de problemes. </li></ul><ul><li>Desenvolupar processos d’aprenentatge cooperatiu i dialògic. </li></ul><ul><li>(CREA, 2002) </li></ul>
 8. 10. PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT <ul><li>Implicació de la comunitat en el procés d’E-A. </li></ul><ul><li>Flexibilització del temps i de l’espai. </li></ul><ul><li>Aprenentatge grupal i individual. </li></ul><ul><li>Seguiment més directe i personalitzat. </li></ul><ul><li>Optimització de recursos humans, materials i econòmics. </li></ul><ul><li>Foment de l’esperit crític: multiplicitat de veus i discursos. </li></ul><ul><li>(Ferrer, 2005) </li></ul>
 9. 11. ORGANITZACIÓ <ul><li>Distribució de la classe en grups petits, heterogenis i flexibles. </li></ul><ul><li>Tutorització de cada grup per part d’un adult. </li></ul><ul><li>Tema principal-eix vertebrador de les activitats. Importància de la introducció inicial i de les conclusions finals. </li></ul><ul><li>Temporalització de les activitats en funció del número de grups creats i del nivell-cicle dels alumnes, per exemple: </li></ul>45 minuts com a màxim 6 alumnes màx. Tercer cicle 30 minuts com a màxim 5 alumnes màx. Segon cicle 20 minuts com a màxim 3 alumnes màx. E.I i primer cicle Temps per cada activitat Alumnes Cicle
 10. 12. ORGANITZACIÓ <ul><li>Coordinació entre mestres i voluntaris. Distints nivells de responsabilitat. </li></ul>Elaborat a partir de CREA, 2002 (Ferrer, 2005) 1. Explicar la seva activitat i generar una interdependència positiva en relació als èxits individuals i grupals. 2. Explicar els criteris d’èxit. 3. Orientar i assignar papers de treball. 4. Supervisar i donar suport a l’alumnat del grup. 5. Intervenir per ensenyar habilitats de cooperació i potenciar la tutoria interna en el grup. 6. Contribuir a la avaluació. 1. Preparar el material curricular i desenvolupar els continguts de cada grup. 2. Distribuir l’alumnat en grups. 3. Preparar l’ambient de l’aula i l’estructura organitzativa. 4. Distribuir el temps. 5. Romandre en un grup com a voluntari- tutor. 6. Fer un seguiment de tots els grups i mantenir el criteri general de l’aula com a grup-classe. 7. Oferir una conclusió de tots els grups. 8. Establir criteris d’avaluació i avaluar. Tasques del voluntari-tutor Tasques del professorat
 11. 13. REFLEXIÓ DEL CLAUSTRE PER QUÈ FER GRUPS INTERACTIUS? <ul><li>Per poder arribar a tots els nivells i necessitats del nostre alumnat i accelerar els seus aprenentatges. </li></ul><ul><li>Perquè els pares i altres membres de la nostra comunitat , coneguin i creguin en el que es fa a l’escola i es puguin implicar. </li></ul><ul><li>Perquè el diàleg entre iguals, dóna millors resultats. </li></ul><ul><li>Perquè es pot fer un seguiment més individualitzat. </li></ul><ul><li>Perquè creiem que és realment motivador. </li></ul>
 12. 14. REFLEXIÓ DEL CLAUSTRE QUÈ ENS APORTEN ELS GRUPS INTERACTIUS? <ul><li>Obertura a la comunitat. </li></ul><ul><li>Espai per compartir. </li></ul><ul><li>Coherència pedagògica. </li></ul><ul><li>Augment dels aprenentatges del nostre alumnat. </li></ul><ul><li>Conèixer l’escola. </li></ul><ul><li>Implicació en els aprenentatges. </li></ul><ul><li>Satisfacció personal. </li></ul><ul><li>Treball coordinat. </li></ul><ul><li>Conèixer els infants en altres situacions. </li></ul><ul><li>Arribar a tots. </li></ul><ul><li>Aconseguir un clima d’aula més relaxat i proper. </li></ul><ul><li>Enriquiment professional. </li></ul><ul><li>Treball coordinat. </li></ul><ul><li>Coneixement dels alumnes. </li></ul><ul><li>Cooperació </li></ul><ul><li>Motivació </li></ul><ul><li>Atenció individualitzada </li></ul><ul><li>Autoestima </li></ul><ul><li>Seguretat </li></ul><ul><li>Confiança </li></ul><ul><li>Models diversos </li></ul>ESCOLA VOLUNTARIS MESTRES ALUMNES
 13. 15. QUÈ S’ACONSEGUEIX? <ul><li>Accelerar l’aprenentatge, enriquiment dels procesos educatius Generen interaccions (clau de l’ aprenentatge) Diversitat de veus, possibilitat d’arribar millor a tots i a totes. Grups reduïts, atendre a tots els alumnes. </li></ul>
 14. 16. EXEMPLE DE G.I.<<La Bruixa Brunilda>> Activitat: Lectura individual i grupal dels contes de La Bruixa Brunilda Grup interactiu 1:LECTURA Activitat: Expressió oral mitjançant les làmines del conte. Treball de paraules amb ix, x-, ny, ll- que surten al conte Grup interactiu3: CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA I EXPRESSIÓ ORAL Activitat: Resolució de problemes de lògica i espaials relacionats amb el conte Grup interactiu 4: MATEMÀTIQUES Activitat: Dictat per parelles de fragments del conte La Bruixa Brunilda i posterior autocorrecció Grup interactiu 2: ESCRIPTURA
 15. 17. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA <ul><li>Llocs a internet relacionats amb el desenvolupament comunitari en contextos escolars </li></ul><ul><li>CEIP Tanit:www,xtec.es/ceip-tanit/ </li></ul><ul><li>Accelerated Schools Plus (EUA): www.acceleratedschools.net/ </li></ul><ul><li>Success For All (EUA): www.successsforall.net/ </li></ul><ul><li>Comunitats d’aprenentatge (CREA): www.comunidadesdeaprendizaje.net </li></ul><ul><li>Llibres i articles </li></ul><ul><li>ELBOJ, C; PUIGDELLÍVOL, I; SOLER, M; VALLS, R (2002). Comunidades de aprendizaje: Transformar la educación. Barcelona: Graó </li></ul><ul><li>FERRER, G (2005). Hacia la excelencia educativa en las comunidades de aprendizaje: participación, interactividad y aprendizaje. Educar 35 </li></ul>

×