Ìîíãîë õýë-Óðàí çîõèîëûí çààõ àðãûí íýãäýë<br />2011-2012 îí<br />
Ñàéí áàéöãààíà óó<br />Ýðõýì õүíäýò эðäìèéí èõ өðãөөíèé ýçýí <br />				òà íàðûíõàà <br />Ýíý өäðèéí àìàð àìãàëàíã àéëòãàæ<...
Манай хамт олон<br />Эрдэм сурахад <br />    хэл бүхэн     сайхан <br />Эх хэлийг минь гүйцэх сайхан хэл үгүй<br />
Монгол хэл-Уран зохиолын багш нарын боловсролын зэрэг<br />
Монгол хэл-Уран зохиолын багш нарын мэргэжлийн зэрэг<br />
Áàãø Ë.Ýðäýíý÷èìýã<br /><ul><li>Өдөр бүр өөрийгөө </li></ul>Өөрчилж чаддаг     хүнийг боловсролтой хүн гэнэ.<br /><ul...
Ухаантай нь түрүүлж уучилдаг гэнэм.</li></li></ul><li>Áàãø Ö.Ãàíäèéìàà<br />Хамгийн чухал хүн бол-тухайн цагт чамтай хамт ...
С.Алтантуяа<br />Өчүүхэн чармайлт гайхалтай хүчийг бэлэглэдэг.<br />Улс үндэстний оршин тогтнох үндэс нь эх хэл, ёс заншла...
Я.Нансалмаа.<br /><ul><li>Зуун жилийн хүн гэж байдаггүй </li></ul>  Мянган жилийн үг гэж байдаг<br />
Г.Отгончимэг<br />Мянга мянган зүрх сэтгэлийг нэгэн эгшин доор байлдан дагуулах тэнгэрлиг их хүч гагцхүү илтгэгч хүнд л за...
Áèäíèé àìæèëòààñ:<br />
Õîòûí áîëîâñðîëûí ãàçàð, Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí áîëîâñðîëûí õýëòýñ, Îþóíû òºâèéí õàìòàðñàí æèë á¿ð óëàìæëàë áîëãîí ÿâàãääàã “Ìî...
<ul><li>2011-2012 оны хичээлийн жилийн ерөнхий шалгалтандБЗД-тээ гуравm орсон.</li></li></ul><li><ul><li>Багш ÌÓÁÈÑ-èéí ê...
“Ìîíãîë áè÷èã óðëàãèéí á¿òýýë áîëîõ íü” ä¿¿ðãèéí  óðàëäààíààñ 10ã àíãèéí ñóðàã÷ Àðèóíòóíãàëàã ìºíãºí ìåäàëü, 10â àíãèéí ñ...
Монгол хэл уран зохиолын кабинет шинээр байгуулж гэрчилгээ авсан.</li></li></ul><li>Áàãø Ñ.Àëòàíòóÿà:<br /><ul><li>Öàõèì õ...
Сургуулийн хөрөнгө оруулагч анги болсон.</li></li></ul><li>Áàãø ß.Íàíñàëìàà:<br /><ul><li>Íèéñëýëèéí Ìîíãîë õýëíèé îëèìïè...
“Ìîíãîë áè÷èã óðëàãèéí á¿òýýë áîëîõ íü’’ íèéñëýëèéí óðàëäààíä 7â àíãèéí ñóðàã÷ Ý.Ñîëîíãî ìºíãºí ìåäàëü, 7à àíãèéí ñóðàã÷ Í...
 10æ àíãèéí ñóðàã÷ Áÿìáàæàâ íèèñëýëèéí “Ãàë óðñãàë” ÿðóó íàéðãèéí íààäàìä øèëäýã 10-ä øàëãàð÷ òóñãàé áàéð ýçëýâ.</li></li>...
Äýýëòýé ìîíãîë<br />‘’Òºðèéí äóóëàë’’ <br />
Áóóõèà òýìöýýí<br />Äýýëòýé ìîíãîë<br />
Äýýëòýé ìîíãîë<br />Áèä ¿íäýñíèé õóâöñààðàà áàõàðõäàã<br />Áÿöõàí äýýëòýé ìîíãîë<br />
МХ-УЗ  ЗАН-ийн ажлын төлөвлөлтЗорилго:Сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх, сургалтын стандартыг бүтээлчээр хэрэгжүүлж багш с...
Ìîíãîë õýëíèé õè÷ýýëèéí õýðýãëýãäýõ¿¿í õèéñýí<br />
Анхаарал тавьсанд баярлалаа<br />
5555
5555
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5555

2,444 views
2,039 views

Published on

Эрдэнэчимэг багш

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
140
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5555

 1. 1. Ìîíãîë õýë-Óðàí çîõèîëûí çààõ àðãûí íýãäýë<br />2011-2012 îí<br />
 2. 2. Ñàéí áàéöãààíà óó<br />Ýðõýì õүíäýò эðäìèéí èõ өðãөөíèé ýçýí <br /> òà íàðûíõàà <br />Ýíý өäðèéí àìàð àìãàëàíã àéëòãàæ<br />Àìüäðàëûí ñàðóóë îðäîíä òàíü <br /> хóóðûí ýãøèã õàíãèíàæ<br />Àãòыí òîîñòîé óяàíä òàíü <br /> хүëãèéí õóðäàí äүүõýëçýæ <br />¯éëñ òýãøõýí çàяàíä чèíü <br /> үëýìæèéí чàíàð ýãøèãëýæ <br />үүäýí öàãààí õîéìîðò íü <br /> үð õүүõýä íü áóæèãíàæ <br />Үүðä ìөíõ òүâøèí æàðãàëòàé яâàõûã åрөөå.<br />
 3. 3. Манай хамт олон<br />Эрдэм сурахад <br /> хэл бүхэн сайхан <br />Эх хэлийг минь гүйцэх сайхан хэл үгүй<br />
 4. 4. Монгол хэл-Уран зохиолын багш нарын боловсролын зэрэг<br />
 5. 5. Монгол хэл-Уран зохиолын багш нарын мэргэжлийн зэрэг<br />
 6. 6. Áàãø Ë.Ýðäýíý÷èìýã<br /><ul><li>Өдөр бүр өөрийгөө </li></ul>Өөрчилж чаддаг хүнийг боловсролтой хүн гэнэ.<br /><ul><li>Муу хийхээр сайн хуул.
 7. 7. Ухаантай нь түрүүлж уучилдаг гэнэм.</li></li></ul><li>Áàãø Ö.Ãàíäèéìàà<br />Хамгийн чухал хүн бол-тухайн цагт чамтай хамт байгаа хүнХамгийн чухал цаг бол-чиний одоо амьдарч байгаа үе Хамгийн хэрэгтэй ажил бол-яг одоо таны эрхэлж буй ажил <br />
 8. 8. С.Алтантуяа<br />Өчүүхэн чармайлт гайхалтай хүчийг бэлэглэдэг.<br />Улс үндэстний оршин тогтнох үндэс нь эх хэл, ёс заншлаа дээдлэхэд оршдог.<br />
 9. 9. Я.Нансалмаа.<br /><ul><li>Зуун жилийн хүн гэж байдаггүй </li></ul> Мянган жилийн үг гэж байдаг<br />
 10. 10. Г.Отгончимэг<br />Мянга мянган зүрх сэтгэлийг нэгэн эгшин доор байлдан дагуулах тэнгэрлиг их хүч гагцхүү илтгэгч хүнд л заяадаг <br />
 11. 11. Áèäíèé àìæèëòààñ:<br />
 12. 12. Õîòûí áîëîâñðîëûí ãàçàð, Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí áîëîâñðîëûí õýëòýñ, Îþóíû òºâèéí õàìòàðñàí æèë á¿ð óëàìæëàë áîëãîí ÿâàãääàã “Ìîíãîë áè÷èã óðëàãèéí á¿òýýë áîëîõ íü” íèéñëýëèéí óðàëäààíä áàãèéí ä¿íãýýð òýðã¿¿í áàéð ýçýëëýý.<br />
 13. 13. <ul><li>2011-2012 оны хичээлийн жилийн ерөнхий шалгалтандБЗД-тээ гуравm орсон.</li></li></ul><li><ul><li>Багш ÌÓÁÈÑ-èéí êëèíèê ïðîôåññîð áàãøаар Ãàíäèéìàà, Ýðäýíý÷èìýã Îòãîí÷èìýã íàð áîëов.Á¿õ áàãø íàð Ìîáè òºñëèéí ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàí. </li></li></ul><li>Áàãø Ë.Ýðäýíý÷èìýã:<br /><ul><li>Ä¿¿ðãèéí óð ÷àäâàðûí óðàëäààíä 3-ð áàéð, òóñ ñóðãóóëèéí àíõíû çàõèðàë Ñàíææàâûí íýðýìæèò 2011 îíû øàãíàëààð øàãíàãäàâ.
 14. 14. “Ìîíãîë áè÷èã óðëàãèéí á¿òýýë áîëîõ íü” ä¿¿ðãèéí óðàëäààíààñ 10ã àíãèéí ñóðàã÷ Àðèóíòóíãàëàã ìºíãºí ìåäàëü, 10â àíãèéí ñóðàã÷ Á.Áàòáàÿð õ¿ðýë ìåäàëü õ¿ðòëýý.</li></li></ul><li>Áàãø Ö.Ãàíäèéìàà:<br /><ul><li>ÌÁÑØÓ-íû ¯Ý-èéí òýðã¿¿íèé àæèëòàí, öîë òýìäãýýð øàãíàãäàâ.
 15. 15. Монгол хэл уран зохиолын кабинет шинээр байгуулж гэрчилгээ авсан.</li></li></ul><li>Áàãø Ñ.Àëòàíòóÿà:<br /><ul><li>Öàõèì õè÷ýýëèéí óðàëäààíä ñóðãóóëüäàà 3-ð áàéð.
 16. 16. Сургуулийн хөрөнгө оруулагч анги болсон.</li></li></ul><li>Áàãø ß.Íàíñàëìàà:<br /><ul><li>Íèéñëýëèéí Ìîíãîë õýëíèé îëèìïèàäûí 2-ûí äàâààíä7á àíãèéí ñóðàã÷ Î.Ìàðàëãîî íü òóñãàé áàéð ýçëýâ.
 17. 17. “Ìîíãîë áè÷èã óðëàãèéí á¿òýýë áîëîõ íü’’ íèéñëýëèéí óðàëäààíä 7â àíãèéí ñóðàã÷ Ý.Ñîëîíãî ìºíãºí ìåäàëü, 7à àíãèéí ñóðàã÷ Í.Ëõàì-ßíæèí òóñãàé áàéð ýçëýâ. </li></li></ul><li>Áàãø Îòãîí÷èìýã:<br /><ul><li>11â àíãèéí øàâü À.Ñàéõàíçàÿà íü “Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îîãîîð àÿëàõóé” ýñýý áè÷ëýãèéí óðàëäààíä àìæèëòòàé îðîëöîæ “Èõ çàñàã” ñóðãóóëüä ñóðàëöàõ ýðõèéí áè÷ãýýð øàãíàãäñàí.
 18. 18. 10æ àíãèéí ñóðàã÷ Áÿìáàæàâ íèèñëýëèéí “Ãàë óðñãàë” ÿðóó íàéðãèéí íààäàìä øèëäýã 10-ä øàëãàð÷ òóñãàé áàéð ýçëýâ.</li></li></ul><li>ÌÕÓÇ-ûí ñàðûí àæëûí õ¿ðýýíä áàãø àæèë÷äûí äóíä ‘’Äýýëòýé ìîíãîë’’ ºäºðëºã, áóóõèà òýìöýýí çîõèîí áàéãóóëàâ.<br />
 19. 19. Äýýëòýé ìîíãîë<br />‘’Òºðèéí äóóëàë’’ <br />
 20. 20. Áóóõèà òýìöýýí<br />Äýýëòýé ìîíãîë<br />
 21. 21. Äýýëòýé ìîíãîë<br />Áèä ¿íäýñíèé õóâöñààðàà áàõàðõäàã<br />Áÿöõàí äýýëòýé ìîíãîë<br />
 22. 22. МХ-УЗ ЗАН-ийн ажлын төлөвлөлтЗорилго:Сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх, сургалтын стандартыг бүтээлчээр хэрэгжүүлж багш сурагчдын хөгжлийг хангана.<br />
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. Ìîíãîë õýëíèé õè÷ýýëèéí õýðýãëýãäýõ¿¿í õèéñýí<br />
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39. Анхаарал тавьсанд баярлалаа<br />

×