Postoj a zkušenosti občanů s prací vneziskových organizacíchMarek Čechhttp://marekce.ch19. 11. 2012
Co nás čeká• Dobrovolnictví• Průzkum• Závěry
Dobrovolnictví• Dobrovolnictví jako veřejně prospěšnoučinnost chápeme jako ochotu člověka dátčást svého času a sil ve pros...
Dobrovolnictví v EU• Sport a kultura: hlavní oblasti dobrovolnicképráce• 22 až 25 % Evropanů je zapojeno dodobrovolnické p...
Dobrovolnictví v ČR• Dobrovolnictví organizovanému v rámci organizací občanskéspolečnosti (neziskových, dobrovolných, nest...
Můj průzkum• 26 otázek• 25 respondentů• návratnost 60%• Zkoumal především zkušenost respondentů sprací v oblasti neziskový...
1. Máte zkušenost s prací proneziskovou organizaci, nadaci čiobčanské sdružení či sdobrovolnickou činností?
2. V jaké oblasti působila neziskováorganizace, sdružení či nadace, kdejste pracoval/a? Pokud máte vícezkušeností, zvolte ...
3. V čem spočívala Vaše práce proneziskovou organizaci? Lze vybrat ivíce možností.• pracoval jsem jako dobrovolník přímo s...
4. Kde byli nejčastější problémy připráci pro neziskovou organizaci?Vyberte všechny, se kterými jste sesetkali.• Nedostate...
7. S kolika organizacemi/projektymáte zkušenost?• 1 – 27,7%• 2 – 33,3%• 3 – 27,7%• 10 a více 11,3%• Průměr: 2,56
8. Pokud chcete, zde máte možnostdobrovolně uvést organizace, vekterých jste pracoval/a, se kterýmijste spolupracoval/spol...
9. Co vás odrazuje od práce vneziskové organizaci, nadaci čiobčanském sdružení? Můžete vybrat ivíce možností.
10. Výrok: Bojím se, že práce proneziskovou organizaci, dobrovolnickáčinnost pro mě bude negativnízkušeností.
13. Víte kde získat informace omožnosti zapojit se do práce vneziskových organizací?
14. Pokud si vybavujete nějakýneziskový projekt, neziskovouorganizaci, nadaci či občanskésdružení, o kterém jste v posledn...
15. Dobrovolnická práce je nudná anerozvíjí osobnost člověka.
16. Výrok: Neziskové organizacenepotřebují pevné a profesionálnívedení, vše funguje na domluvu adobré slovo.
17. Výrok: Práce pro neziskovéorganizace, nadace a občanskásdružení v České republice je běžnásoučást občanského života.
18. Výrok: Můj názor na neziskovéorganizace ovlivňuje předevšímnetransparentnost jejich činnosti anedostatek informací.
19. Výrok: Obtěžuje mě prodejdárkových předmětů na ulici, kdepřispívám na neznáme organizace.Raději daruji převodem či slo...
20. Výrok: Obtěžují mě listovnízásilky, které podobné organizacezasílají spolu s drobným dárkem avybízejí tak k příspěvku....
21. Výrok: Vždycky se najde někdojiný, kdo pomůže, já na to nemámčas. Když už, tak raději pošlupeníze.
22. Výrok: Oceňuji aktivity, kterévyvíjejí velké společnosti na podporuneziskových projektů jednotlivců aneziskových organ...
23. Výrok: Neziskové organizace,nadace a občanská sdružení mají vČeské republice své místo. Snaží sepomáhat tam kde je to ...
• Věk: 22.96
Závěry• Dobrovolnictví je v ČR chápáno pozitivně, ale nevšichni lidé mají ochotu se zapojit. Občané si takovéuvědomují, že...
Děkuji za pozornost• Dotazy? Diskuse? Názory? Nesouhlasy?• Výsledky průzkumu na• prace-neziskove-organizace.vyplnto.cz• Či...
Sociologický průzkum Postoj a zkušenosti občanů s prací v neziskových organizacích a dobrovolnictvím
Sociologický průzkum Postoj a zkušenosti občanů s prací v neziskových organizacích a dobrovolnictvím
Sociologický průzkum Postoj a zkušenosti občanů s prací v neziskových organizacích a dobrovolnictvím
Sociologický průzkum Postoj a zkušenosti občanů s prací v neziskových organizacích a dobrovolnictvím
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sociologický průzkum Postoj a zkušenosti občanů s prací v neziskových organizacích a dobrovolnictvím

236 views
182 views

Published on

Sociologický průzkum Postoj a zkušenosti občanů s prací v neziskových organizacích zpracovaný v rámci předmětu Sociologie při studiu na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.
Průzkum pokrývá klíčové otázky návyků české občanské společnosti v oblasti dobrovolnictví a neziskovém sektoru. Jeho prokazatelnost je, ale nutné brát s rezervou především díky nízkému počtu respondentů. I tak, ale průzkum reflektoval poznatky několika větších dříve provedených průzkumů.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sociologický průzkum Postoj a zkušenosti občanů s prací v neziskových organizacích a dobrovolnictvím

 1. 1. Postoj a zkušenosti občanů s prací vneziskových organizacíchMarek Čechhttp://marekce.ch19. 11. 2012
 2. 2. Co nás čeká• Dobrovolnictví• Průzkum• Závěry
 3. 3. Dobrovolnictví• Dobrovolnictví jako veřejně prospěšnoučinnost chápeme jako ochotu člověka dátčást svého času a sil ve prospěch potřebnéorganizace nebo člověka, aniž by s příjemcempomoci byl vázán přátelskými či jinými vazbami.Z dobrovolné činnosti má přínos nejen jejípříjemce, ale i dobrovolník, kterémupřináší nové přátelské vztahy, novézkušenosti a dovednosti, někdy i částečnéřešení problému nezaměstnanosti.TOŠNER, Jiří. Druhy dobrovolnictví [online], HESTIA, o. s, Dostupné z www: http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/druhy-dobrovolnictvi/ [citováno 18. 11. 2012]
 4. 4. Dobrovolnictví v EU• Sport a kultura: hlavní oblasti dobrovolnicképráce• 22 až 25 % Evropanů je zapojeno dodobrovolnické práce• Podpora mezigenerační solidarity• V EU panuje široká shoda o tom, že dobrovolnictví,které spočívá na hodnotách solidarity, hrajedůležitou společenskou úlohu. Přispívá kobčanskému uvědomění, zejména díky tomu, žeje pevně zakotveno na místní úrovni, a je faktorempřispívajícím k osobnímu rozvoji a naplnění.Dobrovolnictví a mezigenerační solidarita [online], Brusel: TNS Opinion & Social 2011, Dostupné z www:http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/rapport_%20eb75_2_%20benevolat_cs.pdf
 5. 5. Dobrovolnictví v ČR• Dobrovolnictví organizovanému v rámci organizací občanskéspolečnosti (neziskových, dobrovolných, nestátních organizací čiNNO), se věnuje se věnuje 30% občanů ČR• Neformálnímu, individuálnímu dobrovolnictví se věnuje 38%občanů ČR většina z nich se věnuje své činnosti dlouhodobě (délenež 3 roky pracuje pro jednu organizaci téměř 60% dobrovolníků) apravidelně (alespoň jednou za měsíc se v posledních roce věnovalodobrovolnictví téměř 75% dobrovolníků).• Dobrovolníky v české populaci najdeme nejčastěji v oblastisportu a v tradičních zájmových aktivitách (myslivci,zahrádkáři, pěstitelé, sběratelé apod.), včetně sborů dobrovolnýchhasičů. Relativně velké procento českých občanů se také věnujedobrovolnictví v oblasti kultury• Dobrovolnictví se týká ve zvýšené míře lidí se středoškolským avysokoškolským vzděláním a ve stejné míře můžu i žen• Dobrovolnictví v ČR má spojí profesionální stránku.FRIČ, Pavol. POSPÍŠILOVÁ, Tereza. Vzory a hodnoty dobrovolnictví [online], HESTIA, o. s, Dostupné z www:http://www.dobrovolnik.cz/res/data/024/002872.pdf [citováno 18. 11. 2012]
 6. 6. Můj průzkum• 26 otázek• 25 respondentů• návratnost 60%• Zkoumal především zkušenost respondentů sprací v oblasti neziskových organizací, důvodytěch, kteří to nezkusili, proč to ještě nezkusili anázor na několik výroků z dané oblasti• Doporučuji systém VyplňTo.cz
 7. 7. 1. Máte zkušenost s prací proneziskovou organizaci, nadaci čiobčanské sdružení či sdobrovolnickou činností?
 8. 8. 2. V jaké oblasti působila neziskováorganizace, sdružení či nadace, kdejste pracoval/a? Pokud máte vícezkušeností, zvolte více možností.• Děti a mládež• Mezinárodní prostředí, styk se zahraničím,reintegrace• Zdravotně postižení• Vzdělávání• Kultura a umění• Volnočasové, rozvoj osobnosti• Nejméně: Lidská práva a senioři
 9. 9. 3. V čem spočívala Vaše práce proneziskovou organizaci? Lze vybrat ivíce možností.• pracoval jsem jako dobrovolník přímo sklienty/uživateli organizace (jakékoliv oblast)• pracoval/a jsem ve vedení organizace• vedl jsem vlastní tým složený zčlenů/dobrovolníků• pracoval jsem jako dobrovolník při získávánífinančních prostředků (prodej upomínkovýchpředmětů, prodej na ulici)
 10. 10. 4. Kde byli nejčastější problémy připráci pro neziskovou organizaci?Vyberte všechny, se kterými jste sesetkali.• Nedostatečná komunikace• S žádnými problémy jsem se nesetkal/a• Nepříjemné chování klientů• Neshody uvnitř organizace• Nejasné cíle a vize organizace
 11. 11. 7. S kolika organizacemi/projektymáte zkušenost?• 1 – 27,7%• 2 – 33,3%• 3 – 27,7%• 10 a více 11,3%• Průměr: 2,56
 12. 12. 8. Pokud chcete, zde máte možnostdobrovolně uvést organizace, vekterých jste pracoval/a, se kterýmijste spolupracoval/spolupracovala:• Adra, Svaz neslyšících a nedoslýchavých,Dobrovolnící MU, Společnost pro hluchoslepé,Help Me, Centru Ratiu pentru Democratie,Červený kříž, AIESEC, Bílá pastelka, Městskáknihovna Dvůr Králové, Diecézní charita Brno,Chráněná dílna sv. Michaela, APLA-JM
 13. 13. 9. Co vás odrazuje od práce vneziskové organizaci, nadaci čiobčanském sdružení? Můžete vybrat ivíce možností.
 14. 14. 10. Výrok: Bojím se, že práce proneziskovou organizaci, dobrovolnickáčinnost pro mě bude negativnízkušeností.
 15. 15. 13. Víte kde získat informace omožnosti zapojit se do práce vneziskových organizací?
 16. 16. 14. Pokud si vybavujete nějakýneziskový projekt, neziskovouorganizaci, nadaci či občanskésdružení, o kterém jste v poslednídobě slyšel uveďte ho prosím zde.• Pro Tibet, Zvířecí útulek Plzeň, Greenpeace,Fokus Vysočina, Sluníčko, Bílá pastelka
 17. 17. 15. Dobrovolnická práce je nudná anerozvíjí osobnost člověka.
 18. 18. 16. Výrok: Neziskové organizacenepotřebují pevné a profesionálnívedení, vše funguje na domluvu adobré slovo.
 19. 19. 17. Výrok: Práce pro neziskovéorganizace, nadace a občanskásdružení v České republice je běžnásoučást občanského života.
 20. 20. 18. Výrok: Můj názor na neziskovéorganizace ovlivňuje předevšímnetransparentnost jejich činnosti anedostatek informací.
 21. 21. 19. Výrok: Obtěžuje mě prodejdárkových předmětů na ulici, kdepřispívám na neznáme organizace.Raději daruji převodem či složenkouznámým organizacím.
 22. 22. 20. Výrok: Obtěžují mě listovnízásilky, které podobné organizacezasílají spolu s drobným dárkem avybízejí tak k příspěvku. V mýchočích si tím kazí svoje jméno.
 23. 23. 21. Výrok: Vždycky se najde někdojiný, kdo pomůže, já na to nemámčas. Když už, tak raději pošlupeníze.
 24. 24. 22. Výrok: Oceňuji aktivity, kterévyvíjejí velké společnosti na podporuneziskových projektů jednotlivců aneziskových organizací jakotakových. (Nadace ČEZ, O2 Think Biga další)
 25. 25. 23. Výrok: Neziskové organizace,nadace a občanská sdružení mají vČeské republice své místo. Snaží sepomáhat tam kde je to potřeba.
 26. 26. • Věk: 22.96
 27. 27. Závěry• Dobrovolnictví je v ČR chápáno pozitivně, ale nevšichni lidé mají ochotu se zapojit. Občané si takovéuvědomují, že v ČR není dobrovolnictví běžnousoučástí občanského života.• Ti, co by se chtěli zapojit nevědí o možnostech, jak sezapojit a nesnaží se je aktivně vyhledávat, tento faktpodporují i organizace svojí špatnou komunikací,nejasnou vizí a opakováním veřejně neoblíbenýchaktivit.• V dobrovolnictví hledají lidé především osobnostírozvoj, poznání nových lidí, vzdělání a informace aprojevuje se zde i lidská solidarita.• Hlavní překážky tvoří otázka finančníhoohodnocení, konflikt s pracovní dobou a nedostatekinformací.
 28. 28. Děkuji za pozornost• Dotazy? Diskuse? Názory? Nesouhlasy?• Výsledky průzkumu na• prace-neziskove-organizace.vyplnto.cz• Či k vyžádání na marekc@students.zcu.cz

×