BIMBINGAN &BIMBINGAN &
KAUNSELING SEKOLAHKAUNSELING SEKOLAH
(KKP 1023)(KKP 1023)
KKaunselingaunseling
didi
Sekolah RendahS...
PERANAN KAUNSELOR DI SEPERANAN KAUNSELOR DI SE
JENIS- JENIS PERKHIDMATANJENIS- JENIS PERKHIDMATAN
MASALAH PELAJARMASALAH P...
American School Counselor Association (ASCA) telahAmerican School Counselor Association (ASCA) telah
menggariskan 5 tanggu...
……..Sambungan……..Sambungan……
Bertindak sebagai penyebarBertindak sebagai penyebar
maklumatmaklumat
Pemberi maklumat kepada...
1.1. Menyediakan khidmat kaunselingMenyediakan khidmat kaunseling
2.2. Memberi nasihat dan bimbinganMemberi nasihat dan bi...
JENIS- JENISJENIS- JENIS
PERKHIDMATANPERKHIDMATAN
Di dalam buku PanduanDi dalam buku Panduan
Perlaksanaan PerkhidmatanPerl...
Perkhidmatan Inventori Individu dan Rekod PelajarPerkhidmatan Inventori Individu dan Rekod Pelajar
Perkhidmatan Pemberian ...
1. PERKHIDMATAN INVENTORI DAN1. PERKHIDMATAN INVENTORI DAN
REKOD PELAJARREKOD PELAJAR
Mengendalikan fail bimbingan.Mengend...
2. PERKHIDMATAN PEMBERIAN MAKLUMAT2. PERKHIDMATAN PEMBERIAN MAKLUMAT
Mengumpul, menyedia, dan menyebar maklumat kerjaya,Me...
3. PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING KELOMPOK3. PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING KELOMPOK
Mengelola dan melaksana...
4. PERKHIDMATAN KAUNSELING4. PERKHIDMATAN KAUNSELING
KAUNSELING
INDIVIDU/ KELOMPOK
KAUNSELING KELUARGA
KAUNSELING TUNJUK A...
Sesi kaunseling dijalankan mengenai;
Pencapaian akademik yang tidak memuaskan.
Rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan i...
Kaunseling keluarga dijalankanKaunseling keluarga dijalankan
sekiranya Guru Bimbingan dansekiranya Guru Bimbingan dan
Kaun...
Guru Bimbingan dan Kaunseling
mengadakan kelas untuk mengajar
mengenai penilaian kendiri, penjelasan
nilai, kemahiran-kema...
5. PERKHIDMATAN PENEMPATAN5. PERKHIDMATAN PENEMPATAN
 Membantu pelajar memilih aktiviti ko-kurikulumMembantu pelajar memi...
6. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENGGUNAAN DADAH6. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENGGUNAAN DADAH
 Mengadakan bimbingan dan kaunselingMe...
7.Perkhidmatan Konsultasi Dan7.Perkhidmatan Konsultasi Dan
RujukanRujukan
i. Membantu bekas pelajar sekolah berkenaan dala...
8. Perkhidmatan Konferens Dengan Ibu Bapa8. Perkhidmatan Konferens Dengan Ibu Bapa
i. Mengadakan hubungan dengan penjaga p...
9. Perkhidmatan Penyelarasan Resos9. Perkhidmatan Penyelarasan Resos
i.i. Penyelaras bagi aktiviti-aktiviti berhubungPenye...
10. Perkhidmatan Penilaian10. Perkhidmatan Penilaian
i. Membuat penilaian aktiviti bimbingan dii. Membuat penilaian aktivi...
Masalah-masalah yang dihadapiMasalah-masalah yang dihadapi
pelajarpelajar
kewangankewangan
akademikakademik
halatujuhalatu...
Rekod Jenis Salahlaku, Gender dan Bilangan MuridRekod Jenis Salahlaku, Gender dan Bilangan Murid
Yang Terlibat dan Jumlah ...
Sumber:Buku Rekod Salahlaku/Masalah disiplinSumber:Buku Rekod Salahlaku/Masalah disiplin
Kementerian Pendidikan Malaysia, ...
1)MENGUMPUL DATA PELAJAR1)MENGUMPUL DATA PELAJAR
2)MENCARI KLIEN2)MENCARI KLIEN
3)PERKHIDMATAN KAUNSELING DAN3)PERKHIDMATA...
1)MENGUMPUL DATA PELAJAR.1)MENGUMPUL DATA PELAJAR.
 Perkhidmatan mengumpul data pelajarPerkhidmatan mengumpul data pelaja...
Kaedah Perkhidmatan:Kaedah Perkhidmatan:
a)Rekod Himpunan Sulit 001/M/77a)Rekod Himpunan Sulit 001/M/77
 Mengandungi buti...
b)Temu duga ibubapab)Temu duga ibubapa
 Bertujuan mendapatkan maklumat tentangBertujuan mendapatkan maklumat tentang
pela...
c)Borang Soal Selidikc)Borang Soal Selidik
 Dijawab responden(ibu bapa &pelajar).Dijawab responden(ibu bapa &pelajar).
 ...
b)Kaedah Perkhimatan Sebaran Secara tidakb)Kaedah Perkhimatan Sebaran Secara tidak
Langsung.Langsung.
Contohnya,poster,ris...
2)Perkhidmatan Mencari Klien.2)Perkhidmatan Mencari Klien.
 Menurut Mohd Fadzil Jamaluddin(1992)ialahMenurut Mohd Fadzil ...
 Terdapat dua jenis perkhidmatan yangTerdapat dua jenis perkhidmatan yang
dijalankan oleh kaunselor terhadap pelajar dand...
 Kaunseling kelompok ialah proses yangKaunseling kelompok ialah proses yang
melibatka dua orang pelajar dan lebihmelibatk...
Perkhidmatan Kerjaya.Perkhidmatan Kerjaya.
a)Hari kerjayaa)Hari kerjaya
b)Seminar kerjayab)Seminar kerjaya
c)Lawatanc)Lawa...
Sekian dari kami……Sekian dari kami……
 NURHIDAYAH BTE ZULKIFEE (D20091034232)NURHIDAYAH BTE ZULKIFEE (D20091034232)
 NORA...
24977457 bimbingan-kaunseling-sekolah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

24977457 bimbingan-kaunseling-sekolah

917 views
809 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • me
 • 24977457 bimbingan-kaunseling-sekolah

  1. 1. BIMBINGAN &BIMBINGAN & KAUNSELING SEKOLAHKAUNSELING SEKOLAH (KKP 1023)(KKP 1023) KKaunselingaunseling didi Sekolah RendahSekolah Rendah dandan Sekolah MenengahSekolah Menengah
  2. 2. PERANAN KAUNSELOR DI SEPERANAN KAUNSELOR DI SE JENIS- JENIS PERKHIDMATANJENIS- JENIS PERKHIDMATAN MASALAH PELAJARMASALAH PELAJAR BAGAIMANA KAUNSELOR DABAGAIMANA KAUNSELOR DA
  3. 3. American School Counselor Association (ASCA) telahAmerican School Counselor Association (ASCA) telah menggariskan 5 tanggungjawab profesionalmenggariskan 5 tanggungjawab profesional kaunselor sekolah seperti berikut :kaunselor sekolah seperti berikut : Menolong pelajar untukMenolong pelajar untuk memahami dan mengenal dirimemahami dan mengenal diri sendiri.sendiri. Menolong pelajar untukMenolong pelajar untuk bertingkah laku sesuai denganbertingkah laku sesuai dengan diri sendiridiri sendiri Membimbing pelajar untukMembimbing pelajar untuk membuat keputusan sendirimembuat keputusan sendiri
  4. 4. ……..Sambungan……..Sambungan…… Bertindak sebagai penyebarBertindak sebagai penyebar maklumatmaklumat Pemberi maklumat kepadaPemberi maklumat kepada ibu bapaibu bapa
  5. 5. 1.1. Menyediakan khidmat kaunselingMenyediakan khidmat kaunseling 2.2. Memberi nasihat dan bimbinganMemberi nasihat dan bimbingan 3.3. Menyusun dan mengatur aktiviti sertaMenyusun dan mengatur aktiviti serta programprogram 4.4. Penilaian pelajarPenilaian pelajar MENGIKUT JOHN J. SCHMIDTMENGIKUT JOHN J. SCHMIDT (Counseling in Schools, 2003)(Counseling in Schools, 2003)
  6. 6. JENIS- JENISJENIS- JENIS PERKHIDMATANPERKHIDMATAN Di dalam buku PanduanDi dalam buku Panduan Perlaksanaan PerkhidmatanPerlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yangBimbingan dan Kaunseling yang dikeluarkan oleh Kementeriandikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ( 1984 ), telahPelajaran Malaysia ( 1984 ), telah menyatakan 10 perkhidmatan dimenyatakan 10 perkhidmatan di dalam kaunseling di sekolahdalam kaunseling di sekolah iaitu;iaitu;
  7. 7. Perkhidmatan Inventori Individu dan Rekod PelajarPerkhidmatan Inventori Individu dan Rekod Pelajar Perkhidmatan Pemberian MaklumatPerkhidmatan Pemberian Maklumat Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling KelompokPerkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Kelompok Perkhidmatan KaunselingPerkhidmatan Kaunseling Perkhidmatan PenempatanPerkhidmatan Penempatan Perkhidmatan Pendidikan Pencegahan DadahPerkhidmatan Pendidikan Pencegahan Dadah Perkhidmatan Konsultasi dan RujukanPerkhidmatan Konsultasi dan Rujukan Perkhidmatan Konferen dengan IbubapaPerkhidmatan Konferen dengan Ibubapa Perkhidmatan Penyelarasan ResosPerkhidmatan Penyelarasan Resos Perkhidmatan PenilaianPerkhidmatan Penilaian
  8. 8. 1. PERKHIDMATAN INVENTORI DAN1. PERKHIDMATAN INVENTORI DAN REKOD PELAJARREKOD PELAJAR Mengendalikan fail bimbingan.Mengendalikan fail bimbingan. Bertanggungjawab mengumpul dan merekodkan butiran yangBertanggungjawab mengumpul dan merekodkan butiran yang berkaitan dengan penilaian dan pentafsiran minat pelajar.berkaitan dengan penilaian dan pentafsiran minat pelajar. Mengawas perangkaan dan corak kehadiran pelajar yang dirujukMengawas perangkaan dan corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan kaunseling.untuk tujuan kaunseling. Menyelaras, menjaga, dan mengemaskini rekod pelajar.Menyelaras, menjaga, dan mengemaskini rekod pelajar. Memberi maklumat objektif mengenai pencapaian, kemajuanMemberi maklumat objektif mengenai pencapaian, kemajuan dan prestasi pembelajaran pelajar bermasalah untuk tujuandan prestasi pembelajaran pelajar bermasalah untuk tujuan pemulihan.pemulihan. Menjalankan dan memberi pentafsiran atau kaji selidik yangMenjalankan dan memberi pentafsiran atau kaji selidik yang berkaitan dan berguna untuk membantu perkembangan diriberkaitan dan berguna untuk membantu perkembangan diri pelajar.pelajar.
  9. 9. 2. PERKHIDMATAN PEMBERIAN MAKLUMAT2. PERKHIDMATAN PEMBERIAN MAKLUMAT Mengumpul, menyedia, dan menyebar maklumat kerjaya,Mengumpul, menyedia, dan menyebar maklumat kerjaya, vokasional, latihan, dan latihan kepada pelajar.(melaluivokasional, latihan, dan latihan kepada pelajar.(melalui risalah-risalah, buku-buku kecil, poster, hari kerjaya,risalah-risalah, buku-buku kecil, poster, hari kerjaya, pameran kerjaya dan buletin sekolah).pameran kerjaya dan buletin sekolah). Menambah dan mengemaskinikan fail- fail maklumat kerjayaMenambah dan mengemaskinikan fail- fail maklumat kerjaya dan peluang latihan, pelajaran, sosial, dan peribadi.dan peluang latihan, pelajaran, sosial, dan peribadi. Memberi maklumat dan penerangan tentang pentingnyaMemberi maklumat dan penerangan tentang pentingnya mengisi borang permohonan dengan tepat.mengisi borang permohonan dengan tepat. Mengelola lawatan terancang kerjaya atau pelajaran ke kilangMengelola lawatan terancang kerjaya atau pelajaran ke kilang perusahaan atau tempat pekerjaan yang lain.perusahaan atau tempat pekerjaan yang lain. Memberi maklumat mengenai kerjaya dan lain- lainMemberi maklumat mengenai kerjaya dan lain- lain pertolongan yang diperlukan oleh guru- guru dan anggotapertolongan yang diperlukan oleh guru- guru dan anggota masyarakat.masyarakat. Menyebarkan maklumat mengenai pendidikan pencegahanMenyebarkan maklumat mengenai pendidikan pencegahan dadah, AIDS, bahaya merokok, dan inhalen.dadah, AIDS, bahaya merokok, dan inhalen.
  10. 10. 3. PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING KELOMPOK3. PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING KELOMPOK Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan danMengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang bolehkaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang boleh menggalakkan perkembangan konsep kendiri, vokasional,menggalakkan perkembangan konsep kendiri, vokasional, kognitif-afektif, psikososial, fizikal-seksual dan moral agamakognitif-afektif, psikososial, fizikal-seksual dan moral agama pelajar.pelajar. Membincangkan mengenai sesuatu topik yang sesuai denganMembincangkan mengenai sesuatu topik yang sesuai dengan sesuatu kelompok yang tertentu. Contohnya; masalah disiplin,sesuatu kelompok yang tertentu. Contohnya; masalah disiplin, masalah peribadi, masalah sosial dan lain-lain topik sepertimasalah peribadi, masalah sosial dan lain-lain topik seperti yang dicadangkan oleh pelajar-pelajar dari semasa keyang dicadangkan oleh pelajar-pelajar dari semasa ke semasa.semasa. Membantu pelajar memilih mata pelajaran elektif untukMembantu pelajar memilih mata pelajaran elektif untuk peperiksaan termasuklah Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM), Sijilpeperiksaan termasuklah Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM), Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional ( SPMV), dan Sijil TinggiPelajaran Malaysia Vokasional ( SPMV), dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia ( STPM).Pelajaran Malaysia ( STPM). Menubuh dan melatih pasukan Pembimbing Rakan SebayaMenubuh dan melatih pasukan Pembimbing Rakan Sebaya dan meyelia aktiviti mereka.dan meyelia aktiviti mereka.
  11. 11. 4. PERKHIDMATAN KAUNSELING4. PERKHIDMATAN KAUNSELING KAUNSELING INDIVIDU/ KELOMPOK KAUNSELING KELUARGA KAUNSELING TUNJUK AJAR
  12. 12. Sesi kaunseling dijalankan mengenai; Pencapaian akademik yang tidak memuaskan. Rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain. Kerjaya, pelajaran dan peribadi. Tidak terlibat dengan kegiatan ko-kurikulum. Masalah disiplin, seperti ponteng, budaya peleseran, merokok, bertumbuk dan menggunakan dadah dan bahan inhalen.
  13. 13. Kaunseling keluarga dijalankanKaunseling keluarga dijalankan sekiranya Guru Bimbingan dansekiranya Guru Bimbingan dan Kaunseling mampuKaunseling mampu mengendalikannya.mengendalikannya.
  14. 14. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengadakan kelas untuk mengajar mengenai penilaian kendiri, penjelasan nilai, kemahiran-kemahiran berkomunikasi, menghadapi masalah, membuat keputusan dan menghindar diri dari tercebur dalam penggunaan dadah dan inhalen.
  15. 15. 5. PERKHIDMATAN PENEMPATAN5. PERKHIDMATAN PENEMPATAN  Membantu pelajar memilih aktiviti ko-kurikulumMembantu pelajar memilih aktiviti ko-kurikulum berdasarkan kebolehan, minat kerjaya pilihan danberdasarkan kebolehan, minat kerjaya pilihan dan kemampuan.kemampuan.  Penempatan pekerjaan:Penempatan pekerjaan:  Menjadi penyelaras menempatkan pelajar mengikuti programMenjadi penyelaras menempatkan pelajar mengikuti program pengalaman bekerja (jika program seumpama ini diadakan).pengalaman bekerja (jika program seumpama ini diadakan).  Membantu Bahagian Pendidikan Vokasional dan Teknik dalamMembantu Bahagian Pendidikan Vokasional dan Teknik dalam mengadakan sistem memperoleh data atau butiran yang perlumengadakan sistem memperoleh data atau butiran yang perlu bagi laporan susulan mengenai pelajar lepasan sekolahbagi laporan susulan mengenai pelajar lepasan sekolah vokasional dan teknik (khusus untuk sekolah menengahvokasional dan teknik (khusus untuk sekolah menengah vokasional dan teknik).vokasional dan teknik).  Membantu menempatkan pelajar sekolah menengahMembantu menempatkan pelajar sekolah menengah untuk memasuki institusi-institusi pekerjaan.untuk memasuki institusi-institusi pekerjaan.
  16. 16. 6. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENGGUNAAN DADAH6. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENGGUNAAN DADAH  Mengadakan bimbingan dan kaunselingMengadakan bimbingan dan kaunseling individu atau kelompok atau kaunseling tunjukindividu atau kelompok atau kaunseling tunjuk ajar dalam menanam dan memupuk sikap danajar dalam menanam dan memupuk sikap dan memberi nilai membenci dadah dan inhalen.memberi nilai membenci dadah dan inhalen.  Memberi bantuan atau pertolongan kepadaMemberi bantuan atau pertolongan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihanpelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan dan rawatan.dan rawatan.  Membuat penilaian dan memberi maklumMembuat penilaian dan memberi maklum balas atau laporan kepada kementerian ataubalas atau laporan kepada kementerian atau jabatan Pendidikan Negeri tentang programjabatan Pendidikan Negeri tentang program pencegahan dadah diperingkat sekolah.pencegahan dadah diperingkat sekolah. 
  17. 17. 7.Perkhidmatan Konsultasi Dan7.Perkhidmatan Konsultasi Dan RujukanRujukan i. Membantu bekas pelajar sekolah berkenaan dalam hal berkaiti. Membantu bekas pelajar sekolah berkenaan dalam hal berkait dengan soal peribadi,kerjaya, pelajaran dan sebagainya apabiladengan soal peribadi,kerjaya, pelajaran dan sebagainya apabila diminta.diminta. ii. Membantu pihak pentadbir dan staf sekolah dalam memahamiii. Membantu pihak pentadbir dan staf sekolah dalam memahami dengan mendalam mengenai program bimbingan di sekolah.dengan mendalam mengenai program bimbingan di sekolah. iii. Membantu ibu bapa atau penjaga pelajar dalam hal berkaitiii. Membantu ibu bapa atau penjaga pelajar dalam hal berkait dengan kebajikan pelajar.dengan kebajikan pelajar. iv. Berunding dan berbincang dengan staf sekolah tentang cara-iv. Berunding dan berbincang dengan staf sekolah tentang cara- cara untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan bimbingan dicara untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan bimbingan di sekolah.sekolah. v. Merancang bersama dengan guru-guru tentang cara yang palingv. Merancang bersama dengan guru-guru tentang cara yang paling berkesan sekali untuk mengawasi kemajuan pelajar.berkesan sekali untuk mengawasi kemajuan pelajar. vi. Mengadakan prosedur-prosedur yang tertentu dalam merujukvi. Mengadakan prosedur-prosedur yang tertentu dalam merujuk kes-kes seperti penagihan dadah kepada agensi-agensi ataukes-kes seperti penagihan dadah kepada agensi-agensi atau pakar-pakar seperti doktor, pakar kanak-kanak, pakar jiwa,pakar-pakar seperti doktor, pakar kanak-kanak, pakar jiwa, pegawai kebajikan dan sebagainya.pegawai kebajikan dan sebagainya.
  18. 18. 8. Perkhidmatan Konferens Dengan Ibu Bapa8. Perkhidmatan Konferens Dengan Ibu Bapa i. Mengadakan hubungan dengan penjaga pelajar untuki. Mengadakan hubungan dengan penjaga pelajar untuk bersama mengawal kemajuan pelajar terutamanyabersama mengawal kemajuan pelajar terutamanya dalam pelajaran.dalam pelajaran. ii. Menghubungi ibu bapa atau penjaga apabilaii. Menghubungi ibu bapa atau penjaga apabila kemajuan pelajar tidak memuaskan.kemajuan pelajar tidak memuaskan. iii. Menjadi penyelaras program orientasi untuk pelajariii. Menjadi penyelaras program orientasi untuk pelajar dan ibu bapa pelajar baru.dan ibu bapa pelajar baru. iv. Bekerjasama dengan ibu bapa atau penjaga dalamiv. Bekerjasama dengan ibu bapa atau penjaga dalam mewujudkan disiplin di kalangan pelajar.mewujudkan disiplin di kalangan pelajar. v. Mengadakan kaunseling keluarga jika didapati pastiv. Mengadakan kaunseling keluarga jika didapati pasti bahawa masalah yang dihadapi oleh pelajarbahawa masalah yang dihadapi oleh pelajar berpunca daripada keluarga.berpunca daripada keluarga.
  19. 19. 9. Perkhidmatan Penyelarasan Resos9. Perkhidmatan Penyelarasan Resos i.i. Penyelaras bagi aktiviti-aktiviti berhubungPenyelaras bagi aktiviti-aktiviti berhubung dengan kebajikan pelajar di antara sekolahdengan kebajikan pelajar di antara sekolah dengan agensi lain.dengan agensi lain. ii. Menjadi punca rujukan dalam aktiviti-aktiviti ko-ii. Menjadi punca rujukan dalam aktiviti-aktiviti ko- kurikulum.kurikulum. iii. Penyelaras bagi penglibatan majikan, agensiiii. Penyelaras bagi penglibatan majikan, agensi kebajikan dan orang-orang kenamaan tempatankebajikan dan orang-orang kenamaan tempatan dalam program bimbingan di sekolah.dalam program bimbingan di sekolah. iv. Merancang dan menjadi penyelaras dalam usahaiv. Merancang dan menjadi penyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan lagiuntuk memperkenalkan lagi aktiviti-aktiviti bimbingan kepada agensi-agensiaktiviti-aktiviti bimbingan kepada agensi-agensi dan komuniti setempat.dan komuniti setempat.
  20. 20. 10. Perkhidmatan Penilaian10. Perkhidmatan Penilaian i. Membuat penilaian aktiviti bimbingan dii. Membuat penilaian aktiviti bimbingan di sekolah dengan tujuan untuksekolah dengan tujuan untuk membaikinya seperti Pembimbingmembaikinya seperti Pembimbing Rakan Sebaya, Kem Jaya Diri, SkimRakan Sebaya, Kem Jaya Diri, Skim Lencana Anti Dadah dan motivasiLencana Anti Dadah dan motivasi pelajar.pelajar. ii. Menilai modul atau model bimbinganii. Menilai modul atau model bimbingan sebelum dilaksanakan di peringkatsebelum dilaksanakan di peringkat sekolah.sekolah.
  21. 21. Masalah-masalah yang dihadapiMasalah-masalah yang dihadapi pelajarpelajar kewangankewangan akademikakademik halatujuhalatuju salah lakusalah laku
  22. 22. Rekod Jenis Salahlaku, Gender dan Bilangan MuridRekod Jenis Salahlaku, Gender dan Bilangan Murid Yang Terlibat dan Jumlah Kekerapan Kes SalahlakuYang Terlibat dan Jumlah Kekerapan Kes Salahlaku  Jadual 1 ialah salinan rekod rasmi kes salahlakuJadual 1 ialah salinan rekod rasmi kes salahlaku yang terdapat di sekolah yang dikaji. Iayang terdapat di sekolah yang dikaji. Ia menunjukkan jenis salahlaku, gender danmenunjukkan jenis salahlaku, gender dan bilangan murid yang terlibat dan jumlahbilangan murid yang terlibat dan jumlah kekerapan berlaku kes salahlaku. Jeniskekerapan berlaku kes salahlaku. Jenis salahlaku yang dicatatkan merangkumisalahlaku yang dicatatkan merangkumi kesalahan seperti mencuri, berkuku panjang,kesalahan seperti mencuri, berkuku panjang, berkelakuan kasar terhadap murid, pontengberkelakuan kasar terhadap murid, ponteng sekolah, ponteng untuk ‘private study’dan duasekolah, ponteng untuk ‘private study’dan dua kes lain-lain salahlaku, iaitu keluar dari kawasankes lain-lain salahlaku, iaitu keluar dari kawasan sekolah pada waktu petang tanpa izin.sekolah pada waktu petang tanpa izin.
  23. 23. Sumber:Buku Rekod Salahlaku/Masalah disiplinSumber:Buku Rekod Salahlaku/Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988, SKKementerian Pendidikan Malaysia, 1988, SK ______ 2005______ 2005 Petunjuk : *B – Bilangan murid yang terlibat dengan kesPetunjuk : *B – Bilangan murid yang terlibat dengan kes salahlakusalahlaku * K – Kekerapan berlaku kes salahlaku* K – Kekerapan berlaku kes salahlaku
  24. 24. 1)MENGUMPUL DATA PELAJAR1)MENGUMPUL DATA PELAJAR 2)MENCARI KLIEN2)MENCARI KLIEN 3)PERKHIDMATAN KAUNSELING DAN3)PERKHIDMATAN KAUNSELING DAN KERJAYA.KERJAYA.
  25. 25. 1)MENGUMPUL DATA PELAJAR.1)MENGUMPUL DATA PELAJAR.  Perkhidmatan mengumpul data pelajarPerkhidmatan mengumpul data pelajar dipanggil sebagai perkhidmatan inventoridipanggil sebagai perkhidmatan inventori individu.individu.  Perkara yang perlu diberi perhatian ialahPerkara yang perlu diberi perhatian ialah biodata kesihatan,pencapaianbiodata kesihatan,pencapaian akademik,bakat penyesuaianakademik,bakat penyesuaian peribadi,minat rancangan masa depanperibadi,minat rancangan masa depan dan latar belakang keluarga pelajar itu.dan latar belakang keluarga pelajar itu.
  26. 26. Kaedah Perkhidmatan:Kaedah Perkhidmatan: a)Rekod Himpunan Sulit 001/M/77a)Rekod Himpunan Sulit 001/M/77  Mengandungi butir-butir keluargaMengandungi butir-butir keluarga pelajar,rekod kedatangan sekolah,gerakpelajar,rekod kedatangan sekolah,gerak kerja kokurikulum,keputusan ujian dankerja kokurikulum,keputusan ujian dan peperiksaan.peperiksaan.  Himpunan sulit pelajar termasuklah sifatHimpunan sulit pelajar termasuklah sifat diri pelajar,minat dan kecenderungandiri pelajar,minat dan kecenderungan pelajar mengikut pandangan guru dan diripelajar mengikut pandangan guru dan diri pelajarpelajar
  27. 27. b)Temu duga ibubapab)Temu duga ibubapa  Bertujuan mendapatkan maklumat tentangBertujuan mendapatkan maklumat tentang pelajar.pelajar.  Mengendalikan temuduga denganMengendalikan temuduga dengan berkesan mewujudkan hubungan(tidakberkesan mewujudkan hubungan(tidak terlalu formal dan stereotaip),ingatan yangterlalu formal dan stereotaip),ingatan yang kuat(tidak digalakkan mencatat semasakuat(tidak digalakkan mencatat semasa sesi berlangsung),sabar dansesi berlangsung),sabar dan ramah,rancang masa temu duga,merekodramah,rancang masa temu duga,merekod data.data.
  28. 28. c)Borang Soal Selidikc)Borang Soal Selidik  Dijawab responden(ibu bapa &pelajar).Dijawab responden(ibu bapa &pelajar).  Aquino&Alviar(1980)kebolehpercayaanAquino&Alviar(1980)kebolehpercayaan borang ini boleh ditingkatkan denganborang ini boleh ditingkatkan dengan pengawasan teliti oleh kaunselor.pengawasan teliti oleh kaunselor.  Lebih paktikal dan responden bebasLebih paktikal dan responden bebas menjawab menurut nilai-nilai kepercayaanmenjawab menurut nilai-nilai kepercayaan dan budaya masing-masingdan budaya masing-masing
  29. 29. b)Kaedah Perkhimatan Sebaran Secara tidakb)Kaedah Perkhimatan Sebaran Secara tidak Langsung.Langsung. Contohnya,poster,risalah,pameran,majalahContohnya,poster,risalah,pameran,majalah sekolah dan radio sekolah.sekolah dan radio sekolah. 3)PerKhidmatan Kaunseling dan Kerjaya3)PerKhidmatan Kaunseling dan Kerjaya  Kaunselor perlu mempunyai pengetahuan asasKaunselor perlu mempunyai pengetahuan asas tentang keperluan remaja dan memahami tingkahtentang keperluan remaja dan memahami tingkah laku remaja dan sahsiah remaja.laku remaja dan sahsiah remaja.  Mempunyai kemahiranMempunyai kemahiran mendengar,komunikasi,mengenal pasti masalahmendengar,komunikasi,mengenal pasti masalah dan kemahiran membuat keputusandan kemahiran membuat keputusan
  30. 30. 2)Perkhidmatan Mencari Klien.2)Perkhidmatan Mencari Klien.  Menurut Mohd Fadzil Jamaluddin(1992)ialahMenurut Mohd Fadzil Jamaluddin(1992)ialah perkhidmatan sebaran iaitu tindakanperkhidmatan sebaran iaitu tindakan mengiklankan kaunseling di sekolah.mengiklankan kaunseling di sekolah. Kaedah Perkhidmatan:Kaedah Perkhidmatan: a)Kaedah Perkhidmatan Secara langsunga)Kaedah Perkhidmatan Secara langsung contohnya,memberi ceramah kepadacontohnya,memberi ceramah kepada pelajar,Persatuan Ibu Bapa & Guru(PIBG),kelabpelajar,Persatuan Ibu Bapa & Guru(PIBG),kelab bimbingan dan kaunseling sekolah,mengadakanbimbingan dan kaunseling sekolah,mengadakan aktiviti kelabaktiviti kelab
  31. 31.  Terdapat dua jenis perkhidmatan yangTerdapat dua jenis perkhidmatan yang dijalankan oleh kaunselor terhadap pelajar dandijalankan oleh kaunselor terhadap pelajar dan ibu bapa iaitu kaunseling individu danibu bapa iaitu kaunseling individu dan kaunseling kelompok.kaunseling kelompok.  Menurut Sherzer dan Stone(1981) kaunselingMenurut Sherzer dan Stone(1981) kaunseling individu ialah satu proses interaksi yangindividu ialah satu proses interaksi yang bermakna tentang diri dan persekitaran yangbermakna tentang diri dan persekitaran yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai dan tingkahbertujuan mewujudkan nilai-nilai dan tingkah laku yang sesuai.laku yang sesuai.
  32. 32.  Kaunseling kelompok ialah proses yangKaunseling kelompok ialah proses yang melibatka dua orang pelajar dan lebihmelibatka dua orang pelajar dan lebih bekerjasama dengan seorang kaunselorbekerjasama dengan seorang kaunselor  Kaunseling individu dibuat bagi pelajar yangKaunseling individu dibuat bagi pelajar yang menghadapi tekanan emosi,cubaan membunuhmenghadapi tekanan emosi,cubaan membunuh diri dan penyalahgunaan dadah juga berkaitandiri dan penyalahgunaan dadah juga berkaitan meyelesaikan masalah kerjaya.Kaunselingmeyelesaikan masalah kerjaya.Kaunseling individu untuk ibu bapa untuk menyelesaikanindividu untuk ibu bapa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak merekamasalah yang dihadapi oleh anak mereka
  33. 33. Perkhidmatan Kerjaya.Perkhidmatan Kerjaya. a)Hari kerjayaa)Hari kerjaya b)Seminar kerjayab)Seminar kerjaya c)Lawatanc)Lawatan d)Perkhemahan kerjayad)Perkhemahan kerjaya
  34. 34. Sekian dari kami……Sekian dari kami……  NURHIDAYAH BTE ZULKIFEE (D20091034232)NURHIDAYAH BTE ZULKIFEE (D20091034232)  NORAINI BTE MAT ZAHIM (D20091034245)NORAINI BTE MAT ZAHIM (D20091034245)  NUR HAFIZAH BTE IBRAHIM (D20091034212)NUR HAFIZAH BTE IBRAHIM (D20091034212)  ZAKIYATUL HUSNA BTE MOHD NADZRI (D20091034224)ZAKIYATUL HUSNA BTE MOHD NADZRI (D20091034224)

  ×