Leaflet Krimp Oktober 2012

178 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010 November 16, 2012 De dynamiek in Parkstad Limburg aan de hand van een aantal beelden en krantenberichten. Berichtgeving over hoe moeilijk het is in Parkstad, beter geen huis kopen, bestrijden van Krimp werkt averechts etc. Belangrijk om uit deze teneur te komen om de spiraal naar boven te pakken te krijgen.
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010 November 16, 2012 De andere kant van de dynamiek in Parkstad: er is een Pact van Parkstad met afspraken en een agenda over de krimp. Er zijn initiatieven bij de rijksoverheid die meedenken in de problematiek. Uitspraak Minister Verhagen: “Krimp in Limburg staat op de kaart.” Ook zijn er recente initiatieven van ondernemers die met nieuwe ideeen ook nieuw elan opwekken, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een grootschalig recreatiepark in Brunssum.
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010
 • Als bestuurder in deze dynamiek is het lastig om te bepalen wat er nu gedaan moet worden voor de individuele inwoner van een gemeente of van een Krimpgebied. Er is m.a.w. te veel om – tegelijkertijd- aan te pakken. ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010
 • De sleutel ligt in integraal fysiek, economisch en sociaal-maatschappelijk beleid, bijvoorbeeld: Aanpakken van de openbare ruimte EN stimuleren van arbeidsparticipatie ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010 Enkele voorbeelden uit de praktijk waar deze methode meer of minder is toegepast en effectief is gebleken. Het blijft maatwerk: niet elke gemeente, corporatie of regio moet of kan alle stappen doorlopen. Vaak zijn het delen van onze aanpak die op het gewenste moment in een lopend proces leiden tot inzicht en versnelling.
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010
 • 1e Voorbeeld van een zeer recente integrale wijkaanpak in Sittard-Geleen, waar ARCADIS is gevraagd om het proces- en projectmanagement te verzorgen van een aantal in wording zijnde bouwstenen van de aanpak samen te brengen tot een integraal geheel door het geven van inzicht in kosten en opbrengsten op gebiedsniveau (gebiedsexploitatie) van sloop en verdunning, vervangende nieuwbouw, een sociaal programma. De Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Sittard-Geleen, corporatie ZO Wonen en de provincie Limburg wordt aanstonds getekend. ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010 Enkele voorbeelden uit de praktijk waar deze methode meer of minder is toegepast en effectief is gebleken. Het blijft maatwerk: niet elke gemeente, corporatie of regio moet of kan alle stappen doorlopen. Vaak zijn het delen van onze aanpak die op het gewenste moment in een lopend proces leiden tot inzicht en versnelling.
 • ARCADIS Nederland BV 20 januari 2011 | 20 januari 2011 | © ARCADIS 2010 Via deze werkwijze wordt op een objectieve manier besluitvorming onderbouwd en worden beleidsmatige handvatten geboden door het inzicht in het effect van bepaalde ingrepen en maatregelen. Dat dit leidt tot vergroting van draagvlak door het interactieve proces en een samenhangende kijk op de problematiek is evident.
 • Leaflet Krimp Oktober 2012

  1. 1. Investeren in leefbaarheid Investeringsprojecten KRIMP September 2012 Paul Nouwen, Bert van Ogtrop en Marco SieckerImagine the result
  2. 2. Dynamiek in krimpgebied Parkstad LimburgDia 2
  3. 3. Huidigedynamiek3 16 november 2012 © 2009 ARCADIS
  4. 4. 4 © 2009 ARCADIS
  5. 5. Integrale aanpakDia 5
  6. 6. Er is (te) veel om aan te pakken… tie W on ta ap in gb d ta es aa ta im nd Kl Woonwijk Kansarmoede Duurzaamheid Achterstanden Veiligheid Onderwijs Volksgezondheid Beheersing van woon- en leeflasten6 ©© 2009 ARCADIS ARCADIS 2010
  7. 7. De sleutel ligt in integraal fysiek,economisch en sociaal-maatschappelijkbeleid, bijvoorbeeld:• aanpakken van de openbare ruimte +• stimuleren van de arbeidsparticipatie 7 © 2009 ARCADIS
  8. 8. Integrale aanpak8 © 2009 ARCADIS
  9. 9. Stappenplan integrale aanpak9 © 2009 ARCADIS
  10. 10. • Krimp vereist niet minder investeren, ‘Lessons maar anders investeren learned’ • Van groei  revitalisering • Van kwantiteit  kwaliteit leefomgeving • Regionaal inzicht en samenwerking • Koplopers belonen! • Kennis voor anticipeer-regio’s10 © 2009 ARCADIS
  11. 11. Krimpen ofanticiperen?11 © 2009 ARCADIS
  12. 12. Voordelen • Sociaal-fysieke database ARCADIS • Operationele GIS vanuit ondersteuning Geodesie/Informatiemanagement • Samenwerking met Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid • Scenariomethodiek en 3Dweergave • Erkend gebiedsexploitatiemodel • Denkraam ‘bottom up’12 © 2009 ARCADIS
  13. 13. Integrale aanpak in de praktijkDia 13
  14. 14. TASs Sittard-Geleen - ruimtelijke herstructurering - integrale gebiedsexploitatie - sociaal programmaDia 14
  15. 15. Integrale wijkaanpak TASs Sittard-Geleen Imagine Hoe kan de leefbaarheid een kwaliteitsimpuls krijgen onder een dalend aantal inwoners? The result Een samenwerkings- overeenkomst tussen de betrokken partijen. Afronding van het sociale programma en de stedenbouwkundige uitwerking van de vier deelgebieden. Een gebiedsexploitatie en een masterplan voor de uitvoering van de diverse deelprojecten met een projectplan voor de wijk Thienbunder.15 ©© 2009 ARCADIS ARCADIS 2010
  16. 16. Stadsdeelvisie Brunssum Centrum-Noord - stedenbouwkundig Masterplan - gebiedsexploitatie - voorzieningen - participatieprocesDia 16 © ARCADIS 2010
  17. 17. Stadsdeelvisie Brunssum Centrum-Noord Imagine De leefbaarheid in dit stadsdeel in Brunssum komt onder druk te staan als er niet wordt ingegrepen op fysiek, sociaal en economisch vlak. The result Een samenhangende ontwikkelingsvisie op de kernvelden wonen/ duurzaamheid, voor- zieningen, welzijn/ participatie, veiligheid en identiteit. De visie biedt een meerjarig uitvoerings- programma voor fysieke, economische en sociale structuurversterking van Brunssum.17 © 2009 ARCADIS
  18. 18. Krimpopgave Heilust Kerkrade-West - vertaling krimpopgave - stedenbouwkundig plan - gebiedsexploitatie - voorzieningen - participatieprocesDia 18 © ARCADIS 2010
  19. 19. Krimpopgave Heilust Kerkrade-West Imagine Leefbaarheidsproblemen a.g.v. krimp: woning- overschot, druk op voorzieningen. Resultaat: toenemende leegstand, waardedaling van vastgoed. Integrale aanpak en gerichte investeringen kunnen dit proces omkeren. De herstructurering van de woningen staat centraal. The result Wijkopgave: onttrekking van 669 woningen; transformatie van 888 woningen. Buurtopgave Heilust: krimpopgave van 485 naar 65 woningen.19 © 2009 ARCADIS
  20. 20. Stadsdeelvisie Brunssum West - wijkanalyse - stedenbouwkundig Masterplan - gebiedsexploitatie - voorzieningen - participatieprocesDia 20 © ARCADIS 2010
  21. 21. Stadsdeelvisie Brunssum West Imagine Masterplan Treebeek Centrum voor de ontwik- keling van het wijkhart verbinden met omliggende buurten. Gevolgen voor huurwoningen én particuliere (koop)woningen worden in beeld gebracht. The result Vanuit een integrale wijk- en trendanalyse, in een interactief sociaal participatieproces komen tot een stedenbouwkundig Masterplan. Aandacht voor wonen, ruimtelijke kwaliteit, verkeer/veiligheid, groen, sociale kwaliteit en leefbaarheid, wijkeconomie & voorzieningen.21 © 2009 ARCADIS
  22. 22. Gebiedsplannen Moerdijk - inventarisatie: zwart/wit foto en kleurenfoto - visie en doelstellingen - overzicht geldstromen - uitvoeringsprogramma - participatieprocesDia 22 © ARCADIS 2010
  23. 23. Gebiedsplannen Moerdijk Imagine 12 gebiedsplannen als start en kompas van een veranderingsproces naar meer gebiedsgericht werken, met een deels nieuwe rol voor de gemeente, en overigens ook een nieuwe rol voor burgers en maatschappelijke partners. The result De dorpsbewoners maken een kleurenfoto door hun beleving van en dromen voor het dorp toe te voegen. Identiteit van het dorp speelt een belangrijke rol. Op basis van inzicht in geldstromen ontstaat een uitvoerings- programma. Initiatieven worden beschreven op op haalbaarheid bekeken.23 © 2009 ARCADIS
  24. 24. Vragen?24 © 2009 ARCADIS
  25. 25. Vragen? Marco Siecker E marco.siecker@arcadis.nl M 06-2706 1582 Paul Nouwen E paul.nouwen@arcadis.nl M 06-2706 0202 Bert van Ogtrop E bert.vanogtrop@arcadis.nl M 06-2706 015825 ©© 2009 ARCADIS ARCADIS 2010

  ×