HistoriaSzkoły Podstawowejw Dąbrówce Wielkiej  1912 - 2012
We wsi przed I wojną światową była karczma, która należała do właścicieladworku Dąbrówki Malice.Z czasem z części ziemi pr...
D y r e k t o r s z k o ły Z y g m u n t S a n d o m ie r s k i w r a z z z a ło ż o n y m c h ó r e m . Z d j ę c ie w y ...
Helena Okoń wraz z uczniami na tle budynku piekarni w Dąbrówce     - lata ok. 1938-1939Po wybuchu II wojny światowej w...
D z ie c i n a t le s z k o ły w la t a c h 1 9 4 5 - 1 9 4 6W dniu 19 stycznia 1945 r. Dąbrówka została wyzwolona. Do wsi...
B u d y n e k s z k o ły w r a z z u c z n ia m i                  o k . 1 9 4 8 r.W latach 1947–1948 szk...
W latach 1954-1956 za zgodą władz oświatowych szkoła stała sięsiedmiooddziałowa.W ilh e lm i G a b r ie la K a j a n e k w...
P r a c e r e m o n t o w e – lip ie c 1 9 6 0 r .W 1958 r. rozpoczęto przebudowę szkoły. Duże zaangażowanie i wkład pracy...
W dniu 4 listopada 1967 r. została oddana do użytku nowo dobudowana częśćszkoły. Zbudowana została w czynie społecznym prz...
S z k o ła p o d c z a s r e m o n t u w  1 9 9 6 r.Lata 1995–97 to czas ostatniej rozbudowy szkoły o drugą kondygnację. ...
1 września 1999 r., w wyniku kolejnej reformy szkolnictwa, szkoła w Dąbrówcestała się sześcioletnia.     O b e c n y ...
K ie r o w n ic y i d y r e k t o r z y S z k o ły P o d s t a w o w e j w D ą b r ó w c e W ie lk ie j          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Historia szkoły1

279 views
210 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 1914r.
 • Historia szkoły1

  1. 1. HistoriaSzkoły Podstawowejw Dąbrówce Wielkiej 1912 - 2012
  2. 2. We wsi przed I wojną światową była karczma, która należała do właścicieladworku Dąbrówki Malice.Z czasem z części ziemi przeznaczonej pod karczmę wydzielono placo obszarze ogólnym 7224 m2, na którym powstał budynek szkoły - drewniany,jednoizbowy. Wybudowany był blisko drogi, mniej więcej w tym samymmiejscu co obecna szkoła.W niej to do wybuchu pierwszej wojny światowej mieściła się szkoła pod nazwą „sielskoje uczyliszcze”.Za czasów carskich w szkole w Dąbrówce uczył jeden nauczyciel. Istniejązatem przesłanki, by twierdzić, że szkoła w Dąbrówce Wielkiej powstała nakrótko przed wybuchem I wojny światowej, tj. przed 1914 r.,
  3. 3. D y r e k t o r s z k o ły Z y g m u n t S a n d o m ie r s k i w r a z z z a ło ż o n y m c h ó r e m . Z d j ę c ie w y k o n a n e o k . 1 9 2 5 r . n a t le d o m u p a n a K a lin k i, s ą s ia d u j ą c e g o z p o s e s j ą s z k o ły )W czasie wojny w latach 1914–1918 budynek szkolny zamieniony został na rosyjskiszpital wojskowy. Upływ czasu ujemnie odbił się na stanie budynku: pokrzywiły siędrewniane ściany, słomiane poszycie dachu uległo zniszczeniu. Budynek chylił sięku upadkowi.O d b u d o w ę s z k o ły p r z e p r o w a d z o n o w o k r e s ie m ię d z y w o j e n n y m . R o z p o c z ę ła s ięona w 1 9 3 7 r o k u . B u d y n e k s z k o ły b y ł t e r a z m u r o w a n y , le c z n ie c a łk i e mw y k o ń c z o n y . D y s p o n o w a ł o n p ię c io m a o d d z ia ła m i.
  4. 4. Helena Okoń wraz z uczniami na tle budynku piekarni w Dąbrówce - lata ok. 1938-1939Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r., nauczyciele jeszcze przez jakiś czasuczyli w szkole. Niedługo potem od władz niemieckich otrzymali zakaz prowadzenialekcji. Podczas okupacji budynek szkolny został w pełni ukończony i zaadoptowanyprzez Niemców na potrzeby zorganizowania tam kursów dla uczniówniemieckiej szkoły szybowcowej. Helena i Jan Okoniowie z uczniami ok. 1939 r.
  5. 5. D z ie c i n a t le s z k o ły w la t a c h 1 9 4 5 - 1 9 4 6W dniu 19 stycznia 1945 r. Dąbrówka została wyzwolona. Do wsi wrócilinauczyciele. Pierwszymi byli Helena i Jan Okoniowie. Po wojnie budynek szkolnybył zaniedbany, m.in.: przeciekał dach, ściany były zniszczone. Brakowało szybw oknach, szkolnych ławek, podręczników. Mimo niełatwych warunków, szkołazaczęła funkcjonować. Zorganizowano w niej 5 oddziałów. Naukę rozpoczętow marcu 1945 roku.
  6. 6. B u d y n e k s z k o ły w r a z z u c z n ia m i o k . 1 9 4 8 r.W latach 1947–1948 szkoła miała już 6 oddziałów. Ostatecznie dokonanootynkowania i wykończenia budynku. Na piętrze wydzielono dwa oddzielne lokalemieszkalne dla nauczycieli.
  7. 7. W latach 1954-1956 za zgodą władz oświatowych szkoła stała sięsiedmiooddziałowa.W ilh e lm i G a b r ie la K a j a n e k w r a z z u c z n ia m i
  8. 8. P r a c e r e m o n t o w e – lip ie c 1 9 6 0 r .W 1958 r. rozpoczęto przebudowę szkoły. Duże zaangażowanie i wkład pracywniosła „Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza” (Jakub Baran i Roman Karolak)oraz Kółko Rolnicze. Powstały dwie klasy lekcyjne w skrajnych częściach szkoły,pokój nauczycielski oraz korytarz w części środkowej.Dnia 20 sierpnia 1960 r. przecięto wstęgę – szkoła została oddana do użytkupo rozbudowie. Zaczęto wyposażać ją w meble i sprzęty szkolne.
  9. 9. W dniu 4 listopada 1967 r. została oddana do użytku nowo dobudowana częśćszkoły. Zbudowana została w czynie społecznym przy dużej pomocy zakładuopiekuńczego Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej. Szkoła powiększyła się o dwieduże sale lekcyjne i długi hol z pomieszczeniami na bibliotekę i kancelarię.Od tej pory w szkole trwały ciągłe modernizacje – malowanie, montaż piecy,smołowanie dachu, zakup mebli oraz organizowanie nowych pracowni, m.in.pracowni praktyczno-technicznej.
  10. 10. S z k o ła p o d c z a s r e m o n t u w 1 9 9 6 r.Lata 1995–97 to czas ostatniej rozbudowy szkoły o drugą kondygnację. Dzięki niejszkoła zyskała cztery dodatkowe izby lekcyjne i dwa pomieszczenia administracyjne.Tę część szkoły do dziś zajmują dzieci młodsze z klas 0 – III.
  11. 11. 1 września 1999 r., w wyniku kolejnej reformy szkolnictwa, szkoła w Dąbrówcestała się sześcioletnia. O b e c n y w iz e r u n e k s z k o ły
  12. 12. K ie r o w n ic y i d y r e k t o r z y S z k o ły P o d s t a w o w e j w D ą b r ó w c e W ie lk ie j w la t a c h 1 9 1 8 - 2 0 1 3B o r k o w s k a Z o fiaS a n d o m ie r s k i Z y g m u n tO koń JanR o s z k o w sk i P io trS a ls k a S a lo m e aK a ja n e k W ilh e lmT r o c iń s k i R o m a nS a d o w s k a A lic jaM a je w s k i T a d e u s z L u b ic zZ a w ir a J a n in aK w ia tk o w s k a Z o fiaK u lik J a n in aS zym czak W an d aP u d ło w s k i W ło d z im ie r zK a lis ia k T o m a s zP a w la k P io trB a r a n Z o fiaK u lik A n n a

  ×