Manguru rapportage Marco De Groen

988 views
854 views

Published on

Rapportage van mijn afstudeerproject genaamd Manguru

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
988
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manguru rapportage Marco De Groen

 1. 1. YOUR GUIDE TO CHINESE BUSINESS-MANNERS’ DO’S AND DON’TSRAPPORTAGEMarco de GroenStudent nummer: 2022309Hoe beïnvloeden oude culturele gebruiken en traditiesde moderne Chinese samenleving?
 2. 2. TITELBLADTitelManguru – Your guide to Chinese business-manners’ do’s and don’tsKern propositieEen tool om Nederlandse ondernemers die zaken doen in China noodzakelijke in-zichten te verschaffen over belangrijke zakenmanieren. Weten hoe men in Chinazaken doet, zorgt voor succesvolle communicatie en duurzame relaties.AuteurMarco de GroenStudent nummer:2022309LeerjaarJaar 4VerdiepingsminorISBegeleidersMarcel van Brakel, Frederik DuerinckSchoolAvans CMD BredaPlaatsBredaDatum26-07-2012Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 1
 3. 3. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 2INHOUDSOPGAVE1.1 Voorwoord Blz.31.2 Samenvatting Engels Blz.4 - Blz.61.3 Inleiding Blz.7 - Blz.141.4 Opbouw rapportage Blz.15 - Blz.151.5 Hoofdtekst Manieren Blz.16 - Blz.191.6 Hoofdtekst Confucianisme Blz.20 - Blz.221.7 Hoofdtekst Taoisme Blz.23 - Blz.241.8 Hoofdtekst Boeddhisme Blz.25 - Blz.261.9 Hoofdtekst Communisme Blz.27 - Blz.302.0 Hoofdtekst Probleemstelling Blz.31 - Blz.372.1 Manguru Blz.38 - Blz.482.2 Manguru conclusie Blz.49 - Blz.502.3 Manguru aanbeveling Blz.512.4 Colofon en Bronnen Blz.522.5 Contactpersonen Blz.53 - Blz.54Bijlage 1 : Database model ManguruBijlage 2 : Behoeftes Manguru bezoekersBijlage 3 : Persona’s Manguru bezoekersBijlage 4 : Conceptueel modelBijlage 5 : VerdienmodelBijlage 6 : Homepage Manguru screenshotRapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 2
 4. 4. 1.1 VOORWOORDVoorwoordZeven jaar geleden leerde ik mijn vrouw leerde kennen in Maleisië en in 2010 zijn we getrouwd.Mijn vrouw is Chinese en zij komt uit een familie die nog erg vasthoudt aan de oorspronkelijkeChinese tradities en omgangsvormen. Er is een wereld van verschil tussen mijn Nederlandse enhaar Chinese gewoonten en dat leidde tot de nodige fouten. Chinezen beschouwen bijvoorbeeldhun gezicht als een heilige tempel en zoenen, zoals wij in Nederland doen, kan dus echt niet.Hoewel ik mijn schoonmoeder voordat ik dit wist al de in Brabant gebruikelijke drie zoenen op dewang gegeven had, werd dat door mijn schoonfamilie nooit als een probleem gezien. Ik was nueenmaal de man van hun dochter en men waardeerde het dat ik erg mijn best deed om mij teverdiepen in de Chinese tradities en gebruiken. Vaak was het een kwestie van fouten maken enna de correctie nooit meer vergeten hoe het eigenlijk hoort.Toen ik echter stage ging lopen in Maleisië, bij een bedrijf met alleen maar Chinezen, ontdekte ikdat er een heel andere kant aan de Chinese omgangsvormen en tradities zat. De persoonlijkeomgang die ik bij mijn schoonfamilie had ervaren, had mij niet voorbereid op de zakelijke omgang.Er was wel enige ruimte voor fouten, maar de afrekening was niet minder hard. Men begreep datik anders was en niet alles kon weten. Toch werd mij steeds weer voorgehouden hoe Chinezenzaken doen, vooral als ik weer een van mijn Nederlandse ‘trekjes’ liet zien. Enerzijds vond menhet aardig om een Nederlander in dienst te hebben, maar het imago van het bedrijf mochtnatuurlijk niet geschaad worden. Dus voordat er een klant kwam, werd mij op het hart gedrukt watik wel en wat ik echt niet kon doen. Een soort snelcursus in do’s en don’ts . Dit was voor mij zeernuttig en zowel de klant als mijn collega’s bij het bedrijf vonden het geweldig als ik dezeomgangsvormen goed in de praktijk bracht. Hoewel ik eerst op de achtergrond werd gehoudendoor mijn stagebedrijf, kreeg ik langzaam maar zeker steeds meer kansen. Ik kreeg meeropdrachten en mocht ook één op één gesprekken voeren met Chinese klanten. Deze klantenvertelden weer aan mijn baas hoe plezierig ze het vonden dat ik goede Chinese manieren had.Aan het eind van mijn stage was het zelfs zo dat de Chinese klanten, als ze in de zaak waren,altijd even langskwamen om te kijken hoe het met mij ging. Door mijn inzet om me te gedragenzoals het hoort, had ik respect afgedwongen bij mijn collega’s en bij de klanten. Dat uitte zich inwaardering en vertrouwen. Waar ik eerst een beetje terughoudend werd ontvangen, was iklangzamerhand deel gaan uitmaken van de zakelijke familie.Het was deze stage in Maleisië die mijn ogen opende, niet alleen voor de tradities enomgangsvormen zelf, maar ook voor het gegeven dat een aan traditionele normen en waardengebonden manier van zakendoen in Azië heel erg belangrijk is. Oude gebruiken en vormen vanrespect zijn cruciaal en maken het verschil tussen succes en mislukking in de Aziatischezakenwereld. Het idee om een toolbox te ontwikkelen die zakenlieden de nodige inzichten enhandvaten kan aanreiken, werd hiermee geboren. Van daar naar het onderwerp voor mijnafstudeeropdracht was nog maar een kleine stap.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 3
 5. 5. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.2 SAMENVATTING ENGELSPremisseCreating a platform where Dutch business-people can find and exchange fundamental insights inChinese business-manners is a challenging job, since these manners are very hard to grasp.China has an extensive range of customs and traditions when it comes to doing business;customs that may seem almost alien to the western eye. Next to the content of Chinesebusiness-manners and customs, the building of a platform from scratch is subject of this thesis.This requires a lot of research en fine tuning in order to make the platform not only unique but alsovaluable for its users and workable for the people who will keep it running. In the followingsummary I will show you the process of creating the platform and to determine the fundamentalkey to content matters.SummaryCreating an online platform where people can post their experiences and questions regardingChinese business-manners and customs is the target of this exercise. In order to get a stablebasis a number of issues need to be examined extensively. The first need is a definition ofbusiness-manners and how they relate to culture. Next comes the function and shape of an onlineplatform to adress the need to know more about Chinese business-manners. How do people posttheir information on this platform? How is the information stored? For whom is this platform madeand what is in it for this target group? And, last but not least, what are the unique selling point ofthis platform?To keep the platform feasible I decided to start in a small way. As a target group for my platform Ichose Dutch and Chinese business people. The reason I chose China is because they have beenthe largest import and export partner of the Netherlands for the last 10 years. An added value isthat both countries have very rich cultures and interesting customs, which vary vastly. There isalso a personal connection, since my wife is Chinese. On top of that I have worked for aChinese company in Malaysia. For this reason I’m very well aquainted with both Dutch andChinese business- manners and cultural differences. The focus of the platform is on businesspeople; for whom it might bring a significant increase in trade volumes if they are able tounderstand each other’s cultures and through that knowledge can interact in a respectful way. Thisnetwork, both for personal and business uses, can be a real bonus.In order to get the right feedback and valuable information about business customs, I spoke withseveral professionals who are closely connected to Chinese tradition and culture. Among theseprofessionals were image consultants, etiquette experts, cultural foundations andanthropologists. Their input as well as my other research made it clear that business-mannersincorporate a number of elements like country, region, ethnic group, language, religion andtraditions. Together these form the key factors which represent the culture of a person in and froma certain environment.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 4
 6. 6. 1.2 SAMENVATTING ENGELSCultural key factors are hard to define. It can only be done by natives or people who are, throughlong exposure, very familiar with the culture. A problem with regards to books and websites oncultural manners and customs is the presence of a certain bias and the absence of means toweigh their significance. By letting natives from both sides explain their own customs andtraditions to each other, one can get round this bias and find reliable key factors.The problem that comes up next is to get people to post their descriptions, ideas and tips on thisplatform. Key question here is: ‘What is in it for me?’In order to answer this question I interviewed Dutch and Chinese entrepreneurs. I asked themwhat would make this platform interesting for them and what would be their main reason toparticipate. Of significant importance is the attempt to create a safe environment for sharingpossibly sensitive materials regarding curltural characteristics. The interviews took place incompany offices in the Netherlands and at the China Café in Breda, where Chinese and Dutchentrepreneurs get together to discuss future business dealings. Some of the interviews were donevia Skype, since a number of entrepreneurs were in China.The question ‘what’s in it for me’ led to several interesting answers.• Unique content, supplied, ranked, shared, discussed and improved by the users themselves;• Tagged and mapped content which makes it very easy to use;• Content with a high amusement factor (anecdotes) and because of that easy to understand and remember;• One central spot for sharing and gathering cultural information;• Respect for and understanding of cultural differences;• Enrichment of both cultures;• Building up a network of intercultural contacts;• Getting reliable and indispensable knowledge as a basis for interaction with business contacts;• Creating a cultural heritage for present and future generations;• Being able to use the content and create new alliances and/or products with it(which only the users of the system have the privilige to do).If you combine the above with Maslow’s hierarchy of needs and with the fact that sharing online isthe foremost way of communicating today, the answer to the question ‘what’s in it for me?’ is clear:There is an abundance of advantages for users of the platform.In order to bring the platform and its uses to the notice of professionals and others in my targetgroup, I made a bidbook in which the core and substance of the platform were elaborated andvisualized. With this bidbook I visited several agencies in Rotterdam and Amsterdam who developonline platforms. Together we looked into the functionality that would be needed for the platform. Acomplete wireframe, in which every action and reaction is made visible, was produced. The agen-cies also gave feedback on the idea itself and which items could be executed better.After making some final adjustments I am reasonably certain that the platform is solid enough tomake it successful.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 5
 7. 7. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.2 SAMENVATTING ENGELSOne of the most far reaching conclusions was that customs and manners are very hard to grasp,the main reason being that culture and traditions are an implicit part of human nature and as such,except in the field of philosophy, seldom explicated. Customs and culture are to be handled withcare. Having people post their thoughts on the ingrained manners and beliefs that govern theirsocial lives, has to be an extremely careful and considerate process. They need to have theirprivacy guaranteed and to feel secure; enough so to be sure that writing down their thoughts andtips won’t backfire.This online platform is unique in that it can offer profound and insightful information, generated byusers who, as natives, have an intimate knowledge of the key factors, important to prevent friendsand business-people alike from making unforgivable social gaffes. Thanks to the unique insightsthat govern informed interactions more respect and understanding will be created. Ultimately thismight lead to more flourishing relations between the Netherlands and China and thus to more andbetter business contacts on either side of this fruitful alliance.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 6
 8. 8. 1.3 INLEIDINGIn China hecht men vandaag de dag nog steeds zeer veel waarde aan traditionele en formeleomgangsvormen waar men bijvoorbeeld in Nederland al lang niet meer zo zwaar aan tilt.Omdat China één van Nederlands belangrijkste handelspartners is, kan het zeker geen kwaad alszakenlieden zich verdiepen in deze omgangsvormen. Doet men dit niet, dan is de kans vanslagen in een land als China zo goed als nul.China is een land met een zeer rijke geschiedenis en cultuur. Om verschillende redenen is decultuur tamelijk ‘puur’ Chinees gebleven. Op de eerste plaats heeft China zich altijd afgezonderdvan de rest van de wereld. Handel met andere landen was uit den boze; dit gebeurdemondjesmaat en dan nog alleen aan de grenzen van het enorme rijk. De immense grootte van hetland is een tweede factor. Alles wat de bevolking nodig had aan grondstoffen, landbouwgrond enarbeidskracht was (en is) in China in ruime mate voorhanden. De Chinezen konden zich dus primaredden zonder inbreng van buitenaf. Men ontwikkelde al vroeg een goede landbouwstructuur envoerde een munt in als betaalmiddel, naast of in plaats van de gebruikelijke ruilhandel.Een sterk centraal bestuur, met aan het hoofd de keizer en door het hele land een fijnmazignetwerk van bestuursambtenaren, heeft bijgedragen aan de grote mate van culturele eenheid.Hoewel de provincies van China hun eigen taal behouden hebben, kan iedereen die naar schoolgeweest is ook communiceren in het Mandarijn. Al deze elementen vormden een sterkeChinese cultuur met weinig culturele invloeden van buitenaf. Het keizerrijk was zeer welvarend endit zorgde ervoor dat er invallen werden gedaan, eerst door jaloerse buurvolken, later ook vanuithet westen. Dit heeft geleid tot de bouw van het grootste verdedigingswerk van de wereld, deChinese muur. Met succes wist China zich te verdedigen tegen de ‘verderfelijke invloeden van debarbaren’ over de grens.Door de instelling van het Chinese volk zijn van generatie op generatie doorgegeven tradities enmanieren van leven door de eeuwen heen goed bewaard gebleven. Zelfs Mao Zedong, hoewel hijeen grote en in een aantal opzichten verwoestende invloed heeft gehad op het China van delaatste eeuw, heeft daar in de grond weinig aan kunnen veranderen. Daaruit volgt dat het voorons, Nederlanders, zeer moeilijk is de juiste benadering te vinden om gemakkelijk zaken tekunnen doen. Een goede voorbereiding is noodzakelijk. Kennis van en inzicht in gebruiken entradities zijn daarbij een groot voordeel. Om op het online platform dat onderwerp is van dezestudie een goede indruk neer te kunnen zetten van de kracht van de traditie in China, dientgedegen onderzoek gedaan te worden naar de Chinese geschiedenis en samenleving.De probleemstelling die mijn vooronderzoek inluidt is de volgende:Probleemstelling:• Hoe beïnvloeden oude culturele gebruiken en tradities de moderne Chinese samenleving?Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 7
 9. 9. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.3 INLEIDINGDe probleemstelling wordt verder onderzocht aan de hand van deelvragen:• Het hoe en wat van manieren en gebruiken;• Geschiedenis en achtergrond van Chinese gebruiken en tradities;• Gevolgen voor de relatie met de rest van de wereld;• De vorm van manieren en gebruiken in het hedendaagse China.Om een beter beeld te krijgen van het actuele belang van de manieren en tradities in China heb ikvoor de volgende subvraag gekozen:Subvraag:Wat zijn de hedendaagse verschillen in de zakencultuur van China en Nederland?De volgende deelvragen ondersteunen de subvraag:• Hoe werken relaties?• Wat is de handelingssnelheid?• Met welke manier van denken moet men rekening houden?• Hoe werkt Guanxi, de Chinese vorm van netwerken?• Welke rol speelt gezichtsverlies?Opzet en uitwerking van het onderzoekHet uiteindelijke doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een online platform waarNederlandse ondernemers begeleid worden in de do’s en don’ts op het gebied van zakendoenin China. Hierdoor zal men meer inzicht krijgen in de culturele achtergrond, waardoor wederzijdsrespect en begrip gerealiseerd kan worden. Dit zal uiteindelijk weer leiden tot betere zakenrelaties,minder misverstanden en een effectievere manier van zaken doen.DoelgroepNederlandse zakenlieden die actief zijn of willen worden in China en die willen voorkomen dat huninitiatieven mislukken door een gebrek aan kennis van de Chinese zakenmanieren.Beschrijving van de doelgroepNederlanders en Chinezen zijn volken die, ieder op hun eigen manier, een rijke historie hebbenwaar het gaat over handel. Waar China zich voorheen beperkte tot het land zelf, warenNederlandse schepen op alle wereldzeeën te vinden.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 8
 10. 10. 1.3 INLEIDINGIn de eenentwintigste eeuw zijn beide landen overal ter wereld actief en nemen zij eenstrategische positie binnen de internationale handelswereld in. Hierin ligt een grote overeenkomst.Een ander gegeven is dat Nederland een zekere toegangspoort is tot Europa, terwijl deze rol inAzië is weggelegd voor China. Chinezen zitten overal door Azië verspreid en velen hebben noggoede zakelijke banden met het moederland.Een ander kenmerk is dat beide landen een interessante maar totaal verschillende cultuurhebben. Grotere tegenpolen dan Nederland en China vindt men bijna niet. Nederland is tamelijkgemakkelijk, informeel en open en richt zich vooral op resultaten en prestaties. In China richt menzich eerst en vooral op het opbouwen van relaties. De zaken komen later wel, als de smeerolievan goede relaties optimaal zijn werk kan doen. Ook al zijn er tekenen van modernisering enverandering in de Chinese cultuur, toch hecht men nog steeds veel waarde aan het juist uitvoerenvan gebruiken en tradities bij het zakendoen.De grote kracht van China vandaag is dat men een sterke en stabiele economie heeft.Mede daardoor is het land in staat om directe concurrentie aan te gaan met Japanse,Amerikaanse en Europese bedrijven. Zo werd China in 2004 ‘s werelds grootste IT-exporteur en in2006 werd zij de grootste producent van integrated circuits, om een voorbeeld te geven.1De huidige tijd met zijn doorlopende economische crises vraagt erom dat we zuinig zijn op onzeinternationale zakenrelaties. Zowel Nederland als China hebben baat bij goede banden.Beide landen kunnen niet alleen veel aan elkaar hebben, maar ook van elkaar leren. Vooral ookomdat China zowel qua import als qua exportvolumes één van de grootste handelspartners is vanNederland. Wereldwijd is China momenteel de derde economische macht. Het land heeftbovendien een enorme interne afzetmarkt en beschikt over veel goedkope arbeidskracht.Dit laatste gegeven is niet onomstreden en veroorzaakt in Nederland een zekere mate vantegenstand voor wat betreft zaken doen met China.Een ander belangrijk punt is het feit dat de welvaart (met name in kringen van handelaars enondernemers) in China de afgelopen jaren explosief is toegenomen. Hierdoor is er een grotevraag ontstaan naar luxe producten uit het westen. Chinezen hechten bijzonder grote waarde aanhun aanzien en imago. Een manier om meer aanzien te verwerven is zich te omringen metluxeproducten, wat hen in gunstige zin doet verschillen van anderen. Dit kunnen allerlei productenzijn. Denk bijvoorbeeld aan auto’s, en dan vooral BMW, Mercedes en Ferrari, of aanLouis Vuitton tassen. Maar ook dure voedingswaren als kaviaar, kaas, sushi en tonijn vinden gretigaftrek. Nederland kan hier op inspelen met de export van bijvoorbeeld kaas en tulpen. Het loontzeer de moeite om voldoende tijd te investeren in marktonderzoek en manieren om de producteneen luxe cachet te geven.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 91 http://www.kennislink.nl/publicaties/wie-of-wat-groeit-er-in-china
 11. 11. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.3 INLEIDINGOver het algemeen doen Nederlanders graag snel en efficiënt zaken, maar dat is iets wat voorChinezen totaal niet werkt. Zij kijken de kat uit de boom en bouwen liever eerst een relatie op metde persoon die ze tegenover zich hebben. Een beetje geduld en vooral respectvol gedrag winnenhet te allen tijde van snelheid, ook al is het product nog zo goed. Door te laten zien dat men deChinese gebruiken kent en respecteert, kan men de Chinese zakenman voor zich innemen. Hij zalzich namelijk gevleid voelen door het feit dat een Nederlander zich verdiept heeft in zijn cultuur.OnderzoeksmethodenDit onderzoek is begonnen op theoretisch niveau met het verzamelen van informatie over degeschiedenis van China en de Chinese manieren en tradities. Ook op de vraag hoe de manier vanzakendoen verbonden is met de eeuwenoude cultuur werd een antwoord gezocht.De verschillen tussen de moderne Nederlandse en Chinese cultuur dienden in kaart gebracht teworden om een platform als het onderhavige zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen envormgeven. Na de theoretische onderbouwing was het zoeken van contact met bedrijven diehandel drijven met China een belangrijke vervolgstap. Al dit onderzoek was cruciaal voor deontwikkeling van een geschikte vorm voor het eindproduct, het online platform voorinformatie-uitwisseling. Verschillende prototypes werden gemaakt, die vervolgens getest werdenop verschillende functionaliteiten en algehele bruikbaarheid. Uiteindelijk vloeide hieruit hetdefinitieve product voort: het online platform Manguru.Het volgende deel van dit werkstuk geeft een toelichting op de in het onderzoek gebruiktemethodiek en de uitkomsten. De belangrijkste methodiek van dit project bestaat uit gesprekkenmet verschillende (groepen) mensen, die elk op hun eigen gebied, hun vakkennis hebbengedeeld.Face to face interviewsOm kennis te vergaren over complexe onderwerpen als Chinese gebruiken en hun geschiedeniswas nauw contact met ervaren mensen noodzakelijk. Zij beschikken niet alleen over ter zakedoende informatie, maar kunnen er ook de juiste interpretatie aan geven. Vooral waar hetmanieren en gebruiken betreft, geeft literatuurstude onvoldoende inzicht. De door mij gebruiktemethodiek was face to face interviews. Voor dit onderzoek zijn diepgaande gesprekken gehoudenmet mensen die over uitgebreide kennis beschikken ten aanzien van de verschillende elementenvan het eindproduct.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 10
 12. 12. 1.3 INLEIDINGNederlandse ondernemers die handelen met ChinaErvaringen van Nederlandse ondernemers die handel drijven met China leverden zeerinteressante inzichten op. Er is veel informatie beschikbaar, maar het filteren en interpreteren vande informatie is een groot probleem. Verder zijn de gebruiken verschillend per regio. Er is geensprake van dé manier om zaken te doen in China. Iedere ondernemer maakt fouten, maarsommige fouten hoeven niet gemaakt te worden.Nederlandse ondernemers gaven aan dat zij er moeite mee hebben om hun eigen China desk terunnen. De oplossing is het inhuren van een Chinese medewerker of contactpersoon die allecommunicatie regelt met China. Helaas kunnen alleen grote bedrijven dit realiseren. Voor hetmidden- en kleinbedrijf is deze optie te duur. Deze bedrijven moeten dus zelf de contacten metChina onderhouden en dit levert de nodige problemen op. Er zijn regelmatig misverstanden enzakenrelaties lopen stuk door onbekendheid met elkaars cultuur.De Nederlandse zakenlieden gaven aan grote behoefte te hebben aan een platform waar menkorte, heldere antwoorden kan vinden met betrekking tot de gewoontes en gebruiken die vanbelang zijn voor het zaken doen in China. Te denken valt aan achtergrondinformatie over de regio,de religie, de etnische groep, de leefomgeving en de plaats in de bedrijfshiërarchie van eencontactpersoon. Aan de hand van deze informatie, gecombineerd met tips over geëigendeomgangsvormen, zou een ondernemer met de juiste toon en houding zijn gesprekspartnertegemoet kunnen treden. Momenteel bestaat er niet echt een centraal punt waar ondernemersmet deze vragen terecht kunnen.China caféIn het China café in Breda en Utrecht komen ondernemers uit Nederland, die handel drijven metChina, bij elkaar. Hier bespreken ze alle trending topics die van belang zijn voor het zaken doen.Ook zijn er experts aanwezig die vragen kunnen beantwoorden over economie, wetgeving,tradities en zakelijke gebruiken in China.Het Manguru-project is hier verschillende keren voorgelegd aan de aanwezige ondernemers. Defeedback kon worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp van het platform. Enerzijds ginghet over functionaliteit en bruikbaarheid van het platform zelf; anderzijds kwamen ookverschillende categoriën van de Chinese zakenmanieren en hun onderlinge samenhang aan bod.Een goede volgorde van stappen in de benadering van de Chinese zakenwereld is evenzeercruciale informatie voor de gebruikers van het platform. Een belangrijk onderdeel van hetplatform is het ‘verdienmodel’, de manier waarop ondernemers in China geld kunnen verdienen.Europese verdienmodellen vergen de nodige aanpassing voor de handel met China.De bespreking van dit onderwerp met ondernemers in het China café was vruchtbaar en leidde totinteressante conclusies. Duidelijk werd dat er behoefte is aan gericht adverteren en hetuitwisselen van kennis en contacten.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 11
 13. 13. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.3 INLEIDINGAntropologenEen antropoloog is iemand die zich bezighoudt met de wetenschap van de mens en daarbij kijktnaar gedrag, leefomgeving en cultuur van groepen mensen of volken.Uit de gesprekken met verschillende antropologen kon worden geconcludeerd dat het nietverstandig is om bepaalde facetten te benadrukken. Zo is het gevaarlijk om zware onderwerpenals religie en etniciteit direct in verband te brengen met zakenmanieren. Het in hokjes plaatsenvan mensen leidt zeker niet tot een antwoord op de vraag hoe beter zaken te doen. Een zinvolalternatief blijkt het ‘taggen’ van gegevens, waarbij mensen zelf hun religie of etnische groep inkunnen vullen als een niet-nadrukkelijk onderdeel van het geheel. Gebruikers van het platformkunnen dan zelf de link naar de nodige infomatie wel vinden.De fundering van het platform was ook een belangrijk punt in de gesprekken met de antropologen.Op welke kenmerken worden de manieren gefilterd? Waarop worden zoekfuncties gebaseerd?Gekozen is voor een hoofdindeling per land en daarna per regio. Onder regio worden weer nieuwehoofd- en subcategorieën gemaakt, die ingaan op specifieke manieren en gebruiken.Tot slot is er ook een definitieve keuze gemaakt voor het woord ‘manieren’. Er zijn veelverschillende benamingen die qua betekenis gelijk en misschien gangbaarder zijn. Te denken valtaan: omgangsvormen, etiquette en gebruiken. Vertaald in het Engels worden deze termen vaakniet door Chinezen begrepen. Het woord manieren, met het gemakkelijk te begrijpen Engelse‘manners’, bleek voor iedereen duidelijk en acceptabel.Image consultantsImage concultants zijn mensen die gespecialiseerd zijn in de omgangsvormen en etiquette(manieren) van verschillende culturen. Vaak geven zij workshops aan bedrijven en personen omhen voor te bereiden op hun interactie met mensen uit een andere cultuur. Het gaat erom datmensen zich goed weten te gedragen in zakelijke besprekingen waar ook ter wereld.Goede manieren worden overal gewaardeerd. In de hospitality sector vormen zij zelfs eenonontbeerlijk onderdeel van de beroepshouding.Uit gesprekken met de image consultants bleek bovendien dat goede manieren niet alleen respectafdwingen, maar ook een verrijking zijn voor de persoon die ze weet te gebruiken. Vooral in Chinahecht men nog steeds buitengewoon veel waarde aan goede omgangsvormen. In de afgelopeneeuw heeft de revolutie in China voor grote veranderingen gezorgd, maar op het gebied vangebruiken en tradities in de omgang met handelspartners zijn er nog steeds essentiële verschillenmet het westen. Misverstanden en verstoorde relaties kunnen gemakkelijk ontstaan uit nietbegrepen cultuurverschillen.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 12
 14. 14. 1.3 INLEIDINGGoede zakenmanieren zijn en blijven belangrijk en vereisen uitvoerige training. Het is dan ookniet eenvoudig om een platform te ontwikkelen waarmee mensen dit allemaal zelf kunnen doen.Duidelijk was dat het platform een gids en leidraad moest worden, waarmee mensen een beginkunnen maken met het leren over gebruiken en gewoontes in de Chinese zakenwereld.Een perfecte uitvoering komt pas met de nodige oefening, maar interesse tonen en moeite doenom zo min mogelijk fouten te maken, zijn voor veel Chinese handelspartners al een goede redenom een Nederlandse zakenman te respecteren en te vertrouwen.Chinese handelspartners; kennis van hun manieren en traditiesHoe zitten de Chinese manieren in elkaar? Waar hecht men het meeste waarde aan? Om hierachter te komen zijn verschillende gesprekken gevoerd met Chinezen in Nederland. Aan henwerden vragen voorgelegd als: Wat vindt u van de Nederlandse omgangsvormen enhandelswijze? Wat zijn voor u belangrijke manieren waar uw zakenpartners zich aan horen tehouden? Wat maakt dit platform voor u interessant genoeg om uw eigen gebruiken en manierente delen?Uit de gesprekken kwam naar voren dat Chinezen om te beginnen een afwachtende houd-ing aannemen. Als potentiële handelspartners de bereidheid tonen om zich te verdiepen in hunmanieren, ervaren zij dit als een groot compliment. Over het algemeen zien zij Nederlanders alseen zeer gehaast volk, dat vaak te snel wil gaan bij het zakendoen. Door de uitkomst van dezegesprekken te betrekken bij de ontwikkeling van het platform kon er een ander perspectief, hetChinese, worden ingebracht. Dit verhoogt de waarde en functionaliteit van het Manguru-platform.StichtingenVoor dit onderzoek werd met drie verschillende stichtingen gesproken: het KIT (TropeninstituutAmsterdam), Rewin en Guangxi. Het KIT en Guangxi zijn er speciaal voor bedrijven die zakenwillen doen in China. Hier kan men zich gedegen laten voorbereiden op de omgangsvormen in hetland. Rewin houdt zich daarentegen bezig met het integreren van Chinese bedrijven in Nederland.Uit de verschillende gesprekken met deze drie stichtingen kwam de conclusie naar voren datalleen grote bedrijven veel gebruik maken van stichtingen als deze. Zij beschikken over veelkennis die ze graag willen delen met het platform. Voor de stichtingen is het namelijk een idealemanier om zichzelf en hun werk in de kijker te spelen. Ook kon na deze gesprekken de vraag waarvoor zakenlieden precies de de heikele punten liggen in het zaken doen met China beter wordenbeantwoord. Dit is een waardevol punt om mee te nemen in de ontwikkeling van dit platform.Social media expertsHoe gaan mensen dit platform nu vinden? Hoe kun je experts en Chinezen overhalen om contentte delen op een platform als dit? Dit waren vragen voor social media experts, omdat hetManguru-platform tot de social media behoort.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 13
 15. 15. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.3 INLEIDINGWat mag men van social media verwachten; aan welke criteria moeten social media voldoen?Berichten moeten bijvoorbeeld duidelijk en kort zijn, maar ook gemakkelijk online gedeeld kunnenworden met anderen. De berichten moeten een zeker nut hebben voor de gebruikers.Deze belangrijke punten zijn onder andere gebruikt bij de ontwikkeling van het postingmechanisme. Ook is er een vergelijkend onderzoek gedaan naar Facebook en Twitter om eenbeter beeld te krijgen van inhoud en opbouw van hedendaagse posts.ProgrammeursBij een platform als dit hoort een zeer complexe database die de content moet ordenen, linkenen weergeven na een zoekopdracht. Een aantal bedrijven is geraadpleegd over methodieken omdeze complexe content goed op te slaan. Een eerste indeling van de content wordt gemaakt opland, regio en categorie. Elk bericht vormt een complex geheel van titel, tekst, toegevoegdelocatie, tags voor de informatie in de post, comments van users, ranking opties en ten slotte deoptie om de content online te delen. De technische programmeurs lieten zien dat categorieënvan handelsmanieren goed te linken zijn aan locaties, regio’s, tags en titels via de onderlingeverbindingen van hoofd- en subvelden.Het plaatsen van complexe content als handelsgebruiken en -manieren op een website vereisteen zekere ervaring op het gebied van usability. Het platform moet een zakelijke en helderewerking hebben, gekoppeld aan een aantrekkelijke en uitnodigende uitstraling. De focus in hetontwerp moet liggen op de content en de functionaliteit om met die content aan de slag te gaan.De programmeurs hebben er mede voor gezorgd dat het platform voorzien is van een uniek enzeer gebruiksvriendelijk database ontwerp.Experts en mensen met een Chinese achtergrondMensen van Chinese komaf en experts in Chinese gebruiken en manieren gaan de ziel vormenvan het platform. Uit gesprekken bleek dat zij beschikken over belangrijke content, namelijkunieke kennis van en ervaring met China. Ze zijn in het land geboren en hebben er lang gewoondof wonen er nog. Door deze relatie met China kunnen zij als geen ander een juiste inschattingmaken van welke informatie waardevol is. Door deze mensen aan het platform te binden, zullenzij als het ware functioneren als moderators. Zij kunnen informatie verifiëren, interpreteren enwaar nodig corrigeren. De kwaliteit van het platform kan hierdoor op een constant hoog niveaugehouden worden en gebruikers kunnen erop vertrouwen dat de aan hen verstrekte informatiejuist is. Aan het vinden van mensen die goede en betrouwbare informatie voor dit platform kunnenleveren is in dit onderzoek de meeste tijd besteed.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 14
 16. 16. 1.4 OPBOUWOpbouw van de rapportageDeze rapportage begint met informatie over gebruiken en manieren en hoe deze voortkomen uitde cultuur. Daarna zal de probleemstelling met zijn deelvragen worden behandeld. Het geheelwordt afgesloten met de conclusies over de naar aanleiding van de probleemstelling gekozenoplossingen.De probleemstelling wordt nader uitgewerkt in de antwoorden op een subvraag met bijbehorendedeelvragen, gevolgd door uit het onderzoek afgeleide bevindingen.Vervolgens komt het platform zelf aan de orde. Hier wordt Manguru geïntroduceerd met eenuitleg over de werking van het platform. De conclusie in dit hoofdstuk geeft het uiteindelijkeoordeel geeft over Manguru weer.Als laatste volgt nog een slotconclusie over zowel het onderzoek als het ontwikkeldeManguru-platform. Aanbevelingen voor het vervolg van het platform, een literatuurlijst en eencontactenlijst maken het geheel af. In bijlagen kunt u nadere bijzonderheden vinden overonderdelen van de rapportage.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 15
 17. 17. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.5 HOOFDTEKST - MANIERENmanieren: achtergronden en cultuurhistorische ontwikkelingenVoor de term ‘manieren’ is gekozen omdat deze bij iedere bevolkingsgroep, zowel in Nederlandals in China, bekend is en het beste de betekenis vat. In het Engels verandert manieren in‘manners’ en ook daar is het een begrip. Benamingen als omgangsvormen, etiquette en ethiek zijnniet specifiek genoeg. Daar komt bij dat Chinezen woorden als etiquette en ethics meestal nietkennen. Het woord ‘manieren’ omschrijft het beste de koppeling met de functie van hetplatform. Synoniemen of verwante woorden zijn: handelswijze, houding, methode, gedrag,optreden, methodiek, gebruik. Deze woorden geven een goede beschrijving van de inhoud vanhet platform en worden in de tekst ook afwisselend gebruikt. Het woord ‘manieren’ refereert meeraan de tegenwoordige tijd dan aan ‘tradities’, een woord dat al snel verbonden wordt met ‘vroeger’en dus misschien wel ‘uit de tijd’. Hoewel ook tradities kunnen moderniseren en veranderen methun tijd, spreekt het gevoel van mensen dat tegen. Ook in dit opzicht is ‘manieren’ de meerlogische keuze.Wat is een manier in dit rapport?Een manier is een handelswijze of een manier van doen in een bepaalde situatie.Deze handelswijze hangt af van het land of de regio, de etniciteit, de religie of andere culrurelekenmerken. Handelswijze omvat houding, gedrag, optreden en methodiek. Manieren zijngebaseerd op tradities, die op persoonlijk niveau soms een sterke link met religie hebben.Het geheel van manieren en tradities binnen een bedrijf vormt de bedrijfscultuur, een cultuur dieaansluit bij de cultuur van de omgeving, de individuele werknemers en de historie van het landwaar men gevestigd is.Hoe zitten manieren in elkaar?Manieren en cultuur zijn altijd met elkaar verbonden. Zonder manieren is er geen cultuur enzonder cultuur zijn er geen manieren. Uit welk land men ook komt, manieren zijn altijd opgebouwduit de sleutelfactoren: land, regio, etnische groep, religieuze en andere culturele tradities.Aan de hand van deze sleutelfactoren kunnen manieren ingedeeld worden in hoofd- ensubcategorieën. Enkele voorbeelden: het uitwisselen van objecten, het voeren van een gesprek ofhet delen van een maaltijd met elkaar. In China is echter ook de plaats in de werkhiërarchie vanbelang. Een directeur heeft andere manieren dan bijvoorbeeld een kok in een restaurant.De besproken sleutelfactoren zijn hieronder in schema weergegeven. 2Manieren en religieDe manieren van China zijn vooral gebaseerd op het confucianisme. Strikt genomen is dit geenreligie. Confucius was een wijsgeer en leraar die nadacht over de maatschappelijke orde en demaatschappij zo wilde organiseren dat iedereen, van de hoogste tot de laagste, daarin tot zijnrecht kwam.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 162 PDF Waarom Cultuur - waaromcultuur.nl
 18. 18. 1.5 HOOFDTEKST - MANIERENAls andere stromingen hebben zich het taoïsme en het boeddhisme ongeveer parallel ontwikkeld.Het neo-confucianisme waarop veel van de hedendaagse Chinese manieren gebaseerd zijn heeft,in tegenstelling tot het oude confucianisme, veel elementen uit het taoisme en het boeddhismeopgenomen. Daarmee is het echter nog geen religie. Misschien is het enigszins te vergelijken methet westerse humanisme. Taoisme en boeddhisme vormen nog steeds de religieuzeovertuiging van veel Chinezen. Later in dit onderzoek wordt uitgebreid stilgestaan bij hetconfucianisme, taoïsme en het boeddhismeRapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 17A MANNERIS RELATED TOSTORIESSURROUNDED BY THEMANNERRELATEDMANNERS(EVOLVED)TRADITIONSUNDERTONECOUNTRYETHNICITYREGIONRELIGIONEVERYTHINGTOGETHERISTHECULTUREJOB FUNCTIONENVIRONMENT
 19. 19. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.5 HOOFDTEKST - MANIERENOnderlinge relatiesIn het bovenstaande schema is de relatie van de sleutelfactoren met de manieren eenvoudigweergegeven. Voor het doel van dit onderzoek is het voldoende om in beeld te brengen welkefactoren een rol spelen met betrekking tot de manieren. Het mag duidelijk zijn dat de factoren zelfop velerlei manieren onderling ook weer verbonden kunnen zijn. Het belang van dezesleutelfactoren zit in de invloed die ze hebben op de vorming van de manieren en gebruiken.Gebruiken ontwikkelen zich per land, religie en etnische groep in steeds wisselendesamenstellingen. Zij vormen de identiteit van een volk. Om de culture achtergrond van een manierte kunnen begrijpen is inzicht in de sleutelfactoren cruciaal. Ieder land heeft manieren die op éénof andere manier met elkaar in verband staan. Gebruiken en tradities kunnen door de eeuwenheen evolueren en veranderen, maar bouwen voort op datgene wat door de meerderheid van demensen belangrijk gevonden wordt. Het onderzoeken van deze relaties, niet alleen in deomgeving maar ook in de tijd, geeft interessante inzichten. Uit de aard der zaak staan land enregio altijd met elkaar in verbinding. In een immens land als China zijn de verschillen per regiogroter dan bijvoorbeeld in Nederland. Waar wij kunnen volstaan met een indeling in ‘onder enboven de rivieren’ of ‘Friesland tegen de rest van Nederland’, zijn de verschillen in China veelgroter. Vergelijk bijvoorbeeld Hongkong, met zijn Engelse achtergrond, eens met Shanghai.En vergelijk deze miljoenensteden dan weer met het platteland in het noorden van China.Iedere regio en elke bevolkingsgroep heeft een andere set tradities en manieren, die echterallemaal herkenbaar zijn als ‘Chinees’.Bij de regio aanbeland, kan de filtering nauwkeuriger worden en komen religie en etnische groepin beeld. Bij iedere etnische groep hoort een speciale religie en cultuur. Voor veel Chinezenvormen de waarden en normen van het confucianisme een leidraad. Religieuze Chinezen hangenhet taoïsme of het boeddhismeaan en in heel geringe mate ook het christendom. China kentveel verschillende etnische groepen. De grootste in getal zijn de Han-Chinezen; met 1,3 miljardmensen (wereldwijd) vormen zij 92% van de bevolking van China en 20% van de totalewereldbevolking. De Han-Chinezen zijn te verdelen in twee groepen, de noordelijke en dezuidelijke Han-Chinezen, die elk vele andere subgroepen omvatten, bijvoorbeeld de Cantonezenen Hakka Han-Chinezen.3Daarnaast zijn er nog 55 verschillende etnische groepen in China.Elk van deze groepen heeft zijn eigen set manieren en tradities. Vermelding van etniciteit iswezenlijk voor een goed begrip van manieren, gebruiken en hun achtergronden.Ook de functie die een persoon bekleedt in een bedrijf vertegenwoordigt een specifieke setmanieren, mede afhankelijk van de etnische groep en de daarbij behorende tradities.Een voorbeeld: De directeur van een bedrijf wordt nooit tegengesproken en het is een grotebelediging wanneer iemand met een lagere functie alleen al met hem praat. Een manager,daarentegen, wordt gezien als de vader van een afdeling. Aan hem worden verhalen vertelden vragen gesteld. Tot slot zijn er nog twee aspecten die de manieren beïnvloeden: de leef- ofwerkomgeving en de toonzetting. Het is belangrijk om te weten welke invloed de plaats vanontmoeting heeft.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 183 http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_China
 20. 20. 1.5 HOOFDTEKST - MANIERENOntmoetingen in een restaurant, aan de onderhandelingstafel, in het bedrijf zelf of bij iemandthuis zijn allemaal onderhevig aan een verschillende manieren. De toonzetting geeft aan hoe jede manier op moet vatten. Is dit informeel, dat wil zeggen zonder al te strenge regels, of formeel.Formeel is meestal de toonzetting in een zakelijk omgeving. Het betekent ‘vormelijk’ en daaruitkan men afleiden dat de strikte vorm van de manieren gehanteerd dient te worden.Link naar platform databaseHet schema van hoe manieren in elkaar zitten, vormt het skelet voor de database van hetplatform. Aan de hand van de beschreven factoren kan een duidelijk indeling worden gemaakt inbijvoorbeeld land, regio en alle subcategorieën. Via tags kan belangrijke informatie wordentoegevoegd, die ervoor zorgt dat de achtergrond van een manier beter belicht wordt. Het betrefthier zaken als religie, etnische groep of werkfunctie. Van deze complete database is een modelgemaakt, waarin duidelijk alle relaties te zien zijn van de manieren in de database.(zie bijlage 1)Wat zijn tradities?Een traditie is een gebruik of een gewoonte die van generatie op generatie wordt doorgegeven ineen bevolkingsgroep. Het woord traditie komt uit het Latijn en betekent overleveren ofoverlevering. Een traditie kan van alles zijn: een gebruik of gewoonte, een handeling, een ritueel,een feest, een verhaal, een lied, een gerecht en ga zo maar door. Tradities zijn vaak gerelateerdaan de religie van een bepaalde bevolkingsgroep, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.Soms krijgen tradities nieuw leven ingeblazen met als doel de nationale identiteit en daarmee denationale eenheid te bevorderen. De achterliggende functie van tradities is het in stand houdenvan de maatschappelijke stabiliteit. Dit is een nuttige en waardevolle bijdrage aan de samenleving,maar - te ver doorgevoerd - kan het ook een blokkade voor vooruitgang zijn.in een optimale situatie veranderen tradities echter voortdurend van vorm, zowel door invloedenvan buitenaf als van binnenuit. Deze tradities geven mensen niet alleen wortels in degeschiedenis, maar ook houvast voor hun leven nu.4Geschiedenis achter Chinese manieren en traditiesDe cultuur en de geschiedenisvan China worden al eeuwen bepaald door drie belangrijketraditionele stromingen: het confucianisme, het taoïsme en het uit India overgewaaideboeddhisme. De seculiere enreligieuze tradities van China zijn opgebouwd rond twee belangrijkekernprincipes: De kosmos, waarvan men zegt dat het een plaats is waar alle delen onderlingverbonden zijn, en de harmonie tussen mens en natuur. Deze twee kernwaarden zijn in alleChinese tradities terug te vinden.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 194 www.tradities.nl
 21. 21. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.6 HOOFDTEKST - CONFUCIANISMEConfucianismeConfucianisme is een Chinees ethisch en filosofisch systeem, dat ontwikkeld werd op basis vande leer van de Chinese filosoof Confucius (551-478 v. Chr.) Het is een complex systeem vanmorele, sociale, politieke en filosofische ideeën, dat grote invloed had en heeft op de cultuur ende geschiedenis van Oost-Azië, meer in het bijzonder China. Het confucianisme gaat er vanuit datalle mensen leergierig en voor verbetering vatbaar zijn. Confucius werd niet voor niets de ‘vadervan alle leraren’ genoemd. Door persoonlijke en gemeenschappelijke inspanning kunnen mensenzich ontwikkelen en een hoogstaande samenleving scheppen. Deugd, respect en een strevennaar morele perfectie zijn de kernwaarden.5Het confucianisme omvat zes hoofdprincipes:1. MenselijkheidMenselijkheid, ook wel mededogen genoemd, houdt verband met interactie. Het confuciaanseconcept van menselijkheid wordt waarschijnlijk het best tot uiting gebracht in de Gouden Regel:“Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat ook een ander niet.” Dit betekent dat, alvorens eenbeslissing genomen kan worden, nagedacht moet zijn over de gevolgen voor iedereen; iedereenmoet voordeel hebben van een beslissing, iets wat tegenwoordig een ‘win-win-situatie’ genoemdwordt.2. Respect voor ouders /ouderen en hogergeplaatstenDe tweede deugd is die van het respect voor ouderen. De meest voor de hand liggende uitinghiervan is dat kinderen respect tonen voor hun ouders. Ook voorouders spelen overigens eenbelangrijke rol.Respect voor ouderen en hogergeplaatsten is nauw omschreven voor vijf categorieën:• Onderdanen moeten loyaal zijn aan hun heerser;• Een zoon moet respect tonen voor zijn vader;• Een vrouw moet haar man gehoorzamen;• Jongere broers moeten respect tonen voor hun oudere broers;• De relatie tussen vrienden moet altijd gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen.De keerzijde van respect is verantwoordelijkheid. De keizer, meer bepaald de keizerlijkeambtenaren, zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de onderdanen; de man is verantwoordelijkvoor zijn vrouw en kinderen...Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 205 Karel van der Leeuw, Het Chinese denken; Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen, 1994
 22. 22. 1.6 HOOFDTEKST - CONFUCIANISME3. GerechtigheidGerechtigheid houdt in dat een persoon niet uitsluitend mag handelen uit eigenbelang als hetbelang van anderen daarmee niet gediend, laat staan geschaad wordt. Algemeen welzijn komtvóór persoonlijk welzijn. Het gezin, de familie, de maatschappij of het vaderland zijn belangrijkerdan het individu.4. RituelenRituelen zijn in het confucianisme in feite ‘fatsoensnormen’, voorgeschreven handelingen voorcorrect gedrag in het complete spectrum van interactie van mensen met mensen, met de natuur,met objecten. Door anderen fatsoenlijk te behandelen, hoffelijk te benaderen en niet te sprekenzonder eerst te hebben nagedacht, kan men conflicten voorkomen en een harmonieuseverstandhouding creëren.5. TrouwTrouw is een uitdrukking van het concept verantwoordelijkheid. Trouw aan gezin en familie, aanvaderland en vrienden, betekent dat een persoon niets doet om het belang van zijn omgeving teschaden. Het begrip trouw, één van de grootste menselijke deugden in het confucianisme, kentook een zekere hiërarchie, waarin de familie, inclusief de voorouders, bovenaan staat.6. WederkerigheidWederkerigheid is een vorm van wederzijds respect en verstandhouding, als onderdeel van hetgrote geheel van familie of maatschappij. Voor confucianisten bestaan mensen niet als individuen,maar is iedereen op een welomschreven manier met iedereen verbonden. De plaats in het geheelgeeft tevens de rol aan die mensen ten opzichte van elkaar spelen. Handelingen en benaderingenliggen vast voor een groot deel van de menselijke verhoudingen. Respect, loyaliteit enverantwoordelijkheid zijn kernbegrippen voor wederkerigheid.Confucianisten gaan er vanuit dat alle menselijke relaties worden bepaald door de plaats die eenmens inneemt in de wereld en dus vanaf de geboorte reeds vastliggen. Omdat het confucianismeeeuwenlang de hele Chinese cultuur heeft beïnvloed, worden houding en initiatief van mensen inhet moderne China nog steeds bepaald door de rol en taak die zij meegekregen hebben.Een president moet zich gedragen als president, zoals een vader vader en een zoon zoon dientte zijn. Wet- en regelgeving zijn grotendeels gebaseerd op het confucianisme. Maar waar dat niethet geval is, kan een persoon nog steeds niet ongestraft de confucianistische regels overtreden.Verbanning uit het gezin of de familie en het daarmee samenhangende gezichtsverlies is één vande ergste dingen dieeen Chinees in China kan overkomen.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21
 23. 23. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.6 HOOFDTEKST - CONFUCIANISMEKernpunten van het ConfucianismeDe zes hoofdprincipes leiden tot een drietal zaken die nog steeds de levenshouding van veelChinezen bepalen:1. Het beoefenen van zelfreflectie met betrekking tot plaats en rol in de samenleving, die leidt tot bevordering van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.2. De cruciale rol die familie en vrienden spelen in het dagelijks leven.3. Een open oog en oor voor (nieuwe) omgevingsfactoren en de integratie daarvan in het dagelijks leven.Deze drie factoren vormen de basis van de Chinese levenshouding.De dagelijkse zelfreflectie, van groot belang voor de karaktervorming, vormt een van debelangrijkste punten in het confucianisme. Volgens Confucius, die ervan uitging dat mensen lerendoor ervaring, was het belangrijk om drie keer per dag aan zelfreflectie te doen met betrekking totvragen als:• Ben ik vandaag oprecht geweest? Heb ik mijn verantwoordelijkheid voor werk en maatschappijgenomen?• Heb ik gedaan wat ik beloofde, aan mezelf en aan anderen?• Heb ik geleerd van de informatie die tot mij is gekomen? Ben ik gegroeid? Heb ik me nieuwekennis eigen gemaakt? Heb ik er een eigen invulling aan gegeven? Heb ik die kennis kritischtoegepast?Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 22In deze afbeelding isConfucius afgebeeld.
 24. 24. 1.7 HOOFDTEKST - TAOISMETaoïsmeHet Taoïsme (ook wel daoïsme) is gebaseerd op de Daodejing (Tao te Ching), volgens deoverlevering geschreven door de filosoof Laozi (Lao Tse; 604 - 507 v.Chr.). Het taoïsme bestaat uiteen verscheidenheid aan verwante filosofische en religieuze tradities, die meer dan twee millenniain Oost-Azië van invloed zijn geweest. Ook de invloed op de westerse wereld was sinds de 19eeeuw opmerkelijk. De Oude Meester (letterlijke vertaling van Laozi) ging uit van onlosmakelijketegenstellingen. Zodra goedheid of schoonheid verschijnen, verschijnt ook het contrast vanslechtheid en lelijkheid. Elke handeling roep daarmee zijn tegendeel op. Het hoogst bereikbare isals water, dat altijd een weg vindt en zonder onderscheid alle ruimten vult. Water staat ooksymbool voor de eeuwige cirkel die het leven is. Menselijk streven is volgens Laozi bij voorbaatzinloos, omdat het leven niet maakbaar is.Het woord Tao (of Dao), betekent ‘pad’ of ‘weg’ (van hetleven). Taoïstische manieren gaan uit van de Drie Juwelen van de Tao: mededogen, gematigdheiden nederigheid.Traditioneel wordt aangenomen dat de Daodejing, het ‘boek van de weg en de deugd’, isgeschreven als richtlijn voor goed leiderschap. Daardoor blijkt het ook interessant voor managersen leidinggevenden. Taoïstische theologie is gebouwd op verschillende thema’s uit de Daodejing,zoals natuurlijkheid, vitaliteit, vrede, niet-actie, verfijning, onthechting, flexibiliteit, ontvankelijkheiden spontaniteit.Filosofie achter Taoïsme:1. Dao‘Dao’ betekent letterlijk ‘de weg’, maar het is een concept dat eigenlijk niet kan wordenbeschreven. In de Daodedjing staat: “De Weg die kan worden beschreven is niet de ware weg.”Tao kan in grote lijnen worden gezien als ‘de weg van het universum’ of de kracht van de natuurzelf. Dao wordt ook geassocieerd met het complexe begrip van macht, deugd en integriteit, deactieve uitdrukking ervan.2. Wu XingDit is het harmonische systeem van de vijf elementen: water, vuur, aarde, metaal, hout.Het systeem is een voedende (voortbrengende) cyclus die het leven in stand houdt.3. Wu WeiWu Wei is een centraal begrip in het taoïsme. De letterlijke betekenis is ‘zonder actie’. Het wordtvaak uitgedrukt in de paradox Wei Wu Wei, wat betekent ‘actie zonder actie’ of ‘moeiteloos doen’.De praktijk en de werkzaamheid van Wu Wei zijn fundamenteel voor het taoïstische denken.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 23
 25. 25. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.7 HOOFDTEKST - TAOISMEHet doel van Wu Wei is aanpassing aan Tao, het openbaren van de zachte en onzichtbare krachtin alle dingen. In oude taoïstische teksten, wordt Wu Wei geassocieerd met water dat zacht enzwak is, maar toch de aarde doet bewegen en kan snijden in steen. Taoïstische filosofie stelt dathet universum harmonieus werkt, volgens zijn eigen manieren. Wanneer iemand zijn wil uitoefentop de wereld, verstoort hij daarmee de harmonie. In het taoïsme is niet de wil van de mens op zichbelangrijk, maar of de mens zijn wil gebruikt in harmonie met het natuurlijke universum.4. Yin en YangIn de taoïstische filosofie beschrijft het kosmische principe van yin yang hoe polaire of schijnbaarstrijdige krachten met elkaar zijn verbonden en onderling afhankelijk zijn in de natuurlijke wereld.Elke kracht draagt zijn tegenkracht in zich en om de beurt zijn zij leidend, zoals het donker hetlicht afwisselt, het vrouwelijke het mannelijke aanvult en het wit het zwart vormgeeft.In het symbool van de Tao zijn deze tegengestelde maar toch samenhangende krachten prachtigverbeeld.Ook het confucianisme is in de loop van de tijd diepgaand door de taoïstische filosofie beïnvloed.Pas in een later stadium heeft het taoïsme zich ontwikkeld als een volksreligie met een compleetpantheon aan goden, heiligen en andere schimmige wezens, die de mensen op het rechte padmoesten houden. Hier speelt een sterke invloed van het boeddhisme, dat op zijn beurt weerbeïnvloed werd door het Taoïsme. Beiden haalden hun magische rituelen waarschijnlijk uit eeneen oeroud sjamanisme.6Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 24In deze afbeelding isLaozi afgebeeld. Defilosoof van het taoïsme6 Karel van der Leeuw, Het Chinese denken; Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen, 1994
 26. 26. 1.8 HOOFDTEKST - BOEDDHISMEBoeddhismeHet boeddhisme ontstond oorspronkelijk in de zesde eeuw voor Christus in India. Nadat het veleveranderingen had ondergaan kwam het, hoogstwaarschijnlijk via de beroemde zijderoute, terechtin China. Tegen het eind van de Han-dynastie had het zich onder verschillende bevolkingsgroepenoveral in China verspreid. In de daarop volgende eeuwen brokkelde het Chinese rijk steedsverder af en raakte het verdeeld in een Noordelijke en een Zuidelijke dynastie. In die onzekere tijd,toen het centraal leiderschap was weggevallen, maakte het boeddhisme in China een ongekendegroei en bloei door, waarvan de hoogtepunten vielen in de periode van 581 tot 907. Hoewel tijdensde Tang-dynastie het confucianimse weer dominant werd, had het boeddhisme een onuitwisbarestempel gedrukt op de Chinese cultuur en samenleving. Ook in het moderne China is hetboeddhisme nog steeds een sterke, populaire volksreligie.7Inhoud van het boeddhismeSiddharta Gautama, de Boeddha, legde in de zesde eeuw voor Christus in Noord-India degrondslag voor een religie die het lijden van de mensen wilde wegnemen. Volgens hetboeddhisme wordt dit lijden veroorzaakt door de verlangens en de ambities van de mensen zelf.Alleen wanneer een persoon erin slaagt al zijn verlangens en ambities van zich af te zetten of zete overstijgen, kan hij de cyclus van de reïncarnatie doorbreken en de totale verlichting, ook welnirvana genoemd, bereiken. Nirvana staat voor totale rust en de afwezigheid van alle begeerte.Volgens het boeddhisme is een goede levenswijze met veel meditatie een middel om dit doel tebereiken.De kernleer van het geloof wordt gevormd door de vier Edele Waarheden:1. Leven en dood is lijden;2. Lijden ontstaat door begeerte, genot en hartstocht;3. Lijden stopt als begeerte, genot en hartstocht opgeheven worden;4. Begeerte, genot en hartstocht kunnen worden opgeheven door het Achtvoudige Pad te volgen.Het Achtvoudige Pad bestaat uit acht levensadviezen:1. het juiste inzicht2. het juiste denken3. het juiste spreken4. het juiste handelen5. de juiste vorm van levensonderhoud6. de juiste inspanning7. de juiste oplettendheid8. de juiste meditatieve concentratieRapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 257 Kristofer Schipper, Tao; De levende religie van China, Meulenhof Codex 1988 vierde druk 1998
 27. 27. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.8 HOOFDTEKST - BOEDDHISMEDoor het Achtvoudige Pad te volgen, houdt het lijden op. Na het lijden volgt de verlichting, dieovergaat in het Nirvana, een staat waarin de psyche losgemaakt is van alle dwalingen enbezoedelingen en volkomen opgaat in de verlichte werkelijkheid. Het vuur der begeerte, dehartstocht, de waan van de dag en alle verstorende emoties als hebzucht, haat, begoocheling envastklampen aan het bestaan, hebben geen vat meer op de geest die het Nirvana heeft bereikt.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 26Een Chinese biddendeBoeddha.
 28. 28. 1.9 HOOFDTEKST - COMMUNISMECommunismeEen van de meest dramatische veranderingen op het gebied van manieren en tradities in Chinawerd veroorzaakt door de opkomst van het communisme. Niet alleen gebruiken en traditiesstonden onder druk, heel China stond op zijn kop. Het land werd volledig opnieuw geordend naarde visie van Mao Zedong, die vanaf 1935 de Communistische Partij van China leidde.Het complete economische en sociale landschap ging op de schop, met grote gevolgen vooriedereen. Gevolgen die tot op de dag van vandaag (delen van) het leven in China bepalen.Opkomst van het communismeOp 23 juli 1921 werd door studenten in Shanghai de Communistische Partij van China opgericht.De reden hiervoor was onvrede over de zwakke positie van China in de wereld. Het land werdgeteisterd door westers imperialisme en gekoloniseerd door landen als Engeland en Portugal,maar ook door Japan.De partij beleefde een vliegende start en kreeg al snel een zeer grote aanhang. Dit was medeeen gevolg van de steun die de partij gaf aan de boeren, die een groot deel van de bevolkingvan China uitmaakten. De partij had een revolutionaire visie op de rol en plaats van de boeren.Grote landhervormingen moesten ervoor zorgen dat de boeren hun belangrijke positie in Chinain konden nemen. In het begin verliep de revolutie succesvol en volgens plan. Tot in 1935, na deLange Mars, Mao Zedong aan de macht kwam als leider van de Communistische Partij.Het communisme aan de machtIn 1949 kwam de communistische partij, nog steeds onder leiding van Mao Zedong, aan de machtin China. Men hoopte dat China hierdoor meer stabiel zou worden en dat het welvaartspeil zoustijgen. Op dat moment had de sociale ongelijkheid een hoogtepunt en de menselijke waardigheideen dieptepunt bereikt. Door de nieuwe landhervormingen leek er in het begin zeker eenverbetering op te treden. Deze was echter van korte duur. Al snel sloeg Mao door in zowel zijnvisie als zijn handelen.De visie van Mao: het maoïsmeMao had een visie voor ogen waarmee China weer een sterk en stabiel land moest worden. Debelangrijkste maatregelen waarmee hij dit wilde verwezenlijken waren:• Het onder staatsbeheer brengen van verschillende sleutelondernemingen als banken,spoorwegen, handel en industrie.• Landhervorming ter verbetering van de agrarische inkomsten en verhoging van delevensstandaard van de boeren.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 27
 29. 29. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.9 HOOFDTEKST - COMMUNISMENa de landhervormingen zou een geleidelijke collectivisatie, die inhield dat boeren gezamenlijkhet land bebouwden, de staat van de nodige inkomsten moeten voorzien. In ruil hiervoor zou destaat voor de boeren en hun levenstandaard zorgen. Dit laatste bleek voornamelijk propagandaom een politiek bewustzijn te creëren bij de boeren. Dit werd vooral gerealiseerd met pressie enheropvoeding, niet alleen van boeren, maar ook van grote groepen mensen uit de steden.In werk- en heropvoedingskampen, die velen niet overleefden, moesten zijn omgevormd wordentot socialistische modelburgers van het machtige China.Het gedachtegoed van Mao en de uitwerking daarvan zou later bekend staan als het maoïsme,een variant op het Marxisme-Leninisme dat gebouwd was op de theorieën van Marx, Engels,Lenin en Stalin.8Het maoïsme richtte zich op het stedelijke proletariaat en de boeren en had alsdoel om het kapitalisme en de burgerlijke vrijheden te vervangen door een maoïstische heilstaat.De grote sprong voorwaartsAanvankelijk leek Mao grote successen te boeken met zijn landhervormingen, die bekend werdenonder de naam ‘De Grote Sprong Voorwaarts’. Boeren hadden geen eigen bezit meer, alles werdeigendom van de staat. Maar landbouwmachines werden door Mao afgeschaft en de productiemoest handmatig, zodat grote groepen mensen in de landbouw moesten werken. De heleopbrengst ging direct naar de staat, die hem gebruikte als afbetaling aan met name de Sovjet-Unievoor de hulp bij de mechanisatie van de wapenindustrie. Dit alles leidde, samen met het mislukkenvan verschillende oogsten, tot een enorme hongersnood. Eten werd zo schaars dat mensenmoesten proberen te overleven op een dieet van gras en boomschors. Ongeveer 45 miljoenChinezen stierven de hongerdood en zelfs Mao moest inzien dat dit plan niet werkte.8De Culturele revolutieAls reactie op de Grote Sprong Voorwaarts begon Mao in 1966 aan zijn Culturele Revolutie .Hij beweerde dat burgerlijke elementen de overheid en de partij binnendrongen, volgens hem omhet kapitalisme te herstellen. Mao hamerde erop dat al deze zogenaamde ‘revisionisten’ zoudenworden verwijderd. Tot dit doel werd uit de gelederen van de Chinese jeugd de Rode Gardegevormd. Tevens was het volgens Mao zaak om zoveel mogelijk van de oude cultuur en hettraditionele gedachtegoed te vernietigen. Oude literatuur, Chinese opera, religieuze rituelenen iedere andere vorm van traditie en vermaak werd verboden. Elk facet in het leven van elkeChinees mocht uitsluitend verband hebben met de politiek. Waar Mao op uit was, was dus nietsminder dan het doden van de cultuur.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 288 Jung Chang, Mao: The unknown story, 2005
 30. 30. 1.9 HOOFDTEKST - COMMUNISMEHoewel ook binnen de Communistische Partij van China veel verzet bestond, kwam de CultureleRevolutie in feite pas na de dood van Mao in 1976 tot een einde. Mao was tot die tijdalleenheerser en veranderde China in een culturele woestijn. Mao’s weduwe, Jiang Qing, deednog een poging om zijn gedachtegoed in stand te houden. Maar pas nadat Deng Xiaoping, device-voorzitter van de Communistische Partij, de leiding overnam en alle handlangers van Maowaren gearresteerd, was de Culturele revolutie echt voorbij. Onder Deng Xiaoping werdeneconomische hervormingen doorgevoerd. In feite werd China een kapitalistisch land metsocialistische trekken. Ook was Deng een groot voorstander van goede betrekkingen met hetwesten; met name de handelsrelaties met de Verenigde Staten stonden hoog op zijn politiekeagenda. Het resultaat was dat China snel weer overeind krabbelde. Voor Deng Xiaoping was hetpolitieke systeem, dat de absolute kern vormde van Mao’s macht, niet zo belangrijk meer. Het ginghem veel meer over de resultaten die geboekt werden. Dat wil echter niet zeggen dat er voor hetChinese volk meer politieke vrijheid was.9Gevolgen van het communismeDe gevolgen die het communisme voor de Chinese bevolking had, waren gigantisch. Na Mao wasde economie volledig ingestort en moest weer van de grond af aan worden opgebouwd. Door deGrote Stap Voorwaarts en de Culturele Revolutie waren miljoenen mensen om het levengekomen, voornamelijk door hongersnood, deportatie en het bloedig neerslaan van opstanden.Dit heeft diepe littekens achtergelaten bij de Chinese bevolking. Het is ook één van de redenendat Chinezen werkelijk alles eten.Mao verbood iedere vorm van individualisme. Men had niet de vrijheid om zelf te denken ofbeslissingen te nemen. Iedere Chinees kreeg een nieuwe set van normen en waardenopgedrongen en leven volgens eigen geloof of tradities was er niet bij. Alle sporen van religies,tradities en oude symbolen werden vernietigd of verboden. Op alle terreinen was er absolutestilstand. De Chinese bevolking werd zeer introvert; niemand durfde nog uit te komen voor deeigen identiteit en tradities, omdat hier zware straffen op stonden.Door het sluiten van scholen en universiteiten liep eerst de Chinese jeugd en daarna de helebevolking op alle terreinen een grote achterstand op. Veel gestudeerde Chinezen werden naar hetplatteland gestuurd om met hun handen te werken. Mensen leerden niet meer lezen en schrijvenen de Chinese geschiedenis en cultuur waren taboe. Er was geen enkele ruimte voor eenpersoonlijke, culturele of religieuze identiteit en het politieke systeem kon de grote leegte natuurlijkniet vullen. Pas na de dood van Mao, toen men weer enige vrijheid had om een eigen levensstijl tekiezen, zijn confucianisme, taoïsme en boeddhisme langzaam hersteld in hun waarde.De introvertie is echter niet zomaar verdwenen, met het gevolg dat de eigen identiteit vanbijvoorbeeld werknemers binnen een bedrijf vaak moeilijk te ontdekken is. De meer dan 35 jaardie verstreken zijn na de dood van Mao Zedong waren blijkbaar niet voldoende om alle sporenvan zijn verwoestende leiderschap uit te wissen.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 299 Karel van der Leeuw, Het Chinese denken; Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen, 1994
 31. 31. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 21.9 HOOFDTEKST - COMMUNISMEMao Zedong met zijntyperende groet.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 30
 32. 32. 2.0 HOOFDTEKST - PROBLEEMSTELLINGChinese manieren en tradities, voor- en nadelenDe gebruiken en tradities van China hebben zowel grote voordelen als grote nadelen gehad.Eeuwenlang heeft het land zich af weten te schermen voor invloeden van buiten. Dit had totgevolg dat de Chinese cultuur met zijn manieren en tradities tot grote bloei kwam en demiljoenenbevolking tot een bijna onbreekbare eenheid smeedde.De landbouw in China kwam al heel vroeg tot ontwikkeling, met rijst als belangrijkste product.Gebruiksvoorwerpen van aardewerk en brons werden in grote hoeveelheden vervaardigd enwaren van zeer goede kwaliteit. Tijdens de Shang-dynastie, die duurde van 1750 tot 1122 voorChristus, ontwikkelden de Chinezen zelfs al een schrift.10Door de groei van de landbouw en de productie van gebruiksvoorwerpen kwam er al gauwhandel op gang tussen verschillende delen van het uitgestrekte Chinese rijk. Ter vergemakkelijkingvan de handel werd al vroeg een munteenheid geïntroduceerd, die ervoor zorgde dat de Chineseidentiteit nog sterker werd. De groeiende welvaart en de grote rijkdommen van het Chinese rijkverleidden volkeren in de omgeving tot rooftochten en invallen. De Jin-Tartaren werden gevolgddoor de Mongolen. Hun aanvallen werden door het superieure Chinese leger steeds met succesafgeslagen. Uiteindelijk begonnen de keizers van de Qin dynastie vanaf ongeveer 200 voorChristus met de bouw van de grote Chinese Muur, die echter pas tijdens de Ming Dynastie(1368-1644) zijn maximale lengte van 6.259 kilometer bereikte. Dit enorme verdedigingswerk hieldChina eeuwenlang afgeschermd van de buitenwereld. Dankzij corrupte bewakers kwamen erlangzaam maar zeker toch handelscontacten tot stand met andere volken. De Mongolen slaagdener ondanks de muur in om grote delen van China te veroveren in 1279 vestigden zij er deYuan-dynastie. Onder Koeblai Khan, kleinzoon van de beroemde Dzengis Khan, bereikte het landeen grote bloei. De steeds zwakkere heersers die na hem kwamen werden tenslotte uit Chinaverdreven, waarna de beroemde Ming-dynastie werd gevestigd. Hoewel in de de volgendeeeuwen de internationale handel op gang kwam, waren de gevolgen van de langdurige isolatieniet zo gemakkelijk opzij te zetten. De Chinezen konden zich vaak niet vinden in de manieren vanandere volkeren, wat zorgde voor zeer stroeve contacten. Men was nog steeds erg in zichzelfgekeerd en gaf de voorkeur aan handel binnen de eigen landsgrenzen.11Hoe manieren en tradities de moderne Chinese samenleving beïnvloedenDankzij de sterke nationale identiteit en eenheid van China zijn de manieren en tradities van hetland door de eeuwen heen goed bewaard gebleven. Kinderen worden veelal opgevoed in de geestvan het confucianisme, met respect voor ouderen en hoger geplaatsten. Een zekere hiërarchie isaltijd aanwezig, in een bedrijf, maar ook in een familie. Ouderen en leidinggevenden worden nooittegengesproken.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 3110 Karel van der Leeuw, Het Chinese denken; Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen, 199411 Kristofer Schipper, Tao; De levende religie van China, Meulenhof Codex 1988 vierde druk 1998
 33. 33. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 22.0 HOOFDTEKST - PROBLEEMSTELLING / SUBVRAAGDeze sterke hiërarchische ordening van de zakenwereld zorgt echter voor veel problemen.Werknemers hebben niet de mogelijkheid om hun eigen identiteit te uiten binnen het bedrijf, tenzijhun functie dat toelaat. Ze moeten te allen tijde hun superieuren gehoorzamen en mogen op geenenkele wijze tegenspreken of commentaar leveren.Ook in de hedendaagse internationale handel veroorzaakt deze zakencultuur moeilijkheden,vooral wanneer zakenpartners zich er niet van bewust zijn. De respectvolle houding van Chineseondernemers tegenover bijvoorbeeld westerse zakenlieden, die zij mogelijk als hun superieurenzien, leidt ertoe dat zij nooit commentaar geven of vragen stellen over onduidelijkheden. Men moetzich realiseren dat het voor Chinezen gezichtsverlies betekent, wanneer zij mensen die ze zien alshun meerderen tegenspreken. En gezichtsverlies is één van de ergste dingen die een Chineeskan overkomen. Status en een goed imago zijn alles in de Chinese maatschappij. En de manierom beide te verwerven is zoveel mogelijk vast te houden aan Chinese gebruiken en tradities.Onderwerpen van Chinese manierenManieren, gebruiken en tradities zijn bijna altijd verbonden met de religieuze en cultureleachtergrond van een bevolkingsgroep, zij het niet altijd in letterlijke zin. Cultuur en religievormen de achtergrond voor de manier waarop mensen omgaan met belangrijke gebeurtenissenin het leven als geboorte, huwelijk, overlijden en begraven. Ook gebruiken rond opvoeding vankinderen, tonen van respect en omgaan met de omgeving zijn tegen deze achtergrond te duiden.Op zijn beurt is de cultuur door de loop der tijd in meerdere of mindere mate beïnvloed doorandere culturen, door modernisering en, in het geval van China, door een politieke stroming alshet maoïsme.Hedendaagse verschillen in de zakencultuur van China en NederlandDe Chinese zakencultuur heeft, ondanks de blootstelling aan met name de westerse cultuur, tot opde dag van vandaag een heel eigen karakter behouden. Hoewel er op het gebied van manierenen tradities een zekere evolutie heeft plaatsgevonden, houdt men nog steeds vast aan de Chinesemanieren en tradities die een onderdeel vormen van de identiteit van land en volk van China.Dit heeft uiteraard effect op de manier van zakendoen. Chinezen voelen zich het meeste thuis bijde zakenmanieren die voor hen vertrouwd voelen omdat ze gebaseerd zijn op hun oude cultuur.Zo doen ze ook het liefst zaken met het westen.Het grootste verschil met zakendoen in Nederland zit waarschijnlijk in de directheid en informaliteitwaarmee Nederlanders de wereld tegemoettreden. Onze manieren, die in feite bijna lijnrechttegenover die van China staan, vinden hun oorsprong net zo goed in onze geschiedenis.Als handelsnatie hebben wij in de loop der eeuwen misschien meer naar buiten gekeken dan naarbinnen en als land waar door de tijd heen veel verschillende nationaliteiten en culturen onderdakhebben gevonden, konden we waarschijnlijk niet zo’n eenduidige identiteit ontwikkelen als deChinezen.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 32
 34. 34. 2.0 HOOFDTEKST - SUBVRAAGWederzijds begrip en een goede voorbereiding zijn daarom onontbeerlijk in het belang van goedezakelijke contacten. Hieronder wordt een aantal verschillen in de hedendaagse zakenculturen vanChina en Nederland nader omschreven. Het gaat daarbij om management, snelheid vanhandelen, manier van denken, onderlinge relaties en het voor Chinezen zo belangrijkegezichtsverlies.ManagementChinezen met hun confucianistische achtergrond gaan er altijd vanuit dat menselijke relaties van‘bovenaf’ vastgelegd zijn en dat men zich dient te houden aan passende relatiepatronen. EenChinees zal nooit méér initiatief tonen dan zijn plaats in de hiërarchie toestaat. Het komt niet op inondergeschikten om de beslissingen van hun superieuren in twijfel te trekken, laat staan hier ietsover te zeggen. Managers en superieuren worden in het bedrijf gezien als vaders enhebben recht op het respect dat een zoon zijn vader hoort te betonen. Ingaan tegen dezenatuurlijke ordening leidt onherroepelijk tot gezichtsverlies. In ruil voor loyaliteit engehoorzaamheid toont de manager een vaderlijke belangstelling voor zijn ondergeschikten enkomt hij waar nodig op voor hun belangen. Dit is een voorbeeld van een relatie die tot wederzijdsvoordeel strekt voor alle betrokkenen en een mooie illustratie van één van de grondregels van hetconfucianisme. In het westen is het daarentegen de normaalste zaak van de wereld om met elkaarin discussie te gaan over bepaalde zaken, welke rang of functie iemand ook heeft. Er zijn weinigsociale en hiërarchische beperkingen en de waarde van de inbreng van de ‘gewone’ mensenvan de werkvloer wordt vaak als positief ervaren. Persoonlijke contacten kunnen door het helebedrijf lopen en ondergeschikten kunnen tamelijk moeiteloos een praatje maken met managersen leidinggevenden. Wanneer westerlingen zich niet bewust zijn van deze enorme culturele kloofen niet bereid zijn een bijdrage te leveren aan de overbrugging ervan, hoort zaken doen in Chinanauwelijks tot de mogelijkheden.12HandelingssnelheidChinese staatsondernemingen werken vaak uiternate ‘stroperig’, of het nu gaat om communicatieof het nemen van beslissingen; een beetje zoals ambtenaren in Nederland. Voor westersebegrippen is dit zeer inefficiënt, maar het kan domweg te maken hebben met het feit dat erbijvoorbeeld hiërarchisch gezien niemand aanwezig is die beslissingen mag nemen of datverantwoordelijkheden op een onpraktische manier uit elkaar getrokken zijn.Particuliere bedrijven in China zijn tegenwoordig echter wél vrijer in hun strategische keuzes,bijvoorbeeld of en waar zij een bedrijf openen in Europa. Een gevolg van de strikte planeconomievan het communistische China is dat Chinese ondernemers de stellige overtuiging zijn toegedaandat een investering zich in zeven jaar moet terugverdienen. Gebeurt dit niet, dan wordt meteende stekker eruitgetrokken, zonder dat gekeken wordt naar kansen en mogelijkheden voor verdereontwikkeling.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 3312 www.geledraak.nl
 35. 35. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 22.0 HOOFDTEKST - SUBVRAAGHier ligt een merkwaardige tegenstelling. Hoewel Chinezen over het algemeen de langere termijnin het achterhoofd hebben, maken ze vaak zakelijke afwegingenop basis van relatief kortetermijnbelangen. Over urgente, belangrijke beslissingen wordt niet te lang nagedacht; dezeworden meteen genomen, terwijl niet dringende zaken uitgesteld worden en dus veel meerbedenktijd krijgen. In het westen is het eigenlijk precies andersom. Als iets écht dringend is inChina blijkt dat alle traditionele en politieke barrières ineens wel overboord gegooid kunnenworden en dat zaken meteen geregeld kunnen worden.In China is het zeer gebruikelijk datnieuwe regels of voorschriften pas bekend worden op de dag dat ze ingevoerd worden.Ondergeschikten zullen ze immers zonder mankeren uitvoeren. In het westen moet alles zo snelmogelijk, liefst van tevoren zwart-op-wit. Voor een Chinees is al dat gehaast niet te begrijpen enook wel onbeleefd.13Zo is er het voorbeeld waar een grote Nederlandse bank zaken wilde doen in China. Na enkelegesprekken leek alles in kannen en kruiken. Totdat één van de onderhandelaars van de banktijdens een etentje over zaken begon en op het tafelkleed met behulp van een mes zijn ideeënbegon uit te tekenen. Om te beginnen was het moment slecht gekozen -tijdens het eten praat menniet over zaken- maar dat hij niet de moeite nam om een en ander normaal op papier te zettenleidde pas echt tot grote verontwaardiging. En ook: Chinezen eten niet voor niets met stokjes.Een mes op tafel is al tamelijk barbaars, maar als iemand het dan ook nog gebruikt voor volstrektverkeerde doeleinden, doen de Chinezen niet meer mee. De deal ging dus niet door.Een ander voorbeeld: een bedrijf met een grote productie-opdracht reisde af naar China om daarhet productieproces uit te leggen. Men dacht dat een uitgebreide presentatie voldoende moestzijn om de productie in goede banen te leiden. De Nederlanders waren erg tevreden over hunpresentatie, want na afloop werd geen enkele vraag gesteld. Alles was kennelijk duidelijk.Enkele maanden later arriveerden de producten, maar er bleek helemaal niets van te kloppen.Als de Nederlanders hadden geweten dat een Chinees, om geen gezichtsverlies te lijden, nooit inhet openbaar vragen zal stellen en dat zij het beste heel nauw betrokken hadden kunnen blijvenbij het hele proces, dan was alles anders gelopen en had de Chinese firma perfecte producten afkunnen leveren. De tijdbesparing die men dacht te hebben met deze openbare presentatie sloegom in een heleboel tijdverlies en verstoorde betrekkingen.Manier van denkenWesterlingen, in dit geval Europeanen, willen de dingen graag in een logische volgorde doen.Dit is gebaseerd op een wetenschappelijk wereldbeeld uit de 19e eeuw. Doordat natuurkundigeontdekkingen elkaar in sneltreinvaart opvolgden, gingen filosofen nadenken over zaken alsoorzaak en gevolg. In de natuurkunde ontdekte men een zekere wetmatigheid. In een wereld dienog ten diepste religieus was, werden de natuurlijke verschijnselen beschouwd als een voor altijdvastliggende oorzaak, de menselijke reacties als gevolg. Dit denken heeft een diepgaande invloedgehad, ook op de ‘logische volgorde’ in het zakendoen.13Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 3413 www.geledraak.nl
 36. 36. 2.0 HOOFDTEKST - SUBVRAAGChinezen denken echter op een heel andere manier. Het leven met al zijn aspecten vormt ééngeheel, niet een reeks van afzonderlijke onderdelen die op een lineaire manier met elkaarverbonden zijn. Kenmerkend voor de Chinese manier van denken is het yin-yang symbool: eencirkel met vloeiende vormen en een kern van het ene in het andere deel. Alle informatie die in deloop van de tijd over een bepaald onderwerp verzameld wordt, krijgt een plaats in de cirkel. Bij onsis het einde gewoon het einde, maar in China kan het einde het begin of het midden zijn van weeriets nieuws of anders.Deze manier van denken kan niet afgeraffeld worden en kost dus meer tijd, iets wat in de ogenvan een westerling al snel als tijdverspilling of tijdrekken geldt. Het niet mee kunnen gaan inelkaars denkpatroon is waarschijnlijk de meest voorkomende reden voor een breuk.Relaties (Guanxi)Om zaken te doen in China, of überhaupt om dingen voor elkaar te krijgen, zijn goede relatiesessentieel. Het Chinese woord voor relaties is Guanxi. Wij zouden dit netwerken noemen, waarbijnetwerken zowel een werkwoord als een zelfstandig naamwoord is. Om goede relaties op tekunnen bouwen met Chinezen is het hebben van een goed imago cruciaal. Relaties brengenwederzijdse verplichtingen met zich mee, die gebaseerd zijn op dit imago. Gezichtsverlies lijdenwordt voor westerlingen net zo serieus genomen als voor Chinezen, hoewel die westerlingen daarzelf vaak niet eens over nadenken.Guanxi is een ordenend, hiërarchisch principe, zelfs een soort rechtssysteem. Het heeft niets temaken met vriendjespolitiek of nepotisme en het systeem is ook niet corrupt. Zakendoen in Chinabetekent voor 90% het opbouwen van een relatie. De uiteindelijke deal is bijzaak en die kan bijnaals vanzelf gesloten worden als de guanxi in orde is.Besprekingen en vergaderingen staan in China altijd in het teken van de relatie. Het motto ‘zakenzijn zaken’ is voor Chinese zakenlieden wezensvreemd. Wie handel wil drijven met China doet erdan ook goed aan om guanxi serieus te nemen. Een relatie, ook een zakenrelatie, wordt in Chinaaangegaan voor de langere termijn. Persoonlijke loyaliteit is zelfs nog belangrijker dan de loyaliteitvan een persoon aan zijn bedrijf. Chinezen zullen veel investeren in hun zakenrelaties in deverwachting dat die investering zich later uitbetaalt in wederzijds respect en diensten.Is de westerse tegenspeler zich echter van geen guanxi bewust, dan zullen de meeste zakenreddeloos ten onder gaan.14GezichtsverliesHet lijden van gezichtsverlies is het ergste wat een Chinees kan overkomen, zoals al eerder indit onderzoek betoogd. Gezicht hangt samen met prestige of aanzien (vaak vertaald in geld enmacht) en met iemands rol in de hiërarchie. Het is een zeer nauwkeurig afgestelde graadmetervoor de status en het sociale aanzien van een persoon.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 3514 www.kijkopchina.nl
 37. 37. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 22.0 HOOFDTEKST - SUBVRAAGDe directheid zoals wij die in Nederland kennen, is in China een zekere manier om je gezicht teverliezen. Een leugentje om bestwil is een algemeen aanvaard middel om de eigen of andermansreputatie voor schade te behoeden. In de leer van Confucius was het middel van gezicht engezichtsverlies een zekere manier om de maatschappij te reguleren. Gezichtsverlies kan leidentot uitstoting uit het gezin of de familie. In een bedrijf kan een werknemer zelfs ontslagen wordenna gezichtsverlies. De vraag is dan: hoe lijdt een persoon nu precies gezichtsverlies?Enkele voorbeelden.• Het weigeren van een uitnodiging of een verzoek;• Het vragen van een grote gunst aan iemand met wie nog geen goede relatie is opgebouwd;• Iemand in verlegenheid brengen of in het openbaar beledigen;• Het tonen van of verliezen van controle over emoties.Het is geen probleem om als westerling en nieuwkomer in China fouten te maken. Het weigerenvan een uitnodiging wordt vaak vergeven als er een goede reden voor is. Het vragen van eengunst aan iemand is ook niet zo’n probleem; het is aan de persoon zelf om ja of nee te zeggenen het gaat om onwetendheid, niet om het opzettelijk verbreken van hiërarchische verbanden.Iemand in verlegenheid brengen en het niet serieus nemen van culturele waarden is natuurlijk ookonder westerlingen niet erg netjes. Met betrekking tot de aanvaardbaarheid van het tonen vanemoties verschillen ook de westerse culturen van elkaar. De Engelse ‘stiff upper lip’ wordt door deFransen met hun ‘savoir vivre’ niet begrepen.15Conclusie van het onderzoekDit onderzoek rechtvaardigt de conclusie dat men in het moderne China nog steeds in grote mateleeft volgens de tradities van het confucianisme, taoïsme en boeddhisme. Deze tradities enmanieren zijn diep geworteld in de Chinese cultuur en identiteit en zijn nog steeds hetuitgangspunt voor de opvoeding van kinderen. De Chinese cultuur is met name uniek omdat veelvan de manieren, gebruiken en omgangsvormen tamelijk puur bewaard zijn gebleven.Als de westerse wereld zaken wil doen in China, zal zij zich moeten verdiepen in de Chinese zielen rekening houden met manieren en gebruiken. Dat is niet alleen netjes tegenover zakenrelaties,maar het heeft ook een goede zakelijke reden. Chinezen hebben immers al eeuwen bewezen datze ons niet nodig hebben. Het lijkt er echter op dat wij hen wel nodig hebben. Wie zaken wil doenmet China moet eerst en vooral investeren in begrip en relaties.Dit onderzoek bevestigt eens te meer dat het loont om zich te verdiepen in de manieren entradities van China. Een online platform dat deze informatie biedt, sluit perfect aan op de behoeftevan Nederlandse zakenlieden om hun relaties met Chinese ondernemingen uit te bouwen en geenenkele deal te laten mislukken door onwetendheid en misverstanden.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 3615 www.geledraak.nl
 38. 38. 2.0 HOOFDTEKST - SUBVRAAGVoorbeelden van hedendaagse Chinese manieren en traditiesOm een beter beeld te geven van de Chinese manieren die heden ten dage gangbaar zijn,volgen hier wat voorbeelden die de Nederlandse zakenman helpen zich een beeld te vormen vande functie en de inhoud van het platform.1. Heeft u al gegeten?Met deze zin groet u uw Chinese zakenpartner of hij u. Dit geeft aan dat er een hechte relatiebestaat tussen twee personen. Belangrijk is het te weten dat dit niet een uitnodiging is voor eenmaaltijd, maar een dagelijks gebruikte, symbolische manier om iemand te laten voelen dat zijnwelzijn u aan het hart gaat.2. Het gebruik van chopsticksEten doet een Chinees altijd met chopsticks. Het loont om het eten met chopsticks te oefenen,zodat u tijdens een diner indruk kunt maken op uw zakenpartner. Kunt u echt niet overweg metde stokjes, gebruik dan het normale bestek. Een verkeerd gebruik van chopsticks kan ongewildleiden tot een belediging van van uw Chinese disgenoten. Het is bijvoorbeeld zeer onbeleefd omchopsticks rechtop in het eten te steken (dit wordt uitsluitend gedaan om de doden te eren) of omde stokjes te gebruiken als een soort vork, om voedsel aan te prikken.3. Luid spreken tijdens een dinerChinezen spreken vaak heel luid en kunnen daardoor soms kwaad of geërgerd overkomen. Mendoet dit vaak als men de nadruk wil leggen op iets of de tegenpartij duidelijk wil maken hoebelangrijk iets is. U kunt deze manier van spreken ook toepassen, waardoor uw Chinesezakenpartner meteen weet wat voor u belangrijke gespreksonderwerpen zijn.4. twijfel nooit aan uw eigen kunnenOmdat Chinezen er alles aan zullen doen om geen gezichtsverlies te lijden, geven ze nooit in hetopenbaar hun zwaktes toe. Het is van het grootste belang dat u dit zelf ook niet doet. Dit wordtnamelijk opgevat als gezichtsverlies voor u en schept een ongemakkelijke situatie. Blijf dus altijdrustig en zelfverzekerd over uw eigen kwaliteiten en die van uw product of bedrijf.Belang van manieren en traditiesManieren en tradities vormen de fundering van de samenleving. Zij bepalen de identiteit enonderlinge verbondenheid van mensen, niet alleen plaatselijk, maar ook regionaal en nationaal.Zonder manieren en tradities is er geen bestaansmogelijkheid voor een cultuur en zonder eensamenhangende cultuur is er geen maatschappelijke stabiliteit. Manieren en tradities zijn deculturele schatten, die van generatie op generatie worden doorgegeven, binnen eenbevolkingsgroep, in een streek of een land. Het tradiotionele Sinterklaasfeest in Nederland, hetislamitische Suikerfeest en het Chinese Nieuwjaar zijn voorbeelden van de culturele erfenis vanmensen en volkeren.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 37
 39. 39. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 22.1 MANGURUHet uiteindelijke product: ManguruManguru is een online platform dat zakenlieden in Nederland in staat stelt meer inzicht teverwerven in de manieren die in China gelden. Dit platform gaat dieper in op (de achtergrondenvan) gebruiken en tradities in de Chinese zakenwereld dan veel websites en boeken in hetNederlandse taalgebied. De zakenmanieren worden niet alleen in het algemeen behandeld, maarze worden ook op een unieke manier in hun context geplaatst, terwijl tevens het praktische nut engebruik vooral anecdotisch worden gestaafd. Manieren en cultuur zijn zodanig met elkaarverweven dat, om een duidelijk beeld te krijgen, ook inzicht is vereist in het land van herkomst, deregio, de etnische groep, de tradities en de (sub-)categorie waarin een manier thuishoort. Al dezeinformatie wordt verwerkt een do’s en don’ts checklist voor iedere categorie van manieren in elkeregio van China die zakelijk gezien belangrijk is. Met behulp van dit platform hoeven Nederlandsezakenlieden in principe niet meer ‘ongepast’ te handelen tegenover hun Chinese zakenpartners.Stroeve relatiesNederlandse zakenlieden ontberen cruciale inzichten met betrekking tot de manieren enomgangsvormen in China, waardoor zakenrelaties stroef of slecht verlopen.Uit onderzoek blijkt dat, ondanks alle mogelijke middelen om kennis te vergaren, zakenliedenin Nederland nog steeds niet op het juiste moment over de juiste informatie beschikken als zijzaken doen met China. Dit heeft verschillende oorzaken. Vaak heeft men niet genoeg tijd om zichin te lezen of ontbreken de financiële middelen om zich uitgebreid te laten voorlichten. Dit geldtvooral voor het MKB. Maar grote bedrijven denken vaak weer te gemakkelijk over de manierenen omgangsvormen. Of ze hebben een eigen China desk en realiseren zich niet dat het voorhun Chinese medewerker(s) onmogelijk is om alle provincies van het immense China te kennen.Vanwege deze ontbrekende kennis lopen de zaken vaak stroef of helemaal niet. Misverstandenkunnen de relatie tussen beide partijen verslechteren of zelfs beëindigen.Wat heeft men nodig?De unieke inside information die schuilgaat achter de Chinese manieren kan alleen verstrektworden door experts of mensen met een Chinese achtergrond. Deze mensen hebben kennis vande sleutelfactoren die de manieren bepalen. Dankzij het platform kan al deze content wordengedeeld en besproken in de community. Pas als respect en begrip aanwezig zijn, kan menbeginnen met het opbouwen van een netwerk in China. Een probleem kan zijn het ongeduld vanwesterse zakenlieden, die gewend zijn aan de enorme snelheid van het internet als informatiebronen zakelijk contact. Door gebruik te maken van Manguru krijgt men weliswaar altijd en overal snelen op maat inzicht in de manieren, maar het opbouwen van een relatie kost hoe dan ook tijd.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 38
 40. 40. 2.1 MANGURUWat kan Manguru bieden?Manguru is als online-platform altijd en overal beschikbaar. Het gaat om een zogenoemde‘responsive website’. Dit houdt in dat de website zich automatisch aanpast aan de specificatiesvan de computer waarmee wordt ingelogd. Het maakt dus niet uit of u de website bezoekt met eensmartphone of ipad of met uw oude desktop thuis, de website zal altijd in het optimale formaat tezien zijn.Op het platform zullen manieren worden gedeeld door natives en experts, die de onderwerpenmet zakenlieden uit Nederland en China zullen bespreken. Deze interactie is erop gericht om meerbegrip en respect te kweken tussen beide volken. De data die beschikbaar komen, zullen wordeningedeeld in korte do’s en don’ts lijsten voor iedere regio in China. Nederlandse zakenliedenkunnen snel en gemakkelijk deze lijsten opvragen wanneer zij naar China afreizen of daar al zijn.ConcurrentieConcurrenten van het Manguru-platform zijn de vele boeken en websites met informatie overallerlei zaken met betrekking tot China en de Chinese gebruiken en gewoontes. Ook zijn erverschillende instellingen in Nederland die mensen trainen voor het zaken doen in landen alsChina. Manguru kan zich echter gemakkelijk onderscheiden vanwege het gegeven dat deinformatie uit de boeken en van de websites óf te algemeen óf te specifiek is en in de meestegevallen niet toegespitst op zakenmanieren. Daar komt bij dat men zelf de inhoud moetinterpreteren en er een praktische waarde aan toe moet kennen. Voorbereiding door instituten alshet KIT is weliswaar zeer degelijk, maar vanwege de aanpak ook erg tijdsintensief en duur.Een zekere mate van begeleiding is onontbeerlijk bij het snel en goed leren van manieren en datis precies waar het Manguru-platform in voorziet.Waarom is Manguru anders?Manguru biedt voor bovengenoemde problemen een oplossing. De informatie is altijd en overalbereikbaar. Als u op uw reisbestemming geen computer tot uw beschikking heeft, kunt u degegevens van tevoren uitdraaien. De uren in het vliegtuig alleen al geven u de tijd om u grondigte verdiepen, zodat u bij aankomst uw gastheren op Chinese wijze kunt begroeten. Dat geeft uonmiddellijk een streepje voor. De berichten die door experts en natives geplaatst worden op hetplatform zijn kort en duidelijk, maar ook betrouwbaar. Deze mensen moeten een zekere staat vandienst hebben voordat zij ook maar één bericht op het platform mogen posten. Het platformbeschikt dus over betrouwbare, user-generated content die vanaf één centrale plek is op teroepen. Dat maakt Manguru zo uniek.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 39
 41. 41. Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 22.1 MANGURURelevantie van dit probleemZoals eerder betoogd is het opbouwen van goede relaties met uw Chinese zakenpartner vancruciaal belang. In China doet men nu eenmaal zaken op basis van vertrouwen en een goederelatie. Waar Nederlanders graag meteen ‘to the point’ komen, stellen Chinezen zich veel afwach-tender op. Men wil eerst weten wat voor persoon u bent en of u te vertrouwen bent. Om dit proceste versnellen en te verbeteren is het dus van groot belang u te verdiepen in Chinese gebruikenen manieren van zakendoen. Natuurlijk kost één fout u niet meteen de kop, maar wanneer u uwChinese zakenrelatie laat merken dat u zich verdiept hebt in de manieren van China, zal dit veelrespect afdwingen.Helaas worden er nog steeds veel fouten gemaakt bij het zakendoen met China. Het opdringenvan de Nederlandse manier van zakendoen zal nooit werken. Wie denkt dat de Chinezen alleenmaar verschrikkelijk ouderwets en traditioneel zijn, heeft het mis. Zij zijn de laatste jaren juist aanalle kanten aan het moderniseren, ook op het gebied van zakenmanieren. Dat ze daarbij niet alhun eigenheid overboord zetten maar een cruciale basis behouden, pleit juist voor hen. Iemanddie zaken met hen wil doen, doet er goed aan om dit in het achterhoofd te houden. Het hierheersende idee: “We vertrekken naar China en zien wel hoe het loopt!” getuigt van weinig respecten goede manieren tegenover Chinese zakenpartners. Het moet dan niet verbazen als dezehouding weinig zakelijk resultaat oplevert.Naast onderschatting van wat er werkelijk gebeurt aan ontwikkelingen in China, vormt ook deinformatieverstrekking als zodanig een probleem. Niet alleen is onduidelijk waar informatievandaan kan worden gehaald, maar ook hoe men tot een juiste, toepasbare keuze kan komen.Dit vanwege het ontbreken van kennis van en inzicht in de sleutelfactoren die zo’n grote rolspelen bij de interpretatie van de Chinese manieren. Op die manier zal het moeilijk blijven om eensoepele zakenrelatie tot stand te brengen of te onderhouden.Het platform en zijn werkingOm gebruik te maken van Manguru moet men eerst lid of ‘user’ worden. De do’s en don’ts lijsten,die de kern van het platform vormen, worden door experts en natives uit China ingevuld.Deze zijn zorgvuldig gescreend voordat zij content mogen aanvullen op Manguru om ervoor tezorgen dat de content die zij leveren ook echt betrouwbaar en correct is. Uit de groep experts ennatives worden moderatoren gekozen, die ervoor zorgen dat aanvullingen gecontroleerd worden,onder andere op (on)juist taalgebruik en kwetsende informatie. Zij hebben het recht om dezecontent te weren en users waar nodig te waarschuwen.De content op het platform staat helemaal in het teken van de unieke sleutelfactoren van iederemanier. Elke manier krijgt een titel en wordt geïntroduceerd met een uitleg van achtergrond entoepassing. De user die het bericht post, beschikt ook over de optie om bij iedere post tags toe tevoegen naar hem bekende interessante data.Rapportage Marco de Groen - Manguru Pagina 40

×