Psoa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Psoa

on

  • 337 views

 

Statistics

Views

Total Views
337
Views on SlideShare
326
Embed Views
11

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 11

http://www.czacki.moodle.waw.pl 10
https://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Psoa Document Transcript

  • 1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NAUCZYCIEL: MARCIN Stanowski Kryteria ocen z języka angielskiego (w zakresie: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) Młodzież zaczynająca naukę w naszym Liceum jest na poziomie CEL B1 średnio zaawansowanym poprzez FCE B2 do CAE C1 bardzo zaawansowanym Uczniowie rozliczani są z umiejętności stopnia opanowania materiału, które określone są wymaganiami programu realizowanego na zajęciach lekcyjnych w poszczególnych klasach. Stopień celujący – 100% opanowanego materiału, a także wiedza i umiejętności wykraczające poza realizowany program nauczania, wyjątkowo bogate słownictwa i wyszukane konstrukcje gramatyczne. W zakresie pisanie, mówienia, czytania i słuchanie uczeń wykazuje się umiejętnościami przekraczającymi wymagania na ocenę bardzo dobrą. Stopień bardzo dobry – 90% opanowanego materiału; Sprawność© posługiwanie się słownictwem słownictwem konstrukcjami gramatycznymi oraz innymi sprawnościami określonymi przez realizowany program. Stopień dobry – 80% opanowanego materiału; rozumie i poprawnie stosuje słownictwo, konstrukcje gramatyczne i potrafi napisać przewidziany na dany poziom krótką lub dłuższą formę. Stopień dostateczny - 70% materiału przewidzianego programem nauczania Stopień dopuszczający – 60% materiału przewidzianego programem nauczania. Ma braki w słownictwie słownictwie przewidzianych programem konstrukcjach gramatycznych, ale ciągle mimo braku poprawności językowej jest komunikatywny. Stopień niedostateczny – poniżej 60% materiału przewidzianego programem nauczania. Uczeń nie opanował słownictwa i konstrukcji gramatycznych. Nie jest komunikatywny OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Uczeń w ciągu roku szkolnego uzyskuje cząstkowe oceny za: a) aktywność na lekcji b) wypowiedzi ustne; c) prezentacje; d) kartkówki; e) prace klasowe obejmujących umiejętności – czytania z e zrozumieniem, rozumienia tekstu ze słuchu, umiejętność posługiwania się przewidzianymi przez program strukturami gramatycznymi f) krótsze i dłuższe wypowiedzi pisemne 2. Każdy uczeń ma prawo do zgloszenie dwóch nieprzygotowań w semestrze – zwalnia go to z odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki 3. Przy wystawianiu oceny semestralnej stosowana będzie średnia ważona, tzn.: - wagę „1” będą miały wypowiedzi ustne i prace domowe - wagę „2” będą miały kartkówki i prezentacje - wagę „3” będą miały prace klasowe 4. Jeżeli uczeń zdecyduje się poprawiać ocenę z pracy pisemnej, wówczas ocena uzyskana w pierwszym terminie będzie miała wagę „1”, zaś ocena uzyskana w terminie poprawkowym, wagę adekwatną do typu pracy pisemnej, czyli „2” lub „3”.
  • 2. 5. Przy wystawianiu oceny rocznej procedura jest podobna do procedury wystawiania ocen semestralnych, semestralnych tym, że będzie brana pod uwagę ocena w I semestrze, która będzie miała wagę „3” 6. Ocenę wyższą (semestralną lub roczną) można poprawić tylko wtedy, gdy uczeń uzyska średnią mieszczącą się w przedziale od X,4 do X,59. 7. Wystawiam na semestr (lub koniec roku) ocenę wyższą (czyli X+1) jeżeli suma wag wynosi co najmniej najmniej X,6. 8. Dodatkowo oznaczenia przy ocenach przelicza się następująco: X+ to: X,5 X- to X-0,25 X= to X-0,4 9. Ocenę dopuszczającą z pracy pisemnej można uzyskać za 60% prawidłowo napisanej pracy. 60% - dop. 61%-62% - dop. + 63%-64% - dst. – 65%-69% - dst. 70%-74% - dst+ 75%-79% - db. – 80% - 84% - db. 85% - 89% - db.+ 90% - 94% - bdb.- 95% - 100% - bdb. 10. Uczeń może otrzymać ocenę celującą za wypowiedź pisemną lub ustną, jeżeli w stopniu (prawie) doskonałym rozwinął temat, wykazał się (prawie) bezbłędną poprawnością językową, spójnością, stylem, zakresem struktur gramatycznych oraz użytym słownictwem. 11. Krótkie i dłuższe formy użytkowe oraz wypracowania oceniane są według kryteriów stosowanych na egzaminie maturalnym, z tym, że punkty przeliczam na oceny. Za krótką i dłuższą formę użytkową można uzyskać max. 15 pkt. pkt. ocena 8 - dop. 9 – dop.+ 10 – dst. 11 – dst.+ 12 – db.- 13 – db. 14 – db.+ 15 – bdb. 12. Za wypracowanie (poziom rozszerzony) można uzyskać max. 18 pkt. 7–9 – dop. 10 – 13 – dst. 14 – 16 – db. 17 – 18 –bdb.