Ventus Werkend Regiemodel

391 views
337 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ventus Werkend Regiemodel

 1. 1. Regie op ICT
 2. 2. Regie • Het modelmatig inrichten van de regiefunctie hoeft niet te betekenen dat dit additionele capaciteit vereist. In eerste instantie zou een externe regieprofessional tijdelijk de regietaken in opdracht kunnen uitvoeren. Vervolgens kan deze professional met een gestructureerde aanpak de klant adviseren en ondersteunen om de regieorganisatie op maat in te richten. Uiteindelijk ontstaat daardoor de situatie dat de klant zelf de regievoering uitvoert zonder dat er zelfs additionele capaciteit nodig is. • Dit lijkt paradoxaal, maar is mogelijk omdat alle regietaken en -rollen expliciet benoemd en toegewezen worden. Het betreft hier niet zozeer functieprofielen, maar spitst zich toe op de taken en de positie die een speler uit de bestaande klantorganisatie in het regiedomein heeft. De essentie ligt hierin dat iedere speler zijn eigen rol en die van de andere spelers in het regiedomein leert kennen. • De reden waarom er veelal geen additionele capaciteit nodig is komt hieruit voort dat in de bestaande klant/leveranciersverhouding de diverse regie-aspecten – bewust of onbewust, gestructureerd of ongestructureerd – vaak impliciet al zijn belegd. Het expliciet structureren en beleggen van regietaken en -rollen leidt tot een effectiever en efficiënter samenwerkende regiefunctie.
 3. 3. 2 pijlers van regie Demand mngt Supply mngt Demand management: Supply management: Regievoering op de Regievoering op de ICT- klantorganisatie(s) dienstverlener(s) Ziet erop toe dat business Ziet erop toe dat ICT- ontwikkelingen juist worden behoeften juist worden ingevuld vertaald naar ICT-behoeften door ICT-dienstverlening Business alignment
 4. 4. Regie Demand mngt Supply mngt taken Business Service alignment alignment Projecten Contracten Dienstverlening Kwaliteitsbewaking
 5. 5. Regie Demand mngt Supply mngt domein Informatie Informatie coördinatie coördinatie Keten Keten Technologie Technologie Bedrijfs- Partner Partner mngt mngt IV- trends trends ICT- Belbin Business Innovator ICT trendwatcher strategie Brononderzoeker) (Brononderzoeker) Keten Keten trends trends strategie Informatie IV life-cycle IV life-cycle mngt mngt strategie(Plant) beleidsmaker bepalen Bedrijfsproces Bedrijfsproces trends trends bepalen) Voorzitter) (Voorzitter IV portfolio IV portfolio mngt mngt bepalen IV-org IV-org strategie strategie Rik Maes Relatie Relatie Leveranciers Gebruikers Leveranciers Bedrijfs- Alignment Manager Gebruikers org org IV- Regie mngt mngt ICT- ICT- Manager ICT- processen Bedrijfsman) (Bedrijfsman) Behoeften Behoeften mngt mngt processen coö coördinator Contract Contract mngt mngt processen voorzieningen Vormer) organiseren Wijzigingen Wijzigingen beheer beheer Zorgdrager) (Zorgdrager) organiseren Transitie Transitie mngt mngt organiseren ) (Vormer Planning Planning Kosten Kosten & control & control mngt mngt Vormgeven Vormgeven Gebruikers ICT Niet-autom Niet-autom Gebruikers ICT IV ondersteuning ondersteuning aansturing aansturing IV Werk IV Beheer ICT Toetsen Toetsen Beheer uitvoeren Kerngebruiker testen testen uitvoeren Gebruikers Bedrijfs Bedrijfs informatie informatie uitvoeren Functioneel beheerder (Monitor) Specificeren Specificeren ondersteuner Voorbereiden Voorbereiden transitie (Specialist) transitie Groepswerker) (Groepswerker)
 6. 6. Regie in 3 stappen
 7. 7. Regie-analyse Demand mngt Supply mngt Informatie Informatie coördinatie coördinatie Keten Keten Technologie Partner Technologie Bedrijfs- Partner mngt mngt IV- trends trends ICT- strategie Keten Keten trends trends strategie IV life-cycle IV life-cycle mngt mngt strategie bepalen Bedrijfsproces Bedrijfsproces trends trends bepalen IV portfolio IV portfolio mngt mngt bepalen IV-org IV-org strategie strategie Relatie Relatie Leveranciers Gebruikers Leveranciers Bedrijfs- Gebruikers org org IV- mngt mngt ICT- processen Behoeften Behoeften mngt mngt processen Contract Contract mngt mngt processen organiseren Wijzigingen Wijzigingen beheer beheer organiseren Transitie Transitie mngt mngt organiseren Planning Planning Kosten Kosten & control & control mngt mngt Vormgeven Vormgeven Gebruikers ICT Niet-autom Niet-autom Gebruikers ICT IV ondersteuning ondersteuning aansturing aansturing IV Werk Toetsen Toetsen IV Beheer Beheer Bedrijfs ICT testen testen Bedrijfs uitvoeren uitvoeren informatie informatie uitvoeren Specificeren Voorbereiden Voorbereiden Specificeren transitie transitie
 8. 8. Maatwerk regiefunctie in 3 stappen: • Stap 1 – Regiescan – Regieknelpunten analyse • Stap 2 – Invullen regie RASCI-matrix (Responsible, Accountable, Supportive, Consulted, Informed) – Rol omschrijvingen en competentie profielen op maat – Inzicht in regiekosten • Stap 3 – Coaching on the job – Matching persoonlijke profielen op competentieprofielen – Regiehandboek door responsibles (obv BiSL standaarden)
 9. 9. Stap 1: regiescan & analyse • De methode is er op gericht om middels interviews een beeld te verkrijgen van de huidige situatie binnen de organisatie m.b.t. regievoering. Daarbij wordt oa gebruik gemaakt van het BiSL –model (Business information Services Library). De procesgerichte benadering van dit model geeft een goede basis voor de te onderscheiden regieprocessen. • De regiescan inventariseert de huidige situatie t.a.v. processen, actoren en organisatie en geeft een beeld van de volwassenheid. Hiermee wordt duidelijk waar mogelijk verbeterpunten liggen. De resultaten van de scan worden a.d.h.v. slides gepresenteerd aan de opdrachtgever. • Aan de hand van de resultaten van de scan kunnen prioriteiten worden gesteld t.a.v. een mogelijk vervolgtraject. • Doorlooptijd van de scan is afhankelijk van de beschikbaarheid van te interviewen personen. Uitvoering van de scan is voor Ventus op korte termijn mogelijk. De scan geeft inzicht in de huidige stand van zaken en vormt daarmee een vertrekpunt voor het uitvoeren van verdere optimalisatie.
 10. 10. Stap 2: RASCI matrix • Op basis van de uitkomsten van de quickscans wordt een op maat gemaakte workshop gegeven. Het doel van deze workshop is tweeledig: – Kennisoverdracht aan de betrokken medewerkers over regie – Het beleggen van verantwoordelijkheid voor de diverse regie-aspecten in de bestaande organisatie middels de RASCI-matrix (Responsible, Accountable, Supportive, Consulted, Informed) • Resultaat – Rolbeschrijvingen en competentieprofielen op maat. – Inzicht in de totale regiekosten, zowel demandmanagement (regie op de gebruikersorganisatie) als supply management (regie op de ICT-dienstverlening)
 11. 11. Stap 3: Coaching-on-the-job • In de vorm van coaching-on-the-job kan een externe regieprofessional de verantwoordelijkgestelden (responsibles) helpen om de regietaken uit te voeren. Uiteindelijk moet dit leiden tot een situatie waarin de klantorganisatie zelf in staat is de regievoering uit te voeren, zonder dat er zelfs additionele capaciteit nodig is. • Als vervolg op de workshop zullen alle responsibles een plan van aanpak opstellen met betrekking hun (deel)aspect(en). Zo’n plan van aanpak beschrijft hoe men denkt te komen van de IST-situatie (als uitkomst van de quickscan) tot de SOLL- situatie, zoals die tijdens de workshop voor het betreffende aspect is geformuleerd. De verzamelde plannen van aanpak vormen een gezamenlijk regiehandboek. De diverse BiSL best practices zoals die te vinden zijn op www.aslbislfoundation.nl kunnen hierbij als basis dienen. • Uit de regierolbeschrijven vloeien competentieprofielen voort. Daarnaast kan met een online talentenscan een persoonlijk profiel worden vastgesteld. Matching van deze persoonlijke profielen met de competentieprofielen maakt op een gestructureerde wijze inzichtelijk waar individuele coaching nodig is.
 12. 12. na denken doen
 13. 13. Ventus Sourcing Framework

×