Sector primari_Nora_Alba

394 views
217 views

Published on

Què és el sector primari?
L'espai agrari
Explotació agropecuària
Formes d'utilització del sòl
Agricultura intensiva
Agricultura extensiva
Elements de l'espai agrari
Propietat de la terra i sistema d'explotació
Tipus d'agricultura segons el destí
Tipus d'habitat i població rural
Sistemes agraris tradicionals
Sistemes agraris tecnificats
L'agricultura dels Països nous
Plantacions
Activitats ramaderes
Explotació agropecuària
L'agricultura al món d'avui
Activitats agrícoles a la UE
Polítiques actuals de la UE
Les activitats agrícoles a Espanya


Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sector primari_Nora_Alba

 1. 1. El sector primari Nora Belhaj Alba Merino
 2. 2. Què és el sector primari?En les activitats primàries sobtenen els productes sense transformar-los-Agricultura-Ramaderia-Pesca-Activitat forestal
 3. 3. Lespai agrariLespai agrari és aquell as on es poden dur a terme les activitats del sector primari (llevat de la pesca). Depèn de:● Factors naturals:-Clima, relleu i tipus de sòl● Antròpics:-Característiques culturals, situació demogràfica i grau de desenvolupament
 4. 4. Explotació agropecuàriaSuma duna o més parcel·les dedicades a la producció agrícola, ramadera o forestal que formen part duna mateixa propietat Espai ruralTerritori no urbà de la superfície terrestre dun municipi.-Només el 11% de lasuperfície de la terra ésapta per al conreu id’aquesta un 23% sónPastures.-La SAU (Superfície Agrària Útil) és desigual a cadacontinent.
 5. 5. Formes dutilització del sòlDistingim entre terres conreades i no conreadesLes no conreades es dediquen a pastures o explotació forestalLes conreades es classifiquen segons:-El tipus de conreu; herbacis, arbustius, arboris-La varietat del conreu; monocultiu, policultiu-El rendiment del conreu; agricultura extensiva, agricultura intensiva.-El sistema de conreu; agriculotura de regadiu, i de secà.
 6. 6. Agricultura intensiva -D’alta productivitat-De baixa productivitat: ·Poca terra·Molta mà d’obra·Poc producte ·Poca mà d’obra·Poc benefici ·Molta producció·Poca tecnologia ·Molta tècnica ·Alt rendiment
 7. 7. Agricultura extensiva-Baixa productivitat: -Alta productivitat:·Poca inversió ·Superfícies molt grans·Poca tecnologia ·Poca mà d’obra·Molta mà d’obra ·Molta inversió·Baix rendiment·Guaret ·Molta tecnologiaEx: Àfrica tropical Ex: Cereals a EUA
 8. 8. Elements de l’espai agrariL’espai agrari es divideix en parcel·les. Aquestes es divideixen segons: - Grandària - Forma - Límits
 9. 9. Grandària-Latifundis (Finques amb molta extensió)>100 hectàrees-Minifundis (Finques amb molt poca superfície)<10 hectàreesForma de les parcel·les -Regulars -Irregulars Límit de les parcel·les -Bocatge o camps closos. -Openfield o camps oberts. -Conreu en feixes o terrasses.
 10. 10. Propietat de la terra i sistema d’explotacióDirecta – El propietari de la terra és el pagèsIndirecta – El pagès no és el propietari i les treballa en funció de: ·Parceria. El salari és part de la collita ·Arrendament. El salari és una compensació econòmica ·Jornalers. Cobren per dia treballat sense estar llogatsTerres comunals – Prats que pertanyen a una comunitat (Ex: Boscos)
 11. 11. Tipus d’agricultura segons el destí
 12. 12. Tipus d’hàbitat i població rural Rural: Treballa en el sector secundari o terciariPOBLACIÓ però viu en un àmbit rural Agrària: Treballa i viu en l’àmbit del sector primari Concentrat. Típic de les zones seques (la població s’agrupa alHÀBITAT voltant de l’aigua)RURAL (grupd’habitatgesannexes) Dispers. Usual a les zones amb aigua
 13. 13. La producció és destinada a l’autoconsum o al mercat local Poca tecnificació Poca inversió Molta mà d’obra Sistemes agraris tradicionalsPredomina el policultiu Gran dependència climatològica
 14. 14. Procés d’artigaEs crema una part del territori per després ser conreada
 15. 15. SISTEMES AGRARIS TECNIFICATSRelacionat amb el mercat capitalistaAlta rendibilitat i productivitatPoca mà dobraGran inversió en maquinària i tecnologia Conreus extensius -Explotacions dalt rendiment (Països nous capitalistes) -Explotacions de baix rendiment (ex-comunistes) Conreus intensius -Agricultura i ramaderia (atlàntiques i mediterrànies) -Plantacions
 16. 16. LAGRICULTURA DEL PAÏSOS NOUS-Agricultura altament rendible amb forta mecanització i tecnologia>exportació-3% gent treballa en agricultura i 22% en activitats relacionades amb agricultura.-Especialització espaial (BELTS)-Importància de la xarxa de transport.-Poblament dispers-EUA: principals productors de blat
 17. 17. PLANTACIONSOrientades al mercat>multinacionals>màxim beneficiSituació en països poc desenvolupats - Productes difícils de conrear al Primer MónPredomini del monocultiuPoca tecnologia>molta mà dobra>sous baixosProblemes: econòmics, ecològics i socials
 18. 18. EXPLOTACIÓ AGROPECUÀRIASuma de dos o més parcel·les dedicades a la producció agrícola formant part duna mateixa propietat.Molta producció agrícola que podria alimentar a tota la població del món.En el futur lincrement demogràfic anirà acompanyat dun augment daliments.PROBLEMES: impacte mediambiental
 19. 19. L’AGRICULTURA AL MÓN DAVUI
 20. 20. ACTIVITATS AGRÍCOLES A LA UE- Mitjana entre 5 i 7 % + Grècia: 30% Poca aportació PIB - Regne Unit: 2,1%- Generalment és un sector modernitzat- Paper molt important de la ramaderiaDIFERENCIEM ENTRE:- Països mediterranis (cereals, vinya, olivera, fruita>>hivernacles)- Països de Centre Europa (blat, conreus industrials)- Països Atlàntics (grans pastures, conreus de farratge)
 21. 21. Producció ramadera: llet, carn Descens de mà d’obra + Productivitat Grans excedentsCreació de la PAC (POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA) OBJECTIUS:- Estabilitzar preus raonables- Millora tecnològica- Control recursos naturals- + Renda agrària- Racionalitzar excedents del mercat- Respecte pel medi ambientPosteriorment es produí una reforma de la PAC (introducció dels ajuts alproductor)
 22. 22. POLÍTIQUES ACTUALS DE LA UE- Preus mínims d’intervenció >UE assegura la compra a preus mínims- Protecció davant la competència exterior >Protegir productes interiors>ARANZELS- Ajudes complementàries >Crèdits o subvencions
 23. 23. LES ACTIVITATS AGRÍCOLES A ESPANYAPoblació que treballa a l’agricultura: (1900> 70% i 2010> 8%)En general ha disminuït la superfície agrària.CAUSES:- Abandonament de les zones rurals- Augment producció: tecnificació, concentració parcel·lària, i millores tècniques i modernització.A Espanya predominen les petites i mitjanes extensions (familiars+pocs assalariats)Trobem latifundis (Castella-La Mancha, Extremadura i Andalusia), minifundis (als arxipèlags, i meitat nord) i explotacions mitjanes.
 24. 24. Encara i aquests problemes hi ha una tendència a la modernització (+ màquines, tecnologia, tècniques agrícoles…)Espanya rep recusos de la UE, però amb l’entrada de països amb el PIB baix, aquestes ajudes s’escurçaran._______________________________________________Cal destacar que no en tota la península es conrea el mateix:- Al nord>abundància de pluja>més ramaderia (producció làctica)- Al sud>trilogia mediterrànea (cereals, vinyes i oliveres, i productes hortícoles)- Al centre>trilogia mediterràne (cereals, vinyes i oliveres, i ramaderia ovina)TIPUS DE CONREU: destaca el reagadiu
 25. 25. PRODUCCIÓ RAMADERA:En augment: +Nivell de vida>>+Consum de carnEXPORTACIONS:Fruites, llegums, vins, hortalisses..IMPORTACIONS:Productes ramaders, blat i algunes begudes

×