Present Alsinet

1,165 views
1,059 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Present Alsinet

 1. 1. <ul><li>Fase III </li></ul><ul><li>La dinamització del debat en els centres i la presa de decisions en relació amb el desplegament del currículum </li></ul>
 2. 2. <ul><li>L’ensenyament – aprenentatge per competències: del currículum a l’aula </li></ul><ul><ul><li>Acompanyament dels centres </li></ul></ul>Objectius:  Dinamitzar el debat curricular per aconseguir un desplegament estratègic i participatiu del currículum orientat per a l’ensenyament-aprenentatge de les competències bàsiques .  Fer el seguiment i l’avaluació dels processos que se’n derivin (Supervisió). Contingut de la intervenció: 1.Precisions conceptuals sobre currículum, competència bàsica i desplegament del currículum per competències. 2.Precisions metodològiques sobre el desplegament estratègic del currículum per competències (diagnosi-DAFO, objectius estratègics, activitats i programes, formació del professorat i recursos) 3.Precisions metodològiques sobre els processos participatius en la gestió de projectes de centre. Metodologia: Aquesta intervenció se situa en l’assessorament per a la presa de decisions.
 3. 3. <ul><li>Identificar quines decisions es prenen i on es prenen en relació al desplegament del currículum per l´adquisició de competències </li></ul><ul><li>Buscar coherència i lligam entre les decisions preses en diferents àmbits </li></ul><ul><li>Triar un fil per descabdellar la troca (un punt de partida ) </li></ul>DEPARTAMENTS: > Contribució de les àrees a les CB a partir de la lectura Decret 143/2007, fent atenció a: Annex I Competències Bàsiques Annex II Currículum àmbits/matèries: la contribució de els matèries a l’ensenyament/aprenentatge de les competències transversals. <ul><li>Competències lingüístiques </li></ul><ul><li>Competència d’aprendre a aprendre </li></ul>Identificar les decisions preses en relació amb el treball per les competències seleccionades i en quins àmbits s’han adoptat COMISSIO PEDAGÒGICA : Presa de decisions: selecciona per a quines competències es farà la supervisió Es seleccionen competències transversals que ja s’estan treballant o
 4. 4. Establir necessitats formatives / fer formació en centre a partir de la reflexió sobre la pràctica COMISSIÓ PEDAGÒGICA : Presa de decisions: criteris per treballar les competències seleccionades CONCRECIÓ EN LES PROGRAMACIONS D’AULA DEL PROFESSORAT Departaments: Concreció en els programacions de cada matèria Equips docents : Acords sobre elements de programació a partir de les necessitats de l’alumnat
 5. 5. <ul><li>TRANSVERSALITAT: </li></ul><ul><li>Entesa com el criteri per a seleccionar continguts i opcions metodològiques per tractar-los en contextos globals i de forma interdisciplinària entre àrees </li></ul>FUNCIONALITAT: Entesa com el criteri per establir opcions metodològiques que fomentin l’aplicació dels aprenentatges en diferents situacions i contextos reals, concrets i propers a l’alumnat AUTONOMIA DE L’ALUMNAT: Entesa com el criteri per establir opcions metodològiques que fomentin la comunicació d’objectius, el protagonisme de l’alumnat, la gestió dels errors i la coresponsabilitat en l’avaluació en les activitats d’ensenyament/aprenentatge
 6. 6. <ul><li>Formulant i aplicant plantejaments de centre en relació al treball de les competències seleccionades </li></ul>Iniciar el treball per competències a partir del que el centre està fent... <ul><li>I, avançant cap a </li></ul><ul><ul><li>La transversalitat dels continguts </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identificant i treballant les connexions existents entre les diferents matèries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prenent decisions en relació als continguts comuns de diferents matèries </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La funcionalitat dels aprenentatges </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fomentant l´aplicació dels aprenentatges en situacions pràctiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contextualitzant l’aplicació dels continguts en relació amb els interessos de l’alumnat i la seva realitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>L’autonomia en l’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fent propostes de treball cooperatiu i d’aprenentatge basat en la resolució de problemes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treballant procediments relacionats amb l’organització i síntesi de la informació com ara: elaboració de textos, esquemes, mapes conceptuals... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treballant la gestió dels encerts i els errors com una eina per aprendre </li></ul></ul></ul>
 7. 7. El Projecte Educatiu del Centre DAFO Els objectius estratègics Estratègies Actuacions a partir de la que es seleccionen DECRETS de currículum El marc legal específic Execució Planificació Avaluació Inicial Implementació d’Actuacions i les i que ha de cloure amb la Diagnosi en base a la que es fa la: les Avaluació de Procés i de Resultats
 8. 8. resposta a les necessitats educatives de tot l’alumnat concrecions curriculars gestió de recursos i formació la creativitat professional individual o col·lectiva generació de projectes Generació de projectes de centre cohesió dels equips i la coordinació en l’acció concepció institucional del centre un PEC que sigui un projecte compartit la participació i la implicació de la comunitat Espais de coordinació formal (ED i Dep./cicles) i informal Espais de coordinació institucional: CP, CAD i Claustre El responsable facilita el coneixement, la confiança i el suport mutu i dinamitza la cooperació, el lideratge didàctic i la implicació institucional dels professionals, en un marc de lleialtat crítica L’Equip Directiu facilita el coneixement, la confiança i el suport mutu, dinamitza la cooperació, el lideratge pedagògic i la implicació institucional dels ED, dels Dep. i del Claustre, en un marc de lleialtat crítica El Director/a exerceix el lideratge institucional i facilita el coneixement i la confiança mútua, la implicació i la identificació de la comunitat educativa amb el PEC Espais de gestió col·legiada: Consell Escolar i altres Necessitats educatives de la comunitat Marc legal Oportunitats i amenaces del context local i global Una gestió participativa dels projectes de centre facilita la facilita facilita la
 9. 9. <ul><li>Les preguntes a les que s’ha de donar resposta per concretar el desplegament del currículum en cadascun dels nivells són: </li></ul><ul><li>Què ensenyar? </li></ul><ul><li> Com ensenyar? </li></ul><ul><li> Per a què? Què? Quan? </li></ul><ul><li>Com?... Avaluar </li></ul><ul><li> Com es configuren el grup d’alumnes? </li></ul><ul><li> Com es distribueixen les tasques i responsabilitats docents entre el Professorat? </li></ul><ul><li> Amb quins recursos? </li></ul><ul><li> Quan? On? </li></ul>Què entenem per desplegament del currículum?
 10. 10. CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU <ul><li>COMISSIÓ PEDAGÒGICA </li></ul><ul><li>> Caps departament </li></ul><ul><li>Coordinadors nivell/cicle </li></ul>PROJECTES DE CONTINGUT CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE DEPARTAMENTS PROGRAMACIONS MATÈRIES/TREBALLS SÍNTESI EQUIPS DOCENTS ACORDS PER NIVELLS PROGRAMACIÓ D’AULA En un centre de secundària
 11. 11. CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA Coordinadors de cicle PROJECTES DE CONTINGUT CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE EQUIPS DE CICLE PROGRAMACIONS D’ÀREES ACORDS PER NIVELLS PROGRAMACIÓ D’AULA En un centre de primària
 12. 12. El desplegament curricular en base a les àrees/matèries
 13. 13. La gestió estratègica en el desplegament del currículum
 14. 14. Metodologia per a la intervenció
 15. 15. Tres fases: <ul><li>Realització de la diagnosi </li></ul><ul><li>Interpretació de la diagnosi </li></ul><ul><li>Presa de decisions sobre la dinamització </li></ul><ul><li>Se situa en l’assessorament per a la presa de decisions. </li></ul>Característiques de la intervenció <ul><li>En i amb els òrgans de gestió competents en el desplegament del currículum. </li></ul><ul><li>Per defecte, sempre ha de ser del màxim rang possible </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Realització de la diagnosi </li></ul><ul><li>En base a la pauta de supervisió </li></ul><ul><li>Intervenció en i amb l’Equip Directiu </li></ul><ul><li>Ha de servir per compartir: </li></ul><ul><li>què s’entén per currículum, per competència bàsica i per desplegament del currículum per competències. </li></ul><ul><li>els elements característics de la gestió estratègica. </li></ul><ul><li>què es vol aconseguir i com s’hi vol arribar. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>A partir de les decisions i pràctiques curriculars </li></ul><ul><li>detectades sobre el treball per competències </li></ul><ul><li>Intervenció en i amb l’Equip Directiu i/o Comissió </li></ul><ul><li>Pedagògica </li></ul><ul><li>Interpretació de la diagnosi </li></ul><ul><li>Ha de servir per ajudar a interpretar-les en base a: </li></ul><ul><li>Coherències : des d’una perspectiva horitzontal i </li></ul><ul><li>vertical. </li></ul><ul><li>Seqüències Completes : hi ha decisions que s’hi </li></ul><ul><li>refereixen des de l’aula fins al nivell institucional. </li></ul><ul><li>Ha de permetre l’elaboració de la DAFO </li></ul>
 18. 18. <ul><li>A partir de la DAFO </li></ul><ul><li>Intervenció en i amb l’Equip Directiu i/o Comissió Pedagògica </li></ul><ul><li>Ha de servir per: </li></ul><ul><li>Presa de decisions sobre la dinamització </li></ul><ul><li>Millorar la coherència : treballant-la en ED, Cicles, Dep. o CP </li></ul><ul><li>Completar Seqüències : </li></ul><ul><li>Estendre horitzontalment: de l’aula a l’equip docent o del departament/cicle al centre (CP). </li></ul><ul><li>Concretar horitzontalment: de l’equip a l’aula o del centre (CP) als departaments/cicles. </li></ul><ul><li>Estendre verticalment: de l’aula al departament o de l’equip docent al centre (CP). </li></ul><ul><li>Concretar verticalment: del departament a l’aula o del centre (CP) als equips docents. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Es pretén iniciar un procés de desenvolupament curricular que s’ha d’anar completant en el temps. </li></ul>Consideracions finals <ul><li>Al ser un desplegament del currículum focalitzat en unes competències determinades, aquesta intervenció ha d’ajudar al centre a construir una manera de gestionar el currículum. </li></ul><ul><li>Els òrgans de gestió curricular del centre han d’assolir i compartir entre ells una metodologia pròpia per al desplegament del currículum orientat per/a l’ensenyament-aprenentatge de les competències bàsiques . </li></ul>

×