Les Normes d'organització i Funcionament

4,537 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,546
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Les Normes d'organització i Funcionament

 1. 1. Les Normes d’Organització iFuncionament del centre educatiu.Sessió direccions 31 maig 2012Sta. Coloma de Gr.
 2. 2. ORGANITZACIÓ
 3. 3. Func i onament
 4. 4. NOF - ACORDS i DECISIONSd’organització i funcionament
 5. 5. MARC NORMATIU LOE LEC Decret Decret drets i d’autonomia deures Re solucions (inici curs)
 6. 6. Coherents amb els principis, valors objectius icriteris delprojecte educatiu
 7. 7. DIRECCIÓ o TITULARITAT impulsa l’elaboració i aprovació
 8. 8. Aprova i/o modifica elConsell Escolar
 9. 9. QUAN?Decret 102/2010, d’autonomia
 10. 10. Curs 2010-2011:adaptació per l’aplicació dels articles23, 24 i 25 :•Mesures de promoció de laconvivència•Mesures correctores i sancionadores•Garanties i procediment en lacorrecció de faltes greumentperjudicials per a la convivènciaDOCUMENTACIÓ RÈGIM DISCIPLINARIInspecció de Lleida
 11. 11. Curs 2013-2014En el termini de quatre anys, elscentres han d’haver adaptat a lesprevisions del Decret 102/2010, laresta de les seves normesd’organització i funcionament.
 12. 12. CONTINGUT- índex
 13. 13. I) ESTRUCTURA ORGANITZATIVADE GOVERN I COORDINACIÓ
 14. 14. • Òrgans unipersonals de direcció.• Òrgans col·legiats de participació.• Equip directiu.• Consell de direcció• Órgans unipersonals de coordinació
 15. 15. II) ORGANITZACIÓPEDAGÒGICA
 16. 16. •Organització del professorat.•Organització de lalumnat.•Atenció a la diversitat.•Actuació educativa sobre lalumnat.•Acció i coordinació tutorial.•Orientació acadèmica i professional.•Altres
 17. 17. III) CONVIVÈNCIA
 18. 18. • Convivència i resolució de conflictes.• Mediació escolar.• Règim disciplinari de lalumnat. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre.• Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes perjudicials per a la convivència en el centre
 19. 19. IV) CONCRECCIONS participació sectors comunitat escolar
 20. 20. • Qüestions generals.• Informació a les famílies.• Associacions de mares i pares dalumnes (AMPAs).• Alumnes delegats. Consell de participació.• Altres òrgans i procediments de participació.• Carta de compromís educatiu.• Altres qüestions
 21. 21. V)Func i onamentdel centre
 22. 22. Aspectes generals•Entrades i sortides•Visites dels pares.•Activitats complementàries iextraescolars.•Vigilància de l’esbarjo.•De les absències.•Horaris del centre.•Utilització dels recursosmaterials.•Ús dels espais•Actuacions en el supòsit deretard en la recollida del’alumnat•Protocol d’absentisme•Admissió dalumnes malalts idels accidents.•Seguretat, higiene i salut.•Altres.
 23. 23. De les queixes i reclamacions.•Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei queqüestionin l’exercici professional del personal del centre.•Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs.•Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre.•Altres qüestions
 24. 24. Serveis escolars.•Servei de menjador, cantina•Acollida matinal•Altres serveis
 25. 25. Gestió econòmica.
 26. 26. Gestió acadèmica i administrativa.•Documentació acadèmico-administrativa.•Altra documentació.•Altres.
 27. 27. Personal administració i serveis ide suport socioeducatiu.
 28. 28. ALTRES
 29. 29. Disposicions finals
 30. 30. Gràcies per la vostra atenció http://blocs.xtec.cat/manuelarubio/
 31. 31. Les imatges emprades han estat trobades a la xarxa irecollides al llarg del temps. Si algú considera que algunad’elles vulnera la propietat intel·lectual de persona oentitat, serà retirada immediatament. Poseu-vos encontacte amb: mrubio19_arroba_xtec.catAdaptació document: Inspecció de LleidaManuela Rubio – Sta. Coloma Gr. Maig 2012

×