Decret Llars Infants
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Decret Llars Infants

on

 • 7,953 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,953
Views on SlideShare
6,043
Embed Views
1,910

Actions

Likes
1
Downloads
45
Comments
0

4 Embeds 1,910

http://blocs.xtec.cat 1860
http://www.slideshare.net 42
http://www.google.es 7
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Decret Llars Infants Presentation Transcript

 • 1. Les Llars d’Infants i/o Escoles Bressol Aspectes generals Decret 282/2006, de 4 de juliol pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres Inspecció d’educació
 • 2. L’Etapa d’Educació Infantil Educació Preescolar Educació Infantil Abans en la LOCE era
 • 3. Àmbit d’aplicació
  • Centres que acullen de manera regular, continuada i sistemàtica infants de 0 a 3 anys. Necessiten autorització de l’Administració Educativa. Els establerts amb caràcter general per als centres educatius (creació, autorització, modificació i extinció de l’autorització)
  • No s’inclouen els serveis que reben els infants de manera no regular. Aquests establiments no requereixen autorització de l’Administració educativa, sens perjudici de la regulació referida a les condicions de seguretat, higiene i altres que l’Administració Autonòmica o Local consideri oportú establir
 • 4. Modalitats del servei educatiu
  • Els centres han d’oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a grups estables d’infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges horàries i de serveis durant deu o més mesos a l’any.
  • També poden oferir un servei educatiu de menor freqüència i atenció horària que l’anterior a grups estables d’infants dos o més dies a la setmana, tres o més hores al dia, durant deu o més mesos a l’any.
  • Aquests serveis educatius han d’estar definits i aprovats per a cada curs acadèmic amb la concreció de les estratègies educatives i objectius a assolir.
 • 5. Professorat a les Llars o Escoles bressol
  • Reial Decret 1004/91
  • Un nombre de personal qualificat igual a les unitats en funcionament més un
  • Un mestre especialista d’educació infantil per a cada sis unitats (titulació equivalent: Diplomat en EGB o Mestre amb l’especialitat d’educació infantil o parvulari; també hi ha acreditacions d’adequació)
  • El personal amb deguda qualificació ha de tenir el títol de Tècnic superior en EI o el de Tècnic Especialista Educador Infantil o Jardí d’infància
  • Decret 282/2006
  • El nombre mínim de professionals en presència simultània igual al nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per a cada 3 grups
  • Un mestre especialista d’educació infantil per a cada tres unitats o fracció
  • Els professionals que imparteixen ha de tenir el títol de Mestre d’educació infantil o equivalent o el de Tècnic superior en Educació infantil o equivalent.
 • 6. Nombre màxim d’infants per grup
  • RD 1004/91 de 14 de juny
  • per infants menors d’un any: 8
  • per infants d’un a dos anys: 13
  • per infants de dos a tres anys: 20
  • Decret 353/2000 de 7 novembre
  • agrupant infants de primer cicle: 15
  • agrupant infants de primer i segon cicle: 20
  • Decret 282/2006
  • per infants menors d’un any: 8
  • per infants d’un a dos anys: 13
  • per infants de dos a tres anys: 20
  • La capacitat màxima simultània es fixa en el corresponent conveni o disposició.
 • 7. Edificis de les Llars
  • Locals d’ús exclusiu i accés independent
  • Un mínim de tres sales (en algun cas dos sales), una per a cada tram d’edat (mínim 30 m 2 i dos m 2 per alumne). Amb espai diferenciat de descans i higiene < 2 anys i un servei per sala de 2 a 3 anys, visible i accessible, amb dos lavabos i dos inodors.
  • Un espai per a preparació d’aliments o una cuina.
  • Un pati d’esbarjo superfície mínima de 2 m 2 per cada infant en utilització simultània (mínim 75 m 2 )
  • Una sala d’usos múltiples de 30 m 2
  • Un espai per tasques administratives (mínim 10 m 2 ). En les Llars de 7 unitats o més hi ha d’haver dos espais.
  • Una cambra higiènica pel personal separat de les unitats amb un lavabo, un inodor i una dutxa
 • 8. Edificis de les Llars
  • Municipis o nuclis aïllats de menys de 2.500 habitants
  • Una sala per a cada unitat (mínim 20 m 2 i 2 m 2 per alumne)
  • Un recinte d’esbarjo a l’aire lliure (50 m 2 )
  • Les proporcions entre nombre d’infants i professionals s’adeqüen al nombre màxim d’infants als diferents trams d’edat.
  • La Llar ha d’atendre infants de totes les edats, i no es exigible disposar d’una sala per a cadascun dels trams d’edat, ni la sala addicional i diferenciada per a usos múltiples quan la llar d’infants és d’1 o 2 grups.
  • En centres que imparteixen el segon cicle d’Educació In
  • A més dels establerts poden compartir la cuina, pati, usos múltiples, despatx i sala professors, i han de complir els requisits d’espais exigits per autoritzar el segon cicle.
  .
 • 9. Altres aspectes del decret 282/2006
  • Consell de participació de les Llars privades sufragades amb fons públics
  • Delegació de competències als ajuntaments que ho vulguin assumir
   • Relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’alumnes als centres sufragats amb fons públics.
   • Relacionades amb la resolució dels expedients d’autorització, de cessament, modificació i revocació de les Llars.
   • Relacionades amb els Consells de participació.
  • Adaptació dels centres a aquest decret ( centres autoritzats amb caràcter temporal pel Decret 65/1982, Disposició transitòria Primera )
  • Expedients d’autorització iniciats (Disposició transitòria Segona)
  • Adaptació de les Llars autoritzades a l’empara del Decret 353/2000.
  • S’estableix el calendari d’adaptació (Disposició transitòria tercera)
  • Assoliment de la ràtio de mestres en educació infantil. 10 anys. No s’incorporen altres professionals mentre no s’assoleixi (Disposició transitòria quarta)
  • Principis, objectius i competències educatives a assolir al primer cicle de l’educació infantil.
  • Consell de participació de les Llars públiques
 • 10. Aspectes de la delegació de competències
  • La delegació de competències és efectiva des de la data que es formalitzi mitjançant conveni.
  • L’Ajuntament facilita al Departament d’Educació les dades relatives a les matèries que són objecte d’aquest Decret.
  • L’Ajuntament, sens perjudici de les funcions de la Inspecció Educativa, pot establir els controls i les supervisions necessaris per a garantir les competències delegades. A aquest efecte pot sol·licitar l’actuació de la Inspecció educativa perquè informi en l’àmbit de les seves competències sobre qualsevol expedient instruït per l’Ajuntament (sol·licitud a través de la direcció dels Serveis Territorials)
  • La delegació de competències pot ser progressiva.
 • 11. Documents de les Llars
  • Documents generals
   • Fitxa de dades bàsiques de l’alumne (hi ha model)
   • Resum d’escolarització de l’alumne (hi ha model)
  • Els propis elaborats a cada centre
   • Registre anual d’avaluació
   • Informe a les famílies
  • S’ha de garantir com a mínim un informe escrit anual a les famílies, una entrevista individual a l’inici i una altra al llarg del curs i una col·lectiva a cada curs.
  • Quan canviï de centre s’ha de trametre a petició del centre receptor el Resum d’escolarització i l’últim Registre anual d’avaluació.