ระบบสุริยะจักรวาล
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ระบบสุริยะจักรวาล

on

 • 4,681 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,681
Views on SlideShare
4,680
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
31
Comments
0

1 Embed 1

http://board.tcc-roverden.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ระบบสุริยะจักรวาล Document Transcript

 • 1. ก ก F F F F F F F ก F F F ก F 3 F Fก F กF F ก F F ก F ก F Fก F (Planet) F F Fก ก ก F F F กF F (Satellite) ก F F ก F กF F ก ก F ก F F ก F F F FF ก กก ก F ก F F ก F ก F F (The sun) Fก F (Planets) 9 กก F F( F กF ) ก กF ก F ( F F F8 ) F F F (Moon of sattelites) ก F กF F F F (Minor planets) (Comets) กก (Meteorites) ก F กF F F ก F กF F ก F กก F 150 F ก 1au.(astronomy unit) F Fก F ก F
 • 2. ก Fก 40 F 1 F F ก F ก ก F (Oort's Cloud) F ก 500,000 F ก ก FF F กก F F 99 ก F ก F F F F กก กF F F F F (Gravity) F ก F F F F ก F 90,000,000,000,000,000,000,000,000 F ก ก ก F F ก F F Fก F F FF F 4,000,000 F ก F ก Fก F F F ก Fก Fก F F 9 ก F ก ก กก F F F F F ก Fก F 5 F ( F ก ) F F F กF F ก ก F F 7 Fก 7 F 7 ก F F F ก3 ก F F ก Fก กก F F ก
 • 3. F F F F F กF F F F F F F ก F F F F F ก F F ก F F F ก F ก F กF F ก F ก F กF F F F FF ก กF กF F F ก F F 15 F F กF F ก F F F 150 ก F F ก F Fก F F F F ก 99.87% F ก F F ก F 0.13% F ก F ก ก ก F F ก F Fก F ก ก
 • 4. ก ก ก F ก F Fก ก F กF ก ก F F Fก ก F F ก ก F FE = mc2 (E ,m , c F ก F 300,000 ก F ) ก ก ก 15 F ก ก F กก ก F F ก ก F 4 F ก 1 F ก F 2 x 1027 2,000 F F F 332,946 F F 5,700 6,000 F ก ก F 5,000 F ก F ก F F ก ก 5,000 F F F ก F F F F กก F F F ก ก กF HOME NEXT
 • 5. F FกF F F ก ก F ก กF F ก F F ก ก F ก ก F F F ก F F ก FFF F ก F F F ก ก F ก F F F F ก F
 • 6. F F 87.969 ก F1 ก ก F ก ก ก 58.6461 ก ก ก ก F F ก ก 176 ก F F F ก ก F F ก F Fก F F F กF กF F ก F กF Fก F กF ก F 10 ก . .2517 F ก F F1 0 F ก F 3 F ก ก . .2517 . .2518 F กF ก 29 . .2517 F F ก 647 2 21ก . .2517 3 16 . .2518 F ก F ก ก F F F2 4 .. 2518 F 10 ก ก F F F กF F ก ก F ก ก F ก F F กF F 0.31 F F ก 0.47 F F F2 ก F ก 0.16 F F 24 F ก F F F F F F ก FกF F
 • 7. F F 2 F Fก F 4 F ก ก F ก F FกF F 700 ( 427 ) ก F F ก 50 (-183 ) FกF ก F ก ก ก ก F F ก F ก F F ก ก F F ก F F ก ก กก FกF ก ก ก ก F ก ก FกF กก F ก ก F ก F F F ก F ก 28 F F F ก F ก FF F ก F กF F ก F กF F ก F F F ก F F F F F F F F F F ก F F F ก F F ก ก F ก HOME NEXT
 • 8. กF F F กFF 480 F ก F ก F ก กF ก ก ก ก F F ก F FF F F F F F กF กF ก F F ก ก F F ก ก ก ก ก ก ก ก ก กF ก F กF F ก F กก F F ก F ก ก ก F 60 F กF F F F ก ก ก ก ก
 • 9. กF F F F F 2 กก F ก ก F F F ก ก F ก F F ก F F F ก กF F ก กF F กF ก ก กF F ก ก ก F ก ก F ก F F ก F กF F ก กF กF ก F ก F ก ก Fก F ก F F F Fก F ก ก กF 1 F กFก F1 F F กF 1 F Fก กF 1 ก กF F F ก ก กF ก ก ก ก F ก ก ก กF ก F ก ก F กF 243 F1 กF F ก 117 ก F F Fก 58.5 ก กF F 225 1 กF 225 ก ก กF ก ก ก F กF F ก ก F 10 5ก F . . 2517 ก ก FF กF F ก 9 ก F 21 . . 2518 F ก กFก F F F ก 29 . . 2534
 • 10. . . 2170 F F ก F ก FF F F ก ก ก F กFF F F 6 . . 2174 F . . 2259 F F F ก ก ก ก F กFF F F . . 2304 2312 F F F ก ก F ก 1 F F F HOME NEXT
 • 11. ก F F 365.25 F 1 F 365 F 1/4 F ก 366 ก F ก F 29 28 ก FF ก F ก Fก F F กก F F F ก ก F ก ก F ก ก ก F ก ก F ก ก F ก F F ก ก ก ก F F ก ก ก F Fก ก
 • 12. Fก ก ก F ก ก F FF ก ก F ก ก ก 4,700 ก F F F ก F F F 40,077 ก (24,903 F) ก 40,009 ก (24,861 F) F ก ก F F F F 88 ก F F ก F ก 248 ก F F ก ก ก 27 8 ก ก ก F F F F F FF ก F ก F ก F F F ก ก F FF ก ก F F F ก F ก F F F F F F F ก F F F F F F ก ก F F F ก Fก F ก F Fก F ก ก Fก ก ก F F ก กF ก ก F ก F F F F F F ก ก 29 1/2 F F F (New moon) F F F F F กก F F F ก F F Fก F F F F ก F ก ก ก F ก F ก F 7-8 F F ก F ก F (Quarter) F
 • 13. F ก 14-15 F F F F F ก F Fก F (Full moon) ก Fก F F F F Fก F F F ก ก F F ก F ก1 Fก 1 F 1 F ก HOME NEXT
 • 14. ก กก F ก ก F ก F ก กF F ก ก ก ก F กF ก ก F ก F F F F ก กF F ก F F ก ก F กก F ก F ก กF ก
 • 15. F F ก F F F F F F ก F ก F กก ก กF ก F F 40 F ก Fก F F F ก ก F Fก F ก F 150 ก Fก ก FF F ก ก F F F F F F F F ก F F F F ก ก F . . 2420 F F Fก F F F F F ก ก F (canale) ก ก F channel ( F ) F ก F canal ( ) F F F F F F ก F ก ก Fก F F F F ก ก F ก F F F ก ก F F ก F ก ก F F FF ก F F Fก F F ก ก กF F F F F ก ก ก F F F F F F กF Fก F F Fก ก ก ก ก F ก F F4 ก 22 ก ก . . 2508 F ก 22 F F F ก ก Fก F F ก F F ก 1ก F F F F ก F F ก F F F กF ก
 • 16. F ก F กF F ก F ก 2 F ก F F F ก ก 1 F (Chryse Planitia) F F 20 ก ก . . 2519 7 ก F F F ก ก2 ก 2ก (Utopia) ก ก ก F F ก Fก F F F F ก ก F F F F F กก . . 2540 F F ก ก กF ก F F F F ก กF ก F F กF F F ก F F ก F F F ก กF ก ก F ก ก ก ก F F ก ก ก F F F ก ก F . . 2512 HOME NEXT
 • 17. Fก F F F F Fก ก F ก 11.2 F ก ก F F FกF F ก กF F F F (1.33 ก F ก กF ) ก F F ก กF F F ก 4 F ก F F F F ก ก F ก Fก F F F F ก F F ก
 • 18. F F F F Fก 11.2 F ก F F ก 50.0 ก 318 F ก 2.5 F F ก ก F ก ก F 1,430 ก F F 10 ก 1 1 F ก F F Fก ก ก Fก ก F F ก F F ก F ก F F ก F 2.53 F ก F F F ก 2.53 F ก ก ก ก (60 ก F ก 11.2 ก F ก) กF กF F F ก F F F ก F F F ก ก F F F 16 F F F 9 F F 22 กF 3 F ก F ก ก ก ก F . . 2207 . . 2208 F F F F F F F ก F F F ก FF F ก F F ก F ก F F ก กF F F ก F F ก ก F ก ก F F ก กก F F กก F
 • 19. F ก F F ก 30,000 F F 16 4 F F ก F ก . . 2153 Fก F ก ก F ก F F F ก ก F F Fก F ก ก F 11.86 ก 12 F F ก F ก F 1ก F F 12 12 ก ก ก F F F F ก F F ก ก ก F 10 ก ก ก ก . . 2515 . . 2516 F F F ก ก ก F1 2 ก ก ก2 ก ก ก . .2522 ก F ก F F ก FF 3 ก ก ก F ก ก ก F กF กกF ก F F ก ก F F ก ก F ก F2 ก 1 กF F ก F VVEJ (Venus Venus Earth Jupiter) ก F F ก F F F กF ก กF ก ก FF ก F F F 2 ก 29 . . 2534 28 . . 2536 ก ก F F F ก . . 2538 FF 900 ก ก F ก F กก F ก F . . 2543 F ก F F F F ก F กก F F ก ก F F ก F F F ก F กก F ก F ก ก ก ก F F F ก ก -> -> ก F F - ก กF ก ก F F
 • 20. Fก F F กก F ก F ก Fก F - ก F F ก ก กก กก F F กF ก F ก F ก ก F ก F -118 ก -193 7 . . 2538 ก ก F ก F F ก 1,000 ก F F ก F ก F F F F ก F . . 2543 F F 200 ก F HOME NEXT
 • 21. F F ก F ก F F F F ก กก F F F ก F FกF 1,125 FF F ก F F F F F F F F ก F F 0.7 ก F ก กF F กF F ก ก Fก F ก F F F ก F 2 F ก F F ก 30 ก F1 F F ก F
 • 22. ก F F กก F F ก F F F ก F กF ก กก F F กF ก ก F F ก กF ก ก F ก ก F F F ก ก F F ก F ก ก ก กF A F Fก F F กF B F F F กF F (Cassini Division) ก F Giovani Cassini ก 1675 B F F C กก F F F F F กก F D ก ก ก ก กF F G F กF F E F F Fก 375,000 F F ก ก ก F F ก F F ก F F F ก F F 27 ก ก F ก F F F F F ก F F F F F ก F1 F2 F F F F F F -180 F F กF -200 F ก ก ก 3 F ก F ก F กF F F ? C B FกF F F ก F กF F กF ก กF ก F A F 10 F F F ก ก ก กก F F ก ก กF F
 • 23. กF 1980 F F ก F F ก F F ก ก F ก F ก ก F ก F ก ก ก Fก F Inner Shepherd Outer Shepherd F F F F F ก F F F F ก ก F F F ก F ก F ก F ก ก Fก F ก F F F F F ก ก ก F ก F Titan F Titan ก ก ก F F กF ก F F1 F F ก F Titan F F 1980 ก Fก F F ก ก F ก F F F F ก ก F กF F F กF ก ก กF ก ก F F Titan F กF F F กF กF F ก F ก ก ก กก ก ก F ก Titan ก F ก ก Fก ก กF Titan ก F ก F ก F ก ก Titan ก F ก ก F F ก F F F กก F ก ก Titan ก F F ก F Titan ก Titan ก ก Hyperion ก ก F F F Hyperion ก F กก ก ก Hyperion Iapetus F F ก F ก ก ก F ก ก F Phoebe Phoebe F F ก F F F HOME NEXT
 • 24. F ก F ก F F กF F F ก F F ก F F F F ก F 1781 William Herschel F Fก F F F F F F ก F F ก F F F 1977 F ก FF ก F F ก F F F F ก F F F ก กก ก 1986 ก F2 F F F F ก ก ก F F ก ก
 • 25. ก ก ก F F ก F F F ก ก ก F ก กF F F ก F ก F F ก F F ก 440 FF ก ก F กF ก F F ก F F ก F F F ก F F กF ก ก กF ก F FF F F ก ก F ก F F F ก ก F ก F ก F ก ก F F ก ก F ก ก F กก ก F F F F F F F ก 22 F F F F ก F F ก 22 F F F กF F ก F F FF ก ก F F F F F ก F Fก F ก F F 1977 ก F F F ก F ก F F F F2 F กF F F F ก F กF F F F F F F F
 • 26. ก F ก F F ก Fก F F F F F ก F F กF F Fก F F F กก กF F F ก F ก F F ก กก ก F กF ก F F ก F F ก F F ก F F F F ก F ก ก กF HOME NEXT
 • 27. ก F F F F ก ก ก ก F F F Fก F F Fก F ก F F Fก 1845 ก F ก FF F F F ก ก ก F F 1846 Johann Galle F ก FF ก F F F F F ก F F FกF F F F F
 • 28. F F ก F F F F F ก ก ก ก F ก FF ก F F ก ก F F ก F ก F ก ก ก ก ก F ก F ก ก F F ก ก ก F F F F ก F ก กก F ก F ก F F ก ก ก ก ก ก F F F F ก F 1989 F2 F F F ก ก ก F ก ก ก F ก F2 ก ก F F ก ก ก 1977 ก F F ก F F F F ก F F F ก F ก F F Fก F F ก F ก F F ก F F F ก F F ก F 1981 ก F F ก ก F F F ก F F F ก ก F F F F
 • 29. ก F F ก F Neried F F Fก 300 F F ก 3,475,000 F Triton F F Fก 2,100 F F Triton ก F ก 220,625 F Triton ก F ก F F F ก F 10 F 100 F ก ก ก ก กF กF F HOME NEXT
 • 30. ก F F ก F ก F F F F ก ก Fก F ก F F F F ก F F กF F F ก F 1930 ก Clyde Tombaugh F F F F F F ก Fก F F F F F F F F F F ก F ก
 • 31. F ก F ก F F กก F F F ก 1999 ก กก F F กก F F ก ก F ก ก F กF F ก F ก ก ก กก F ( F ) 1 Charon ก F ก F F 1978 Charon F F Fก 725 F F F Fก Charon F ก 12,125 F F Fก ก F ก F F Charon ก F HOME NEXT
 • 32. F ก F 1 53010516015 ก F ก ก F 1 53010520033 ก F ก ก 1 53010516023 ก F ก ก 1 53010520010 ก F ก ก ก 1 5301051601 ก F ก ก