Your SlideShare is downloading. ×
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
METRO – Atenas – 04.03.2008
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

METRO – Atenas – 04.03.2008

604

Published on

Versão integral da edição do jornal gratuito “Metro” que se publica em Atenas. 04.03.2008. …

Versão integral da edição do jornal gratuito “Metro” que se publica em Atenas. 04.03.2008.

Para saber mais sobre a arte e as técnicas de titular na imprensa, assim como sobre a “Intertextualidade”, visite http://www.mediatico.com.pt/manchete/index.htm (necessita de ter instalado o Java Runtime Environment), e www.youtube.com/discover747

Visite outros sítios de Dinis Manuel Alves em www.mediatico.com.pt , www.slideshare.net/dmpa,
www.youtube.com/mediapolisxxi, www.youtube.com/fotographarte, www.youtube.com/tiremmedestefilme, www.youtube.com/discover747 ,
http://www.youtube.com/camarafixa, , http://videos.sapo.pt/lapisazul/playview/2 e em www.mogulus.com/otalcanal
Ainda: http://www.mediatico.com.pt/diasdecoimbra/ , http://www.mediatico.com.pt/redor/ ,
http://www.mediatico.com.pt/fe/ , http://www.mediatico.com.pt/fitas/ , http://www.mediatico.com.pt/redor2/, http://www.mediatico.com.pt/foto/yr2.htm ,
http://www.mediatico.com.pt/manchete/index.htm ,
http://www.mediatico.com.pt/foto/index.htm , http://www.mediatico.com.pt/luanda/ ,
http://www.biblioteca2.fcpages.com/nimas/intro.html

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
604
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Lifestyle Û.11 ∫fiÛÌÔ˜ Û.8 ªÈ· ηٷÈÁ›‰· ™·Ì¿ÓÈ·, ¤ÛˆÛ ÙË ÎÚ·Û› ‹ ...˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì›Ú·; ªÈÎ Δ˙¿ÁÎÂÚ Δ∑ONA£∞¡ ª∞¡ ∞¡∞§À™∏ CNN ∞£∏¡∞ - ΔƒπΔ∏ 4 ª∞ƒΔπ√À 2008 - ¤ÙÔ˜ 8Ô - ʇÏÏÔ 1772 www.metrogreece.gr ƒÂ˘ÛÙfiÙËÙ· Î·È Ì‹Ó˘Ì· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈο Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ù˘ GPO ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ¡∂√ ™∞º∂™ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿- ÙÒÓ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ «Û˘- ÌÔÛÎfiËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂ- ˘‡ı˘ÓÔ Â›Ó·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘. Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÓÙ·Á¤˜» ¤Ú· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏ- °È· ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi ÛË „‹ÊÔ˘: ¡.¢. 29,7%, ¶A™OK ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¶∞™√∫ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ıfiÓÙÔ˜. 24,7%, ™YN 15,5%, KKE 8,1%, §AO™ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ΢ڛ·Ú- ÂÙ·ÈÚ›·˜ GPO ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ™ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÙÔ ñ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi, 52,5% ÙˆÓ 5,3%, OÈÎÔÏfiÁÔÈ 1,7%. TÔ 71,5% ÙˆÓ ¯Ë ı¤ÛË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ- Mega, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ‡ÚËÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ô˘ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ï¤ÂÈ «fi¯È/Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È» ÛÙËÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ ·Ó Á›ÓÔ- ΋ ηٿÛÙ·ÛË (51,6%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘- ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «AÓ·ÙÚÔ‹» ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ıˆÚÔ‡Ó Û ÚfiÙ·ÛË N›ÌÈÙ˜, ¤Ó·ÓÙÈ 39,1% Ô˘ ··ÓÙ¿ ÓÙ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, ı· ÓÈÎÔ‡ÛÂ Ë N.¢., ıÔ‡Ó: AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi (29%), ™ÎÔÈ·- °È¿ÓÓË ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË. ÔÛÔÛÙfi 62,4% ˆ˜ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ «Ó·È/Ì¿ÏÏÔÓ Ó·È», ÂÓÒ 68,1% ϤÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ 13% Ô˘ «‚ϤÂÈ» Ó›ÎË ÙÔ˘ Ófi (15,8%) Î·È ˘fiıÂÛË Z·¯fiÔ˘- ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiË- ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ı· ‰È·ÙËÚËı› Î·È «fi¯È/Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È» Û ۇÓıÂÙË ÔÓÔÌ·Û›·, ¶A™OK. ÏÔ˘ (2,1%). ÛË, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ô- ¤Ó·ÓÙÈ 28,9% Ô˘ ··ÓÙ¿ «Ó·È/Ì¿ÏÏÔÓ K·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Úˆı˘- ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ∑·¯fi- ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ù˘ ¡.¢., ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂ- ÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ 34,5% Ó·È». Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô KÒÛÙ·˜ K·- Ô˘ÏÔ˘, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„Ë- Ù·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÚfiÛηÈÚÔ ñ ø˜ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚË ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÈÙÔ- Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ì 50,3%, ¤Ó·ÓÙÈ 23% ÙÔ˘ Ê›· fiÛˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi, Á›ÓÂÙ·È ÍÂ- Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Û ÔÛÔÛÙfi 57,9% °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, (86,7%) ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈ- οı·ÚË Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÈ- ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÛËÌÂ- ÙÔ «¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ AÓˆ M·Î‰ÔÓ›·˜». ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û‹- ΋ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ MME Ì ÙÔ ÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈ- ÚÈÓ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ë ‰Ë- ÌÂÚ· ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ 40,2% ıˆÚ› fiÙÈ ı¤Ì·. METRO ∂ÏÏ¿‰· Û.4 ™∫√¶π∞¡√ ∞ÌÂٷΛÓËÙÔÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ‚¤ÙÔ ª·˙ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÚˆÙÈ¿ ª√ƒº∏ ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰·˜ ÛÙÔÓ... ¤ÚˆÙ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈ- ∂Àƒø∫π¡∏™∏ ÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤- «¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫√» ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Â›Ì·- ÓˆÓ, Ï›Á· ÌfiÏȘ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿- ÛÙÂ Ô ÈÔ... ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÙÔ˘ ˆÚ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÎfiÛÌÔ˘ Ì¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·- ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù· ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ó›·˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ Durex, Û‡Ì- ÛÙË μÔ˘Ï‹. ʈӷ Ì ٷ fiÛ· ··ÓÙÔ‡Ó ÔÈ ∂ÏÏË- ¶ÔÏÏ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó˜ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ο- Û ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Î·È ¯ÚË- ÓÔ˘Ó ¤ÚˆÙ·. Ì·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹- ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰· Û.2 ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂› Ô‰fi˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È °™∂∂, Û˘- ∂ÎÎÏËÛË Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿Ï- ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٷ- ÏËÏÔÈ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ÛÂÏ/4 ӿψÛ˘ Ú‡̷ÙÔ˜... ¡¤· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÁÈ· ÙË ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ˘Á›·˜ Ù˘ ª·ÚȤÙÙ·˜ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, Ë ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¯ı˜ Û Ӥ· Û˘- ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ‹‰Ë ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ‰ÂÍ› fi‰È Ù˘, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂ- Ú˘ Ïԛ̈͢. ∞ª∂Δ∞∫π¡∏Δ∏ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ‚¤ÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÛÎÔÈ·Ó‹˜ ·‰È·ÏÏ·Í›·˜, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô Á.Á. ÙÔ˘ ¡∞Δ√, °È· ÓÙ ÃÔ ™¤ÊÂÚ, Ì ÙËÓ À°∂π∞ & ¢π∞Δƒ√º∏ Û.14 ÔÏÈÙÂȷ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, «ÌË Ï‡ÛË-ÌË ÚfiÛÎÏËÛË», Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ˆ˜ 11+2 ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È fiÙÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ ÂΛÓË ÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›· Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙfiÙ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ÛÂÏ/2 Ó· ›ÓÂÙ ÙÛ¿È
 • 2. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 Metro 02 ÂÏÏ¿‰· ∂‡ÛËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ì¿ÛÙÈÁ·˜ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ‰›ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Δ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ™ÏÔ‚·Î›·˜-∂ÏÏ¿‰·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ. ¯ı˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ì ÙÔÓ ™ÏÔ‚¿ÎÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘. «¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ϛÁÔ ÛÙËÓ ¢™∞: ∂·ÓÂÎÏÔÁ‹ ¶·ÍÈÓÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¿ÎÚË, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¢ηÈڛ˜ Û ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì». ªπª∏™ ∞¡¢ƒ√À§∞∫∏™, μ√À§∂ÀΔ∏™ ¶∞™√∫ √ ¢. ¶·ÍÈÓfi˜ Â·ÓÂÍÂϤÁË ÁÈ· ÙÚ›ÙË ıËÙ›· ÚfiÂ- ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ, ηıÒ˜ ·¤Û·Û ÙÔ 56,26% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÛÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈ- Τ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ ¢. μÂÚ‚ÂÛfi˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÔÛÔÛÙfi 43,74%. 懯ڷÈÌË Ì·ÙÈ¿ ∑Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜ AÓ˘Ô¯ÒÚËÙË Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ‚¤ÙÔ ™Â Ï¿ıÔ˜ Á‹‰· Î·È ·ÈÁÓ›‰È· ·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Δ‡Ô˜. √ˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ GPO ∂Àƒø∫π¡∏™∏ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Mega, ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «AÓ·ÙÚÔ‹», ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË, Ô Δ‡Ô˜ «∫·ı·Ú¤˜» ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ΢ڛˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ‚Ú›- ∞ª∂Δ∞∫π¡∏Δ∏ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· Ù· μ·ÏοÓÈ·Ø ÛÎÔÓÙ·È Û ‡ÓÔ ‚·ı‡. ¢ÂÓ ı¤- ÏÔ˘Ó ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ∂ÏÏ¿‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ™ÎfiÈ·. πηÓÔÔÈËÙÈ΋ ı¤ÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·Ù- ¤Ú· ·fi ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘˜. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi ‚Á‹Î ϷÓÙÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ñ √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ™˘ÌÌ·- ∞Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ ¯›·˜, °È· ÓÙ ÃÔ ™¤ÊÂÚ, ¤Î·Ó ·ÏÏ¿ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÂÍ·ÚÙ¿- ...Ô Δ‡Ô˜ ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· Ô Á.Á. ÙÔ˘ ¡∞Δ√, °È· ÓÙ ÃÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÓÔȯ٤˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ Ù·È ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ηϋ˜ ÁÂÈ- ΢ڛˆ˜ ·ÏÏ¿ ÔÔ›· Ë ÎÔÈÓˆ- ™¤ÊÂÚ, Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ ËÁÂ- ¡∞Δ√, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÓ›·˜ Î·È ·˘Ùfi Ù›ıÂÙ·È Î·È ˆ˜ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó›· ¤¯ÂÈ Ìˉ·ÌÈ- Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔÓ Úˆı˘- ¤ÓÙ·Í˘ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÎÈ ·fi Ófi ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô˘ÚÁfi Î·È ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË Î¿ı ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÙÔ ¡∞Δ√». ª∂ £∂ƒª∂™ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ¯ı˜ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂӉȷʤÚÔÓ. ÷- ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÛÙÂÈ- ¯ÒÚ·˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙË Û˘- ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ «·ÚÒÓ» ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ™˘Ó- ‡ÓÔ ‚·ı‡. ¡· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·- Ï·Ó ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙË Ó·›ÓÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ. ‰È¿ÛÎÂ„Ë ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ·˘Ùfi ÌË ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓË ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· η- ñ ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ÌÈ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚÈ‚fiËÙË ∑·¯ÔÔ˘- ÏÂÈ¿‰·, Ô˘ ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›· Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜. √ Î. ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ı¤ÛË Ô˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ- ΋ ÏÂ˘Ú¿, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ «Ë ÚfiÛÎÏËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚÈ- Ù‡ı˘ÓÛË, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂ- ÚÈÎÒÓ, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ··Ú¿‚·ÙË μ·Ú‡ Îϛ̷ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÂıÓÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ı¤ÛË Ô˘ Ù‹ÚÈÔ, ÙËÓ Â›‰ÔÛË, Î·È ·¢ı‡ÓÂ- ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú- ¶ÚÒÙ· Ô Δ‡Ô˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤- ‹ÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙËÓ Ù·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Ù· ›ÎÔÛÈ ¤ÍÈ Ì¤ÏË Á›· Î·È ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Î¿ı ™‡ÓÓÂÊ· ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ¤‰ÈÓ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘- ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó», Û˘ÌÌ·¯ÈÎÔ‡ ‰ÂÛÌÔ‡ ·ÏÏËÏÂÁ- ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ‰Ë- «™ÙÔ ¶∞™√∫ ÚÒÙ· Ì·, Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ¤Î·- μÔ˘Ï‹, «ÌË Ï‡ÛË-ÌË ÚfiÛÎÏË- ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·- Á‡Ë˜ «ÙËÓ ··Ú¤ÁÎÏÈÙË Ù‹ÚË- ÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó·Ó fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙË- ÛË», Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË Î·È ˘ÂÓ- ÓÔËÙfi fiÙÈ «fiÏ· Ù· Â›‰ÔÍ· ̤ÏË ‰ÂÓ ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ, ·ÍÈÒÓ Î·È Î·- ·fi fiÏ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ̷, ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ı‡ÌÈÛ fiÙÈ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈- Â›Ó·È Ì¤ÏË» Î·È fiÙÈ «˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·- ÓfiÓˆÓ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔ ∫›ÓËÌ· Ó· Ê˘ÏÏÔÚÚÔ› „˘¯Ú·ÈÌ›·, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆ- ÙÂÚÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÎÚ¿- ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οıÂ Û˘Ì- ÚÔ˜ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. Ó›· Ì·˜, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Î·È Û ¤Ó· ÌË Ì¤ÏÔ˜». Ì·¯›·˜». Ù· ÚÔÊ·Ó‹. ∞Ï¿ ÂÌ›˜ ¤ıÓÔ˘˜. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ì οı ˆ˜ ÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›· Ô˘ Û˘- ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ˘Ô- μ·Ú‡ Îϛ̷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ıÂÏ‹- ÙÚfiÔ Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈ- Ó¿ÓÙËÛ ÙfiÙ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹- Ù·È ÁÈ· ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ™ÎÔ- Â·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó Ì ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·ÙÏ·ÓÙÈ- ÛÂȘ Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË Û·Ì ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ͢ÓÔ‡Ó Î·È ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ·ÁˆÓÈÒ- ›ˆÓ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ÓfiËÌ· ˆ˜ «ÂÌ›˜ οӷÌ ‚‹- ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Â›Ó·È ··Ú¿- Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÙÒÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘. ΔÔ ·Ô- √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫. ∫·Ú·- Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘- ‚·ÙË ÚÔ¸fiıÂÛË «Ó· ÌËÓ ÎfiÌÌ·, ÌfiÏȘ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ó· ·Ó·ÁÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ù¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ̷ÓÏ‹˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË Û·Ê‹ Ì ·fi ÙËÓ ¶°¢ª Ó· οÓÂÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ ÎÚ¿- ÚÈÓ ·fi ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ 16/9». ·fi ÙËÓ GPO ÁÈ· Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Î·ÙË- Î·È ·˘Ù‹ ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿». ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Î·È ÂÓfi˜ ˘Ô„Ë- Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜ ‰È¤„¢ÛÂ. ¶∞ƒπ™ ∫√À∫√À§√¶√À§√™ ÁfiÚËÛ ÙËÓ ¶°¢ª ÁÈ· ·‰È·Ï- ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ê›Ô˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÓÔȯٿ ˙ËÙ‹- ÙȘ 10 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜. ª¤Û· ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ô- Ï·Í›·. «ªË χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏË- Î·È Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ̷ٷ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂËÚ¿- ΔÔ Îϛ̷ ·˘Ùfi η٤‰ÂÈÍ·Ó ÏÈÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜, Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ ™ÏÔ‚¿ÎÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ fiÙÈ ˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙȘ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ÚԂ‚ÏË̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ê¿- ı¤Ì· ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˘, fiÙÈ ÚÒÙ· Ô ÌË ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ ¡∞Δ√» Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ «¿ÌÂÛÔ ÂÓ- ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ». METRO ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· Û ÓËΠӷ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ Û˘- Δ‡Ô˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ˙Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ·Ó ·È¯- ˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ̤˜ ηٿ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∑·¯ÔÔ˘ÏÂÈ¿‰·, Û‡Ì- ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘, Âͤ- ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ÊˆÓ· ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ··- Û¯fiÏËÛ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¤Ú·Û ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ∞ÏÏ·Á‹ ÛÎ˘Ù¿Ï˘ ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ- ÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÂΛÓË ˆ˜ «ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹- ÛÂȘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ηΤ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ 2,1% fiÛˆÓ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ Îϛ̷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi». ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯fi- ñ ªÂ ¤Î‰ËÏÔ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·Ô- ÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ 86,7% ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ª·ÚȤÙÙ·˜ ÁÔ‹Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·Ú¯Ë- ÁÔ‡ Ù˘ ∂§.∞™., ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔ- Û¯¿ÎË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™À¡ ηÈ, ·Ú¿ÏÏË- Ï·, ¿ÓÔÈÍ·Ó ˙‹ÙËÌ· ·ÍÈÔÔ›Ë- Û˘ ¿Êı·ÚÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È «∂Ì›˜ ÊÙ·›Ì» ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È·, «·fi ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ™∂ ¡ ∂∞, Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ªÂÙ¿ ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ Â¤Ì‚·- Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÎÚÔ‡- ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ MME Ì ÙÔ ı¤Ì·! ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·- ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ Â·ÓÔÚıˆÙÈ΋ ÛË – ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ì¤Û· Û ̛· Ú¿‰ÔÛ˘-·Ú·Ï·‚‹˜ ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô Û˘, ÁÈ· Ó· Í·Ó·Ì› ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó fiϘ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ˘˜ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ‹‰Ë ·ÎÚˆÙË- ‚‰ÔÌ¿‰· ÎfiÌÌ· Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Î·Ì„˘. ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂΛӘ Ì ÙËÓ Ôϛ٘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ì·˜ ¤ÚË- ·Ú¯ËÁfi, ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ Ù˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ô‰ÈÔ‡ – Ë Î. °È·Ó- ΔÛÈ·ÙÔ‡Ú·, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ¤ÚÂÂ. ∂Ô̤- ˙·Ó Ì ÙË ∑·¯ÔÔ˘ÏÂÈ¿‰·, ÙÔ˘˜ (Ï›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÁfiÓ·- Ó¿ÎÔ˘ Â¤- ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘. «™·˜ ·- ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Óˆ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜, ··Û¯fiÏËÛ ÚÒÙ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ) ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÛÙÚ„ ÛÙË Ú·‰›‰ˆ Ì›· ηڤÎÏ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıË- ¶∞™√∫, ¡›ÎÔ˜ ª›ÛÙ˘, Ô‡ÙÂ Ô ÁÈ·Ïfi˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·‚fi˜». ηٿÛÙ·ÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ªÔÓ¿‰· ÌÂÚÈÓ¿ ‰¤Î· χ˜ Î·È Ì›· ¯·Ú¿. ™·˜ ·ÊÔ‡ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ «ÙÔ Úfi‚ÏË- ¢ÈÂÌ‹Ó˘ÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi. Δ· ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ηıÒ˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ ·Ú·‰›‰ˆ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜, Ì· Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·, °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÚÔ- Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ı· ··- ·˘Ùfi ¤ÎÚÈÓ ·Ó·Áη›Ô ÙÔ È·- £ÂÚ·›·˜ fiÔ˘ fï˜ Ë ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· Â›Ó·È Â- Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ¢ÂÓ ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ·, Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÚÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤- ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÈÛÛfiÙÂÚË», ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ- ÌÔÚ› Ó· ÔÚ¢fiÌ·ÛÙÂ Û·Ó ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏË- Δ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. £· Û˘- ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ÓÔÛËÏ¢fi- ο Ô Î. ¢ËÌÔÛ¯¿Î˘. Ó· ÌË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈØ Û˘Ì- ÊıÔ‡Ó «ÙÒÚ·, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓfiËÙÔ ·ÈÁÓ›‰È, Úfi‚ÏËÌ· ÙÔÈ΋˜ ÊÏÂÁÌÔ- Ù·Ó ˘fi ñ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Ó¤Ô˜ ·Ú¯Ë- ‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·- ÊÙ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ʈӤ˜ Ù˘ fiÔÈ·˜ Âͤ- Ó‹˜ Ô˘ ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›, Ì ηٷÛÙÔÏ‹ Áfi˜ Ù˘ ∂§.∞™., ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· Úfi – Ù· ›¯·Ì ÂÈ Î·È ·ÏÈfi- Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡- ‰Ú·˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙÚ·› Ô Î›Ó‰˘- ηÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÚ¿- Ó¤· ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ· – Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÌÔ˘ Ì ÚÒÙ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ¿ÏÏÔ Ó· ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ù˘, Ë ÌÂÙÂÁ- ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈ- ‹Ù·Ó ‰È¿¯˘ÙË», ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÓ‡ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ·›˙Ô˘Ó. Ïԛ̈͢. ¯ÂÈÚËÙÈ΋ Ù˘ ÔÚ›· ÂÍÂÏ›Û- ÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ- ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÎfiÛÌÔØ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÔ˘ ™˘- ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÛÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ̤ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ‚Ú›ÛÎÂ- ‚ÚÂı› ÙÔ ¶∞™√∫, Û Â›Â‰Ô Ó‰ڛԢ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÏÙ›Ô Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ ·fi- ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔ- Ù·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘. ÀÔ- ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, ÙÚ›ÙÔ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ·. √Ù·Ó ¤¯ÂȘ ÁÂ˘Ì·, Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ‹Ù·Ó ·ÈÌÔ- ڛ˜, ¤¯ÂÈ ·ÔÌÔÓˆı› Ô ÌÈ- Û¯¤ıËÎÂ, ‰Â, ˆ˜ ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔ- ÎfiÌÌ·, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ·Ú·‰¤- Ó· ‰ÒÛÂȘ ÌÈ· Ì¿¯Ë, Ú¤ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙ·ıÂÚ‹ ηı’ fiÏË ÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈ- Ú›, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÙËΠÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, «ˆ˜ ÚÒÙ· Ó· οÓÂȘ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ Ô‡ÚÁËÛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈ- ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔ- ÛÔ˘ ÛÙÚ·Ùfi. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ú¤- °È¿ÓÓ˘ Δ·ÛÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ www.giannis.tasiopoulos@metrorama.gr Î·È Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡- ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. METRO Ú› Ó· ÙÔ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ...». ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔ˜ Û Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ÙÔ˘. METRO ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë Î. ∞ÓÓ· Î·È Ì ÊÚfiÓËÌ·». METRO
 • 3. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 Metro 04 ÂÏÏ¿‰· ∞¶√ºÀ§∞∫π∑∂Δ∞π °π∞ §√°√À™ À°∂π∞™ √ ∞πªπ§π√™ ª∂Δ∞•√¶√À§√™ ªÂ ÂÁÁ‡ËÛË 100.000 ¢ÚÒ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ¶ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ë 25ÂÙ‹˜ οıÂÈÚÍË, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Ú‡Ù·ÓË ∞ÈÌ›ÏÈÔ ªÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ η٤ıÂÛ·Ó fiÙÈ ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ ‹·ÙÔ˜. ∞˘Ï›‰· ¶Ú¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ «·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜» ÁÈ· ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ METRO ª·ÚÔ‡ÙÈ «Ì˘Ú›˙ÂÈ» ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ £E™∂π™ ª AÃ∏™ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù ™ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶√∂- Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘, ·Ó·- ∞ÂÚÁ›Â˜ ÛÙË ¢∂∏ ñ ∂ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٷӿ- √Δ∞ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ú·ÁÌ·- ̤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚ- ψÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙ· ·Ô- ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚ- Áȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ï‡Ùˆ˜ ·Ó·Áη›· Â›‰·, ΢ڛˆ˜ ηٿ ¶·Ú·Û΢‹ 7 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, ∞§§∞ 1.500 ¢∂¡¢ƒÀ§§π∞ ª∞Àƒ∏™ ¶∂À∫∏™ ʇÙ„·Ó, ÛÂ Û˘ÓÂÚ- ÓËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ ÙȘ ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ Á·Û›· Ì ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô ÷ÏΛ‰·˜, ‰Âο‰Â˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›- ∞ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜ ηٷϋ„ÂȘ, ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 14.00 Î·È ·fi 18.30 ™¿‚‚·ÙÔ 8, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 Î·È ¯·Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 29/2-2/3 Û ̛· ·ÎfiÌË ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·‰¿ÛˆÛ˘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÎÈÓËÙÔ- ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ fiÔ˘ ÚԂϤÂ- ¤ˆ˜ 21.30, ·¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷ- ÙËÓ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ª·Ú- ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞˘Ï›‰·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∂fiÌÂÓË ÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·ÂÚÁȷ΋ ÂÙÔÈ- Ù·È Ë ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ψ٤˜ Ë ¢∂∏. Ù›Ô˘, fiˆ˜ Î·È 48ˆÚË ·ÂÚ- ª¤Ú·», Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËÎÂ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙË ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÌfiÙËÙ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÎË- ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏÏ·, ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ñ ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Âȯ›- Á›· ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11 Î·È ÙËÓ √ÚÁ¿ÓˆÛË PRAKSIS. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ‰Ú¿ÛË, Ô˘ ÓÈÎfi ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 24 ˆÚÒÓ ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù fiÏË Ë ¯ÒÚ·. ÚËÛ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î˘ÏÈfiÌÂÓˆÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ª·ÚÙ›Ô˘. Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 30 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ- ÛÙË ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· ÚÔÂÙÔÈ- §fiÁˆ Ù˘ Â·Ó·Ï·Ì‚·Ófi- 24ˆÚˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ì¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÓ˘ ·ÂÚÁ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· °∂¡√¶/¢∂∏ ·fi 3 ¤ˆ˜ Î·È 6 ÙÔ˘ ™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË °™∂∂ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Â- Ì·¯ËÙÈÎfi, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÌËÓfi˜ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÚÂȘ ÌÔÓ¿- ™‹ÌÂÚ· Ë °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ- ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∏Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁË- ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ì‹Ó·, ÂÓfiÛˆ ÙÔ ¶¤ÌÙË, 6 ÌÔÓ¿‰Â˜ ËÏÂÎÙÚÔ- ‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰›· ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ú·ÁÌ·- Û·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ (ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔ- ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈ- ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó- ÙÔÔÈ› ¢Ú›· Û‡Û΄Ë, ÚÔ- ڛ˜: PRAKSIS, 210-5205200, Î·È ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·È- ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ·›ÚÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰˘ÓÔ˜ ‰È·ÎÔÒÓ Ú‡̷ÙÔ˜. METRO ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, 210-3231982, 6944428299). METRO ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹. Ô˘ 3 ·ÎfiÌË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ãı˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ·Ì- Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÔÈ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ Ù˘. ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿- Ì·ÙÈṲ̂Ó˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. 줂·ÈÔ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔ- ‰Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÈÊÓÈ- ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, 24ˆÚË ·ÂÚ- ÎËÚ‡ÍÂÈ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔ ÛÂÍ ‰È·ÛÙÈ΋ 24ˆÚË Î·Ù¿ÏË„Ë «μÚÔ¯‹» ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Á›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ 6 ÙÔ˘ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ηٿ- ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘, ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· ·‡ÚÈÔ, 5 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÔÏÏ·Ï¿ ÌËÓfi˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È μÔ˘Ï‹. METRO ¢ËÏÒÓÔ˘Ì Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ fiÙÈ, ·Ó Î·È ÙÔ ÛÂÍ ıˆÚÂ›Ù·È 87% fiÙÈ ÙÔ «Î¿ÓÔ˘Ì» ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ- ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ- Ë̤ÓË ˙ˆ‹ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔÓfi- ÀfiıÂÛË ª∂μ°∞§ «∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ª‹Ó˘Ì· ÛÙ· ∞∂π ÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, Ï›ÁÔÈ ÀÔ¯Ú¤ˆÛË «¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi» ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ- Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ (ÌfiÓÔ ÙÔ 44%) Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÙËÓ ∞Ê‹ Ù˘ ºÏfiÁ·˜» Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ∂Àƒø∫π¡∏™∏/∞ƒÃ∂π√ Îfi˜ Ï·fi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì¿˜ ·fi ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. ∫·È ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Ò˜ ‚¤‚·È· Ó· ÌË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·- οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, fiÙ·Ó ÌfiÓÔ Ô ¤Ó·˜ O§∞ ∂ π¡∞π ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ T∏¡… À¶√Ã∂ø™∏ ÙˆÓ ∞∂π Ó›·˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ Durex. ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô (48%) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ TÂÏÂÙ‹ AÊ‹˜ Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜ Î·È ÙˆÓ Δ∂π Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û √È ∂ÏÏËÓ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÔÚÁ·ÛÌfi, Ô ¤Ó·˜ ºÏfiÁ·˜ ÛÙËÓ AÚ¯·›· OÏ˘- ÂÛˆÙÂÚÈ΋, Â͈ÙÂÚÈ΋ Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿Ó‰Ú˜ fiÙÈ ·ÓÙÈ- Ì›·, ηıÒ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÂıÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÚÔÎÂÈ- ∂Àƒø∫π¡∏™∏ ÙÔ˘ ÛÂÍ, Ì ÔÛÔÛÙfi 87% Ó· ÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ‡Û˘ ¤ÁηÈÚ· ÔÈ ÏËÁ¤˜ ·fi ÙȘ ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙÂÚ·Èfi- ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢- Î·È ÙÔ 29% fiÙÈ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ¢È·ÎfiËÎÂ Ë ‰›ÎË ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÙËÙ· ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Ó·˜ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ¤ÚˆÙ· ÙÔ˘Ï¿¯È- Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ Ù˘ ηٿ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡. Â·Ó¤Ï·‚ ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ÂÚˆÙÈ΋ Â·Ê‹. ñ °È· ÙȘ 18 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ‰È·ÎfiËΠ¯ı˜ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶·È‰Â›·˜, E˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·- ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Mȯ¿Ï˘ §È¿˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ó›‰Ë˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÔÈ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔÈ Ì 82% Î·È ∏ Ê·ÓÙ·Û›· ηÏ¿˙ÂÈ... Ë ‰›ÎË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÔÈ ƒÒÛÔÈ, Ì ÔÛÔ- ∏ ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ ·ÎfiÌË fiÙÈ, ÂÓÒ ˘fiıÂÛË Ù˘ ª∂μ°∞§, ηıÒ˜ Ô Û˘Ó‹- ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔÎÂÈ̤- ™KA´. ÛÙfi 80%. ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘, ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜, ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ «¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿- ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎfiÛÌÔ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÙÔÏ- ›¯Â ÎÒÏ˘Ì· ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ∫·ÙËÁÔ- ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ- ‚Ô˘Ì οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ÔÈ π¿ˆÓ˜, Ì ÔÛÔÛÙfi 37% ÌËÚÔ› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÛÂÍÔ˘- ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ÔÈ ¶. ∞‰·- Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ›Û·Ì». ¢ı‡ÓË Ì·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ¤ÚˆÙ· 1 ·ÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ – ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ TÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Ô ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙËÓ ›‰È· ηıÒ˜, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÎÚ‚·ÙÔο- Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (ʈÙfi), ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÙÔ›Ô˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ï˘- ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÔ›Ú· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ∞ÁÁÏÔÈ Î·È Ì·Ú·˜, ÙÔ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ¶. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎÙÂψÓÈÛÙ‹˜, «Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˘Ô‰Â- Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ª›Óˆ˜ ¯ÒÚ·», ÙfiÓÈÛÂ. ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, ÂÓÒ ÔÈ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ›, ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÔ˘Ó ¤ÚˆÙ· Î·È ∫. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ¤ÌÔÚÔ˜ ÛÈÙË- ¯Ùԇ̠ÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ ·ÓÙÈÚÔ- ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÓË- ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó›- ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙÈ ÈÔ «ÎÈÓËÙÈÎÔ›», Â›Ó·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (50%), ÔÈ ÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ٷ ·‰È΋- Ûˆ›·, ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË Ì¤ÚˆÛ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 6 ÈÔ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ (39%), ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì·Ù· Ù˘ Â΂›·Û˘ Î·È ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜, ºÏfiÁ· Û ÌÈ· ·¤ÚÈÙÙË Î·È Ù˘ ∞Ê‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·- ÛÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· «ÛÙÂÚË̤ÓÔ˘˜» ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ (36%) Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ Î·ÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÛÂÌÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹, fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ ‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ºÏfiÁ·˜ ÛÙȘ 24 ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·È‰Â›· ¿Û¯Ô˘ÌÂ, Ë Ï·Ô‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. (31%) – ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi (37%) ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ ª∂μ°∞§ fiÙÈ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ÌËÓfi˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. ∫˘ÚÈ·- ‚·ÛÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ıˆÚ› ηıÔ- Ù˘ ˙ËÙ‹ıËΠ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· Ó· ∞ÁÒÓˆÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÎÔ‡ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «ı·‡Ì·», ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ «æ¿¯ÓÔ˘Ó» ÙÔÓ ÔÚÁ·ÛÌfi ÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚˆ- ¤¯ÂÈ Â˘ÓÔ˚΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∂È- ÌÂÁ¿Ï·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ 1,8% ÙÔ˘ ∞∂¶, ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÓ ÙÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. METRO ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÛÙËÓ ÏfiÁˆ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. METRO Ë ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ÂÚÈÔ¯‹. METRO ∂˘ÚÒË. METRO π‰ÈÔÎÙËÛ›·: METƒOƒAMA EK¢OTIKH ∂¶∂ ñ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜: KˆÛÙ‹˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ ñ∂ΉfiÙ˘-¢È¢ı˘- ∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·: ñ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ EÌÔÚÈ΋˜ AÓ¿- OÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ı¤ÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. quot;METƒOƒAMA E¶Equot;. ÓÙ‹˜: °È¿ÓÓ˘ §È¿ÚÔ˜ ñ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘: °È¿ÓÓ˘ T·ÛÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘Í˘: ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ MÔÓÔÁ˘Èfi˜ ñ Creative ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ metro international SA ñ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ OÈÎÔÓ/ÎÒÓ & ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ YËÚÂÛÈÒÓ: °È¿ÓÓ˘ MÂÏÈÛ- Director: AÓÙ· £ˆÌ¿, Senior Account Manager: ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ̤ۈ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÚÔıËÎÒÓ Î·È ¯ÂÈÚԉȷ- The World’s Largest Newspaper ÛÔ˘ÚÁfi˜ ñ¢È‡ı˘ÓÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜: K·ÙÂÚ›Ó· X·Û¿Ë ñ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi- M›Úη K·Ú·Ó›Î·, Account Managers: §›· μ·˙¿Î·, ÓÔÌ‹˜ ·fi ΔÚ›ÙË Ò˜ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ AÙÙÈ΋ Î·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· & ¶·Ú·Û΢‹ Û Aı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔ- ∂‰Ú·: ¢·‚¿ÎË 1 & ∫ËÊÈÛ›·˜ 116 ∞ÙÂÏȤ: °È¿ÓÓ˘ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ‡ÓÙ·˜, °ˆÁÒ ΔÚÈÎÂÚÈÒÙË °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Î·Ó¿Î˘, ª¤ÓÈ· ∫Ô˘ÎÔ˘ÁÈ¿ÓÓË, ™ÙÚ¿- Ó›ÎË, ¶¿ÙÚ·, BfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·. ñ™ÙËÓ Aı‹Ó· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ METPO, TPAM, H.™.A.¶., ∞ı‹Ó·, 11526 ñLifestyle Editor: ª·Ú›· ∫·ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ñ™‡ÓÙ·ÍË: ñÃÚÈÛÙ›Ó· ¢È·Ì·- ÙÔ˜ KÔ˘ÙÛÔ‚›Ï˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∫·ÙÂ- Û ÎÂÓÙÚÈο ÂÌÔÚÈο ÛËÌ›·, Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· STARBUCKS, °PH°OPH™ MIKPO°EYMATA, email: editorial@metrorama.gr ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, XÚ˘Û¿ÓıË EÏ¢ıÂÚfiÁÏÔ˘, Zˆ‹ KÔÛÎÈÓ›‰Ô˘, M·Ú›· §È¿ÎÔ˘, Ú›Ó· ¶·˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ñ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ PÔ‹: ¶·Ó·- McDONALDS, Û cafe/ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ E§. BENIZE§O™ ̤ۈ Ù˘ SWISSPORT, ÛÙÔ˘˜ www.metrogreece.gr °È¿ÓÓ˘ MÔ˘Ù·ÊÙÛ‹˜, £·Ó¿Û˘ ºÒÙ˘ ñI.T. Manager: KÒÛÙ·˜ ¢È·- ÁÈÒÙ· TÂÓ¤˙Ô˘ ñÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ∞Ó·ÛÙ·- ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ POLIS PARK, Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ & Û ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ AÙÙÈ΋˜. ΔËÏ.: 210 - 6901.400 Ì¿ÓÙ˘ ñ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Marketing: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÓÔ‡Û˘ ñ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È·- Û›· ΔÛ·ÁÁ·‰Ô‡Ú· (ÙËÏ.: 210 6901414, fax: 210 ñ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›·, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ M·Î‰ÔÓ›·, ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi Fax: 210 - 6901.470 ÓÔÌ‹˜: T¿ÛÔ˜ ¢Ú·ÎˆÙfi˜ ñ∂ÎÙ‡ˆÛË: EKTY¶ø™EI™ IRIS AEBE. 6930644, email: a.tsagadoura@metrorama.gr KTE§, Û cafe & ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÙÔÓ BfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ· Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›·. H metro Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË & Ù·¯‡ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. K˘ÎÏÔÊÔÚ› Û 83 ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂΉfiÛÂȘ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 fiÏÂȘ, Û 23 ¯ÒÚ˜ & 19 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙË μfiÚÂÈ· & ¡fiÙÈ· AÌÂÚÈ΋ & ÙËÓ AÛ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¿Óˆ ·fi 23,1 ÂÎ. ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ & ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 42 ÂÎ. ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜.
 • 4. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 Metro 06 ·ı‹Ó· ΔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Úˆ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ë ˘ÂÚÓÔ̿گ˘ ∞ıËÓÒÓ-¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¡Ù›Ó· ª¤Ë, Î·È Ë ÚÒËÓ ˘ÂÚÓÔ̿گ˘ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿. ∏ «∂ÓÔÏË ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ «•‹ÏˆÌ·» Î·È ‰ÂÓÙÚÔʇÙ¢ÛË •ÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ¢Ú¿ÛË» ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ... ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ METRO ∏ √ƒ°∞¡ø™∏ «EÓÔÏË ∂·Ó·- ÛÙ·ÙÈ΋ ¢Ú¿ÛË» Â›Ó·È ›Ûˆ ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™Â μÔÙ·ÓÈÎfi Î·È §Âˆ- ·fi ÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠٷ ÍËÌÂÚÒ- ¯Ù‡ËÌ· ÊfiÚÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ o Ì·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙË ¢È‡- ñ ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ıÂÛË Ù˘ «EÓÔ- ∫ÈÓËÙfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ∂ÓË- ı˘ÓÛË ¢·ÛÒÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ï˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘» ñ ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ̤ڈÛ˘. ∞ÙÙÈ΋˜, ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ªÂÛÔ- ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 23/1/2007, ÛÙË ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘, °. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Á›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ¢√À ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘, fiÔ˘ ›¯Â ∂ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· ‰ÚÔ- ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ÙÔÔıÂÙËı› ·ÚfiÌÔÈ· ‚fiÌ‚· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ú·Á- πC√¡ ÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ √ˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÛÙÔ Ì¤Û· Û ¯‡ÙÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Ì·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È Ô ∫ÈÓËÙfi˜ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi ÙËÏÂÊÒÓË- ›¯Â ÂÎÚ·Á›. Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓÙÚÔʇ- ™Ù·ıÌfi˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ Ì· Ô˘ ¤ÁÈÓ ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿ Ù¢ÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÙ‹Ì· ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ì ·Ô- ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Û ·Ô- ¯ÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ë ‚fiÌ‚· ›¯Â ÙÔ- Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÛÙÔÏ‹ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÚÔ- ÙfiÛÔ ÙÔÓ ¯ÔÚËÁfi, Î. ™·Ú·Î¿- ψÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰‹- ÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ó·ÊÂ- ÔıÂÙËı› Û ÎÔÓÙÈÓfi ÎÙ›ÚÈÔ, ∫·ÚÓ¿‰Ô˘ 7. ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÎË, ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ÚfiÙ·Ó Ë ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÔÚÁ¿- Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ñ Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙËÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔ- ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔ- ÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÙÔ Ì‹Ó˘- ¢·ÛÒÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ÂÚ›ÊÚ·ÍË Ô˘ ›¯·Ó ·˘ı·›- Ó· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÓÔ˘ Van, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ∑·Î ™ÙÂ- ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì· ‹Ù·Ó ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ, ‰ÂÓ ÚÂÙ· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ÊÂÚfiÌÂ- ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ê¿ÓÔ˘, Ô˘ ‰È¤ıÂÛ ÙÔ˘˜ ÛÙ›- ∂fiÌÂÓ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™Ù·ı- ·ÎÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ¢ÂÓ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÓÔÈ ˆ˜ ȉÈÔÎً٘, ʇÙÂ˘Û·Ó ÙÔÓ ‰‹ÌÔ. ¯Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÔ‡ ∂ÓË̤ڈÛ˘, ÛÙÔ ‰È¿- ÛÙÈÁÌ‹. √Ù·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ fï˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÚ- ‰¤ÓÙÚ· Í·Ó¿ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ¶ÚÒÙË ÛÙ¿ÛË, ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÙ· Ï·˚Ó¿ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ÛÙËÌ· ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ¤ˆ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙË Ì·- Ú¿ÁË Î·È Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ Ô˘ Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÈӷΛ‰· Ì‹Ó·, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘, ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔ- «√ Ó¤Ô˜ ∫ÈÓËÙfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ı· Â›Ó·È Ù· ÂÙ¿ ÁÓËÙÔÙ·ÈÓ›·, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·ÏÒ˜ ÓÔ˘ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂- ∂ÓË̤ڈÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ô ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Ë ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ˘ÚÔ- ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ ÓÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, Ì ÔıfiÓ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ÏÂÈ- fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·‚ԇϢÛË ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ¤ÎÚË- ÎÚÔÙËÙ‹. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÚÔ- «ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Î›ÓËÙÔ (∞.μ.∫. Î·È ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ˜ Van, ı· ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·- ÁÈ· ÙË «Ã¿ÚÙ· Ú·Û›ÓÔ˘» Î·È ÍË, Èı·Ófiٷٷ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜. 2055) ·ÔÙÂÏ› ÂÚÈÔ˘Û›· Â›Ó·È Ô μÔÙ·ÓÈÎfi˜ Î·È Ë §. ‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ٷ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ √ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÔÈ ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ÙȘ ∞ıË- Ì ÙÔÓ Û¯ÔÏÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÌÈÛfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ «¢ÈÏ‹˜ ·Ó¿Ï·- Ó·›Â˜. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„· ÔÙ¤ «ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ·. ÎÈÏfi ˙ÂÏ·ÙÔ‰˘Ó·Ì›Ùȉ· Ë ÔÔ›· ¢3950/ 1246/19-9- Û˘». Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ fiÙÈ ı· ÚÔÛʇÁˆ ÛÙÔ˘˜ ÌÔ˘». £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ∏ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ‹Ù·Ó fiÙÈ fï˜ ‹Ù·Ó ÓÔÙÈṲ̂ÓË ·fi 1984 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ À. ¶Ï·Ù›· ∫ÔÙ˙È¿, ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ȉÈÒÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÔË- ¿ÏϘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÎÚ·Á› ‚fiÌ‚· ˘ÁÚ·Û›·, ÚÔÏfiÈ, ˘ÚÔÎÚÔÙËÙ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ», fiˆ˜ ·Ó·Ê¤- ÂÁη›ÓÈ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú- ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Î·È ˘fi ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û 20 ÏÂÙ¿ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Î·È Ì·Ù·Ú›·, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¯Ô ∞ıËÓ·›ˆÓ, ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·- ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ ÚÔÛ¤Ê˘Á· Ôϛ٘ Û 129 ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ¢·ÛÒÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔ- ‰‹ÌÔ˘. ª∂ΔRO Ì¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛÂ Î·È ÛÙÔÓ Î. ™·Ú·Î¿ÎË», ‰‹- ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ª∂ΔRO ÛÙË ªÂÛÔÁ›ˆÓ, ÛÙÔ ¡¤Ô æ˘- ÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ª∂ΔRO
 • 5. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 Metro 08 ÎfiÛÌÔ˜ ª¶√À°π√À∫∞¡πΔ: ª¶√ƒ∂π ¡∞ «•∞¡∞ª¶√Àª∂» ™Δ√ μ√ƒ∂π√ πƒ∞∫ ¶Èı·Ófi Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ μfiÚÂÈÔ˘ πÚ¿Î, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ªÔ˘ÁÈԇηÓÈÙ. METRO ∞¡∞§À™∏ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, fiˆ˜... ¶Ô‡ÙÈÓ ™·Ì¿ÓÈ·, ÎÚ·Û› ‹ Ì›Ú·; ∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ Ë ¢‡ÛË ÊÈÔ˜ °ÎÂÓ¿ÓÙÈ ∑ÈÔ˘ÁοÓÔÊ, Ô˘ ·¤Û·Û ÙÔ 17,77% ÙˆÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·Ú·Ù‹- ÚËÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙȘ ÚˆÛÈΤ˜ ÚÔ- Ì ÙÔÓ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· „‹ÊˆÓ, Î·È Ô ˘ÂÚÂıÓÈÎÈÛÙ‹˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ı· ÂÓÈ- ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒ- ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ı· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Î·È Ë ÂÚÒÙËÛË Â›Ó·È «ÎÚ›ÛÈÌË», η˘Ù‹»: ™·- Úfi‰ÚÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ∑ÈÚÈÓfiÊÛÎÈ (9,37%) Û¯‡ÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ƒˆÛ›·˜-∂.∂., ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο Î·È Ì¿ÓÈ·, ÎÚ·Û› ‹ Ì‡Ú·; ªÂ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ÙÈ ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔ- ηًÁÁÂÈÏ·Ó ·Ú·Ù˘›Â˜ ÛÙËÓ Î¿ÏÂÛ fï˜ ÙË ªfiÛ¯· Ó· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÂÈ- Ú› ηÓ›˜ Ó· Ì¿ıÂÈ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È… °È· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘, ȉÈ- ÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Û ¶ÚÔÙÔ‡ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÁÔfiÙÈ, ÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ƒÂÔ˘- ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË ƒˆÛ›·, √ °Î¿ÚÈ ∫·Û¿ÚÔÊ, ·ÓÙÈÔ- ·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰ËÌÔ- οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÌÏÈηÓÔ› ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Ì¿- Ô˘ ›¯·Ó ηÙ' Ô˘Û›·Ó ¯·Ú·- ÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˜ ËÁ¤Ù˘ Î·È ÚÒËÓ ÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ıÔ˘Ó ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÎÙ‹Ú· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙÔ ‰ÈηȈ̿وÓ. Ì ÙÔÓ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ. ÎfiÌÌ·Ù· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÈ‚¤˜ ÙËÓ ÔÎÙ·ÂÙ‹ ıËÙ›· ¶Ô‡ÙÈÓ, ÛοÎÈ, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·Ú¿ÓÔÌË ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓË- ∏ μÚÂÙ·Ó›· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì¿¯Ë Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·Ô- ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ÛÙË ·¤Ê˘Á ӷ οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ Û¯fi- ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. ÛÙÔÏ‹ ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙËÓ ÏÈÔ ÁÈ· ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏÔ- °È·Ù› fï˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÎÚ›ÛÈÌË Ì¤Ú·; Δ¤ÛÛÂÚȘ ÔÏÈÙ›˜ „ËÊ›- ˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ Δ¤Í·˜, ÙÔ √¯¿ÈÔ, ÙÔ ƒfiÔ˘ÓÙ ∞˚Ï·ÓÙ Î·È ÙÔ μÂÚÌfiÓÙ. ÛÙË ¯ÒÚ·, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. ™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ √Ϙ Ì·˙› ‰›ÓÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÎϤÎÙÔÚ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ¢ÈÂıÓ›˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηı·Ú¿ Ë Ï·˚΋ ‚Ô‡ÏËÛË. ñ ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙË ƒˆÛ›·. ÛÙ· Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÓÈÎËÙ¤˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Û·ÚˆÙÈÎfi 70,2%, Ô ∏ ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∏¶∞ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ ·Ú‹Ï·Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ∏ °·ÏÏ›· οÏÂÛ ÙËÓ ∂.∂. Ó· √ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓfi˜ Δ˙ÔÓ ª·Î∫¤ÈÓ Â›Ó·È ‹‰Ë ÙfiÛÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ‰¤¯ıËΠÛÙË Ó›ÎË ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ‹Ïı ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÛÙË ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ «Ó¤· ÁÏÒÛÛ·» Ì ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, ÒÛÙÂ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ¿ÚÂÈ fiÛÔ˘˜ ÂÎϤ- Ù· Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ Û˘Á¯·ÚË- ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ÙÔÓ ªfiÛ¯·, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â͈- ÙÔÓ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ. ÎÙÔÚ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. ªfiÏȘ ·˘Ùfi Û˘Ì- Ù‹ÚÈ· Ù˘ ¢‡Û˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·- §Â˘Îfi √›ÎÔ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ∏¶∞. π‰È·›ÙÂÚ· ıÂÚÌ¿ ‹Ù·Ó Ù· ‚›, Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˜, ̤ÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·- fiÙÈ Ô Δ˙ÔÚÙ˙ √. ªÔ˘˜ ÚÔ- ñ ™ÙËÓ... ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË, Ë ÚˆÛÈ΋ ·ÛÙ˘- Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈ- ª¿ÈΠÿηÌÈ, ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· Ê‹˜ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ‰È·Ì‹Ó˘Û fiÙÈ Û‚Ï¤ÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÓÔÌ›· Û˘Ó¤Ï·‚ ‰Âο‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ÎÔÓÙ¿ Ï·Ó ÛÙÔÓ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ÚfiÂ- ·Ú·ÈÙËı› ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹- ª›· ·fi ÙȘ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ó¤Ô ƒÒÛÔ Úfi‰ÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ Û ÌÈÎÚfi ¿ÚÎÔ Ù˘ ªfiÛ¯·˜, fiÔ˘ ›¯Â ‰ÚÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÔÈ Úˆı˘- ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔ- Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ¯¿Ú·ÍÂ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ. Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ‰È·‰‹ÏˆÛË Ù˘ ·ÓÙÈ- Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. √ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜ ˘Ô„‹- √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÔÏ›Ù¢Û˘. METRO ™ÂÚ‚›·˜. METRO ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ª. √Ì¿Ì· Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ- Ã. ∫Ï›ÓÙÔÓ, Ì ÙȘ ‰ËÌÔ- ‰ڛ· Ì 2 ÔϤÌÔ˘˜ Û ÂͤÏÈÍË ∫›ÓËÛË Ì·Ù ÙˆÓ π™ƒ∞∏§ ∞fiÛ˘ÚÛË ·fi ÙË °¿˙· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È Ì›· ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË. ÛÎÔ‹ÛÂȘ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›- ¯ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÈÛÔ‰‡Ó·- ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ- ÌÔ˘˜ Û √¯¿ÈÔ Î·È Δ¤Í·˜. ™¤Ú‚ˆÓ ÛÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô 43,5% ÛÙÔ˘˜ ™ÔÛÈ·ÏÈ- ÛÙ¤˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘- ÎÔ‡˜, fï˜, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÔÙ¤ÏÂ- ΔÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÌÈ·˜ ÛȉËÚÔÙÚԯȿ˜ Ô˘ÚÁfi ÃÔÛ¤ £··Ù¤ÚÔ, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÌ· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 50 ¯ÏÌ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ∫fiÛÔ‚Ô ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‚Ô˘Ï¢- ·ÓÙ›ıÂÙË ı¤ÛË. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ϥˆ fiÙÈ Â‰Ò ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ı· Â·Ó¤ÎÙËÛ ¯ı˜ ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, Û ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 9˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔ ∂Àƒø∫π¡∏™∏ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Ú! ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂοı·ÚÔ ÓÈÎËÙ‹. √ ª¿Ú·Î √Ì¿Ì· ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ڷ›ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi §·˚Îfi ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ù˘ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎϤÎÙÔ- ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÛÂÚ‚ÈÎÔ‡˜ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ Ú˜. ∫·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ÛÙËÓ „ËÊÔ- ı˘Ï¿ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙÔÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ 38-39%. METRO ÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·fiË¯Ô Ù˘ ÌÔÓÔÌÂÚÔ‡˜ ΋ڢ͢ ‰‡Ô Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ Î·ı·Ú¿. ∫·È ÙÔ ÎfiÌÌ·, ¤ÙÛÈ, Â›Ó·È ‰È¯·Ṳ̂ÓÔ. ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ Â·Ú¯›·˜. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ΔÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙË Ê˘Ï‹ Î·È ¿ÏϘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Â›Û˘, ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÔ‚·Ú¿, ÙÈ ›ÓÔ˘Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ. √È Ô·‰Ô› Ù˘ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È «fiÙ˜ Ì›Ú·˜»: æËÊÔÊfiÚÔÈ ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·Ú- ÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ‰›Ô˘ ™ÙÔ Ó·‰›Ú Ë ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ô Â›ÛÎÔÔ˜ ∞ÚÙ¤- Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌÔÚʈ̤ÓË, ÏÈ- ÁfiÙÂÚÔ ÏÔ‡ÛÈ· ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÌÈÔ˜ Ù˘ ƒ¿Ûη Î·È ÙÔ˘ ¶Ú›˙ÚÂÓ (ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘), Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ ÙÔ˘ Ó· ÛÙ·- Ì·Ù‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· fiϘ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙› √È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ì¿Ì·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Â›Ó·È «fiÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡»: ¶ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔÈ, ÈÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ, ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ. ∞ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ı¤- ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ¶Ú›ÛÙÈÓ·, ηıÒ˜ Î·È ª∂Ãπ ¡∂øΔ∂ƒ∞™... ΔÔ πÛÚ·‹Ï ·¤Û˘Ú ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ∞¶√º∞™π™ª∂¡√™ Ó· Û˘Ó¯›- ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÙÔÏÌËÚfi fiÚ·Ì· Î·È ›Ûˆ˜ Î·È Ï›ÁË... Ô›ËÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. Ì ÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·fi ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ∞ÏÏ¿ Ô √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ Ôχ ÙÔÓ «Ì¿ÚÌ·Ó», ‰ËÌÈÔ˘Ú- ∂.∂. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È Ë ÔÔ›· ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙË ˙ˆ‹ Û 117 ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜, ÌÂÙ·- ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ÁÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó... Û˘Ó·ÛÈÛÌfi Ì›Ú·˜ Î·È ÎÚ·ÛÈÔ‡… ªÈÎÚÔ·ÛÙÔ› Î·È ÌÂ- ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ‰Âο‰Â˜ ¿Ì·¯ÔÈ. √ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔ- Á·ÏÔ·ÛÙÔ› „ËÊÔÊfiÚÔÈ, Ì·‡ÚÔÈ Î·È ¿ÛÚÔÈ, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙË- ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ- ∂¯Ô‡ÓÙ √Ï̤ÚÙ, ‰È·Ì‹Ó˘ÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÂÎÙfiÍ¢- ÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ù¤˜, ·Ú¤·. ∞Ó ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ·˘Ùfi Û‹ÌÂÚ·, ı· Ù· ¿ÂÈ ¿Ú· Ôχ ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ÛË ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘, «Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ηÙÚ·- ηϿ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Ì›· Ó›ÎË ÛÙË Ì·ÎÚ¿ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‹‰Ë ¤ÓÙÂη ª·Úfi˙Ô, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ì·˜ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ...». ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘, Ô ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ Î˘Ï¿, Î·È Û‹ÌÂÚ·, ‰¤Î· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÎÂÚ‰ÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÂÈÒÓ. fiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ Úfi‰ÚÔ˜, ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜, – Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ οı ̋Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘, ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ Â·Ê‹ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÈÌ·ÙËÚ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘ – ‰‹ÏˆÛ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ °¿Ï- √È ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ϤÓ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â›. ∏ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ·¤Ù˘¯Â Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯ı˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ÌÈ· ÂίÂÈÚ›·. METRO ÏÔ˘˜ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, Ô˘ fï˜ ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ÙÚÂȘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Î·È fi¯È Ë ∂.∂. METRO Ì ÙÔÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘. ΔÔ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÏÈÙ›˜. ∞Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÙË «ÌÂ- ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ Ï·˚΋˜ Á¿ÏË ¤ÎÏËÍË» ӛ΢ Û‹ÌÂÚ·, ı· ‚ÚÂı› οو ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¡¤Â˜ ΢ÚÒÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ·fi ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ›ÂÛË Ó· ·Ú·ÈÙËı›. ∞Ó ÙÔ Ó· ηٷÁÚ·Ê› ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈ- οÓÂÈ, ÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‚¿- ÏÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¿¯Ë ∂Ó Û˘ÓÙÔÌ›· Τ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÛÙȘ 9 Î·È 16 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜. Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÔ‡˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ Δ∏¡ ∂¶πμ√§∏ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ – ÙÔ˘ ∏ Á·ÏÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË §Â˘Îfi √›ÎÔ. ΔfiÛÔ ÔÈ fiÙ˜ Ì›Ú·˜ fiÛÔ °∞§§π∞ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙȘ ÙÚ›ÙÔ˘ ηٿ ÛÂÈÚ¿ – ·Î¤ÙÔ˘ ∂›ıÂÛË ÛÙȘ ∏¶∞ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ì ۷Ì¿ÓÈ·. ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ πÓÁÎÚÈÓÙ ªÂÙ·Ó- ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ñ ¶˘Ú¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ÂÍ·¤Ï˘Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔÓ ∞Ó Ë Ã›Ï·ÚÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‹ ·ÚÓËı› Ó· ÎÔ‡Ú ‹Ù·Ó Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ Î·È ¯ı˜ ·fi ÙË μ·Á‰¿ÙË Ô πÚ·Ófi˜ Úfi- ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ·Ú·ÈÙËı›, Ô ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ı· ÙˆÓ FARC, Ô˘ ÛÎÔÙÒıËΠÛÙËÓ Úfi- ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ‰ÚÔ˜, ª. ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ, ηÙËÁÔÚÒ- ∫˘Úȷ΋˜ 4 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ‚‰ÔÌ¿- ÛÊ·ÙË ÎÔÏÔÌ‚È·Ó‹ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔÓ √∏∂. ÓÙ·˜ ¢ı¤ˆ˜ ÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó Û ÂÓ¤‰Ú· ¤ÓÔ- ‰Â˜, ›Ûˆ˜ Î·È Ì‹Ó˜… ∫·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ πÛËÌÂÚÈÓfi, Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ÙÚÈÁ- ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔÊ·Û›- ¤Í·ÚÛË Ù˘ ‚›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ÏˆÓ Ó·ÚÒÓ Û ·ÚÈÛÈÓfi ÂÚ›ÙˆÛË, ͯ¿ÛÙ ٷ ÔÙ¿ Î·È ‚¿ÏÙ ÌÔ‡˜ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. METRO ÛÙËΠӷ ˙ËÙËı› ·fi ÙÔÓ ÂÈ- ñ √ πÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¿ÛÙÈÔ, οÙÈ Ô˘ Â¤ÙÂÈÓ ‰˘Ó·Ùfi ÛΤÙÔ Î·Ê¤ ÁÈ· fiÏÔ˘˜… ÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫∂¶¶∞ Ù˘ ∂.∂., ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ π¡¢√¡∏™π∞ ™ÂÈÛÌfi˜ 6,3 ƒ›¯ÙÂÚ Ã·‚È¤Ú ™ÔÏ¿Ó·, Ó· ¤¯ÂÈ Â·- Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ÈÚ·ÎÈÓfi ¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ¢ڇÙÂÚË ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·, ʤ˜ Ì πÚ·ÓÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡- Î·È ÛÙËϛ٢۠ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ °Ú¿ÊÂÈ Ô Δ˙fiÓ·ı·Ó ª·Ó ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÂÈ- ¯Ô˘˜, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÂÏıfiÓ ‰›Ô Ì¿¯Ë˜, ʤÚ- ÛÙËÌfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÛÂÈÛÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÚÔηÏ› Ë Û˘ÓÂ- 150.000 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ÓÔÓÙ·˜ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË °È· Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë Î·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ, ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ- ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔ ¯È˙fiÌÂÓË ¿ÚÓËÛË Ù˘ Δ¯ÂÚ¿- ñ ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë πÚ·ÓÔ‡ ÚÔ- ı¤ÛË ÙȘ ∞Ú¯¤˜, Ô˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›Ù ÛÙÔ CNN International ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. METRO Ó˘ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘- ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ πÚ¿Î ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÎÙ·ÂÙ‹ ÙfiÙÂ, fiˆ˜ Î·È ÙÒÚ·, Ó· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ·fi ÙȘ 02.00. ÙÈÛÌfi Ô˘Ú·Ó›Ô˘. METRO fiÏÂÌÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. METRO ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. METRO
 • 6. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 Metro 10 ÔÈÎÔÓÔÌ›· π™√Δπªπ∞ € (¢ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÙÈ̤˜, ÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ΔÙ∂) Ã∏ª/ƒπ√ 6.689,95 5.818,60 7.403,88 12.992,18 (NAS) 2.258,60 (DOW) 12.258.90 ™∂ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Ã∏ª∞ ΔƒπΔ∏ % -0,86 -1,12 -1,75 -4,49 (NAS) -0,57 (DOW) -0,06 ªÂ ÙË Cetelem ¡¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ fiÏÔÈ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ª∂ Δ∏¡ Δƒ∞¶∂∑∞ Cetelem, «ªÏ·Î ¿Ô˘Ù» Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏, ÛÙȘ 12.00, ı· Ú·Á- Ì·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂™∂∂ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË-‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ‰Ú·Ì·ÙÈο ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ BNP Paribas, Ë ∂ıÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ÙÈÌÒÓ. «∂Ï›˙Ô˘Ì ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2008 ÌÂٷ͇ Ù˘ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ԢÛÈ·- ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ΔȘ °™∂∂ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂ- ÛÙÈο ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ˆÓ. ∏ °™∂∂, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ıÂÛÌÈο ¯·Ú›˙ÂÈ! Δ· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÃÚÈ- ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ··ÈÙ› Î·È ‰ÈÂΉÈΛ Ô˘- Ì·˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ë Cetelem ¤‰ˆÛ ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ‰›Î·È˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ì·˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Ô ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ̤۷ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÎÏ‹ÚˆÛË, Û 7 Ù˘¯Â- ¶·Ú¤Ï˘Û·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ΔÙ∂ ÌÈÛıÒÓ Î·È ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ, Ô˘ ı· ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Ë ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë °™∂∂. ÚÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÊÂ- «ª¶§∞∫ ∞√ÀΔ» ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÎÂ- Î·È ÙÔ «ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù» ÛÙË ¯ÚË- Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ Ù˘ ÙÈÓ¤˜ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Ê·Ï·›ˆÓ Î·È ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹- Ì·ÙÈ΋ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ Û˘- (¤ÏËÍ ηÓÔÓÈο ÛÙȘ 16.45), ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Û ÔÏ˘- ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ¯ıÂ- Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÈÓËÙÔ- ÂÓÒ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ› ·Ú¿- ÙÂϤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ. ÛÈÓ‹, ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ηٿÏË- Ô›ËÛ˘ ÛÙËÓ ΔÙ∂. ÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈ·Ó ÙÔ ÂÓ‰Â- ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ˘˜ „Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÎÈÓËÙÔÔ›Ë- ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹- ·Ú·Î¿Ùˆ 7 ÓÈÎËÙ¤˜: ™Ù¤Ï- Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô- ÛË Ó¤ÎÚˆÛ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎ- Ì·Ù· ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙË ÌÂÚ ∞ÓÙÒÓÈÔ, °Î·Ûԇη ̤ÓÔ˘˜ Ù˘, ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·ı·Ú›ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙË- ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô, ∫ÔÓÙfiÁȈÚÁ· ∫ˆÓ- ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ı- ÚÈ·ÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Ë ÔÔ›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ∞Ú·Ì·Ù˙‹ £ÂÔ- ÌÈÛË, ÂÁ›ÚÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈϤÔÓ, Ë Í·ÊÓÈ΋ Ê¿ÓË, ™ˆÙËÚ›Ô˘ ∂ϤÓË, ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ Û‡- TARGET Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ 24ˆÚË, fiˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ·Ó ªfiıÔ˘ ª·Ú›·, ™ˆÙËÚÈ¿‰Ë ÛÙËÌ· ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ Î·È ÚÔÛÙ·- ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ·˘Ùfi ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË METRO £Âfi‰ˆÚÔ. Û›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ó·Ï- ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÚÎÂÙ¤˜ ∞∂¶∂À ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ΔÙ∂ ∂›Û˘, 13 Ù˘¯ÂÚÔ› ΤډÈ- Ï·ÁÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ √∞™∏™, Ì ÛÙ¿ıËΠ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÌË ÏÂÈ- Û·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË 1 ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· «·ÁÒÛÔ˘Ó» ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢Â˘- GPS Mio P350 Ô Î·ı¤Ó·˜. ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ã.∞. «‰È·ÎÈÓÔ‡- Î·È ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ Û˘- ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ∞ÁÔÚ¿ Δ›ÙψÓ, Ì ÓÙ·Ó» Ë ÂΉԯ‹ fiÙÈ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ «ÏԢΤ- ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· «·ÁÒÛÔ˘Ó» ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ» ÙÔ Ã.∞. ۯ‰fiÓ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯ı˜ fiϘ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Â› Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ√ ∞£∏¡ø¡ Û ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ËÏÂ- ÒÚ˜ (·fi ÙȘ 11 .Ì. ÂÚ›Ô˘ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ 4.053,06 -1,93% ÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ (√∞™∏™), ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤ˆ˜ ÙȘ 3 Ì.Ì.). ΔÂÏÈο, Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÔÏÔ- ÎÏËÚÒıËΠηÓÔÓÈο, ¯ˆÚ›˜ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıË- Î·Ó ÔÏÏ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·ÙÚ·Â˙È΋ ·ÁÔÚ¿. ¢˘Ó·ÌÈ΋ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ª∂Δ√Ã∂™ ∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ Î·È «ÛÙÔ ∞‡ÍËÛË ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Δ√¡ ¢À¡∞ªπ™ª√ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹- ÓˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ∞¡√¢π∫∂™ ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) F.G. EUROPE (∫O) ∫§∂π™πª√ ¢π∞º√ƒ∞(%) 0,39 2,37 8,33 8,22 ÎfiÎÎÈÓÔ» Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÒÛÙ ӷ ¢È·ÙËÚ‹ıËΠÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘- π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ¤Ó·ÓÙÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹- METRO ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) 6,94 7,43 ∂§ºπ∫√ (∫√) 1,50 7,14 ¿ÚÈÔ ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â- 3,1% ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007. ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô UNIBRAIN (∫√) 3,30 7,14 ∂¿Ó ÂȂ‚·Èˆı› Ë ÚÔ- Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ∫∞£√¢π∫∂™ ∫§∂π™πª√ ¢π∞º√ƒ∞(%) ‰· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ηٷÚÎÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ º·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·- ¡π∫∞™ (∫√) 4,48 -9,68 CPI (∫√) 0,59 -9,23 Eurostat, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Ó›·˜, £. ∫ˆÏ¤Ù˘, ÛÙË ‰È¿Ú- ∞¶√ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞: ∫. ∫ÈÏÙ›‰Ë˜, °. μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) 1,43 -8,33 ∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ ÛÙÔ 3,2%, ÛÙ· Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈ- ™Ù· 17,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙÈ- ™·Ï·ÁÎÔ‡‰Ë˜ Î·È º. πÁÓ·Ù›Ô˘ ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) 7,42 -7,71 ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙˆÓ ÙÂ- ı› ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÌËÙÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÎÚ›- ™∞ƒ∞¡Δ. ∫À§/ªÀ§√π (∫√) 3,22 -7,47 ñ ∞‡ÍËÛË Î·Ù¿ 4% ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÔÓ ÏÂ˘Ù·›ˆÓ 10 ¯ÚfiÓˆÓ, ‰È·ÙËÚ‹- Û Â›‰· Ôχ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÛÂˆÓ Û ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ ÊÔÈÙË- ٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Û ∏¶∞ ıËΠÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ô ÂÙ‹- ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ 2% Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù¤˜ Ù˘ º·Ú̷΢ÙÈ΋˜. Î·È ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙË- ∂¶πΔ√∫π∞ Δƒ∞¶∂∑ø¡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤ÊÙ·Û ٷ 17,1 ‰ÈÛ. ÛÈÔ˜ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ- Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿- Oˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫ˆÏ¤- Ú›˙ÔÓÙ·È «‰‡ÛÎÔϘ» ·ÁÔÚ¤˜. ˙ÒÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ÚÔηٷÚ- Â˙·, ÂÓÒ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È Ô Â˘ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ù˘, ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔ- Δƒ∞¶∂∑∞ ™Δ∞£∂ƒ√* ∫Àª∞π¡√ª∂¡√ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, À„ËϤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ∂£¡π∫∏ 4,50 ∂∫Δ + ¤ˆ˜ 3 ÎÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ‰fiıËΠڢıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔ- Ì‹¯·ÓÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ALPHA 4,75 ∂∫Δ + 1,70 ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2007 Ë ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÓÔÌ›·˜. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·- ÈÛ¯˘Úfi ÎÏ¿‰Ô, Ô˘ ÚÔÛʤ- ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi EUROBANK 4,65 ∂∫Δ + 1,40 Û˘ÓÔÏÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ EMPORIKI 4,50 ∂∫Δ + 1,80-2,10 ∂˘Úˆ·˚΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂ- ıˆڋÛÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÙȘ ÂÎÙÈ- ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 38,9%. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÔ- ÚÂÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ˇı˘Ó·Ó ÔÈ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› A°ƒ√Δπ∫∏ 4,20 ∂∫Δ + 1,70 Û›·. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›- Ì‹ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÏË- ‰È΋ ÔÚ›· Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·- ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ï·Ê¿- KY¶ƒ√À 4,50 ∂uribor + 1,75 ÓˆÛÂ Ë Eurostat ‰ÂÓ ‰È¤„¢- ıˆÚÈÛÌfi ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ̤ۈ ÙˆÓ ·˘ÍË̤- Ù˘, ÀÁ›·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·- MARFIN 3,00 ∂∫Δ + 0,70-0,95 Û·Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ʤÙÔ˜, ÛÙÔ 2,6%. ∞Ó·ıÂÒÚËÛÂ, ÓˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∂¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ó¿Ù˘Í˘, °ÈÒÚ- TAX. TAMπ∂ÀΔ. 3,95 ∂∫Δ + 1,38 ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›- ¶∂πƒ∞πø™ 4,50 ∂∫Δ + 1,15-2,45 Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÏËıˆÚÈ- ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔ˜ Ù· οو ÙȘ ÂÎÙÈ- Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÙÔ 2007 ·˘Í‹ıËΠ̿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· Ú·Á- ÁÔ˜ μÏ¿¯Ô˜, ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, £·- CITIBANK 3,90 ∂uribor + 1,25 ÛÌfi 3,2% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘- ηٿ 13,3% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2006. Ì·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û Â- Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ * °È· 3 ¯ÚfiÓÈ· ¶∏°∏: Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™ Ì‹Ó·, ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ÙÔÓ Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÛÙÔ 1,8%. ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 ¯ÒÚ˜, ÌÂ- ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÈÏÙ›‰Ë˜.
 • 7. Metro ΔÚ›ÙË 04-03-2008 ∞¤ÚÚÈ„Â ÚfiÙ·ÛË Ó· ˘Ô‰˘ı› ÙË ÃÈÔÓ¿ÙË Û ÌÈ· kung fu ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Ë ¡¿Ù·ÏÈ ¶fiÚÙÌ·Ó. √ Δ˙ÂÙ §È Ì¿ÏÈÛÙ· ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ı· ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË lifestyle 11 ‰È·Û΢‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ fï˜ ÂΛÓË ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·. ¶ÚÂÌȤڷ ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜ æ˘¯·ÁˆÁ›· Harrison Ford ΔÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÈÔ ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, Û‡Ì- ʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ Ù˘ Ó¤·˜ Ù·È- Ó›·˜ ÙÔ˘ Indiana Jones. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·- ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Steven Spielberg. ƒfiÏÔ Û ÌÈÔ‡˙ÈηÏ; ™Î¤ÊÙÂÙ·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi «Chicago» ªÈ· ηٷÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹ Rihanna «¢ÂÓ Â›Ì·È Ì ∏ Nicole Richie, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‰˘ı› ∞¶√ £ ∞Àª∞ ÁχوÛ ÙÔÓ Altamont, ÙÔ 1969, Ì ÙË ‰ÈηÈ- Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ- Ì·Ù·, ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÛÙ·Ú, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôԛ˜ ı¿Ó·ÙÔ ÚÈÓ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· Ô ÔÏÔÁ›· fiÙÈ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÔÏÔÊÔ- ÙÔÓ Brown» ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Â›Ó·È Ë Brooke Shields Mick Jagger, Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡Ì- ÚÔ‡ÛÂ. ΔÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ Â·ÎÔ- ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï «Chicago» Î·È Ë Ashlee Simpson. ʈӷ Ì ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ BBC, ÏÔ‡ıËÛ ·ÔÙ˘ÒıËΠÛÙËÓ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ™ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ·Û›ÁÓˆÛÙË Ù·ÈÓ›· «Gimme Broadway. °ÓˆÛÙfi ·ÌÂ- «Chicago», ˆ˜ Roxie Ϥۯ˘ Ê›ÏˆÓ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ˜ Shelter». ∞fi ÙfiÙÂ, Ô Jagger ÚÈηÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Hart ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Hell's Angels. ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔ˘˜ Í·Ó·¯ÚËÛÈ- ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÂ Ë Renee ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, ÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Zellweger, Ë ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. √È Hell's ÙÔ˘ ˆ˜ Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ Rolling Stones ˙ÂÈ ¯¿ÚË Angels ¤ÓÈˆÛ·Ó ÌÂȈ̤ÓÔÈ Richie ΤډÈÛÂ Î·È Ì›· Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Î·È ÂÍ··ÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÂӉȷʤ- ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ Jagger. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘˜ Û¯Â- ¢π∂æ∂À™∂ Ë Rihanna ÙȘ Úfi- ÚÂÙ·È Ó· √ÛÎ·Ú ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘˜ ·Ú' ÔÏ›ÁÔÓ ‰ÔÏÔÊfi- ‰›·Û·Ó ÙfiÙ ӷ ¿Ó ÛÙËÓ ÛÊ·Ù˜ ʋ̘ Ô˘ ·Ó·Ê¤- ÚˆÙ·- ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÛÙËÓ ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÂÛ Û ηٷÈ- ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂΛÓË Î·È Ô Chris ÁˆÓÈÛÙ‹- Ù·ÈÓ›·. Á›‰·. Jagger ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Brown Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ˙¢Á¿ÚÈ ÛÂÈ ÛÙË ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿- √ Jagger ‰È·ÙË- ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂΉ›ÎËÛË. Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ showbiz. √È ı·ÙÚÈ΋ ÛÙËÌ·, Ë Nicole ÚÔ‡Û ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË √̈˜ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ¯Ù˘- ʋ̘ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÙ·Ó ‰ËÌÔ- ·Ú¿ÛÙ·ÛË Richie Â›Ó·È ··- ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ‹ıËΠ·fi ηٷÈ- ÛȇıËÎ·Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Î·È, Â¿Ó ÙÂÏÈο Û¯ÔÏË̤ÓË Ì Hell's Angels, Ë ÔÔ›·, Á›‰· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈ- ‰‡Ô ÛÙ·Ú Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘, fï˜, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÏÔÓ›- ‚·›ÓÔÓÙ˜ ¤ÂÛ·Ó ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÈÛ›Ó·. Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ, Harlow, Ë ÔÔ›· ˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √ÏÔÈ ¶ÚfiÛÊ·Ù· fï˜ Ë ‰È¿- ÙfiÙ ı· ÂÓÛ·ÚÎÒÛÂÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔÓ 18¯ÚÔÓÔ˘ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Â¤˙ËÛ·Ó. ÛËÌË ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ‰‹ÏˆÛ ÙË Roxie Hart. ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ô·‰Ô‡ ÙˆÓ Rolling ∞fi ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «¶ÚÔ˜ ÙÔ ΔÔÓ ÚfiÏÔ ·˘ÙfiÓ ÛÙË π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. Stones ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÙ¤ Í·Ó¿ η̛· ·ÚfiÓ ‰È·ÛΉ¿˙ˆ Ô˘ Â›Ì·È ı·ÙÚÈ΋ version ÙÔ˘ METRO Ϥۯ˘, ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ·fiÂÈÚ·. METRO ÌÈ· single Á˘Ó·›Î·». METRO Mick Jagger
 • 8. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 Metro 12 ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ΔÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ ·Ó·˙ËÙ› 2 Á˘Ó·›Î˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 70 ÂÙÒÓ, Ì ¢¯¤ÚÂÈ· Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙÔÓ ¯ÔÚfi. ΔÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô «ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô›ËÛË, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô «π·Ófi˜» Î·È ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› √ÏÁ· ªÈ¯ÂÏ‹, ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 210-5224271. Δ˙ÔÁ·Ó¿Î˘ Î·È ∑¿ÓÓ·, ÛÙȘ 7/3, ÛÙÔ café ÙÔ˘ «π·ÓÔ‡» (20.00). Ë ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Rider Spoke: £Â·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì Ô‰‹Ï·Ù· √È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ «∫‡ÙÙ·ÚÔ» ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›- Δ∏ ¢ π∂£¡√À™ Ê‹Ì˘ ÔÌ¿‰· ÌÂÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ‰Â›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ë AÓ‰ÚÈ¿Ó· M¿Ì·ÏË Î·È Ô μÚÂÙ·ÓÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ «Blast ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘Ì- ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Î·È ·›˙ÔÓÙ¿˜ °ÈÒÚÁ˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Theory» ÛÙÔ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·Ùfi- ·fi„Â Î·È ¿ÏÈ Ì·˙›, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ô‰ËÏ¿Ù˜, Ì ٛÙÏÔ ÌÈ· ÂχıÂÚË «ÎÚ˘„ÒÓ·» Ì ÌÔ˘ Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ «∫‡ÙÙ·ÚÔ» (∏›ÚÔ˘ 48 Î·È ∞¯·ÚÓÒÓ, «Rider Spoke», ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÌÌ·¯Ô ¤Ó·Ó ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔ- ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. 210-8224134). ªÂ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È μÚÂÙ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Û ÁÈÛÙ‹, ÚÔÛ·ÚÙË̤ÓÔ ÛÙȘ ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚÔ‡Ó ·ÚfiÛÌÂÓ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ï·‚¤˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. √‰ËÁfi˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ͤÓ˜, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Û ¤Ó· ‰È·ÊÔ- ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÂ- ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ı· ÙÔ˘˜ ‹ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ Ô˘ ı· ÚÂÙÈÎfi party, ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·˜ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Anthropos.gr. Â›Ó·È ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·Óˆ- ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ì latin - jazz ‰È¿ıÂÛË Î·È ΔÔ «Rider Spoke», ¯ÚËÛÈÌÔ- ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªfiÏȘ Ù¤˜, Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 5 ·ÙfïÓ. happenings. ∂›ÛÔ‰Ô˜: 15 ¢ÚÒ. ÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙËÓ ÎÚ˘„ÒÓ·, ∞Ó¿ 15 ÏÂÙ¿ ı· ·Ó·¯ˆÚ› Î·È computer games Î·È Ó¤ˆÓ Ë Û˘Û΢‹ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÌÈ· ÔÌ¿‰·, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ™Â poll ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ı¤·ÙÚÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ʈÙÂÈÓfi ÔÙÈÎfi Û‹Ì· Î·È ı· ‰ÈÎfi Ù˘ «Ù·Í›‰È» ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ «GQ», Ô Jay-Z ‹Ú ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ÔÈÔ˜ hip Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÂÚÈ- «Misery» hopper ı· ‹Ù·Ó ȉ·ÓÈÎfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È (·Ô˘Û›· ¿ÏψÓ) Û ÌÈ· ÂÚÒ- ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔ ∏¶∞;» Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi „˘¯È΋˜ ¢ÂÍ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÙËÛË, Ë ÔÔ›· ı· ·ÊÔÚ¿ Û £ËÛ›Ԣ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰È·ÚΛ ÔÛÔÛÙfi, Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 46%. ∞ÎÔÏÔ˘- ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ∫ÈÓÁÎ «Misery», ÁÈ· «ı·ÙÚÈÎfi» ·È¯Ó›‰È Ì ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÚ›Ô˘ 60 ÏÂÙ¿. ÛÙÔÓ ÂÍÒÛÙË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ «XÒÚ·» (∞ÌÔÚ- ıÔ‡Ó (ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô‰‹Ï·Ù·, fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤- ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ «Rider Spoke» ·ÚÔ˘- ÁÔ‡ 20, ∫˘„¤ÏË, ÙËÏ. 210- 8673945), Û ÙÔ˘˜): Kanye West (32%), Will Smith ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¤ÙÚÔ˘ ∑Ô‡ÏÈ·. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈ- ¯ÔÓÙ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈ- ∞ÊÔ‡ Ì·ÁÓËÙÔʈӋÛÔ˘Ó ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi (12%) Î·È Lil' Wayne (10%). ™ÙËÓ ÛÙÔ‡Ó: ¡›ÎÔ˜ æ·Ú¿˜ Î·È ∞Ó¤˙· ¶··‰Ô- ÛÙ¤˜ Î·È ı·٤˜ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ 13-16 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÚÒÙË Ô‡ÏÔ˘. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË, ÛÙÈÁÌ‹. Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ, fiÔ˘ ΢ڛ·, Ë Scarlett Johansson Â›Ó·È ÙÚ›ÙË, ÛÙȘ 21.15, Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 24.00. „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙȘ ÎÚ˘- fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È – ¿Óˆ Ì ÔÛÔÛÙfi 25%. ¶ÚÒÙË Â›Ó·È Ë Mary J. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: 22 ¢ÚÒ, 18 ¢ÚÒ (ÊÔÈ- ΔÔ ·È¯Ó›‰È „ÒÓ˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Û˘Ì- ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ – ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Blige, Ì 29%... ÙËÙÈÎfi). ΔÔ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ·È¯Ó›‰È ÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. OÙ·Ó Î·Ù·Ê¤- ¢ηÈÚ›· Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÚÔ˘Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÌÈ· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ «Blast ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, Ì fi¯ËÌ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈ· ÎÚ˘„ÒÓ·, Ë Û˘Û΢‹ Theory». ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ- Ô‰‹Ï·ÙÔ Û ÌÈ· ÚÔÙÂÈÓfi- ı· ÙÔ˘˜ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ Ó· ÛÙ·- ¯‹˜: 210-3692336. ™ÙȘ 8 ª·˝Ô˘, Ë Whitney Houston ¢‡Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ› METRO ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÛÙÔÓ «¶˘Ú‹Ó·» ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË «Caudwell Children's Legend Ball» Î·È ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ªπ∞ ¡∂∞ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÚÒÙË Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›· ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÒÚÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ- ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ô˘Û›·˜ ·fi ÙË ÌÔ˘- ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·- ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÓÙ‡·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÓÈÛÌÔ‡ «Caudwell Children», John ÙȘ ÙÚÂȘ ΔÚ›Ù˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Caudwell, ›Â: «∂›Ì·ÛÙ ÂÓıÔ˘ÛÈ·- Ì‹Ó· (4, 11 Î·È 18) ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ- Ṳ̂ÓÔÈ Ô˘ ÌÈ· ηÏÏÈÙ¤¯ÓȘ ÙÔ˘ ΋ ÛÎËÓ‹ «¶˘Ú‹Ó·˜», ›Ûˆ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ Ù˘ Whitney Houston ·fi ÙÔ «Ã›ÏÙÔÓ», Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰›- Ì·˜». ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÏÔÈfiÓ ·˘Ùfi, Ô ÛÎÔ˘ ÙÔ˘, Ì ٛÙÏÔ «ΔÔ ÏˆÊÔ- ͤÓÔ˜ Δ‡Ô˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÚÂ›Ô Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜», ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· «The Daily Mail» ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Ë Whitney Houston ı· ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÏ- ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ 1,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ï›Ú˜ ÒÛÙ ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÁÈ· Ì›· ÒÚ·. ÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÚÂ- ÂÚÙÔÚ›Ô˘. ª·˙› ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚ- ÁÔ˜ ∞ÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·- ΔÔ Glastonbury Festival, Ô˘ ı· ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Ù· Ó¤· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 27, 28 Î·È 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ CD ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi «ª·‡ÚÔ ÎÚ·Û›». METRO ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ Radiohead ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚ- EN ™À¡Δ√ªπ∞ Á·ÓˆÙÒÓ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ festival. √È ›‰ÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ñ ¶∞ƒΔπ ª·ÛΤ ¿ÚÙÈ ÛÙÔ «Braff» ÙÔ «Glastonbury» ı· ÚÔηϤÛÂÈ (¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 122 Î·È ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. AÌÂÏfiÎËÔÈ) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘- Úȷ΋ 9/3 Ë ÔÌ¿‰· «Fresh and ¶Ò˜; «√ÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ¤ÚıÂÈ Yellow» Î·È Î·Ï› ÙÔ ÈÛÙfi ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ·Ì¿ÍÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Ô Ù˘ Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ú¿ÛÈÓ·, ΛÙÚÈÓ· ‹ ÙÚfiÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û Ú·ÛÈÓÔΛÙÚÈÓ· ÚÔ‡¯·, ÂÛÒÚÔ˘¯·, ÌÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ∂Ì›˜ οÏÙÛ˜, ·Ô‡ÙÛÈ·, ÂÚԇΘ, η- ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ¤Ï·, ÁÚ·‚¿Ù˜, Á˘·ÏÈ¿, Á¿ÓÙÈ·, “ÎÏ›ÓÔ˘Ì” Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û ˙ÒÓ˜ Î·È Ó· ¿Ó ӷ ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi indie pop ̤¯ÚÈ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √fiÙ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÔ˘Ì ÛÙÔ 80's pop, ·fi manchester ̤¯ÚÈ “Glastonbury”. ªÔÚ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ‚Úԇ̠ÌÈ· ̤ÛË Ï‡ÛË». ¯ÔÚ¢ÙÈο ÌÈÙ¿ÎÈ· ÙˆÓ 90's, ·fi A¡¢ƒ∂∞™ ∞§À™∞¡¢ƒ∞Δ√™ - ª∞ƒπ∞ ª¶√À¡Δ∞§∏ alternative rock ̤¯ÚÈ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ‚¿ÏÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜! METRO ñ ∂∫£∂™∏ ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂ- Û˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ «Δ·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ Êˆ˜» ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙȘ 7/3 (21.00) ÙÔ ¶ÚfiÙ˘Ô ∂ÚÁ·- ÛÙ‹ÚÈÔ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ «ΔÔ ∂ÚÁԉȉ·ÛηÏ›ÔÓ» (¶·¿ÁÔ˘ 16, ÷ϿӉÚÈ) Î·È ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô «MÈ- ÎÚfi˜ KÔÚ·‹˜» (¶·¿ÁÔ˘ 7 Î·È ∞ÚÈ- Amy McDonald: ÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, ÷ϿӉÚÈ). ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Mr. Rock ’N’ Roll Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È- ‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. METRO
 • 9. Metro ΔÚ›ÙË 04-03-2008 √ μ·Û›Ï˘ ™ÎÔ˘Ï¿˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ «∫ÔÓ¿ÎÈ» (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 11 Î·È ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ, £ËÛ›Ô, ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 13 ÙËϤʈÓÔ: 210-3459818). «πfiÙ· ºËÚ... ∫ÔÈÌ¿Û·È;» ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ∞ÓÔÈ͢ Δ√ £∂∞Δƒ√ Ù˘ ∞ÓÔÈ͢ (°ÂÚ- Ì·ÓÈÎÔ‡ 20, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 - 5238870) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙËÓ ÎˆÌÈ΋ rock fiÂÚ· «πfiÙ· ºËÚ… ∫ÔÈÌ¿Û·È;», ¿Óˆ Û ȉ¤· Î·È ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·ÚÁ·Ú›ÙË. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Û·ÙÈÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË, ·ÏÏ¿ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÙ·Á‹ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÏÏ·- ÁÒÓ Ù‡Ô˘ «√ ÎÒ‰Èη˜ ¡Ù· μ›ÓÙÛÈ» Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ùfi ÙË METRO ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ı·ÙÚÈ΋ Ú·Á- Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·, ˆ˜ ÛÎËÓÈ΋ ÚÔ- Û¤ÁÁÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÙÚfiÔ ÂÈÛ‰Ô¯‹˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô ı·ÙÚÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ. ÚˆÙfiÙ˘Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜, ¤Ó·˜ ªÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ·ÊËÁË- ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹˜ rock ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Ì·ÙÈ΋˜ ̷̛˜ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÙÔ- ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ¤Ó·˜ ‚È‚ÏÈÔıËοÚÈÔ˜-ÌÂÏÂ- ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ∏ ª¿ÁÈÛÛ· ∞Ó·ÁÎÚÔÌ ˙ËÙ¿ ÙËÙ‹˜ ·Ú¯·›ˆÓ Û˘Ì‚fiψÓ. ∏ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÏÔ΋˜, Ì ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ‹ÚˆÂ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¤· ÂÚÓ¿ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ‰È¿ıÂÛË ÂÈÚˆÓÈ΋ ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Î·È ¤ÓÙÔÓ· Û·ÚηÛÙÈ΋, Á›ÓÂ- Ô˘ ı· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚˆfi- ÓËÛ› ∞‚·ÏÔÓ, fiÔ˘ Â›Ó·È ÎÚ˘Ì- Ù·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÓÙ·ÈÚÈ·- ÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ̤ÓÔ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡. ÛÙ› Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·- ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ¯ËÌÈÎfi˜- μ·ÛÈÏ¿Î˘, ÃÚ. ¢Ô‡˙Ë, μ. ∫Ô˘- Ê›·˜ Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Î·È ÙÔ ı·- ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹˜, ¤Ó·˜ ÚÔÁÚ·Ì- ÎÔ‡ÙÛË, ¡. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· Ì·ÙÈÛÙ‹˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È μ. ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ¿Î˘. METRO
 • 10. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 À°∂π∞ & ¢π∞Δƒ√º∏ ∂¶πª∂§∂π∞: ª¶∞ª¶∏™ ¶∂Δƒ√Ã∂π§√™ - e-mail: babis.petrochilos@metrorama.gr 11+2 ÏfiÁÔÈ ÁÈ· METRO Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ӷ ›ÓÂÙ ÙÛ¿È ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ Ù˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ. ∞Í›- ˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·È ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù· ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÙÛ¿È, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. √§√∂¡∞ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Î˘ÙÙ·- ÈÒÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÁÚ›Ë. ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ηÚ- ÓfiϘ ÙÔ˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙËÓ ÙÂÚˉfiÓ·. ª·˙› Ì ÙȘ Ù·Ó›- ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛÙ‡- ÚÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ (·fiÙˆÛË) ÙˆÓ ∫ÏÈÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ‰È¿˜, ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Ó¢ÚÈÎÒÓ Ó˜, ÔÈ Î·Ù¯›Ó˜ Î·È ¿ÏϘ Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Î·ÚÎÈÓÈÎÒÓ Î˘Ù- fiÙÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÂÈÁ·ÏÏÔηÙÂ- Ì˘ÒÓ. ∏ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ·fi Ó¢ÚÔÙÔ͛Ә Ê·ÈÓÔÏÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ó· ·Ó·Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÛÂ Ù¿ÚˆÓ Î·È ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¯›ÓË (EGCG) ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÛ¿È Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ÔÛÙ¿ Î·È ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÂχıÂÚ˜ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÛÌ¿ÏÙÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·Ê¤„ËÌ·. ·Ó¿Ù˘ÍË fiÁÎˆÓ Ì ÙÔ Ó· ·Ó·- ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ H. Î·È ÙÔ˘˜ ¯fiÓ‰ÚÔ˘˜ Î·È ıˆ- Ú›˙˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ·fi Ù· Ôͤ· – ȉȷ›ÙÂÚ· Û øÛÙfiÛÔ, Î·È Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Pylori, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ Úfi- ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·Ûı¤ÓÂȘ. Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÊıfiÚÈÔ. Û‹ÌÂÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó¤ÎÚˆÛ˘ fiÁÎÔ˘ (TNF·) Î·È ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. ÏË„Ë Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÛÙÂ- ·ÚÎÂÙÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÈÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙÈ- ÔfiÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÛÙÂÔ·Ú- 8. ∞ÏϘ ÌÂϤÙ˜ Û ÂÈÚ·Ì·- 10. μÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË Î·Ó›˜ ÙÛ¿È: ηÚÎÈÓÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ªÂϤÙ˜ 4. ªÂÁ¿Ï˜ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ıÚ›Ùȉ·˜. ∂›Û˘, ÙÔ Î¿ÏÈÔ Ùfi˙ˆ· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙË- ÌÂϤÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Ù· Â›‰· ÙˆÓ Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÙÛ¿È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ÔÈ 1. ∞ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ú‹ÛÂÈ Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ù˘ ηٷӿ- Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘ÁÚÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÈÓÛÔ˘Ï›Ó˘, μÚÂÙ·ÓÔ› ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÚÈ˙ÒÓ. ψÛ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ Ì ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÛ·ÁÈÔ‡ Î·È ÙË Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ‰ËÏ·‰‹ Ë ·ÓÙȉȷ‚ËÙÈ΋ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40% ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤‰ÂÈ- Ù˘ ÚfiÁÓˆÛ˘ Û ÌÂÚÈο ›‰Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ηÚ- ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Í·Ó fiÙÈ Ù· ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈο ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜. ∂È- ‰È·ÁÁÂÈ·ÎÒÓ ÓfiÛˆÓ. 6. ΔÔ ÙÛ¿È ÂÚȤ¯ÂÈ ÚÈ‚ÔÊÏ·- ÛÙÔ Ê·ÈÓÔÏÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÛ¿È, ›ÓÔÓÙ·˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÛ·ÁÈÔ‡ Â›Ó·È 4 ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ‰Ú·- ÚfiÛıÂÙ·, ÔÈ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ì›ˆÛË ‚›ÓË (‚ÈÙ·Ì›ÓË μ2) Î·È ÓÈ·Û›ÓË EGCG, ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ. ÛÙÈο ·fi ÙË ‚ÈÙ·Ì›ÓË C ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ Ê·›ÓÂ- Ù˘ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ (μ3), ‰‡Ô ‚Èٷ̛Ә Ô˘ ·›- ¢·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ (·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈÎfi ·Ó·ÊÔÚ¿˜) Ù·È Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·- Ù˘ ÔÍ›‰ˆÛ˘ ÙˆÓ ¯·ÌËÏ‹˜ ˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Î·È ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙË 11. ªÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÏÈÔÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Î·È ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÂÓ˙‡ÌÔ˘ ·-·Ì˘- ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÔÛÙÂÔfiÚˆÛ˘. Δ· ·fi ÙÔÓ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎfi ÈÛÙÔ‡ ηٿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û (LDL), ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘ Û˘Û- ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ï¿ÛË (‰È·Û¿ ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ). Ê˘ÙÔÔÈÛÙÚÔÁfiÓ· ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ۈϋӷ. ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›· Î·È ·ÎÙÈÓÔ- ÛÒÚ¢Û˘ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ‚ÔÏ›·, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ú- (·ÓÙÈıÚÔÌ‚ˆÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈ- fiˆ˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ 9. ΔÔ ÙÛ¿È ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ıÂÙÈο ÙËÓ ÔÛÙÈ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· 2. ÃËÌÂÈÔÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ÎÈÓÔÁ¤ÓÂÛË. ÛÌfi˜) ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ì›ˆÛË Ù˘ ı˘ÚÂÔÂȉԇ˜ ·‰¤Ó· Î·È ÛÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ‚·ÎÙË- Î·È ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ Ù· ‰Ú¿ÛË. ∏ Ô˘Û›· Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·- ·ÚÙËÚȷ΋˜ ›ÂÛ˘. ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Ì·ÎÚÔıÚÂ- Úȉ›ˆÓ, Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÛÙÂÔÔÚˆÙÈο ηٿÁÌ·Ù·. Û›· Á·ÏÏÈ΋ ÂÈÁ·ÏÏÔηÙÂ- 3. ∞ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȷ΋ Î·È ·ÓÙÈ- ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ¯›ÓË (EGCG) Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÔ- È˚΋ ‰Ú¿ÛË. ∂ÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ 5. ΔÔ ÙÛ¿È ÂÚȤ¯ÂÈ ‰‡Ô ·fi °ƒ∞º√À¡ √π: ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·Ú- ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ 7. ΔÔ ÙÛ¿È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ñ ¶ ∞ƒ∞™∫∂À∞™ ¶ ∞¶∞Ã∏™Δ√™, ¢ π∞πΔ√§√°√™ - ¢ π∞Δƒ√º√§√°√™, ¶ ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ÎÈÓÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ∂ÚÁ·ÛÙË- ÔÏ˘Ê·ÈÓfiϘ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÌÂÙ·Ï- ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ¤Ó·ÓÙÈ ∞.Δ∂.π.£., M .SC ™ Δ∏ ¢ π∞™º∞§π™∏ ¶ √π√Δ∏Δ∞™ ÚȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿- ÏÈο ¿Ï·Ù·, ÙÔ Ì·ÁÁ¿ÓÈÔ Î·È Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿ÚÎÈÓÛÔÓ Î·È ñ à ƒπ™Δπ¡∞ ° ∞μƒ∏, ∫ §π¡π∫√™ ¢ π∞πΔ√§√°√™ - ¢ π∞Δƒ√º√§√°√™, ¶ ΔÀÃπ√ÀÃ√™ Ã∞ƒ√∫√¶∂π√À ¶ ∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À, M .SC ™ Δ∏¡ ∫ §π¡π∫∏ ¢ π∞Δƒ√º∏ ÔÈ ÔÏ˘Ê·ÈÓfiϘ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈ- Ù˘ÍË ÙˆÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ÙÔ Î¿ÏÈÔ. ΔÔ Ì·ÁÁ¿ÓÈÔ Â›Ó·È ¿ÏÏˆÓ Ó¢ÚÔÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÓÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È¿ÚÚÔÈ· Î·È ÙˆÓ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÔÏ˘Ê·È-
 • 11. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 metro 15 À°∂π∞ & ¢π∞Δƒ√º∏ °È·Ù› Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ∂¶π¶§∂√¡, ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¿Á¯Ô˜ ‹ ÎÔ‡Ú·ÛË. Δ· ÂÁÎÂ- ·˜ ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È 2 ·ÎfiÌË Ê·ÏÈο ·̷ٷ ∞ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó- Ó¤ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ‰Âı› Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÂÛÙ›·- ηÓ›˜ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ηٷӿ- Û˘ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜. ψÛ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡: 2. ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ÌÂϤÙ˜ ‰Â›- 1. ΔÔ ÙÛ¿È ÂÚȤ¯ÂÈ ÙË ıÂÈ·- ¯ÓÔ˘Ó Â›Û˘ fiÙÈ ÌÈ· Û˘ÛÙË- Ó›ÓË, ¤Ó· ·ÌÈÓÔ͇ Ô˘ ÂÈʤ- Ì·ÙÈ΋ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÚÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË, ηٷӿψÛË Î·Ù¯ÈÓÒÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÚÔηÏ› ÙÛ·ÁÈÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂÈ·- Ó‡ÛÙ·. ∂ËÚ¿˙ÂÈ Ù· Â›‰· Τ˜ ‰·¿Ó˜, «Î·›ÂÈ» Ù· ·Ô- Ù˘ ÓÙÔ·Ì›Ó˘ Î·È Ù˘ ÛÂÚÔ- ıËÎÂ˘Ì¤Ó· Ï›Ë, ÂÓÂÚÁÔÔÈÒ- ÙÔÓ›Ó˘ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ, Ô˘ ÓÙ·˜ ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ Ì·˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ (ÔÍ›‰ˆÛË ‰È¿ıÂÛË. ÙˆÓ ÏÈÒÓ), ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜ Î·È ÌÂÈ- ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ıÂÈ·Ó›Ó˘ ‰Â›- ÒÓÂÈ ÙÔÓ ÏÈÒ‰Ë ÈÛÙfi Ô˘ ¯ÓÔ˘Ó ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÁÎÂÊ·- ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÏÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ∞ÏÊ·, Ù· ÎÔÈÏÈ¿˜. ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ fiÙ·Ó Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ Â›Ó·È ¯·Ï·- ȉ·ÓÈÎfi ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ ıÂÚÌÈ- Úfi˜, ·ÏÏ¿ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. ‰ÔÁfiÓˆÓ ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜, ∞˘Ù‹ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ‚¤ÏÙÈÛÙË ·Ó ‰ÂÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ì ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ˙¿¯·ÚË Î·È Á¿Ï·, ¤¯ÂÈ ÌˉÂ- Ì˘·Ïfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ÓÈ΋ ıÂÚÌȉÈ΋ ·Í›·. ∞ÓÙÂӉ›ÍÂȘ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÓˆ- ÛÙ¤˜ ·ÓÙÂӉ›ÍÂȘ, ·ÏÏ¿, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ‰Ú¿- ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÏ˘Ê·ÈÓfiϘ (.¯. Ë ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÛÛÒ- Ú¢ÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔÂÙ·- Ï›ˆÓ), ÙÔ Âί‡ÏÈÛÌ· Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- Â›Ù·È Ì ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÈÌfiÏ˘Û˘ ‹ ·ÈÌÔÛÙ·- ÙÈÎÒÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘Ú- ÁÈÒÓ. ∂›Ó·È Èı·ÓÒ˜ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ‰È·ÎÔ- › Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 14 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÔÔÈ- ·‰‹ÔÙ ÂÁ¯Â›ÚËÛË, ·ÎfiÌ· Î·È Ô‰ÔÓÙÈ·- ÙÚÈ΋. £ÂˆÚËÙÈο, ÔÈ ·ÈÌÔÚÚ·ÁÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÂȉÂÈÓˆ- ıÔ‡Ó Ì ·ÓÙÈıÚÔÌ‚ˆÙÈο, ·ÛÈÚ›ÓË Î·È ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·Ïȷο Ê¿Ú̷η. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ Û ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÙÛ¿È Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ì ÔÈÎÈÏ›· ÙÚÔ- ÊÒÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ¿ÙÔÌ· Ì ¯·ÌËÏfi Û›‰ËÚÔ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ Ì ˘„ËÏfi ΛӉ˘ÓÔ, fiˆ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ΢ÔÊÔÚÔ‡Ó, ·È‰È¿ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÛ·ÁÈÔ‡ Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È Ó· ÌËÓ ›ÓÔ˘Ó ÙÛ¿È Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ Á‡̷ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ·ÏÏÂÚÁÈο ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÛ¿È. ñ ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË: £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ıÂÚ·¢ÙÈ- Τ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ı‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ÚÔÏËÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ÌÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹ ˙ˆ‹. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.mednutrition.gr
 • 12. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 16 metro À°∂π∞ & ¢π∞Δƒ√º∏ øÚ·›·... Ó¤· A¶√ Δ∏ ª ∞ƒø μ √À§°∞ƒ∏ MÂٷ͇ Ì·˜… ÷ڛÛÙ ÙÔ ÈÔ Ï·ÌÂÚfi Û·˜ ¯·ÌfiÁÂÏÔ §›· X·ÎÈ¿ÌË ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ª∞ ∫ÏÈÓÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ H Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ æ˘¯È΋˜ YÁ›·˜ §›· X·ÎÈ¿ÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ… ·ÓÔȯً ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÷ÌÔÁÂÏ¿ÙÂ Î·È Ù· ¤¯ÂÙ ÂÈ fiÏ·! ∞Ïψ- bonding, ÛÙ‹ÌË ÌÔÚ› Ó· ÈÛÈÒÛÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· Û·˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÊÈÏÈ΋ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÛÙÂ, ‹‰Ë ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ Ì ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂ- ÌÈ· ÁÚ‹- Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ, Ï·- Ù· ÚÔÛˆÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÏÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÔÏÏ¿. ∂Ó· ¯·- ÁÔÚË Î·È ÌÂÚfi ¯ÚÒÌ· Û ̛· ÌfiÓÔ Â›Û΄˻. ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. MÔÚ›Ù ӷ ÛÙ¤ÏÓÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ÂÚˆÙ‹Ì·- ÌfiÁÂÏÔ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ·ÓÒ‰˘ÓË ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁfi bonding, Ë Ù· ÛÙËÓ Î. X·ÎÈ¿ÌË, ÛÙÔ liahakiami@yahoo.gr ‹ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ¢·‚¿ÎË 1, Î·È Ó· Ì·˜ οÓÂÈ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜. √̈˜, ÎÔÛÌËÙÈ- ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ ·ÛΛ Î·È ÈÔ ÎÏ·- 115 26, Aı‹Ó·. ÁÈ· Ó· ÌÔÚ›Ù ӷ ¯·ÌÔÁÂÏ¿Ù Ï·ÙÈ¿, ı· ΋ ÂÚÁ·- ÛÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, fiˆ˜ ÙȘ ÚÔÛıÂÙÈΤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙÂ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Û›· ÙˆÓ ÔÚÛÂÏ¿Ó˘, Ù· ÏÂ˘Î¿ ÛÊÚ·Á›ÛÌ·Ù·, ÙȘ O,ÙÈ ›Ù ı· Ì›ÓÂÈ… MÂٷ͇ Ì·˜! ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Û·˜. ‰ÔÓÙÈÒÓ, ıÂÚ·›˜ ԇψÓ, ÙȘ ÂÌÊ˘Ù‡ÛÂȘ, ÙË ™Â ÚfiÛÊ·Ù˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘- Ô˘ ı· ÁÓ·ıÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋-ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋ Ì ÛȉÂ- ÛÂ Ë ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ∫ÔÛÌËÙÈ΋˜ οÓÂÈ Ú¿ÎÈ· ηÈ, ‚¤‚·È·, ÙȘ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ÏÂ˘Î¿Ó- ñ ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË... √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜, ÙÔ 92% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ …lifting ÛÂȘ Ì laser ‹ gel. OϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ù¯ÓÈ- ∂›Ì·È 54 ¯ÚfiÓˆÓ, ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜. ∂¯ˆ ÂÚˆÙ¢Ù› ÙÚÂÏ¿ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ¤Ó· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi, Ï·ÌÂÚfi ¯·- ÛÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi Û·˜ Û ̛· ÌfiÓÔ Â›Û΄Ë. Τ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÓ˜ ‹ Û˘Ó‰˘·- Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË, Ì ·È‰È¿. μÏÂfiÌ·ÛÙÂ Û˘¯Ó¿ Î·È ˙ԇ̠ÙÔ ¿ıÔ˜ ÌfiÁÂÏÔ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÎÔÈ- ∂ÙÛÈ, Û ̛· ÌfiÓÔ Ë̤ڷ, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÈÛıË- ÛÙÈο Î·È ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ʇÁÂÈ ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘, Ì·ÙÒÓˆ ·fi ÓˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Â›Û˘ fiÙÈ ¿ÓÙÔÙ ۛ·, ·ÔÎÙ¿ ηÓ›˜ ÏÂ˘Î¿, ·ÚÌÔÓÈο, ÔÏfiÈ- Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÊ·ÚÌfi- ˙‹ÏÈ·. ∂ΛÓË ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Î·È ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔÈÔÓ Ì ˘ÁȤ˜, Ï·ÌÂÚfi ¯·- ÛÈ· ‰fiÓÙÈ· ÎÈ ¤Ó· ÌfiÓÈÌ· Ù¤ÏÂÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ÛÙËÎ·Ó Û ÔÏÏ¿ ‰È¿ÛËÌ· ¯·ÌfiÁÂÏ· ÙÔ˘ ÂÁÒ ˘Ôʤڈ. ÌfiÁÂÏÔ. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ë ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È «∫¿ı ‰fiÓÙÈ ‰Ô˘Ï‡ÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿, Û·Ó ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. √Ù·Ó Ì·›Ó·Ù ے ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË ˆ˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÛ·ÛÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÙË ÁÔËÙ›·. ÷ÌÔ- ÁÏ˘Ùfi, Ì ۇÓıÂÙ˜ ÚËÙ›Ó˜, ¤Ó· ·ÁÎÔ- Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, È·ÙÚ›· ·È- ÁÂÏ¿ÙÂ Î·È ÁÔËÙ‡ÂÙÂ. £Â›Ô ‰ÒÚÔ! ∞ÏÏ¿ ÛÌ›ˆ˜ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ ˘ÏÈÎfi, ÛıËÙÈ΋˜ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ fiÙÈ ı· Û·˜ Ì¿Á¢ ÙfiÛÔ Î·È ı· ‚ÚÈÛÎfiÛ·ÛÙ·Ó Ó· ˘ÔʤÚÂÙÂ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ›Ûˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ. ÎÈ ¤ÙÛÈ Ù· ·Ú·È¿, ÛÙÚ·‚¿, ‰›¯ÚˆÌ· ‹ ÌÈÎÚ¿ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· ÌË- ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÂÈfiÏ·È·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ì ٷ ªÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ù¯ÓÈ΋, ÎÔÌ̤ÓË Î·È ‰fiÓÙÈ· Â›Ó·È È· ·ÚÂÏıfiÓ», Ì·˜ ÂÍËÁ› Ë ¯·Ó‹Ì·Ù·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÏ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó. Ú·Ì̤ÓË ¿Óˆ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜-Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ ¢¤ÛÔÈÓ· ∫ˆ- Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÂÈÙ˘¯›·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù·Ï·È- ΔÒÚ· ÏÔÈfiÓ ‚ÚÂı‹Î·Ù Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·‰˘Ó·Ì›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›ÛÙ ̷˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ- ÛÙÔÌÔ›ÚË Î·È ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ˆÚÂ›Ù·È Ô ·ÛıÂÓ‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÌfiÓÔ˜ Û·˜ Û¿˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÛΤ„ÂȘ Á‡Úˆ ·’ ÙË Î‹˜ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ Î·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ·˘Í‹ıË- Athens Smile Clinic. «EÙÛÈ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· χÓÔÓÙ·È ÌÔÓ·ÍÈ¿ Û·˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÂÙ ÂÛ›˜ Î·È fi¯È ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÂÈ Î·Ó Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ fiÙ·Ó ¤ÚÂ ‰ÂÓ ‚¿Ï·Ù ÛȉÂÚ¿ÎÈ·, Ë ÂÈ- ÛÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ. ·˘Ù‹ Ë Á˘Ó·›Î·. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ Û¿˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Î·È ÂÛ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂ- Ù ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. °ÂÌ›ÛÙ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Û·˜ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, Û˘Ó·Ó·ÛÙڷʛ٠̠ÎfiÛÌÔ, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ··Û¯ÔÏËı›Ù Ì ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ηÈ, fiÙ·Ó ı· ˙›Ù ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ Û·˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì·˙› Ù˘, Ó· ÙȘ πηÓÔÔ›ËÛË ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÛÙ ÙÔ ÌÂÙ¿. ¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Û ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·; £· ˙›Ù ÌfiÓÔ˜; £· ¤¯ÂÙ ۇÓÙÚÔÊÔ; ∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÈ· ÙÔ «Hellas Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿. ∞˘Ùfi ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂ- ÓÙÚˆı›ÙÂ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÙȘ χÛÂȘ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜. Pharm 2008» Δ∏¡ π∫∞¡√¶√π∏™∏ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ñ ªÔ˘ Ï›ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÌÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ «Hellas Pharm 2008», ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ›ˆÛ ∞fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ó· Ì ‰ÂÈ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ʤÚÓÂÈ Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ÁÈ· χÛÈÌÔ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ù۷Έ- ÚÂÎfiÚ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ Ê·ÚÌ·ÎÔ- ı› ÔÙ¤ Î·È ÓÈÒıˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Ì’ ·Á·¿ÂÈ. ÔÈÒÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÎıÂ- ÙÒÓ, ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ º·Ú̷΢- Δ· ·È‰È¿ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÓÈÒıÔ˘Ó ˆ˜ Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ¶Èı·ÓÔÏÔÁÒ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì·˙› ∞ÙÙÈ΋˜. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ- ÙÔ˘. ∫·Ï¤ÛÙ ÙÔÓ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. ¶Â›Ù ÙÔ˘ fiÛÔ Û·˜ Ï›ÂÈ Î·È fiÛÔ ÙÔÓ ·Á·- ‰Ú›Ô˘, «√ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ¿ÙÂ, ·ÏÏ¿ ÌËÓ ÙÔÓ «Ó›ÍÂÙ». μÔËı‹ÛÙ ÙÔÓ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÓÈÒıÂÙ ·Ó·- ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡ ÛÙË Û‡Á- ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÌÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ÁÈ· Ó· ¯ÚÔÓË ∂ÏÏ¿‰·», ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÙ ·Ó ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› οÙÈ ÌÂٷ͇ Û·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ. ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ∂Û›˜ ÓÈÒıÂÙ ˆ˜ Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›, ·ÏÏ¿, ·Ó ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ Û·˜ ‚ϤÂÈ, È- ÙÚ·¤˙È Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ì- ÛÙ¤„Ù Ì ı· ›¯Â ¿ÚÂÈ ¤Ó· Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ›¯Â Í·Ó·Û¯ÔÏËı› Ì·˙› ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Û·˜. μÈÒÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ·˘Ùfi. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ º·Ú̷΢ÙÈ- ¿ÓÙÚ·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ۷˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ıËÓÒÓ, ¶. Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·fi ÂÛ¿˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿ ª·¯·›Ú·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ú·ÎÙÈ΋. ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÈÛÙ‡- ñ ™Ù˘ÙÈ΋ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· μÁ·›Óˆ Ì ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ, ·ÏÏ¿, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏ- ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ì ¿ÏÏ· ıfiÓ ‰ÂÓ Â›¯· ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·, fiÙ·Ó ¿Ì ӷ οÓÔ˘Ì ¤ÚˆÙ·, ÌÔ˘ Ì·ı‹Ì·Ù·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ûˆ. Δ· ¤¯ˆ ¯·Ì¤Ó· Î·È ÊÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ı· ÌÂ Û˘Ó‰ڛԢ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ. Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·fi °·ÏÏ›·, ∞˘Ùfi ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÓÙÚ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∞ÁÁÏ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›·, ÔÈ ∂ÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ˆ˜ È·ÙÚÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ηӤӷ ı¤Ì·, Â›Ó·È ÒÚ· ÔÔ›ÔÈ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ‰È·- Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Ê·Ú- ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ΔÈ Û·˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·; ∂¯ÂÙ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ- ̷΢ÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ̤ÓË ÎÔ¤Ï·; √Ù·Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ·ÚÔ˘Û›· οÔÈ·˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ӷ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·, ηıÒ˜ Î·È ¤¯ÂÙ Úfi‚ÏËÌ·; ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ £· ÚfiÙÂÈÓ· ·ÓÂÈʇϷÎÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi, ηıÒ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È. √Ï· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ªÂÁ¿ÏÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› ÙÔ˘ Û˘ÓÂ- ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. ∞Û¯ÔÏËı›Ù ̒ ·˘Ùfi Î·È fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. º·- ‰Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë MEDIHELM ∞.∂. ÓÙ¿˙ÔÌ·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÂÙ Ôχ ¿Û¯ËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔ¤- Î·È Ë COLGATE. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈ- Ï·, ·ÏÏ¿, ·Ó ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ, Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì·˙› Ù˘ ηÈ, ·Ó ı¤ÏÂÈ, ·˜ οÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ï›ÁË ˘ÔÌÔÓ‹. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘Ú- «ªetro». Á‹ÛÂÙ ̷˙› Ù˘, Ô˘ ı· ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Û·˜.
 • 13. Metro ΔÚ›ÙË 04-03-2008 ™∂ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ Δ√ ∂ÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· Ì›ÓÂÈ Ô ªÂÚ›ÓÔ. √ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ÛÙÔÓ ‰ÈΤʷÏÔ ÛÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÚË Î·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi (ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ 21Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶∞√. Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ 17 ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ ∂ÏÏ¿‰·-¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ΔÔ Á‹Â‰Ô «LTU Arena», ÛÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ, ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙË ÊÈÏÈ΋ ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ (21.30 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜). ∏ ÊÈÏÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ·ÌÊfiÙÂÚˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ 2008. «¶Ú¿ÛÈÓË» ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì «Δ¤ÏÔ˜» ·fi ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Ô μ·Û›ÏÈÂÊ ñ ¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È ∞∂∫ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ› Ô °ÎÂfiÚÁÎÈ μ·Û›- ÏÈÂÊ. ∏ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ √º∏, ÁÈ· ÙËÓ 23Ë Eπƒø¡π∫∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞√ Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹- Ù·È: «∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙË ·Ô‰¤ÎÙË ÙËÓ ∞∂∫ Âͤ‰ˆÛ ÎÔÈÓ‹ ÙˆÓ ¶∞∂ ∞∂∫ Î·È ∏Ú·- Ì·Ùfi˜ Ì·˜». ¤Ó·Ó ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Ô˘ ÍÂΛ- ÛÙ·ÁfiÓ· Ô˘ ͯ›ÏÈÛ ÙÔ ¯ı˜ Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÎÏ‹˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿- ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›Óˆ- ÓËÛ Ì ÛÙfi¯Ô Î·È fiÚ·Ì· Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÙÔÓ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ‰· Â›Ó·È Ù· ˘ÛÙÂÚfiÁÚ·Ê·: Û˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂ- ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÂÏÏË- ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ μ. ¶·ÌÔÚ›‰Ë ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ À°. 1 «∫¿ı ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ì ٷÈ: «¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ó· ÎÂÚ- μÔȈÙÒÓ. ∂‰Ò ÎÈ ·ÚÎÂÙfi Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÍÂʇ- ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ηÈÚfi Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÁÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙˆÓ Ê›Ï·ıÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ √È «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ÛÙËÓ Ú·Á- ÂÓÙÂÏÒ˜ Û˘Ìو̷ÙÈ- ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·ÁÒ- ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ. ∞fi ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘, ICON «∫¿ı ˆÛÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Âͤ‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Î‹, fiˆ˜ Î·È ÔÈ “Ù˘- ÙËÙ· ÌÂ ÓˆÓ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈ- ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ·˘Ù‹Ó ¯·›Â˜ ‹ ÌË ·ÓÙÈÍÔfi- ÔÌÔÈfi ÂÓË ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. Ù·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈ- ¶∞∂, °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÌfiÙ˘, ÚÔËÁÔ‡Ì ·È ™ËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÙÔÓ Â›¯Â ÛÙËÚ›ÍÂÈ ¿Ú· ÔÏ- Ô˘ ›¯·Ó ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔË- ÙËÙ˜” ÛÙȘ Ôԛ˜ ˆÛË Â›Ó ‰ÈÒÎÔ˘Ì ¤Ó· ηχÙÂÚÔ, ÈÔ ÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ∞∂∫ Î·È ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ·Ó·Ê¤- ·Ó·ÎÔ›Ó Ì·- ÛÔ‚·Ú¿ ‰È·ÈÙËÙÈο ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ÈÔ ‰›- Ϥ˜ ÊÔÚ¤˜. ∏Ú·ÎÏ‹˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÌÂٷ͇ ÚÔÓÙ·È». Û˘ÌÙˆ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·, Ô˘ ÂË- ηÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶ÈÛÙ‡Ԣ- ÙÈ΋»... ñ ∏ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹ÙÙ·, fï˜, ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÔ- À°. 2 «∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ú¤·Û·Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ì ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ fiÙÈ ÔÈ ÚˆÙÔ- ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ·ÎfiÌË Ó¿¯· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ¤ÚÂ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË “ÎÚ·˘- ÙÔ˘, ·Ó fi¯È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·Ô- ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔÓ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡Ó, fiˆ˜ Á¤˜” Î·È ÙËÓ “ÂÎΈʷÓÙÈ΋ Ù¤ÏÂÛÌ·, Î·È ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙÔÓ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· Î·È ÙÔ Á‹‰Ô, Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÛȈ‹” ı· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Î. ¶·ÌÔÚ›‰Ë Ì ÙȘ ·ÔÊ¿- ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÚˆÙ›- ϤÔÓ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‹Ù·Ó Ú·- Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜, ‰ËÏ·‰‹, √∞∫∞ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ, Ì ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Û˘ÌÂ- ÛÙˆ˜ Û ÂÌ¿˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Á‰·›Â˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÙÔ˘ ·ÓÙ› «∫·˘Ù·Ó˙ÔÁÏ›Ԣ», 23Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÁË¤- Ì·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ·ÓÂÍ¿ÚÙË- Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ› 22˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÙË ıÂÛÌÈ΋ η- ‰Ô˘ Û ·ÚÓËÙÈÎfi ÚˆÙ·ÁˆÓÈ- Ù· ·fi ÙȘ fiÔȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙË- ¿Ô„Ë fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ı· ‹Ù·Ó η- ¶·ÌÔÚ›‰Ë˜ ·ÓÙ› ∫¿ÎÔ˘. ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÂÓfi˜ ÈÔ ‰›Î·ÈÔ˘ ÛÙ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘». Ù˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ›ÙÂ Ù˘¯·›·, χÙÂÚÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. √ °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÌfiÙ˘, ÛÙË ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·È ·‰È¿‚ÏËÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ∫·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ›˙Â- ›Ù fi¯È». Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ μ·Û›ÏÈÂÊ. Èڛ˜ ∞ÚÔ˘·Ì·Ú¤Ó· Ì •¿ÓıË Ë «∂ÓˆÛË» ¡√∫ ∞√ÀΔ ·fi ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙËÓ •¿ÓıË, ÛÙÔ √∞∫∞, Ù¤ıËÎÂ Ô ª. ∞ÚÔ˘·- Ì·Ú¤Ó·. √ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˜ ·Ì˘- ÓÙÈÎfi˜ ¤ÁÈÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶∞√ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ı˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‰È¿- Ù·ÛË Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂ- Ú‹˜ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ «∂Óˆ- Û˘», ¡. ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÙÔÓ ¶. ∫ÔÓ¤.
 • 14. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 Metro 18 Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ¿ÏÏ·... √ ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘-ƒfiÌ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ «16» ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î. ¢. ªÔ˙·Ù˙›- ‰Ë˜-¢. ™·Ú·˚‰¿Ú˘, ÂÓÒ ¯Ú¤Ë 4Ô˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ı· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ô Î. ÃÚ. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ªÂ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ... ÙÚÂÏfi ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ TO √¡∂πƒ√ Δ√À... Ó· οÓÂÈ Ô ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜. ¶·›˙ÂÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· Ôχ. ∂›Ó·È, fï˜, ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘- ·Ú·ÌÈÏ¿ÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙË Ú‚¿Ó˜ ·È¯Ó›‰È. £· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Ì fiÏÔÈ ÁÈ· ÙÈ ÔÌ¿‰· ÚfiÎÂÈ- ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤ- Ù·È. ∫È ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·ÍÈÔ- ÁÈ· ÙÔ˘˜ «16» ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ ÚÔ˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹- Û¤‚·ÛÙË Î·È ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙË §ÈÁÎ, ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ¯ı˜ Ì ÛÔ˘Ì ¿Ú· Ôχ, ·Ó ı¤ÏÔ˘- ÔÚ›· Ò˜ ÙÒÚ· Î·È ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÂÏ›‰Â˜ Û’ ¤Ó·Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÏ- Δ‡Ô˘ Ô Δ¿Î˘ §ÂÌÔÓ‹˜, ÛÙÔ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÁÒÓ·», › ·Ú¯Èο Ô ›‰Â˜. ¡’ ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠̠ÙËÓ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ §ÂÌÔÓ‹˜. ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Vodafone, Â›ÛËÌÔ˘ ¯ÔÚË- ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: «∏ ÂÌ- ›ӷÈ... ∞Ó ·›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ΔÂ- METRO ÁÔ‡ ÙˆÓ «ÂÚ˘ıÚÔχΈӻ. Ê¿ÓÈÛË Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù¿ÚÙË ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ ¶¿ÓÙˆ˜, ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÛÔ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ‰ÂÓ Ì·˜ ¯·ÚÔ- fiˆ˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÂÏ- Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·Ú·‚Ú¤- ÔÈ›, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ‰ÂÓ ı· ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÍÂη- ÙÔ ‰È·ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· Û˘- ¤¯Ô˘Ì η̛· Ù‡¯Ë», ÙfiÓÈÛÂ Ô ı¿ÚÈÛ·Ó fiÙÈ Ì ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÁÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· «π¤ÚÔ». ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÎÔ- ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, ™ËÊ¿Î˘, ÌÈ·Îfi Ô ¿ÛÔ˜ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ, ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∂¯ˆ ‰‡Ô Û¯‹- ÏÔ‡ıËÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÓÙ˙·˜, ∑Ô‡ÏÈÔ ™¤˙·Ú, ∑‚Ͽ- ºÚ·ÓÎ §¿Ì·ÚÓÙ. ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·- Ì·Ù· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ªÂ ΔÔÚÔÛ›‰Ë ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ Û·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÊ, ¶¿ÓÙÔ˜, ¡ÙÔÌ›, ¶·ÙÛ·- √ ∞ÁÁÏÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Ù‡¯Ë. ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηٷϋÍÂÈ». ªÂ ÙÔ˘˜ μ·Û›ÏË ΔÔÚÔÛ›‰Ë Ô›ÛıÈÔ˘˜ ÌËÚÈ·›Ô˘˜ ·ÚÈÛÙÂ- Ù˙fiÁÏÔ˘, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ™ÙÔÏÙ›- Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂ- ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı¤ÏÂÈ Î·È Δ¿ÛÔ ¶¿ÓÙÔ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹- Ú¿, Ô˘ οÓÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰Ë˜, §ÂÓÙ¤ÛÌ·, Δ˙fiÚÙ˙‚ÈÙ˜, Ï›‰· Ù˘ UEFA ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·- Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ∂˘- «∫·Ì›· Ù‡¯Ë ¿Ó...» ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ·ÌÊ›‚ÔÏË. ∞ÎfiÌË, Ô ™ÙÔÏ- ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ∫ˆÓ- Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË: «¶ÂÚÈ̤ӈ ÚÒË Ó· ·Ú·ÌÈÏ¿ÂÈ Ì Úfi- ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∞΢ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ù›‰Ë˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËΠÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¡Ô‡ÓȘ, ∫Ô‚¿ÛÂ- ‰˘Ó·Ùfi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. •¤Úˆ ÎÚÈÛË Ì¤Û· ÛÙÔ «™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ·Ó fiÔ˘ ·‡ÚÈÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›- ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ ·ÈÌ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‚ÈÙ˜, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ªÂÏÔ‡ÙÛÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ªÚÈÙ˙», Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈ- Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÂÈ ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ·ÚÈÛÙÂÚfi ÈÛ¯›Ô, fiˆ˜ Î·È Ô Î·È ™›ÛÈÙ˜. ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ Îfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ... ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÛˆÔ, ÙˆÓ «16»ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ÛÙÔ Û·Ê‹˜. «º˘ÛÈο Î·È ı¤ÏÔ˘- ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Ù‡¯Ë ÛÙÔ √ ÚÒÙÔ˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ›ˆÛ˘. «Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›» ÊÂÙÈÓfi ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. £· ÌÂ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ı· ÙÂÏÂÈÒ- ·È¯Ó›‰È. «™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Ê·‚Ô- ¯ı˜ ηÓÔÓÈο Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· √È 20 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· «Â- ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÈΛӉ˘ÓË Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ ¿Ì ڛ Â›Ó·È Ë ΔÛ¤ÏÛÈ. ∂¯ÂÈ ÂÚÈÛ- ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·- Ù¿ÍÔ˘Ó» ÁÈ· ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Â›Ó·È: ÔÌ¿‰· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ √Ï˘- ÛÙÔ “™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÙ˙”». A1: MVP ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ë Ó›ÎË Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ: ™›ÁÔ˘ÚË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô ¢. ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ ∞¶√æ∂, ™Δπ™ 8.30 ηÏÂ›Ù·È Ô ñ ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ô˘ ‹Ú ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ñ ™ÙÔ «™¿ÓÙÛÂı ¶Èı¯Ô˘¿Ó», Ë ™Â‚›ÏÏË ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË Îfi- √ ¢. ª∞Àƒ√∂π¢∏™ ÙÔ˘ ∞Ì·- ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· οÓÂÈ ÙÔ Ó›ÎË Ì¤Û· ÛÙË °Ï·ÛÎÒ‚Ë ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÓÙÚ· ÛÙË ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤, Ì ÙÔ 3-2 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÚÔ˘Û›Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÔÏ˘- ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Úfi- ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙȘ Ú‚¿Ó˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ Ó· Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜. ∂Àƒø∫π¡∏™∏ ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ 18˘ ÎÚÈÛË ÛÙÔ Final 4 ÙÔ˘ ΔÛ¿- «16» ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ù›ÔÙ·. ñ Δ¤ÏÔ˜, Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ı· Ú¤ÂÈ Ó·... ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞1. ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚, ·ÊÔ‡ ñ ¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙË ™¤ÏÙÈÎ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ÈÏfi Ô˘ √ ∂ÏÏËÓ·˜ Û¤ÓÙÂÚ ‹Ù·Ó Ô ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¶È·ÙÛ¤ÓÙ˙· «™·Ó ™›ÚÔ», fiÔ˘ Ë ª›Ï·Ó ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∞ÚÛÂÓ·Ï, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ «™¤ÏÙÈÎ ¶·Úλ, ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, ÛÙÔ 1Ô ·fi Ù· 2 ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ 0-0 ÛÙÔ «∂ÌÈÚ·Ù˜». ªÂ ÛËÌ·- ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ¤ÎÏËÍË Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ë Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ «6». ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï˜, ÔÈ πÙ·ÏÔ› ı¤ÏÔ˘Ó ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘ √È «Ú¿ÛÈÓÔÈ», 4 Ë̤Ú˜ Δ· ¿ÏÏ· ˙¢Á¿ÚÈ· Û ·˘Ù‹ ÙË ñ ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·- ÌfiÓÔ ÙË Ó›ÎË, ÂÓÒ ÂÚÓ¿Ó Ì fiÏ· Ù· «Ã» ÔÈ §ÔÓ‰Ú¤- Ù· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ: ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ê¿ÛË Â›Ó·È ™›ÛÏÂ˚ ΔÚ‚›˙Ô - ºÚÈ- ˙ÔÈ (·Ú¿Ù·ÛË Ì ÙÔ 0-0). Î·È Ì 20 fiÓÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ı¤ÏÔ˘Ó ÙË ÓÙÚÈÛ¯¿ÊÂÓ Î·È ¢˘Ó·Ìfi ∫·˙¿Ó - ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-™¤ÏÙÈÎ (3-2) ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ÛÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡- - ∫¿ÓÓ˜. ∏ ™ÎÚ· ªÂÏÛ¿ÙÔÊ ñ ™ÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, Ë °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË §˘ÒÓ Ó›ÎË Ì 93-89. ∂›Û˘, ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ Û ÛÂÙ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔ Final 4 ˆ˜ ÛÙË Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ 1-1 Î·È ÏÔÁÈο ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ - ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó.-§˘ÒÓ (1-1) «Ì¿˙„» 5 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ, ›¯Â 2 fiÓÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·- ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. √È «ÎfiÎÎÈÓÔÈ ‰È¿‚ÔÏÔÈ» ı¤ÏÔ˘Ó Ó· - ™Â‚›ÏÏË-ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ (2-3) ÎÏ„›Ì·Ù· Î·È 1 Îfi„ÈÌÔ Û ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÓfi- ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÚÔÛÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ «ÌfiÓÈÌ˘» ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÈÔ Ì·- - ª›Ï·Ó-∞ÚÛÂÓ·Ï (0-0) 21 ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. „ÂÈ Ù˘ Ú‚¿Ó˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ¶Ôψӛ· (29-30/3). ÎÚÈ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.
 • 15. Metro ΔÚ›ÙË 04-03-2008 °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ πÔÚ‰·Ó›ÙË, ¶·‡ÏÔ˘ Î·È πÔ˘ÏÈ·Ó‹˜ Δ· Ô¯‹Ì·Ù· Ì ÚÒÙË ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ù· ¤ÙË 2002, 2003 Î·È 2004 ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ 19 Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔ˘ 2008 Δ∏§∂ºø¡∞ ÃÚ‹ÛÈÌ· AÌÂÛË ¢Ú¿ÛË AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ 100 K¤ÓÙÚÔ ∞ÌÂÛ˘ BÔ‹ıÂÈ·˜ 166 K¤ÓÙÚÔ ¢ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂˆÓ 2107793777 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ 2104226000-4 AÌÂÛË ¢Ú¿ÛË §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ 108 EÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· 1434 ™Ù·ıÌfi˜ A’ BÔËıÂÈÒÓ IKA2106467811 ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™¿ÙˆÓ 2103530000 ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ 199 º·Ú̷Λ· ∞ıËÓÒÓ-ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ 1434 ƒ·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· π∫∞ 184 TÚ¤Ó· √™E 1110 TÚÔ¯·›· AÙÙÈ΋˜ 2105284121-2 TËÏ. ÁÚ·ÌÌ‹ AIDS 2107222222 EY¢A¶ 1022 ∞ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ 185 TÚÔ¯·›· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 2104113832 °Ú·ÌÌ‹ ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ 2103617089 ¢EH 1250 ∫Δ∂√ ∞ÙÙÈ΋˜ 1425 TÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ AÛÙ˘ÓÔÌ›· 171 K¤ÓÙÚÔ AÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∂∂™ 2108830445 ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ 1448 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. ηٷÏfiÁÔ˘ √Δ∂ 11888 ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔV øÚÔÛÎfiÈÔ ∫ÚÈfi˜ 21-03 / 20-04 ∞ÊÈÂÚÒÛÙ fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Û·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÙ ·Ú·ÌÂÏ‹ÛÂÈ ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·. 10:00 ∫∞º∂™ ª∂ Δ∏¡ ∂§∂¡∏ 13:00 ∫√À™ 09:00 ƒ∞¡Δ∂μ√À ™Δπ™ 9 11:00 ™Δ√ - ∫√À™ Δ√ ª∂™∏ª∂ƒπ 16:00 ∂π¢∏™∂π™ ∫∂¡Δƒ√ Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ 11:10 T·‡ÚÔ˜ 21-04 / 20-05 16:45 £∞ ¶∂π™ ∫π ∂¡∞ Δƒ∞°√À¢π 17:30 ∫√™ª∏ª∞Δ∞ Δ√À μÀ£√À 11:30 ∂¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ∂π¢∏™∂π™ 17:45 £∞ ¶∂π™ ∫π ∂¡∞ Δƒ∞°√À¢π ∞¶√¢ƒ∞™∏ 12:30 £∏™∞Àƒ√π Δ∏™ °∏™ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÊ·Û›- (™) 18:40 √π π™Δ√ƒπ∂™ Δ√À ∞™ΔÀ¡√ª√À 13:00 ∂π¢∏™∂π™ 14:30 Δ√§ª∏ ∫∞π °√∏Δ∂π∞ ÛÂÙ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È fi¯È ÙÔ ª¶∂∫∞ 20:00 ∂π¢∏™∂π™ 21:00 ∞§ 15:30 ∏ Ã∞ƒ∞ Δ∏™ ∑ø°ƒ∞ºπ∫∏™ 16:00 Û˘Ó·›ÛıËÌ·. Δ™∞¡Δπƒπ ¡π√À∑ 23:00 À¶∂ƒ√Ã∞ ∂π¢∏™∂π™ 16:30 À¶∞ƒÃ∂π... ∂π¢∏™∏ 18:00 ¢›‰˘ÌÔÈ 21-05 / 21-06 ¶§∞™ª∞Δ∞ 24:00 Δ√ ∫√ÀΔπ Δ∏™ ª∞°π∫√™ ∫√™ª√™ 18:30 √ ∫√™ª√™ Δø¡ ™¶√ƒ 19:30 ∂π¢∏™∂π™ 21:00 £ƒÀ§√π Δ∏™ ∂Âȉ‹ ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ· ÛÙÔÓ ¶∞¡¢øƒ∞™ 01:15 ∂π¢∏™∂π™ £∞§∞™™∞™ 21:30 ∫Àƒπ∞∫∏ ™Δ√ Ãøƒπ√ (∂) ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi 24:00 ∂π¢∏™∂π™ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ›ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›. ∫·ÚΛÓÔ˜ 22-06 / 22-07 06:00 ∫∞§∏ª∂ƒ∞ ª∂ Δ√¡ Δ∂ƒ∂¡™ 09:15 £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ™Δ∏¡ ∫√À∑π¡∞ 09:55 ∏ ∂§§∞¢∞ ¶∞π∑∂π 10:00 ™Àªμ∞π¡∂π Δøƒ∞ 12:00 ∂π¢∏™∂π™ οÔÈˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Û·˜, ÌfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË 12:35 ¶√§À ª¶§∞ - ª¶§∞ 15:30 13:00 ª∂¡√Àª∂ ∂§§∞¢∞ 15:00 ∂π¢∏™∂π™ ÊÔÚ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘- ∂π¢∏™∂π™ 16:10 SHOWBIZ NEWS 17:10 16:00 ∂Ã∂π °√À™Δ√ 18:00 ∂π¢∏™∂π™ 19:00 ÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∫√πΔ∞ø ª¶ƒ√™Δ∞ 18:45 ™∏ª∂ƒ∞ 20:00 ∂§§∏¡π∫∏ Δ∞π¡π∞: √ ∞¡£ƒø¶√™ Δ√À §¤ˆÓ 23-07 / 22-08 ∂π¢∏™∂π™ 21:00 •∂¡∏ Δ∞π¡π∞: ∏ ª√Àªπ∞ Δƒ∂¡√À 20:45 ™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 21:00 ∂π¢∏™∂π™ 22:00 PRESS 23:45 ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ £· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ 23:00 ∞£∂∞Δ√™ ∫√™ª√™ 02:00 AUTO - §Àø¡ (ª) 01:30 ∂π¢∏™∂π™ Ô˘ ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ÙȘ ALTER ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. ¶·Úı¤ÓÔ˜ 23-08 / 21-09 ∫¿ÔÈ· ¿ÙÔÌ· ı· Û·˜ ηÙËÁÔÚ‹- ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ›Ù ӷ Ú·ÁÌ·- 06:00 ∫∞§∏ª∂ƒ∞, ∂§§∞¢∞ 10:00 06:45 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ∫∞§∏ª∂ƒ∞ 10:00 Δπ ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ οÔÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜. ¶ƒøπ¡√™ ∫∞º∂™ 13:00 Δ∞ ¡∂∞ Δ√À ∞¡Δ1 £∞ º∞ª∂ ™∏ª∂ƒ∞; 11:00 ª∂™∞ ™’ √§∞ ∑˘Áfi˜ 22-09 / 22-10 13:50 ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫∞π ∂§∂¡∏™ (E) 13:00 ª∂™∏ª∂ƒπ∞¡√ ¢∂§Δπ√ ∂π¢∏™∂ø¡ ™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÙ Ì ¿ÙÔÌ· 14:45 ∞∫ƒø™ √π∫√°∂¡∂π∞∫√¡ (E) 15:45 14:00 SUPER STAR 16:45 ª¶√ƒø 18:40 ·fi ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Û·˜ ∞•π∑∂π ¡∞ Δ√ ¢∂π™ 17:40 ∂π¢∏™∂π™ 17:50 ∂π¢∏™∂π™ 18:45 ª∞ƒπ¡∞ 19:45 ∂π¢∏™∂π™ ÌÂÚ‰¤„Ô˘Ó Î·È ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¶§∞∫∞ ª√À ∫∞¡∂π™ 18:40 ª∂ ∞°∞¶∏ 21:00 •∂¡∏ Δ∞π¡π∞: º√¡π∫√ √¶§√ 3 Ó· ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ 18:50 ∂ƒøΔ∞™ 20:00 ∂π¢∏™∂π™ 21:00 £∞ μƒ∂π™ Δ√ ¢∞™∫∞§√ ™√À 23:00 LOST 24:00 23:30 •∂¡∏ Δ∞π¡π∞: √º£∞§ª√¡ ∞¡Δπ ™Δ∞Àƒ√§∂•√ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Û·˜. √º£∞§ª√À 01:45 THE NINE 02:45 8 √§∞ 02:30 ∂π¢∏™∂π™ ∞¡∂•πáπ∞™Δ∂™ À¶√£∂™∂π™ Oƒπ∑√¡Δπ∞: ™ÎÔÚÈfi˜ 23-10 / 21-11 1. ™¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ·ÙfiÌˆÓ ‹ Ï·ÒÓ. 2. ªÂ ÙȘ ¿Ú˜… ·ÓÔËۛ˜ - √ √È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ÛˆÛÙfi˜… ‰ÚfiÌÔ˜. 3. ∞ÁÒÓ·˜ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘ (Í.Ï.) - æË̤ÓÔ Û¿- ¤¯ÂÙ ۷˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ¿Á¯Ô˜ Î·È ÓÙÔ˘ÈÙ˜. 4. ∂ÈÛ¿ÁÂÈ… ˘Ôı¤ÛÂȘ - ΔÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ·. 5. ¢‡Ô ·fi… Û·˜ ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· οÓÂÙ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹- ÙÚ›· - ∞ÓÙÚÈÎfi ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi - Δ· ¤¯ÂÈ Î·È Ë… ÓÔı›·. 6. ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙Â- ÛÂȘ. ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ̤¯ÚÈ 06:30 ∫√π¡ø¡π∞, øƒ∞ MEGA 10:00 Ó· ‚¿ÏÂÙ οÔÈ· Ù¿ÍË. 11:00 ∏ ºÀ™∏ °Àƒø ª√À 11:45 Ù·È ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ - ∂Ó·˜ ÎÔ‡ÎÔ˜ ‰ÂÓ √ª√ƒº√™ ∫√™ª√™ Δ√ ¶ƒøπ 13:10 ª∞ƒπ∞, ΔÔÍfiÙ˘ 22-11 / 22-12 ∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫∂™ ∫∞Δ∞¢πø•∂π™ 12:45 ÙË… ʤÚÓÂÈ. 7. £· Á›ÓÂÈ… ¿ÓÙÚ·˜ - °Ô˘ÚÔ‡ÓÈ, ¯Ô›ÚÔ˜ (·Ú¯.). 8. £·- ∏ ∞™Ã∏ª∏ (∂) 14:00 ∂π¢∏™∂π™ 15:00 ¢À√ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ ÈÔ ·ÓÙÈ- ∂§§∏¡√ºƒ∂¡∂π∞ 13:00 Δ∞ ¡∂∞ Δ√À ™∫∞´ Ï·ÛÛÈÓfi˜ ‹Úˆ·˜… ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ - ∏ «ÙÚ‡·» ÙÔ˘ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ÙȘ •∂¡√π (∂) 16:15 ¢∂∫∞ §∂¶Δ∞ ∫HƒY°ª∞ (∂) ÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› Û ÔÚÈṲ̂ӷ ı¤Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· 13:05 ¶ƒπ¡ ∫∞π ª∂Δ∞ Δ∏¡ ∞¡∞∫∞π¡π™∏ 17:45 ∂π¢∏™∂π™ 17:50 ∏ ¡Δ∞¡Δ∞ (∂) ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. 9. ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¿ (Â›ÚÚ.) - ∞ÏÏÈÒ˜ Ô ∫›Û- ¤¯ÂÙ ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. 13:30 Δ∞•π¢πøΔπ∫√𠶃√√ƒπ™ª√π 14:30 18:30 ªπ∞ ™Δπ°ª∏, ¢À√ ∑ø∂™ 19:15 Û·‚Ô˜. 10. ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ… ›‰Ô˜ - °ÓˆÛÙfi˜ Î·È Ô ·fi ∞ÚÈÌ·ı·›·˜ - THE OPRAH WINFREY SHOW 15:30 ∞ÈÁfiÎÂÚˆ˜ 23-12 / 19-01 ª∞ƒπ∞, ∏ ∞™Ã∏ª∏ 20:00 ∂π¢∏™∂π™ 21:00 ºÀ™π∫√™ ∫√™ª√™ 16:00 ∏ ºπ§∏ ª∞™, ∏ ª¤Û· ÛÙËÓ… ËÁ‹. 11. ƒ·Ì›˙…: ¶·ÏÈfi˜ ∞Ï‚·Ófi˜ ËÁ¤Ù˘ - §ÈÌ¿ÓÈ πÛˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·- ∂¶Δ∞ £∞¡∞™πª∂™ ¶∂£∂ƒ∂™ 22:00 ƒ√ª¶π 17:00 VIVA LA BAM 17:30 TO ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡. 12. ™‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ - ¡·˘ÏˆÌ¤ÓË Ù‹ÛË (Í.Ï.). ª¶∞ª¶∞, ª∏¡ Δƒ∂Ã∂π™ 23:00 BIG BANG ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÙ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ K∞™Δƒ√ Δ√À Δ∞∫∂™π 18:00 Δ∞ ¡∂∞ Δ√À 24:00 ¶ƒøΔ∞°ø¡π™Δ∂™ 01:00 ∂π¢∏™∂π™ ™∫∞´ 18:35 A¶π£∞¡∂™ ™Δπ°ª∂™ 19:15 13. ¶·ÏÈ¿ Â˘Úˆ·˚΋ Û˘ÌÌ·¯›· - ∫¤ÓÙÚÔ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿- Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Û·˜. ∞¶π™Δ∂ÀΔ∂™ π™Δ√ƒπ∂™ 19:45 PLANET ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (·Ú¯Èο). À‰ÚÔ¯fiÔ˜ 20-01 / 18-02 NEWS 20:45 ∂§§∏¡√ºƒ∂¡∂π∞ 21:00 Δ∞ ∫∞£∂Δ∞: ∫·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¡∂∞ Δ√À ™∫∞´ 22:00 ∫À¡∏°√™ ∫∞π 1. √ «ÏfiÁÔ˜» ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ - ªÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠Δ∂º∞∞ (·Ú¯Èο). Û·˜ Á›ÓÔ˘Ó ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡Â- £∏ƒ∞ª∞ 23:00 OI NEOI º∞∫∂§√π ÛÙ ÚÔÛ¤ÍÙ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ·. 2. ªÔ˘ÏÈ·Ṳ̂ÓÔ „ˆÌ› - ºˆÓ‹ÂÓ Ù˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. 3. μÚ¤¯ÂÙ·È ÎÈ 10:00 BIO°ƒ∞ºπ∞ 11:00 π™Δ√ƒπ∞ 12:00 ·fi ÙËÓ ∫·Û›· £¿Ï·ÛÛ· - √ÓÔÌ·ÛÙ‹ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ - ∂Ó·˜… Ñ ™π§ø∞ª[πΔ√¡ π¯ı‡Â˜ 19-02 / 20-03 ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰Â›ÍÂÈ 33 ∏ ºÀ§∏ Δø¡ ∞¡£ƒø¶ø¡ 13:00 ∞£∏¡∞ - §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜. 4. ¡Ù¤ÌÔÚ· Ù˘… ÔıfiÓ˘ - ∂ÏÏÂÈ„Ë ıÔÚ‡‚Ô˘. 5. Ç √∂¢μ[∞ƒΔ[§ø £∂™™∞§√¡π∫∏ 14:00 Eπ¢∏™∂π™ 14:30 ∏ Å ∫§[∞™Δ∂ƒπ∞™ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ· ¤¯ÂÈ ÚÔ‰Ôı›. ªËÓ ªÂÁ¿ÏÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ - ∑˘Áfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ - √ ·ÚÈı- 0 ∞∫π¡√[ª∞§Δ∞ ∞¶π£∞¡∏ ∫πª 15:00 ™¶√Δ, Δ√ √¡∂πƒ√ 9 ƒ[Δ∞ƒΔ∞[∞¡π ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÛÙ Ì ÙȘ Ӥ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Û·˜ ∂¡√™ ™∫À§√À 15:30 Δ™π∫πΔπΔ∞™ 16:15 10:30 MIXER 11:00 TOP 5 11:30 MAD Ìfi˜ 350. 6. ∂›‰Ô˜ Ϥ͢ Ì ۯ¤‰È· - ∏ «ÙÂÏÈ΋» ¿Û· ÛÙÔ Ì¿- 8 ¢∞¡[∂¡™∏ª∞[ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο. ƒøª∞π√™ ∫∞π π√À§π∂Δ∞ 17:30 ∞Δπ£∞™∞ TOP 10 12:30 JUKE BOX 13:30 MIXER ÛÎÂÙ. 7. ¶ÚÔ‰›‰ÂÈ… ·Ú¯¿ÚÈÔ Ô‰ËÁfi - Δ˘ÏÈÁ̤ÓÔ Ì·ÛÔ‡ÚÈ - ºˆÓ‹- 7 [Δ√™∫∞[™∞ª∏ ¡π∞Δ∞ 18:30 ¶√§∂ªø¡Δ∞™ Δ√ ¶∞Ã√™ 14:00 MADJESTICS 15:00 LOUD 16:00 6 ™√¢∞[π™π™[Δ ÂÓ… ·ÔÙ˘¯›·˜. 8. ∫È fï˜, ÌÔÏ·Ù·‡Ù· - ¢˘ÛÔ›ˆÓÔ (ÌÙÊ.). 9. … 5 ∞∫[∫∞ƒ√§[ƒ∞ ∑ø¡Δ∞¡∂™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ 19:00 ∫§∏ƒø™∏ §∞´∫√À §∞Ã∂π√À 19:10 MIXER 16:30 MAD GAMES 16:45 SOOO Δ˙¤ÚÛÂ˚: ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ∏¶∞. - ¶ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ… Û‡ÁÎÚÈÛË - ªˆÚÔ‡… 4 ƒ√ª∂§[ª¶ƒπ∫ ¶ƒ√μ§∂æ∂π™ - 24øƒ∂™ GREEN TEAM 20:00 ∫√™ª√™ À¶√ NOOW 17:00 OK 19:00 MIXER 20:00 3 ∂ƒ∞[∞∫ƒ√∞ª∞ ∂•∞º∞¡π™∏: ∏ ∂¶π™Δƒ√º∏ 21:10 √π YOUR SPACE 21:00 FUNKED 22:00 ÂÚ›·ÙÔ˜. 10. ¡ËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Ô˘ ϤÁÂÙ·È Î·È ¡ÈÔ - ∂¤Ú¯Â- 2 £∂ƒ∂Δƒ√[Δ∞§ 90 11 326 501 ∞°¡√√Àª∂¡√π 22:00 CSI: MIAMI 23:00 SOOO NOOW 22:15 MAD TOP 10 23:00 Ù·È Î·È ÛÂ… Û¯¤ÛÂȘ - ∏ ÚfiıÂÛË Ù˘… ÂÎÓÔ‹˜. 11. Δ·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È 1 ∞¡Δ∞¡∞∫§∞™∏ transnet 0.3e/15” - 100% ∂¶πΔÀÃπ∞ ∂π¢∏™∂π™ 24:00 ∂§§. Δ∞π¡π∞: ∞¡Δπ°√¡∏ MAD X-RAYS 24:00 STREET BEAT ·˘Ùfi˜ - À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ï·˚΋. 1234567890Å ™∂ ∂ƒøΔ∞, °∞ª√, √π∫√¡√ªπ∫∞ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›- ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ∫ڛ̷, ÁÈ·Ù› ·‰ÈÎÔ‡Ó ÙË ÁÂÓÈ- ∂ÈÛÙÔϤ˜ ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚfiÓ·Ô˘ Ù˘ ÂÎÎÏË- ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘, Ô˘ ·ÎÔ- ÎfiÙÂÚË ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Û·˜. ∫·Ï¿ Û›·˜ Ù˘ ¶ÔÚÙ·˝ÙÈÛÛ·˜, ÛÙËÓ ÏÔ‡ıËÛ·Ó (Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó) Â›Ó·È fiÏÔÈ Ì·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ∫·Ï‹ ÌÂϤÙË fiÏˆÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ π‚‹ÚˆÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ, ÏÔ‡- Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏË- OÚÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛÈÔÈ Î·È ÊÙˆ¯Ô›, ‰È¿ÛËÌÔÈ Î·È Û˘, Ó· ÌÂÏÂÙ¿Ì ηÏfiÈÛÙ· ÙˆÓ ËÁÒÓ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, ¿ÛËÌÔÈ, Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ∫‡ÚÈ ∞ϤͷӉÚ ¶ÈÛÙÔÊ›‰Ë, ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ∞˘Ù¿ Ù· ÂÚ› «ÓÔÌ·‰ÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÂ, ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ ‚ÔÛÎÒÓ», Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÛÙËÓ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ- ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ¿Ô„‹ Û·˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. «∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ ‰›¯ˆ˜ ‰È·ı‹ÎË» Ù˘ ı‡Ú·ıÂÓ ·È‰Â›·˜, ˆ˜ ÂÎÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ Ú·ÙÛÈÛÙÈο ‹ ¶∂Δƒ√™ μ∞™π§∂π√À («Metro» 29/2-2/3), ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÈÛËÁËÙÒÓ ÛÙËÓ Â˘·ÁÁÂÏÈ΋ ·ÓÈÛÙfiÚËÙ· ‹ ηÎfi‚Ô˘Ï·. ∞£∏¡∞ OÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û·Ê›˜, ÂÓ˘fiÁڷʘ Î·È Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ 80 ϤÍÂȘ. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ. ¢·‚¿ÎË 1 Î·È ∫ËÊÈÛ›·˜, ∞ı‹Ó·, Δ.∫. 115-26 ñ e-mail: editorial@metrorama.gr Ê·Í: 210-6901500

×