titas

6,909 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,909
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
155
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

titas

 1. 1. CABARAN & RINTANGAN PEMBINAANTAMADUN MALAYSIA BERTERASKANTAMADUN ISLAM DAN TAMADUN MELAYU
 2. 2. AHLI KUMPULANMUHAMAD ZULHILMI BIN ABDUL RAHIM 2110167MUHAMMAD ANAS BIN MOHAMAD KHARI 2110250NURUL SYAMIMI BINTI MOHD ZAIDI 2110145IBRATI IZNI BINTI MOHD KAMAL 2110144NUR IZZATI FAREHAH YEN 2110191
 3. 3. DEFINISI TAMADUNDalam kamus dewan tamadun bermaksud kebudayaan,kemajuan atau peradaban.Perkataan tamadun dan peradaban itu adalah pinjaman dari perkataan Arab.Dalam bahasa Arab terdapat 5 istilah yang boleh dihubungkan dengan maksud tamadun iaitu “umran,hadharah,tamaddun,madinah dan madaniah.”Manakala dalam bahasa Inggeris pula,istilah civilizationdiambil daripada perkataan Latin Civitas yang bermakna“bandar”
 4. 4. Pengenalan TamadunMelayu Tamadun Melayu merujuk kepada satu rumpun bangsa atau budaya yang berasal daripada satu punca di mana ia juga mempunyai asas kehidupan yang sama. Tamadun Melayu juga adalah merupakan satu tamadun yang dibentuk. Ia dibentuk oleh sekelompok manusia yang secara meluasnya digolongkan sebagai kumpulan orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti gugusan Kepulauan Melayu (Malay Archipelago), gugusan Kepulauan Melayu- Indonesia, Nusantara, Alam Melayu, dan Tanah Jawi. Ruang yang luas dan dipisahkan oleh laut serta selat telah membezakan istilah
 5. 5. Pada abad ke-15, kedatangan Islam telah merubahpandangan Melayu kerana tertarik dengan agama yangdibawa. Hal ini kerana menurut Islam, setiap insanmempunyai taraf yang sama tanpa ada sebarang jurangperbezaan. Ketika kedatangan Islam, antara perkara yangpaling mengubah pemikiran orang Melayu adalah konsepmereka ke arah tauhid yang lebih tinggi dan kepercayaanyang teguh kepada Allah S.W.T
 6. 6. Prinsip pertama:Alam ini hasil ciptaan dan tadbiran AllahS.W.T yang mencakupi alam primordial,alam dunia dan alam akhirat.
 7. 7. Prinsip kedua:Islam merupakan panduan dari Allah sebagai al-Din yang mengandungi segala peraturan bagisegala gelagat hidup di dunia untuk individu danmasyarakat demi kejayaan hakiki mereka.Prinsip ketiga:keyakinan kepada pembalasan baik bagi amalanyang baik dan sebaliknya adalah pembalasanyang buruk bagi amalan yang jahat di dunia.
 8. 8. Prinsip keempat:wawasan, objektif, niat, strategi, dan operasi segalabidang kerja hendaklah sahih, benar dan mematuhisegala aspek hukum Islam tanpakompromi, manipulasi, keingkaran, dan penafianterhadap sebarang hukum yang wajib, sunat, haram danmakruh.Prinsip kelima:nilai tertinggi dikaitkan dengan segala perkara yangmembantu pembentukan insan yang berilmu, beramalsahih dan berakhlak mulia. Prinsip ini sangat penting bagimenjana insan dan juga rakyat sesebuah negara yangberketerampilan di samping mempunyai nilai-nilai murnisupaya menjadi orang yang berwibawa dan beretika.
 9. 9. Secara umumnya, tamadun Islam dan tamadun Melayumerupakan teras kepada pembinaan tamadun Malaysia.Penglibatan kedua-dua tamadun ini telah memberi banyakkesan kepada Alam Melayu terutamanya dengankedatangan tamadun Islam. Menurut Prof. S.M. Naquib al-Attas, Islam telah membawa ‘zaman baru’ di Nusantarakerana berjaya mengubah ‘jiwa dan wajah’ Alam Melayu.Terdapat banyak aspek perubahan terutamanya dari segiagama dan kepercayaan, sosial danbudaya, ekonomi, politik dan perhubungan danpendidikan.Walaupun banyak perubahan yangberlaku, namun untuk menuju kedewasaan pembinaantamadun Malaysia ini mempunyai banyak cabaran danrintangannya. Cabaran dalam usaha untuk mengekalkankeupayaan Tamadun ini boleh dilihat dari sudut dalaman danluaran.
 10. 10. 1)Kelemahan dunia IslamKelemahan iman dan amalan yang menyeluruhdalam diri setiap rakyat merupakan puncakelemahan orang Islam. Keadaan ini diwarisi olehpemimpin-pemimpin dunia Islam selepasmerdeka.Selain itu, keadaan politik, ekonomi dan sosialjuga lemah.Kebanyakan negara-negara Islamtidak menggunakan peluang ekonomi yang adasepenuhnya disebabkan itu majoriti negara-negara Islam di seluruh dunia mempunyaimasalah kemiskinan.
 11. 11. 2)Persengketaan atas alasan yang remehPersengketaan atau pergaduhansesama rakyat mampu untukmembawa kepada perpecahanyang berterusan jika tidakditangani dengan baik.Pendudukharus bersatu padu untukmemastikan sesuatu tamadun itudapat berkembang dan maju
 12. 12. 3)Kemerosotan Politik, Ekonomi dan Nilai Sosial Kemerosotan dan kemunduran tiga aspek di atas boleh membawa kepada persengketaan, perebutan kuasa dan kedudukan, keruntuhan akhlak, serta keadaan huru hara dan tidak selesa. Pada keseluruhannya, setiap negara pasti mengalami kemerosatan-kemerosotan ini dalam proses pembinaan sesebuah tamadun. Namun, ia terletak kepada cara serta kebijaksanaan pemimpin untuk menaganinya.
 13. 13. 1)Imperialisme dan kolonialisme BaratImperialisme dan kolonialisme Barat dalam tamadun AlamMelayu pada masa dahulu amat memberi kesan yang besarke atas budaya serta politik negara kita. Di Tanah Melayu,strategi Portugis dan British berjaya mempengaruhi danmengubah sosio-ekonomi kita.Sistem Residen telah mengurangkan peranan pembesarMelayu dan Sultan pada masa itu. Sistem ini juga menjadiasas politik yang kukuh bagi memudahkan British membawamasuk pelabur asing dan mengeksploitasi kekayaan ekonomidi negeri-negeri Melayu.
 14. 14. Dominasi dari pelbagai aspek:A)Dominasi terhadap Globalisasi Dominasi terhadap globalisasi ini telahbermula sejak dekad terakhir pada abad ke-20.Antara aspek yang diglobalkan termasuklahintitusi sosial, bahasa, nilai, pandanganhidup, bahasa dan tradisi masyarakat Islamdan Asia pada masa itu. Tujuan dominasi iniadalah untuk pihak Barat menguasai pemikirandan diri manusia bagi masyarakat bukan Barat.Sebagai contoh yang terdapat di Malaysia, hariValentine Day diraikan bersama pasangankekasih
 15. 15. B)Dominasi terhadap PolitikDari segi dominasi terhadap politik, AmerikaSyarikat bekerja keras untuk mengawal danmenguasai politik dunia. Antarapendominasiannya temasuklah menguasaiMajlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsaBersatu (PBB), memegang kuasa veto dalamMajlis Keselamatan PBB serta bertindak sebagaisatu kuasa dunia dari sudut ketenteraan yangtidak boleh ditandingini langsung.
 16. 16. C)Dominasi terhadap ekonomi Pada zaman penjajahan, Barat mendominasi sumber-sumber semulajadi wilayah yang dijajah oleh mereka. Ia berlaku sewaktu era penjajahan mereka ke atas Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Mereka telah memonopoli untuk mengaut segala hasil semulajadi tanah kita. Contohnya adalah seperti hasil galian bijih timah yang banyak terdapat di Tanah Melayu.
 17. 17. D)Dominasi terhadap Budaya dan Sosial Anak-anak muda serta para remaja di negara kita kian menjadi-jadi untuk mengikut rentak budaya yang cuba ditonjolkan oleh negara Barat.Masyarakat Islam dan Asia termasuk Malaysia semakin jauh dari nilai tradisi, malah mengikuti budaya Barat. Maka, dari sini lahirlah sikap individualistik, materialistik dan sebagainya. Seterusnya, ia akan mewujudkan budaya vandalisme, gengsterisme dan lain-lain sehingga banyak berlaku jenayah di negara kita
 18. 18. KESIMPULANSememangnya tamadun Melayu dan Islam adalahteras kepada tamadun Malaysia, namun sikapMelayu yang terdahulu telah semakin hilang dekglobalisasi yang sedang maju ke hadapan kini.Oleh itu pelbagai langkah harus diambil bagimemelihara khazanah budaya dalam tamadunMalaysia. Kerjasama dan perpaduan sangatpenting untuk mewujudkan gandingan kuasaekonomi, politik dan sosial, terutama bagi negaraMalaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik, kaumdan agama ini.

×