SUREN MSUKHDEV KAURRUTH JENICERAIMIE SYAFIQAHIZZATI YEN
PENGENALANDefinisi Perlembagaan•Perlembagaan merupakan undang-undang yang mengandungiperaturan serta prinsip sebagai asas ...
Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaanpersekutuan. Ia merupakan satu dokumen undang-undangbertulis yang telah...
“Perlembagaan  ini adalah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas hari Merdeka ...
Perkara 152, Perlembagaan Malaysia memperuntukkanbahasa kebangsaan di Malaysia ialah bahasaMelayu.Kedudukan bahasa Melayu ...
Perkara 152 bahasa kebangsaan:1)Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diputuskan oleh pa...
2)Walau apa pun peruntukan Fasal(1),selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka,dan selepas itu sehingga diperuntukk...
4)Walau apa pun peruntukan Fasal (1),selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka,dan selepas itu sehingga diperuntu...
5)Walau apa pun peruntukan Fasal(1),sehingga diperuntukkan selainnya oleh Parlimen,segalaprosiding di dalam mahkamah ren...
Namun perkara 152 juga melindungi bahasa-bahasa kaumbukan Melayu dan memperuntukkan bahawa “tiada sesiapapun boleh dilaran...
KONSEP BAHASAKEBANGSAANKamus Dewan mendefinisikan “bahasakebangsaan” sebagai “bahasa yang diterima olehramai penduduk dala...
RASIONAL PERKARA 152Kedudukan dan peranan Bahasa Melayu sebagai Linguafranca di Alam Melayu dan Nusantara telah wujud seja...
1)Asas pembinaan negara dan  kebudayaan masyarakatPerkara 152 Perlembagaan Persekutuan telahmemainkan peranan penting me...
2)Bahasa perpaduan Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa perpaduan. Perpaduan sangatlah penting dalam masyarakat ya...
3)Bahasa penghantar ilmu  pengetahuan Bahasa Melayu memainkan peranan sebagai bahasapengantar ilmu pengetahuan. Perkara ...
4)Menggambarkan bangsa yang berkuasaBahasa yang berkuasa menggambarkan bangsa yangberkuasa. Ungkapan “Bahasa Jiwa Bangsa”...
5)Lambang jati diriBahasa Melayu mempunyai lambang, iaitu sebagaibahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasapemersatu. Has...
1)Sikap masyarakat terhadap bahasa MelayuMasih ada pihak yang menyangka bahawa bahasamelayu belum mampu untuk menjadi baha...
2)Cabaran Bahasa Melayu Terhadap Sikap  Penuturnya Wujudnya golongan bangsa Malaysia yang terlalu bangga dengan bahasa as...
3)Cabaran Bahasa Melayu Dalam Penggunaan bahasa MelayuPengaruh media elektronik telah merosakkanpenggunaan bahasa Melayu ...
4) Cabaran Bahasa Melayu Dalam Kemajuan Teknologi MaklumatBahasa teknologi maklumat yang paling dominandi dunia ialah bah...
5)Kurang penerbitan buku-buku ilmiah dalambahasa  Melayu Penerbitan buku-buku ilmiah dalam bahasa Melayu yang masih tidak...
KESIMPULANBahasa Melayu telah mencapai tahap kegemilangannya hinggamenjadi lingua franca dan bahasa ilmu sewaktu pada suat...
Presentation mlysian studies
Presentation mlysian studies
Presentation mlysian studies
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation mlysian studies

1,082 views

Published on

malysian studies

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,082
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation mlysian studies

 1. 1. SUREN MSUKHDEV KAURRUTH JENICERAIMIE SYAFIQAHIZZATI YEN
 2. 2. PENGENALANDefinisi Perlembagaan•Perlembagaan merupakan undang-undang yang mengandungiperaturan serta prinsip sebagai asas kepada pembentukan kerajaandan juga panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasa danmentadbir Negara.•Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjaminkesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik. Ia menjaminpentadbiran yang cekap,jujur,ikhlas, telus dan adil serta menjamintaat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada Negara.
 3. 3. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaanpersekutuan. Ia merupakan satu dokumen undang-undangbertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumenterdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 danPerlembagaan Kemerdekaan tahun 1957.Ia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumberdan punca kepada semua undang-undang. Semua undang-undang lain hendaklah tidak bertentangan denganperlembagaan :
 4. 4. “Perlembagaan ini adalah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas hari Merdeka dan yang berlawanan dengan Perlembagaan hendaklah terbatal setakat berlawanan dengan itu”Perlembagaan umumnya dibahagikan kepada dua jenisiaitu perlembagaan bertulis dan tidak bertulis.Perlembagaan Malaysia adalah contoh perlembagaanbertulis. Contoh perlembagaan tidak bertulis ialahperlembagaan United Kingdom.
 5. 5. Perkara 152, Perlembagaan Malaysia memperuntukkanbahasa kebangsaan di Malaysia ialah bahasaMelayu.Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasakebangsaan bagaimanapun tidak menafikan kedudukan danhak bahasa lain untuk digunakan, dipelajari dandikembangkan sekalipun dengan menggunakan dana awam.Kewujudan Perkara 152 tidak boleh dipadam kerana Perkara159(5) menetapkan bahawa perkenan Majlis Raja-Raja diperlukan sekiranya ia hendak dipinda.
 6. 6. Perkara 152 bahasa kebangsaan:1)Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diputuskan oleh parlimen: Dengan syarat bahawa-a)tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan(selain bagi maksud rasmi ),atau daripada mengajarkan atau belajar,apa-apa bahasa lain; dan b) tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menjejaskan hak Kerajaan Persekutuan atau hak mana-mana Kerajaan Negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam Persekutuan.
 7. 7. 2)Walau apa pun peruntukan Fasal(1),selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka,dan selepas itu sehingga diperuntukkan selainnya oleh Parlimen,bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen,di dalam Dewan Undangan tiap-tiap Negeri,dan bagi segala maksud rasmi yang lain.3)Walau apa pun peruntukan Fasal (1),selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka,dan selepas itu sehingga diperuntukkan selainnya oleh Parlimen,teks sahih- a)Segala Rang Undang-Undang yang hendak dibawa atau pindaan kepadanya yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana satu Majlis Parlimen;dan b)Segala Akta Parlimen dan segala perundangan subsidari yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan,hendaklah dalam bahasa Inggeris
 8. 8. 4)Walau apa pun peruntukan Fasal (1),selama tempoh sepuluh tahun selepas Hari Merdeka,dan selepas itu sehingga diperuntukkan selainnya oleh Parlimen segala prosiding di dalam Mahkamah Persekutuan,Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi hendaklah dalam bahasa Inggeris; Dengan syarat bahawa,jika Mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju,keterangan yang diambil dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak perlu diterjemahkan ke dalam atau direkodkan dalam bahasa Inggeris.
 9. 9. 5)Walau apa pun peruntukan Fasal(1),sehingga diperuntukkan selainnya oleh Parlimen,segalaprosiding di dalam mahkamah rendah,selain pengambilan keterangan,hendaklah dalam bahasa Inggeris.6)Dalam Perkara ini,“maksud rasmi” ertinya apa-apa maksud Kerajaan,sama ada Kerajaan Persekutuanatau Kerajaan negeri,dan termasuklah apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam
 10. 10. Namun perkara 152 juga melindungi bahasa-bahasa kaumbukan Melayu dan memperuntukkan bahawa “tiada sesiapapun boleh dilarang atau ditahan menggunakan(selain daripada maksud rasmi) atau mengajar atau belajarapa-apa bahasa lain”.Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan danpembelajaran bahasa lain dalam persekutuan (Federation ofMalaya,1956).Kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan merupakansatu aspek yang unik dan tidak boleh dimansuhkan melaluiproses biasa iaitu proses pindaan melalui Parlimen.Hal inikerana bahasa Melayu adalah sebahagian daripada perkarayang sering disebut sebagai kontrak sosial yang merangkumihal-hal yang dipersetujui sewaktu rundingan kemerdekaandahulu bersama elemen yang lain.
 11. 11. KONSEP BAHASAKEBANGSAANKamus Dewan mendefinisikan “bahasakebangsaan” sebagai “bahasa yang diterima olehramai penduduk dalam sesebuah negara yangmempunyai beberapa bahasa atau loghat yanglain”. “Bahasa rasmi” pula ialah “bahasapentadbiran kerajaan”. Mungkin lebih tepat jikadilihat dalam konteks kebangsaan yangditerangkan sebagai “ yang berkaitan dengannegara secara keseluruhan” atau sesuatu yang “dipilih untuk melambangkan keperibadian Negara”.
 12. 12. RASIONAL PERKARA 152Kedudukan dan peranan Bahasa Melayu sebagai Linguafranca di Alam Melayu dan Nusantara telah wujud sejakberabad yang lampau.Sebelum Perang Dunia Kedua lagi,Bahasa Melayu telahdigunakan secara meluas bagi tujuan rasmi,sepertimesyuarat,surat-menyurat,perundangan dan kehakiman diNegeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri MelayuTidak Bersukutu bagi memudahkan urusan pentadbiran.Iamencakupi seluruh kaum tanpa mengira etnik.Bahsa Melayu diterima sebagai bahasa rasmi walaupun dizaman pentadbiran British.Pegwai Eropah yang memegangjawatan sebagai Malayan Administration Service danMalayan Civil Service dikehendaki mempelajari,mengambilujian Bahasa Melayu dan lulus dengan jayanya bagaimembolehkan mereka berkhidmat di Tanah Melayu.
 13. 13. 1)Asas pembinaan negara dan kebudayaan masyarakatPerkara 152 Perlembagaan Persekutuan telahmemainkan peranan penting menjadikan BahasaMelayu sebagai asas pembinaan negara.Sesungguhnya Perkara 152 ini telah mengiktirafdan mengisytiharkan Bahasa Melayu sebagaibahasa kebangsaan serta bahasa rasmi negara.Perkara ini termaktub dalam Perkara 152(1).Negara ini mempunyai masyarakat yangberbilang kaum dan sangat memerlukan satubahasa sebagai panduan. Bahasa ini pula bolehdifahami oleh setiap kaum.Oleh yang demikian,dengan termaktubnya Perkara 152 mendapatinegara mempunyai asas yang kukuh untukmembina sebuah negara.
 14. 14. 2)Bahasa perpaduan Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa perpaduan. Perpaduan sangatlah penting dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Tanpa perpaduan negara akan kucar- kacir dan musnahlah sebuah negara berdaulat. Di Malaysia ini, terdapat tiga kaum utama iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Kaum Melayu merupakan penduduk asal Malaysia dan mempunyai penduduk yang melebihi lima puluh peratus daripada keseluruhan warganegara di sini. Oleh sebab itulah bahasa Melayu telah dipilih berdasarkan kaum majoriti penduduk. Bahasa ini wajib diketahui oleh setiap kaum kerana bahasa ini menjadi bahasa utama dalam konteks hubungan antara kaum
 15. 15. 3)Bahasa penghantar ilmu pengetahuan Bahasa Melayu memainkan peranan sebagai bahasapengantar ilmu pengetahuan. Perkara ini terkandungdalam Laporan Razak pada tahun 1957 dan tahun 1961setelah melaksanakansyor yang dikemukakan oleh Jawatankuasa PenyemakRahman Talib yang Laporan Rahman Talib. Laporan inibertujuan untuk memungkinkan bahasa Melayudigunakan sepenuhnya sebagai bahasa kebangsaan,bahasa itu diberi tempat sebagai bahasa pengantarilmu pengetahuan agar dapat berkembang menjadibahasa yang moden dan mampu menjadi asaspembinaan negara bangsa yang maju dan berdaulat.
 16. 16. 4)Menggambarkan bangsa yang berkuasaBahasa yang berkuasa menggambarkan bangsa yangberkuasa. Ungkapan “Bahasa Jiwa Bangsa”menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu dapat majujika bangsa itu pun maju.Namun begitu, untuk mengetengahkan bahsaMelayu, bahasa lain tidak perlu ditolak. Dalam eraglobalisasi, pengetahuan tantang bahasa lain amatperlu dan tidak merugikan bangsa.Bangsa itu akan maju dengan mempelajari ilmupengetahuan daripada bahasa lain, lalu disebarkanilmu kepada bangsanya melalui pengetahuan yangsudah dialih ke dalam bahasa Melayu melalui ushapenerbitan bahan bacaan.
 17. 17. 5)Lambang jati diriBahasa Melayu mempunyai lambang, iaitu sebagaibahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasapemersatu. Hasrat ini terungkap dalam dasar bahasadengan merujuk pada Perkara 152 PerlembagaanPersekutuan Tanah Melayu. Melalui perkara ini,Bahasa Melayu telah dipilih sebagai lambang jati diriwarganegara Malaysia. Hal ini sangat diperlukankerana setiap negara mempunyai bahasanya sendiri.Contohnya Negara Jerman dengan Bahasa Jermannyadan Negara Perancis dengan Bahasa Perancisnya.Oleh hal demikian, Bahasa Melayu memainkanperanan sebagai lambang Negara Malysia di persadadunia. Dengan hal demikian, bahasa Melayuberperanan sebagai perakuan kejatidirian bangsaMalaysia demi memenuhi maksud kemajuan mengikutacuan sendiri, seperti yang digariskan dalam Wawasan
 18. 18. 1)Sikap masyarakat terhadap bahasa MelayuMasih ada pihak yang menyangka bahawa bahasamelayu belum mampu untuk menjadi bahasa ilmutinggi sepenuhnya Bahasa inggeris yang seringditonjolkan sebagai bahasa pembangunan,yakni bahasa yang dikatakan perlu atau yang mestidigunakan dalam bidang pembangunan ekonomi,perusahaan dan teknologi negara,malah dalambidang pengajian tinggi.
 19. 19. 2)Cabaran Bahasa Melayu Terhadap Sikap Penuturnya Wujudnya golongan bangsa Malaysia yang terlalu bangga dengan bahasa asing.Penggunaan bahasa Melayu kurang dipraktikan serta lebih mudah mencampuradukkan dengan bahasa asing, Hal ini disebabkan mereka sudah terdidik dalam bahasa Inggeris dan lebih selesa bercakap bahasa Inggeris. Akibatnya, mereka yang tidak mahu menggunakannya telah membentuk satu sikap tidak ‘kisah’ terhadap bahasa ibunda.
 20. 20. 3)Cabaran Bahasa Melayu Dalam Penggunaan bahasa MelayuPengaruh media elektronik telah merosakkanpenggunaan bahasa Melayu dari segipertuturan,ayat, istilah, bahasa rojak dan sebagainya.Bahasa Melayu turut menerima cabaran apabila golonganremaja hari ini lebih berminat menggunakan istilah dangaya bahasa sendiri yang dikatakan lebih pantas danringkas.Kata-kata yang panjang telah diringkaskan danistilah-istilah baru tercipta.Berbalik kepada penggunaan bahasa Melayu, kebanyakanpengacara majlis atau program di televisyen dan radiodalam pengendalian sesuatu program, sudah menjadikewajiban untuk mencampuradukkan bahasa merekaTerdapat pelbagai bentuk dan cara dalam pertuturanmereka.
 21. 21. 4) Cabaran Bahasa Melayu Dalam Kemajuan Teknologi MaklumatBahasa teknologi maklumat yang paling dominandi dunia ialah bahasa Inggeris. Keadaan ini sudahtentu memberi kesan kepada penggunaan bahasaMelayu dalam teknologi maklumat. Penekananterhadap ICT pada era globalisasi dan liberalisasibermakna penggunaan bahasa Inggeris menjadisemakin penting dan tidak dapat dielakkan olehmasyarakat malaysia.
 22. 22. 5)Kurang penerbitan buku-buku ilmiah dalambahasa Melayu Penerbitan buku-buku ilmiah dalam bahasa Melayu yang masih tidak mencukupi serta kurang memberi fokus yang tepat tentang sesuatu perkara atau bidang di peringkat asas dan juga peringkat lanjutan. Pelajar di institusi pengajian tinggi masih menggunakan buku-buku dalam bahasa Inggeris sebagai bahan rujukan utama. Budaya menulis dan menerbitkan buku ilmiah dalam kalangan ahli akademik (kecuali bidang kebahasaan), masih rendah kerana mereka lebih berminat menulis jurnal dengan tujuan kenaikan pangkat dan bukannya menyebarkanilmu dalam bahasa Melayu.
 23. 23. KESIMPULANBahasa Melayu telah mencapai tahap kegemilangannya hinggamenjadi lingua franca dan bahasa ilmu sewaktu pada suatu ketikadahulu, semenjak bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasakebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152Perlembagaan Malaysia pelbagai cabaran harus ditempuh bagimemastikan masyarakat di malaysia yang terdiri daripada pelbagaikaum,etnik dan ras dapat menerima bahasa Melayu sebagai bahasaKebangsaan dan sekaligus menjadi alat perpaduan.Rahsia Bahasa Melayu tetap diyakini sebagai bahasa kebangsaandan bahasa perpaduan hingga kini ialah kerana jaminan yangdiberikan dalam perlembagaan Malaysia yang telah menyebutkanbahawa bahasa-bahasa lain masih boleh digunakan.Keadaan ini menjadikan Bahasa Melayu akan terus dihormati dantidak akan disaingi oleh bahasa-bahasa lain. Pemilihan Bahasamelayu sebagai bahasa kebangsan dan bahasa perpaduanmelonjakkan bahasa ini sebagai satu identiti bagi masyarakatmajmuk sehingga mampu menjadi model perpaduan dunia melaluipenggunaan satu bahasa.

×