Modal insan

5,189 views

Published on

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
175
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modal insan

 1. 1. 5MEMBANGUNKANMODAL INSAN• PENGENALAN• DASAR DAN MATLAMAT• STATUS SEMASA, CABARAN DAN TUMPUAN DALAM RMKe-9• FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN• PENUTUP
 2. 2. 52 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 5MEMBANGUNKAN MODAL INSAN PENGENALAN “Modal insan yang berkualiti adalah satu kemestian, bukan 5.01 Aset yang paling berharga bagi sesebuah negara adalah warganya. Modal insan inilah yang merupakan aset yang boleh disuntik nilai tambahnya, ditingkatkan nilai inteleknya lagi satu kemewahan ... kerajaan serta diperkaya modal budayanya. Pembangunan modal insan adalah penentu bagi dan rakyat harus bersama-sama meningkatkan daya saing dan produktiviti negara. Bersesuaian dengan kehendak mempunyai tanggungjawab yang industri serta pasaran semasa dan masa hadapan, pembangunan modal insan perlu perlu dilaksanakan dengan penuh dirancang dengan rapi agar dapat meningkatkan bina upaya generasi muda Malaysia ke komitmen ... Pendidikan dan arah melahirkan guna tenaga yang terlatih dan berdaya saing, sepadan dan mencukupi latihan kemahiran berkualiti yang dengan keperluan negara pada 2020. berterusan juga akan memastikan 5.02 Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan modal insan negara kekal relevan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian mulia, dengan kehendak industri dan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020. pasaran semasa serta mampu Modal insan yang ingin dihasilkan perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif, berdepan dengan cabaran dan berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru, suasana persaingan antarabangsa mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia yang kian meningkat.” global yang sering berubah-ubah. 5.03 Tugas KPM adalah untuk menyediakan generasi muda Malaysia dengan seluas-YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi luas peluang bagi memperkembangkan potensi diri, melengkapkan diri dengan (Perutusan Hari Pekerja, 1 Mei 2006) pelbagai kemahiran dan membentuk ciri-ciri keperibadian dan perspektif hidup yang membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan dan mampu memajukan lagi negara di mata dunia, selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 3. 3. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 53 “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi STATUS SEMASA, CABARAN DAN individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis TUMPUAN DALAM RMKe-9 dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak 5.07 Salah satu hasrat KPM adalah untuk mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan membangunkan modal insan yang terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” memiliki penampilan unggul untuk mendukung cita-cita negara serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 1986 menyediakan kepimpinan yang utuh (towering personality). SeseorangDASAR DAN MATLAMAT dengan penampilan unggul mem- punyai ciri-ciri berhemah mulia,5.04 Dasar KPM adalah untuk membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan berpendidikan serta berjaya dalam dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Matlamat KPM adalah untuk memupuk bidang yang diceburi. Di samping itu, semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai, seseorang yang memiliki penampilan moral dan sikap positif serta membina disiplin diri di kalangan pelajar. unggul akan memiliki sifat-sifat seperti amanah, berbudi pekerti, rajin,5.05 Pembangunan modal insan bertujuan untuk memastikan anak bangsa Malaysia berdisiplin, ikhlas dan tekun dalam mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran yang tinggi bagi penyediaan guna semua usahanya. Cabaran KPM adalah tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. Di samping itu pelajar-pelajar ini akan untuk menyemai nilai-nilai yang akan dilengkapi dengan kemahiran, komunikasi berkesan, kebolehan mengunakan ICT menghasilkan perwatakan pelajar dengan baik, berupaya berfikir secara kreatif dan kritis serta mampu bertindak secara yang unggul. Menyedari bahawa rasional; mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat; mempunyai nilai yang tinggi perancangan untuk melahirkan generasi serta berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat. dengan sifat keunggulan adalah tanggungjawab yang berat, usaha5.06 Bagi mencapai dasar dan matlamat tersebut, fokus pembangunan modal insan KPM ini harus dilakukan secara berterusan sepanjang tempoh RMKe-9 adalah: dengan penggemblengan tenaga dan • Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar; komitmen jitu daripada semua pihak. • Meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran; Mengadakan lebih banyak pilihan • Membentuk keterampilan dan keperibadian pelajar melalui: pendidikan kepada ibu bapa dan – pemantapan kurikulum pelajar – pemantapan program kokurikulum – pemantapan program sukan 5.08 Sistem pendidikan di Malaysia – pembudayaan adab dan budi bahasa mempunyai sejarah yang unik hasil – pengukuhan program 3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan) pengaruh perkembangan agama Islam – pengukuhan disiplin pelajar; dan di rantau ini, dan juga zaman penjajahan • Memantapkan dan memperbaharui sistem pentaksiran dan penilaian pelajar. Inggeris. Akibat pengaruh ini, sistem
 4. 4. 54 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 pendidikan di Malaysia mempunyai 5,761 buah SK, 1,287 buah SJKC, 525 buah SJKT, 36 buah SRAN dan 42 buah SRAR. jenis-jenis sekolah lain yang beroperasi seiring dengan sekolah kebangsaan. Di 5.12 Pada peringkat menengah, selain Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) harian, terdapat samping itu, bagi memenuhi permintaan juga Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah masyarakat, kecenderungan pelajar Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Sukan. Selain itu, terdapat 95 buah Sekolah serta keperluan pasaran, pelbagai mata Menengah Agama Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) yang telah pelajaran dan bidang pengkhususan didaftarkan sebagai Sekolah Bantuan Kerajaan. Bagi menambah pilihan dalam SBP, pada telah diperkenalkan. tahun 2002 konsep Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI) yang menawarkan aliran Sains, Agama dan Teknikal telah diperkenalkan. Pada tahun 2005, terdapat sebanyak 1,823 buah5.09 Hasil peninggalan sejarah, selain SMK harian, 54 buah SBP (12 buah SPBI), 90 buah SMT, 55 buah SMKA dan 2 buah Sekolah Sekolah Kebangsaan (SK), terdapat Sukan. juga Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) yang terdiri daripada Sekolah Jenis 5.13 SMT menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh dalam bidang teknikal Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah dan vokasional yang diperlukan oleh sektor industri dan perdagangan. SMT menyediakan Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). kursus dalam bidang kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan mekanikal, pertanian, perdagangan, ekonomi rumah tangga dan teknologi.5.10 Di kalangan SK dan SJK ini terdapat Sekolah Kerajaan iaitu sekolah yang 5.14 Selain Sekolah Kerajaan dalam sistem pendidikan negara, terdapat juga sekolah swasta dibina oleh Kerajaan dan Sekolah yang menggunakan kurikulum kebangsaan dan kurikulum luar negara. Terdapat 84 Bantuan Kerajaan iaitu sekolah yang buah sekolah rendah swasta dan 90 buah sekolah menengah swasta yang menggunakan dibina oleh pihak lain dan ada antaranya kurikulum kebangsaan. dibina atas tanah milik pertubuhan tertentu atau persendirian. Pada masa 5.15 Kurikulum luar negara digunakan oleh sekolah antarabangsa dan sekolah ekspatriat. ini terdapat sejumlah 310 buah SK yang Terdapat 32 buah sekolah antarabangsa yang menggunakan kurikulum luar negara merupakan Sekolah Bantuan Kerajaan. seperti Britain, Australia dan Amerika. Sekolah ekspatriat pula menggunakan kurikulum Hampir kesemua sekolah ini dibina oleh negara asal seperti Jepun, Jerman dan India. Sekolah-sekolah ini menyediakan mubaligh. Terdapat 884 buah SJKC, pendidikan untuk membolehkan pelajar menyambung pengajian pada peringkat 378 buah SJKT dan 183 buah SMK ialah lepasan menengah khususnya di luar negara. Sekolah Bantuan Kerajaan.5.11 Selain itu, terdapat Sekolah Agama 5.16 Bagi memenuhi permintaan pelajar yang cenderung dalam bidang Vokasional, Mata Negeri dan Sekolah Agama Rakyat Pelajaran Vokasional (MPV) telah diperkenalkan di SMK harian mulai 2004. Sebanyak (SAR), iaitu SAR sepenuh masa dan SAR 22 mata pelajaran telah ditawarkan meliputi bidang pembuatan, pembinaan, ekonomi separuh masa yang mengendalikan rumah tangga, teknotani dan aplikasi komputer. Bagi memenuhi permintaan ibu bapa kelas-kelas Fardu Ain (KAFA). Pada yang mengkehendaki anak-anak mereka mendalami Pendidikan Islam, Kelas Aliran masa ini terdapat sejumlah 1,649 buah Agama (KAA) diperluaskan ke SMK harian. Sehingga tahun 2006, sejumlah 1,996 SAR separuh masa di seluruh negara. KAA telah ditawarkan di SMK harian di seluruh negara. Cabaran KPM adalah untuk Pada tahun 2005, terdapat sebanyak memastikan sekolah-sekolah daripada pelbagai aliran ini dapat menyediakan pendidikan
 5. 5. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 55 berkualiti kepada setiap pelajar. Selain itu, KPM juga perlu memastikan setiap bidang 5.19 KPM mengadakan program-program pengkhususan dan mata pelajaran terus relevan dengan kehendak pasaran dalam peningkatan kemahiran guru Bahasa negara dan juga peringkat antarabangsa. Inggeris seperti melalui program: • English Teacher Assistant (ETA),Meningkatkan keupayaan dan minat bagi menguasai ilmu pengetahuan dan iaitu program kerjasama di antarakemahiran Kerajaan Negeri Terengganu dengan Kedutaan AmerikaPenguasaan Bahasa Inggeris Syarikat untuk guru-guru di negeri Terengganu;5.17 Penguasaan Bahasa Inggeris penting dalam pembangunan sumber manusia negara. Pada • Felo Bahasa Inggeris, iaitu program masa ini, KPM telah menjalankan beberapa program untuk meningkatkan penguasaan kerjasama KPM dan Kedutaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar seperti: Amerika Syarikat dengan • The Teaching of Speaking untuk memberikan kemahiran pertuturan pelajar; menempatkan Felo Bahasa Inggeris • English for Science and Technology, iaitu mata pelajaran elektif bagi membolehkan di Institut Perguruan Sultan Abdul pelajar meningkatkan kemahiran memperoleh dan memproses maklumat; Halim (IPSAH) bagi membantu • Literature in English, iaitu mata pelajaran elektif yang merangkumi kesemua genre pembangunan dan perancangan iaitu novel, cerpen, puisi dan drama dalam karya sastera Bahasa Inggeris; program Bahasa Inggeris yang • Program Bacaan Awal Berstruktur Sekolah Rendah bagi menanam tabiat membaca dilaksanakan di maktab-maktab di kalangan pelajar Tahun 1 dan 2 di 2,000 buah sekolah luar bandar terpilih; perguruan; • Program Bacaan Ekstensif Sekolah Rendah bagi memperluas kosa kata, tatabahasa, • penempatan penutur jati dari kemahiran berfikir dan pengetahuan pelajar Tahun 3 dan 4 di 2,880 buah sekolah United Kingdom bagi program luar bandar terpilih; District English Language • Program Sastera Kontemporari Kanak-Kanak Sekolah Rendah bagi mempertingkatkan Coordinator (DELC), Project English minat membaca, kemahiran berfikir, bertutur, membaca, menulis dan memperluas Teachers (PETs) dan State English kosa kata di kalangan pelajar Tahun 4, 5 dan 6; dan Language Coordinator (SELC) • Rancangan Kegiatan Sekolah selepas peperiksaan UPSR bagi menyediakan pelajar secara kerjasama dengan Centre Pelajar Tahun 6 mempelajari Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris melalui for British Teachers (M) Sdn Bhd aktiviti yang bercirikan Sains dan Matematik. (CfBT); dan Cabaran KPM adalah untuk memastikan guru Bahasa Inggeris mencukupi dan • kerjasama dengan IPT luar terlatih serta berupaya menggunakan pendekatan p&p Bahasa Inggeris yang mampu negara bagi melatih guru-guru meningkatkan minat dan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar. baru Bahasa Inggeris melalui program berkembar Sarjana Muda5.18 KPM menyediakan bahan bantu mengajar menggunakan ICT bagi membantu guru Pendidikan Pengajaran Bahasa mempelbagaikan p&p seperti melalui penggunaan: Inggeris sebagai Bahasa Kedua • Teaching Courseware Bahasa Inggeris iaitu perisian yang dibangunkan dengan (TESL). Fasa pertama telah bermula kerjasama pihak swasta; dan pada tahun 1992 dan dimantapkan • On the Shelf Courseware melibatkan 850 set perisian yang menggunakan bahan lagi pada tahun 2002. Bilangan elektronik interaktif multimedia.
 6. 6. 56 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 pelajar akan ditambah ke College 5.22 Kaedah p&p akan dipelbagaikan dan lebih berpusatkan pelajar, misalnya dengan of St Mark and St John (United menjalankan lebih banyak eksperimen, perbincangan, simulasi, lawatan, penyelesaian Kingdom), Queensland University of masalah, penggunaan sumber luar bilik darjah dan penggunaan teknologi dalam ICT. Technology (Australia), Macquarie Dalam RMKe-9, KPM juga akan memperkenalkan beberapa pendekatan p&p baru supaya University (Australia), Auckland dapat menarik minat para pelajar seperti melalui pelaksanaan program F1 Technology University (New Zealand) dan Challenge dan Robotik. Victoria University of Wellington (New Zealand). Pembestarian Sekolah5.20 Dalam RMKe-9, KPM akan 5.23 Dasar utama KPM berkaitan ICT adalah: memantapkan lagi program-program • memastikan semua pelajar celik ICT; sedia ada di samping memperuntukkan • mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan, sebagai mata pelajaran RM80 juta untuk pembinaan English atau pengupaya dalam p&p; dan Language Training Centre (ELTC) di • menggalakkan penggunaan ICT bagi meningkatkan produktiviti, kecemerlangan Nilai dan RM10 juta untuk peluasan dan keberkesanan sistem pengurusan. Pusat Pengajian dan Latihan Bahasa Inggeris (TELTTraC) di Terengganu. 5.24 Pembestarian sekolah merupakan proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan lagi kualiti p&p, keberkesanan pengurusanPendidikan Sains dan Teknologi dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru. Pada masa ini terdapat 5 inisiatif ICT utama KPM, iaitu projek pengkomputeran dan makmal komputer, projek rintis Sekolah5.21 Pendidikan Sains merupakan usaha Bestari, penyediaan infrastruktur dan rangkaian jalur lebar SchoolNet, PPSMI dan TV berterusan untuk mewujudkan Pendidikan. Sekolah-sekolah juga turut melaksanakan program ICT di atas inisiatif masyarakat saintifik dan progresif serta sendiri. berilmu dan membentuk warganegara kritis, kreatif dan berketerampilan yang 5.25 Pelaksanaan pembestarian sekolah mengambil kira semua inisiatif ICT sedia ada di sekolah mengamalkan sains dan teknologi. Ia seperti projek rintis Sekolah Bestari, projek pengkomputeran dan makmal komputer, memberi tumpuan kepada kemahiran PPSMI, SchoolNet dan TV Pendidikan yang melibatkan aspek-aspek infrastruktur ICT dan seperti kemahiran proses sains, aplikasi pengurusan, pengisian dan latihan. Cabaran KPM adalah untuk membestarikan kemahiran berfikir secara kritis dan semua sekolah di bawah KPM menjelang tahun 2010. KPM akan menyelaraskan semua kreatif, kemahiran manipulatif dan inisiatif ICT bagi meningkatkan produktiviti, kecemerlangan dan keberkesanan sistem kemahiran saintifik. Strategi p&p pengurusan supaya boleh dilaksanakan secara cekap dan efektif, tanpa pertindihan dan Sains adalah berfokus kepada sains pembaziran. sebagai proses inkuiri dan berasaskan konstruktivisme, pembelajaran 5.26 Dalam proses pembestarian sekolah, KPM telah: konteksual, pembelajaran masteri • membekal sejumlah 5,809 unit komputer, 261 unit pelayan, 1,494 judul perisian dan pendekatan sains, teknologi dan kursus, 243 judul perisian khusus berasaskan web, dan 33 aplikasi sistem pengurusan masyarakat. melalui projek rintis Sekolah Bestari;
 7. 7. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 57 • mengadakan kursus dan latihan ICT kepada 200,000 orang guru; yang berdisiplin, bermoral, berpegang • membina makmal komputer di 4,500 buah sekolah yang dilengkapi dengan 99,000 kepada nilai-nilai murni, bersifat unit komputer dan 4,500 unit pelayan menerusi program pengkomputeran dan patriotik dan bertanggungjawab. makmal komputer sekolah; • membekal 97,000 unit komputer riba, 70,000 unit projektor LCD, 67,439 unit skrin 5.29 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan 2,000 judul perisian kursus menerusi PPSMI; dan Sosial (Seksualiti) dirangka agar • membekal 11,709 unit TV dan menyiarkan 3,531 rancangan melibatkan 10 mata murid memperoleh pengetahuan pelajaran melalui TV Pendidikan; dan tentang perubahan fizikal, emosi dan • merangkaikan 8,120 buah sekolah dengan akses jalur lebar SchoolNet. sosial, memupuk sikap dan nilai positif terhadap perkembangan seksualiti,5.27 Dalam RMKe-9, untuk memastikan program Pembestarian Sekolah berjalan dengan serta membina kemahiran diri untuk lancar, cekap dan efektif, KPM akan: memelihara perhubungan peribadi, • menjadikan 88 buah sekolah di bawah projek rintis Sekolah Bestari sebagai penanda kehidupan keluarga dan keahlian aras kepada program Pembestarian Sekolah; dalam masyarakat. KPM bersama • menyelaraskan semua inisiatif ICT di bawah Jawatankuasa Maklumat Perkomputeran dengan Kementerian Pembangunan Kementerian (JMPK); Wanita, Keluarga dan Masyarakat • menilai semula setiap perisian kursus yang telah dihasilkan dan melantik juru audit bersetuju perkara ini tidak dijadikan untuk mengkaji dan menilai kesemua inisiatif ICT daripada aspek p&p, pentadbiran satu mata pelajaran khusus, sebaliknya dan pengurusan serta mencadangkan pelan strategik ICT yang baru; akan dipelajari melalui mata pelajaran • membekalkan infrastruktur, perkakasan dan aplikasi pengurusan yang mencukupi; seperti bahasa, Pendidikan Kesihatan, • meningkatkan jumlah pengisian bagi membantu p&p; Sains, Biologi, Pendidikan Islam dan • memantapkan program latihan dan bimbingan ICT kepada pentadbir sekolah, guru Pendidikan Moral. dan pelajar; dan • menggalakkan perkongsian pintar dengan pihak luar KPM. 5.30 KPM telah menghasilkan Garis Panduan Pendidikan Kesihatan Reproduktif danMembentuk keterampilan dan keperibadian Sosial Kebangsaan (GPPKRSK) untuk kegunaan semua lapisan masyarakat.Pemantapan kurikulum GPPKRSK mensasarkan kepada lima kategori umur mengikut tahap5.28 KPM berusaha memupuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar secara merentasi mata perkembangan individu iaitu: pelajaran dan melalui mata pelajaran khusus seperti Pendidikan Islam dan Pendidikan • Tahap 1 (4 hingga 6 tahun): Moral. Pada tahun 2005, mata pelajaran Pendidikan Islam dimantapkan lagi melalui Prasekolah pengenalan program j-QAF secara berperingkat di sekolah rendah. Mata pelajaran • Tahap 2 (7 hingga 9 tahun): Sivik dan Kewarganegaraan juga telah diperkenalkan pada tahun 2005 kepada pelajar Kanak-kanak Tahun 4 dan Tingkatan 1 bagi meningkatkan kesedaran pelajar terhadap peranan, hak • Tahap 3 (10 hingga 12 tahun): dan tanggungjawab sebagai warganegara. Cabaran KPM adalah untuk memastikan Awal Remaja kurikulum yang dibangunkan dapat membentuk sahsiah pelajar agar menjadi warga • Tahap 4 (13 hingga 18 tahun): Remaja
 8. 8. 58 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 • Tahap 5 (19 tahun ke atas): peraturan-peraturan pendidikan sekolah 1956. Dalam peraturan ini program kokurikulum Dewasa (pelajar IPT, ibu bapa dan dan sukan disebut sebagai kegiatan kumpulan meliputi aktiviti-aktiviti seperti kelab warga emas) mata pelajaran/gabungan, kegiatan kesusasteraan, olahraga dan permainan serta latihan pemuda. Cabaran KPM adalah untuk memantapkan program kokurikulum dan5.31 Matlamat GPPKRSK ialah untuk: sukan, memastikan pelaksanaannya dibuat secara cekap bagi mendapat penyertaan • membantu ke arah pertumbuhan menyeluruh agar dapat melahirkan pelajar yang seimbang perkembangan jasmani, dan pembinaan individu yang sihat emosi, rohani dan inteleknya. sejahtera di kalangan masyarakat terutamanya golongan muda; 5.33 Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 memperakukan kepentingan kegiatan kokurikulum • memupuk sikap dan nilai tentang dan sukan pada semua peringkat persekolahan. Semua pelajar diwajibkan mengambil kesihatan reproduktif dan sosial bahagian dalam sekurang-kurangnya satu kelab atau persatuan mata pelajaran/ manusia sebagai sebahagian gabungan, pasukan beruniform dan aktiviti permainan/sukan. Memorandum Langkah daripada kewujudan manusia yang Untuk Memantapkan Program Kurikulum pada tahun 2005 memutuskan penglibatan normal dan positif; pelajar dalam aktiviti kokurikulum menyumbang sebanyak 10 peratus kepada syarat • menyediakan maklumat tepat kelayakan masuk ke institusi pengajian tinggi awam (IPTA), SBP dan SMT. Memorandum kepada persoalan dan kemusykilan ini juga turut mencadangkan penerusan wajaran 10 peratus merit kurikulum bagi yang ditimbulkan oleh ahli pemilihan guru pelatih untuk KPLI, PPC, PISMP serta untuk memasuki Kolej Matrikulasi. masyarakat yang disasarkan; • meningkatkan kemahiran untuk 5.34 Penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan membantu menyediakan membolehkan masyarakat, pendidikan yang holistik daripada segi: terutamanya golongan muda • meningkatkan perkembangan kemahiran sosial pelajar dan seterusnya mengukuhkan mengamalkan gaya hidup sihat, interaksi dan integrasi di kalangan mereka; selamat dan bertanggungjawab; • melengkapkan pelajar dengan sifat-sifat kecemerlangan diri seperti kepimpinan, dan daya saing, jati diri, kreatif, kritis, berkeyakinan tinggi dan daya tahan; • menggalakkan penglibatan ibu • meningkatkan tahap disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai-nilai bapa, guru dan masyarakat dalam murni dan sikap positif selaras dengan hasrat Rukun Negara; Pendidikan Kesihatan Reproduktif • mengukuh dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran, minat dan bakat pelajar dan Sosial. dalam pelbagai bidang; • mencungkil bakat dan potensi pelajar;Pemantapan Program Kokurikulum • meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental pelajar; dan • menyedia dan mendedahkan pelajar untuk Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)5.32 Aktiviti kokurikulum dan sukan secara lebih aktif dan berkesan. adalah pemangkin kepada perpaduan dan pelengkap kepada p&p di bilik 5.35 Walaupun program kokurikulum dan sukan diwajibkan, masih terdapat sekolah dan darjah. Dasar mengenai pelaksanaan pelajar yang tidak memberi keutamaan dan perhatian serius kepada program tersebut. program kokurikulum dan sukan di Ini bermakna nilai-nilai murni, kepimpinan, disiplin dan perpaduan tidak dapat sekolah bermula melalui penggubalan diterapkan secara berkesan. Di samping itu, sikap ibu bapa dan masyarakat yang lebih
 9. 9. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 59 mementingkan pencapaian akademik mengakibatkan aktiviti kokurikulum dan sukan KOKURIKULUM DAN SUKAN di sekolah tidak berjalan lancar. Jemaah Menteri telah bersetuju untuk memperkukuh Terdapat 126 jenis Pasukan Pakaian tujuh aspek dalam kokurikulum iaitu: Seragam, persatuan dan kelab yang boleh • pemantapan dasar bagi meningkatkan penyertaan murid, guru pelatih, guru, dipilih oleh pelajar di sekolah: pensyarah maktab dan pensyarah kolej matrikulasi; • Pasukan Pakaian Seragam – 23 jenis • pemantapan kurikulum guru dan kejurulatihan; • Persatuan dan kelab – 51 jenis • pengukuhan struktur organisasi yang terlibat dengan pelaksanaan aktiviti kokurikulum di jabatan, bahagian dan sekolah; • Persatuan sukan dan permainan – 24 • penyediaan norma khas peruntukan kewangan bagi pelaksanaan aktiviti jenis kokurikulum; a. Pasukan Pakaian Seragam: • penyediaan infrastruktur yang sesuai dan mencukupi bagi semua sekolah, maktab i. Pasukan anjuran perguruan dan kolej matrikulasi; Kementerian/Agensi Kerajaan • pemantapan hala tuju serta pengukuhan aspek ganjaran dan hukuman menerusi – 6 jenis peruntukan undang-undang, peraturan dan insentif; dan ii. Pasukan Agensi Bukan • pemantapan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain dan pihak-pihak di Kerajaan – 7 jenis luar kementerian. iii. Pasukan seni bela diri – 7 jenis iv. Pasukan berasaskan sekolahPemantapan Program Sukan – 3 jenis b. Persatuan dan kelab5.36 Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan secara prinsipnya telah bersetuju dan i. Perkhidmatan – 6 jenis meluluskan pelan pembangunan Sukan Sekolah. Pelan pembangunan ini memerihalkan ii. Kurikulum/akademik – 23 strategi dan pelan tindakan yang akan dilaksanakan oleh KPM dalam tempoh RMKe- jenis 9. Sebagai langkah awal, sebanyak RM10 juta telah diperuntukkan pada tahun 2005 bagi menaik taraf 15 Pusat Sukan Negeri dan beberapa SBP serta Sekolah Premier iii. Hobi dan rekreasi – 13 jenis yang terpilih. Strategi yang telah dirangka meliputi aspek infrastruktur, pembangunan iv. Agensi luar – 9 jenis tenaga pengajar dan pencapaian prestasi. Ketiga-tiga aspek ini menjurus kepada dua c. Sukan dan permainan meliputi 24 fokus iaitu sukan untuk semua (sports for all) dan sukan untuk prestasi tinggi (sports for jenis permainan excellence). Strategi tersebut adalah untuk: i. Pasukan sekolah • memantapkan p&p mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan; • melaksanakan program pem-bangunan sukan yang menyeluruh di peringkat akar 5.37 KPM akan memperkasakan Sekolah umbi dengan Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Sukan Negara; Sukan sedia ada melalui program • menyediakan kemudahan dan peralatan bersukan yang mencukupi tanpa mengira kerjasama dengan Kementerian Belia lokasi sekolah; dan Sukan (KBS) yang dipersetujui oleh • menambahkan bilangan guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolah; dan Jawatankuasa Kabinet Pembangunan • mempertingkatkan tahap pro-fesionalisme guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sukan (JKPS). Jawatankuasa tersebut serta Jurulatih Sukan. mempersetujui antaranya: • KPM mengguna pakai sebahagian
 10. 10. 60 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 daripada prinsip pentadbiran negara untuk melahirkan atlet negara yang menunjukkan prestasi tinggi; dan Maktab Tentera DiRaja dalam • Sekolah Sukan yang akan dibina dalam RMKe-9 mempunyai fokus dalam sukan mentadbir Sekolah Sukan; tertentu sahaja. • Menubuhkan Jawatankuasa Ber- sama Pengurusan Sekolah Sukan Pembudayaan adab dan budi bahasa Malaysia yang dianggotai oleh KPM, KBS, MSN dan Majlis Olimpik 5.38 Kehebatan sesuatu bangsa tidak sahaja diukur dengan kemajuannya tetapi juga Malaysia (MOM); keupayaannya mengamalkan budi bahasa dan budi pekerti yang mulia. Dalam konteks • Skop Jawatankuasa Bersama pendidikan, budi bahasa dan adab sopan telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan diperluaskan kepada mengkaji Kebangsaan menerusi pelaksanaan KBSR dan KBSM, penggabungjalinan ilmu dan bidang kurikulum (akademik), penerapan nilai merentasi kurikulum. Cabaran KPM adalah untuk memastikan budi latihan tenaga pengajar dan bahasa dan nilai-nilai murni dibudayakan pada peringkat sekolah secara berterusan kemudahan fizikal sekolah; agar para pelajar dapat menghargai dan mengamalkan nilai dan budaya bangsa dalam • Pengurusan Sekolah Sukan kehidupan seharian. dilaksanakan secara usaha sama antara KPM dengan MSN. KPM 5.39 KPM sentiasa menyokong dan melaksanakan Kempen Budi Bahasa dan Nilai-Nilai Murni dipertanggungjawabkan dalam yang dianjurkan oleh KeKKWa. Melalui Kempen ini, KPM berharap dapat: bidang akademik manakala KBS • menggalakkan pelajar memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun (MSN) pula akan bertanggungjawab Negara; mengenai pembangunan latihan; • menyedarkan keperluan amalan budi bahasa di kalangan generasi muda; • Dua Sekolah Sukan sedia ada dan • menggalakkan generasi muda sentiasa dididik dengan perilaku berbudi bahasa; tiga yang akan dibina dalam RMKe- • mempersiapkan generasi akan datang untuk meneruskan budaya budi bahasa; dan 9 akan dijadikan sebagai Pusat • meneguhkan pendidikan nilai-nilai murni merentasi kurikulum. Pembangunan Sukan Elit, manakala Pusat Sukan Negeri dan SBP akan Pengukuhan program 3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan) menjadi feeder kepadanya; • Sistem pembelajaran akademik Kebersihan dan pentaksiran di Sekolah Sukan perlu lebih fleksibel (anjal) bagi 5.40 Amalan kebersihan perlu disemai dan dipupuk sejak awal dari rumah dan diperkukuh memudahkan pelajar mengikuti serta diperkembangkan di sekolah agar dapat menjadi amalan sepanjang hayat. program latihan dalam bidang Program Amalan Kebersihan Sekolah mempunyai lima objektif utama, iaitu: sukan; • membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan • Kadar makan bagi pelajar di Sekolah dalam menjalani kehidupan seharian; Sukan dikaji semula agar sejajar • meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah terhadap kebersihan, dengan keperluan atlet sukan; keindahan dan keceriaan, serta menghargai kemudahan yang disediakan; • Visi dan objektif Sekolah Sukan • memupuk semangat kepunyaan serta kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk perlu diubah sejajar dengan hasrat mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah;
 11. 11. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 61 • melaksanakan aktiviti amalan kebersihan sekolah; dan 5.46 Perkhidmatan kesihatan di bawah • mewujudkan iklim, serta identiti sekolah sebagai institusi yang sihat, bersih, indah PBSS termasuklah menilai status dan ceria. kesihatan murid, memberi khidmat rawatan dan rujukan, memberi5.41 Piawaian amalan kebersihan sekolah menetapkan bahawa sekolah bukan sahaja perlu bimbingan dan kaunseling, memberi bersih malah mesti berfungsi dan selamat. Sekolah yang bersih ialah sekolah yang ceria, penjagaan rawatan / kecemasan, indah dan wangi, tanpa contengan, sampah, sawang serta tidak berbau, berhabuk dan mencegah dan mengawal kejadian berlumut. Pada waktu yang sama, kemudahan sekolah perlu dijaga dan diselenggarakan penyakit serta mendiagnosis dan dengan baik agar ia terus berfungsi. Sekolah juga perlu selamat dan tidak menjadi membantu penempatan kanak-kanak tempat pembiakan serangga atau haiwan perosak. berkeperluan khas. Antara program berkaitan kesihatan yang dilaksanakan5.42 Bagi memastikan sekolah membudayakan amalan kebersihan, KPM telah melaksanakan di sekolah adalah Perkhidmatan aktiviti-aktiviti seperti pertandingan keceriaan dan juga gotong-royong. KPM turut Kesihatan Sekolah, Perkhidmatan mengeluarkan Buku Panduan Aktiviti Amalan Kebersihan Sekolah yang memperincikan Pergigian, Rancangan Makanan aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memastikan kebersihan di bilik Tambahan (RMT), Program Susu Sekolah darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas seperti pusat sumber, makmal, bilik sakit, stor, (PSS), Pendidikan Pencegahan Denggi, parit, taman dan padang sekolah. menjadikan sekolah kawasan larangan merokok, menyediakan pertolongan5.43 Sepanjang tempoh RMKe-9, KPM akan memantapkan lagi Program Amalan Kebersihan cemas dan bilik khas kesihatan (sick- Sekolah melalui penyelarasan yang dilakukan di bawah Jawatankuasa Kabinet bay), mewujudkan Program Sihat Kebersihan dan Kesihatan Nasional. Cabaran KPM adalah untuk memastikan amalan Tanpa AIDS untuk Remaja (PROSTAR), kebersihan, disiplin diri, cara hidup sihat dan kesedaran terhadap aspek keselamatan mengadakan program bebas dadah disemai dan dipupuk sejak peringkat awal persekolahan lagi. dan kempen cara hidup sihat.Kesihatan 5.47 Selain PBSS, KPM melaksanakan pengajaran mata pelajaran Pendidikan5.44 Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) telah dimulakan di sekolah sejak tahun 1967 lagi. Jasmani dan Kesihatan (PJPK) di sekolah Walau bagaimanapun, pada tahun 1996, dengan kerjasama Kementerian Kesihatan rendah dan menengah. Kesedaran Malaysia (KKM), KPM telah memberi nafas baru kepada RKS dengan mewujudkan terhadap kesihatan turut disokong Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS). oleh aktiviti kokurikulum yang ditawarkan oleh pihak sekolah seperti5.45 PBSS diwujudkan bagi menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan kesihatan Kelab Kesihatan Sekolah, Kelab Doktor sekolah yang mampu meningkatkan kesihatan warga sekolah. Matlamat PBSS adalah untuk Muda, Persatuan Bulan Sabit Merah meningkatkan pengetahuan mengenai amalan kesihatan diri, menggalakkan amalan cara (PBSM) dan Saint John Ambulance. hidup sihat dan memastikan persekitaran sekolah yang bersih, ceria, selamat dan sihat. 5.48 Sebagai garis panduan kepada pihak sekolah bagi melaksanakan program
 12. 12. 62 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 berkaitan kesihatan, KPM telah Ketika ini terdapat 211 buah sekolah menengah yang menawarkan program ini mengeluarkan beberapa pekeliling dengan penglibatan seramai 17,732 orang pelajar; ikhtisas, surat siaran dan buku-buku • Kelab Keselamatan Jalan Raya yang terdapat di 626 buah sekolah menengah dengan panduan seperti Garis Panduan Amalan 45,613 orang ahli dan 633 buah sekolah rendah dengan 51,880 orang ahli; Kebersihan Sekolah 1997, Panduan • Karnival Keselamatan Jalan Raya yang telah bermula sejak tahun 1957 sebagai Shell Melaksanakan PBSS, Buku Panduan Traffic Games dengan aktiviti bercorak pertandingan yang menarik minat pelajar; PROSTAR dan Modul Latihan PROSTAR, • 20,000 pek Kit Pembelajaran CD Interaktif Walk Safely dengan kerjasama MKJR dan Garis Panduan Rancangan Makanan telah mengedarkannya ke sekolah-sekolah rendah di seluruh negara; dan Tambahan, Garis Panduan Program • program rintis Pendidikan Keselamatan Jalan Raya pada tahun 2005 dan akan Susu Sekolah dan Panduan Pengurusan dilaksanakan di sekolah rendah secara berperingkat untuk pelajar Tahap I mulai Pendidikan Pencegahan Denggi di tahun 2007 dengan menerapkannya ke dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Sekolah 2005. 5.51 Selain itu dengan bantuan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, wardenKeselamatan trafik sekolah akan dilantik untuk membantu memastikan keselamatan pelajar di sekolah. Sejumlah 590 jejantas akan dibina bagi sekolah-sekolah yang memerlukannya5.49 Matlamat Program Sekolah Selamat di seluruh negara dengan bantuan Kementerian Kerja Raya. Jejantas-jejantas ini akan adalah untuk mewujudkan budaya direka bentuk agar membolehkannya dinaiki oleh basikal dan motosikal, mempunyai selamat di sekolah dan menjadikan ruang untuk menurunkan pelajar dan dibina berhampiran dengan pintu pagar sekolah. persekitaran sekolah selamat tanpa Bagi sekolah-sekolah yang lain, KPM akan menyediakan sistem lampu isyarat dan gangguan mana-mana pihak sama ada lintasan pejalan kaki (zebra crossing). dari dalam mahupun dari luar melalui kerjasama keluarga, komuniti dan 5.52 KPM juga menjadi ahli kepada Jawatankuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana Pusat, pihak sekolah. Sebagai panduan kepada Bahagian Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri yang sentiasa meneliti bencana pihak sekolah, KPM telah mengadakan yang berlaku seperti jerebu, tanah runtuh dan banjir. Jawatankuasa ini akan memastikan manual Sekolah Selamat bagi lima semua mangsa bencana mendapat bantuan sewajarnya. KPM telah mencadangkan bidang tumpuan, iaitu aktiviti pelajar, bagi meringankan beban mangsa banjir yang mempunyai anak bersekolah dengan bencana alam, fizikal dan bangunan pemberian bantuan sebanyak RM100 kepada setiap pelajar sama ada pelajar sekolah sekolah, sosial serta persekitaran dan rendah atau menengah dengan menggunakan peruntukan Jabatan Kebajikan lokasi sekolah. Masyarakat. KPM menganggarkan lebih 42,000 pelajar akan mendapat manfaat daripada bantuan ini. Selain itu, Malaysia dan negara serantau juga telah bersetuju5.50 Bagi memupuk sikap yang betul dan melalui Asean Disaster Preparedness Center untuk melaksanakan dasar mainstreaming kesedaran pelajar terhadap keselamatan disaster risk reduction into development policies, planning and implementation ke jalan raya, KPM telah mengadakan: dalam beberapa sektor termasuk pendidikan. Dasar ini mencadangkan supaya elemen • Pasukan Kadet Trafik Sekolah yang Disaster Risk Management diperkenalkan dalam kurikulum dan memastikan pembinaan telah ditubuhkan pada tahun sekolah mengambil kira aspek keselamatan serta menyediakan tempat perlindungan 2001 dengan kerjasama Majlis sekiranya berlaku malapetaka. Keselamatan Jalan Raya (MKJR).
 13. 13. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 63Pengukuhan disiplin pelajar MENANGANI GEJALA DISIPLIN DI SEKOLAH5.53 Pada tahun 2006, Jemaah Menteri telah meluluskan Memorandum KPM bagi menangani masalah salah laku murid dan meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM6.1 juta Hasil kerjasama semua pihak, kes setahun. KPM telah mengambil langkah proaktif bagi menangani gejala disiplin murid disiplin murid di sekolah telah dengan: menurun. Penurunan adalah • menubuhkan Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin Murid dan Sekretariat sebanyak 0.04 peratus iaitu Tetap Menangani Gejala Salah Laku Murid bagi menyelaraskan segala tindakan daripada 2.11 peratus pada tahun yang hendak dilaksanakan; 2003 kepada 2.07 peratus bagi • memperkukuh usaha menangani gejala disiplin melalui empat Jawatankuasa tahun 2004. Bertindak iaitu: Penurunan adalah sebanyak 0.33 – Jawatankuasa Bertindak Menangani Isu di Sekolah; peratus iaitu daripada 2.07 peratus – Jawatankuasa Bertindak dalam Aspek Perundangan dan Penguatkuasaan; bagi tahun 2004 kepada 1.74 – Jawatankuasa Bertindak Melalui Pendekatan Psikologi dan Kesihatan; dan peratus bagi tahun 2005. – Jawatankuasa Bertindak Bagi Pendekatan Kemasyarakatan. • mewujudkan Majlis Pemuafakatan Tindakan KPM dan PDRM pada peringkat Kementerian, negeri dan daerah untuk memerangi ancaman kumpulan samseng, Program Antidadah gengster dan kongsi gelap; • membangunkan Sistem Aduan Disiplin (SAD) bagi menggantikan pengurusan secara 5.56 KPM mengadakan kerjasama manual melalui talian (online), talian terus (hotline), e-mel, faksmili dan Sistem berterusan dengan agensi Pesanan Ringkas (SMS); dan bertanggungjawab untuk mem- • menugaskan flying squads turun ke sekolah-sekolah yang mempunyai masalah salah banteras dadah seperti Agensi laku murid. Antidadah Kebangsaan (AADK) dan Persatuan Mencegah Dadah5.54 Menerusi Jawatankuasa Bertindak yang telah diwujudkan, KPM akan melaksanakan Malaysia (PEMADAM). Program pendekatan secara holistik bagi menangani gejala disiplin pelajar. KPM akan antidadah bertujuan untuk mem-beri memperhebatkan Kempen Anti Buli, Kempen Anti Ponteng, kempen untuk meningkatkan pengetahuan, kefahaman, peng- penglibatan ibu bapa dalam PIBG dan Kempen Pencegahan Salah Laku. KPM juga akan hayatan dan kemahiran pendidikan mewartakan Peraturan Pendidikan (Disiplin Murid) yang baru dan mencadangkan pencegahan dadah kepada pelajar, pindaan terhadap undang-undang kecil di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta guru dan ibu bapa. KPM turut 171) berhubung pengeluaran lesen dan pengenaan syarat-syarat ke atas kafe siber, Akta mengadakan kerjasama dengan AADK Polis 1967 (Akta 344) dan Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). untuk mengesan pelajar yang terlibat dengan dadah melalui ujian air kencing5.55 Dalam RMKe-9, KPM akan meneruskan dasar untuk melibatkan pelbagai pihak yang di beberapa sekolah terpilih. berkepakaran bagi memastikan kempen dan program mengurangkan salah laku disiplin dapat dilaksanakan secara berkesan. 5.57 Sepanjang tempoh RMKe-9, KPM akan memberi nafas dan penjenamaan baru terhadap pelaksanaan PBSS serta
 14. 14. 64 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 memantapkan lagi kerjasama dengan Awalan kepada murid berisiko melalui Program Gerak Bersepadu (PROGRESS), KKM bagi tujuan pelaksanaannya. KPM Minggu Antidadah, Program Intelek Asuhan Rohani dan ujian air kencing; juga akan bekerjasama rapat dengan • Program Intervensi dan Pemulihan Sahsiah kepada murid yang terlibat dengan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dadah di sekolah menengah melalui Program Intervensi Pelajar (PIP) dan Kaunseling bagi melaksanakan program-program PPDa; seperti yang telah diputuskan oleh • Program Perkembangan Kemanusiaan seperti Skim Lencana Anti Dadah (SLAD), Jawatankuasa Kabinet Membanteras Seminar PPDa, Kursus PPDa dan Program Keibubapaan; dan Gejala Dadah (JKMD). • Penerbitan dan publisiti seperti Karnival Seni PPDa.5.58 Menteri Pelajaran merupakan Bagi mengatasi masalah kurang penyertaan ibu bapa dalam pelaksanaan PPDa, satu akta Pengerusi kepada Jawatankuasa dicadangkan supaya bon atau denda dikenakan kepada ibu bapa yang tidak memberi Bertindak Pendidikan Pencegahan dan kerjasama dalam menangani masalah anak-anak. Publisiti (JPPP) bagi Program Antidadah di bawah JKMD. Fungsi JPPP adalah Memantapkan dan memperbaharui dalam sistem pentaksiran dan penilaian untuk bertindak menyelesaikan isu atau masalah pelaksanaan dasar dan 5.60 Sistem pentaksiran dan penilaian merupakan salah satu aspek yang perlu diberi program yang dihadapi dalam bidang penekanan dalam menentukan kualiti pendidikan dan pencapaian pelajar. Sistem atau aspek pendidikan, pencegahan pentaksiran dan penilaian yang baik mampu mencungkil potensi dan bakat pelajar. dan publisiti. Pentaksiran dan penilaian adalah salah satu komponen utama proses pembelajaran dan merangsang pembelajaran bagi memotivasikan pelajar untuk memperbaiki mutu5.59 Di bawah penyeliaan JPPP, KPM telah prestasi dan pencapaian akademik. Pada masa ini penekanan banyak diberi kepada melaksanakan Program Pendidikan pentaksiran sumatif yang hanya mampu memberi maklumat tentang pencapaian pelajar Pencegahan Dadah di sekolah (PPDa) dan dalam pembelajaran tetapi tidak berupaya mengenal pasti kelemahan dan masalah mengenal pasti isu atau masalah yang pelajar dalam pembelajaran. perlu ditangani iaitu kekurangan guru terlatih dalam PPDa, ketiadaan buku 5.61 Cabaran KPM adalah untuk memantapkan sistem pentaksiran berasaskan sekolah. teks, kekurangan penyertaan daripada Kaedah ini akan memastikan pencapaian pelajar diukur bersandarkan ujian rujukan ibu bapa, kekurangan penyertaan kriteria yang memberi penekanan kepada task-based assessment. Dengan pentaksiran kaum bukan Melayu, pemantauan berasaskan sekolah, semua bentuk pentaksiran yang lebih bersifat holistik boleh selepas tamat sekolah dan kekurangan dilaksanakan. Sistem pentaksiran dan penilaian akan dikaji semula untuk menjadikan peruntukan kewangan. KPM merangka persekolahan tidak terlalu berorientasi peperiksaan. Antara lain, KPM akan lima strategi bagi mencapai matlamat mengurangkan bilangan mata pelajaran dalam peperiksaan awam dan hanya menguji Sekolah Bebas Dadah tahun 2012 iaitu: mata pelajaran tertentu pada peringkat sekolah. KPM juga akan mengkaji semula sistem • Program Peningkatan Kesedaran penggal dan menggantikannya dengan sistem semester. seperti Mesej Jauhi Dadah dan PPDa dalam KBSM; • Program Pendidikan Pencegahan
 15. 15. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 65FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN Memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian5.62 Dalam tempoh PIPP ini, KPM akan membangunkan modal insan dengan memberi fokus supaya lebih holistik dan strategi pelaksanaan berikut: • Menyediakan pentaksiran alternatif Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar • Mengkaji semula sistem pentaksiran • Meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah, aliran, mata pelajaran dan bidang dan penilaian untuk menjadikan pengkhususan persekolahan tidak terlalu • Meningkatkan peruntukan belanja mengurus kepada Sekolah Kerajaan dan Sekolah berorientasi peperiksaan Bantuan Kerajaan • Memantapkan kualiti sistem • Meneruskan pendaftaran SAR dan SAN di seluruh negara pentaksiran dan penilaian • Memperluas dan memantapkan lagi pelaksanaan MPV di sekolah-sekolah Memantapkan program kokurikulum dan sukan Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan • Menambah baik aktiviti sukan dan • Mengkaji pelaksanaan KBSR dan KBSM supaya lebih menekankan kemahiran berfikir kokurikulum aras tinggi (higher order thinking skills) • Meningkat semangat patriotik • Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan. kepada semua lapisan masyarakat • Melaksanakan Program Pembestarian Sekolah dengan memastikan Rukun Negara – Menyediakan infrastruktur dan perkakasan yang mencukupi dipelajari dan dihayati sepenuhnya – Menyediakan perisian yang lengkap dan pelbagai bermula daripada peringkat awal – Mengadakan latihan dan bimbingan persekolahan – Mewujudkan sistem penyelenggaraan yang berterusan • Memperkasakan sukan di sekolah ke arah sukan untuk semua Memupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan • Memantapkan pelaksanaan • Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai jenis kemahiran hard and soft skills kokurikulum bagi menggalakkan • Membina penampilan diri yang positif penglibatan pelajar yang lebih • Memupuk pelajar supaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, budi menyeluruh bahasa dan adab • Memantapkan program keguruan • Menekan aspek nilai murni termasuklah keselamatan, kesihatan dan kebersihan dalam kokurikulum dan sukan serta (3K) dalam pengajaran dan pembelajaran aktiviti kokurikulum kejurulatihan • Memastikan sekolah memberi penekanan kepada keselamatan dan kebersihan dan • Menyediakan infrastruktur dan kesihatan pelajar peralatan yang lebih lengkap di • Melipatgandakan program pembangunan insan bagi menangani gejala sosial sekolah, pusat kokurikulum, kolej melalui penerapan nilai-nilai murni matrikulasi dan IPG • Memantapkan program 3K • Meningkatkan kerjasama KPM dengan kementerian dan pihak luar KPM
 16. 16. 66 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 Memperkukuh disiplin pelajar Memantapkan kurikulum • Penggubalan peraturan disiplin • Meneruskan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral, baru serta Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Menubuhkan Jawatankuasa Induk • Penyediaan infrastruktur dan perkakasan mencukupi bagi pembestarian sekolah Menangani Gejala Disiplin Murid dan Sekretariat Tetap menangani Meningkatkan kerjasama KPM dengan pelbagai agensi gejala salah laku murid • Pelaksanaan aktiviti dengan pelbagai agensi • Memantau sekolah–sekolah yang menghadapi masalah disiplin PENUTUP • Meningkatkan kerjasama antara KPM dengan agensi keselamatan 5.63 Pertumbuhan ekonomi negara amat bergantung kepada modal insan terutamanya berkaitan dalam proses Malaysia mencapai status negara maju. Dalam tempoh RMKe-9, kejayaan • Memperkukuh usaha menangani Misi Nasional dan seterusnya Wawasan 2020 amat bergantung kepada modal insan yang gejala disiplin melalui Jawatankuasa dihasilkan oleh sistem pendidikan kebangsaan. KPM akan memastikan tidak ada pihak Bertindak yang tercicir dari sistem pendidikan dan setiap pelajar yang melalui sistem ini bukan sahaja dapat memenuhi kehendak pasaran dalam negara malah kehendak peringkat Mempercepat perkhidmatan antarabangsa. Menyedari kepentingan ini, KPM akan terus berusaha menggembleng sistem aduan masalah disiplin tenaga dengan pelbagai pihak yang berkepentingan untuk membangunkan modal • Mempelbagaikan saluran aduan insan yang bukan sahaja mempunyai kecemerlangan akademik tetapi memiliki nilai- terus nilai insaniah.Jadual 5.1 Strategi Pelaksanaan bagi Membangunkan Modal Insan FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN PENCAPAIAN PENCAPAIAN Mengadakan lebih banyak • Meneruskan kewujudan pelbagai Membina pelbagai jenis Bilangan sekolah Peningkatan 2006-2010 pilihan pendidikan kepada jenis sekolah, aliran, mata pelajaran sekolah ibu bapa dan pelajar dan bidang pengkhususan • Meningkatkan peruntukan Mengkaji keperluan sekolah Laporan Perubahan 2007 belanja mengurus kepada jumlah Sekolah Kerajaan dan Sekolah peruntukan Bantuan Kerajaan • Meneruskan pendaftaran SAR Mendaftar SAR dan SAN Bilangan SAR dan SAN Peningkatan 2006-2010 dan SAN di seluruh negara • Memperluas dan memantapkan Peluasan penawaran MPV Bilangan sekolah Peningkatan 2007 lagi pelaksanaan MPV di sekolah-sekolah
 17. 17. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 67FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN PENCAPAIAN PENCAPAIANMeningkatkan keupayaan • Mengkaji pelaksanaan KBSR dan Mengkaji semula pelaksanaan Kajian semula Dapatan kajian 2008dan penguasaan ilmu KBSM supaya lebih menekankan KBSR dan KBSM – KBSR dibentangkanpengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi – KBSM (higher order thinking skills) • Memupuk budaya cintakan ilmu • Menggalakkan tabiat Purata bilangan buku Peningkatan 2010 pengetahuan membaca melalui program yang dibaca seorang Nilam dan kempen pelajar membaca • Menggiatkan penerbitan • Purata bilangan Peningkatan 2010 dan penterjemahan bahan bacaan yang pelbagai jenis bahan bacaan dihasilkan dalam bentuk bercetak dan • Bilangan bahan Peningkatan 2010 bukan bercetak yang dibaca • Melaksanakan Program • Menyediakan pusat akses 3,000 100% 2010 Pembestarian Sekolah – Menyediakan infrastruktur • Menyediakan hardware • Komputer dan perkakasan yang yang lengkap – Nisbah 1:2 2010 mencukupi – Komputer komputer: guru – TV/DVD – Nisbah 1:20 2010 • Meningkatkan penggunaan komputer:pelajar hardware – Peratus guru menggunakan 100% 2010 komputer bagi p&p • TVP/DVD – Nisbah 1:1 2010 TV/DVD: sekolah – Kadar 1100 2010 penerbitan program TVP – Peratus 100% 2010 penggunaan program TVP/ DVD – Menyediakan perisian yang Menyediakan perisian dan • Peratus penghasilan • 30% (Thn 4 & 2006 lengkap dan pelbagai bahan-bahan digital seperti perisian dan bahan Tkt 4; Thn 5 & perisian sistem dan aplikasi digital Sekolah Tkt 5) yang lengkap Bestari mengikut • 30% Thn 5 & 2007 tahap dan mata Tkt 5; Thn 6 & pelajaran Tkt 6) • Peratus penghasilan 100% Mengikut perisian PPSMI dan tahun sasaran TVP • Peratus jam 100% Mengikut penggunaan tahun sasaran perisian dan bahan digital
 18. 18. 68 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN PENCAPAIAN PENCAPAIAN – Mengadakan latihan dan Melaksanakan program Peratus pentadbir 100% 2010 bimbingan bimbingan dan latihan: sekolah / guru / staf – Latihan Asas Penggunaan sokongan mengikuti Komputer setiap program – Latihan Penggunaan bimbingan dan Komputer untuk p&p latihan ICT – Latihan Penggunaan Perisian Kursus – Latihan Penggunaan TVP dalam p&p – Mewujudkan sistem Memastikan kerja–kerja Kontrak 100% 2010 penyelenggaraan yang penyelenggaraan di sekolah penyelenggaraan berterusan dilaksanakan berpusat beroperasiMemupuk pelajar supaya • Melengkapkan diri pelajar • Membina kemahiran Bilangan pelajar yang Peningkatan 2010memiliki kemahiran dan dengan pelbagai jenis berkomunikasi merentas dapat berkomunikasiketerampilan kemahiran hard and soft skills kurikulum dan kokurikulum dengan fasih dengan memperbanyak aktiviti literasi dan hands-on • Mata Pelajaran Teknikal Bilangan pelajar • Kajian awal 2006 – Penandaarasan kepada berkemahiran • Cadangan 2007 Mayer Competencies komunikasi dan pelaksanaan (Aus) dan SCAN (US) kebolehpasaran • Penggubalan 2008 – Melaksanakan kurikulum kurikulum baru berteraskan • Pelaksanaan 2009 kopentensi kurikulum baru • Mata Pelajaran Vokasional Pelaksanaan mata 12 MPAV 2006 – Melaksanakan pelajaran 16 MPAV 2007 pendidikan berteraskan 39 MPAV 2008 kompetensi – Memperluas dan Bilangan mata Pertambahan 2007 memantapkan program pelajaran elektif MPV di sekolah – Memastikan pelajar • Bilangan sekolah Pertambahan 2010 menguasai kemahiran ICT yang dibestarikan • Mata pelajaran ICT 100 sekolah 2006 (elektif) sekolah 50 sekolah 2007 menengah 50 sekolah 2008 50 sekolah 2009 50 sekolah 2010 • Program Literasi Tkt 1& 2 2006 Komputer sekolah Diganti dengan 2007-2010 menengah Program ICTL Menengah
 19. 19. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 69FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN PENCAPAIAN PENCAPAIAN • Program ICT Literasi Thn 1 & 2 2006 sekolah rendah Thn 1, 2 & 3 2007 Thn 1, 2,3 & 4 2008 Thn 1, 2,3,4 & 5 2009 Thn 1, 2, 3, 4, 2010 5&6 • Membina penampilan diri yang Memperbanyak aktiviti bina • Bilangan aktiviti Peningkatan 2010 positif diri seperti kerja berpasukan • Bilangan pelajar dan character building yang menyertai • Memupuk pelajar supaya • Memperbanyak aktiviti Bilangan aktiviti Peningkatan 2010 menghayati dan mengamalkan ceramah, seminar, motivasi nilai-nilai murni, budi bahasa dan bengkel yang berunsur dan adab pembangunan insan • Meningkatkan aktiviti Bilangan aktiviti Peningkatan 2010 penghayatan kerohanian • Memperluas aktiviti Bilangan aktiviti Peningkatan 2010 Kempen budi bahasa • Memperbanyak aktiviti • Bilangan aktiviti Peningkatan 2010 kesedaran kepentingan yang berkaitan berbudi bahasa dan adab berbudi bahasa dan seperti tayangan filem, dan beradab dokumentasi serta menulis • Bilangan pelajar Peningkatan 2010 esei yang mengamalkan sifat berbudi bahasa dan adab • Membuat kerja amal dalam Bilangan penglibatan Peningkatan 2010 masyarakat setempat dalam kerja amal (seperti rumah orang tua dan rumah anak yatim) • Memperbanyak penerbitan Bilangan penerbitan Peningkatan 2010 bahan bacaan tentang budi bahasa dan adab masyarakat Malaysia • Menekan aspek nilai murni Menekankan penghayatan Bilangan pelajar yang Peningkatan 2010 termasuklah keselamatan, nilai murni dan 3K dalam mengamalkan nilai kesihatan dan kebersihan pengajaran dan pembelajaran murni (3K) dalam pengajaran dan pembelajaran aktiviti kokurikulum • Memastikan sekolah memberi • Menekan penghayatan 3K • Bilangan kes disiplin Peningkatan 2010 penekanan kepada keselamatan • Bilangan Pengurangan 2010 dan kebersihan dan kesihatan kemalangan pelajar • Bilangan Pengurangan 2010 ketidakhadiran
 20. 20. 70 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN PENCAPAIAN PENCAPAIAN • Mewujudkan peraduan Bilangan sekolah yang Peningkatan 2010 pertandingan berkaitan ceria dan bersih nilai murni dan 3K • Melaksanakan kempen Bilangan pelajar yang Peningkatan 2010 kesedaran pelajar mengambil bahagian • Memperbanyak ceramah, Bilangan aktiviti Penurunan 2010 seminar dan bengkel dan pelajar yang motivasi, kem penghayatan mengambil bahagian kerohanian serta kempen budi bahasa • Melipatgandakan program Bilangan aktiviti Peningkatan 2010 pembangunan insan bagi menangani gejala sosial melalui penerapan nilai-nilai murni • Memantapkan program 3K Meningkatkan Bilangan sekolah Peningkatan 2010 penguatkuasaan, aktiviti dan bersih, sihat dan kerjasama dalam pelaksanaan selamat program 3KMemantapkan sistem • Menyediakan pentaksiran • Mengubah penekanan • Konsep pentaksiran Disediakan 2006pentaksiran dan penilaian alternatif peperiksaan awam daripada alternatifsupaya lebih holistik berasaskan kandungan • Pentaksiran Terlaksana kepada lebih berasaskan alternatif 2010 kemahiran atau daripada • Sistem Penilaian Terhasil bersifat ujian pencapaian Key-stage 2010 kepada ujian kebolehan am • Mengubah pentaksiran Pentaksiran alternatif Terlaksana 2008 sedia ada kepada – ujian rujukan kriteria yang menekankan pentaksiran berasaskan tugasan kerja – kaedah pentaksiran yang mampu menggalakkan pembinaan karakter • Mengkaji semula sistem • Mengurangkan bilangan Model peperiksaan Diperkenalkan 2010 pentaksiran dan penilaian untuk mata pelajaran dalam awam baru menjadikan persekolahan tidak peperiksaan awam dan hanya terlalu berorientasi peperiksaan menguji mata pelajaran tertentu di peringkat sekolah • Mengkaji semula Model sistem semester Terhasil 2008 sistem penggal dan menggantikannya dengan sistem semester • Memantapkan kualiti sistem • Menghasilkan standard Standard prestasi Terhasil 2008 pentaksiran dan penilaian prestasi kebangsaan kebangsaan berbanding standard negara lain
 21. 21. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 71FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN PENCAPAIAN PENCAPAIAN • Meningkat jalinan kerjasama Bilangan jalinan Peningkatan 2010 dengan badan-badan kerjasama dengan pentaksiran negara maju badan-badan – Pertukaran pegawai pentaksiran negara – Penyelidikan bersama maju – Pengendalian peperiksaan dan pengeluaran sijil secara bersamaMemantapkan program • Penambahbaikan aktiviti sukan • Membudayakan sukan Peratus pelajar 75% 2006kokurikulum dan sukan dan kokurikulum untuk semua (Sports for all) bersukan secara aktif 80% 2007 85% 2008 90% 2009 95% 2010 • Memastikan pelajar Peratus pelajar 75% 2006 menyertai aktiviti menyertai 80% 2007 kokurikulum kokurikulum secara 85% 2008 aktif 90% 2009 95% 2010 • Menambahkan jurulatih Bilangan jurulatih 75% 2006 yang bertauliah dalam yang bertauliah 80% 2007 kokurikulum 85% 2008 90% 2009 95% 2010 • Meningkat semangat patriotik • Penubuhan Kelab Rukun Bilangan sekolah yang Peningkatan 2010 dengan memastikan Rukun Negara di peringkat sekolah mempunyai Kelab Negara dipelajari dan dihayati rendah dan menengah Rukun Negara daripada awal persekolahan • Menyebarkan maklumat Bilangan pelajar yang Peningkatan 2010 dan kefahaman tentang menyertai Kelab Rukun Negara Rukun Negara • Mengupas pengetahuan Bilangan aktiviti Peningkatan 2010 tentang Rukun Negara melalui aktiviti ceramah, syarahan dan bahas • Pelaksanaan Program Mem- budayakan Rukun Negara • Memperkasakan sukan di • Menyediakan kemudahan Peralatan sukan di Sek. Ren. sekolah ke arah sukan untuk dan peralatan bersukan semua sekolah 88% 2006 semua yang mencukupi tanpa 91% 2007 mengira lokasi sekolah 94% 2008 97% 2009 100% 2010 Sek Men 78% 2006 81% 2007 84% 2008 88% 2009 90% 2010

×