Sistema limfàtic

5,431 views
4,864 views

Published on

Presentació per

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
311
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistema limfàtic

 1. 1. SISTEMA LIMFÀTICSISTEMA LIMFÀTIC ANATOMIA I FISIOLOGIAANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANESHUMANES
 2. 2. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat Sistema limfàtic: CONCEPTESistema limfàtic: CONCEPTE  És un sistema deÉs un sistema de vasos paral·lel a lavasos paral·lel a la circulació sanguinia,circulació sanguinia, que s’origina enque s’origina en espais tissulars delespais tissulars del cos, en els capil·larscos, en els capil·lars limfàticslimfàtics
 3. 3. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat Sistema limfàtic: FUNCIONSSistema limfàtic: FUNCIONS  Recol·lectar i dissoldre el líquid intersticial a la sangRecol·lectar i dissoldre el líquid intersticial a la sang  Actuar com a sistema accessori perquè el flux deActuar com a sistema accessori perquè el flux de líquids d’espais tissulars torni a ser reabsorbit i passi alíquids d’espais tissulars torni a ser reabsorbit i passi a la circulació sanguíniala circulació sanguínia  Eliminar les toxinesEliminar les toxines  Mantenir les concentracions de proteïnes bàsiques enMantenir les concentracions de proteïnes bàsiques en el líquid intersticialel líquid intersticial  Absorbir els nutrients de l’aparell digestiu iAbsorbir els nutrients de l’aparell digestiu i transportar-los juntament amb l’oxigen als llocs on notransportar-los juntament amb l’oxigen als llocs on no hi ha vasos capil·lars.hi ha vasos capil·lars.  Defensar el cos contra els organismes patògens.Defensar el cos contra els organismes patògens.
 4. 4. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat COMPOSICIÓ DE LA LIMFACOMPOSICIÓ DE LA LIMFA  Proteïnes: Menys que la sang. Fibrinogen  Lípids: Àcids greixosos de cadena llarga absorbits des de l’intestí  Les úniques cèl·lules sanguínies que conté són els glòbuls blancs que, o migren dels capil·lars o procedeixen dels ganglis limfàtics, sense contenir eritròcits  Pot contenir microorganismes que al passar pel filtre dels ganglis limfàtics són eliminats...  Restes cel·lulars i metabòliquesRestes cel·lulars i metabòliques
 5. 5. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat CIRCULACIÓ LIMFÀTICACIRCULACIÓ LIMFÀTICA  Comença en elsComença en els capil·lars limfàticscapil·lars limfàtics, que, que són com fons de sac (o dits de guant) asón com fons de sac (o dits de guant) a prop de les cèl·lulesprop de les cèl·lules  Aquests capil·lars van confluint arribantAquests capil·lars van confluint arribant a lesa les venes limfàtiquesvenes limfàtiques  Les venes limfàtiques aboquen alsLes venes limfàtiques aboquen als col·lectors limfàticscol·lectors limfàtics  Els col·lectors limfàtics arriben als dosEls col·lectors limfàtics arriben als dos col·lectors terminalscol·lectors terminals
 6. 6. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat CIRCULACIÓ LIMFÀTICACIRCULACIÓ LIMFÀTICA
 7. 7. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat Col·lectors terminalsCol·lectors terminals  Gran vena limfàticaGran vena limfàtica  Part dreta de cara, coll i capPart dreta de cara, coll i cap  Extremitat superior dretaExtremitat superior dreta  Tòrax dretTòrax dret  Part superior del fetgePart superior del fetge  Conducte toràcicConducte toràcic  Tot el cantó esquerre del cosTot el cantó esquerre del cos  Abdomen dretAbdomen dret  Extremitat inferior dretaExtremitat inferior dreta
 8. 8. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat TèrminusTèrminus
 9. 9. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat ELS GANGLIS LIMFÀTICSELS GANGLIS LIMFÀTICS  Són estacions intermèdies en el trajecteSón estacions intermèdies en el trajecte de les venes limfàtiques, formats perde les venes limfàtiques, formats per engruiximents plens de limfòcits iengruiximents plens de limfòcits i macròfags, on la circulació limfàticamacròfags, on la circulació limfàtica s’alenteixs’alenteix
 10. 10. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat LES CADENES GANGLIONARSLES CADENES GANGLIONARS  Les cadenes limfàtiques palpables són:Les cadenes limfàtiques palpables són:  Cadena ganglionar submaxil·larCadena ganglionar submaxil·lar  Cadena ganglionar lateral cervicalCadena ganglionar lateral cervical  Cadena axil·larCadena axil·lar  Cadena engonalCadena engonal
 11. 11. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat ÒRGANS LIMFÀTICSÒRGANS LIMFÀTICS  Amígdales palatinesAmígdales palatines  Glàndules adenoidesGlàndules adenoides  TimTim  MelsaMelsa  Plaques de PeyerPlaques de Peyer  Apèndix vermiformeApèndix vermiforme  Medul·la òssia vermellaMedul·la òssia vermella
 12. 12. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat Amígdales i adenoidesAmígdales i adenoides
 13. 13. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat Tim i melsaTim i melsa  Òrgan intratoràcic,Òrgan intratoràcic, situat al mediastísituat al mediastí  ““Tipifica” elsTipifica” els limfòcits Tlimfòcits T  Amb els anys, vaAmb els anys, va desapareixentdesapareixent  Òrgan intraabdominal,Òrgan intraabdominal, situat al hipocondrisituat al hipocondri esquerreesquerre  Destrueix cèl·lulesDestrueix cèl·lules sanguínies vellessanguínies velles
 14. 14. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat Apèndix vermiformeApèndix vermiforme  Situat en el cec, aSituat en el cec, a l’inici de l’intestíl’inici de l’intestí grosgros  Té forma de cucTé forma de cuc  Amb els anys, la sevaAmb els anys, la seva importància comimportància com teixit limfàticteixit limfàtic decreixdecreix
 15. 15. msanc377@xtec.catmsanc377@xtec.cat

×