Unitat didàctica 10: La
gestió de prevenció de
riscos laborals a l'empresa
-Pla de prevenció
-Pla d'emergència
La gestió de la prevenció de riscos laborals.
La gestió de la prevenció de riscos laborals engloba el conjunt d'activitats...
La gestió de la prevenció de riscos laborals: El
pla de prevenció.
El pla de prevenció: és el document a través del qual s...
1. Definició de la política preventiva
És l'establiment per part de l'empresa dels fonaments que mantindran les
seves actu...
2. Planificació de la prevenció
La planificació de la prevenció de l'empresa s'articula a través del pla de
prevenció que ...
2. Planificació de la prevenció
2. Planificació de la prevenció
2. Planificació de la prevenció
2. Planificació de la prevenció
•Establiment de prioritats: és l'ordre pel que s'aplicaran les actuacions en
matèria de pr...
2. Planificació de la prevenció
•Planificació de programes: és l'adopció de mesures i accions concretes per
respondre als ...
2. Planificació de la prevenció.
•Implantació de les activitats: consisteix en verificar que les activitats
planificades e...
3. Modalitat preventiva.
Fa referència als recursos personals necessaris per dur a terme l'activitat
preventiva. Podem dis...
4. Participació dels treballadors.
És la intervenció dels treballadors en aquells aspectes que afecten la seva
seguretat i...
5. Participació dels treballadors.
•El dret de participació: és la possibilitat que té el treballador de fer propostes
a l...
El pla d'emergència.
És el document en el qual s'avaluen els riscos que es poden desenvolupar, les
mesures de prevenció de...
El pla d'emergència.
•La senyalització: es tracta d'una mesura complementària que no evitarà el
risc, però que facilitarà ...
El pla d'emergència.
•Actuacions en cas d'emergència:
•L'evacuació: consisteix a traslladar fins a un lloc segur de l'exte...
Organismes públics relacionats amb la
prevenció de riscos laborals.
Són els encarregats de treballar pel desenvolupament d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unitat didàctica 10

227 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat didàctica 10

 1. 1. Unitat didàctica 10: La gestió de prevenció de riscos laborals a l'empresa -Pla de prevenció -Pla d'emergència
 2. 2. La gestió de la prevenció de riscos laborals. La gestió de la prevenció de riscos laborals engloba el conjunt d'activitats que tenen com a finalitat evitar o disminuir els riscos derivats del treball i es tradueix en prendre una sèrie de decisions: •Definició del paper de la prevenció en la política general de l'empresa. •Planificació de la prevenció. •Organització de la gestió. •Elaboració d'un pla d'emergència.
 3. 3. La gestió de la prevenció de riscos laborals: El pla de prevenció. El pla de prevenció: és el document a través del qual s'articula la gestió de la prevenció a l'empresa ja que és on estableix la seva política en matèria de prevenció de riscos laborals. Elements bàsics: •Definició de la política preventiva: principis, integració, cultura •Planificació de la prevenció: avaluació riscos, establiment prioritats, planificació, implementació i avaluació de programes •Modalitat preventiva a escollir. •Participació dels treballadors..
 4. 4. 1. Definició de la política preventiva És l'establiment per part de l'empresa dels fonaments que mantindran les seves actuacions en matèria de prevenció de riscos. •Integració de la prevenció: implica que les decisions en la gestió de l'empresa s'han de prendre considerant els criteris de prevenció, a totes les àrees i nivells jeràrquics •La cultura preventiva: és el conjunt de creences i comportaments dels membres de l'organització, destinats a prevenir els accidents i les malalties. •La declaració de la política preventiva: és aquell document escrit on queden plasmades les intencions d'actuació de l'empresa en matèria de prevenció de riscos.
 5. 5. 2. Planificació de la prevenció La planificació de la prevenció de l'empresa s'articula a través del pla de prevenció que hem vist abans i consta de cinc fases: •Avaluació de riscos laborals: consisteix a identificar els riscos i valorar-ne la magnitud. S'ha de dur a terme abans de començar l'activitat i en els supòsits següents: •Quan s'introdueixen elements que modifiquen el lloc de treball. •Quan es modifiquen les condicions de treball. •Quan s'incorporen treballadors especialment sensibles. •Quan es detectin danys sobre la salut dels treballadors.
 6. 6. 2. Planificació de la prevenció
 7. 7. 2. Planificació de la prevenció
 8. 8. 2. Planificació de la prevenció
 9. 9. 2. Planificació de la prevenció •Establiment de prioritats: és l'ordre pel que s'aplicaran les actuacions en matèria de prevenció. Els criteris per establir les prioritats es basaran en la magnitud del risc i s'actuarà prioritàriament sobre els riscos següents: •Els més severs: conseqüències greus. •Els que tinguin més probabilitat de succeir. •Conseqüències greus i escassa probabilitat. •Els que afectin a un major nombre de treballadors. •els que s'està exposat durant més hores durant la jornada laboral.
 10. 10. 2. Planificació de la prevenció •Planificació de programes: és l'adopció de mesures i accions concretes per respondre als riscos que s'han establert com a prioritaris. Amb aquests programes controlarem els riscos que no s'han pogut eliminar mitjançant l'adaptació de les condicions de treball i hauran de constar de dos elements: •Selecció de mesures: que permetin resoldre o controlar el problema. •Programació d'activitats: per implantar les mesures i consistirà en: •Definir l'objectiu de la mesura. •Establir una cronologia. •Identificar les persones implicades. •Selecció i provisió dels recursos necessaris.
 11. 11. 2. Planificació de la prevenció. •Implantació de les activitats: consisteix en verificar que les activitats planificades es vagin desenvolupant adequadament i en les condicions que s'havien marcat. La llei obliga a l'empresa a assegurar l'execució efectiva de les activitats preventives incloses en la planificació. •Avaluació dels programes: consisteix assegurar-se que les activitats planificades s'hagin executat i a comprovar que se n'hagin assolit els objectius inicials. Ha de permetre a l'empresa mantenir o canviar la seva política en matèria de prevenció.
 12. 12. 3. Modalitat preventiva. Fa referència als recursos personals necessaris per dur a terme l'activitat preventiva. Podem distingir quatre modalitats: •Personalment per part del mateix empresari: quan hi hagi menys de 6 empleats i no es realitzi una activitat considerada perillosa. Formació com a requisit. •L'empresa designa un o diversos treballadors: quan tingui menys de 500 treballadors o 250 si l'activitat és considerada perillosa. Formació com a requisit. •Constitució d'un servei de prevenció propi: quan l'empresa tingui més de 500 treballadors o 250 si l'activitat és considerada perillosa. •Contractació d'un servei de prevenció aliè: és una possibilitat i pot assumir total o parcialment l'activitat preventiva.
 13. 13. 4. Participació dels treballadors. És la intervenció dels treballadors en aquells aspectes que afecten la seva seguretat i salut a la feina i es concreta en dues accions: •El dret a consulta: l'empresa té la obligació per llei de consultar als treballadors sobre aquells aspectes que el puguin afectar en matèria de riscos, i ho ha de fer abans de prendre decisions respecte: •La planificació i organització de la feina. •L'organització i desenvolupament de les activitats de protecció i de prevenció de riscos. •La designació de les persones encarregades d'aquestes activitats i la formació en matèria preventiva.
 14. 14. 5. Participació dels treballadors. •El dret de participació: és la possibilitat que té el treballador de fer propostes a l'empresa en matèria de prevenció de riscos, directament o través dels seus representants. •Delegats de prevenció: són les persones que representen els treballadors en funcions específiques en matèria de prevenció de riscos. Han de col.laborar amb l'empresa en la millora de la prevenció, fomentar la cooperació entre els treballadors i vigilar que es compleixi la normativa preventiva •Comitè de seguretat i salut: òrgan paritari, format per delegats de prevenció i representats de l'empresa, destinat a la consulta de les actuacions en matèria preventiva. Participa en l'elaboració, posada en marxa i avaluació de les activitats preventives.
 15. 15. El pla d'emergència. És el document en el qual s'avaluen els riscos que es poden desenvolupar, les mesures de prevenció de que es disposa i, a partir d'aquí s'especifiquen el conjunt d'actuacions que cal portar a terme davant d'una emergència per evitar la improvisació. A més de les actuacions el pla d'emergència ha d'incloure: •Identificació del centre. •Característiques generals del centre (plantes, edificis). •Identificació dels riscos interiors. •Identificació dels riscos exteriors. •Fitxa d'incidències del centre. •Telèfons dels serveis d'emergència. •Altres telèfons.
 16. 16. El pla d'emergència. •La senyalització: es tracta d'una mesura complementària que no evitarà el risc, però que facilitarà l'acció preventiva. Els senyals contra incendis han de ser vermells i els de salvament verds.
 17. 17. El pla d'emergència. •Actuacions en cas d'emergència: •L'evacuació: consisteix a traslladar fins a un lloc segur de l'exterior de manera planificada, totes aquelles persones afectades per una situació d'emergència a l'interior. •Confinament: consisteix a aïllar els ocupants del centre de treball respecte l'exterior per evitar els riscos d'una amenaça que s'hi està esdevenint. •El simulacre: es tracta de posar en pràctica un pla d'emergència sense que existeixi una amenaça real per tal de garantir-ne la seva eficàcia.
 18. 18. Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals. Són els encarregats de treballar pel desenvolupament de polítiques eficaces en matèria de prevenció de riscos. En citem alguns: •A nivell internacional: •Organització internacional del treball. •Agència europea per a la seguretat i la salut en el treball. •A nivell estatal: •Institut nacional de seguretat i higiene en el treball. •Comissió nacional de la seguretat i la salut en el treball. •Fundació per a la prevenció de riscos laborals. •A nivell català: •Centres de seguretat i salut laboral.

×