@Lära!Omdefiniering utifrån Lgr 11
Vårt basläger i em :).http://inspirationtorp.wikispaces.com/
Dagens upplägg12.45-14.00 Omdefiniering av lärandet, vad är det?14.00-14.30Vad säger Lgr 11 om omdefiniering ochdigital komp...
Vad tänker DU på när du hörbegreppet omdefinierat lärande?Skriv ditt svar här!Ett ord, max 20bokstäver :).
Organisera förinformellt ochformellt lärandeSkapa nya rum förlärandeNya metoder ochverktyg för lärandeFörnya vårtförhållni...
Förnya vårtförhållningsätt tillkunskap ochlärandeFrån industrisamhälle till informations och kommunikationssamhälle.Tankes...
Ett lärande somsvarar upp motsin samtids behovMkt rörlig arbetsmarknad med höga krav påproblemlösning, social kompetens, d...
Kunskapsbegreppeti Lgr 11Lgr 11Fakta – färdighet – förståelse - förtrogenhet ärtillsammans en förmågas byggstenarFaktaHa t...
Designa er organisation ochundervisningen så att ni kan kan dra nyttaav det informella lärandets effekter.Organisera förin...
Organisera förinformellt ochformellt lärandeLär och basgrupper istället för fasta klasser?Ramschema som möjliggör samarbet...
http://todaysmeet.com/torp
Skapa nya rum förlärandeGör nya fysiska rum för lärande tillgängliga med hjälp av tekniken.Utnyttja digitala rum för läran...
Nya rum för lärandegenom att flippaklassrummet?En undervisningsmodell somgår ut på att eleverna får tadel av inspelade geno...
Nya metoder ochverktyg för lärandeOmdefiniera arbetsuppgifterna med hjälp av t.ex.SAMR-modellen.Medvetna val av läraktivite...
SAMR är en modell som kan ochbör anpassas utifrån eleverna,undervisningens syfte ochaktuellt sammanhang.
SAMR-modellenÄNDRINGERSÄTTNINGOMDEFINIERINGFÖRBÄTTRINGTEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING FÖRPAPPER OCH PENNA UTAN FUNKTIONEL...
Tema SagorÄNDRINGERSÄTTNINGOMDEFINIERINGFÖRBÄTTRINGEleverna läser olika sagor och skriver sagor pådatorn. De skriver ut oc...
Bibblis
Tema ForntidenÄNDRINGERSÄTTNINGOMDEFINIERINGFÖRBÄTTRINGEleverna läser om forntiden i de läromedel somskolan har tillgång t...
FörintelsenÄNDRINGERSÄTTNINGFÖRBÄTTRINGEleven läser om förintelsen i läroboken ochjobbar med instuderingsfrågor. Inga nyak...
Strategisk design förlärandeInnebär medvetna, reflekterade val kring allt som rörlärandeprocessen och verksamheten. Organis...
Använda tekniken för attjobba djupare och merdidaktiskt, medvetet, intetill att jobba snabbare!TPACKKälla: http://tpack.org/
OmdefineringstipsTänk långsiktiga förmågor, metod och sen verktyg.Pedagogisk medvetenhet! Det den pedagogiska kontexten som...
Uppgift SAMRVälj ett arbetsområde gemensamtarbetsområde . Diskutera tillsammans vid bordethur detta arbetsområde skulle ku...
Aktiveraeleven somägare av sinegenlärprocessTydliggöra mål ochkunskapskravSkapaaktivitetersomsynliggörlärandetGeåterkoppli...
LäroplanVad säger Lgr 11 då?
”Eleven ska kunnaorientera sig i enkomplex verklighet,med ett stortinformationsflöde ochen snabbförändringstakt”( Lgr 11, S...
”Det är också nödvändigtatt eleverna utvecklar sinförmåga att kritisktgranska fakta ochförhållanden och att insekonsekvens...
Kunskapsökahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Special:BokUtveckla elevernaskällkritiska tänkandegenom aktivt användandeoch gemen...
KommuniceraUtveckla elevernasförmåga att kommuniceramed hjälp av socialamedier och digitalasamarbetsytor.http://padlet.com...
Skapahttp://www.webbstjärnan.se/Fokusförflyttning: Frånkonsument till producentoch skapare av kunskapoch material.
Digital kompetens”Digital kompetens innebär säker och kritiskanvändning av informationssamhällets tekniki arbetslivet, på ...
”Skolan ska ansvara föratt varje elev eftergenomgången grundskolakan använda modernteknik som ett verktyg förkunskapssökan...
Kommunicera medflera sinnen!GlogsterFilm/videobloggaBilder och ordmolnTankekartor, typ Popplet
Lära!http://www.raa.se/Utveckla elevernasförmåga att Lära@Läramed hjälp av digitalaverktyg.Digitala responssystemFlippa kl...
LGR 11Fotografering ochöverföring av bilder medhjälp av datorprogram (Bild 1-3, s. 21)Fotografering och filmandesamt redige...
Lgr 11 uppmanar oss att tatillvara på de möjligheteroch resurser erbjuder somtekniken medför så attvåra elever får en tids...
Hjälps åt!Alla måste inte kunna allt!Välj ett område var inom IKT somni specialiserar er på.Våga testa! Fail more, fail of...
Frågor?malin.frykman@grkom.seTwitter: @bedomningforlarSkype: malin.frykman
Omdefiniering utifrån Lgr 11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Omdefiniering utifrån Lgr 11

449 views
319 views

Published on

Presentationen är från Torpskolans Pedagogiska eftermiddag om omdefiniering 14/5 2013.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Omdefiniering utifrån Lgr 11

 1. 1. @Lära!Omdefiniering utifrån Lgr 11
 2. 2. Vårt basläger i em :).http://inspirationtorp.wikispaces.com/
 3. 3. Dagens upplägg12.45-14.00 Omdefiniering av lärandet, vad är det?14.00-14.30Vad säger Lgr 11 om omdefiniering ochdigital kompetens?14.30-15.00 Fika15.00-16.00Praktisk workshop kring några digitalaverktyg som passar bra för attomdefiniera utifrån Lgr 11.
 4. 4. Vad tänker DU på när du hörbegreppet omdefinierat lärande?Skriv ditt svar här!Ett ord, max 20bokstäver :).
 5. 5. Organisera förinformellt ochformellt lärandeSkapa nya rum förlärandeNya metoder ochverktyg för lärandeFörnya vårtförhållningssätttill kunskap ochlärande
 6. 6. Förnya vårtförhållningsätt tillkunskap ochlärandeFrån industrisamhälle till informations och kommunikationssamhälle.Tankesamhället nästa?Öka statusen på informellt lärande. Lgr 11 förespråkar ettentreprenöriellt förhållningssätt.Lgr11:s ämnesspecifika förmågor och EU: s åtta nyckelkompetensersom kompass.Formativt förhållningssätt till lärande.
 7. 7. Ett lärande somsvarar upp motsin samtids behovMkt rörlig arbetsmarknad med höga krav påproblemlösning, social kompetens, digitalkompetens, kognitiva färdigheter.En förändrad världsekonomFå rutinjobb...Nya typer av jobb...
 8. 8. Kunskapsbegreppeti Lgr 11Lgr 11Fakta – färdighet – förståelse - förtrogenhet ärtillsammans en förmågas byggstenarFaktaHa teoretisk kunskap(kunskap om)- data - stoff-sakförhållanden -sanningarAtt veta något omnågotFärdighetteoretisk kunskap (kunskapom)modeller:- system:-metoder- teknikAtt utföra något genommedveten ansträngningmot ett bestämt mål.Praktisk kunskap (kunskapi)Hantverksmässig kunskapMotoriskFörståelse-teoretisk kunskap -reflektion - insiktAtt uppfattabetydelsen i eninnebörd.Att tillägna sig begreppoch strukturer inomett kunskapsområde.Förtrogenhet-teoretisk/praktisk -omdöme- duglighet -kunnande - kompetens -kapacitetFörtrogenhet utvecklasgenom associationer ochminnen av tidigareupplevda situationer ochär starktsammanhangsberoende.Kunskapsformen äruppbyggd av- erfarenhet - omdöme -förståelse -färdighet
 9. 9. Designa er organisation ochundervisningen så att ni kan kan dra nyttaav det informella lärandets effekter.Organisera förinformellt ochformellt lärande
 10. 10. Organisera förinformellt ochformellt lärandeLär och basgrupper istället för fasta klasser?Ramschema som möjliggör samarbete och ämnesövergripande arbete?Längre sammanhängande block gynnar elever med lång startsträcka OCH kortuthållighet?Utmana 35 +10 arbetsveckan? 40-timmars? Nätnärvaro? Kvällsöppet? Arbetsplatsförlagd undervisning? Skypelektioner påföretag?Formativt förhållningssätt som organisationsform.
 11. 11. http://todaysmeet.com/torp
 12. 12. Skapa nya rum förlärandeGör nya fysiska rum för lärande tillgängliga med hjälp av tekniken.Utnyttja digitala rum för lärande.Vidga klassrummen med Skype!Vilka rum för lärande missar dagens skola?
 13. 13. Nya rum för lärandegenom att flippaklassrummet?En undervisningsmodell somgår ut på att eleverna får tadel av inspelade genomgångarföre lektionen.Bilden är gjord av Daniel BarkerSkapa nya rum förlärande
 14. 14. Nya metoder ochverktyg för lärandeOmdefiniera arbetsuppgifterna med hjälp av t.ex.SAMR-modellen.Medvetna val av läraktivitet och lärverktyg: mål,läraktivitet, verktyg. Tag hjälp av Hatties studie Synligt lärande.Vad kan vise ger effekt?
 15. 15. SAMR är en modell som kan ochbör anpassas utifrån eleverna,undervisningens syfte ochaktuellt sammanhang.
 16. 16. SAMR-modellenÄNDRINGERSÄTTNINGOMDEFINIERINGFÖRBÄTTRINGTEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING FÖRPAPPER OCH PENNA UTAN FUNKTIONELLFÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMAINFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXTSOM TIDIGARE.TEKNIKEN FUNGERAR FORTFARANDE SOMERSÄTTNING MEN NU MED FUNKTIONELLFÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMAINFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXTSOM TIDIGARE.TEKNIKEN GER MÖJLIGHET TILL STORAFÖRÄNDRINGAR I ARBETSSÄTTET. ELEVER OCHLÄRARE BÖRJAR ANVÄNDA NYA TYPER AVINFORMATIONSKÄLLOR I UNDERVISNINGEN.ARBETET MED ATT VIDGA DEN SOCIALA KONTEXTENHAR PÅBÖRJATS.ELEVERNA FÖRSES MED UPPGIFTER SOMTIDIGARE VAR OMÖJLIGA ATT SKAPA. NYA TYPERAV INFORMATIONSKÄLLOR ANVÄNDSKONTINUERLIGT OCH ELEVERNA MÖTERREGELBUNDET EN SOCIAL KONTEXT SOM EJ VARTILLGÄNGLIG INNAN TEKNIKEN.
 17. 17. Tema SagorÄNDRINGERSÄTTNINGOMDEFINIERINGFÖRBÄTTRINGEleverna läser olika sagor och skriver sagor pådatorn. De skriver ut och målar till.Eleverna gör digitala tankekartor om olika sagor.De läser sagor och skriver egna alster. De målaregna bilder som de scannar in och använder i sinaberättelser.Eleverna gör sagor i olika format. De spelar inljudsagor med effekter. De gör bildberättelser iverktyg som Storybird och Photostory. Klassen haren blogg där de publicerar sina verk och fårkommentarer från läsare.Eleverna skapar en webbsida tillsammans med enandra klasser. Webbsidan fungerar som ettgemensamt ”bibliotek” där de publicerar sinaböcker i olika format: photostory, ljudböcker,tecknade böcker. Eleverna skriver även recensionerom varandras böcker.
 18. 18. Bibblis
 19. 19. Tema ForntidenÄNDRINGERSÄTTNINGOMDEFINIERINGFÖRBÄTTRINGEleverna läser om forntiden i de läromedel somskolan har tillgång till och använder datorn somskrivmaskin. Samma informationskällor och socialakontext som tidigare.Eleverna läser om forntiden i de läromedel somskolan har tillgång till. Stavningskontroll, digitalaordböcker, talsyntes, digitala tankekartor,powerpoint m.m. används för att förenkla arbetet.Eleverna researchar om forntiden via nätet, samlarlänkar tillsammans och använder källor som inte tidigarefanns tillgängliga. De söker föremål i historiska.sesdatabas, använder RAA:s fornsök för att hittafornlämningar. Fakta sammanställs i en Glogsterplansch.Eleverna återskapar kända forntidsby i Google Sketch upmed hjälp av skisser och fakta från museer och andrakällor. De gör skärminspelningar av sina byar och spelarin berättarröst där de berättar om vardagslivet i bynFilmerna publiceras på You Tube så att eleverna möter enny publik och en social kontext som tidigare inte varmöjlig.
 20. 20. FörintelsenÄNDRINGERSÄTTNINGFÖRBÄTTRINGEleven läser om förintelsen i läroboken ochjobbar med instuderingsfrågor. Inga nyakällor används. Skolans egen sociala kontextanvänds.Eleven läser om förintelsen i läroboken ochjobbar med instuderingsfrågor. I datorn finnstalsyntes och stavningskontroll. Inga nya källoranvänds. Skolans egen sociala kontextanvänds.Eleverna genomför en digital storyline omförintelsen. En mängd nya digitala källoranvänds. Uppdragen redovisas ibloggdagböcker som publiceras. Den socialakontxten vidgas.Eleverna genomför en digital storyline omförintelsen i ett Etwinningprojekt tillsammansmed andra elever inom EU. Uppdragen sombygger på register över överlevande samtdokumenterat material,redovisas genomregelbundna TV-sändningar av storynsutveckling.OMDEFINIERING
 21. 21. Strategisk design förlärandeInnebär medvetna, reflekterade val kring allt som rörlärandeprocessen och verksamheten. Organisation, rum för lärande, val av verktyg och metod börmatcha verksamhetens förhållningssätt till lärande.
 22. 22. Använda tekniken för attjobba djupare och merdidaktiskt, medvetet, intetill att jobba snabbare!TPACKKälla: http://tpack.org/
 23. 23. OmdefineringstipsTänk långsiktiga förmågor, metod och sen verktyg.Pedagogisk medvetenhet! Det den pedagogiska kontexten somavgör huruvida det blir en omdefiniering eller ej. Inte verktyget i sig.Ett bra omdefinieringsverktyg funkar på alla fyra nivåer.Använd de fem nyckelstrategierna inom bedömning för lärandesom ”checklista” för den egna planeringen.
 24. 24. Uppgift SAMRVälj ett arbetsområde gemensamtarbetsområde . Diskutera tillsammans vid bordethur detta arbetsområde skulle kunnase ut på SAMR:s fyra olika nivåer.
 25. 25. Aktiveraeleven somägare av sinegenlärprocessTydliggöra mål ochkunskapskravSkapaaktivitetersomsynliggörlärandetGeåterkopplingsom förlärandetframåtAktiveraelevernasomlärresurserför varandraFem nyckelstrategier
 26. 26. LäroplanVad säger Lgr 11 då?
 27. 27. ”Eleven ska kunnaorientera sig i enkomplex verklighet,med ett stortinformationsflöde ochen snabbförändringstakt”( Lgr 11, Skolans uppdrag s. 6)
 28. 28. ”Det är också nödvändigtatt eleverna utvecklar sinförmåga att kritisktgranska fakta ochförhållanden och att insekonsekvenserna av olikaalternativ” (Skolans uppdrag s. 6)
 29. 29. Kunskapsökahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Special:BokUtveckla elevernaskällkritiska tänkandegenom aktivt användandeoch gemensamtanalyserande av olikakällor!livrustkammaren.sehttp://www.mediekompass.se/http://urplay.se/
 30. 30. KommuniceraUtveckla elevernasförmåga att kommuniceramed hjälp av socialamedier och digitalasamarbetsytor.http://padlet.com/wall/kommunicera
 31. 31. Skapahttp://www.webbstjärnan.se/Fokusförflyttning: Frånkonsument till producentoch skapare av kunskapoch material.
 32. 32. Digital kompetens”Digital kompetens innebär säker och kritiskanvändning av informationssamhällets tekniki arbetslivet, på fritiden och förkommunikations- ändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer föratt hämta fram, bedöma, lagra, producera,redovisa och utbyta information samt för attkommunicera och delta i samarbetsnätverkvia Internet. ”Källa: EU:s åtta nyckelkompetenser
 33. 33. ”Skolan ska ansvara föratt varje elev eftergenomgången grundskolakan använda modernteknik som ett verktyg förkunskapssökande,kommunikation, skapandeoch lärande” (Långsiktiga målen som gäller alla ämnen i densamlade läroplansdelen s.11).
 34. 34. Kommunicera medflera sinnen!GlogsterFilm/videobloggaBilder och ordmolnTankekartor, typ Popplet
 35. 35. Lära!http://www.raa.se/Utveckla elevernasförmåga att Lära@Läramed hjälp av digitalaverktyg.Digitala responssystemFlippa klassrummet!Kamrat-responsTwo starsand a wish
 36. 36. LGR 11Fotografering ochöverföring av bilder medhjälp av datorprogram (Bild 1-3, s. 21)Fotografering och filmandesamt redigering idatorprogram(Bild 4-6, s. 21)Tydligt talat språk ochtexter som är instruerandeifrån olika medierModern Språk, 4-9 s. 78Kombinationer av bild, ljud ochtext i eget bildskapandeDokumentation avnaturvetenskapligaundersökningar med text, bildoch andra uttrycksformer(NO 1-3, s113)Skapande av texter därord, bild och ljudsamspelar(sv, 4-6, s 224)Handstil samt att skriva,disponera och redigera texter förhand och med hjälp av dator(sv, 4-6, s 224)Källkritik, hur texters avsändarepåverkar innehållet(sv, 1-3, s 224Texter som kombinerar ordoch bild, tex film, interaktivaspel och webbtexter(sv, 4-6, s 225)Handstil och attskriva på dator(sv, 1-3, s 223), svas 1-3,s 240Informationssökning i böcker,tidskrifter och på webbsidor för barn(sv, 1-3, s 224, svas s. 241)Olika hjälpmedel, till exempeldigitala verktyg, för att planera ochgenomföra muntliga presentationer.(sv, 4-6, s 224)Tydligt talad engelska och texter frånolika medier (eng 4-6, s 31)Texter som kombinerar ord, bild och ljud, tillexempel webbtexter, interaktiva spel och tvprogram. Texternas innehåll, uppbyggnad ochtypiska språkliga drag. (sv, 1-3, s 224)Hur man jämför källor ochprövar deras tillförlitlighet medett källkritiskt förhållningssätt.(sv, 4-6, s 225)Informationssökning i några olika medieroch källor, till exempel i uppslagsböcker,genom intervjuer och via sökmotorer påInternet.(sv, 4-6, s 225)Alla elever ska lära sigkommunicera, kunskapssöka,skapa och lära med hjälp avmodern teknikOlika sätt att söka och välja texter ochtalat språk på engelska från Internet ochandra medier (eng 4-6, s 32)Digitala verktyg för ljudoch musikskapandeMusik, 4-6, så 102Källkritisk granskning avinformation och argument someleven möter i olika källor ochsamhällsdiskussioner medkoppling till biologi (NO 4-6 , s. 115)Metoder för att söka information frånolika källor: intervjuer, observationer.Hur mna kan värdera och bearbetakällor och information (SO, 1-3, s161)Informationsspridning, reklam ochopinionsbildning i olika medier.Hursexualitet och könsroller framställs iolika medier och populärkultur.(SH 4-6, s. 201)Dokumentation i form av skisser medförklarande ord och begrepp, symboleroch måttangivelser samt fysiska ellerdigitala modeller (tk, 4-6, s. 271)
 37. 37. Lgr 11 uppmanar oss att tatillvara på de möjligheteroch resurser erbjuder somtekniken medför så attvåra elever får en tidsenligutbildning!
 38. 38. Hjälps åt!Alla måste inte kunna allt!Välj ett område var inom IKT somni specialiserar er på.Våga testa! Fail more, fail often:).Dela, dela, dela!Kollegialt lärande, kollegial kompetens :).Pedagogens roll har aldrig varit så viktig som nu!
 39. 39. Frågor?malin.frykman@grkom.seTwitter: @bedomningforlarSkype: malin.frykman

×