Omdefinieringochsamr

444 views
375 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Omdefinieringochsamr

 1. 1. Omdefiniering Varför och hur?
 2. 2. Vad innebär omdefiniering avlärandet?
 3. 3. Förnya vårt Organisera för förhållningssätt informellt och till kunskap och formellt lärande lärande Nya metoder ochSkapa nya rum för verktyg för lärande lärande
 4. 4. Vi lever i en föränderlig värld där förmågan att ”lära om och lära nytt” är en av de viktigaste kompetenser vi behöver. Att lära att lära är en av EU:s åttanyckelkompetenser och grunden i allt formativt arbete.  Vi vet i dag att bedömning för lärande främjar elevernas kommunikationsförmåga, ansvar,inflytande och kreativitet långt bättre än den klassiska konventionella, summativa bedömningen. Genom att låta eleverna möta ett formativtförhållningssätt stimulerar vi deras förmåga att vara delaktiga, samtidigt som vi tillsammans med dem synliggör kunskapskvalitéer i lärprocessen.Hur, var och när vi lär påverkas också av Internets kraftfullhet. I dag kan vi skönja en allt  otydligare gräns mellan formellt lärande och informellt lärande.Lärande sker överallt och bortom tid och rum. Eleverna möter i dag en komplex mängd information i olika medier vilket ger dem många olika  perspektivpå tillvaron.” Sanningen” har mer än ett svar och problem en mängd olika lösningar. Elevernas sociala kontext har vidgats och förändrats tack varetekniken. Socialt nätverkande via olika medier är idag en naturlig del av unga människors vardag och begreppet social har fått en ny, vidare och merglobal innebörd.  Med hjälp av tekniken kan vi ta in hela världen i våra liv och möta människor som vi tidigare inte hade möjlighet att möta. Dettapåverkar givetvis vår metakognitiva utveckling och vårt sätt att lära. Genom möten med andra människor utvecklas, formas, utmanas och förändras vi.Ett gemensamt långsiktigt mål för alla skolformer är att skapa förutsättningar för individens möjligheter till ett livslångt lärande. För att nå dit behövervåra elever kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder föratt tillägna sig, använda sig av, och omforma ny kunskap är viktiga strategier.Våra elever behöver därför ges möjlighet att träna och utveckla förmågan att "Lära att lära" i den dagliga verksamheten. Det kräver att vi organiserarlärandet och läraktviteter på ett sätt som verkligen stimulerar och utmanar. Lära sig att lära behöver integreras som en naturlig del i all undervisning såatt eleverna successivt får en möjlighet att utveckla sin förmåga att organsiera sitt eget, personliga lärande.
 5. 5. Design för lärandeInnebär medvetna, reflekterade val kring alltsom rör lärandeprocessen och verksamheten.Organisation, rum för lärande, val av verktygoch metod bör matcha verksamhetensförhållningssätt till lärande.
 6. 6. SAMR-modellen ELEVERNA FÖRSES MED UPPGIFTER SOM TIDIGARE VAR OMÖJLIGA ATT SKAPA. NYA TYPEROMDEFINIERING AV INFORMATIONSKÄLLOR ANVÄNDS KONTINUERLIGT OCH ELEVERNA MÖTER REGELBUNDET EN SOCIAL KONTEXT SOM EJ VAR TILLGÄNGLIG INNAN TEKNIKEN. TEKNIKEN GER MÖJLIGHET TILL STORA FÖRÄNDRINGAR I ARBETSSÄTTET. ELEVER OCHÄNDRING LÄRARE BÖRJAR ANVÄNDA NYA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR I UNDERVISNINGEN. ARBETET MED ATT VIDGA DEN SOCIALA KONTEXTEN HAR PÅBÖRJATS. TEKNIKEN FUNGERAR FORTFARANDE SOM ERSÄTTNING MEN NU MED FUNKTIONELLFÖRBÄTTRING FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE. TEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING FÖRERSÄTTNING PAPPER OCH PENNA UTAN FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE.
 7. 7. Tema Sagor Eleverna skapar en webbsida tillsammans med en andra klasser. Webbsidan fungerar som ettOMDEFINIERING gemensamt ”bibliotek” där de publicerar sina böcker i olika format: photostory, ljudböcker, tecknade böcker. Eleverna skriver även recensioner om varandras böcker. Eleverna gör sagor i olika format. De spelar in ljudsagor med effekter. De gör bildberättelser iÄNDRING verktyg som Storybird och Photostory. Klassen har en blogg där de publicerar sina verk och får kommentarer från läsare. Eleverna gör digitala tankekartor om olika sagor.FÖRBÄTTRING De läser sagor och skriver egna alster. De målar egna bilder som de scannar in och använder i sina berättelser.ERSÄTTNING Eleverna läser olika sagor och skriver sagor på datorn. De skriver ut och målar till.
 8. 8. Bibblishttp://www.bibblis.se/
 9. 9. Tema Forntiden Eleverna återskapar kända forntidsby i Google Sketch up med hjälp av skisser och fakta från museer och andra källor. De gör skärminspelningar av sina byar och spelarOMDEFINIERING in berättarröst där de berättar om vardagslivet i byn Filmerna publiceras på You Tube så att eleverna möter en ny publik och en social kontext som tidigare inte var möjlig. Eleverna researchar om forntiden via nätet, samlarÄNDRING länkar tillsammans och använder källor som inte tidigare fanns tillgängliga. De söker föremål i historiska.ses databas, använder RAA:s fornsök för att hitta fornlämningar. Faktan sammanställs i en Glogsterplansch. Eleverna läser om forntiden i de läromedel somFÖRBÄTTRING skolan har tillgång till. Stavningskontroll, digitala ordböcker, talsyntes, digitala tankekartor, powerpoint m.m. används för att förenkla arbetet. Eleverna läser om forntiden i de läromedel somERSÄTTNING skolan har tillgång till och använder datorn som skrivmaskin. Samma informationskällor och sociala kontext som tidigare.
 10. 10. Eleverna i år 9 bygger gemensamt upp en wiki om svenska klassiker tillsammans med andra klasser inom kommunen. De får tillgång till nyaOMDEFINIERING källor, kollaborerar över kommungränsen och möter en helt ny publik. Andra människors tankar och reflektioner påverkar och formar resultatet. Eleverna får tillgång till flera sorters nya källor. De kollaborerar/lär tillsammans och tar del av andrasÄNDRING bloggar, tankar och reflektioner om svenska klassiker och möter klassikerna ur nya perspektiv. Informationen/tankarna sammanställs i en bokblogg som publiceras. Eleven läser om svenska klassiker. Till sin hjälp har de en länklista, stavningsprogramFÖRBÄTTRING och ljudböcker som de kan lyssna på i datorn. Eleverna läser om svenska klassiker.ERSÄTTNING Informationen sammanställs i frågor och svar. Anteckningar skrivs på datorn som används som skrivmaskin.
 11. 11. Exempel frånSmedjebackens kommunhttp://klassiker.wikispaces.com/
 12. 12. De sex linserna Källa: Ruben PuenteduraRuben Puenteduras sex linser: Dessa delar bör finnas med i omdefinierade uppgifter.Undersökande och reflekterande arbetssätt, skrivande process,meningsskapande, tillgänglighet, digitalt berättande och digitalt medborgarskap. Alla dessa delar har och kan ges ett formativt perspektiv.
 13. 13. OmdefineringstipsTänk långsiktiga förmågor, metod och sen verktyg.Pedagogisk medvetenhet. Det den pedagogiska kontextensom avgör huruvida det blir en omdefiniering eller ej. Inteverktyget i sig.Ett bra omdefinieringsverktyg funkar på alla fyra nivåer.Alla 4 nivåer är viktiga.Variation!
 14. 14. Hjälps åt!Alla måste inte kunna allt! Välj ett område var inom IKT somni specialiserar er på.Våga testa! Fail more, fail often:).Dela, dela, dela!Kollegialt lärande, kollegial kompetens :).Pedagogens roll har aldrig varit så viktig som nu!

×