Marketingová komunikace a trendy přímého         marketingu              Bc. Jana MalíkováKurz práce ...
Argumentace     Téma Marketingová komunikace přímo nesouvisí s oborem, který nyní studuji, ovšem mébakalářské studium...
2. Podpora prodeje – krátkodobé pobídky k nákupu či vyzkoušení výrobků či služeb    3. Události a zážitky – různé činn...
Obr. 1 Komunikační platformy     Veškeré aktivity marketingové komunikace utvářejí vztah mezi zákazníkem a značkoua p...
K dalším formám direct marketingu, které bychom zde mohli uvést, se řadí napříkladzasílání reklamních zpráv přes mobilní t...
Dnešní direct marketing je multikanálový a rozvíjí interaktivní komunikaci s potenciálnímzákazníkem. Jednou z jeho hlavníc...
1  ZDROJEMonografieKOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada,2007, 788 s. ISBN 978-8...
 Článek je dobře zpracován   Je uveden autor i datum publikování   Autor se zabývá lektorskou a publicistickou činnos...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marketingová komunikace a trendy přímého marketingu

1,164 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,164
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketingová komunikace a trendy přímého marketingu

 1. 1. Marketingová komunikace a trendy přímého marketingu Bc. Jana MalíkováKurz práce s informacemiKPI11 2012
 2. 2. Argumentace Téma Marketingová komunikace přímo nesouvisí s oborem, který nyní studuji, ovšem mébakalářské studium bylo zaměřeno na ekonomii a od té doby se o marketing aktivně zajímám.Jednou bych ráda pracovala ve firmě, kde bych své poznatky mohla uplatnit. Za jednu znejzajímavějších částí marketingu považuju právě samotný proces marketingové komunikace,kterou bych v této práci ráda představila.Anotace V této práci je vysvětlena problematika marketingové komunikace. Čtenář se blížeseznámí se základními typy marketingové komunikace a jejími nástroji, pochopí, co je tokomunikační mix. Práce se dále podrobněji zabývá jednou ze složek marketingového mixu ato direct marketingem neboli přímým marketingem. Jsou zde uvedeny trendy, které se týkajípřímého marketingu, respektive jedné jeho části – direct mailingu.Klíčová slova: marketingová komunikace, komunikační mix, direct marketing, direct mailingMarketingová komunikace Marketingová komunikace je velice důležitým nástrojem každé firmy, která se snaží,aby její výrobek vešel do povědomí zákazníků. Jde o prostředky, kterými jednotlivé firmyinformují zákazníky o svých výrobcích a připomínají jim samotnou existenci výrobků.Marketingová komunikace může mít různý charakter, např. informativní, kdy podávázákazníkovi informaci o účelu výrobku a o tom, jak vlastně daný výrobek používat, či osamotném výrobci. Především ale přispívá k hodnotě značky a utváří její image.1Marketingový komunikační mix Jedním z nejdůležitějších nástrojů marketingové komunikace je marketingový mix,skládající se ze šesti základních složek: 1. Reklama – placená podoba propagace výrobků či služeb formou neosobní prezentace1 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN978-80-247-1359-5.
 3. 3. 2. Podpora prodeje – krátkodobé pobídky k nákupu či vyzkoušení výrobků či služeb 3. Události a zážitky – různé činnosti placené podnikem vedoucí ke vzájemnému působení se značkou 4. Public relations a publicita – činnosti, které propagují či naopak chrání image firmy či jejích výrobků 5. Direct marketing – neboli přímý marketing, jde o přímý kontakt se zákazníky, ať už stávajícími či potenciálními, cílem je vyvolat u nich odezvu, může být prováděn prostřednictvím emailu, pošty, telefonu či třeba faxu 6. Osobní prodej – poskytnutí prezentace jednomu či více potenciálním zákazníkům Komunikace společnosti se ale neomezuje pouze na tyto nástroje, firmy se zákazníkykomunikují už jen barvou či tvarem výrobku, nebo jeho obalu, také vystupování a vzhledprodejce utváří určitý dojem o firmě samotné. Následující tabulka představuje různé možnosti komunikačních platforemkomunikačního mixu. 3
 4. 4. Obr. 1 Komunikační platformy Veškeré aktivity marketingové komunikace utvářejí vztah mezi zákazníkem a značkoua přispívají k hodnotě značky, upravují image značky v očích spotřebitelů navozenímpozitivních pocitů a názorů na značku. Všechny tyto aktivity musí poskytovat konstantnísdělení. Marketéři by měli nejdříve vyhodnotit všechny možné komunikační možnosti a přitom zvážit jak jejich účinnost a efektivitu, tak jejich hospodárnost. Nejdůležitější je tento krokv případě, že marketéři usilují o zvýšení známosti značky. Známost značky je tedy ústředním cílem marketérů, proto je jejich snahou vytvořitsituace, ve kterých si spotřebitel musí značky všimnout a musí jí věnovat pozornost, což můžemít za následek právě zvýšené povědomí o značce. Intenzivní a propracované působenívedoucí k vytvoření silnějších vazeb značky ke kategorii výrobků podporuje vybavováníznačky.2Direct marketing (přímý marketing) Reklamní trh je již velice přesycen klasickými reklamními formáty, a tudíž se dopopředí dostává tzv. direct marketing neboli přímý marketing. Tento druh reklamy zajistí„cílený“ zásah na zákazníka a je velice účinný, avšak docela nákladný. Na realizátora reklamy,což je většinou také samotný zadavatel, padá veškerá zodpovědnost. K nejvyužívanějším druhům přímého marketingu patří telemarketing, direct mailing, čiteleshoping. Prostřednictvím direct mailingu firmy informují elektronickou poštou o svýchnabídkách, i když často jde o poštu nevyžádanou, tedy tzv. spamy. Podobně je tomu utelemarketingu, zde se ovšem nabídka produktů uskutečňuje přes telefon. U těchto dvouzpůsobů je zákazník kontaktován bez jeho předchozího zájmu. Naopak u zmíněnéhoteleshopingu jde nejdříve pouze o prezentaci nabídky firmy, teprve potom přijde na řadukontakt se zákazníkem, pokud si to on sám přeje a danou společnost sám kontaktuje.2 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN978-80-247-1359-5. 4
 5. 5. K dalším formám direct marketingu, které bychom zde mohli uvést, se řadí napříkladzasílání reklamních zpráv přes mobilní telefony formou sms zpráv. Tento nástroj patří krychle se rozvíjejícím nástrojům. Pozitivní stránkou přímého marketingu je jeho měřitelnost prostřednictvím zpětnévazby. Nejen díky tomu se tato forma reklamy těší velké oblibě.3Šest trendů direct mailingu V dnešní době širokých technických možností je stále lehčí vyhodnocovat informace otrendech chování spotřebitelů. Často firmy volí způsoby reklamy, které jsou pro ně nejméněnákladné, proto je velice oblíben direct mailing, který také prochází určitým vývojem. Ten byse dal shrnout do šesti bodů:  je součástí strategického direct marketingu  často je direct mailing integrován s e-mailingem, či kombinován s telemarketingem  pilotní projekty  barevná personalizace včetně tisku dopisů a formulářů  oblíbená jsou jednoduchá řešení s dobrým nápadem a malými náklady  strojní kompletace – čas, cena, vysoká kvalita Podoba direct mailingových kampaní se stále mění. Zapříčiňuje to především tlak na cenu,tudíž je žádána co nejlevnější varianta a důraz se klade na kreativní nápady. Další trendy týkající se přímého marketingu jsou podmíněny rozvojem technologií strojníkompletace. Právě díky novým technologiím je možné levně, rychle a téměř bezchybnězpracovávat direct mailingové zásilky.3 SEDLÁČEK, Ondřej. Přímý marketing – klady a zápory. [online]. 2010 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z:http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=8650 5
 6. 6. Dnešní direct marketing je multikanálový a rozvíjí interaktivní komunikaci s potenciálnímzákazníkem. Jednou z jeho hlavních výhod je možnost upravení sdělení přímo dle charakterudaného zákazníka, možnost zpětné vazby, měřitelnost výsledků a cena.44 ODEHNALOVÁ, Dana. Šest základních trendů současného direct mailingu. [online]. 2011 [cit. 2012-12-27].Dostupné z: http://cfoworld.cz/ostatni/sest-zakladnich-trendu-soucasneho-direct-mailingu-973 6
 7. 7. 1 ZDROJEMonografieKOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada,2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.  Pan Kotler je považován za jednu z největších autorit soudobého marketingu  Pan Kotler vyučuje mezinárodní marketing na Northwestern University a pořádá přednášky po celém světě  Kniha je považována za nejuznávanější učebnici marketingového řízení  Spoluautor Kevin Lane Keller je konzultantem a profesorem v oboru marketingu na Darthmouth College a předním odborníkem na oblast řízení značky  Profesor Kotler se stal prvním držitelem ceny (1985) za významný počin marketingového vzdělávání udělované Americkou marketingovou asociacíElektronické zdrojeODEHNALOVÁ, Dana. Šest základních trendů současného direct mailingu. [online]. 2011[cit. 2012-12-27]. Dostupné z: http://cfoworld.cz/ostatni/sest-zakladnich-trendu-soucasneho-direct-mailingu-973  Autorka působila více než deset let na pozicích managementu marketingu a obchodu  Autorka je generální ředitelkou jedné z největších direct marketingových společností v České republice.  Také má bohatou zkušenost s publikací odborných článků i s aktivní účastí na odborných konferencích  Článek je velice pěkně zpracován, je uveden autor i datum publikování  Článek se vztahuje k danému tématuSEDLÁČEK, Ondřej. Přímý marketing – klady a zápory. [online]. 2010 [cit. 2012-12-27].Dostupné z:http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=8650  Článek se vztahuje k danému tématu 7
 8. 8.  Článek je dobře zpracován  Je uveden autor i datum publikování  Autor se zabývá lektorskou a publicistickou činností v oboru propagace, marketing a média  Stránka www.marketingovenoviny.cz je odbornáObrázkyObr. 1http://infogr.am/Komunikacni-platformy/ 8

×