Priekules

 • 167 views
Uploaded on

Zviedru draugu kopa

Zviedru draugu kopa

More in: News & Politics
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
167
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PRIEKULES NOVADA NVO
 • 2. NOVADĀ DARBOJAS 30 NVO9 98 87 6 PRIEKULE6 BUNKAS PAG.5 GRAMZDAS PAG.4 KALĒTU PAG.3 3 PRIEKULES PAG. 2 2 VIRGAS PAG.210
 • 3. NVO SADALĪJUMS PĒC INTERESĒM KULTŪRA,IZGLĪTĪBA 28 13 SPORTS2 5 JAUNIEŠU MEDNIEKU KOPAS LAUKSAIMNIECĪBAS
 • 4. NVO SADALĪJUMS PA PAGASTIEM10 8 2 MEDNIEKU 1 1 1 6 1 1 LAUKSAIMNIECĪBAS 3 1 1 4 JAUNIEŠU 2 4 4 3 1 1 3 1 1 0 SPORTS KULTŪRA,IZGLĪTĪBA
 • 5. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA ‟‟ZVIEDRU DRAUGU KOPA‟‟ DARBĪBAS VIRZIENI: REALIZĒTIE PROJEKTI  “Jauniešu darba prakses Sadarbība ar „Latviešu draugu vietu izveidošana Virgas biedrību” Zviedrijā Torsas pagastā cilvēkresursu komūnā; attīstībai un nodarbinātības veicināšanai” Pieredzes apmaiņa ar zviedriem starp dažādām speciālistu un iedzīvotāju  Ģimeņu atbalsta grupa grupām; „Varavīksne” Kultūras programmu apmaiņa  “Priekules novada un koncerti Zviedrijā nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā
 • 6. VIRGAS PAG. BIEDRĪBAZVIEDRU DRAUGU KOPA
 • 7. VIRGAS PAG. BIEDRĪBAZVIEDRU DRAUGU KOPA
 • 8. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “SMAIDIŅI” DARBĪBAS VIRZIENI PROJEKTI Veicināt jauniešu līdzdalību  „Brīvā laika pavadīšanas centra sabiedriskajā dzīvē; apkārtnes labiekārtošana” Atbalstīt un veicināt jauniešu  «Aprīkojuma iegāde Purmsātu iniciatīvas; brīvā laika centram» Nodrošināt jauniešiem iespēju  Par savu darbību 2012. gadā iegūt dzīvē nepieciešamās jaunieši tika atzīti par prasmes,lietderīgi izmantot brīvo uzvarētājiem nominācijā – laiku un iegūt nepieciešamo „Jauniešu iniciatīva 2012”. informāciju
 • 9. VIRGAS PAG.BIEDRĪBA “SMAIDIŅI”
 • 10. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “ROB-LANKA” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES Veicināt lauku iedzīvotāju  Labiekārtota Prūšu videi draudzīgas ūdenskrātuves saimnieciskās darbības teritorija, ierīkotas ugunskura dažādošanu un nodarbinātību; vietas; iegādātas laivas un ūdensvelosipēdi, sporta inventārs atpūtai gan Sekmēt Virgas pagasta vasarā, gan ziemā; dabas un kultūrvēsturisko resursu izmantošanu veselīgas atpūtas un lietderīga  nodrošināta piekļuve personām ar īpašām brīvā laika organizēšanai. vajadzībām;  tiek atjaunoti zivju krājumi
 • 11. BIEDRĪBAROB-LANKA
 • 12. PAR BIEDRĪBU• Dibināta 2009. gada 4. septembrī• Biedrībā 8 biedri• Biedrības priekšsēdētāja – Ruta Balode• Tālrunis – 26536512• E-pasts – baloderuta@inbox.lv
 • 13. MĒRĶI• Veicināt lauku iedzīvotāju videi draudzīgas saimnieciskās darbības dažādošanu un nodarbinātību, radot iespēju ienākumu palielināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai
 • 14. MĒRĶI• Sekmēt Virgas pagasta dabas un kultūrvēsturisko resursu izmantošanu veselīgas atpūtas un lietderīga brīvā laika organizēšana
 • 15. PROJEKTS «PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVES TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA TŪRISMA VEICINĀŠANAI UN PAKALPOJUMU DAŽĀDOŠANAI PRIEKULES NOVADĀ»• Atbalstītāji: • Biedrība «Liepājas rajona partnerība»* • Eiropas Zivsaimniecības fonds* *Pasākuma «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana» ietvaros
 • 16. PROJEKTS «PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVES TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA TŪRISMA VEICINĀŠANAI UN PAKALPOJUMU DAŽĀDOŠANAI PRIEKULES NOVADĀ»• Publiskais finansējums: • LVL 13041,76 Projekta kopējā summa• Pašvaldības finansējums: • LVL 1449,09 LVL 14490,85
 • 17. PROJEKTS «PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVES TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA TŪRISMA VEICINĀŠANAI UNPAKALPOJUMU DAŽĀDOŠANAI PRIEKULES NOVADĀ»
 • 18. PROJEKTS «ZIEMAS PRIEKI»• Atbalstītāji: • Latvijas Hipotēku banka• Hipotēku bankas finansējums: Projekta kopējā • LVL 250,00 summa • Pašvaldības līdzfinansējums: • LVL 318,00 LVL 607,00 • Biedrības finansējums: • LVL 39,00
 • 19. PROJEKTS«ZIEMAS PRIEKI»
 • 20. PROJEKTS «PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVES ATPŪTAS KOMPLEKSS PIEEJAMS VISIEM»• Atbalstītāji: • Eiropas Zivsaimniecības fonds • Biedrība «Liepājas rajona Projekta kopējā partnerība» • Publiskais finansējums: summa • LVL 16869,10 LVL 18743,45 • Pašvaldības finansējums: • LVL 1874,35
 • 21. PROJEKTS«PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVES ATPŪTAS KOMPLEKSS PIEEJAMS VISIEM»
 • 22. Atpūtas vieta pie Prūšu ūdenskrātuvesatvērta bez maksas jebkuram apmeklētājam!
 • 23. PALDIES!
 • 24. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “MĒS UN VIDE” PROJEKTS “APRĪKOJUMA NODROŠINĀJUMS TEHNIKAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI” Projekta kopējās izmaksas 10 126 LVL Publiskais finansējums 9113 LVLIegādāts minitraktors, augsnes frēze unpļāvējs-smalcinātājs
 • 25. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA „‟KANU ATVARS‟‟ DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES Propagandē jāšanas sportu un pajūgu braukšanu  Projekts “Zirgs cilvēka kā veselīga dzīves veida veselībai un priekam” sastāvdaļu; iesaista gan  Projekts “Sociālā pieaugušos, gan bērnus pakalpojuma vietas regulārās nodarbībās; uzlabošana” piedāvā relaksējošas izjādes un reitterapijas nodarbības;  Pasākums "Kā top šovi“ apkalpo dažādus pasākumus – kāzas u.c.
 • 26. VIRGAS PAG.BIEDRĪBA “KANU ATVARS”
 • 27. VIRGAS PAG.BIEDRĪBA “KANU ATVARS”
 • 28. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “RUMULA” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Sadarbībā ar NorvēģijasLauku iedzīvotāju sociālās rakstnieku un sociologu atstumtības riska Terji Binderu piesaistīti mazināšana, veidojot līdzekļi vairāku Purmsātu pievilcīgu dzīves un skolas istabiņu remontam; kultūrvidi.  noorganizēts pasākums senioriem;  sagatavoti vairāki projekti
 • 29. VIRGAS PAG.BIEDRĪBA “RUMULA”
 • 30. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “VIRDZENIECES” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES Lauku teritorijas  Projekta rezultāts - jauna ekonomisko un sociālo sporta zāle bijušās Virgas apstākļu uzlabošana; muižas saimniecības ēkas vietā; Lauku kultūrvēsturiskā  Tika svinēta dzimšanas mantojuma saglabāšana; diena "Rožleju" mājai Virgā, kura atzīmēja 175 Dažādas brīvā laika gadu jubileju. pavadīšanas aktivitātes
 • 31. VIRGAS PAG.BIEDRĪBA “VIRDZENIECES”
 • 32. PRIEKULES PILSĒTA BIEDRĪBA “ZILAIS LAKATIŅŠ” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Priekules pilsētas vēstures Sekmēt Priekules pilsētas materiālu vākšana un iedzīvotāju iesaistīšanos apkopošana. demokrātiskās un pilsoniskās  Sadraudzības pasākumu sabiedrības nostiprināšanā; veicināšana ar citām Atbalstīt iedzīvotāju pensionāru kopām. iniciatīvu;  Izveidots dziedātāju ansamblis Attīstīt interešu grupu brīvā "Zilais lakatiņš", Eiropas deju laika pavadīšanas aktivitāšu grupa "Valceris", rokdarbu organizēšanu. pulciņš, lauku kapela.
 • 33. PRIEKULES PILS. BIEDRĪBA “ZILAIS LAKATIŅŠ” RADOŠĀ DARBNĪCA “ŠUJ BEZ RŪPĒM”PROJEKTA KOPĒJĀSUMMA Ls 1418PUBLISKAISFINANSĒJUMSLs 1276.2PAŠVALDĪBASFINANSĒJUMSLs 141.8
 • 34. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “VĀRTAVA” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Tiek pierakstīti Bunkas pagasta iedzīvotāju dzīvesstāsti; Veicināt kultūras un vēstures mantojuma  apzināti valsts un vietējas nozīmes saglabāšanu; kultūras pieminekļi Bunkas pagastā;  novadnieku Ata Kronvalda un Alfrēda Krūkļa piemiņas Pētīt Bunkas pagasta pasākumi, pētīti viņu dzimtaskoki; vēsturi;  apzinātas un fotogrāfētas bijušās mājas, veidoti fotoalbumi; Organizēt  organizēti pārgājieni interesentiem seminārus, ekspedīcijas, kon pa Bunkas pagastu. ferences.
 • 35. Dzīvesstāsti tiek ierakstīti diktofonā unpēc tam veikta transkripcija.Kopumā ierakstītas 12 kasetes ardzīvesstāstiem
 • 36. Attēlā – bērzu birzs stādīšanaA.Kronvalda dzimtajās mājas,birzscentrā ozolu stāda A.Kronvaldamazmazdēls Andris Gaters ar kundzi
 • 37. Attēlā – novadpētnieku grupaekspedīcijā pa seno māju vietām
 • 38.  Turpināt darbu pie grāmatas izveides par Bunkas pagasta vēsturi Velomaršruta izstrāde, iekļaujot pagasta vēsturiskos apskates objektus Pilnveidot darbu ar bērniem un jauniešiem Saglabāt un turpināt attīstīt novadpētniecības tradīcijas
 • 39. BUNKAS PAG.KROTES MEDNIEKU KLUBS Krotes mednieku klubs dibināts 1922. gadā
 • 40. BUNKAS PAG.KROTES MEDNIEKU KLUBS
 • 41. BIEDRĪBA “KALĒTU VIETĒJĀS INICIATĪVAS GRUPA”  AKTIVITĀTES DARBĪBAS VIRZIENI  Jauniešu centrs  Veicināt un atbalstīt sabiedrības iestāšanos Kalētu pagasta attīstībā;  Kalētu muižas rozārija atjaunošana  Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību, NVO, uzņ  Rotaļu un aktīvās atpūtas ēmumiem un citām laukumi institūcijām;  Fitnesa zāle Mērķauditorija - visu vecumu un sociālo slāņu Kalētu  Ūdenstūrisma attīstība pagasta iedzīvotāji. Bārtas upes baseinā
 • 42. Jauniešu centrs 2010. g.
 • 43. Jauniešu centrs 2010.g.
 • 44. Muižas rozārija atjaunošana 2010. g.Muižas rozārija atjaunošana 2011.g
 • 45. Muižas rozārija atjaunošana 2011.g.
 • 46. Rotaļu un aktīvās atpūtas laukumi 2010. g.
 • 47. Rotaļu un aktīvās atpūtas laukumi 2010. g.
 • 48. Fitnesa zāle 2011. g.
 • 49. Ūdenstūrisma attīstība Bārtas upes baseinā
 • 50. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “BUNKAS SAULESPUĶES” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES Izglītot sevi un rast iespēju  Projekts "Pašapziņas darīt to citiem. veidošana". Psiholoģijas nodarbības par  Projekts "Kā rūpēties par savu dažādām ģimenes veselību". Tikšanās ar ārsti tēmām, veselību un par Romāni. pašapziņas celšanu.  Projekts"Sievietes Pieredzes apmaiņa un skaistumam". sadraudzība ar citām Skaistumkopšanas kursi. biedrībām.
 • 51. BUNKAS PAG.BIEDRĪBA “BUNKAS SAULESPUĶES”
 • 52. BUNKAS PAG.BIEDRĪBA “BUNKAS SAULESPUĶES”
 • 53. BUNKAS PAG.BIEDRĪBA “BUNKAS JAUNIEŠU KLUBIŅŠ” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Radīt jaunas brīvā laika  Projekts "Ceļamaize pavadīšanas iespējas labākai nākotnei"; jauniešiem;  Projekts "Jautrās brīvdienas";  Stimulēt sociālo problēmu risināšanu jaunatnes vidū;  Akcija „Dators NVO darbam”  Piedalīties dažādos  Projekts"Jaunieši Priekules projektos. novada attīstībai". •
 • 54. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “LINDĀLE” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES Vides sakopšana, labiekārtošana, uzņ  Tiek pētīti un svinēti latviešu ēmējdarbības veicināšana; tautas gadskārtu svētki; Ekotūrisma maršrutu izstrādāšana, taku ierīkošana;  Daudzi biedrības dalībnieki Vēsturiskā mantojuma darbojas interešu kopā apzināšana, saglabāšana, popul „Saspraude”, kura nodarbojas arizēšana; ar dažādām mākslinieciskām Māksliniecisko aktivitāšu aktivitātēm. veicināšana.
 • 55. BUNKAS PAG.BIEDRĪBA “LINDĀLE”
 • 56. BUNKAS PAG.BIEDRĪBA “LINDĀLE”
 • 57. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “BUNKAS MEŽĀBELE” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES Pensionāru, invalīdu un  Tikšanās 1 reizi mēnesī ar viņu ģimeņu atbalstīšana dažādu profesiju pārstāvjiem;  Kursi (apgūtas Veselīgas atpūtas datorprasmes, angļu organizēšana; valoda, saskarsmes psiholoģija) Pagasta vēstures izpēte  Ekskursijas; Veselīgs dzīvesveids katrā  Talkas mājā
 • 58. BUNKAS PAG.BIEDRĪBA “BUNKAS MEŽĀBELE”
 • 59. BUNKAS PAG.BIEDRĪBA “BUNKAS MEŽĀBELE”
 • 60. PALDIES PAR UZMANĪBU!