Személyiség és egészségpszichológia

15,416 views

Published on

Published in: Travel, Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,416
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
225
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Személyiség és egészségpszichológia

 1. 1. Személyiség és egészségpszichológia
 2. 2. • A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a személyiséglélektan azon alapfogalmaival, fontosabb elméleteivel, törvényszerűségeivel, amelyek az egészséges testi-lelki fejlődés szempontjából kiemelt fontosságúak. Ismerjék meg az egészség fogalmát, annak testi-lelki vonatkozásait, az egészség megóvásának pszichológiai aspektusait, pszichológiai vonatkozásait. Így váljanak képessé felismerni a tanulók és a tanárok testi - lelki egészségét fenyegető tényezőket, a hatékony és kevésbé hatékony megküzdési stratégiákat. Rendelkezzenek olyan egészségnevelési alapismeretekkel, amelyeket mind saját életükben, mind tanítványaik nevelésében felhasználhatnak
 3. 3. • A személyiség fogalma, összetevői, • A személyiség tipológiai megközelítése, a big five • A fontosabb személyiséglélektani elméletek (pszichoanalízis, behaviorizmus, humanisztikus pszichológia, kognitív pszichológia stb.) ismertetése, mit gondolnak ezek az irányzatok az egészséges személyiségről, annak fejlődéséről • Az egészséglélektan fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében, kapcsolata más területekkel, a mentálhigiénével.
 4. 4. • A prevenció és az egészségpromóció fogalma, a prevenció szintjei • Az egészségmagatartás fogalma • A stressz hatása a testi-lelki egészségre, megküzdési stratégiák, coping mechanizmusok • Az egészség nevelés területei: - lelki, testi, szociális szint • Módszerek és lehetőségek az egészségnevelés területén az egészséges életmódra nevelés korosztályspecifikus lehetőségei • A mentálhigiéné- egészségpszichológia-egészségnevelés intézményi háttere
 5. 5. Irodalom • Buda Béla: A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Budapest, Nemzeti Tk., 2003., p. 7-229. • Carver, Charles S. - Scheier Michael F.: Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris K., 1998., pp. 22-404. • Kulcsár Zsuzsanna: Egészségpszichológia. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2002., pp. 11- 211.
 6. 6. Ajánlott irodalom: • Badura, B. - Kickbusch, I. (eds.): Health promotion research. Towards a new social epidemology. WHO Regional Publications, European series No.37. Coppenhagen, 1991. • Buda Béla: Az iskolai nevelés - a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. • Fudor, K.: Mental Health Promotion. Paradigms and practice. Routledge. London, New York, [é. n.] • Gerevich József (szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Budapest, Animula, 1997. • Hatvani Andrea - Estefánné Varga Magdolna - Taskó Tünde: Személyiséglélektani és szociálpszichológiai alapismeretek. Eger, EKF, Líceum Kiadó, 2001. • Sarafino, Edward P.: Helath psychology. Biopsychosocial interactions. New York, John Willey, 1990.
 7. 7. • ALAPTERÜLETEK: • ALKALMAZOTT o Általános lélektan TERÜLETEK: o Szociálpszichológia o Klinikai pszichológia o Személyiséglélektan o Pedagógiai pszichológia o Fejlődéslélektan o Munkalélektan o Egészségpszichológia o stb.
 8. 8. Személyiséglélektan • a pszichológiának az az ága, ami azt kutatja, hogy a lelki folyamatok az egyes emberen belül hogyan szerveződnek egy egységes egésszé, egy személyiséggé. o Foglalkozik azzal, hogy milyen törvényszerűségei vannak a személyiség működésének. o Milyen hasonlóságok és különbségek vannak az egyes emberek között, o és mi ezeknek a hasonlóságoknak és különbségeknek az oka. • Röviden a személyiséglélektan tárgya az emberi személyiség.
 9. 9. Egészséglélektan • A pszichológia speciális edukációs, tudományos és gyakorlati hozzájárulása o az egészség elősegítéséhez és fenntartásához, o a betegség megelőzéséhez és kezeléséhez, o az egészség és a betegség és a különböző működési zavarok etiológiai és diagnosztikus összefüggéseinek azonosításához o valamint az egészségvédelem rendszeréhez. (Matarozzo)
 10. 10. A személyiség fogalma, összetevői
 11. 11. • a személyiség olyan tényezők, - különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze -, amely az egyes embert megismételhetetlenné teszi, megkülönbözteti másoktól, és meghatározza a viselkedését és gondolkodását.
 12. 12. • A személyiség kifejezés angolul personality, németül Personalitat, franciául personalité a latin persona szóból származik. • A persona eredetileg azt az álarcot jelentette, amit az ókori színházban a színészek viseltek, később a szerepre, majd magára a szerepet játszó színészre értették. • A szó mai jelentését a felvilágosodás korában szerezte.
 13. 13. • A személyiség a társadalmi fejlődés eredménye. • Minden személyiség egy meghatározott szerepet tölt be a társadalom életében, cselekvő részese annak. • A személyiséget mindig befolyásolja kora filozófiája, uralkodó eszmerendszere, társadalmi – történelmi berendezkedése.
 14. 14. • A személyiséget nemcsak társas –társadalmi tényezők befolyásolják, hanem a veleszületett testi –lelki adottságok, az öröklött tényezők is. • A személyiséget jellemzi az éntudat. • A személyiséget jellemzi az aktivitás. • A személyiség egy önszabályozó, nyílt rendszer.
 15. 15. A személyiség tipológiai megközelítése, a big five
 16. 16. Hippokratész –Galénosz vérmérsékleti tipológiája • Két és félezer évvel ezelőttről származik, és Hippokratész nevéhez fűződik. Ezt ötszáz évvel később Galénosz dolgozta át. • Kiindulásnak az emberek vérmérsékletét, érzelmi életének sajátosságait választották. Az emberek vérmérsékleti különbségét szerintük az okozza, hogy az egyes vérmérsékleti típusokra más-más testnedv túlsúlya jellemző. • Az egyes típusokat a négy alapelemmel (levegő, víz, föld, tűz) is összekötötték. Így a következő négy típust különböztethetjük meg:
 17. 17. • Szangvinikus vérmérséklet. Testnedve a vér, eleme a levegő. Érzelmi reakcióik gyorsan, könnyen keletkeznek, erősek, de hamar lecsillapodnak. (szalmaláng-típus) Kedélyes, barátságos, közlékeny emberek, árad belőlük az életkedv. Egészséges arcszín, gyors mozgás és felfogás jellemzi őket. • Kolerikus vérmérséklet: testnedve a sárga epe, eleme a tűz. Érzelmi reakcióik könnyen felkeltődnek, erősek, sokáig tartanak, így erős indulatai gyakran elragadják. Határozott testtartás, nyílt tekintet, sárgás arcbőr jellemzi őket. Egész megjelenésük tetterőt fejez ki.
 18. 18. • Melankolikus vérmérséklet: Testnedve a fekete epe, eleme a föld. Érzelmi reakcióik lassan és nehezen keltődnek fel, tartósak és nagy erősségig fokozódnak. Főleg a bánat, a szomorúság, a levertség érzése tartós náluk. Nehezen döntenek arckifejezésük gondterhelt, külsejük törékeny. • Flegmatikus vérmérséklet: Testnedve a nyálka, eleme a víz. Érzelmi reakcióik nehezen, lassan jönnek létre, gyengék, és nem tartósak. Kiegyensúlyozott, nyugodt, egykedvű emberek, fát lehet vágni a hátukon” Tekintetük, megjelenésük jellegtelen, kifejezéstelen.
 19. 19. Kretschmer alkati tipológiája • Kretschmer meggyőződése szerint a temperamentum és a testalkat kölcsönösen megfelel egymásnak. Ezt a megfelelést a vegetatív idegrendszer a belső elválasztású mirigyek, és a hormonok közvetítésével hozza létre. • Így megkülönböztethetünk három testalkati típust, amely három vérmérsékleti típussal és szélsőséges, kórós esetben három pszichiátriai megbetegedéssel köthetünk össze.
 20. 20. Testalkat Vérmérséklet Pszichiátriai megbetegedés Piknikus Ciklotím Mániás depresszió Aszténiás Skizotím Schizofrénia /leptoszom Atletikus Viszkózus Epilepszia
 21. 21. • A piknikus testalkatra rövid végtagok, zömök, kerekded külső a jellemző. Keskeny váll, hordóalakú törzs, korai kopaszodás, de dús testszőrzet tipikus ezeknél az embereknél. • A ciklotim lelkialkatúak általában kedélyes, jólelkű, társas emberek. Közvetlenek, szívesen feloldódnak a jelenben, a külső világban. Kedvelik az érzéki örömöket, Vagy fürge, vállalkozó szellemű vidám és mozgékony vagy pedig kényelmes, nehézkes, búskomorságra hajlamos emberek.
 22. 22. • Az aszténiás testalkatra hosszú, vékony végtagok, henger alakú törzs, keskeny mellkas és váll a jellemző. Fejük kicsi, a hajuk dús, a testszőrzetük gyenge. • A skizotím lelkialkatra a befelé fordulás, a valóságidegen eszme és álomvilág a jellemző. A többi embertől, a világtól akár sértődékenysége, akár túlérzékenysége miatt visszahúzódik, ezért gyakran különcnek tartják. Hűvös, sokszor nem törődik másokkal, egoista.
 23. 23. • Az atletikus testalkatot hosszú végtagok, széles izmos váll, keskeny csípő, feszes izmok jellemzik. • A viszkozus lelkialkatú emberek nyugodtak, ritka náluk az erős indulati megnyilvánulás, ha mégis előfordul leginkább kirobbanó harag formájában mutatkozik meg. Gyakran flegmatikusak, passzívak. Jellemzi a nagyfokú állhatatosság, hűséges, kitartó barát, szerelmes.
 24. 24. Pavlov idegrendszeri tipológiája • Pavlov szerint az idegrendszert a következő tulajdonságok mentén lehet jellemezni: o Az idegrendszeri izgalmi folyamatok erőssége vagy gyengesége. o A két ellentétes folyamat az izgalom és a gátlás kiegyensúlyozottsága, vagy kiegyensúlyozatlansága. o Az idegrendszeri folyamatok mozgékonysága. Mennyire gyorsan, vagy lassan terjednek ezek a folyamatok. • Ez a három tulajdonság összesen harmincnégy lehetséges kombinációt eredményez, de ezek közül –Pavlov szerint – a gyakorlatban csak négy figyelhető meg.
 25. 25. • élénk típus: Erős, gyorsan terjedő, kiegyensúlyozott gátlási és ingerületi folyamatok jellemzik. Így gyorsan könnyen kiváltható de nem tartós cselekvések, reakciók várhatóak. • Féktelen típus. Erős gyorsan terjedő izgalmi folyamatok és gyenge gátló folyamatok jellemzik így a két folyamat viszonya kiegyensúlyozatlan. Hajlamos az agresszióra, a külső ingerekre gyorsan reagál, gyakori a környezettel való konfliktus, alkalmazkodási nehézség.
 26. 26. • Nyugodt típus: Erős, de lassú, kiegyensúlyozott gátlási és izgalmi folyamatok jellemzik. Reakció cselekedetei tartósak, stabilak. Nyugodt kiegyensúlyozott élőlények (kutyák vagy emberek). Idegrendszerük a stresszt jól tűri. • Gyenge típus. Gyenge, lassú, kiegyensúlyozott izgalmi és gátlási folyamatok jellemzik. Túlérzékenyek, a stresszt nehezen viseli el az idegrendszerük, ami alkalmazkodási zökkenőkhöz vezethet.
 27. 27. Jung tipológiája: • A jungi tipológia két oldalról közelíti meg az emberi típusok kérdését : • Egyik oldalról Jung szerint az embereket hajtó nagy számú motiváció dacára két alapvető pszichés beállítódást, attitűdöt lehet megkülönböztetni az extraverziót és az introverziót. • Másik oldalról az embereket úgy is típusokba lehet osztani, hogy megnézzük a négy pszichés funkció közül, kinél melyik dominál.
 28. 28. Ezek a funkciók a követezőek: • Gondolkodás: Az intellektuális megismerés, logikai következtetés. • Érzés. Szubjektív értékelés. • Érzékelés: Érzékszervek segítségével történő észlelés. • Intuíció: A tudattalanul végbe menő észlelés, a lehetőségek, még meg nem valósult dolgok észlelése.
 29. 29. Jung összesen 8 típust feltételez • Extravertált gondolkodó • Extravertált érző • Extravertált érzékelő • Extravertált intuitív • Introvertált gondolkodó • Introvertált érző • Introvertált érzékelő • Introvertált intuitív
 30. 30. Eysenck tipológiája • Eysenck a tipológiáját gyakorlati megfigyelésekre alapozta. • 1947-ben 700 neurotikus katona vizsgált meg. A vizsgálat alapján 39 személyiségjellemzőt talált, amelyeket statisztikailag faktoranalízissel elemzett. • A faktoranalízis egy olyan eljárás, amelynek segítségével számos tulajdonság együtt járását lehet vizsgálni, így számos jellemzőt, tulajdonságot néhány csoportba –faktorba – rendezhetünk, egyszerűsíthetünk.
 31. 31. Eysenck két – egymástól független dimenziót talált: • extraverzió - introverzió • érzelmi stabilitás, labilitás
 32. 32. Extraverzió –introverzió • Az extravertált ember társaságkedvelő, sok barát veszi körül. Szereti az izgalmakat, a kockázatot. Impulzív, hajlamos az agresszióra. • Az introvertált ember ezzel szemben nyugodt, csendes, távolságtartó, kevés barátja van. Szeret előretervezni, kerüli az izgalmakat, a kalandot.
 33. 33. Érzelmileg stabilitás – érzelmi labilitás • Az érzelmileg stabil ember nyugodt, kiegyensúlyozott, Nehéz felbosszantani, nem aggodalmaskodik, nem szorong, érzelmi reakciói lassúak, gyengék, hamar visszatérnek az alapszintre. • Az érzelmileg labilis ember ezzel szemben aggodalmaskodó, szorongó, gyakran küzd „pszichoszomatikus” panaszokkal. Érzelmi reakció gyorsak, erősek, nehezen térnek vissza az alapszintre. Tartós stressz hatására könnyen kialakulnak náluk neurotikus tünetek.
 34. 34. Vonáselméletek - Allport • A vonás: nem más, mint a pszichológiai szerveződés, a személyiség alapvető építőköve. • A vonás „olyan viszonylag állandó struktúra, amely integrált egységgé fogja össze az egyébként egymáshoz nem hasonlító ingereket és válaszokat”, vagyis a viselkedéseket.
 35. 35. A vonás lehet: • Közös vonás (általános vonás): Olyan vonások, amelyek mentén az emberek összehasonlíthatóak. Ezek a közös kultúra termékei, így az egyes emberről keveset mondanak. Ilyen például a büszkeség is. • Személyes vonás (diszpozíció): A vonások egyénre jellemző, egyedi elrendeződései, ezek az egyéni élet termékei. Ennek oka, hogy a közös vonások minden embernél más – más módon ágyazódnak be egymás közé, másként viszonyulnak egymáshoz. Például a büszkeség másként jellemez egy zárkózott embert, mint egy nyitottabbat.
 36. 36. A személyes vonások: • Uralkodó diszpozíciók: Ezekkel nem minden ember rendelkezik. Mégis vannak olyanok, akik egyetlen olyan vonással jellemezhetőek, amely a teljes viselkedésüket, életüket meghatározza. • Centrális diszpozíciók: Minden ember rendelkezik. 4 – 5 olyan diszpozícióval, amely a viselkedés, az élet nagy területét befolyásolja. Ilyen például barátságosság, vagy a rendszeretet. • Másodlagos diszpozíciók: Minden emberre jellemző, specifikus, az élet szűk területére vonatkozó, de viszonylag állandó viselkedésmódok. Ezek nem annyira feltűnőek vagy következetesek, mint az előző két típus. Ilyen például az öltözködési stílus, vagy a modor stb
 37. 37. Big five • Extraverzió – introverzió • Barátságosság - barátságtalanság • Lelkiismeretesség – felelőtlenség • Emocionalitás • Intellektus
 38. 38. Szűktartományú elméletek • Ezeket az elméleteket azért nevezik szűktartományú elméleteknek, mivel nem az emberi személyiség egészét tipizálják, hanem csupán egy-egy tulajdonság alapján próbálják meg az embereket csoportosítani. o Külső –belső kontroll dimenzió o Mezőfüggőség- mezőfüggetlenség o Kudarckerülés –sikerorientáltság o Represszió -szenzitizáció
 39. 39. A fontosabb személyiséglélektani elméletek
 40. 40. A freudi pszichoanalízis
 41. 41. Személyiség szerkezete • Tudat • Ösztönén –id • Tudatelőttes • Én –ego • Tudattalan • Felettes én –szuperego
 42. 42. Tudatos és tudattalan • A tudatos fogalmát Freud nagyjából a köznapi értelemben használja, szerinte minden tudatos, amiről per pillanat tudomásunk van. • A tudatelőttes tartalmai pillanatnyilag nem tudatosak, de könnyen a tudatosba emelhetőek, ez tulajdonképpen a normál emlékezetnek feleltethető meg. • A tudattalan tartalmai közvetlenül nem ismerhetőek meg, nem hozzáférhetőek, mivel ezeket különböző pszichodinamikai folyamatok védik. Kerülő úton pl. álmokban, elvétésekben azonban megmutatkozhatnak, vagy a pszichoanalitikus terápia révén a felszínre hozhatóak.
 43. 43. AZ ÖSZTÖNÉN • Az ösztönén a legrégibb, öröklött, lelki tartomány. • Tartalmazza az ösztönöket, így innen származik az összes pszichés energia. • Az ösztönén túlnyomó a tudattalanban van. • Az id az örömelv a (Lustprinzip) alapján működik, azonnali szükséglet kielégítésre törekszik. • Az ösztönénnek két féle eszköze van: A reflextevékenység és az elsődleges megmunkálás. o A reflextevékenység nem más, mint velünk született automatikus reakciók például tüsszentés, hunyorgás. o Az elsődleges megmunkálás „bizonyos szükséglet kielégülését szolgáló tárgy, vagy esemény mentális képzetének a kialakítását és e képzet mentális megszállását jelenti
 44. 44. AZ ÉN • Az én az ösztönénből fejlődik ki és feladata a valósághoz való alkalmazkodás, az önfenntartás. • Az én kapcsolatot tart a külvilággal. • A valóságelv (Realitatprinzip) alapján működik • Így állandó harcban áll az ösztönénnel, hiszen a realitás követelményei miatt annak késztetéseit késleltetheti, vagy akár vissza is utasíthatja. • Eszköze az úgynevezett másodlagos megmunkálás, • Az énnek tudatos és tudattalan részei is vannak.
 45. 45. A FELETTES ÉN • A felettes én fejlődik ki utoljára. • A szülői hatásokra alakul ki. • Feladata, hogy a jó-rossz, helyes-helytelen kategóriáiban ítéljen. • Mindig tökéletességre törekszik. • Két alrendszere van: o Énideál o A lelkiismeret • A szuperego célja egyrészt az id azon impulzusainak a gátlása, amelyeket a társadalom leginkább rosszal, másrészt, hogy az ént rávegye arra, hogy a reális célokat lelkiismereti céloknak rendelje alá, harmadrészt, hogy tökéletességre törekedjen.
 46. 46. Személyiség dinamikája • A személyiség rendelkezésére álló összes ösztön adja a lelki energiák összességét. Az összes energia az ösztönénből származik, a másik két lelki tartomány az ösztönéntől kapja az energiáját. Mivel az egy pillanatban rendelkezésre álló energia mennyisége korlátozott, így a három lelki tartomány állandó harcban van egymással az energiáért
 47. 47. Két alapösztönkör: • Az életösztön az erosz. Ez az ön és a fajfenntartás ösztönköre. A rendelkezésére álló összes energia mennyiséget nevezik libidónak A libidót a közgondolkodás gyakran a szexuális energiával azonosítja, de ezt Freud jóval tágabb értelemben használja, az összes faj és létfenntartást szolgáló ösztönre érti. • A halálösztön, vagy más néven destrukciós ösztön a Tanatos. A halálösztön célja a rombolás, ami fordulhat önmagunk vagy a külvilág ellen is.
 48. 48. A pszichoszexuális fejlődés • Freud szerint a neurotikus tünetek kialakulásában különösen a kora gyermekkornak van nagy szerepe. • Az egyes fejlődési szakaszok arról a testrészről kapták a nevüket, amelyek az adott kor legfontosabb örömforrását jelentik. • Minden szakasznak megvan a maga problémája, konfliktusa, melyet, ha nem sikerül megoldani fixáció jön létre.
 49. 49. • Az orális szakasz • Anális szakasz • Fallikus szakasz • Latencia vagy lappangás • Genitális szakasz
 50. 50. A szorongás és az elhárító mechanizmusok • Freud a szorongás három formáját különbözteti meg: o A reális szorongás – ez nem más mint a valóság reális veszélyei miatt érzett félelem. o A neurotikus szorongás – ez az egonak attól való félelmét jelenti, hogy az ösztönén törekvéseit nem tudja megfelelően szabályozni. o A morális szorongás – Ez akkor lép fel ha megszegjük, vagy megakarjuk szegni a felettes én parancsait.
 51. 51. • A szorongást az ego két féle módon próbálhatja meg kezelni: o Racionális erőfeszítések segítségével próbálhat a veszéllyel megküzdeni, ez leginkább a reális szorongás esetén segít. o Az elhárító mechanizmusok segítségével.
 52. 52. • Az elhárító mechanizmusok olyan „eljárások, vagy taktikák, amelyeket az én fejleszt ki, hogy könnyebben megküzdhessen a szorongással. Ha az elhárítás jól működik akár a szorongás fellépését is megakadályozhatja. Az elhárító mechanizmusoknak két közös tulajdonságuk van (1) tudattalanul működnek, (2) valamilyen módon eltorzítják, átalakítják vagy meghamisítják a valóságot.”
 53. 53. Néhány fontosabb elhárító mechanizmus: • Az elfojtás. Az elfojtás elfelejtést, a kínos, elfogadhatatlan tartalmaknak a tudattalanba száműzését jelenti. • Regresszió: A regresszió a fejlődés egy korábbi fokára való visszacsúszást, visszaesést jelent. • Meg nem történtté tevés (anulláció) A meg nem történtté tevés lényege, hogy egy későbbi cselekedettel, gesztussal vagy gondolattal érvénytelenítünk, „visszacsinálunk” egy korábbi cselekvést.
 54. 54. • Kivetítés (projekció). A kivetítés vagy más néven projekció azt jelenti, hogy saját elfogadhatatlan vágyainkat, gondolatainkat, kivetítjük, másoknak tulajdonítjuk. • Reakcióképzés. A reakcióképzés esetében az elhárított indulattal ellentétes irányú szokást alakítunk ki, ami a személyiségünkbe beépülve személyiségjeggyé válhat. • Szublimáció. A szublimáció azt jelenti, hogy egy impulzust, egy késztetést átalakítunk valami társadalmilag elfogadható impulzussá.
 55. 55. BEHAVIORIZMUS
 56. 56. A klasszikus behaviorizmus • A behaviorizmus angol eredetű szó, a behavior viselkedést jelent. • Kezdetét 1913-hoz kötik, amikor Watson „Hogyan látja a behaviorista a pszichológiát?„ című cikke megjelent. • Létrejöttében a korábbi pszichológiai irányzatokkal való elégedetlenség játszotta a legnagyobb szerepet. • A szervezet számukra fekete doboz, ami azon belül történik, azzal nem érdemes foglalkozni. Ezért nem foglalkoztak a személy belső állapotaival, mivel ezeket a viselkedés tudományos igényű vizsgálata szempontjából nem tartották fontosnak.
 57. 57. • A behavioristák szerint a pszichológia vizsgálata tárgyának egyedül viselkedést kell tekinteni, hiszen ez az egyetlen, ami objektíven vizsgálható. • A klasszikus behaviorizmus fő fogalmai az inger és a válasz. • A klasszikus behavioristák célja az volt, hogy olyan szintre eljussanak, mikor egy a szervezetet ért ingerből egyértelműen tudnak a válaszra következtetni, és viszont. • Így a behavioristák az inger – organizmus – válasz formulában gondoltak. • Az organizmust olyan fekete doboznak tekintették, amely nem alkalmas a tudományos vizsgálatra, amellyel nem kell foglalkozni.
 58. 58. • A behaviorizmus kísérleti paradigmáiból következik, hogy az állatokon végzett kutatásaik eredményeit egy az egyben az emberekre átvihetőnek gondolták. • Fő kutatási területük a tanulás volt.
 59. 59. Neobehaviorizmus • Az ötvenes évekre a behavioristák felismerték, hogy hiába próbálkoznak az ingerek és a válaszok egy az egybeni megfelelésének a keresésével. • Ezért elkezdtek a különböző - általuk közbülső változóknak nevezett - tényezőket feltételezni az agyban, amelyek az ingerek és a válaszok között közvetítenek. • Ennek az irányzatnak a képviselője volt Hebb, Osgood és Hull. • Olyan kérdésekkel kezdtek el foglalkozni, mint a látens tanulás, a kognitív térképek stb.
 60. 60. A kognitív pszichológia • A kognitív pszichológia a behaviorizmus bölcsőjében nevelkedett, és vált önálló irányzattá. Sokan a behaviorizmus harmadik korszakának tekintik. • A kognitív irányzat a megismerő folyamatok, a megismerő tevékenység vizsgálatát helyezi kutatása középpontjába. • Főkérdésük az, hogy az egyén hogyan strukturálja, hogyan képezi le tapasztalatait, hogyan integrálja, rendszerezi a világról, a valóságról szerzett tudását, hogyan gondolkodik, milyen sémákat használ.
 61. 61. Walter Mischel kognitív személyiségelmélete • Walter Mischel a kognitív változók öt osztályát veszi figyelembe. • Ezek a személyiség részét képezik és a külvilági tapasztalatokból (tanulás) származnak. Mischel szerint ezek a változók átveszik a vonások szerepét a személyiség meghatározásában. A kognitív változók a viselkedés alakítása során kölcsönhatásba lépnek meghatározott helyzetekkel, így határozzák meg a konkrét viselkedést.
 62. 62. Ezek a kognitív változók a következők: • A személyiség kompetenciái, azok a készségeink és problémamegoldó stratégiáink, amelyek segítségével a világot értelmezzük és befolyásoljuk. A kompetenciáink fejezik ki arra a kérdésre a választ, hogy mire is vagyunk képesek. • A kódolási stratégiák és személyes konstrukciók, amik nem mások, mint a világ az ember által létrehozott egyedi értelmezései. Ezek határozzák meg, hogy milyennek látjuk a helyzetet, a világot, hogyan szelektáljuk a rendelkezésre álló információt, hogyan csoportosítjuk, kódoljuk az eseményeket.
 63. 63. • A személy elvárásai, ami annak az elővételezése, hogy egy eseményt milyen másik esemény fog követni, mi fog történni utána. • Szubjektív érték, ez az a cél amit az egyén a viselkedésével el akar érni. A dolgok szubjektív értéke ösztönzi cselekedetekre az egyént. Különböző emberek különböző értéket tulajdoníthatnak viselkedés ugyanolyan eredménynek is. • Önszabályozó rendszerek és tervek. Ide céljaink terveink tartoznak. Hogyan érhetjük el a céljainkat, milyen viselkedéses szabályokat, normákat fogadunk el, mennyire vagyunk képesek reális terveket kidolgozni
 64. 64. A humansztikus pszichológia
 65. 65. • A humanisztikus pszichológiát válasznak tekinthetjük mind a pszichoanalízis, mind a behaviorizmus emberképére. • A humanisztikusok úgy gondolják, az ember autonóm, szabad döntésre, önmegvalósításra, önfejlődésre képes lény. • A humanisztikus pszichológia egyik forrása az egzisztencialista filozófia volt, amit Sarte és Camus neve fémjelez. Szerintük az ember magányos lény. Az ember felelős a saját döntéseiért, és nem az isten, vagy külső társadalmi erők határozzák meg ezeket a döntéseket. Az ember 100 %-ig szabad, de 100 %-ig felelős is a döntéseiért, és ezért érzi magányosnak magát.
 66. 66. 1962-ben a Humanisztikus Pszichológiai Társaság • Az érdeklődés középpontjába az élményeket átélő embert kell állítani, annak szubjektív világképével együtt. • Az ember kreatív és önmegvalósításra képes lény. • Amikor a tudományos kutatás számára problémát keresünk, annak jelentéstelisége, az ember szempontjából való fontossága lényegesebb, mint az, hogy mennyire könnyű az adott problémát objektíven kutatni.. • A személyiség méltósága a legfőbb érték, amit a pszichológusoknak mindig figyelembe kell venniük
 67. 67. Rogers selfelmélet” • Az „énkép” vagy self. A self struktúra nem más, mint az a kép, amit saját jellemzőiről, kapcsolatairól alkot az egyén. Ez egy szervezett képet jelent önmagunkról, tulajdonképpen azon érzések, attitűdök, értékek, gondolatok szervezett mintázatát, amelyek az egyénre vonatkoznak. • Az énideál. Az énideál az arról alkotott képe az embernek, amilyen lenni szeretne. • Az organizmus. Az organizmus a teljes egyént jelenti. Az organizmus alapvető célja az önmegvalósítás.
 68. 68. • A viselkedés meghatározásában mind a self, mind az organizmus, mind az énideál szerepet játszik. Ha az organizmus tapasztalatai alátámasztják az énképet, és a self és az én-ideál összhangban van, akkor kongruenciáról beszélünk. Ha a tapasztalat és az észlelt énkép eltér egymástól, az össze nem illés, az inkongruencia állapota lép fel, ami belső feszültséghez, alkalmazkodási zökkenőkhöz vezet.
 69. 69. • Az egyén a viselkedése megváltoztatásával a tapasztalatait változtatja meg, és így énképét megőrizheti. • Az egyén módosítja az énképet az új tapasztalatok fényében. • Ha a tapasztalatok túlságosan fenyegetik, veszélyeztetik az énkép egészét, a tapasztalatokat kizárhatjuk a tudatunkból, ez a freudi elfojtáshoz hasonló jelenség. • Ha az össze nem illő viselkedést az egyén nem tudatosítja, akkor szorongás lép fel, ami az énkép sértetlenségét elősegítő elhárító mechanizmusokat léptet működésbe. Ezek az elhárító mechanizmusok többé-kevésbé megfeleltethetőek a freudi modell elhárító mechanizmusainak.
 70. 70. Maslow • szükségleti hierarchia. • A piramis csúcsán az önmegvalósítás áll. Az önmegvalósító embert Maslow szerint az jellemzi, hogy a o valóságot gyakorlatiasan észleli o jól tűri a bizonytalanságot o önmagát és másokat is elfogadja olyannak amilyenek o kreatív o törődik az emberiséggel o mélyen átéli az élet alapélményeit o erős és kielégítő kapcsolatot tart fenn más emberekkel.
 71. 71. • Az önmegvalósítás tünékeny pillanatait Maslow csúcsélménynek nevezi – ezt számos ember átéli. Ez egy olyan pillanat, olyan élmény, amelyet boldogság és kielégültség jellemez. „ A tökély és a cél elérésének egy időleges, nem mások ellen irányuló és nem éncentrikus állapota.”
 72. 72. Az egészséglélektan
 73. 73. Fogalmak: • Egészségpszichológia: A pszichológia speciális edukációs, tudományos és gyakorlati hozzájárulása az egészség elősegítéséhez és fenntartásához, a betegség megelőzéséhez és kezeléséhez, az egészség és a betegség és a különbözőműködési zavarok etiológiai és diagnosztikus összefüggéseinek azonosításához valamint az egészségvédelem rendszeréhez. (Matarozzo)
 74. 74. • Egészségfejlesztés: egészséges magatartásra törekvés • Egészségnevelés: ugyanez a nevelés oldaláról: ahhoz szükséges ismeretek, készségek,életmód, hogy a gyermek egészséges maradjon – aktív, saját sorsa felett kontrollt gyakorló ember
 75. 75. • Mentálhigiéné: lelki egészségvédelem, egészségmegőrzés o Testi-lelki –szociális harmóniára törekvés
 76. 76. Az egészségpszichológia létrejöttének okai (Gentry): • Biomedikális modell kudarca • Életminőséggel való fokozott foglalkozás • A hangsúly a fertőző betegségekről a krónikusbetegségekre tolódik át • Viselkedéstudományok fejlődése • Egészséggondozás emelkedő költségei • Első konferencia:1983
 77. 77. Egészségpszichológia célja: • Egészség és betegség értelmezése, kurrens pszichológiai ismeretekkel való integrálása • Egészséggel és betegséggel kapcsolatos pszichológiai oktatás és szolgáltatás fejlesztése • A közvélemény, a pszichológiai és a biomedikális társaságok tájékoztatása az eredményekről
 78. 78. Egészségpszichológia emberképe • Az XX. sz.első fele: passzív, responder típusú emberképe – klasszikus behaviorizmus • 50-es évek: interaktív modell (közbülső változók) – neobehaviorizmus • 70-es évek: intraaktív modell (ember aktív,a coping és az aktív kontroll kutatása)
 79. 79. A prevenció és az egészségpromóció fogalma, a prevenció szintjei
 80. 80. Prevenció • Az elsődleges prevenció: o Aspecifikus módszerek. Ezek az általános egészség fenntartását, a megbetegítő tényezőknek való ellenállást tűzik ki céljuknak. o Specifikus módszerek. Ezek a különböző specifikus betegségek például depresszió megelőzését tűzik ki céljuknak. • Másodlagos prevenció • Harmadlagos prevenció
 81. 81. Egészségpromóció • Gordon 1950: egészséggrádiens: o az egészség és a betegség nem egymást kizáró, hanem komplementer fogalmak. o Azok a tényezők, amelyek felelősek a betegség kialakulásáért, függetlenek lehetnek a betegségért felelős tényezőktől. Egészség nem egyenlő betegség hiányával o Aktív cselekvés saját egészségünk védelmében • Egészségtudatos magatartás
 82. 82. Az egészségmagatartás fogalma
 83. 83. • Egészségorientáltság a betegségközpontúsággal szemben • Viselkedéses rizikófaktorok vizsgálata- betegségek és halálokok jelentős aránya visszavezethető viselkedéses tényezőkre: viselkedés módosítása hosszútávon az egészség alakulását módosíthatja
 84. 84. Életmódbeli kockázati tényezők: • Dohányzás • alkohol • Drog • Nem megfelelő táplálkozás • Kevés fizikai aktivitás • Közlekedési biztonság elhanyagolása • Stb.
 85. 85. Egészségvédő viselkedés • Minden olyan viselkedés, amit a személy azzal a céllal végez, hogy védje, elősegítse, vagy fenntartsa az egészségét, függetlenül azáltal észlelt egészségi állapottól és attól, hogy az adott viselkedés objektíven hatékony-e? (Harris, Guten)
 86. 86. Egészség viselkedés és szociokulturális háttér: • Alacsonyabb szocioökonómiai státuszú emberek: o Rosszabb várható élettartam o Több egészségkárosító magatartás • USA: o Kisebb születési súly o Nagyobb csecsemő és gyerekhalandóság o Több krónikus felnőttkori betegség o Több 65 év alatti haláleset o Több korlátozott aktivitású nap
 87. 87. Oka: • Rosszabb egészségszokások • Attitűdbeli különbségek: kevésbé hisz abban,hogy aktívan tehetne valamit • Külső kontrollosság • Kevesebb ismeret a kockázati tényezőkről • Magyar férfiak 64%-a éri meg a 65 évet
 88. 88. Életkori kockázati tényezők: • Magzati kor: o anya egészségviselkedése a meghatározó –intrauterin ártalmak • Csecsemő és kisgyerek: o baleseti kockázat, o egészségszokások kialakításának kezdetei • Serdülőkor: o sok kockázati viselkedés ekkor kezdődik, o balesetek, o Szociális kiscsoportok hatása
 89. 89. Nemi különbségek: • Nőknek nagyobb a várható élettartalma o Nemi hormonok védő szerepe a menopauzáig o Fiúknál  nagyobb a csecsemőhalandóság  Fiúknál több baleset,  kockázati viselkedés,  veszélyesebb munkahelyek,  veszélyesebb szabadidő tevékenységek
 90. 90. Egészséghiedelem modell • Észlelt hajlam – mennyire gondolja, hogy hajlamos az adott betegségre • Milyen előnyt vár az adott viselkedéstől - ár/haszon • Mennyire vannak akcióra késztető jelzések – belső vagy külső környezet jelzései –fenyegetettség • Észlelt akadályok –pl mellékhatások, költségek • Demográfiai és pszichoszociális tényezők
 91. 91. Védekezési motiváció modell • Az a szándék, hogy valamilyen egészségvédő viselkedést folytassunk. • 3 faktora: o Sérülékenység o Észlelt súlyosság o Válaszhatékonyság • A védekezési motiváció intenzitását a három faktor szorzata határozza meg –ha bármelyik faktor értéke 0, a motiváció is 0 lesz
 92. 92. Rogers: • a faktorok nem összeszorzódnak,hanem összeadódnak az adott kiértékelési folyamaton belül o Fenyegetés= sérülékenység+ súlyosság -jutalmak o Megküzdés= válaszhatékonyság + énhatékonyság- költségek • A kettő viszont a a végső értékelésnél összeszorzódik
 93. 93. • Későbbi kutatások bebizonyították a viselkedési szándék valóban pozitívan korrelál o az énhatékonysággal, o válaszhatékonyságal, o sérülékenységgel, o Súlyossággal.
 94. 94. Szakaszmodellek • Elővigyázatosság - elfogadási folyamatmodellje (Weinstein) o Nincs tudatában a problémának o Nem érdekli a probléma o Döntés a cselekvés mellett (vagy ellen) o Döntés a konkrét cselekvésről o Cselekvés o fenntartás
 95. 95. Elméletközi modell • Szakaszai: o szemlélődés o Felkészülés o Cselekvés o Fenntartás • Ez azonban spirálisan zajlik
 96. 96. Konfliktuselméleti modell – a hiedelemmodell módosítása • Beteg = aktív (racionális vagy irracionális) döntéshozó. • Döntés 5 fázis: o Jelen viselkedés megkérdőjelezése o Alternatív megoldások keresése o Mérlegelésük, döntés valami mellett o Elköteleződés a döntés mellett, vállalni a konfrontációt miatta a környezettel o Teljes elköteleződés • A folyamat bármelyik lépcsőnél elakadhat
 97. 97. A stressz szerepe a döntésben –döntési konfliktus • 3 faktor befolyásolja: o Kockázat, o remény, o Időnyomás • Kombinációik 5 megküzdési stratégát adnak:
 98. 98. • Konfliktus átélés hiánya, nem észleli viselkedése kockázatait,marad az eredeti viselkedésnél • Saját életmódját kockázatosnak ítéli, de talál olyan alternatívát ami ezt csökkenti és amihez alkalmazkodni tud –nincs konfliktus átélés, jelentős viselkedés módosulás – átalakító önkontroll
 99. 99. • Defenzív elhárítás: sajátviselkedését kockázatosnak ítéli,de úgy érzi nem tud olyasmit csinálni,ami használna, nincs remény,, stressz fokozódik –halogatás,tagadás, felelősség elhárítása • Hipervigilancia: súlyos kockázatot észlel,úgy érzi nincs elég idő a megoldáshoz,nagy stressz, kapkodó megoldás keresés –olyan alternatíva elfogadása ami pillanatnyi enyhülést ígér • Vigilancia: súlyos kockázat, de úgy véli idővel lesz megoldás, stressz nem túl erős,nagy esély a racionális döntésre
 100. 100. „Egészségvédő” személyiség • Szívósság o Elkötelezett – hisz saját cselekvése fontosságában o Kontroll - személyes felelősség és hatékonyság érzése o Kihívás • Koherencia
 101. 101. A stressz hatása a testi-lelki egészségre, megküzdési stratégiák, coping mechanizmusok
 102. 102. Stressz • Ember és környezete kölcsönhatásában újszerű magatartást igénylő helyzet. • Típusai: o Eustressz o distressz • Szűkebb értelemben: pszichikai, fizikai jólétünket veszélyeztető esemény
 103. 103. Adaptációs szindróma • Selye: nem specifikus károsító hatásokra a szervezet az un. Adaptációs szindrómával reagál. • 3 szakasza: o Alarm vagy vészreakció o Ellenállás o kimerülés
 104. 104. Összetevői: • Stresszor • Stresszreakció • Egyén pszichológiai adottságai - személyisége
 105. 105. Stresszor • Befolyásolhatóság • Bejósolhatóság • Próbatételek – képesség, énkép • Belső konfliktusok: o Függetlenség – függőség o Intim kapcsolat – magány o Együttműködés – versengés o Impulzusok kifejezése – etikai normák betartása
 106. 106. Holmes, Rhoe életesemény lista • Házastárs halála100 • Állásvesztés 47 • Válás 73 • Nyugdíjazás 45 • Különélés 65 • Családtag betegsége • Börtön 63 44 • Közeli családtag halála • Terhesség 40 63 • Szex. Problémák 39 • Baleset v. betegség 53 • Új családtag 39 • Házasság 50 • Anyagi helyzet változása 38
 107. 107. • Közeli barát halála 37 • Alvási szokások • Iskola kezdete-vége 26 változása 16 • Életkörülmények • Étkezési szokások változása 25 változása 15 • Vita főnökkel 23 • Üdülés 13 • Költözés 20 • Karácsony 12 • Iskolaváltás 20 • Apróbb szabálysértés • Templomba járási 11 szokások változása 19
 108. 108. Stresszreakciók • Szorongás • Harag • Agresszió • Fásultság, depresszió – tanult tehetetlenség (Seligmann) • Kognitív károsodások: o Összpontosítás o Logika o Elterelhetőség • Fiziológiai vészreakció – Cannon-féle vészreakció
 109. 109. Coping mechanizmusok • Probléma központú o Meghatározni a problémát o Alternatív megoldások kitalálása o Ezek mérlegelése o Választás o Kivitelezés • Érzelemközpontú megküzdés o Átértékelés o támogatáskeresés
 110. 110. • Tartós stressz - pszichés problémák – testi problémák – pszichoszomatika • 1970-es évek csak 7 betegséget tekintettek pszichés alapúnak: o Asztma o Colitis o Gyomorfekély o Magas vérnyomás o Reumatid artitis o Anorexia nervosa o Pajzsmirigy túlműködés • Ma jóval többet tekintenek pszichoszomatikusnak
 111. 111. Ingerspecifikus elmélet • Egyén valamelyik szerve, szervrendszere érzékenyebb
 112. 112. Pszichoanalitikusok: • Bizonyos betegséghez bizonyos személyiség társul (ma már nem elfogadott): o Asztma: szorongó, bizonytalan, rosszul alkalmazkodó, kényszeresen kötelességtudó o Ekcéma: önbüntető, frusztrált, szeretetéhes
 113. 113. • A típus: szív és érrendszeri betegségek –agresszív, nyugtalan, teljesítményorientált, versengésre hajló, ellenséges, türelmetlen • B típus: nyugodt,kiegyensúlyozott • C típus: daganatos betegségek – tehetetlenség, szorongó, túlzott alkalmazkodás, elfojtás,saját érdekek háttérbe szorítása • D típus: koszorúér betegségek – elnyomott negatív érzelmek, szociális kapcsolatok kerülése, aggodalom, düh – szociális gátlás + negatív affektivitás
 114. 114. • Coping: • Savoring: • Negatív állapotok és • Folyamatos állapot ami problémák kezelése azokat az erőfeszítéseket és • Stresszkezelés kompetenciákat jelenti o Érett énvédő amelyek a szubjektív jólét mechanizmusok növekedésére és a pozitív o Reaktív alkalmazkodás élményállapot létrehozására irányul o Megbocsátás o Hálaadás o Optimizmus o Apró örömök o Pozitív cselekedetek
 115. 115. Az egészségnevelés módszerei
 116. 116. • Testi- lelki – szellemi harmóniára nevelés • Embert olyan fejlettségi szintre juttatni, hogy maga akarjon minél egészségesebb lenni, megszerzett egészséget megőrizni • Függ: o adott tanuló életkorától o Egészségi állapotától • Konkrét területei: o Táplálkozás o Testápolás o Testedzés o Családi élet o Mentális élet
 117. 117. 6-10 évesek • Felmérés (megfigyelés) –tisztaság, viselkedéskultúra –tükrözi anyagi, lélektani, szociális helyzetet • Személyes elbeszélgetés –család szociális viszonyai • Szoktatás – családból hozott jó szokások megőrzése, hiányzóak kialakítása • Mintakövetés – egyik gyerek a másik számára • Egyéni és közös alkotó munka –művészi nevelés,közös tevékenység a szociális harmóniáért
 118. 118. 10-14 évesek • Ld. Előzőek • Megfigyelni fejlődést, stagnálást, társakhoz való viszonyát, visszafejlődést • Egyéni elbeszélgetés- közvetett indirekt módszerek hasznosabbak, élethelyzethez kötni • Szoktatás helyett racionális meggyőzés • Mintakövetés – általában ő választja a példaképet • Egyéni és közös alkotómunka –tudatos önépítés, egyéni érdeklődés
 119. 119. 14-18 évesek • Megfigyelés • Egyéni beszélgetés –nagy igény rá • Szoktatás helyett egzakt tudományos feltárás, intellektuális felismerés, meggyőzés • Minta – felnőtt, kortárs, sztárok, történelmi hősök
 120. 120. A mentálhigiéné- egészségpszichológia- egészségnevelés intézményi háttere
 121. 121. • Laikus intézmények o Család o Szomszédok o Közösségi kapuőrök o Önsegítő csoportok • Professzionális intézmények o Egészségügyi intézmények o Szociálpolitika intézményei o Oktatási-nevelési intézmények
 122. 122. Család • Információ rendszerezése, gyűjtése értelmezése • Visszajelentő, útmutató • Életfilozófia, identitás forrása • Referencia és kontrollcsoport • Gyakorlati segítség • Pihenés, regeneráció
 123. 123. Önsegítő csoport • Támogat • Érték közös tevékenység • önkéntes • Laikusok • Sem egyéb laikus sem professzionális segítók nem használnak
 124. 124. Az iskola • A pedagógusoktól a mai társadalom elvárja: o Személyiségformáló, fejlesztő funkció, betöltését. o oktató ismeretátadó funkciót o a családi szocializáció hiányosságait reszocializáló, korrigáló funkció o zavarfelismerő, diagnosztikai funkció o családdal kapcsolattartó, rekreációs, családgondozó funkció o a gyermek személyiségfejlődési, magatartási problémát helyreigazító „pszichoterapeutai” funkció betöltését is.
 125. 125. Az iskolai mentálhigiéné lehetőségei (Buda): • A mentálhigiénés oktatás. Ez felvilágosítást jelent, ami önmagában kevéssé hatékony. • Mentálhigiénés prevenció. Ide például olyan programok tartoznak, amelyek felkészítik a gyermeket arra, hogy ellen tudjon állni a csábításoknak, mondjuk olyan esetekben, ha droggal kínálják stb.. • Korrektív programok. Ezek a korrekciót célozzák. Ilyenek például azok a programok amelyek a kommunikációs készségeket fejlesztik magyaróra keretein belül, vagy a saját testtel, annak lehetőségeivel, képességeivel való bánást testnevelés óra során stb..
 126. 126. • Önértékelés fejlesztése. Ezek általában kreatív vagy mozgásfejlesztő programok stb.. • Önsegítés, kortárs segítők. A kortárssegítők olyan speciálisan kiképzett tanulók, akik képesek a társaiknak valamilyen problémájuk megoldásában segíteni. A felnőtt segítőkkel szembeni előnyük, hogy a hozzáfordulóknak nagyobb az önhatékonyság, az autonómiaérzetük, inkább érzik úgy, hogy szabad akaratukból kértek segítséget,, mint azok, akik felnőtt segítőkhöz fordulnak.
 127. 127. • Tanári személyiség erősítése, védelme. Ide az esetmegbeszélés, a , a szupervízió módszerei tartoznak. • Iskolai szervezeti konzultáció és szervezetfejlesztés. Ezek a módszerek az iskola egész kollektívájának a fejlesztését célozzák. • Szülőkapcsolatok befolyásolása. A szülőkkel való szoros kapcsolattartás segíthet a gyermekek mentálhigiénés problémáinak felismerésében, a mélyebb okok feltárásában, és a korrekcióban is. • Nyitás a közösség az adott ökoszisztéma felé. Például ünnepségek, vagy ismeretterjesztő előadások stb. megrendezésével. Így az iskola az adott közösség mentálhigiénés centrummává válhat.
 128. 128. Burn out - kiégés
 129. 129. Fogalma: • A fáradtság vagy frusztráció állapotaként definiálja, ami akkor jön létre, ha valamilyen célnak, életmódnak, kapcsolatnak való teljes elköteleződés nem hozza meg az elvárt eredményt (Freudenberg). • A kiégést az empátiás kapacitás kimerülése. A beleérző képesség csökkenése vezet érzelmi kimerüléshez (Kulcsár).
 130. 130. Tünetei: • Fizikai tünetek, mint a krónikus fáradtság érzése, és a pszichoszomatikus tünetek, mint például fejfájás, emésztési zavar, alvászavar. • Érzelmi tünetek. Ide tartozik a depresszió, a szorongás, a félelem, a reménytelenségérzés, kudarcélmény, tehetetlenségérzés, és a munkába vetett hit elvesztése. • Attitűdbeli tünetek. Ez negatív cinikus hozzáállást jelent a munkához, kollégákhoz. • A munka morál romlása. Például a késések számának növekedése, a határidők be nem tartása stb • A kiégés tüneteire gyorsuló spirál a jellemző.
 131. 131. Megoldási lehetőségek: • feladás, pálya módosítás. • szakmán belül új állás keresése • szakmán belül de adminisztratív munkakörbe elhelyezkedés • továbbtanulás, • a személyiség erejének növelésével aktív megküzdési technikák: o szakmai támasz keresése o más aktivitásokba, mint például hobbyk bekapcsolódás o egészségesebb életstílust kialakítása

×