Pedagógiatanár MA levelező tagozat

                     A tanítási gyakorlat


1. A tanítási gyakorla...
Milyen volt a tananyag kapcsolata a megelőző, a későbbi és más tantárgyhoz tartozó tananyaggal?
Megjelentek-e tankönyvön t...
A, A hallgató az EKF Gyakorlóiskola gimnáziumi osztályaiban osztályfőnöki órákat tart, amelyeken
szociális kompetencia fej...
•  A tanulók egyéni és csoportos tanulásszervezésével kapcsolatos elképzelések és
    megvalósulásuk
    •  A veze...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pedtanar_tanitasigyak

3,769 views
3,512 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,769
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedtanar_tanitasigyak

 1. 1. Pedagógiatanár MA levelező tagozat A tanítási gyakorlat 1. A tanítási gyakorlat rendje A hallgatók tanítási gyakorlata • egy 1 hetes iskolai gyakorlatból (3 kredit), időpontja: február-március (előrehozható november-december hónapokra) és • egy 1 hónapos összefüggő egyéni gyakorlatból (20 kredit) időpontja: április vagy november (a képzés utolsó félévének utolsó hónapjában) áll. 2. A tanítási gyakorlat tartalma • Ismerkedés az adott intézmény munkájával, az azt meghatározó dokumentumokkal. • Hospitálás, hospitálási jegyzőkönyvek készítése. • Választás szerint: hét óra tanítás pedagógiai tárgyak esetében, vagy négy kétórás foglalkozás megtartása a szociális kompetenciákat fejlesztő modulok esetében • Az órákhoz/foglalkozásokhoz bő óra/foglalkozás vázlatok készítése, korszerű tanulásszervezési módszerek alkalmazásának tervezésével • Aktív részvétel az órákat/foglalkozásokat követő elemző megbeszélésen • Záró tanítás (záró foglalkozás - 2 órás), és az azt követő elemző, értékelő megbeszélésen való aktív részvétel, önreflexió 3. Hospitálás 2 és 2+1 féléves képzésben 4 óra 3 és 3+1 féléves képzésben 8 óra (két félévben történik) A pedagógiai tárgyak (elméleti és gyakorlati) óráiról hospitálási jegyzőkönyvet kell készíteni. Az oktatók aláírásukkal igazolják a hospitálást. Elfogadott hospitálási helyek: • Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszék, Andragógia Tanszék, Szociálpedagógia Tanszék, EKF-en szervezett OKJ-s képzések • Lakóhelyhez közeli felsőoktatási intézmény, ahol pedagógiai tárgyakat tanítanak A hospitálás megfigyelési szempontjai 1. A tanítási óra célja 2. A foglakozás menetének leírása (Az óra szerkezete időkeretek megjelölésével) 3. A tanítási- tanulási folyamat megtervezettsége Mennyire felelt meg az óra az óratervnek? Volt-e eltérés? Ha igen, mi okozta? 4. Az óra tartalmi értékelése
 2. 2. Milyen volt a tananyag kapcsolata a megelőző, a későbbi és más tantárgyhoz tartozó tananyaggal? Megjelentek-e tankönyvön túli ismeretek? 5. A didaktika feladatok értékelése Milyen didaktikai mozzanatok valósultak meg az oktatási folyamat során, és ezek mennyi időt vettek igénybe. (1. Figyelem felkeltése, 2. Cél ismertetése, 3. Korábbi ismeretek előhívása, 4. Új ismeretek bemutatása, 5. Elemzés, logikai kapcsolás, 6. Absztrakció, 7. Rögzítés, rendszerezés, 8. Alkalmazás, 9. Ellenőrzés, értékelés) Milyen volt az összhang a didaktikai feladatok, a rájuk fordított idő és az óra célja között? 6. Alkalmazott eljárások Mutassa be és értékelje az órán alkalmazott eljárásokat az alábbiak szerint: • Tanítási- tanulási stratégiák: • Szervezési mód: • Módszerek: • Taneszközök és alkalmazásuk: • Motiválás: • Aktivizálás: • Differenciálás 7. Mi tetszett a legjobban? 8. Ön mit tett volna másképpen és miért? 9. Mennyire érte el az óra a célját? Indokolja! 10. Egyéb észrevételei 11. Értékelje a tízfokozatú skálán a látott órát, és értékelését indokolja! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Az értékelés szempontjai: • Az órákra/foglalkozásokra való felkészülés módja: motiváció, szakmai tudás, kreativitás, önállóság • A hallgató által tartott óra/foglalkozás felépítése, szakszerűsége, a megvalósítás módja • A hallgató kapcsolata a diákokkal, a jelölt kommunikációs mintái • A jelölt által készített dokumentumok tartalma és formája 4. Tanítás A tanítási gyakorlat formája hallgatók jelenlegi munkaterülete szerint változó. 4. 1. Pedagógiai munkakörben dolgozók hallgatók 2 és 2+1 féléves képzés 3 óra + vizsgatanítás 3 és 3+1 féléves képzés 6 óra + vizsgatanítás (két félévben történik)
 3. 3. A, A hallgató az EKF Gyakorlóiskola gimnáziumi osztályaiban osztályfőnöki órákat tart, amelyeken szociális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódó témák feldolgozása történik. Az utolsó óra a vizsgatanítás. Óravázlatokat és egy óráról videofelvételt készít (hallgatótárs segítségével), amelynek egy kiválasztott részlete a portfólióba kerül. B, A hallgató egy engedélyezett középiskolában/intézményben tartja meg az osztályfőnöki órákat, vagy pedagógia órákat, vagy szociális kompetencia-fejlesztő tanórán kívüli foglalkozásokat. Majd ezt követően egy kapcsoló óra hospitálással a gyakorlóiskola gimnáziumában tartja meg vizsgatanítását. (Kivétel: Aki pedagógia órákat tart, azt végig a külsö intézményben tarthatja.) Óravázlatokat és egy óráról/foglalkozásról videofelvételt készít, amelynek egy kiválasztott részlete a portfólió része. 4. 2. Nem pedagógiai munkakörben dolgozó hallgatók 2 és 2+1 féléves képzés 3 óra + vizsgatanítás 3 és 3+1 féléves képzés 6 óra + vizsgatanítás (két félévben történik) A hallgató a Neveléstudományi Tanszék oktatóinak és a gyakorlóiskola kijelölt gyakorlatvezetőinek vezetésével megtartott „kiscsoportos belső gyakorlat”-on vesz részt, ahol hallgatótársainak (és érdeklődő főiskolai hallgatóknak) tart pedagógia órákat. Ezen a rövid kurzuson egy kiválasztott szakirodalom feldolgozása történik. Egy kiscsoportban 5-6 hallgató vesz részt, és két napon teljesítik a 3 óra és a vizsgatanítás követelményét. A tanári képzettséggel nem rendelkező hallgatók számára ez két félévben, két-két napot jelent. Hasonlóan a gimnáziumi gyakorlathoz, a hallgató óravázlatokat készít, illetve egy órájáról videofelvétel is készül. A 6 hallgató együttműködéssel készül az órákra, hiszen egymástól veszik át a „fonalat”. Visszajelző lapokat, önértékelő lapokat használnak a megbeszélés során. A belső tanítási gyakorlat felelőse: Dr. Virág Irén adjunktus 5. A portfolióba feltöltendő dokumentumok: • A tanítási gyakorlattal kapcsolatos elvárások megfogalmazása, (előzetes elképzelések a saját munkáról, érzések, gondolatok stb.) (esszé) • Hospitálási jegyzőkönyvek, reflexióval. • A hallgató által legeredményesebbnek, és legproblémásabbnak ítélt órák, foglalkozások tervezetei, a hallgató önreflexiójával. • Záró tanítás, záró foglalkozás tervezete, a hozzá tartozó taneszközökkel együtt • Az órákról vagy foglalkozásokról készített fotók, videofelvételek • A diákok visszajelzésének dokumentumai • A tanítási vagy csoportvezetési gyakorlat tapasztalatainak leírása (esszé) • Az iskolával, a tantestülettel, az iskola vezetésével és az osztállyal/csoporttal kapcsolatos reflexiók • Az iskolához, a tantárgyhoz, a tanuláshoz való viszonyukkal kapcsolatos reflexiók • A diákok megismerésével kapcsolatos reflexiók • A diákokkal való kapcsolat kialakításához kapcsolódó reflexiók
 4. 4. • A tanulók egyéni és csoportos tanulásszervezésével kapcsolatos elképzelések és megvalósulásuk • A vezetőtanárral való együttműködéshez kapcsolódó reflexiók • Saját szakmai fejlődés részletes elemzése, erősségek, hiányosságok számba vétele (Kapcsolódjon a tanítási gyakorlatot megelőző elvárásokhoz!) 6. Az összefüggő egyéni gyakorlat rendje Az összefüggő egyéni gyakorlat ideje 1 hónap, és a képzés utolsó félévének utolsó hónapjában történik. Az összefüggő egyéni gyakorlat ideje: április vagy november Lehet saját iskolában, vagy területileg közelebbi iskolában tölteni a gyakorlatot, abban az esetben, ha az intézmény (közép- vagy felsőfokú!!!) biztosít egy szakirányú egyetemi végzettségű, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező vezetőtanárt, aki a gyakorlat irányítását végzi. Pedagógiatanár szakképzettség esetében elfogadható: A, pedagógia szakos egyetemi végzettség, pedagógiai tárgyak tanításában legalább 5 éves gyakorlat, B, bármilyen szakos egyetemi végzettség, középiskolai osztályfőnöki munkában, szociális kompetencia fejlesztésében legalább 5 éves gyakorlat. Az 1 hónapos gyakorlat koordinálását a Főiskola által kijelölt koordinátorok segítik. Az 1 hónapos összefüggő egyéni gyakorlat helyét a Főiskola hagyja jóvá, ezért kérelmet kell beadni, melynek határideje az összefüggő egyéni gyakorlat megkezdése előtti félév első hónapjának utolsó napja. Pl. szeptember 30, vagy február 28. A kérvényhez csatolni kell a kiválasztott intézmény befogadó nyilatkozatát. Tartalma: Közoktatási intézményben, felnőtteket képző intézményben megbízott vezetőtanár és tanárképző szakember irányítása mellett végzett gyakorlat. A hallgató: Megismeri az intézmény tevékenységrendszerét, dokumentumait, szokásait, hagyományait, rendjét. A tanulók sajátosságait. Hospitál a megbízott vezetőtanár óráin, feljegyzéseket, megfigyelési jegyzőkönyveket készít. Előre meghatározott „fix” osztályokban heti 2-5 órát tanít/foglalkozást tart, a megbízott vezetőtanár által jóváhagyott óravázlatok alapján. A tanítási napok végén a tapasztalatokat megbeszéli a megbízott vezetőtanárral. A megbízott vezetőtanár irányításával tanórán kívüli tevékenységeken vesz részt a helyi sajátosságoknak megfelelően. A gyakorlat során tapasztalatait szakszerűen dokumentálja. 1

×