161693765 upsr-percubaan-terengganu-2013-matematik-2

3,762 views

Published on

pecutan

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,762
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
169
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

161693765 upsr-percubaan-terengganu-2013-matematik-2

  1. 1. SULIT 015/2 MATEMATIK Kertas 2 Tahun 6 Percubaan UPSR 2013 40 Minit Angka Giliran No. Kad Pengenalan PENTAKSIRAN SUMATIF 3 UPSR 2013 Nama: MATEMATIK Kertas 2 PERCUBAAN UPSR 2013 JANGAN BUKA KERTASSOALAN INI SEHINGGADIBERITAU 1. Kamn dikehendaki menulis nombor kad pengenalan/ nombor surat beranak dan angka giliran kamn pada petak yang disediakan. 2. Kertas ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Kod Pemeriksa Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 • 16 17 18 19 20 Jumlah Markah Penuh 1 1 1 • 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 40 Markah Diperolehi Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak TERENGGANU NEGERIANJUNGILMU Dibiayai oleh: Kerajaan Negeri Terengganu Dicetak oleh: Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn.Bhd. Tel: 609-668611/6652/8601 Faks: 609-6660611/0063 015/2 [Lihat sebelah SULIT
  2. 2. SULIT 015/2 Untuk Kegunaan Pemeriksa [40markah] Jawab semua soalan 1 Rajah 1menunjukkan sekeping lead nombor pecahan bercampur. Rajah 1 Tukarkan pecahan bercampur kepada pecahan tak wajar. [ 1 markah 2 Bundarkan 6-428 kepada perseratus yangterdekat. [ 1--rnarkah ] 3 Tulis angka bagi "Lapan belas perpuluhan satu lapan" [ 1 markah ] 4 Rajah 4 menunjukkan isi padu air dalam sebuahbikar. Rajah 4 Berapakah isi padu, dalam ro£, airitu. 5 35217 + 148 = [ 1markah [ 1markah ] Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 2
  3. 3. SULIT 015/2 6 Hitungkan4-09kg - 230 g. Nyatakan jawapan, dalam g. 7 15tahun x 7 = dekad 8 Rajah 8 menunjukkan sebuah sfera. Rajah 8 Lengkapkan ciri-ciri sferaitu. 9 76 000 -503 + 3 306 = tahun Bilangan permukaan melengkung Bilangan sisi [ 2 markah ] [ 2 markah ] [ 2 markah ] [ 2 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 2
  4. 4. SULIT 015/2 Untuk Kegunaan Pemeriksa 10 Rajah 10terdiri daripada beberapa segi tiga sama sisi yang sama besar. Rajah 10 Hitung peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu. [ 2 markah 11 Jadual 11 menunjukkan bilangan murid dalam 4 buah kelas. Kelas Bilangan murid 6 Arif 32 6 Bestari 30 6 Mulia 34 6 Amin 28 Jadual 11 Hitungkan purata murid dalam sebuah kelas. 2 markah 12 Salmi membeli 8 buah buku dengan harga RM64. Dia menjual semiia buku itu dengan harga RM10 sebuah. Berapakah keuntungan yang diperolehinya? [ 2 markah Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 2
  5. 5. SULIT 015/2 13 Jadual 13 menunjukkantempoh perjalanan dua buah kenderaan dari Kemaman ke Kuala Terengganu. Kenderaan Bas Kereta Tempoh perjalanan 3 — jam 4 2jam40minit Untiik Kegunaa/1 Pemeriksa Jadual 13 Hitung perbezaan tempoh masa perjalanan di antara bas dan kereta itu. [ 2 markah ] 14 7 daripada 2200 mm - cm. [ 2 markah ] 14 15 Rajah 15 menunjukkan sebuah taman yang dibina oleh Rosli. <— 6 m —>• •12m Rajah 15 Berapakah luas, dalam m2 , keseluruhan taman itu? [ 2 markah ] 15 Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 2
  6. 6. SULIT 015/2 Untuk Kegimaan Pemeriksa 16 16 Fida ada 240 biji guli. — daripada guli itu berwarna biru. 4 Bakinya berwarna merah, hijau dan kuning yang sama bilangannya. Berapakah jumlah guli berwarna hijau dan biru? [ 3 markah ] 17 Rajah 17 menunjukkan harga 4 batang pen yang sama. Rajah 17 Amirul membeli 3 batang pen itu dan membayar dengan wang RMIOO. Berapakah baki wangnya? [ 3 markah ] 18 Rajah 18 menunjukkan sebuah segi ernpat sama QRST clan sebuah segi tiga sama sisi LMN. 0 R 9cm T M N Rajah 18 Luas segi tiga LMN adalah - daripada luas segi empat QRST. Hitung beza luas kedua-dua rajah. [ 3 markah ] Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 2
  7. 7. 015/2 19 Rajah 19, RST iaiah panjang seutas tali. 18m Rajah 19 RS adalah 130 cm lebih panjang daripada ST. Berapakah panjang RT, dalam m? [ 3 markah ] 20 Sebuah lori menggunakan 101petrol bagi perjalanan sejauh 52 km. Berapakah isi padu petrol, dalam i, yang diperlukan untuk perjalanan [ 3 markah ]sejauh 78 km? Unluk Kegunaan Pemeriksa KERTAS SOALANTAMAT 20 Pentakslran Sumertif 3 Matematik Kertas 2

×