Service design Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on sitä että palvelut taipuvat ihmistä enemmän ja toiminta on tarvelähtöistä Palvelumuotoilu on sitä että palvelut taipuvat ihmistä enemmän ja toiminta on tarvelähtöistä ...Show More

  • 1 clip
  • No views
  1. Add notes to your clips

    As helpful reminders for you or to share your thoughts with others

×