چگونه شبکه های اجتماعی میتواند به تجارت الکترونیکی کمک کند

1,551
-1

Published on

امروزه تجارت اجتماعی یا همان
social commerce
با روند رو به رشدی مورد استفاده قرار میگیرد
در این اسلاید در ابتدا تعریف و مقدمه ای از ان ارائه شده
سپس با بررسی اجزای تشکیل دهنده ان یعنی تجارت الکترونیکی و شبکه اجتماعی (یا بصورت جامع تر وب 2) و ویِژگی های انها به مدل مفهومی از تجارت اجتماعی میرسیم.
بعد از ان با استفاده از مدلی که توسط
Wang & Zhang
در مورد نحوه بررسی تجارت اجتماعی مطرح شده ؛ مدل کاملتری را مطرح میکنیم
و در انتها به بررسی این روند رو به رشد میپردازیم

Published in: Social Media
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,551
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
186
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

چگونه شبکه های اجتماعی میتواند به تجارت الکترونیکی کمک کند

 1. 1. ‫چگونه شبکه های اجتماعی میتواند‬ ‫به تجارت الکترونیکی کمک کند‬ ‫مهدی مجیدفر‬
 2. 2. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫2‬
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت و دغدغه های ان‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫‪‬‬ ‫عدم اعتماد‬ ‫‪‬‬ ‫تکیه بر هوش اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫انگیزه ایجاد حوزه جدیدی به نام‬ ‫تجارت اجتماعی ) ‪(social commerce‬‬ ‫3‬
 4. 4. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫4‬
 5. 5. ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اولین بار توسط ‪ !Yahoo‬در سال 5002‬ ‫‪‬‬ ‫برای توصیف شیوه جدید تجارت الکترونیک‬ ‫‪‬‬ ‫ادغام شبکه اجتماعی با تجارت الکترونیک‬ ‫5‬
 6. 6. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫6‬
 7. 7. ‫اجزا تشکیل دهنده سیستم تجارت‬ ‫‪‬اجتماعی‬ ‫روش بررسی تجارت اجتماعی : جز به کل‬ ‫0.2 ‪Web‬‬ ‫7‬ ‫‪E-commerce‬‬
 8. 8. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫8‬
 9. 9. ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪ ‬شاخص های اصلی طراحی :‬ ‫‪‬‬ ‫9‬ ‫قابلیت استفاده )‪(usability‬‬
 10. 10. ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪ ‬شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬ ‫‪‬‬ ‫01‬ ‫کیفیت خدمات )‪(Service quality‬‬
 11. 11. ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪ ‬شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫کیفیت سیستم )‪(System quality‬‬ ‫‪‬‬ ‫11‬ ‫کیفیت اطلعات )‪(Information quality‬‬ ‫گیرا و جذاب بودن )‪(Playfulness‬‬
 12. 12. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫21‬
 13. 13. ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫شاخص های اصلی طراحی :‬ ‫‪‬‬ ‫31‬ ‫مشارکت )‪(Participation‬‬
 14. 14. ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬ ‫‪‬‬ ‫41‬ ‫گفتگو )‪(Conversation‬‬
 15. 15. ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫شناسایی شرکت کنندگان )‪Participant‬‬ ‫‪(identification‬‬ ‫‪‬‬ ‫51‬ ‫اجتماع )‪(Community‬‬ ‫کیفیت سیستم )‪(System quality‬‬
 16. 16. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫61‬
 17. 17. ‫مدل مفهومی سیستم تجارت‬ ‫اجتماعی‬ ‫71‬
 18. 18. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫81‬
 19. 19. ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫انواع سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫91‬ ‫هسته ‪ ، e-commerce‬ادغام با وب 0.2‬ ‫هسته وب 0.2 ، ادغام با ‪e-commerce‬‬
 20. 20. ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫سایت آمازون )‪(amazon.com‬‬ ‫‪‬‬ ‫از نوع : هسته ‪ ، e-commerce‬ادغام با وب 0.2‬ ‫02‬
 21. 21. ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫صفحه ‪ starbucks‬در فیسبوک‬ ‫‪‬‬ ‫از نوع : هسته وب 0.2 ، ادغام با ‪e-commerce‬‬ ‫12‬
 22. 22. ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫مقایسه دو نوع سیستم‬ ‫‪‬‬ ‫کدام نوع را انتخاب کنیم؟‬ ‫22‬
 23. 23. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫32‬
 24. 24. ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری‬ ‫دیگر‬ ‫‪SAM‬‬ ‫‪Model‬‬ ‫42‬
 25. 25. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫52‬
 26. 26. ‫نتیجه گیری‬ ‫‪‬‬ ‫رفتار اجتماعی انسان‬ ‫‪‬‬ ‫تکیه بر هوش اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫اینده وب – شبکه های اجتماعی‬ ‫62‬
 27. 27. ‫نتیجه گیری‬ ‫‪‬‬ ‫72‬ ‫روند رشد تجارت اجتماعی ‪social commerce‬‬
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×