ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล

2,906
-1

Published on

สไลด์ประวัติวัดใหญ่ ยังไม่สมบูรณ์นัก ต้องแก้ไขอีกมาก

เครดิตรูปภาพ จากภาพยนต์เรื่องสุริโยไท และตำนานสมเด็จพระนเรศวร

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,906
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล

 1. 1. ความสาคัญ วัดสาคัญทางประวัตศาสตร์ิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดพัฒนาตัวอย่ างที่มีผลงานดีเด่ น สานักปฏิบัตธรรมดีเด่ นเฉลิมพระเกียรติประจาจังหวัด ิ วัดส่ งเสริมการศึกษา แหล่ งเรี ยนรู้ ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ฯลฯ วัดใหญ่ ชัยมงคล 1
 2. 2. พ.ศ. ๑๙๐๐ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ ี ๑ พระเจ้ าอู่ทอง เจ้ าแก้ ว เจ้ าไท วัดเจ้ าพญาไท ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 2
 3. 3. ท้ าวศรี สุดาจันทร์ ขุนวรวงศา ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 3
 4. 4. พระเฑียรราชา ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 4
 5. 5. พระอุโบสถวัดป่ าแก้ ว ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 5
 6. 6. พระวิสุทธิ์กษัตรีย์ ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 6
 7. 7. พระวิสุทธิ์กษัตรีย์ ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 7
 8. 8. ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 8
 9. 9. พระเจดีย์ชัยมงคล ชัย : ชนะ มงคล : เครื่ องนามาซึงความเจริญ ่ ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 9
 10. 10. ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 10
 11. 11. หลวงปู่ ฉลวย สุธมฺโม พระครูภาวนารังสี (เปลื ้อง วิสฏฺโฐ) ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 11
 12. 12. ลาดับการบูรณะวัดใหญ่ ชัยมงคล พ.ศ. ๒๔๙๖ สร้ างหลังคาอุโบสถชั่วคราว กุฏิ ศาลา พ.ศ. ๒๕๐๐ ยกฐานะจากวัดร้ างเป็ นวัดมีภกษุจาพรรษา ิ พ.ศ. ๒๕๐๕ ก่ อกาแพงรอบพระอาราม พ.ศ. ๒๕๐๕ ขุดสระนานอกกาแพงทิศตะวันออกและใต้ ้ พ.ศ. ๒๕๐๙ บูรณะพระพุทธรู ปรอบลานพระเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๐๘ บูรณะวิหารพระพุทธไสยยาสน์ พ.ศ. ๒๕๑๐ สร้ างศาลาการเปรี ยญ ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 12
 13. 13. ลาดับการบูรณะวัดใหญ่ ชัยมงคล ( ต่ อ ) พ.ศ. ๒๕๑๒ เจาะบ่ อนาบาดาล ้ พ.ศ. ๒๕๑๓ เปิ ดสานักเรี ยนนักธรรมและบาลี พ.ศ. ๒๕๒๐ สร้ างอุโบสถใหม่ ซ้อนในซากอุโบสถเดิม พ.ศ. ๒๕๒๒ บูรณะพระเจดีย์ชัยมงคลและโบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๓๒ สร้ างอาคารโรงเรี ยนพระปริยัตธรรม ิ พ.ศ. ๒๕๔๖ สร้ างตาหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๔๘ สร้ างศาลากรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ บูรณะกุฏพระภิกษุสงฆ์ ิ ประวัตวัดใหญ่ ชัยมงคล ิ 13
 14. 14. พระครูพิสทธิ์บญสาร ( แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน ) ุ ุ พระมหาสารอง ชยธมฺโม พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร บุคคลากรวัดใหญ่ ชัยมงคล 14
 15. 15. แม่ชีสมจิต ควรเลี ้ยง บุคคลากรวัดใหญ่ ชัยมงคล 15
 16. 16. www.watyaichaimongkol.net www.facebook.com/watyai www.twitter.com/watyai วัดใหญ่ ชัยมงคล 16
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×