• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Veien til mooc på Høgskolen i Østfold
 

Veien til mooc på Høgskolen i Østfold

on

 • 104 views

Dette er en beskrivelsen av veien vi har gått for å utvikle den første MOOC på Høgskolene i Østfolde. iktMOOC har oppstart august 2014. Her kan du gratis melde deg på kurset:

Dette er en beskrivelsen av veien vi har gått for å utvikle den første MOOC på Høgskolene i Østfolde. iktMOOC har oppstart august 2014. Her kan du gratis melde deg på kurset:
https://canvastest.bibsys.no/enroll/JTTHG4

Statistics

Views

Total Views
104
Views on SlideShare
104
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Kjemilærere vodland park <br /> Idrettselever som reite bort <br /> Tungvint for lærere å oppdatere idrettstudentene når de kom tilbake. Men andre elever bynte å bruke disse videoene. Kanse vi kan bruke dette på andre undervisningsformen
 • Vi ser at mesteparten (42%) av respondentene ønsker at lengden på videor som skal brukes i deres studie bør være mellom 11 og 20 minutter lange. 28% svarer at de bør være mellom 6 og 10 minutter lange. Dette betyr at litt over 70% ønsker videoer som er mellom 6 og 20 minutter lange (orange søyler). De som ønsker korte videoer på under 6 minutter er knappt 10% av respondentene og 13% liker videoer som er lengre enn 20 minutter <br />

Veien til mooc på Høgskolen i Østfold Veien til mooc på Høgskolen i Østfold Presentation Transcript

 • Veien til en Magnus Nohr Lærerutdanning Høgskolen i Østfold
 • Magnus Nohr • Jobber på Høgskolen i Østfold (HiØ) – avdeling for lærerutdanning • Har undervist i IKT på lærerutdanning siden 1996. 10 Obligatoriske IKT arbeidskrav for AU/GLU studenter siden 2002 • Utdannet lærer ( IT-drift -> pedagogisk bruk) • Ansvar for «IKT for lærere –innføring i IKT- 15 stp» siden 2002. Blir MOOC 2014 • Master i IKT-støttet læring HiOA (2012-2014) • Filmet alle egne forelesninger siden 2009 (auditorium/klasserom) • Brukt flipped classroom på tre klasser med totalt 250 stud. 2013/2014 • Har laget korte undervisningsvideoer på kontoret siden 2008, og delt dem på www.youtube.com/magnusnohr - 100.000 visninger
 • Våre tanker om MOOC
 • Først litt bakgrunnsinformasjon…
 • Dyslektiker
 • Opptak av alle forelesninger siden 2008
 • Forelesningsopptak -> kortere videoer http://Screencast.hiof.no https://www.youtube.com/magnusnohr/
 • «Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs?» Masterstudium IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Mai 2014 Magnus Nohr og Magnus Johansson
 • utvalg Vi hadde et bruttoutvalg på 708 studenter fra ni forskjellige studieretninger. Disse var fra fem ulike høgskoler i Norge. Antall respondenter som gjennomførte undersøkelsen var 412 stykker. Vi fikk da et nettoutvalg (N) på 412 enheter. Svarresponsen eller svarprosenten i vår studie er 58 %. Et vanlig mål for en bra svarprosent er 50 % (Johannessen et al., 2010).
 • Vår hovedproblemstilling: «Gi en helhetsvurdering av hvordan du opplever bruk av video som læringsressurs». 2% 2% 5% 31% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Svært lite fornøyd Lite fornøyd Hverken eller Fornøyd Svært fornøyd I overkant av 90% er fornøyd eller svært fornøyd (grønn farge) med video som læringsressurs
 • Vi kan avlive myten om den «multitaskende» studenten som studerer overalt og på alle digitale enheter Studentene følger fortsatt tradisjonelle studiemønstre De ser på video hjemme uten å gjøre andre ting samtidig Foto: Bent Kure
 • «eStudent- Grenseløs overgang mellom campus- og nettundervisning» – fikk støtte fra Norgesuniversitetet 2013-2015.
 • Studentevaluering – Innføring i IKT
 • Flipped Classroom Jonathan Bergmann Aaron Sams Utrykket flip blir først brukt av highschool-lærer Karl Fisch når han legger ut sine forelesninger på Youtube. Han kaller det «Fisch Flip» (Pink, 2010) Utrykket flipped classroom blir «offentlig» kjent når Salman Khan, fra Khan Academy, bruker det i sin TED Talk i februar 2011 http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_r einvent_education.html HiØ (2012) 2013
 • Hva synes studentene på HiØ om flipped classroom studieåret 2013/2014? 89.6 98.5 100 67 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 13Glu 13Blu 13Blu-deltid 6 andre grupper Studenter som foretrekker Flipped Classroom med video fremfor tradisjonell undervisning i % - 2013/2014 Klasse Foretrekker Flipped Classroom med video i % utvalg Svarprosent 1 kl. Grunnskolelærerutdanningen 1+2 89,6 77 av 104 86 1 kl Barnehagelærerutdanning 98,5 67 av 90 74,5 1 kl Barnehagelærerutdanning Deltid 100 19 av 40 47,4 6 stud. grupper på 4 andre høgskoler 67 161 av 241
 • • Bare online videoer • Å erstatte læreren med video • Et online kurs… • … Men med workshop for de som trenger det • Mer lærertid for de som trenger det mest • Populært pga fleksibilitet • Tilpasset opplæring Studentene bruker lite muligheten for workshop og tid med læreren
 • Ut fra disse erfaringene…. IKT for Lærere: Innføring i IKT (15stp) Høst 2014 Første MOOCpå HiØ
 • MOOC =
 • Det tar 1000 timer å utvikle en god MOOC Sitat fra Arne Krokan MOOC konferansen UiO 10. september 2013
 • Det tar for lang tid! Vi må bygge på noe vi har fra før!
 • Hva inneholder en MOOC? Kilde : Johannes Heinlein, Senior Director of Strategic Partnerships edX på NHOs Årskonferanse 2014 https://www.nho.no/arskonferanse/Laeringslivet/Nyhetsarkiv/Online-revolusjon/
 • Utfordringer i overgangen til en MOOC Support / Pedagogisk programvare Vurdering Eksamen Fleksibelt Opptak Rekruttering LMSRetting av arbeidskrav Økonomi Lage innhold
 • En «månelanding» å tilfredsstille administrasjonens formelle krav?
 • IKT-support / Pedagogisk programvare • «Helpdesk» driver teknisk support: LMS, Facebook og telefon • Spørretime med 1 time videomøte i uka (Magnus) • «Helpdesk» utvikler og distribuerer pedagogisk programvarepakke som brukes i studiet http://www.youtube.com/watc h?v=oEXGA6fOdWs&feature=sh are&list=UUagvFOT0oXZTXTv_h vgWzew&index=1
 • Fleksibelt opptak • Opptak starter i Canvas 19. mai (Studentgruppe 1+2) • Studentgruppe 1 :Alle kan følge kurset og utnytte læringsressurser • Studentgruppe 2 - Kun de som betaler studieavgiften (560,-) og oppfyller formelle kravene kan ta eksamen • Studenter som tas opp på studiet må ha studiekompetanse og pedagogisk utdanning. (Studentgruppe 2) • Fleksibelt opptak Studentgruppe 2 – 15. august til 15. oktober • Opptakskontoret trenger 4 uker å vurdere om studentene oppfyller formelle krav  Innlevering eksamensmappe 15. november
 • Rekruttering/promotering • Forum for IKT i Østfoldskolen • Praksislærermøter / Rektormøter LU • Magnus personlig læringsnettverk • Kommuneavtaler: Asker og Fredrikstad (lokale veiledere) • Hjelp til å promotere i media via mediegruppa HiØ • Innlegg NKUL konferansen mai 2014 • Sosiale medier/Twitter : #iktmooc og Facebook : https://www.facebook.com/groups/IKTMOOC/
 • Økonomi • Vi må lage en egen økonomisk kalkyle for at MOOC er økonomisk drivverdig. NTNU Smart læring mål
 • Lage innhold til MOOC • Hadde veldig mye video fra før, men måtte skrive mye nytt innhold • Tar mye tid å lage godt innhold (jamfør Krokans 1000 timer) • Oppstartproblem: Tiden som var satt av til produksjon er i stedt brukt til møter for å tilfredsstille krav fra administrasjonen på HiØ • Videoer lages på kontoret, ikke i studio • Publiserer alt innhold med Creative Commons lisens
 • How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos • Videos that intersperse an instructor’s talking head with PowerPoint slides are more engaging than showing only slides • Videos produced with a more personal feel could be more engaging than high-fidelity studio recordings • Videos where instructors speak fairly fast and with high enthusiasm are more engaging • Khan-style tablet drawing tutorials are more engaging than PowerPoint slides or code screencasts. • Even high-quality prerecorded classroom lectures are not as engaging when chopped up into short segments for a MOOC https://www.edx.org/blog/how-mooc-video-production-affects#.U4wtmPnV_oE a.) a recorded classroom lecture, b.) an instructor’s talking head, c.) a Khan-style digital tablet drawing (popularized by Khan Academy), d.) a PowerPoint slideshow.
 • Hva mener du om lengden på videoene som er brukt i dette kurset? Fire av fem respondenter mener at videoen som er brukt i studiet er passe lange. Vi vet at lengden varierer utfra samtaler med institusjonene og fag. Videoene oppleves med andre ord ikke som for korte eller for lange. Takk til Anders Nome for tips om spørsmålet - Leder for læringsteknologis enteret ved NKS nettstudier
 • Hva mener du er passe lengde på en undervisningsvideo for din læringssituasjon?
 • Hva er passe lengde på en undervisningsvideo?
 • 1. Forelesningsopptak på campus 2. Dedikerte korte videoer 3. Dedikerte korte videoer med interaktivitet 4. Adaptiv læring Bruk av video i høyere utdanning Modell: Magnus Nohr
 • Retting av Arbeidskrav • Peer assesment / medstudent-evaluering • Ansette ny person til å rette arbeidskrav • Helpdesk ansatte retter arbeidskrav • Student-orakler retter arbeidskrav - mot timer som godtgjøring for i form av London. 1 student = ansvar et arbeidskrav: retting og veiledning i sosiale medier
 • Eksamen / Evaluering • Fra arbeidskrav til eksamennsoppgaver -> Eksamensmappe med 10 moduler • To sensorer må rette alle mappe-elementene-> Ca 2 timer per student -> kostnad ca 2500,- per student -> , Én sensor retter underveis, én etter innleveringsfrist 15. november • Ikke tillatt med formativ tilbakemelding på eksamensmappe • Fra bokstavkarakter til Bestått / Ikke bestått på MOOC (15. stp) • Stort rettekorps av sensorer fra 15/11 til 15/12 -> standard sensorkontrakter (med usikkert omfang)
 • LMS – Learning Management System • Vi kommer til å bruke Canvas • Valget er gjort etter samtale med Ingrid Mjelve (Uninett/eCampus) Frode Arntzen (Bibsys) og erfaringer fra Arne Krokan (NTNU) • Hadde mest lyst på Knewton som LMS pga mulighet for adaptive learning, men har ikke rukket å prøve ut enda (Tidspress) • Uninett = Trygghet <3