• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Lese  og skrivevansker og digitale verktøy
 

Lese og skrivevansker og digitale verktøy

on

 • 1,472 views

6. timers forelesning om Lese og skrivevansker og digitale verktøy. Det er meningen å laste ned å prøve mange av verktøyene underveis.

6. timers forelesning om Lese og skrivevansker og digitale verktøy. Det er meningen å laste ned å prøve mange av verktøyene underveis.

Statistics

Views

Total Views
1,472
Views on SlideShare
1,472
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Lese  og skrivevansker og digitale verktøy Lese og skrivevansker og digitale verktøy Presentation Transcript

  • Lese - og skrivevansker og digitale verktøy Magnus Nohr og Dag SørmoDagen presentasjon finner du her:
  • VelkommenHei og velkommen til denne forelesningen i Lese - og skrivevansker og digitale verktøy.Wikipedia definerer dysleksi på følgene måte:Dysleksi (fra gresk δυσ- dys, uparet og λέξις lexis, ord, direkte oversatt «vansker medord»), eller ordblindhet er en form for lese- og skrivevansker som er forbundet med ensvikt i det fonologiske systemet. Tilstanden innebærer en svekkelse i hjernens evne tilå omforme skrift som øynene oppfatter, til meningsfylt språk og motsatt omformemuntlig språk til skrift. Et menneske med dysleksi kalles dyslektisk eller dyslektiker.Verdens helseorganisasjon definerer ifølge diagnoselisten ICD-10 dysleksi som ensykdom som innebærer vansker med å lære å lese til tross for vanlig opplæring,normal intelligens og gode sosioøkonomiske forhold. Tilstanden avhenger avkonstitusjonelle, kognitive hemninger.Dysleksi er et av den vestlige verdens mest vanlige handikap. I Norge kan man regnemed at flere hundre tusen mennesker i større eller mindre grad er rammet. Alvorligedyslektiske forstyrrelser forekommer hos 2–5 % av befolkningen.Det betyr at det erdyslektiske elever i nesten alle skoleklasser. Ettersom definisjonen av dysleksi er noeflytende, får man forskjellige vurderinger av antall dyslektikere i ulike undersøkelser.
  • Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Høgskolelektor Dag Sørmo
  • ulturkuke rulekukurtulkuruke tulekukurultkuruke luretukukukturulke kukutelurtlukuruke ruktukuleukturkule lurekuktuurtukulke luekukturturlukuke kuktulurekulrukute rukletukuultrukuke tuklekurukuleturuk urukekult Høgskolelektor Dag Sørmo kuruketul
  • Daglig bokstavmiljø Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Ulike forutsetninger? Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Hva erspråketshensikt? Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Fra symbol til ord• Lyder blir ord• Ord skaper lyder• Sanseapparatet skaper og mottar lyder og ord• Ord blir mening og tanker – tanker blir mening• Ord blir formidling• Ord blir kunnskap og kommunikasjon Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Samisk – norsk fra avkoding til forståelseSámegiella lea suoma- Samisk er et finsk-ugriskugralaš giella, ja gullá språk og tilhører den uralskeurálalaš giellajovkui. språkfamilien.Namahusat nugo Betegnelser somnorggasámegiella, norsksamisk, svensksamiskruoŧasámegiella ja og russisksamisk som kanruoššasámegiella mat finnes i eldre litteratur, ergávdnojit boarráset čállosiin, geografiske forklaringer ogleat geográfalaš čilgehusat tar ikke hensyn til språkligeeaige váldde vuhtii gielalaš forskjeller.erohusaid. Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Hva er normal lesehastighet?• Noen mener at normal lesehastighet ligger på 250 ord pr. minutt.• Skjønnlitterær tekst 300 ord per minutt.• Undertekst på film og TV: 120 ord per minutt• Vanskelig tekst i faglitteratur senker lesehastigheten.• Det samme gjelder tekst med nye navn og hyppig bruk av fremmedord.• Bokstavstørrelse og tekstbredde virker også inn på lesehastigheten. Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Dataspråket gjør oss funksjonshemmet Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Unødvendige detaljer? Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Hvor mye info trenger vi? Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Komplisert?Kognitiv utrustning: Sanseapparatet (persepsjon) evne til å tenke hørsel trekke slutninger syn skille ting fra hverandre finne sammenhenger ……Språklig bevissthet jakten etter lyder Lesehastighet ord voksen 100 – 200 setninger barn 6 – 12 år: 0 – min 100 mening (fra innhold til form eks. tog – lokomotiv) Pseudolesning: Lesekoden: Symboler blir til lyd, ord, = bensin setning Fra å gjenkjenne egen bokstav Høgskolelektorlyder sammen til ord til å sette Dag Sørmo
  • Hva er vanskelig?• Å se forskjeller: – Bokstavens utseende: p, d, p – m, n, u, - – Ord: bil – bli, bur – bru, ord - ro• Å huske forskjellige skrivemåter: – Jæi jikk på søyter• Å høre forskjeller: – Stemte/ustemte yder: t –d, k – g, b – p – Ord: lytte forskjell på: hegg – egg, , (stumme lyder –h) Høgskolelektor Dag Sørmo
  • • Kjenne igjen ord (huske utseende) – Ordene er like nye hver gang: jeg, meg, deg, seg ikke, n-ikke, h-ikke, pr-ikke• Huske sammenheng i lange setninger: «Per og Anne gikk tur i parken og der møtte de mormor og hun sto og matet ender.»• Sammenhenger i fortellinger (hva handlet dette om?) Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Ordsammensetninger• Betydning: – Symbol blir til lyd (en krøll blir til lyden s) – Ord består av lyder (analysere) – Lyd henger sammen med ny lyd (syntese) – Ordet får ny mening (i + s = is) – Ord blir til setning (mening) – Ord settes sammen til ny mening: • Brann + bil = – brannbil – bilbrann Høgskolelektor Dag Sørmo
  • Her er min historie om å vokse opp med dysleksi.
  • Skal vi bruke Kompenserende Hjelpemidder for lesing og skriving?
  • Skal vi bruke Kompenserende Hjelpemidder for lesing og skriving?Eventuelt når skal vi starte medKompenserende Hjelpemidder?
  • Talegjenkjenning
  • Iphone 4s - Siri
  • Babelfish lllllllBabelfisken er en fiktiv oversettelsesfisk iboken Den komplette haikerens guide tilgalaksen av Douglas Adams.En babelfisk er universell oversetter. Denfremstår som en «liten, gul og iglelignende»fisk. Når en babelfisk settes inn i øret tillaterden brukeren å øyeblikkelig forstå alt somblir sagt på et hvilket som helst språk. Dettevar både et brukbart verktøy for Adams, somskrev at han alltid synes det var rart at allformer for romvesener snakket engelsk; ogstartpoenget om en vits om guds eksistens.
  • Google translate
  • Dragon natural speaking
  • Talesyntese
  • 20 Lingspeak Talesyntese / Syntetisk taleResurs: http://www2.lingit.no/produkter/lingspeak/lingspeak_avtaleOpplæring: ?
  • Voxit Budgie Pro http://www.voxit.no/
  • Retteprogrammer
  • Word
  • Lingdys
  • tekstpilot
  • CD-OrdHiØ lærerstudenter kan laste ned her:raps.hiof.noAppsAppsLUCD-ORD 7Programmet ligger i standardoppsettet
  • Noen tips til hvordan gjøre skolehverdagen enklere for dyslektikere• Talegjenkjenning (Sience fiction på norsk)• Talesyntese• Ordrette program
  • Svare med lydFlytt eleven ut på grupperom under prøver og lahan/hun få utdelt oppgaven digitalt og svare vedå spille inn lydfiler.Jeg anbefaler å bruke Powerpoint 2010 ellerOnenote 2010 til elevbesvarelser
  • Ros av bedre innsatser• Selektiv retting – Konsentrere seg om teamer man jobber med• Eleven trenger noe seiere, ikke bare motgang.• La eleven skrive med større fonter slik at han/hun følere de presterer den samme lengden som medelever
  • Leseglede• Tilpass tekstens vanskelighetsgrad• Tekst med store bokstaver• Finn tekst på Internett innen for temaer som interesserer eleven for bedre motivasjon til å lese
  • Lære eleven touchmetoden http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/index.php
  • Pugge høyfrekvente ord
  • 16 Flashcards Program for god gammeldags Pugging • Stave • Svare • Lære • TesteResurs: http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/HomeOpplæring: http://www.educationlabs.com/Lists/Categories/Category.aspx?Name=Flashcards
  • Oppgave : Lag en oppgave med 5 prørsmål i Flashcards Dere har 15 min tilgjengelig før sidemann skal prøve testen din Min Demo:http://flashcards.educationlabs.com/D efault.aspx#/Play/?deckid=7929
  • Lydbøker –Fag- og skjønnlitratur
  • NLB - Norsk lyd- ogblindeskriftbibliotek http://www.nlb.no/
  • DAISY-format (MP3)Hele boken på én CDLydbøkene fra NLB er i DAISY-format. Det betyr at helelydboken får plasspå én CD og kan deles inn i kapitler, sider og avsnitt. Detgjør det enkelt åbla frem og tilbake i lydboken.Alle spillere med MP3-funksjon kan brukes til å hørelydbøkene. DAISY-spillerog PC gir best mulighet til å navigere i boken. Lydbøkenehar integrertspiller for enkel avspilling på PC.
  • Amis – gratis Daisy spiller http://www.daisy.org/amis/
  • Skanne tekst (OCR) til talesynteseC-pen og bordskanner
  • E-lector• Markedets mest komplette pedagogiske lese- og skrivetreningsverktøy.e-Lector er et program som gjør det enklere og mermorsomt å drive lese- og skriveopplæring. Samt forpersoner med lese- og skrivevansker. Tydeliggjør tekst ogvil lese opp all tekst med talesyntese slik at man hørerteksten også. Hovedprinsippet er å fjerne forstyrrende elementer forleseren, samt hjelpe leseren å fokusere på det som skalleses. Den inneholder også talesyntese på flere språk somgjør at man også kan lytte til teksten. Dette gjør også at e-Lector er veldig nyttig i språkundervisning.
  • E-lectorLisensnr:e-Lector:6LY9-X6LL-LLUJ-RRLL-LR13eTaleboka:KKLLLMKMTLink til nyeste versjon:http://www.e-lector.com/download/e-Lector_install.exe
  • Pageturnerhttp://www.pageturner.no/