CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT                    ...
CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT     Baûng tra heä soá söùc chòu taû...
CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT4.6.3. Caûi bieân caùc lôøi giaûi söùc c...
CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT4.6.3. Caûi bieân caùc lôøi giaûi söùc c...
CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT   Baûng tra heä soá söùc chòu taûi N...
CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT                    ...
CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT                    ...
Bieåu ñoàxaùc ñònhcaùc heäsoá söùcchòu taûiNc , Nq , Ncuûa Vesic(1973)    8
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Cac bang tra nen mong

4,964

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,964
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
318
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cac bang tra nen mong

 1. 1. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT Baûng tra caùc heä soá söùc chòu taûi N ; Nq ; Nc cuûa Prandtl, Reissner, Caquot, Kerisel, Vesic 1
 2. 2. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT Baûng tra heä soá söùc chòu taûi N cuûa Meyerhof 2
 3. 3. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT4.6.3. Caûi bieân caùc lôøi giaûi söùc chòu taûi cuûañaát neàn. Brinch Hansen Baûng tra heä soá söùc chòu taûi N ; Nq ; Nc cuûa B. Hansen 3
 4. 4. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT4.6.3. Caûi bieân caùc lôøi giaûi söùc chòu taûi cuûañaát neàn. Brinch Hansen Baûng tra heä soá ii xeùt aûnh höôûng cuûa ñoä nghieâng taûi troïng 4
 5. 5. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT Baûng tra heä soá söùc chòu taûi N ; Nq ; Nc cuûa Puzörievsky 5
 6. 6. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT Baûng tra caùc heä soá söùc chòu taûi N’ ; N’q ; N’c cuûa Terzaghi 6
 7. 7. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT Baûng tra caùc heä soá söùc chòu taûi N ; Nq ; Nc cuûa Terzaghi 7
 8. 8. Bieåu ñoàxaùc ñònhcaùc heäsoá söùcchòu taûiNc , Nq , Ncuûa Vesic(1973) 8
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×