Margr ét Bjarnadóttir
Dagens program <ul><li>Presentasjon av individuelle oppgaver </li></ul><ul><li>Refleksjon og faglig analyse av egne mappea...
Mappeoppgave 1 <ul><li>Egne tanker og meninger </li></ul><ul><li>Målet med oppgaven </li></ul><ul><li>Trekke inn teorier <...
Mappeoppgave 3 <ul><li>Sosialisering og identitets utvikling hos flerkulturelle barn i norske barnehagen </li></ul><ul><li...
Refleksjon og faglig analyse av egne mappearbeider <ul><li>Problemstillinger </li></ul><ul><li>Fordeler og ulemper ved: </...
Refleksjon og analyse av mappens kommunikasjonsdesign <ul><li>Skeptisk og kritisk </li></ul><ul><li>Manglende kunnskaper <...
Refleksjon av gjennomgått pensum <ul><li>Litteratur i forbindelse med forelesninger </li></ul><ul><li>Litteratur i forbind...
Refleksjon over egen læringsprosess <ul><li>Nytt fag </li></ul><ul><li>Store utfordringer </li></ul><ul><li>Forberedt til ...
Vurdering av Sara sine mappeoppgave <ul><li>Mye kunnskaper fra før </li></ul><ul><li>Utvikling av kunnskaper </li></ul><ul...
Litteraturliste <ul><li>Mappeoppgave 1: </li></ul><ul><li>Studie-/fagplan pedagogikk årsstudium </li></ul><ul><li>Dyste, ...
Litteraturliste <ul><li>Mappeoppgave 3 fortsetter : </li></ul><ul><li>Bø, I. og Helle, L. (2008):” Pedagogisk ordbok, 2.ut...
Litteraturliste <ul><li>Selvvalgt pensum – Mappeoppgave 4 </li></ul><ul><li>Betts, S.W., Betts, D.E. & Gerber-Eckard, L.N ...
… takk fyrir mig
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasjonsmappe Power Point[1]

1,370 views
1,302 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasjonsmappe Power Point[1]

 1. 1. Margr ét Bjarnadóttir
 2. 2. Dagens program <ul><li>Presentasjon av individuelle oppgaver </li></ul><ul><li>Refleksjon og faglig analyse av egne mappearbeider </li></ul><ul><li>Refleksjon og analyse av mappens kommunikasjons-design </li></ul><ul><li>Refleksjon av gjennomgått pensum </li></ul><ul><li>Refleksjon over egen læringsprosess </li></ul><ul><li>Vurdering av medstudents mappeoppgave </li></ul>
 3. 3. Mappeoppgave 1 <ul><li>Egne tanker og meninger </li></ul><ul><li>Målet med oppgaven </li></ul><ul><li>Trekke inn teorier </li></ul><ul><li>Utfordringer </li></ul><ul><li>Goodlad’s modell for analyse av læreplaner: </li></ul><ul><li>(Forelesning med B. Damsgaard 01.09.08) </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ideologisk </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Formelle </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oppfattet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Iverksatte </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Den erfarte planen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Skjult? </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. Mappeoppgave 3 <ul><li>Sosialisering og identitets utvikling hos flerkulturelle barn i norske barnehagen </li></ul><ul><li>Teorier om sosialisering og identitet </li></ul><ul><li>Språkets betydning </li></ul><ul><li>Skriveprosessen </li></ul><ul><li>Oppgavens fremtid </li></ul><ul><li>Interesse for problemstillingen </li></ul><ul><li>Valg av begreper </li></ul>
 5. 5. Refleksjon og faglig analyse av egne mappearbeider <ul><li>Problemstillinger </li></ul><ul><li>Fordeler og ulemper ved: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mappeoppgave 1 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mappeoppgave 3 </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Forelesninger </li></ul><ul><li>Litteratur til mappeoppgavene </li></ul>
 6. 6. Refleksjon og analyse av mappens kommunikasjonsdesign <ul><li>Skeptisk og kritisk </li></ul><ul><li>Manglende kunnskaper </li></ul><ul><li>Mye arbeid </li></ul><ul><li>Læring </li></ul><ul><li>Distribuert læring - kunnskapsdeling </li></ul><ul><li>Kurset om mappene </li></ul><ul><li>Bruk av andre midler </li></ul>
 7. 7. Refleksjon av gjennomgått pensum <ul><li>Litteratur i forbindelse med forelesninger </li></ul><ul><li>Litteratur i forbindelse med Mappeoppgaver </li></ul><ul><li>Kilder fra internett </li></ul><ul><li>Bøker utenom pensum </li></ul><ul><li>Selvvalgt pensum </li></ul><ul><li>Krevende bøker </li></ul><ul><li>Nyttige oppslagsverk </li></ul>
 8. 8. Refleksjon over egen læringsprosess <ul><li>Nytt fag </li></ul><ul><li>Store utfordringer </li></ul><ul><li>Forberedt til forelesninger </li></ul><ul><li>Individuelt arbeid </li></ul><ul><li>Gruppearbeid </li></ul><ul><li>Nyttig med tilbakemeldinger </li></ul><ul><li>Utvikling av språk </li></ul>
 9. 9. Vurdering av Sara sine mappeoppgave <ul><li>Mye kunnskaper fra før </li></ul><ul><li>Utvikling av kunnskaper </li></ul><ul><li>Mappeoppgavene </li></ul><ul><li>Pensum </li></ul><ul><li>Læringsprosessen </li></ul><ul><li>Egne tanker </li></ul><ul><li>Distribuert læring </li></ul>
 10. 10. Litteraturliste <ul><li>Mappeoppgave 1: </li></ul><ul><li>Studie-/fagplan pedagogikk årsstudium </li></ul><ul><li>Dyste, Olga: ” Teoretiske perspektiver på mappevurdering ” – </li></ul><ul><li>www-lu.hive.no/ansatte/moh/Olga%20Dysthe.doc </li></ul><ul><li>Dysthe, O. Hertzberg, F. og Hoel T. L: ” Skrive for å lære” . Abstrakt forlage as 2000 </li></ul><ul><li>Mappeoppgave 3: </li></ul><ul><li>Aanderaa, B. og Halvorsen, M. (2001):” Barnehage i en forandret verden ”. Kommuneforlaget, Kapittel 5 </li></ul><ul><li>Berger, P.L. og Luckmann, T. (1966, 4.opplag 2006). ” Den samfunnsskapte virkelighet ” . Fagbokforlaget </li></ul><ul><li>Bornemann, R. (1998):” Kulturmøde i småbørns institutioner, en udfordring ”. Mellemfolkeligt Samvirke & BUPL, Kapittel 7 og 8 </li></ul><ul><li>Bunkholdt, V. (1997): ” Psykologi – en innføring for helse- og sosialarbeidere ”, kapittel 4, 5, 8 og 11 </li></ul>
 11. 11. Litteraturliste <ul><li>Mappeoppgave 3 fortsetter : </li></ul><ul><li>Bø, I. og Helle, L. (2008):” Pedagogisk ordbok, 2.utgave ”. Universitetsforlaget </li></ul><ul><li>Eidhamar, L.G. (2002):” Små mennesker – stort mangfold ”. Høgskoleforlaget, Kapittel 2 </li></ul><ul><li>Gjervan, M., Andersen, C.E. og Bleka, M.(2006):” Se mangfold – perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen ”. Cappelen Akademisk forlag </li></ul><ul><li>Haugen, R., Larsen, A.K., Skogen, E. og Øzerk, K (2000) ” Barn og unges læringsmiljø 2 – med vekt på sosialisering, lek og tospråkhet ” . Høyskole Forlaget </li></ul><ul><li>Kunnskapsdepartementet (2006):” Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ” </li></ul><ul><li>Ladberg, G. (1991): ” Barn med flere språk – om flerspråklighet i førskolealderen ”. Ad Notam Gyldendal </li></ul><ul><li>Snakkepakken http://www.snakkepakken.no / </li></ul><ul><li>Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no / </li></ul><ul><li>Utdanningsdirektoratet: ” Barn i flerspråklige familier – veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner ” </li></ul><ul><li>Vinsrygg, G. (2006) ” Fremmendefolelse ”. Intevjuer Van der Weele.J. Helse nytt – for alle: http://www.helsenytt.no/artikler/fremmedfoelelse </li></ul>
 12. 12. Litteraturliste <ul><li>Selvvalgt pensum – Mappeoppgave 4 </li></ul><ul><li>Betts, S.W., Betts, D.E. & Gerber-Eckard, L.N (2007 ): Asperger Syndrome in the Inclusive Classroom – Advice and strategies for teachers. Jessica Kingsley Publishers. </li></ul><ul><li>Ervik, S.N. (2001): Pedanten og eksentrikeren – Læring hos ungdom med Asperger syndrom, En analyse av læringsprosessen . Unipub forlag. </li></ul><ul><li>Gillberg, C. (1998): ” Barn, ungdom og voksne med Asperger syndrom – Normale, geniale, nerder? ”. Ad Notam Gyldendal. </li></ul><ul><li>Jørgensen, O.S. (1995): Mellom autisme og normalitet – Asperger syndrom . Hans Reitzels Forlag. </li></ul><ul><li>Kaland, N. (2004): Autisme og Asperger – “Theory of mind” Kommunikasjon og pedagogiske perspektiver . Universitetsforlaget. </li></ul><ul><li>Winter, M. (2003): Asperger Syndrome – What teachers need to know . Jessica Kingsley Publishers. </li></ul>
 13. 13. … takk fyrir mig

×