Imbuhan Apitan peN-...-an

15,930
-1

Published on

A task-based lesson prepared for my P5 pupils during my 2nd practicum to teach suffix and prefix in Malay language.

Published in: Technology

Imbuhan Apitan peN-...-an

 1. 1. Mari belajar bersama Madagascar
 2. 2. Apakah persamaan perkataan-perkataan tersebut? <ul><li>pendidikan </li></ul><ul><li>penyatuan </li></ul><ul><li>perasaan </li></ul><ul><li>penyiasatan </li></ul><ul><li>penipuan </li></ul><ul><li>pembesaran </li></ul><ul><li>pelaksanaan </li></ul><ul><li>pemvetoan </li></ul><ul><li>penipuan </li></ul><ul><li>pemulauan </li></ul>
 3. 3. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini saya serta kawan-kawan saya dari negeri Madagascar akan mengajar murid-murid mengenai Imbuhan Apitan peN-…-an . Jangan segan untuk bertanya dengan Cikgu Nur Ain jika kurang pasti, ya. Selamat belajar!
 4. 4. Sebelum itu, saya perlu mengingatkan murid-murid bahawa Imbuhan Apitan peN-…-an mempunyai 4 jenis iaitu pe-…-an , pem-…-an , pen-…-an dan peng-…-an. Pada hari ini, kita akan belajar 3 jenis sahaja iaitu pe-…-an , pem-…-an dan pen-…-an .
 5. 5. Imbuhan Apitan peN-…-an pe-…-an pem-…-an pen-…-an
 6. 6. Imbuhan apitan pe-…-an hanya boleh digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf m , n , ng , ny , r , l dan w . Contohnya: m andi - pe m andian n anti - pe n antian ny ala - pe ny alaan ng ayau - pe ng ayauan r usuh - pe r usuhan l ari - pe l arian w aris - pe w arisan
 7. 7. Imbuhan apitan pem-…-an boleh bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf-huruf b , f dan v . Contohnya: b aca - pem b acaan Perkataan pinjaman: b oikot - pem b oikotan f atwa - pem f atwaan v eto - pem v etoan
 8. 8. Imbuhan apitan pen-…-an pula hanya boleh bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf c , d , j , sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf s dan t. Contohnya: c ari - pen c arian d apat - pen d apatan j ajah - pen j ajahan sy arikat - pen sy arikatan z alim - pen z aliman Perkataan pinjaman: s tabil - pen s tabilan t afsir - pen t afsiran
 9. 9. Oh jangan lupa ya, murid-murid. Imbuhan apitan pe-…-an juga boleh digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf p , t , k dan s TETAPI terdapat beberapa perubahan. Misalnya, kata dasar yang bermula dengan huruf p akan bertukar menjadi m , huruf t bertukar menjadi n , huruf k bertukar menjadi ng dan huruf s bertukar menjadi ny . Contohnya: p ulau - pe m ulauan t ipu - pe n ipuan k urang - pe ng urangan s iar - pe ny iaran
 10. 10. Aha! Kini tiba masanya untuk saya menguji fahaman dan kebolehan murid-murid melalui permainan ‘Siapa cepat dia dapat!’. Cikgu Nur Ain akan memberi arahan untuk permainan ini. Ingat murid-murid, bekerja sebagai satu kumpulan, ya! Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
 11. 11. Permainan ‘ Siapa cepat dia dapat!’
 12. 12. Contoh
 13. 13. nanti
 14. 14. Soalan 1
 15. 15. sisir
 16. 16. Soalan 2
 17. 17. perang
 18. 18. Soalan 3
 19. 19. dapat
 20. 20. Soalan 4
 21. 21. mandi
 22. 22. Soalan 5
 23. 23. baca
 24. 24. Soalan 6
 25. 25. takrif
 26. 26. Soalan 7
 27. 27. kurang
 28. 28. Soalan 8
 29. 29. tadbir
 30. 30. Soalan 9
 31. 31. karang
 32. 32. Soalan 10
 33. 33. tinggi
 34. 34. Rumusan Imbuhan Apitan peN-…-an pe-…-an pem-…-an pen-…-an

×